2007-01-25

VB i pressen


VB blir som alla andra publicister lycklig över att citeras i den stora världen.
Ännu lyckligare skulle vi bli över ett svar på den citerade frågan.

Mörkrets hjärta 2
av Gunnar Stensson

Samtidigt som media visar storslagna bilder från World Social Forum i Nairobi meddelar TT-Reuters i ett telegram från Mogadishu att flyende somalier, självfallet betecknade som islamistiska krigare, jagas av amerikanska elitsoldater och den kenyanska armén längs gränsen mellan Somalia och Kenya.
Kenyas regering låter kedja dem som infångas till händer och fötter och överlämnar dem till den etiopiska invasionsarmén. Den kenyanske juristen Harun Ndubi fruktar att de riskerar att möta samma öde som Saddam Hussein.
Andra telegram berättar om nya strider i det Mogadishu, som för första gången på femton år åtnjutit sex månader av fred under de islamiska domstolarna, en fred som nu brutits för överskådlig tid i detta nya afrikanska Irak.
Den etiopiska invasionen ges ett sken av legalitet genom stödet från den provisoriska somaliska regeringen.
Denna regering består av ett antal krigsherrar. Under de två år den existerat har den befunnit sig i en provinsstad, levt på subventioner från USA och bidat sin tid.
Etiopiens invasion och de amerikanska flott- och bombangreppen har nu installerat den i Mogadishu.
I ett propagandautspel häromdagen insamlades några vapen från krigsherrar som stöder regimen, samtidigt som en etiopisk general förklarade att den etiopiska armén skulle lämna Mogadishu.
Men ockupationsarmén blir kvar i Somalia och det amerikanska hangarfartyget lurar utanför kusten, ständigt berett att skicka ut sina bombplan, som på några minuter kan nå varje del av landet.
Och världsopinionen orkar inte engagera sig för det som sker i ett litet afrikanskt land, i synnerhet när maktbalansen ser ut som den gör.
World Social Forum skulle kunna fördöma aggressionen som strider mot internationell rätt och de mänskliga och demokratiska rättigheterna.
Det kan också välja att bli en täckmantel som ger regeringarna i Etiopien, Kenya och USA fria händer att fortsätta sin våldsutövning.
Social Forum i Skåne valde 2002 att avstå från att demonstrera mot USA:s planer att angripa Irak.

Fel länk. Feltänk
av Gunnar Sandin

Utbyggnadsplanen för Norränga öster om Linero ställs nu ut. Den har tidigare kritiserats här i VB, inte så mycket för sitt innehåll (det är till exempel trevligt med nya sjöar) utan för läget. Det är långt nog att cykla från östra Linero till centrala stan, nu får fyratusen invånare en ännu längre väg.
Nej, det som nu får mej att reagera är några streckade pilar som pekar från Norränga söderut mot Staffanstorp och som symboliserar "Lundalänken". Fågelvägen mellan Staffanstorp och Lund C är drygt sex kilometer och den järnväg som fanns till 1960 var inte många hundra meter längre. Men nu skisseras alltså en spårförbindelse som är nästan dubbelt så lång. Hur attraktiv blir den förbindelsen för resenärer mellan de båda orterna? Den planerade spårvagnen ska ju bland annat göra upphåll på niotio hållplatser under vägen.
Lundalänken håller på att bli en alltmer innehållslös formel. Den existerar som bekant i form av en bussgata från sjukhuset till Sandbyvägen, medan biten närmast stan är gator med delvis kaotisk trafik. Det har sagts att den ska spårläggas en gång men inga medel finns avsatta på någon politisk nivå, och hur den ska förlängas är högst oklart. Det har skisserats spår till Sandby och till Dalby, det har talats om en avstickare till de delar av Brunnshög som ligger för långt från hållplatserna och nu ska alltså även Staffanstorp kopplas på.
Att länken når sjukhuset, LTH och Ideon är väl bra, men man kan undra över resandeunderlaget vid Brunnshög där det samtidigt planeras ett parkeringshus med 700 platser. Och framför allt: den största enskilda kategorin pendlare till Lund från de berörda orterna är gymnasieelever, men ingen av stadens fyra gymnasieskolor nås bekvämt från länken. Den skisserade förlängningen till Staffanstorp visar att ingen har tänkt särskilt djupt kring Lundalänken och kring Lunds framtida kollektivförbindelser med sitt närmaste omland. Skulden? Ja, inte drabbar den i första hand den nuvarande kommunledningen som bara har fungerat några månader. Försummelsen och/eller feltänkandet har i stället funnits hos den förra majoriteten, den rödgröna.

Veckans Goja


Inspirationskälla
Bilden här ovan fick Goja inspiration till av DN:s huvudledare den 17/1.
VB citerar slutet på denna ledare till fromma för alla er som likt tjänstgörande redaktör mera sällan läser andra regioners lokaltidningar.

"I en tid då svenska soldater alltmer används för att stödja demokrati, marknadsekonomi och social utveckling i andra länder, är det inte mer än rimligt att försvaret får tillgång till biståndsmedel. I somras var det delvis en ekonomisk fråga att Sverige inte skickade mer än en kustkorvett till Libanon, trots att behoven var större och delvis annorlunda.
En sådan reform skulle också kunna bli startpunkten för en omprövning av den traditionella biståndspolitiken, som på det stora hela aldrig fungerat effektivt. Sverige skulle röra sig bort från det vaga enprocentsmålet mot en utvecklingspolitik som förenar militär och civil hjälp till verkligt nationsbyggande i fattiga och krisdrabbade länder.
På köpet skulle Sida kunna få ett nytt namn: Swedish International Defense Agency.

Folkpartiet kulturmarodörerna
av Gunnar Stensson

"Vi har idag tre stadsdelsbibliotek inom cykelavstånd från stadsbiblioteket, på Järnåkra, Klostergården och Väster. Samtidigt finns det stadsdelar som inte har någon service alls. Kanske kan några av biblioteken ersättas av ett par nya bokbussar." säger Gösta-John Bredberg i SDS 21 januari.
- Det ska vi klara av snabbt för att sedan kunna ägna oss åt roligare saker, fortsätter han.

Tre kulturella motståndscentra
Järnåkras befolkning fördubblas väl nästan genom nybyggnationen i Margretetorp och på Karhögs torg. Biblioteket är områdets kulturella och samhälleliga samlingspunkt. I dagarna föreläser Sigrid Kahle om islam i ett arrangemang som den vitala biblioteksföreningen står för.
Med fyra nya femvåningshus ökar Klostergårdens befolkning med en fjärdedel Biblioteksföreningen Klok, Klostergårdskultur driver tillsammans med biblioteket barnkulturverksamhet, kulturverksamhet, föreläsningar, musikarrangemang. Biblioteket är områdets kärna och demokratiska brännpunkt inom gångavstånd inte minst för stadsdelens många pensionärer.
Biblioteket och biblioteksföreningen på Väster har den kanske mest avancerade kulturverksamheten av de tre ovannämnda stadsdelsbiblioteken.
Men när befolkningen växer skär allianspartierna ner servicen. När inkomsterna växer gnetar de.
Bokbussar och cykelavstånd till stadsbiblioteket! Snabba beslut för att sedan göra roliga saker! Festa med kultur- och fritidsnämnden kanske.
Det ska vi stoppa! Och ju mer kultur och demokrati nedmonteras av allianspartierna, dess tråkigare ska de få det och dess tyngre ska deras fall bli!

Knoddarna i rika Lund gnetar för profiten
Det handlar ju om att rika Lund monterar ner fundamenten för kultur och demokrati. Genom alla år har vi haft råd med dessa bibliotek, trots 90-talets finansiella kaos och trots alla tidigare sparprogram.

Underbudgeterad verksamhet
Kultur- och fritids ska spara 9 miljoner! Uppenbarligen är verksamheten underbudgeterad. Det menar till och med ledande moderater. Det som krävs är att budgeten revideras så att resurserna ökar . Leder detta till underskott i kommunens ekonomi (osannolikt med de växande inkomster som Lunds snabba tillväxt genererar) får man väl höja skatten nästa år och slita den månatliga Macdonaldshamburgaren ur de borgerliga väljarnas glupska gap.

Uthållig kamp för kultur och demokrati
Vi kan lova att biblioteksföreningarna i Järnåkra, Klostergården och på Väster ska göra det hett om öronen på kulturmarodörerna. Och vi väntar oss starkt politiskt stöd från s, mp, v och dv.
Gunnar Stensson, demokratisk vänster.

Wachtmeisters fot
av Gunnar Stensson

-Hör nu på här! Höje å landskapsvårdsplan blir det inget av! Ni har börjat i alldeles fel ände. Det som behöver göras är något helt annat! Se till att stoppa inflyttningen till Lund! Det är den som är problemet. Men det begriper ni inte. Och inte vågar ni göra något åt den. Och beträffande ån så är det är markägarna som bestämmer. Vi kan den. Vi har skött den i tvåhundra år.
(Vilket väl är precis den tid då ån förstördes genom att fåran rätades, våtmarkerna dikades ut och övergödningen förorenade vattnet. De skador som kommunerna nu försöker åtgärda.)
-Landskapsvårdsplanen! Jag sätter ner min fot och säger stopp!
Det är Claes Wachtmeister, tidigare herre på Trolleberg, som talar med feodalherrens självklara medvetenhet om sin överlägsenhet.

Var tredje är kines.
-Alldeles för många flyttar in. Var tredje som föds är en kines. Jag sätter ner foten och säger stopp. Fast det är jävligt jobbigt. Och politikerna är så jävla fega. Gör något åt inflyttningen! (detta till Björn Abelsson, som är ordförande vid samrådsmötet om Höje å landskapsvårdsplan på Tekniska förvaltningen onsdagen den 23).

Bolmen förorenar.
-Och vet ni var vattnet till Lund kommer ifrån? Från Bolmen, i Småland! Tjugu mil härifrån. Det visste ni inte, va? Och så bygger dom sjuttonvåningshus i Lund och i alla våningarna finns det toaletter och så spolar dom och så kommer vattnet ut i Höje å. Ni är så jävla okunniga. Jag har minsann känt professorer i kulturgeografi vid Lunds universitet som begrep något! Och professorer i juridik som vet vad lagen säger om mark och äganderätt! Dom var trevliga.

Funktionshindrade vid ån? Nej tack!
-Och ni tänker göra stigar för funktionshindrade vid ån! Haha! Det blir inget av med det! Aldrig på mina ägor! Skulle allmänheten drälla omkring i massor nere vid ån? Jag var där och jagade i höstas.

Ätten bestämmer.
-Och det kan jag tala om för er, mina herrar i Höje å-kommitten, att jag har släktingar på Björnstorp och på andra ställen längs ån också, så det blir ingenting av med landskapsvårdsplanen nånstans!
-Och har ni sett hur det ser ut mellan Sankt Lars och järnvägen? En enda stor jävla damm. Det är så ni sköter ån. Och det är inte den enda. Varenda damm svämmar över!
-Världen fördärvas och ni sysslar med ett sånt här skitprojekt! Nej, stoppa inflyttningen
till Lund i stället! Men det är ni politiker för fega för.

Demokrati är ett misstag!
-Jag ska tala om för er att jag är ingen politiker! Jag är social men jag är inte demokrat! Demokrati är ett stort misstag. Nivellering. Likriktning. Jag sätter ner foten fast det är jävligt jobbigt.

Samråd
Kommunalpolitik är intressant. Runt bordet i tekniska förvaltningens sammanträdesrum sitter Björn Abelsson (s), Tranje Danielsson (m), tidigare ordförande i vattendragsförbundet, två representanter för dikesföretagen (de gick innan mötet var slut i protest mot Wachtmeisters tirader), några duktiga tjänstemän från tekniska förvaltningen, ett par bönder och tre stycken från Klostergårdens byalag.
Tranje Danielsson försöker värja sig mot de adliga attackerna:
-Nu tar du väl ändå i, Claes. Jag har flera dammar på mina ägor och stigar nästan så fina som golfbanor som är tillgängliga för vandrare. Och jag uppskattar de insatser som görs för faunan och fåglarna. Och även om vår insats är liten så har vi ändå nått vissa resultat när det gäller nedsmutsningen och övergödningen i Öresund. Och beträffande översvämningarna så får du väl ändå medge att vädret varit extremt. Det är inte bara Höje å som svämmar över.

Översvämningen vattendragsförbundets fel.
Detta föranleder ännu en tirad från Wachtmeisters sida, en tirad huvudsakligen bestående av upprepningar och variationer av tidigare inlägg. Han sätter ner foten en gång till(!) och ser sig triumferande omkring.
De två bönderna ser sura ut och håller med honom i påståendet att Höje å vattendragsförbund förorsakat översvämningen.

Byalagets intresse
Jag förklarar att vi från byalaget framför allt är intresserade av vandringsslingan mellan Höjebromölla och Trolleberg. Vi välkomnar möjligheten att promenera också söder om ån och att kunna nå Flackarps gamla vackra kyrkogård.
Wachtmeister låter förstå att detta är kommunism och undrar om vi vill införa det. Jag svarar att i ett fall som detta kunde nog lite kommunism vara till nytta.

Ett enkelt referat
Detta är ett referat från ett offentligt möte om kommunal miljövård. Det står alla fritt att tolka innebörden. Vi får anledning att återkomma beträffande Höjeå-planen. Den finns tillgänglig på vattendragsförbundets hemsida www.hojea.lund.se
Den 30 januari genomförs ett motsvarande rådslag i Staffanstorps rådhus och den 1 februari i Lomma kommunhus, i båda fallen klockan 18. Gå dit och bli bjudna på kaffe och bullar. Som ni märker sägs intressanta saker.