2019-04-11

Ingen VB nästa vecka

Nästa vecka tar VB ledigt. Vi önskar alla läsare och skribenter en god och vilsam Påsk!
   Nästa nummer kommer den 26 april. Om man vill skriva något inför första maj så är det dags då.
 

 
Om du skulle drabbas av akut VB-abstinens så finns det bot? Då kan ni ta del av VB:s arkeologiska kulturlager genom att titta här. Några nya årgångar har tillkommit sedan förra veckan. Du kan t ex läsa den allra första VB-texten som talar om varför VB startades och vilka förhoppningar som fanns på detta initiativ..
red
 
Anmälan
Torsdagen den 30 oktober - 1975
Namnet "Veckobladet" berättar bokstavligen vad det handlar om: ett enkelt, tvåsidigt blad som kommer ut en gång i veckan. "Organ för VPK Lund” kan möjligen kräva kommentaren, att "Veckobladet" (VB som vi nog kommer att förkorta det i fortsättningen) är strikt lokal och i princip bara ska ta upp saker som berör Lund , men att det, som detta nummer visar, inte bara ska handl a om VPK. Vi vill efter fattig förmåga söka spegla den lokala radikala politiken i allmänhet. Det betyder att v i välkomnar synpunkter och bidrag utifrån, även om det som synes är trångt· om utrymmet
   Men namnet "Veckobladet" kan också ge associationer till "Lunds Veckoblad som började utges under 1800-talet, så småningom blev det "Lunds Dagblad" men en tid på slutet åter veckotidning, innan konkurrensen med malmötidningarna tvingade den att upphöra . Sen dess har det inte funnits någon regelbunden lokaltidning i Lund.
   I en ursprunglig betydelse av ordet är ”Veckobladet" ändå en tidning, en, lokaltidning. Och fortsättningen behöver inte bli lika anspråkslös som början.         

Friday for Future alla fredagar

 

Välkomna på demonstration för klimatet, varje fredag någon gång mellan 10- 13 på Stortorget.           

Röda Kapellet som vårtecken!


Nu kommer våren krypande och det första riktiga vårtecknet är naturligtvis Röda Kapellet som intar scenen igen.
   Lördagen den 13 april kl. 11 står vi där som vanligt på Mårtenstorget och blåser bort kylan och missmodet.
   Under våren blir det fyra appellmöten och ytterligare några spelningar bland annat Valborg och första maj. Nu på lördag är temat ”Tak över huvudet, eller?”. Det ska handla om bostadspolitik och hemlöshet. Fd riksdags-mannen och ombudsmannen på hyresgästföreningen Sten Lundström, förre universitetsrektorn Per Eriksson, som varit mycket engagerad i hemlöshetsproblematiken och ekonomhistorikern tillika trumpetaren Lars Svensson talar.
   De tre andra appellmötena, som äger rum i maj,  ska handla om klassklyftor och orättvisor (”Makten och härligheten”), klimatet och transporter (”Gratis luft”) och EU.   

Cykeldagen


 
13 april · 10–14 · Stortorget

Varje år genomför Lunds kommun tillsammans med Naturskyddsföreningen en cykeldag på Stortorget. Du får möjlighet att träffa tjäns­temän, ideella och kommersiella cykelaktörer för att prata om cykling. Vi har bland annat bjudit in el-sparksföretagen Voi, Lime och Tier för att få lära mer om hur de fungerar.

Hållbarhetsveckan i Lund • 8–13 april 2019

Hållbarhetsfestivalen, 13 april · 11–16 · Stenkrossen
Som avslutning på Hållbarhetsveckan bjuder föreningen Synaps på en späckad festivaldag med intressanta, roliga och hållbara aktiviteter för att uppmärksamma all kunskap och allt engagemang som finns för hållbarhetsfrågor i Lund.
   Festivalen har ett brett fokus och inkluderar ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet, den riktar sig till allmänheten och det är gratis att delta.
   Förvänta er bl a Plogging, Klädbyte, Växtbyte, Upcycling, Filmvisning, Marknad, Utställning, Performance, Stadsodling, Workshops, Föredrag, Lunch och fika

https://www.hallbarhet.lu.se/hallbarhetsveckan-2019

Landskapsbilder av Ann Schlyter


Från kl 14 Skärtorsdagen till kl 14 Annandagen
Tångvägen Norrekås 

Skuggor och viskningar


En konstinstallation för alla sinnen av och med konstnärerna Karin Wiberg, skulptur, Ida Magntorn, fotografi samt miljöforskare Johanna
Alkan Olsson, Lunds universitet.
Plats: Botaniska trädgården, Lund
Utställningen pågår 8 april - 22 april.   

Budgetkommentar

Vårpromenad i mångfald av Gunnar Stensson

Tusensköna, gräs, hägg, bristande knoppar, koltrastar, blommande plommonträd, vindpust, odlingslotter, jord, sol, nässlor, Höje å, äppelträd, pilar, alar, aspar, björkar, kardborrar, hundkex, humla, vissna rallarrosor, trollslända, björnbärsbuskar, svanar, vattenspegel, sothöns, vigg, måsar, bro, backe, trappa, maskrosor, fasan, hallonbuskar, bin, vårsådd, vindkraftverk, molntussar, Flackarp, fläder, gräsvall, husgrund, tegelflisor, körsbärsträd, lönn, ask, bok, lind, kastanj, al, spindlar, trollslända, fasan, hassel, bin, humla, snäckor, daggmask, jord, gyttja, vatten, pågatåg, kraftledning, klart, kallt källvatten i dammen.

Reflektion efter en morgon på Arenan i Lund, 2019-04-04 av Nita Lorimer

En morgon med information om kommunens ekonomi. Detta är ett steg i budgetarbetet som sedan kulminerar i ett två dagars långt Kommunfullmäktigemöte då 2020:s budget fastställs.
   Det hela började med en detaljerad redovisning av hur många människor vi förväntas vara i kommunen, i vilken ålder mm.

Paus

Sedan kom redovisning av kostnader – förväntade och beslutade. Allt i en kommun är en kostnad och hanteras som om det bara är något negativt! Det kostar att ha barn i skolan, det kostar att ha fritidshem, det kostar att ha vägar, cykelstråk, allt är kostnad! Sedan är det väldigt viktig att vi inte överbudgeterar våra kostnader – det är mot lagen!
   Slutsats – skippa alla vägar, alla lärare, alla cykelstråk mm. Då blir det inga kostnader och vi kan skrota skatten och lägga ner kommunen!
   När ska vi få ett budgetarbete som faktiskt ser på utgifter som en tillgång, en service för alla medborgare och en investering för framtiden!
   Våra lärare är en tillgång, de hjälper våra barn få en bra start i livet. En investering i framtiden! Men lärare måste få arbetsvilkor som ger dem möjligheter att kunna göra ett bra utfört arbete.
   När ska vi inse att förebyggande arbeten är en besparing, som kan minska både lidande och kostnader framöver?
   Är det inte tid för ett helt annat tänkande i vårt kommunala budgetarbete?

Nu vadar skam i Höje å! av Gunnar Stensson

Staffanstorp och Lund enas om Höje å, stod det i tidningen i onsdags. På båda sidor om Höje å planeras ett nytt bostadsområde. Bostäderna ska ligga precis vid kommungränsen.
   ”Gränsen går mitt i ådalen”, sa Christian Sonesson i Staffanstorp, M.
    I Staffanstorps kommunstyrelse rådde i motsats till Lund enighet om saken.
   ”Det är klart att vi ska vara positiva till ett bygge kring en station”, sa Pierre Sjöström, S.

När kommunstyrelsen i Lund 3 april fattade beslutet att tillsammans med Staffanstorp bygga ett bostadsområde som de kallade Höje å stationsområde blev många både överraskade och förfärade.
   Höje å stationsområde, det hade ingen tidigare hört talas om tidigare.
   Ska Höje å bli en kanal genom ett stationsområde? Ett stationsområde som sträcker sig från Arenan uppe invid stadsparken ända ner till väg 108 i Flackarp!
   Utfästelserna om att bevara världens bästa åkermark då, var det bara skitsnack?
   Vem kom för resten på idén att samarbeta med Staffanstorp? De fulaste villamattorna över åkrarna på Söderslätt har ju Staffanstorp rullat ut! Nu kan det vara Höjeådalens tur.
   Nå, tack och lov, Lunds kommunstyrelses beslut var inte enhälligt! Det finns motstånd i kommunstyrelsen. Det måste gå att ändra beslutet!

Men en vecka senare ville Tekniska nämnden halvera arrendetiden för dem som arrenderar kolonilotter till fem år.
   Varför nu detta? Redan tio års arrende som hittills var ju alldeles för kort tid.
   Jo, sa kommunen, arrendetiderna får inte utgöra hinder för att genomföra planerna.
   Kolonisterna i hela Lund blev oroliga. Vilka planer? Byggplanerna i Källby, pappskalle! Planerna för det nya bostadsområdet Höje å stationsområde.
   Särskilt oroliga blev kolonisterna i koloniområdet Klostertäppan. Det ligger ju mitt i Höje å stationsområde, om de fattat saken rätt. Fast ganska långt från Höje å.
   Här har man investerat i både fruktträd och byggnader, här har man tänkt odla och trivas i årtionden. Kan kommunen bara säga upp kontraktet? Lägga beslag på mina äppelträd och riva stugan!
   Ännu oroligare blev odlarna i Höjebro Mölla. Deras kontrakt är ju bara ettåriga.
   Oron övergick i beslutsamhet. Om inte kommunstyrel-sen klarar av det så måste vi stoppa Höje å stations-område själva!

Skolan är kass

Samhällets svek mot de unga inleddes på 90-talet då skolorna kommunaliserades. Sedan kom finanskrisen och friskolereformen. Krisande kommuner tvingades spara pengar på skolan som sedan konkurrensutsattes. Fräsiga friskolor tävlade med fattiga kommunala konkurrenter. Eleverna valde olika skolor och de gamla sammanhållna klasserna splittrades upp
   Skolvalet blev en klassmarkör.
   För att kunna styra över alla skolor skapades kontrollsystem. Eleverna fick allt fler nationella prov medan lärarna fick ta tid från undervisningen för att rätta, rapportera och dokumentera. Skolstressen ökade och det är nu eleverna började må sämre.
Eva Franchell, Aftonbladet 5/4.

Tre klimatnotiser av Gunnar Stensson

Trycket längs Trumps mur ökar
Klimatförändringarna – hetta, torka och översvämningar – tvingar jordbrukare i Guatemala, Honduras och Nicaragua att lämna sina hem och migrera norrut. På vägen utsätts de för rån och överfall av beväpnade ligor, vid USA:s gräns möts de av militär, interneras, separeras från sina familjer och skickas tillbaka. Men migrationen fortsätter som en naturkraft, driven av klimatförändringarna, hur mycket Trumpregimen än försöker bromsa den med murar, våld och terror. Det finns 64 miljoner klimatmigranter och de blir hela tiden fler.
   Läs Lauren Merkham, How climate change is pushing Central American migrants to the US.
The Guardian 8/4.

Slaskigt runt nordpolen
Grönlandsglaciologen Jason Box rapporterar om en månad av rekordvärme i Berings hav som gjort den arktiska isens yta mindre än någonsin och slår det tidigare rekordet som sattes i april förra året. Samtidigt smälter det arktiska permafrostlagret. Arktis biofysiska system är på väg bort från sitt hittillsvarande tillstånd och in i en ny okänd utveckling med konsekvenser långt utanför Arktis. Arktis blir slaskigare, med mer regn och färre kalla dagar.
   Glaciärerna smälter mycket fortare än experterna förutsåg. 90 procent av alpernas glaciärer kommer att försvinna före århundradets slut, enligt Michael Zemp som leder World Glacier Monitoring Service vid universitetet i Zürich. Konsekvenserna blir på många håll katastrofala som i Anderna, där stora områden och flera städer riskerar att bli helt utan vatten.
   Några av jordens största ekosystem befinner sig i seismisk omvandling. Varken våra politiska ledare eller företagsledarna tycks inse allvaret.
   Läs Bill McKibben. Glaciers and Arctic ice are vanishing. Time to get radical before it is too late. Guardian 11/4.
(Såg någon de fruktansvärda sekvenserna i morgon-tv med valrossar som störtade utför klippbranter och krossades, sedan de tvingats söka sig inåt land efter det att isen som utgör deras livsmiljö smält?)

Moderaterna i EU-valet: Kärnkraft är klimatsmart
Vi vill fördubbla EU:s satsning på kärnkraft, säger Tomas Tobé, Moderaternas EU-kandidat.
   Hiroshima inledde atomåldern. På 1950-talet kunde man märka en ökande spridning av radioaktivitet i atmosfären i breda band runt jorden, drivna av vindar och luftströmmar. Radioaktiva partiklar kastades upp i stratosfären varifrån de sedan sjönk ner mot jorden. På 1960-talet byggdes skyddsrum mot radioaktivt nedfall i USA. Man fann strontium i barnens tänder.
   Trots det fortsatte utbyggnaden av kärnkraftverk. Sedan inträffade det osannolika Harrisburg.  Öresundsregionen hotades av Barsebäck. Vi marscherade och till slut var Barsebäck väck.
   Radioaktiviteten från Tjernobyl i Ukraina förgiftade bär, svampar och renar i Norrland. Sannolikt också människor. Men Ukraina var ju inte med i EU.
   Fukushimahaveriet ödelade ett stort område i Japan, spred cesium i havet och runt världen. Cesium från Fukushima påträffas nu i kaliforniska viner.
   Men de smarta Moderaterna tänker kämpa för kärnkraft i EU för att uppnå klimatmålen. Deras EU-kandidat Tomas Tobé vill mätta atmosfären med radioaktivitet i stället för den koldioxid som finns där efter 200 år av utsläpp. Fortsatt tillväxt ska säkras med kärnkraft. Och växa och växa och växa. Tills det smäller.
   Tobé or not Tobé, that is the question.

Höje å stationsområdeProtestera mot exploateringsplanerna
Det har skrivits många artiklar om Höje å området den senaste tiden i VB och på många andra ställen. Flera olika initiativ har tagits i frågan; miljöpartiet har motionerat om att göra å-dalen till naturreservat och det finns även ett medborgarförslag i Lund som kräver det samma.
   Många hör av sig och vill instämma i det uttalande som Klostergårdens byalag gjort i frågan.
   Förutom att VB:s spalter är öppna för inlägg så finns det en sida med länkar och nyheter i ärendet där även de namn som skickas in till veckobladets mail läggs till under uttalandet från byalaget.Nej till Höje å stationsområde

Nedan finns ett uttalande från Klostergårdens byalag som antogs den 1 april 2019. Anledningen till uttalandet är det samarbetsavtal om exploateringen av Höjeå området som undertecknat av Lunds och Staffanstorps kommun.

Om du vill instämma i byalaget uttalande så skicka ett mail till Veckobladet@gmail.com.


Ett av Lunds främsta områden för naturupplevelser är rubriken på Miljöpartiets motion om Höjeådalen, den finns att läsa här.

Höjeådalen till nationellt naturreservat är rubriken på Lundaförslaget i samma ärende, det hittar du här.
Inskickat av: Lill Blomqwist
Publicerat den: 2019-04-08
Sista dag att rösta: 2019-06-06
Antal röster: 287 den 11/4 kl 16)
     


Uttalande av Klostergårdens Byalag   

Politiker i Lund och Staffanstorp är överens om att bygga ett nytt bostadsområde, ”Höje å stationsområde”, vid Lunds och Staffanstorps kommungräns längs båda stränderna av Höje å.

”Det kommer att upplevas som ett Lundaområde eftersom det inte finns någon synlig gräns mer än ån”, säger Fredrik Ljunghill, byggnadskommunalråd i Lund. ”Det blir en förtätning med bra livsmiljö intill Höjeådalen. Vi och Staffanstorp har samma syn på utvecklingen.” (SDS 28/3).

Anledningen till att frågan aktualiseras är beslutet att bygga Klostergårdsstationen och Källbystaden vid Åkerlunds och Rausings industriområde och Lunds Arena. Stationen är det genomskinliga svepskälet för exploateringen av åkrarna och naturen söder om Höje å som hittills varit skyddade från urbanisering. Det så kallade ”Höje å stationsområde” sträcker sig mer än en kilometer över åkrarna i Staffanstorps kommun söder om stationen. Däremot ligger Arenaparken bara fyra minuter ifrån stationen.

Titta på kartan över ”samförståndsområdet”. Tänk er att Klostergården byggs ihop med det bruna åkerområdet söder om Höje å! Eller att Södra industriområdet i Källby byggs ihop med stadsbebyggelse på Staffanstorps åkermark ”Samförståndet” förutsätter där att en bilväg dras väster om järnvägen tvärs igenom naturområdet upp till väg 108 så att trafiken kan flyta fritt genom den nya stadsdelen som ”kommer att kännas som om den låg i Lund”.

Naturen längs Höje å är ett riksintresse. Miljöpartiet vill göra Höjeådalen till ett kommunalt naturreservat. Vänsterpartiet också. Centerpartiet säger sig måna om den högproduktiva åkermarken liksom FNL. Ställningstagandena kring samförståndsplanen kommer att visa var politikerna och partierna står.

Staffanstorps kommun har ingenting med Klostergårdsstationen att göra. Det finns en station i Staffanstorp: Hjärup. Bygg där! Invadera inte åkermarken söder om Höje ås stränder med bebyggelse och bilvägar. De som nu bor i Flackarp är välkomna till den nya stationen.

Klostergårdsborna vill inte veta av någon bebyggelse på åkrarna söder om kommungränsen.
   De Staffanstorpsmedborgare som bor i Flackarp vid Höje å vill inte få sin miljö förstörd av fastighetsbolag och bostadsspekulanter.
   Vi som bor vid ån kommer konsekvent försvara åkrarna längs stränderna, grönskan och den biologiska mångfalden mot bebyggelse och urbanisering.
Klostergården den 1 april 2019.
Gunnar Stensson, Ninni Dahlbäck, Ann-Britt Hansson, Inge-Lena Sjöström, Bertil Johansson, Olle Ekstrand, Jan Engvald och Kerstin Gunnarsson

 
Jag stöder Klostergårdens byalags yttrande om Stationsområdet vid Höje å.

Per Roijer
Sonja Ekman
Margareta Siewert
Ann-Christin Fast
Peter Sondhauss

Gun Johansson Dahl
Arne Dahl
Ingar Kerstensson
Ingrid Pettersson
Jan Engvald
Anna Stensson Gunge
Jan Gunge

Karin Blom
Göran Persson
Amanda Gunge