2014-04-03

Lördagsmusik

Helgeandskyrkan
5 april kl 17
”Reeds and Pipes II” av Kjell Andersson
Per Bäcker, saxofon
Larsåke Sjöstedt, orgel

Pusselbitar

Orsak: Lockbetet har bestått i en gratis laptop. Sedan har man fyllt skolan med lågpresterande elever, varav många saknar godkända betyg från grundskolan... Elever med stora behov har lämnats vind för våg, rektorer har kommit och gått, skolbiblioteket består av några övergivna hyllor, det finns inte ändamålsenliga hantverkslokaler och det saknas ventilation trots att man använder farliga kemikalier. Det regnar in, skolket är utbrett och det finns knappt någon kurslitteratur. Mindre än hälften av eleverna når godkänt.
   Så beskriver Anna Dahlberg Plusgymnasiet.
   Lärarnas nyheter har räknat ut att Plusgymnasiet genererar mer pengar till ägarna än någon annan del av koncernen – 16 600 kronor per elev (LR 26/3 13).
Vilken koncern? Academedia.  
Vilka ägare? Wallenbergsfären.
Har Academia några skolor i Lund? Ja.
Verkan: Pisarevansch blev platt fall. Den förra Pisaundersökningen visade att den svenska skolan hade den sämsta utvecklingen i OECD beträffande elevernas förmåga att läsa, skriva och räkna. Man hoppades att den nya Pisa-undersökningen om elevernas förmåga att lösa problem skulle ge den svenska skolan revansch. Så blev det inte. Sveriges elever hamnar under OECD-snittet också när det gäller digital problemlösning.
Åtgärd: Därför bör vi förbjuda vinstintresset i skolan. Expressen 1 april

Academedia, Sveriges största friskolekoncern med cirka 270 skolor köper en norsk förskolekedja med 75 förskolor för en halv miljard kronor. SvD 2/4

Förstalärarreformen. Varken opposition eller lärarfackliga organisationer har reagerat.
Det skriver Lasse Hagborg, lärare i svenska och historia på Polhemsskolan. ”Ett antal förstalärare som får rejäla lönelyft (två månadslöner extra per år) med hjälp av statliga skattepengar i miljardklassen utses... Hur obundna i förhållande till skolledningen kan de bli?
   Detta marknadsflum är förödande och åsamkar skolan lika stora skador som Göran Perssons ångvältskommunalisering. Det är bara att konstatera att båda blocken har riktat dråpslag mot skolan...
   När lärarna skiktats upp och vi har fått ännu mer accentuerade skillnader bland lärarna blir det svårt att bringa någon ordning i all den oreda som åstadkommits.
   Lärarfacken (LR och LF) är närmast parodier på sig själva. Den fackliga byråkratin har helt anammat denna ”reform” och verkar inte begripa att den slår mot lärarkollektivet och därmed också mot de fackliga organisationerna.”
SDS 28/3

Ukraina. ”Det beklagansvärda är egentligen inte Putins världsbild. Det beklagansvärda är att EU och USA bekräftar den med sitt eget agerande.” Anna-Lena Laurén, Svenska Dagbladets Moskvakorrespondent i Sydsvenskan 28/3

Fakta om Pisaundersökningen

Vad är det som de svenska 15-åringarna inte kan lika bra som de borde? Vill du veta det och dessutom testa vad du själv kan i ämnena matematik och problemlösning?
   OECD som står bakom undersökningarna har publicerat testfrågor inom dessa områden på nätet. Kanske kan en genomgång av frågorna ge en värdefull bakgrund inför uppgiften att värdera de ymniga mediaomdömena om den svenska skolan.
   Vill man veta mer i detalj om Pisaunder-sökningarna så har Skolverket bra information på sin hemsida. Där finns även det pressmeddelande som är grunden för alla tyckandena som media är fulla av.

En skandalkrönika av Lucifer

Det har väl hänt att jag på dessa sidor har beklagat mig över att Lunds kommunalpolitiska liv har saknat de uppseendeväckande händelser och färgstarka skandaler en politisk kåsör gärna vill se. Låt mig säga att det under någon vecka har varit ett överflöd av sådant material och detta från ett och samma parti. Det är nästan så man väntar sig att andra partister, till höger och vänster ska uttrycka sympati och deltagande inför vad som har drabbat folkpartiet. Alltså: det stora röstvinnande namnet i Lunds kommunalpolitik lämnar politiken, tomrummet på listan ger upphov till mobbning av uppåtsträvande folkpartist på kommunalvalslistan, partiets kulturnämndsordförande och tillika stans förre polischef trasslar bort sig i egenmäktiga tolkningar av besluten i kulturnämnden och det fattades nu bara misstänkt rattonykterhet hos partiets ledande skolpolitiker. Folkpartiet i Lund har kommunalt haft mycket goda siffror. Var kommer de rösterna hamna i höst? M – nej, S – nej. V – nej.  Kan det bli i Mp:s breda famn?
   Veckobladet har under sin fyrtioåriga tillvaro faktiskt undvikit att politiskt exploatera enskilda skandaler. Problemen i Lunds kommunalpolitik ligger på en annan nivå: Lund styrs av övertygade borgerliga politiker som ser sig själva som bärare av det allmännas bästa, främmande för all klasspolitik. De kan peka på valresultat där de faktiskt har en majoritet av de röstande bakom sig.  Universitetets, köpmännens och industrins ledare brukar väl inte precis uttrycka någon beundran för sina borgerliga företrädare, men ser dem nog som hanterliga och förutsägbara. Socialdemokraterna kan man i enlighet med traditionen förakta i hemlighet, medan vänsterpartisterna brukar avfärdas som orealistiska och slösaktiga. Ja och på så sätt fortsätter allt som vanligt i Lund, känd som mögligheternas stad.
   Men ibland är det så i politiken att en politisk konstellation är tydligt förbrukad, slutkörd, trött. Så är det nog med borgarna i Lund nu. De har gjort sitt i den här omgången och finns det någon rättvisa så får de gå från makten en period eller två. Det är väl det vi har att se fram mot i höst.

Demokratisk Vänster satsar alla sina resurser på en rödgrön valseger av Gunnar Stensson

Inför den nu snart gångna mandatperioden antog DV, S, V och MP ett samarbetsdokument. I enlighet med detta ställer nu Demokratisk Vänster, som upphör från årsskiftet, alla sina resurser till förfogande för gemensamma aktioner för de rödgröna partierna under valkampanjen. På så sätt fullföljer Demokratisk Vänster sina åtaganden i förhållande till väljarna och de andra rödgröna partierna.
   Skolan är den viktigaste valfrågan efter den katastrofala försämring, som skett under alliansregeringen och som dokumenterats av Pisa-undersökningen. DV menar att skolan måste ägnas minst ett stort möte med skolfolk, föräldrar, forskare och skolpolitiker, men också flera mindre möten om lokala förhållanden och specifika problem.
   Ett övergripande tema är frågan om vinster i välfärden. Där kan man tänka sig ett större arrangemang på Mejeriet eller AF:s stora sal med debattörer och underhållare utanför de traditionella partihierarkierna som Mikael Wiehe, Göran Greider, Behrang Miri, Nina Björk, Gudrun Schyman, Birger Schlaug, Röda Kapellet och så vidare.
   Miljön är den tredje stora övergripande frågan. Jag ser i dagens nummer av Sydsvenskan hur regeringspartierna svarar på Riksrevisionens allvarliga kritik av misslyckandet att nå miljömålen genom att dels helt enkelt ägna sig åt ohämmat skryt och dels antyda, att miljöpolitiken är ett obetydligt politikområde, eftersom ”Sverige står för en promille av världens utsläpp”. Att statsägda Vattenfall är ett av Europas mest förorenande företag nämns förstås inte. Oppositionen beskylls för ”miljönationalism”. Här finns mycket som måste vridas rätt igen!
   Men Demokratisk Vänster står öppet även för andra arrangemang som kan initieras av de rödgröna partierna.
   Vi inbjuder till ett kreativt samarbete om gemensamma arrangemang mellan de fyra partierna för det gemensamma målet att vinna valet den 14 september! Tiden är som alltid knapp.

Spårväg genom centrum av Owe Svensson

Jag har en kompis som råkar vara expert på trafikfrågor. Han brukar säga att om man skall ha spårväg i Lund bör man dra den rakt ner från Allhelgonakyrkan via Bredgatan, Kyrkogatan och Södergatan. Problemen med spårvagnen uppstår ju nere vid stationen, där man måste påverka Clemenstorget och det är svårt att komma vidare med någon form av genomfartstrafik. Hur gör man då med tågpendlarna om spårvagnen går på Bredgatan? Ja, mitt förslag är att gräva en tunnel från Åke Hans till Stationen med uppgångar direkt till de olika perrongerna. Om man förser denna tunnel med rullande gångbana kan pendlarna stiga av vid Åke Hans och snabbt på den rullande gångbanan ta sig till sitt tåg utan att besväras av dåligt väder.
Med denna lösning vinner man att:
 • Man får bekväm kollektivtrafik till Lunds centrum, vilket behövs för att stimulera centrumlivet.
 •  Man får genomfart och kan låta spårvagnen gå till Staffanstorp eller kanske till arbetsplatserna på Tetra Pack och Gastelyckan. Vad vet jag?

Nackdelen blir den extra tid det tar att ta sig med den rullande gångbanan till Åke Hans (ca 400 m), jämfört med att ta sig ut till en hållplats på Clemenstorget utan rullgångbana (ca 150 m). Jag uppskattar att en rullgångbana går ca 5 km/tim. Då tar det knappt 5 min från en perrong på stationen till Åke Hans. Pendlare kommer säkert att gå på rullbandet, kanske i rask takt, och då kan tiden halveras till 2,5 minuter, vilket jag menar borde vara helt acceptabelt. De flesta mår ju bra av lite motion och man behöver ju inte besväras av regn, snö eller blåst. Ev. kan bredden på Bredgatan vara en begränsning för att skapa uppgångar från tunneln på båda sidor om dubbla spårvagnsspår, men det är väl problem som kan lösas på ett eller annat sätt.
   En spårvagn genom centrum kan bli ett ganska vackert inslag om man kan få den att gå på ackumulatordrift mellan Lasarettet och Mejeriet. En spårvagn måste sannolikt av säkerhetsskäl köra ganska långsamt genom centrum och kommer att vara ett tyst och behagligt inslag i den centrala stadsmiljön. Den kommer att transportera människor bekvämt till det kulturliv och den kommers som vi vill att Lunds centrum skall innehålla. Den kommer alltså inte enbart, som i nuvarande föreslagna lösning, serva pendlare till och från andra orter utan också ge de nya bosättarna på Brunnshög god förbindelse till Lunds centrum.
   Vore inte det en bra idé? Kan man sedan få till en ekonomisk kalkyl som visar att spårvägs- alternativet har rimliga kostnader jämfört med andra alternativ är väl projektet i hamn, eller hur?

Isabella Lövin vill göra Öresund till ”Världens första marina internationalpark” av Gunnar Stensson

Jag minns att jag av olika skäl var ganska arg på MP inför förra EU-valet. Så läste jag Isabella Lövins bok ”Tyst hav” om utfiskningen av världshaven och särskilt om de gamla imperiemakterna Spanien och Portugal, som bedrev rovfiske med stora moderna fiskefartyg utanför Marockos kust på bekostnad av den sahariska befolkningen. Jag förstod att Lövin hade ett program för att bekämpa rovfisket och jag chansade på att kryssa henne.
   Som bekant har hon sedan i EU genomfört stora delar av det hon föresatt sig och faktiskt fått till förändringar som kanske kan kallas revolutionära.
   Nu handlar det om den sandbank i Öresund som kallas ”Disken”, som är fortplantningsplats för plattfisk och en massa andra vattenlevande djur. Danmark, som suger sand för att blanda cement i Köpenhamn, är den stora miljöboven och förra fredagen demonstrerade miljövänner och fiskare mot exploateringen.
   Det finns skäl att överväga ett kryss för Isabella Lövin även i detta EU-val. Mycket återstår att göra för att skydda världshaven.

Mötesplats Klostergården invigd av Gunnar Stensson

Det skedde tio år för sent. De stora orden om att skapa en demokratisk kontaktpunkt mellan kommun och medborgare har för länge sedan tystnat. Det senkomna löftet att mötesplatsen skulle inrymma en ny träffpunkt, som skulle ersätta den som plötsligt stängdes för två år sedan, visade sig grundlöst. Men det blev ett nytt vackert bibliotek med ökat öppethållande och en fritidsgård.
   Största möjliga mediala tystnad rådde. Vänsterpartiets Hanna Gunnarsson var den enda politiker som kommit. Allianspolitikerna höll sig försiktigtvis undan. Däremot fanns PRO:s lokala ordförande Torsten Norrman där tillsammans med många missnöjda medlemmar.
   Men solen sken, en rad program för barn genomfördes, Röda Kapellet spelade, bland annat en version av ”I en klosterträdgård” (arr Ulf Teleman) och många klostergårdsbor hade strömmat till.
   Samtidigt hade Helgeands församling ett arrangemang i Helgeandsgården och samlade in pengar till syriska flyktingar.
   För första gången fungerade Kyrktorget som ett samlingsställe. Där finns stora möjligheter att skapa en levande samlingsplats i framtiden. Men torget måste utvecklas! Det behövs bänkar att sitta på längs med bibliotek, kyrka och församlingshem, liksom några bord. Konditoriet borde få möjlighet att servera där. Ett par träd bör planeras och den gamla springbrunnen sättas igång. Man kunde tänka sig ett par torgstånd för grönsaker någon gång i veckan. Torget utgör också ett lämpligt rum för friluftskonserter och möten.
   Så skulle det lilla röda Kyrktorget bli en verklig mötesplats för hela Klostergården.

Klostergårdens bygglek – äldst i landet, nu avlivad
av Nilla Bolding

Det är så sorgligt, och så onödigt. Så här är det:
Klostergårdens bygglek sägs vara landets första och äldsta. För några år sedan låg den nära Sten Samuelsons vackra fritidsgård, vid Klostergårdens centrum.
   Fritidsgården tilläts förfalla. En byggfirma ville bygga flerfamiljshus som utlovades bli mycket billigare i produktion än alla andra flerfamiljshus.
   Byggnadsnämnden gav klartecken till fyra hus som byggdes alldeles för tätt. Hyran blev lika hög som alla andra hyror. Fritidsgården och ungdomarnas skateramper revs för att ge plats åt husen, och det utlovades ny fin fritidsgård och nya ramper. Bygglek skulle man se till att det alltid fanns, sa man.
   Det blev paviljong för fritidsgårdsverksamheten, under många år. Huset som hört till byggleken revs. Rätt vad det var fanns där ingen gris mer. Rätt vad det var försvann kaninerna också (och hade där inte funnits höns?). Inga skateramper dök upp.
   En dag hördes det inget hamrande mer, och trädkojorna låg tomma. En dag revs de. Ryktet gick att hyresgästerna i de nybyggda husen hade störts av barnstojet.
   Häromveckan togs staketet runt byggleken bort, och träd har fällts. Paviljongen ska bort nu när Klostergården fått sitt nya bibliotek/ fritidsgård, det ska bli park där. Det är fint med park tycker jag.
   Men barnen…?
Nilla Bolding, Klostergårdens byalag

Det omöjliga tycks vara möjligt – i denna märkliga dansproduktion, från Kuba och Sverige av Bertil Egerö

När ljuset går på finns en ensam stol på scen, med ryggen åt oss. Ett par armar, eller är det ben?, bakom stolen utför mjuka levande rörelser inför våra blickar. En man kommer gående över scenen, närmar sig arm/benen, stöts bort, omfamnas. Scenen växer till åtta dansare i ständigt nya formationer och snabba flyt över scenen. Jag påminns om barnaårens kaleidoskop med sina färgade glasbitar som ständigt bildar helt nya mönster.


 
Danskompaniet Memory Wax i Malmö och Danza Teatro Retazos från Havanna, Kuba, prövar helt nya vägar. En bit in i föreställningen blir den mörka fondväggen en video av dansarna, tagen rakt uppifrån. Deras krypande rörelser nere på golvet blir som försök att ta sig uppför en vägg, hjälpa varandra att inte halka ner, stega sig fram på de andras huvuden. Illusionen är perfekt.
   Långt senare, med fonden neutral, går människor i lugn takt längs fonden medan dansarna gör sitt på scenen. Möten uppstår mellan de två, där fondens människor motståndslöst går genom dansarna. De rör sig mot varandra, prövar positioner, och blir ett möte mellan verklighet och illusion.
   Possible Impossible heter föreställningen, som ”tar avstamp i ett landskap där kända lagar om tid, rum och kraft upphört att gälla. Vi förs in i en associativ värld där sinnet är fritt och det omöjliga blir möjligt.”
   Lundensare har turen att kunna se föreställningen i Stenkrossen, det stora huset på Kastanjegatan nära Södra Vägen, den 9 april kl 19. Ca en timme tar den. Mer information och biljettlänkar finns på www.memorywax.com . Memory Wax: 0704-928030

Häckningsplatser för änder, doppingar, sothöns och svanar av Gunnar Stensson

Den långa reningsverksdammen tömdes av VA Syd omkring den 25/3, som jag berättade i VB 11. Hundratals sutare, karpar och ålar infångades. Jag såg själv hur en stor håv med cirka 40 kilo stora sutare och några ålar släpptes i Höje å. Karparna avskildes och forslades till särskilda dammar.
   När jag besökte dammen idag, den 3 april, var vattnet tillbaka. Det nya var att häckningsplatser, i form av låga plattformar, anlagts som små holmar i vattnet. Det ska bli intressant att se om de fungerar.
   Tidigare vårar har fåglarna häckat på marken i grödan omkring dammarna. Det har inneburit redena har varit mycket utsatta för rovdjur och kanske också människor. Man har ofta sett urätna äggskal. Också de stora svanäggen har stulits.
   Om de nya plattformarna fungerar så kommer fågelredena vara bättre skyddade, samtidigt som de kommer att vara möjliga att iaktta för de förbipasserande.
   Det finns fortfarande skäl att vara kritisk mot att dammen tömdes så sent på våren, när det nya livet redan påbörjats för många arter. Man kan också undra vilken roll de nu utrotade fiskarna spelat för fågellivets näringskedjor. Inom kort skulle det ha varit lektid, och sedan skulle tusentals fiskyngel funnits i dammarna, föda för hägrar, doppingar, storskarvar och måsar. Man har också skäl att undra vad som skett med det rika beståndet grodor och paddor.
   Men trots dessa reservationer ska det bli intressant att se om fåglarna utnyttjar de nya häckningsplatserna. På lång sikt är ju allt liv mycket uthålligt och anpassningsbart.

Pressmeddelande


Talespersoner JIPF

Vid årsmötet för JIPF (Judar för Israelisk-Palestinsk fred) den 16 mars valdes en ny styrelse. Till talespersoner valdes Ilan Cohen, Stockholm och Olle Katz, Göteborg. Dror Feiler, Stockholm är JIPFs representant i EJJP, European Jews for a Just Peace.

Den nya styrelsen antog vid mötet 27 mars följande uttalanden:
Bojkott av bosättarprodukter mot folkrättsbrott
I likhet med den israeliska fredsrörelsen anser Judar för Israelisk-Palestinsk Fred (JIPF) att den israeliska bosättarpolitiken på Västbanken och i Östra Jerusalem är det största hindret för att en seriös fredsprocess skall komma igång. Bosättningarna utgör också ett uppenbart krigs- och folkrättsbrott mot Haagkonventionen och 4:e Genevekonventionen. Det vilar ett ansvar hos politiska och ekonomiska aktörer i Sverige och andra länder att inte göra sig delaktiga i dessa brott mot internationell rätt.
Jipf vill därför uppmana:
 1 Sveriges regering och riksdag att verka för en lagstiftning som beivrar dessa folkrättsbrott. Exempelvis genom att på såväl nationell nivå som inom EU verka för ursprungsmärkning av varor och tjänster som helt eller delvis producerats inom ramen för bosättarekonomin.
 2 Svenska och i Sverige verksamma banker och andra företag att nogsamt se över sina affärsverksamheter, affärsrelationer och investeringar så att man inte gör sig skyldig till sådan delaktighet
 3 Svenska myndigheter att bryta samarbete med företag, myndigheter och organisationer som deltar i dessa folkrättsbrott

Bekämpa antisemitism och alla andra former av rasism!
Det senaste året har öppet fascistiska, högerextrema grupper i Sverige gått till våldsam attack mot fredliga demonstranter i Sverige. Vi ser också hakors målade på väggar och hot riktas mot judar som bär kippa eller davidsstjärnor.
   I krisens spår har en våg av nationalism och främlingsfientlighet sköljt över Europa. Högerpopulistiska och främlingsfientliga partier som Sverigedemokraterna, norska Fremskrittspartiet och Front National i Frankrike har fått sällskap av öppet fascistiska och nynazistiska partier. Gyllene Gryning i Grekland, Jobbik i Ungern och Svoboda i Ukraina är tyvärr bara några exempel. En ny Breivik kan dyka upp även i vårt land – de drabbade kan vara judar, muslimer, romer, svarta eller helt enkelt demokrater.
   JIPF ser med stor oro på utvecklingen. Rasism och främlingsfientlighet är ett sätt att frångå principen om alla människors lika värde och dela upp människor med olika bakgrund i ”Vi och dom”. De populistiska och fascistiska krafter som attackerar judar, romer, muslimer eller svarta är ett hot mot det samhälle vi tillsammans byggt upp och med stolthet försöker utveckla. Vi judar har gemensamma intressen med andra grupper som trakasseras på grund av sin etnicitet, religion eller hudfärg. JIPF är emot alla former av rasism, såväl i Sverige som i Israel eller andra delar av världen.
Med vänlig hälsning
Ilan Cohen (cohen.ilan46@gmail.com), 0768186072,  Talesperson JIPF
Olle Katz (ollekatz@gmail.com), 
0708943402, Talesperson JIPF