2010-04-29

Valborg i Sankt Lars

Samling vid vårdcentralen kl 19

Röda Kapellet blåser in våren
Valborg i St Lars för 100 år sen

Lunds allmänna sång hälsar våren

Karin Stensson håller vårtalet

Arrangör: Mötesplats Klostergården: ABF, Klostergårdsskolan, Synskadades riksförbund och Klostergårdens byalag

Slaget om välfärden

Göran Greider kommer till Lund den 3 maj kl 18.30.
Platsen är ABF:s lokal, Trollebergsvägen 9.
Arr:S-kvinnor i Lund och ABF Lundabygden

Planera din 1:a maj i Lund

Dags för första maj. VB vill gärna hjälpa till så vi har sammanställt vad vi hittat för arrangemang i Lund denna dag.
"Anmärkningsvärt är att kalendariet på Socialdemokraternas webb-plats inte förtecknar någon aktivitet söder om Göteborg denna dag", skrev vi förra veckan. Idag kan man se att det blir demonstrationer både i Höör och Malmö minsann. Naturligtvis har även s i Lund en demonstration har flera upplyst VB om. Några undrar om vi inte läser "Lokaltidningen" där man hade en annons. Skam till sägandes måste red erkänna att det gör vi inte, vi trodde att nätet var ett bättre forum att följa politiken på. Detta gäller uppenbart inte alla partier.

Vänsterpartiet
Demonstration, café, fiskdamm och musik. Ett annat Lund är möjligt när Vänsterpartiet firar 1 maj! Vi samlas på Stortorget 14.00. Tal kommer att hållas av bland andra Ali Esbati, Vilma Bolding och Mats Olsson.
Demonstrationen avgår 15.00. Demonstrationens huvudparoll är "Ett annat Lund är möjligt".
Vi är i en valrörelse där vi ska visa att Lund skulle kunna vara en bättre plats att leva på, och att vi kan göra det möjligt. Några exempel på hur vi vill göra detta finns i de övriga parollerna: "Stoppa nedskärningarna!", "Bygg bort bostadsbristen" och "Gratis kollektivtrafik". Vissa saker kan vi ordna så fort valet är vunnet, annat kommer att ta längre tid, men vi vet att det är möjligt och kommer att kämpa för det.
Dagen innehåller flera trevliga aktiviteter för hela familjen. Det ordnas café i Stadshallen, fiskdamm och filmvisning för barnen, musik med mera.Röd Front 1 maj

Öppet möte lör 1 maj 12:00
Plats: Mårtenstorget utanför Konsthallen
Arr: Kommunistiska Partiet, RKU
Talare: Jan Myrdal, Marie Norgren (K) och Nils Littorin (K).
Sedan blir det eftersits på Folkets Hus.


Socialistiska Partiet

Kl 12:00 samlas folk på Lund centralstation som ska åka till Helsingborg och demonstrera mot nazisterna.
Kl. 18.00 SP-Lund informerar om vår klimatkampanj och demonstrerar tillsammans med stadens radikala vänster. Kom och gå med oss och delta i festligheterna! Samling Knut den Stores Torg.


Demokratisk Vänster
Förstamaj-möte 2010: Rätten till staden och den nyliberala revolutionen – dags för ny politik
Föredrag av Eric Clark professor i kulturgeografi
Röda Kapellet inleder med rödgrön musik Demokratisk Vänsters lokal Magle Lilla Kyrkogata 2 Kl. 14.30

Affisch


Röda Kapellet spelar Allan Edwall
Röda Kapellet ger traditionsenligt konsert i Stadshallens foajé på kvällen den första maj.
Den här gången har Joakim Casagrande, tidigare dirigent och lärare på Kulturskolan i Lund arrangerat visor av Allan Edwall speciellt för Röda Kapellet.
Edwall skrev många underfundiga och ironiska visor ur ett tydligt vänsterperspektiv. Visorna ska naturligtvis sjungas, och det är fem manliga röster som ackompanjeras av orkestern. Sångarna är Joakim Casagrande själv samt Bo Förander och Bengt Hall från orkestern. Särskilt inbjudna sångare är Emil Roijer och Johan Teleman. Per Falck dirigerar.
Konserten börjar kl 19. Fri entré.Socialdemokraterna
Samling på Clemenstorget kl 14.30. Avmarsch till Stadsparken kl 15.
Årets paroller är "Arbete åt alla!", "Sluta straffa pensionärer, arbetslösa och sjuka!" samt "Fördela - som Robin Hood!".
Talen börjar kl 16 i Stadsparken med Bo Bernhardsson som huvudtalare.

Söder om landsvägen av Lucifer

Det är inte lätt att vara skåning. Det är temat för en artikel av Ingegerd Waaranperä, teaterkritiker i DN, i en modig artikel i onsdags. Visst, så är det, man kan redan en bit upp mot gränsen till Östergötland bli utsatt för problem med dialekten och antydningar om att man har tittat för djupt i grötfaten nere på Söderslätt.
Men problemet är som jag ser det inte de riktiga svenskarna, de som rör sig uppe i Mälardalen eller i mest riktiga Sverige, Dalarna. Nej, problemet är de andra skåningarna. Waaranprä pekar ut de skånska politikerna och visst, det ligger en del i det. Själv har jag t ex. svårt att lyssna på migrationsminister Billström utan att vilja lägga om min dialekt till gängse rikssvenska. Men det är ändå inte där det sitter. Jag lyssnar med fascination till Gunnar Wetterberg, historiker och SACO-utredare, som nog kan anses ha en av de mest diftongrika Malmödialekter man kan spåra upp och tycker att han är värd beundran för sin ihärdighet. Och när jag hör Anna Anka lyssnar jag gärna till hennes nordvästskånska som ju lika mycket är ett klassmärke från gruvdistrikten.

Dum, lat och dryg
”Skåningen har alltid fått veta hur dum, lat och dryg han eller hon är.” Jo, och kanske är det så att vi har gått in i rollen. Det finns ett regionalt mindervärdeskomplex och enklaste försvaret är att framhärda i rollen. Och vi är inte ensamma i att sitta fast i det, kolla t.ex. hur norrbottningar eller blekingar ser på sig själva.
Man kan naturligtvis tycka att allt det här bara är trams, men det tar sig ju också politiska uttryck. Det är här vi har haft Skånepartiet och Sjöbocentern och det är i den här landsändan Sverigedemokraterna nu har sin starkaste ställning.
Jag uppskattar att Skåne har en egen kulturell profil och tycker det är bra att det finns delar av riket vars blickar inte enbart är riktade mot Stockholm. Men för att ändra på provinsens plågsamma politiska och sociala roll tror jag det krävs inte bara självkritik utan också en uppgörelse med Stockholms syn på periferin och den erövrade provinsen.

De radikala socialdemokraterna
När jag började följa lokalpolitiken i Lund och Skåne så var det mest nerslående den stagnerade arbetarrörelsen i Skåne. Arbetarrörelsen i Skåne var ju en gång ledande i landet. Men nu satt i Malmö Nils Yngvesson i kommunen och Frans Nilsson på Arbetet som symboler för en självgod och nergången politik. Det blev nästan axiomatiskt för oss i V-kretsar att socialdemokratin i Skåne var nergången och konservativ.
Det är därför med glädje man kan konstatera att socialdemokraterna i Skåne numera kan anses stå till vänster i partiet. Det senaste tecknet på detta är att partidistriktet har krävt att de svenska trupperna i Afghanistan ska tas hem. Det är en ståndpunkt som Vänsterpartiet hittills har varit ensam om men som Socialdemokraterna ganska säkert kommer att överta. S och V jobbar numera bra med varandra i Skåne. Det kanske finns hopp för arbetarrörelsen i Skåne. Och med det kan man bar önska densamma en vital och kampglad Förstamaj. Vi ses i tågen!

Rituell terrorism. Obama-hatet en ny religion.
På lördag brinner bålen i Israel

Ur Haaretz

När jag var ung fick jag lära mig att syftet med religion var att skapa medlidande genom kärlek, fred genom exempel, och att med mänskliga händer utföra änglars verk.
Sedan flyttade jag till det Heliga Landet.
Om någonsin historien om religionen varit skriven i blod, så är det här. Om någonsin religionen dränkt historien i blod, är detta platsen. Om någonsin plogbillarna smidits till svärd och svingats enligt det Gamla testamentet, det Nya testamentet eller Koranen – så kan vi visa platsen, där det skedde.
Och på senare tid, om någonsin religionen förmått förhindra fred, försoning, och till och med FN och USA, så är det här, hos oss, i vår tid.
Så jag förmodar att ingen borde bli överraskad över att människor, som klär sig i de frommas utstyrsel, nu väver samman sin rasande avsky för Barack Obama med sina trosriter och gör detsamma som en del amerikaner ägnat sig åt i över ett år nu: att göra hatet mot Obama till en sorts religiös plikt.
En gång i världen brukade barnen bränna bilder av Adolf Hitler och andra som predikat och i vissa fall genomfört massmord på judar i bålen. Nu bränns bilder av president Obama i de bål som ska tändas på lördag för att fira Lag B´Omer (en judisk motsvarighet till valborgsmässobålen).
I år skryter Meir Kahanes lärjungar öppet med att de håller på att göra bilder av den amerikanske presidenten att sprida och bränna på bålen runt hela landet.
”Utan tvivel är Barack Hussein Obama idag det judiska folkets fiende,” sa Kahane-aktivisten Noam Federman, en av kampanjens ledare. ”Obama är den mest antisemitiske president USA någonsin haft.”
Under allt hatet ligger det faktum att Obama är en svart man.
Bradley Burston, översättning av Gunnar Stensson

De rödgröna genomför Gripenstedts och Pehr T Ohlssons järnvägspolitik av Gunnar Stensson

Finansminister J. A. Gripenstedt (1813 - 74) är en förgrundsgestalt i svensk politik. Pehr T Ohlsson hyllar honom som den politiker som mer än andra bör tackas för att Sverige förvandlades från ett fattigt bondland till en av världens rikaste nationer. Vilken var då Gripenstedts viktigaste insats?
Järnvägarna!
Så här står det i Nationalencyklopedin: ”Hans optimistiska framställning av landets ekonomiska läge (”blomstermålningarna”) vid riksdagen 1857 underlättade beslutet om snabb utbyggnad av ett lånefinansierat stambanenät”,
Nu ser vi med tillfredsställelse den rödgröna oppositionen förespråka samma politik. Kommunikationerna ska utvecklas genom en snabb lånefinansierad kapacitetsutbyggnad av järnvägsnätet med snabbtåg och flera spår på de mest belastade linjerna.
Naturligtvis gnäller Borg, Reinfeldt och Mats Odell över satsningen och fördömer den med uttryck som Toblerone-politik. Mats Odell är redan nedsmetad med gammal choklad över hela ansiktet.
Vi förväntar oss nu att Pehr T Ohlsson tillrättavisar herrar Reinfeldt, Borg och Odell och ger dem en lektion om fördelen med lånefinansierade investeringar jämfört med lånefinansierade skattesänkningar.
Gunnar Stensson


Johan August Gripenstedt

Bensinskattehöjningen ett taktiskt misstag
av Lars-Anders Jönsson

I årets val vinner det block som lyckas övertyga de rörliga väljarna att de har det bästa erbjudandet.

Dagens valfläsk från de röd-gröna att höja bensinskatten med 49 öre litern får nog betraktas som det mest otaktiska draget man kan åstadkomma om man nu vill ha makten.
Bensinkostnaden är en utgift som berör det vanliga folket och priset som till största delen utgörs av skatt anses allmänt vara för högt. Förslaget om höjd bensinskatt drabbar inte de välbeställda som redan subventioneras när de köper ny miljöbil och inte de som jobbar och kör längre sträckor till sina arbetsplatser då de skall kompenseras. Även om höjningen är begränsad är den dock tillräckligt stor för att de med måttliga eller låga inkomster kommer att reagera. Är det bara de rika som skall ha råd med bil?

Miljömässigt anser flera att höjningen får liten effekt. Följderna av förslaget är främst politiska. Miljöpartiet har fått med en höjning som de kan använda för att visa att de fortfarande är ett miljöparti. Det mest påtagliga är att vi bjudit högeralliansen på ett bra argument för att våra möjliga väljare skall tveka och kanske till och med gå högerut.
Högeralliansen vann föregående val genom löften om sänkta skatter, det vill säga man flyttade pengar från offentlig konsumtion till privat konsumtion.

Att återuppbygga den offentliga sektorn kräver nya skatteintäkter. I det fall en sådan politik inte skall följas av väljarflykt till högeralliansen krävs en hög medvetenhet bland väljarna eller att skattehöjningarna läggs på de välbeställda. Förslaget att höja inkomstskatten för dem som tjänar 40 000 i månaden uppfyller detta krav. Förslaget att höja bensinskatten riskerar att leda till väljarflykt. Samma sak med förslaget att höja kilometerskatten för transporter med lastbil. Reaktionerna från berörda fackliga organisationer hörs redan.

I det fall man vill avsluta denna högerepok och vi befinner oss strax innan ett val är det inte fel att vara populistisk.

Media sprider islamofobiska myter

av Gunnar Stensson

Svenska media ägnade i höstas stort utrymme åt indignerade rapporter från Rinkeby om islamistisk rekrytering av soldater till Somalia och förtryck riktat mot muslimska ungdomar, särskilt unga flickor. De ingår nu i den allmänna uppfattningen om förhållandena i Rinkeby.
Uppgifterna har framförts i Rapport och Aktuellt, i rikspressen och i radio-ekot. De har också spritts till världspressen där de gett upphov till spekulationer om Sverige som ett land där terrorister rekryteras.
Radioprogrammet Konflikt kunde i lördags visa, att dessa rapporter uteslutande bygger på aldrig ifrågasatta påståenden från en sexistisk narkotikaförbrytare, som anordnar fester där han blandar trettonåringar med vuxna, något som oroar föräldrar och fördöms av polisen i Rinkeby.
I en av dessa fester deltog Nalin Pekgul och Mona Sahlin, bärande korta kjolar i det specifika syftet att visa solidaritet med (trettonåriga) muslimska flickor. Det gav förstås publicitet och underbyggde lögnspridningen.
Expressen utnämnde i en ledare den kriminelle lögnaren till hjälte och föredöme.
Det mest oroande är givetvis att osanna islamofobiska påståenden motståndslöst flyter in i svenska massmedia och utan minsta kontroll accepteras som sanningar.
Samtidigt ägnas annan idioti som rondellhundar och muhammedkarikatyrer spaltkilometer fyllda av högtravande floskler om yttrande- och tryckfrihet. Inte underligt att både Sverigedemokrater och Nationaldemokrater frodas.
Heder åt Konflikt som stuckit hål i den stinkande bruna bubblan!

De små paradisen av Gunnar Stensson

Det utsprungliga paradiset var en oas i en öken. Oasen var liten och öknen stor. På samma sätt finns det paradis i den urbaniserade miljön, små levande oaser, dolda och kanske skyddade, innanför barriärer som motorvägar och järnvägar, inom hörhåll för stadens eviga brus.
En sådan oas finns vid Knästorp. En liten träddunge, blänkande vatten i en avskuren gammal fåra av Höje å, gräsplättar, pilar, alar och salixträd. Vass och gräs. Mångfald
Se där, två ruvande svanar, en liten flock sädgäss, (hoppsan!) skriet från en uppflygande fasan, (tyst) en betande rådjurshona; gladan spänner ut de breda vingarna och lämnar värdigt sin utkiksplats i toppen av en al för att med sin kluvna stjärt som roder segla runt dungen; fem stora tyskharar grips av panik när en cyklist närmar sig på cykelvägen till Staffanstorp, än springer de längs horisonten, stora som hästar, än vänder de, samtidigt som en fågelflock, och springer åt motsatt håll med sina oproportionerliga styltben; några änder i vattnet och drillande lärkor i skyn över engrödefälten.
Runt horisonten, Tetrapak, Karhögs torg, lasarettet, domkyrkan, Gunnar Jönssons höga Margretetorps-hus, Gastelyckan, Linero, Dalby kyrka, Knästorp, Staffanstorp, Uppåkra, Hjärup, Turning Torso, Öresundsbrons spindelkonturer, Flackarp och Sankt Lars.
Din plats på jorden.

Kulturtips

Här och Nu
på Bryggeriteatern, 29 april-29 maj, Sverigepremiär!
Fre 30 apr kl. 19:00
Läs mer

PARADIS
Längtar du efter sol och värme? Längtar du bort? Unna dig en stund i paradiset, Urpremiär den 23 april på Bastionen.
Fre 30 apr kl. 19:00
Läs mer

Sömnlösa Sparvar
Tretton figurer hittar en övergiven industrilokal och flyttar i hemlighet in. Där börjar magin. Cirkus, musik och specialeffekter utom denna värld gör att staden runt om börjar undra.. vad är det egentligen som händer på Karavan? Premiär 30 april.
Fre 30 apr kl. 23:00
Läs mer

Armida av Rossini
1 maj kl 19, The Metropolitan Opera direktsänt via satellit på Spegeln i Malmö och Kino i Lund
Lör 01 maj kl. 19:00
Läs mer

Kurt quo vadis?
Fritt efter Erlend Loes bok och Ellenor Lindgrens pjäs. En lagom anarkistisk berättelse om en truckförare - för barn 6-10 år. På Teater 23 29 april - 9 maj.
Sön 02 maj kl. 15:00
Läs mer

Lunds Vokalensemble 20-års jubileum
På Palladium 2 maj kl 15.00
Läs mer

VI VÄGRAR UNDERKASTA OSS - FILM, FIKA & PANELSAMTAL
Stefan Jars film Underkastelsen + efterföljande ekofika och panelsamtal på Panora 4 maj kl. 18:00
Läs mer

HANDEN PÅ HJÄRTAT - Mattias Alkberg & Kristian Anttila
på Babel 5 maj kl. 19:00
Läs mer

Malmö By Foot
Malmö By Foot tar dig genom Malmös spännande historia från medeltiden till modern tid.
Ons 05 maj kl. 17:15
Läs mer

LILL LINDFORS
På Palladium 6 maj kl 19.30
Läs mer

Matkaravan med Hanna och Linda
med Hanna Tunberg och Linda Dahl
- smaka på våra nya matkulturer. guidade turer runt Möllevångstorget.
Tor 06 maj kl. 16:00
Läs mer

Tantsnusk
Arena Baubo bjuder på en festival om njutning, smärta och makt, där lågt ställs mot högt och vävs samman med deras egna perspektiv. På Inkonst 6, 7 och 8 maj kl 19.00.
Tor 06 maj kl. 19:00
Läs mer

Hela kulturcentralens program

Hotet från höger av Gunnar Stensson

Sverigedemokrater och Nationaldemokrater

Häromdagen blev Mats Skogkär äntligen åthutad. Anledningen var den senaste i raden av de aggressivt islamofobiska artiklar varmed han förgiftat debattklimatet i Malmö. Sydsvenskan har i åratal publicerat dem på sin ledarsida. Den här gången gällde det en slafsig och fördomsfull artikel där Skogkär hävdade att islam är ”hundraprocentigt humorbefriad”. Den som stod för bedriften att sätta honom - och Sydsvenskan - på plats är Emma Tornborg från Linnéuniversitetet.
Europeisk högerextremism står mitt uppe i ett paradigmskifte från antisemitism till islamofob sionism. Det ger en ny ideologisk bas för den islamofobiska politiken. Jimmy Åkesson och hans gelikar har funnit att man genom att stödja Israel kan göra sig respekterad och få utrymme för antimuslimsk hets i ledande media. Den extrema högerkristna rörelsen i USA har länge med stor framgång tillämpat samma teknik.
Inte för inte betecknade Jimmy Åkesson muslimerna som det största hotet mot Sverige sedan andra världskriget i sin aftonbladsartikel i höstas. Och det var heller ingen slump att ett antal sverigedemokrater deltog i den sionistiska demonstrationen i Malmö i mars förra året.
Inspiration finner Jimmy Åkesson också bland de mer utvecklade extremistpartierna i Europa som FPÖ (Frihetspartiet i Österrike) Vlaams Belang i Belgien och tyska PRONWD, partier som erkänner förintelsen och stöder Israel, som man beundrar för dess kamp mot palestinier och andra muslimer. Le Pens parti i Frankrike och den extrema högerns parti i Schweiz är som bekant inne på samma linje.
Men helt lätt är det inte att genomföra paradigmskiftet. Bland SD:s kadrer och väljare finns det gott om gamla ingrodda nazister och antisemiter, kort sagt traditionalister. Mycket riktigt har Jimmy Åkesson funnit det bäst att deklarera att partiet inte tar ställning i Mellanösternkonflikten.
För Jimmy Åkesson kompliceras paradigmskiftet ytterligare av existensen av Nationaldemokratiska partiet, ett renodlat nynazistiskt parti som förnekar förintelsen och är uttalat antisemitiskt. Risken för Jimmy Åkesson är att sverigedemokraternas kärnväljare går över till Nationaldemokraterna. Visserligen är det nationaldemokratiska partiet litet, men det förfogar över stora ekonomiska resurser. Det har varit aktivt i Lund med affischer och flygblad, bland annat i Klostergården.
Häromdagen beviljades partiets tidning Nationell idag 2 300 000 kronor i presstöd. Nationaldemokraternas partiledare Marc Abramsson jublade.
Så visst har Jimmy Åkesson skäl att bekymra sig beträffande högerflygeln i sitt högerextrema parti. Genom att dra till sig sverigedemokratiska väljare kan nationaldemokraterna sänka SD under fyraprocentspärren för första gången på åtta månader.
Vi andra har skäl att oroa oss både över risken att Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen och för konsekvenserna av statsunderstödd rasistisk propaganda i tidningen Nationell idag.

Om dynamiska effekter av Stig Henriksson

Det var en gång en sk skattereform. Som alla andra större skattesänkningar så fungerande den enligt Matteusprincipen; ”till den som har skall varda givet, men från den som intet har skall tagas det han äger”. När samtidigt minskningar av välfärdssektorn i regel märks mest hos den som lite har och inte bland de redan mätta, fick man problem. Då uppstod talet om att sänkta skatter skulle stimulera så mycket mer arbete att skatteinkomsterna i själva verket skulle öka. Det kallades för ”dynamiska effekter”. Tyvärr fungerade inte teorin[1] som tänkt var utan begreppet kom i djupt och varaktigt vanrykte och i politiska kretsar blev det något av ett skämt att hänvisa till de dynamiska effekterna när finansiering av olika förslag avkrävdes.

Men då mannaminnet ständigt blir allt kortare så tänkte jag göra ett försök att ärerädda begreppet.
Jag påstår att om man satsar skattemedel på bättre vägar och järnvägar samt bussar och tåg som trafikerar dem, uppstår det dynamiska effekter som på kort tid ger ökade skatteintäkter som med råge betalar dessa insatser. Det vill säga att om landstinget satsar på en utbyggd kollektivtrafik så ger det mer pengar till sjukvård.

Men är nu inte detta samma slags önsketänkande som skattereformens? Nej, jag hävdar att det absolut finns erfarenhetsstöd för påståendet. I förkortning kan man uttrycka det så här. Det finns ett oerhört starkt samband mellan den praktiska möjligheten att pendla ytterligare några mil inom loppet av en timme och lägre arbetslöshet, ökade inkomster och en gynnsam befolkningsutveckling. Eftersom det allmänna har som affärsidé att beskatta antalet arbetade timmar, så är den här kombinationen närmast oslagbar för att ge större resurser för välfärdsproduktion utan att höja skatter. Att sedan en allt mer åldrande befolkning och stigande standardkrav tillsammans med en snabb medicinteknisk utveckling ändå kan kräva skattehöjningar gör inte resonemanget mindre intressant utan snarare tvärtom.

Dynamiska effekter hette det.

Stig Henriksson, Fagersta


[1] Om den sk Lafferkurvan – enligt sägen nedklottrad på en pappersservett för att sedan bli närmast kanonisk, se http://www.ne.su.se/ed/pdf/7-4-ha.pdf eller källan till all modern kunskap: Wikipedia


Lafferkurvan är ett begrepp inom nationalekonomi som syftar till att beskriva elasticiteten av beskattningsbar inkomst. Enligt teorin, som Arthur Laffer formulerade, kan staten maximera sin skatteinkomst genom att sätta skattenivån på en optimal nivå. Enligt Laffer minskar skatteintäkterna om man sätter skattenivån högre än denna optimala punkt, trots att skattetrycket ökar. Denna minskning beror på ökade incitament att undvika skatt eller minskade incitament att förvärvsarbeta. Var den "optimala" skattenivån ligger är inte klarlagt. Inte ens vid mycket höga marginalskattenivåer har man kunnat visa en minskad benägenhet att arbeta. Eftersom så många av de bidragande faktorerna inte har kunnat beläggas anser vissa bedömare att Arthur Laffers teser är en subjektiv uppfattning utan vetenskaplig grund.

2010-04-22

Torgmöte om Afghanistan

Lördagen den 24 april håller Afghanistansolidaritet Skåne appellmöte kl 10-12 med flygbladsutdelning på Mårtenstorget i Lund.
Röda kapellet medverkar med musik mellan appellerna. Parollerna är
"Ta hem soldaterna – öka biståndet till Afghanistan"
och
"USA & Nato ut ur Afghanistan".

Kommunalpolitiskt seminarium

Nu ska vi måla Lund i rött och grönt!
Avstamp inför en högintensiv valrörelse Söndag 25 april kl. 09.45 – 15.00 med Lunchpaus 12.00-12.45 i Demokratisk Vänsters lokal, Magle Lilla Kyrkogata 2:
Syftet med seminariet är bland annat att diskutera fram ett utkast till valplattform för höstens val samt att mejsla ut prioriterade politikområde att driva i valrörelsen och diskutera vårt förhållande till andra partier m m. Och naturligtvis försöka ge svar på de frågor och funderingar som seminariedeltagarna har! Det är önskvärt att deltagarna i förväg läser igenom DV:s valplattform från 2006 års val.
Hör av dej om du vill veta mera om seminariet och om du vill ha en mera detaljerad beskrivning av innehållet!
OBS! Var och en ansvarar för sin egen lunchmat! Det är alltså matsäck eller inköp på stan som gäller.
Alla som vill vara med och utveckla DV:s politik är hjärtligt välkomna att delta i seminariet!

Övertonssång

Konsert fredag 23 april kl 19 på Skissernas Museum i Lund.
Stuart Hinds från Texas en av världens främste övertonssångare kommer till Lund på sin Europaturné.
I konserten medverkar även Iver Livendahl, Kenth Edmark, Gösta Petersen & sånggruppen Volare.
Skånes Övertonssångförening, SONG arrangerar konserten och dess medlemmar medverkar också i programmet som avslutas med en kollektiv vokal improvisation med publiken. Stuart är fenomenal på att sjunga tvåstämmigt dvs att samtidigt själv med rösten gestalta två oberoende melodiska rörelser!
Stuart Hinds hemsida
SONGs hemsida

Vägen ut ur Afghanistan ?

Samtal med Hans Linde om Vänsterpartiet och Afghanistan
Under våren och fram till valet kommer Afghanistansolidaritet i Skåne att ordna en rad möten med röd-gröna politiker om alternativ för annan svensk Afghanistanpolitik efter valet.
Vi har valt att låna rubriken för mötesserien från Pierre Schoris snart utkommande bok, ?Vägen ut ur Afghanistan? (utkommer i slutet av april på Leopard förlag). Schori kommer att tala vid nästa möte i serien, 31 maj i Malmö.
Men först ut är ett samtal med Vänsterpartiets Hans Linde, söndag 25 april, kl 15.00. Mötet hålls i IOGTs lokaler i Lund, Bantorget 5
Arrangörer är ABF och Afghanistansolidaritet i Skåne

Planera din 1:a maj i Lund

Det börjar bli dags att planera dina aktiviteter den första maj. VB vill gärna hjälpa till så vi har sammanställt vad vi hittat så här långt. Anmärkningsvärt är att kalendariet på Socialdemokraternas webb-plats inte förtecknar någon aktivitet söder om Göteborg denna dag, men det brukar vara en demonstration.

Vänsterpartiet
Demonstration, café, fiskdamm och musik. Ett annat Lund är möjligt när Vänsterpartiet firar 1 maj! Vi samlas på Stortorget 14.00. Tal kommer att hållas av bland andra Ali Esbati, Vilma Bolding och Mats Olsson.
Demonstrationen avgår 15.00. Demonstrationens huvudparoll är "Ett annat Lund är möjligt".
Vi är i en valrörelse där vi ska visa att Lund skulle kunna vara en bättre plats att leva på, och att vi kan göra det möjligt. Några exempel på hur vi vill göra detta finns i de övriga parollerna: "Stoppa nedskärningarna!", "Bygg bort bostadsbristen" och "Gratis kollektivtrafik". Vissa saker kan vi ordna så fort valet är vunnet, annat kommer att ta längre tid, men vi vet att det är möjligt och kommer att kämpa för det.
Dagen innehåller flera trevliga aktiviteter för hela familjen. Det ordnas café i Stadshallen, fiskdamm och filmvisning för barnen, musik med mera.Röd Front 1 maj

Öppet möte lör 1 maj 12:00
Plats: Mårtenstorget utanför Konsthallen
Arr: Kommunistiska Partiet, RKU
Talare: Jan Myrdal, Marie Norgren (K) och Nils Littorin (K).
Sedan blir det eftersits på Folkets Hus.


Socialistiska Partiet

Kl 12:00 samlas folk på Lund centralstation som ska åka till Helsingborg och demonstrera mot nazisterna.
Kl. 18.00 SP-Lund informerar om vår klimatkampanj och demonstrerar tillsammans med stadens radikala vänster. Kom och gå med oss och delta i festligheterna! Samling Knut den Stores Torg.


Demokratisk Vänster
Första maj-möte 2010: Rätten till staden och den nyliberala revolutionen – dags för ny politik
Föredrag av Eric Clark professor i kulturgeografi
Röda Kapellet inleder med rödgrön musik Demokratisk Vänsters lokal Magle Lilla Kyrkogata 2 Kl. 14.30

Affisch


Röda Kapellet spelar Allan Edwall
Röda Kapellet ger traditionsenligt konsert i Stadshallens foajé på kvällen den 1 maj.
Den här gången har Joakim Casagrande, tidigare dirigent och lärare på Kulturskolan i Lund arrangerat visor av Allan Edwall speciellt för Röda Kapellet.
Edwall skrev många underfundiga och ironiska visor ur ett tydligt vänsterperspektiv. Visorna ska naturligtvis sjungas, och det är fem manliga röster som ackompanjeras av orkestern. Sångarna är Joakim Casagrande själv samt Bo Förander och Bengt Hall från orkestern. Särskilt inbjudna sångare är Emil Roijer och Johan Teleman. Per Falck dirigerar.
Konserten börjar kl 19. Fri entré.Socialdemokraterna
??????????????????????????????????

Kulturtips

PARADIS
Längtar du efter sol och värme? Längtar du bort? Unna dig en stund i paradiset, Urpremiär den 23 april kl 19 på Bastionen.
Läs mer

The Ukulele Orchestra of Great Britain
På Palladium 23 april kl 19.30 Läs mer

Halvfranska band
Välkommen till en afton i franska toner och färger. En körkonsert med Malmö akademiska kör i Caroli kyrka 24 april kl. 16.00 Läs mer

Oddjob hyllar Clintan
På Babel 24 april kl. 20.00 Läs mer

Plattform 24 april
En mix av flera korta dansstycken av olika koreografer. På Dansstationen, Palladium 24 april kl. 19.30 Läs mer

FEMI KUTI & THE POSITIVE FORCE (Nigeria)
Afrobeat med legenden Fela Kutis son Femi. På KB 26 april kl 20.00. Läs mer

Slim Cessna’s Auto Club (Live)
på Babel 26 april kl. 20.00 Läs mer

W [doubleyou] – UNDERTOW - Granhøj Dans (Danmark)
Sinnlig dansinstallation i grodperspektiv som inte lämnar någon oberörd. På Dansstationen, Palladium 26 och 27 april kl. 18.00 Läs mer

FILM & SAMTAL: BORN IN FLAMES - filmvisning med introduktion av Ingela Brovik
På Biograf Spegeln 27 april kl 19.00.
Läs mer

How about you?
Den franske koreografen Philippe Blanchard är tillbaks med en dansperformance om att finna sig själv genom andra människor. På Inkonst 27 och 28 april kl. 19.00 Läs mer

Matkaravan med Hanna och Linda
med Hanna Tunberg och Linda Dahl
- smaka på våra nya matkulturer. guidade turer runt Möllevångstorget.
Ons 28 apr kl. 16.00 Läs mer

Här och Nu
på Bryggeriteatern, 29 april-29 maj, Sverigepremiär!
Tor 29 apr kl. 19:00 Läs mer

Rabota - Martin Forsberg
Tekokande babushkor och dans med snärtig precision i rysk-svensk dansföreställning, på Dansstationen, Palladium 29 april kl. 19:30 Läs mer

Stanza 29/4
Stanza har bjudit in tre uppmärksammade och högintressanta svenska debutanter samt ett av den unga isländska poesins mest omtalade namn. Plats på scen för Elin Ruuth, Eli Levén, Caroline Ringskog Ferrada-Noli och Emil Hjörvar Petersen
Tor 29 apr kl. 20:00 Läs mer

Hela kulturcentralens program

Kurs på Kvarnby: Gör din röst hörd!

Hur kan du påverka media?
I tidningar, radio och tv blir vänstern allt osynligare. Vi har överlåtit det mesta av den offentliga debatten till liberala spinndoktorer och tankesmedjor. Under våra politiska aktioner lyssnar journalister och redaktörer i första hand till polisen, och etablismanget. Det har upprättats vänsterreservat på kultursidorna, kulturtidskrifterna är ständigt hotade.
Medieklimatet blir allt mer borgerligt. Politiska och religiösa begrepp som kommunist, muslim och anarkist är brännmärkta genom ett stort antal mediala kampanjer. Det är kampanjer som i första hand riktas mot svaga intressegrupper i förorterna och de mindre partierna.
Vi studerar hur Du kan skriva artiklar och insändare. Vi studerar även hur Du kan starta en webb eller papperstidning. Hur du kan lyfta fram en kulturell händelse ur ditt eget perspektiv. Hur Du kan skriva en debattartikel som kan bli publicerad och diskuterad.
Kort sagt hur kan borgarnas mediala dominans brytas; hur kan vänstern återigen höras i media?

Kursen kommer att bestå av två seminariedagar. Däremellan kommer vi att ha en distansperiod. Under den kommer vi att praktisera det vi lärt oss under det inledande seminariet.
Under uppföljningsseminariet kommer vi även att studera hur vi kan använda oss av webben. Både som kommunikationsverktyg och för att skapa webbmedia såsom radio och video.

Kursperiod: 23/5-6/6 2010
När? Seminarierna är söndagarna den 23/5 och 6/6 mellan kl 10.00 och 16.30
Var? Kvarnby folkhögskola, Industrigatan 4 i Malmö
Hur? Anmälan sker genom att maila
senast den 20/5

Klagevisa över denna torra och kalla vår

En torr och kall vår gör sommaren kort
och vintrens föda fördriver.
Gud hjälpe, som rår, si våren går bort
och liten glädje oss giver.
Sol varma, förbarma!
Hos vädret torrt
nu kölden sommaren river.
Lars Wiwallius, 1605-69

Ett genombrott av Lucifer

Jag läser i Information att danska SF, vänsterpartiets systerparti, ska hålla sitt årliga landsmöte i helgen. Mycket handlar om partiets hållning till EU och euron, men det finns också en annan signifikativ detalj. Årets landsmöte markerar slutet på den epok där partiet höll sina sammankomster i gymnastiksalar, med gemensam inkvartering i klassrum med madrasser och sovsäckar på golvet. Nu är det ett elegant konferenscentrum som gäller och delegaterna bor på ganska dyra hotell.

Är det bra att sova på hårda golv?
Ja, det är tidens gång, och vem är väl jag att missunna folk att sova i ordentliga sängar. Och visst, det finns väl ett inslag av nostalgi om man romantiserar forna dagars mera spartanska förhållanden. SF är med stor sannolikhet ett kommande regeringsparti efter nästa danska val och då får man väl växa in i sin nya roll. Kritiker saknas dock inte: ” i SF er man altid Villy til at ændre holdning” som den Enhedslistan närstående (?) Per Thomsen skrev i Informations webbkommentarer i fjor.
Men jag tycker nog att man ska ha klart för sig att det kan finnas poster på minussidan i denna normalisering. Det betyder också att man träder in i ett etablissemang, ett politkerskrå som många människor känner olust inför. Man gör sig också beroende av vanor och en partiekonomi som kanske inte är så hållbar.

Var är utopisterna?
Nu är detta inte unikt. Jag minns från början av 80-talet när vänsterpartiet höll ett partistyrelsemöte över en helg i Malmö där man inkvarterade sig i Esso motorhotell (som det hette på den tiden) i Malmö. Det var inget vi i Lund tyckte var så häftigt. Och normalisering: hur är det numera med de udda rösterna i Miljöpartiet, huldrorna och de skäggiga med utopiska idéer?
Nej, det finns ingen väg tillbaka, jag är klar över det. Men lite kraft tappar väl ändå de normaliserade partierna?

Hurra! Men nu vinner borgarna av Gr

En gammal bilhatare kan inte annat än glädjas åt den rödgröna uppgörelsen om att hålla folkomröstning om Förbifart Stockholm. Det är naturligtvis både ekonomiskt och miljömässigt vansinne att lägga 28 miljarder på en biltunnel under Mälaren.
Dessutom visar uppgörelsen att de hade fel som förutspådde att Miljöpartiet och Vänsterpartiet skulle få vika sej för Socialdemokraterna i alla avgörande frågor. Man kan åtminstone delvis kompensera litenhet med goda argument och taktisk skicklighet.
Så låt oss hurra och vara glada. En liten tid. För jag tror att tunneln verkligen blir grävd. Jag kan bara se två realistiska scenarier.
A) De rödgröna vinner riksdagsvalet och det blir folkomröstning. I omröstningen vinner tunnelanhängarna som ju backas av både borgare och socialdemokrater. Jag bedömer att miljövännerna får cirka en tredjedel av rösterna, ungefär som i kärnkraftsomröstningen 1980.
B) Borgarna behåller regeringsmakten och det blir ingen folkomröstning. Och även nu blir det tunnel. Detta är den troligaste utgången. Borgarna kommer ideligen att framhålla att Mona Sahlin åter har visat sej som en svag ledare när hon nu viker sej för extremisterna i Mp och V. De kommer att få röster från bilvänliga socialdemokrater och en och annan vänsterpartist. De kommer också att spela på den olust som många känner inför själva folkomröstandet, en institution som inte har någon särskilt vacker historia i Sverige.
En god sak är att hetsen kommer att svetsa samman de rödgröna partierna ytterligare, och att det som i förstone var en överenskommelse mellan partitoppar nu sprids till en samarbetsanda mellan partiernas vanliga medlemmar. Aron Etzler säger kloka saker om den annan i senaste Flamman och även i Lund finns det spirande tecken.
Synd förstås att borgarna ska vinna och att Förbifarten ska byggas. Men jag tvivlar på att det fanns någon annan lösning.

Fortsatt förslumning av parker, fortsatt tillväxt av bilsamhället av Ulf Nymark

Vid Tekniska nämndens sammanträde i veckan antogs förslag till budget 2011 och ekonomisk verksamhetsplan för de kommande tre åren. Den borgerliga majoritetens förslag segrade givetvis. Demokratisk Vänster reserverade sig mot beslutet som bland annat innebär fortsatt eftersatt underhåll av det gröna och prioritering av ”det svarta” – dvs nya trafikplatser och bilvägar. (I normalfallet saknar DV rösträtt i nämnden, men eftersom MP-representanten hade förhinder att delta, fick DV rycka in och tjänstgöra).

DVs yrkanden liksom konsekvenserna av de borgerligas beslut i Tekniska nämnden framgår av vår reservation som nu lämnats in.

Satsning på parker, kollektiv-, och gång- och cykeltrafik
Våra yrkanden i kan sammanfattas i fyra punkter:
1. Satsning på att rusta upp kommunens parker, inklusive tillgänglighetsanpassning av lekplatser. Vårt förslag innebär ett tillskott 9,5 miljoner utöver föreslagen s k ram.
2. Satsning på gång- och cykeltrafikens samt kollektivtrafikens infrastruktur – ca 30 miljoner vill vi under de tre kommande åren ska flyttas över från kapacitetsförbättringar för biltrafiken till de miljö- och klimatvänliga transportsätten, inklusive säkra övergångsställen och cykelöverfarter i markplan.
3. Satsning på vattenanläggningar på Klostergården och S:t Jörgens park.
4. Nej till den ”dolda” generella nedskärningen i form av att nämnden ej fullt ut kompenseras för prisökningar.

Borgarna lågprioriterar parkunderhållet
De borgerligas beslut innebär raka motsatsen till detta. Parkernas förslumning fortsätter och accelererar. Enligt Tekniska förvaltningens egna beräkningar krävs 46 miljoner kronor i tillskott för underhåll av parkerna. Förvaltningen föreslog att nämnden skulle begära ett tillskott på blygsamma 4,5 miljoner för parkunderhåll. Detta prutade de borgerliga ner till en begäran om 2 miljoner. Parkskötseln hamnar långt ner på borgarnas prioriteringslista!

Högst på borgarnas lista: stimulans till biltrafiken
Å andra sidan sett står främjandet av en tillväxt i biltrafiken högt, - ja, allra högst upp - på den borgerliga prioriteringslistan. Inte mindre än fyra nya - stora och dyra - trafikplatser vill borgarna bygga, samt minst tre nya ”GC-tunnlar” och en ”GC-bro” (som rätteligen borde kallas ”biltunnlar” respektive ”bilbro”, eftersom resultatet är att biltrafiken får obehindrad framkomlighet och maximal hastighet). Dessutom anslog man pengar till en ny ”Norra halvring” mellan Brunnshög och Norra Fäladen, även detta i syfte att främja biltrafiken.

Flummiga mål
Vi står givetvis också bakom det förslag till mål för Tekniska nämndens verksamhet som S, DV och V gemensamt utarbetat. Borgarna röstade ner vårt förslag utan någon som helst föregående diskussion. Skillnaden mellan de borgerligas mål och de rödgrönas förslag är skillnaden mellan till intet förpliktande flum-mål och mål avsedda att styra verksamheten, vilket faktiskt är, eller i varje fall borde vara, syftet med att sätta upp mål.
Ulf Nymark, Demokratisk Vänster

De tre i Sankt Lars-parken av Gunnar Stensson

I slutet av 1890-talet hände det sig att August Strindberg, som då bodde i Lund och arbetade med Inferno, kom promenerande längs Svanegatan. Han var ensam och ledsen över sitt förfelade liv.
Då mötte han Carl Fredrik Hill. Det var på eftermiddagen den 30 april. Hill var som vanligt iklädd handskar med ringar utanpå handskarna. De var båda i 50års-åldern.
- Snart är livet förbi, sa Strindberg. Vi blev aldrig annat än fantastiska sluskar. Barnen är rädda för oss. Nyss mötte jag lilla Signe Warholm. Hon sprang när hon såg mig.
- Det är dig folk är rädda för. De tycker du är infernalisk. Mig är Signe inte alls rädd för. Hon bodde på Skomakargatan förr. Vi sågs ofta, sa Hill. Vet du vad, vi tar och går ner till Sankt Lars eftersom vädret är så vackert. Som du vet blev jag intagen just när jag kom hem från Paris.
- Jag skulle gärna flytta in där nu, suckade Strindberg.
Det var fortfarande ganska ljust när de kom in i parken i närheten av järnvägshållplatsen. På avstånd hördes en manskör. ”Vårvindar friska”. Fladdrande eldslågor skymtade borta vid överläkarens villa. Omkring elden var ett hundratal människor församlade.
- Det var en usel brasa, sa Strindberg. Min eld är den största i Sverige.
- Vi håller oss på avstånd, sa Hill. Jag vill inte att nån ska se att jag är här.
De gick genom dungen av höga bokar ner mot Höje å. Kvällsvinden susade i de nyutslagna löven. En skugga, en lång och mager gestalt, skymtade bakom en buske. Strindberg blev rädd.
- Vem där? röt han.
Gestalten närmade sig.
- Det är ju bara Eric Hermelin, utbrast Hill. Tänker du passa på och rymma nu igen, Eric?
- Ja, för helvete, sa Hermelin. Nu går jag till Malmö. Sen tar jag färjan till Köpenhamn. Herrarna vill kanske följa med? Sen super vi skallen av oss. Som du August brukade göra i Berlin.
Herrarna kände varandra. De hade mycket gemensamt. Alla hade de gjort långa resor ut i världen och alla hade de återvänt hem vingbrutna. De var mycket ensamma.
- Hur fördriver du tiden här på Sankt Lars? frågade Strindberg.
- Under min resor i Persien har jag i flera år forskat efter och granskat och undersökt manuskript. Jag har brukat göra utdrag derur och samla ihop de märkligaste ställena. Nu sitter jag här och översätter dem till svenska, svarade Hermelin
De tre herrarna var intresserade av filosofi, religion, mystik, poesi och politik. De slog sig ned vid stranden av Höje å och såg ut över slätten och den mörknande himlen. Hill berättade, att han hade sett näcken där i ån. Inte fan har du sett näcken i den dyrännan, sa Hermelin. Jo, svarade Hill förorättad. Jag har ritat av honom. Han var frusen.
- Nej, nu måste jag ge mig iväg för annars hinner jag inte till Malmö innan det blir ljust, sa Hermelin.
De såg honom försvinna längs landsvägen. Han påminde om en fågelskrämma. Sedan traskade de själva hemåt. Det lilla valborgsmässobålet hade för länge sen slocknat och människorna var inlåsta i de vackra byggnaderna. Överläkaren hade meddelat polisen att Eric Hermelin rymt igen.
Hill och Strindberg vandrade tysta förbi Observatoriet. Plötsligt fick Strindberg ett infall: Ett drömspel, mumlade han. Ett drömspel vore en möjlighet.
Efter att ha tagit farväl vid Strindbergs bostad på Grönegatan vandrade Hill långsamt genom Kattesund, förbi Stortorget till sitt hem på Skomakargatan, där hans systrar oroligt väntade på honom.
Ja, det var också en valborgsmässa, suckade han. Jag önskar jag kunde resa till Persien.
Han tog fram en tuschpenna och fortsatte att utforma de tusen detaljerna i sin palatskomposition. I förgrunden till vänster tecknade han en beslöjad kvinna med ett vattenkrus på huvudet.

Hill och Strindberg dog ungefär samtidigt, 1911 respektive 1912. Dessförinnan var de mycket produktiva. Eric Hermelin upplevde både första och andra världskriget. Han utgav en rad böcker med översättningar av klassisk persisk poesi. En pamflett mot nazismen hörde till det sista han skrev. Han avled 1944.
Också 2010 firas Valborg i Sankt Lars utanför överläkarens villa den 30 april klockan 19.

DV-motion: Pröva möjligheterna att köra stadstrafiken med smidigare, mindre och tystare bussar!

Glädjande nog har utvecklingen av stadstrafiken under senare år på det stora hela taget visat en positiv utveckling: fler resande och tätare mellan avgångarna.
Detta har också inneburit att antalet bussrörelser i stadskärnan har ökat och därmed trängseln på gatorna. Många oskyddade trafikanter i stadskärnan upplever bussarna som en trafiksäkerhetsrisk och en otrivselfaktor. Boende och alla som vistas i stadskärnan utsätts för störande buller.
En högklassig stadstrafik är en viktig välfärds- och miljöfråga. En högklassig stadstrafik måste nå olika centrala målpunkter i stadskärnan. En högklassig stadstrafik måste bedrivas med fordon som är väl anpassade till såväl de resandes som omgivningens krav och behov.
När nu regionbussarna slutar köra genom stadskärnan finns det anledning att se över vad som kan göras för att ytterligare minska de trängsel- och bullerproblem som motortrafiken vållar i stadskärnan. Biltrafiken måste minskas, inte minst den ymnigt förekommande biltrafiken förbi Stortorget. (Se DV:s skrivelse till Tekniska nämnden 2010-04-14!)
Men även beträffande stadstrafiken måste nya grepp prövas. Den s k Centrumutredningen arbetar med planer på att slopa Botulfsplatsen som central mål- och bytespunkt för stadstrafiken i syfte att minska trängsel- och bullereffekter i stadskärnan. Som ett realistiskt och med största sannolikhet mer resandevänligt alternativ till detta menar vi att kommunen seriöst bör överväga möjligheterna att under icke-rusningstid bedriva stadstrafiken med smidigare, mindre och tystare bussar. Detta är naturligtvis ur resandeperspektiv fullt möjligt - halvtomma, eller nästintill tomma stora bussar är en inte helt ovanlig syn under lågtrafiktider.
Givetvis kommer ett system av dubbel fordonsflotta att kosta pengar. Men hur mycket är inte, så vitt vi vet, på ett mer seriöst sätt utrett. Och en högklassig kollektivtrafik som uppfattas som en tillgång för alla lundabor måste få kosta!
Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi kommunfullmäktige att besluta
att utreda förutsättningarna för och konsekvenserna av att under icke-rusningstid köra stadstrafiken med smidigare, mindre och tystare bussar

Sven-Bertil Persson och Ulf Nymark, Demokratisk Vänster

Stärk modersmålsundervisningen!
av Gunnar Stensson

Förstärkt modersmålsundervisning är den faktor som ger störst förutsättningar för skolframgång för elever med annat modersmål än svenska. I Lund är det många elever som direkt berörs, 2637 stycken. Därtill kommer de många som på grund av de orimliga villkoren för deltagande avstått från modersmålsundervisning, trots den stora förlust de därigenom tvingas till.
Just modersmålsundervisningen, den viktigaste faktorn för framgång, har de borgerliga skolpolitikerna nämligen systematiskt underminerat under den gångna mandatperioden.
De har genom en marknadsfundamen- talistisk beställarmodell grundad på skolpengssystemet skapat en oöverblickbar byråkratisk katastrof som lett till orimliga gruppsammansättningar, återkommande lärarbyten för eleverna, osäkra anställningsvillkor för lärarna och merarbete för modersmålslärarna, rektorerna och administratörerna.
De borgerliga skolpolitikerna har minskat undervisningstiden till 40 minuter per vecka, vilket enligt all sakkunskap är fullständigt otillräckligt, i synnerhet som en god del av de 40 minuterna går till nödvändig administration.
Elevernas schema fragmentiseras och lärarna tvingas stressa från skola till skola eftersom de oftast undervisar på minst tio ställen.
Skolpolitikerna har ökat gruppstorleken till i många fall grupper på tjugu personer trots att den inte bör överstiga åtta enligt kommunens egen utredare Anders Jakobsson.
För att uppnå önskad gruppstorlek har de borgerliga skolpolitikerna placerat elever i skilda åldrar och på skilda kunskapsnivåer i samma heterogena grupper med katastrofala följder för undervisningen.
De har marginaliserat lärarkåren genom att flytta den från Källbyskolan i centrum ut till Vipeholm, vilket förlängt resorna till de olika skolenheterna och försvårat möjligheten till kommunikation mellan lärarna inbördes och mellan lärarna och ledningen.
Den borgerliga skolpolitikens egentliga mål beträffande modersmålsundervisningen har varit att spara pengar genom att minska den. De har också lyckats minska den med 12 procent i grundskolan och 17 procent i gymnasieskolan. På elevernas och lärarnas bekostnad.

Nödvändiga reformer
För det första gäller det att lyfta ut modersmålsundervisningens resurser ur skolpengen och ge dem direkt till modersmålsundervisningen (LSM) där kunskapen och överblicken finns. På det sättet blir modersmålsundervisningen en fri nyttighet för skolorna. Redan denna åtgärd höjer kvaliteten och förenklar administrationen.
Den återger också professionen möjligheten att genomföra en gruppindelning som är optimal ur såväl pedagogiskt som logistiskt perspektiv.

För det andra gäller det återgå till den kvalitet beträffande undervisningstiden som rådde före det borgerliga maktövertagandet. Eleverna måste alltså garanteras minst 60 minuters undervisningstid per vecka. För förskolebarnen blir minimitiden 80 minuter, där gäller nämligen särskilt anpassade arbetsmetoder. På gymnasienivå är också 80 minuter nödvändigt för att utveckla språket utöver ren snacknivå till ett kvalificerat kunskapsinstrument.

För det tredje måste eleverna få ökad tillgång till studiehandledning på modersmålet. Skolorna måste därför ges riktade resurser för detta ändamål.

För det fjärde måste målet vara att elever ur språkområden som omfattar färre än fem elever ska ha rätt till modersmålsundervisning.

För det femte har alla förskolebarn med annat modersmål än svenska rätt till modersmålsstöd.

En rödgrön linje om modersmålsundervisningen
Ungefär detta är den rödgröna linje beträffande modersmålsundervisningen som utmejslats vid ett par sammankomster med rödgröna skolpolitiker med utgångspunkt från Anders Jakobssons förtjänstfulla utredning och ett klarsynt förslagsdokument av Olof Norborg.

2010-04-15

Torgmöte


Tåg & blås
Den 17 april har Röda Kapellet torgmöte på temat trafik.
Det ska handla om järnvägar och annan infrastruktur, och orkestern får hjälp med det icke-musikaliska av Ulf Nymark (DV) och Karin Svensson Smith (Mp).

Afghanistancirkel

Sista chansen att hoppa med i Afghanistansolidaritets cirkel kring "Vägen mot kaos - USA:s politiska haveri i Afghanistan, Pakistan och Centralasien". Första träffen nu på måndag 19/4 i ABF:s lokal på Klostergården, Sunnanvägen 14 H, kl 18.30.

Mer information

Kommunalpolitiskt seminarium

Nu ska vi måla Lund i rött och grönt! Avstamp inför en högintensiv valrörelse Söndag 25 april kl. 09.45 – 15.00 med Lunchpaus 12.00-12.45 i Demokratisk Vänsters lokal, Magle Lilla Kyrkogata 2:
Syftet med seminariet är bland annat att diskutera fram ett utkast till valplattform för höstens val samt att mejsla ut prioriterade politikområde att driva i valrörelsen och diskutera vårt förhållande till andra partier m m. Och naturligtvis försöka ge svar på de frågor och funderingar som seminariedeltagarna har! Det är önskvärt att deltagarna i förväg läser igenom DV:s valplattform från 2006 års val.
Hör av dej om du vill veta mera om seminariet och om du vill ha en mera detaljerad beskrivning av innehållet!
OBS! Var och en ansvarar för sin egen lunchmat! Det är alltså matsäck eller inköp på stan som gäller.
Alla som vill vara med och utveckla DV:s politik är hjärtligt välkomna att delta i seminariet!

Miljö och rättvisa på Kvarnby

Denna april kommer Sveriges folkhögskolor att visa upp sig och sin verksamhet på olika sätt och på olika platser. Det kommer att sprudla av aktiviteter runt om i landet! Över 50 folkhögskolor i landet har aktiviteter i samband med Folkhögskolans dag den lördagen den 17 april. Så också Kvarnby folkhögskola som kommer att visa sin verksamhet på Malmö C den 17:e. Dessutom deltar Kvarnby folkhögskola i det rikstäckande arrangemanget med en temadag om Miljö och rättvisa den 20 april.

Temadag
Miljö och rättvisa

Tid: 20 april, kl. 08:30 - 15:00
Plats: Kvarnby folkhögskola, Industrigatan 4, Malmö (nära Värnhem)
Medverkande: Nätverket Giftfri Stad, Miljöförbundet Jordens vänner, Latinamerikagrupperna

Välkommen!

Program

08:30 Öppnande på Röda huset
09:00 Johanna Nilsson,Nätverket Giftfri Stad: Giftfabriken mitt i stan
10:00 Frukost
10:30 Kajsa Lindkvist, Miljöförbundet Jordens vänner: Har klimatet ett kön?
12:30 Lunch
13:30 Nildemar Goncalves da Silva, MST/Brasilien:Kotlett 79 kr kilot – vad har det med klimatet att göra? Om sojaodling, mänskliga rättigheter och hållbara alternativ
15:00 Avslutning

Mer information tel 070-7237455

Seminarium om statens roll och funktion

Kvarnby Folkhögskola och föreningen för samhällsinformation erbjuder två seminarier om statens roll och funktion

Synen på staten ingår i marxismens grundläggande teorier. Med de ekonomiska och politiska förändringarna som bakgrund är det aktuellt att påminna om det marxistiska statsbegreppet. En av anledningarna är anslutningen till EU och behovet att diskutera EU som stat och EU:s statsapparater i den aktuella praktiken.

Andra seminariet söndagen den 18 april kl 12.00 på Nobelvägen 51
Hur kommer EU:s statsapparater att fungera för att hålla samman den europeiska borgarklassen? Vilka medel kommer EU-apparaterna att använda för att styra de olika nationerna? Svaret ges endast delvis genom att det socialdemokratiska Grekland ställts under EU:s ekonomiska förmynderskap. Vilka repressiva medel kommer EU:s statsapparater att använda sig av mot den europeiska arbetarklassen? En del svar har vi genom den s.k. Lavaldomen.
Inledning ej klar

Anmälan till seminarierna till Kvarnby Folkhögskola, telefon 040-59 94 90

eller till Vänsterpartiet Malmö telefon 040-96 64 67

Är regionbussarna problemet? av Mats Olsson

Efter tre års utredande har den borgerliga majoriteten lyckats driva fram ett delbeslut om Lunds centrum och trafiken. De fokuserar helt på att få bort regionbussarna från Lunds centrum. Men vilket blir priset?
För det första försämras tillgängligheten med kollektivtrafik till centrum. Detta märks allra tydligast för gymnasieeleverna eftersom de är många som ska till samma ställe, men det drabbar naturligtvis även andra med olika mål för sina resor. Dessa försämringar, med närmare kilometerlånga avstånd till skolor och arbetsplatser kan inte accepteras.
För det andra blir följden att tillgängligheten med personbil till centrum i många fall blir betydligt bättre än med kollektivtrafik. En trolig effekt av detta kommer att vara att bussåkandet minskar och personbilstrafiken ökar, bland annat kommer fler elever att bli skjutsade till Spyken och Katte av föräldrar från till exempel Veberöd och Staffanstorp. Därtill kommer fler arbetspendlare och besökare till centrum att välja bilen. Detta kommer att leda till ökad trafik i centrum, inte minskad. Det är därtill usel miljöpolitik som aldrig kan försvaras.
För det tredje innebär beslutet att Lundalänken i sin sträckning genom centrum och söderut mot Staffanstorp bryts. Hittills har Lunds kommun arbetat enligt konceptet Tänk spårvagn – åk buss. I väntan på spårvägsinvesteringar trafikeras sträckan med tät busstrafik. Detta blir nu på sin höjd giltigt för Lundalänkens sträckning mot nordöst, men centrum och sträckningen söderut ger man upp.
För det fjärde finns det andra och betydligt mer verksamma åtgärder som borde vidtas för att öka framkomligheten och trivseln i centrum. Bland annat borde personbilstrafiken på Bangatan förbi stationen, som skapar ett konstant kaos morgnar och kvällar, stoppas. Dessutom borde det illa respekterade låset förbi Stortorget säkras genom fysiska åtgärder.
Mats Olsson, Vänsterpartiet

Hovet nobbar Lund av Gr

Den frivilliga försvarsrörelsen i Lund har sorg.
Det meningen att Hemvärnets orkester skulle sprida glans åt förmälningen mellan Victoria och Daniel. Det har övats och väl också putsats på instrumenten för att just glansen skulle bli maximal. Och så kom beskedet från hovet: vi har inte råd. Det blir för dyrt att inkvartera orkestrerar från landsorten så vi får nöja oss med ensembler från Mälardalen.
Enligt Nordisk familjebok finns det 467 rum på Stockholms slott, och därtill har vi ju Drottningholm, Haga, Ulriksdal och alla de andra. Nog hade det med god vilja gått att hitta ett utrymme där man kunde tränga in fyrtio fältsängar!

I lövsprickningstiden av Gunnar Stensson

Nu lövas pilarna i vallen norr om bupområdet och döljer den fortfarande tilltagande förödelsen. Hur länge till får de stå kvar?
En svan ligger på ägg vid dammarna. Hanen vaktar, orolig och aggressiv. Han tvekar inte att angripa vare sig människor eller hundar.
Den bästa nässeltiden börjar. Jag minns min oro för att nässlorna skulle bli kontaminerade och obrukbara i framtiden. Det var i samband med Tjernobyl för ett par decennier sedan. I Norrland slaktades strålskadade renar.
De flesta bläsänderna och gräsänderna har liksom gässen lämnat dammarna, men där är gott om viggar, sothöns och måsflockar.
Plötsligt minns jag en förmiddag på Staglaberget i Växjö. Tredjeklassarna från Östregårdsskolan var på utflykt i maj 1943. Vi gastade: ”Sol, sol, sol i de glimmande snår. Sol sol är det var jag går.”
Så har det varit ett par dagar, även om frosten har glittrat på morgnarna.

Doc Lounge, Lund, 20/4

ÅNGRARNA (2010, 60 min, Sverige, Engelsk text.) Skånepremiär!
Regissör: Marcus Lindeen
DJ: Lundakarnevalsgeneralen Erik Neppelberg värmer upp inför år 2010s Karnevel.
Tid: Dörrarna öppnar 19.00 Film ca 20.00 Plats: Mejeriet, Stora Södergatan 64 Entré:60 kr
Orlando är homosexuell och gjorde bytet för att han trodde det skulle bli lättare att leva tillsammans med män om han blev kvinna. Mikael är heterosexuell och fick för sig att han skulle kunna fylla saknaden av en kvinna genom att bli en själv.
Mikael vill till varje pris bli en riktig man igen medan Orlando gärna både är kvinna och man samtidigt. Något Mikael har svårt att förstå.
Mikael och Orlando trodde att de var ensamma om att ha ångrat ett så drastiskt beslut som ett könsbyte. Under tre dagar möts de i en tom, svart filmstudio i Stockholm för att prata om sina erfarenheter.
Orlando opererade om sig redan 1967, som en av Sveriges första könsbytare.
Ångrarna är en smärtsam och sorglig film men också ett otroligt varmt, ärligt och spännande möte mellan två sökande människor. Vi är mycket glada att vi ångrade oss och fick chansen att visa denna starka och fina film som vår säsongsavslutning.
Läs Svenska dagbladets recension här!

Kulturtips

Porslinsnegrer
Av Dennis Magnusson, i regi av Dennis Sandin. Spelas på Bredgatan 3 i Lund, 26 februari - 16 april.
Fre 16 apr kl. 19:00
Läs mer

Caroline af Ugglas
På Palladium 17 april kl 19.30.
Läs mer

Wear it like a crown – Cirkus Cirkör
på Lunds Stadsteater 15 o 17 april
Lör 17 apr kl. 14:00
Läs mer

FILM & SAMTAL: Kvinnor och skapande
Ett seminarium för dig som är intresserad av livsfrågor och den tid vi lever i. PÅ Biograf Spegeln söndag 18 april kl 11-17.
Läs mer

Fredrik Kronkvist kvartett
Kommunikation, komposition, kraft = Fredrik Kronkvist, Måndag 19 april kl 19.30 på Victoriateatern
Läs mer

INDISK DAG & INDIAN FASHION BY PARI
Måndag 19 april kl 16 på BioCentrum i Limhamn.
Läs mer

Flykt från det förgångna
På Palladium 20 april kl 19.30
Läs mer

Lina Nyberg Show
Busigt, sofistikerat och sökande, Tisdag 20 april kl 19.30 på Victoriateatern
Läs mer

HANDEN PÅ HJÄRTAT - Monty & Asha Ali
på Babel 21 april kl. 19:00
Läs mer

Umbilical Brothers - Heaven by storm
På Palladium 21 april kl 19:30
Läs mer

The Habit of Art
Direktsändning från National Theatre i London. På Kino och Spegeln torsdag 22 april kl 19.30.
Läs mer

Klas Toresson kvartett
Position: mellan tradition och progression, Torsdag 22 april kl 19.30 på Victoriateatern
Läs mer

Hela kulturcentralens program

DV-skrivelse

Sätt effektivt lås för olovlig biltrafik vid Stortorget!

När nu Lunds kommun godkänt en överenskommelse med Skånetrafiken om att de gula regionbussarna inte längre ska köra rakt igenom stadskärnan är det hög tid att ta itu med nästa buller-, trängsel- och trafiksäkerhetsproblem i stadskärnan: den omfattande olagliga biltrafiken förbi Stortorget.
En påtagligt stor del av de ca 6000 motorfordon som varje dag passerar Stortorget utgörs av biltrafikanter som bryter mot genomfartsförbudet. Olaglig motorfordonstrafik är visserligen primärt en polisiär fråga, men gatumiljöns fysiska utformning och skyltning är också av stor betydelse. Alla vet ju dessutom att polisen inte sätter åtgärder mot olovlig biltrafik i stadskärnan särskilt högt på sin prioriteringslista.

Lunds kommun måste alltså förstärka de s k låsen för genomfarts-trafiken vid Stortorget och se till att de verkligen blir lås som är låsta.
Jag föreslår därför att Tekniska nämnden beslutar
att ge Tekniska förvaltningen i uppdrag
att
föreslå nämnden lämpliga åtgärder för att så långt som möjligt förhindra olovlig bilkörning förbi Stortorget
Ulf Nymark, Demokratisk Vänster

DV-interpellation

Om trängselavgifter och finansiering av spårväg i Lunds kommun

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Mats Helmfrid

1. Är du beredd att verka för att det ska bli möjligt för Lunds kommun att ta ut trängselavgifter på E22:an genom Lunds kommun?

2. Om svaret på fråga 1 är ja: är du i så fall beredd att verka för att trängselavgifterna används för investeringar i spårväg till Brunnshög?

3. Om svaret på fråga 1 är nej: Hur ska, enligt din uppfattning, frågan om finansiering av spårburen trafik i Lunds kommun lösas?

Sven-Bertil Persson, Ulf Nymark, Demokratisk Vänster

Dödsfängelserna i Eritrea av Gunnar Stensson

Vintern 2000 samtalade jag på Sida i Stockholm för första gången med Eritreas utrikesminister Haile Woldetensae. Han besökte Sverige dels för att vädja om stöd från regeringen och dels för att inge eritreanerna mod och samla in pengar under det pågående kriget med Etiopien.
Han var en imponerande man i 60-årsåldern. Under hela sitt vuxna liv hade han varit en av de ledande i befrielsekampen. Han klagade skämtsamt över kylan och sin diabetes. Tusentals eritreaner samlades till möten i gymnastiksalar och aulor i Stockholmsområdet. Det var verkligen en mycket kall vinter.
Senare samma år bröt den etiopiska armén igenom Eritreas försvarslinjer. Fredsförhandlingar inleddes. Haile Woldetensae förhandlade fram eldupphör-överenskommelsen i Alger. Den tillgodosåg de eritreanska intressena.
Haile Woldetensae var en av de femton ledande eritreaner som våren 2001 undertecknade ett brev med krav på återupprättade av demokratiska rättigheter i Eritrea och genomförandet av allmänna val enligt den eritreanska författningen från 1997.
Brevet publicerades i flera eritreanska tidningar, bland annat i Setit, där Dawit Isaac arbetade som journalist.
Strax efter den 11 september 2001 fängslade säkerhetstrupper Haile Woldetensae och flera andra av brevets undertecknare.
Några av undertecknarna befann sig utomlands och undkom därigenom. Till dem hörde Adhanom, Eritreas ambassadör i Stockholm under andra hälften av 90-talet.
Han besökte flera gånger Lund och de stora företagen här. Han hoppades på samarbete med Tetrapak, som han menade skulle sätta upp en fabrik i Massawa och tillverka förpackningar för export av apelsinjuice.
Jag minns att Tetrapak hade skaffat eritreanska flaggor inför besöket, som blev en succé. Det var en annan epok!
Nu är Adhanom utrikesansvarig i det eritreanska oppositionspartiet EDPD.
Ett par dagar senare genomfördes en gryningsraid mot de eritreanska tidningsredaktionerna och journalisterna arresterades. Det var då Dawit Isaac greps.
Trots att Dawit Isaac fick stor medial uppmärksamhet eftersom han var svensk medborgare förflöt 9 år utan att jag fick veta något om Haile Woldetensaes öde. Ingen visste något.

Brevet 13 april
Men häromdagen fick jag ett brev från min vän Rezene Tesfazion. För 30 år sedan var han med i Lund och bildade solidaritetskommittén för Eritrea. Sven Rubenson deltog i mötet och råkade i polemik med Rezene.
På 90-talet blev Rezene ordförande i Eritreanska riksförbundet.
Strax efter det att Isayas Afeworki hade mördat demokratin i Eritrea och fängslat landets politiska elit organiserade Rezene en demonstration utanför riksdagshuset i Stockholm.
Det var en modig handling. Inte många slöt upp. Skräcken för att terrorn skulle drabba anhöriga i hemlandet var för stor.
2002 valdes Rezene in i riksdagen för socialdemokraterna.
Nu är han styrelseledamot i det eritreanska oppositionspartiet Eritrean People´s Democratic Party, EPDP.
”Det här måste du läsa och berätta om”, skrev Rezene. Han syftade på ett bifogat brev till FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon från Wolde Yesus Ammar, ordförande för EPDP.
Ur brevet citerar jag följande (min översättning):
”Av de 35 höga regeringstjänstemän och journalister som fängslades för nio år sedan har 15 avlidit på grund av medicinsk vanvård, hunger och extrem hetta. Bland dem som har dött återfinns den tidigare eritreanska vicepresidenten Mahmoud Sherifo (jag träffade honom i det befriade området 1986 och i Asmara 1990), general Ogbe Abraha och fem av de häktade journalisterna.
Bland de återstående 20 fångarna rapporteras 9 vara fysiskt eller psykiskt skadade. Haile Woldetensae, som förhandlade fram Alger-överenskommelsen 2000 i närvaro av representanter för FN, USA och EU, är nu fullständigt blind. Bara 11 av fångarna anses fortvarande vara ''medvetna om sin situation'' och är därför försedda med hand- och fotbojor dygnet runt.
Alla de fångar som finns kvar i Era-Ero-fängelset är utmärglade kroppar som inväntar en långsam död. De får bara ett mål mat om dagen, bestående av bröd, linser och te.”
Det är till detta fängelse Dawit Isaac nu ska överföras eller nyligen överförts.
Så fick jag äntligen kunskap om det öde som drabbat Haile Woldetensae och de andra eritreanska demokraterna mindre än ett år efter mitt samtal med honom i Stockholm den där vinterkvällen. Jag tänkte på det liv jag själv levat under tiden.

Vädjan till FN: 30 000 politiska fångar
Brevet fortsätter: ”Det som händer i Era-Ero är bara isbergets topp. Det finns hundratals liknande fängelser runt om i dagens Eritrea där upp till 30 000 politiska fångar och samvetsfångar hålls fängslade på liknande villkor med lika hög dödlighet, orsakad av systematisk vanvård.”
Slutligen riktas en vädjan till FN om att sända en särskild Rapportör om de mänskliga rättigheterna till Eritrea med uppdraget att besöka Era-Ero fängelset och andra fängelser.
Brevet bygger på uppgifter från Eyob Bahta Habtemariam, tidigare fängelsevakt i Era-Ero. Han flydde för några veckor sedan. Nu kan han nås via Röda Korset i Etiopien.

Som folk är mest av Lucifer

Jag läser i torsdagens NY Times att ”tea party”-anhängarna i USA är som folk är mest. Dvs. de är lite äldre, de är relativt välbeställda och röstar mer republikanskt. De är emot staten, skatter och sociala reformer, de är vita, gifta män (oftast) och tycker att landet är på väg i fel riktning. Obama är inte deras man, han är en farlig socialist.

Nonchalerade, bortglömda och föraktade
Det är sådant som skulle kunna få en att tala om den amerikanska politiska kulturen och om ett opinionsläge som ständigt ger utrymme för högerpopulism. Men en del av orden fastnar i halsen när man i samma dags DN läser en debattartikel av Mats Uvell om vilka som sympatiserar med Sverigedemokraterna. De är ”frustrerade mittenväljare”, de är ”som folk är mest”. Däremot tycker de att det mesta har försämrats de senaste decennierna. ”De tycks känna sig nonchalerade, bortglömda och föraktade av etablissemanget. Och de söker uppenbarligen någon att skylla allt detta på. Invandrarna blir för dem den perfekta syndabocken.” Jo, ungefär så är det nog, men det handlar alltså inte om rasistiska extremister.
Jag har mina reservationer mot en del av det som sägs i artikeln. Som folk är mest, nej, folk som förvisso är missnöjda men som skyller på första bästa hackkyckling: invandrarna. Det är ungefär som på 1930-talet när nazisterna skyllde på judarna. Men då som nu: den överväldigande majoriteten av människor i Sverige har bättre förstånd än så.

Det har hänt förr
Sen är det ju heller inte första gången vi ser ett högerpopulistiskt parti dyka upp. Vi som har varit med några år minns ju Skånepartiet, med Carl Herslow som bjöd på brännvin och spelade Edvard Persson-skivor för de skånska massorna. Och Sjöbopartiet vann ju ett val i sin kommun på invandrarfientlighet och Vellingemoderaterna har med stor framgång kört i princip samma linje. Det är så det lätt blir här i den svenska södern. Senast var det Bert Karlsson och Ian Wachtmeister som attraherade de som är som folk är mest. Det är som om alla lärdomar från tidigare skulle vara glömda. Den som vill fräscha upp sina kunskaper rekommenderas läsa Björn Fryklunds och Tomas Peterssons utomordentliga analyser i ”Vi mot dom. Om det dubbla främlingskapet i Sjöbo” resp. ”Skånepartiet. Om folkligt missnöje i Malmö.”, båda från slutet av 1980-talet.
Alltså: det folkliga missnöjet är reellt – mot arbetslöshet, globalisering, privatisering, taskiga sociala förhållanden. Att rösta på vänsterpartiet (eller vanligare att inte rösta alls) har ofta varit ett sätt att visa sitt uppror mot etablissemanget, klassamhället. Om inte vänstern kan fånga upp det missnöjet är vi odugliga som politiska aktörer. Sverigedemokraterna har en uppgift att samla konservativa nationella som är besvikna på kristdemokrater och moderater. Det är tillåtet att gilla folkdräkter och Karl XII, och att vara emot aborter och hylla familjen. Men det är plågsamt om ett sådant parti också samlar arbetarväljare.

Politisk tondövhet
Men man bekämpar naturligtvis inte högerpopulister genom att slå sig ihop med moderater och försöka hålla SD utanför politiska församlingar. Det är pinsamt att se hur socialdemokrater och moderater i Stockholm lovar att gemensamt regera tillsammans för att hålla SD utanför. Miljöpartiet gjorde som bekant samma sak i Skånes landsting. Det vittnar om en total politisk tondövhet hos Carin Jämtin i Stockholm att gå in i en sådan överenskommelse.
Och det är naturligtvis lika dumt av Ung Vänster att vägra ställa upp där Sverigedemokraterna är med. Det finns personer i SD som har en klart rasistisk framtoning och det är lätt att känna en spontan motvilja mot dem. Men det motiverar inte en bojkott. Den motverkar sitt syfte, den leder till att folk frågar sig om man inte har motargument eller om man vill vara en del av det politiska etablissemanget. Uppmaningen får bli: läs Sverigedemokraternas partiprogram, kolla deras patetiska uppträdande i de politiska församlingar där de redan finns och avslöja dem! De är inga vågmästare, de är högerpopulister.

Nu kommer Coca-collan
Till slut kan jag inte låta bli att berätta om det senaste från Bolivia. Det handlar om Evo Morales, den utomordentlige folkledaren vi sist lyssnade till i Köpenhamn. Han är också gammal coca-odlare och hjälper nu till att lansera den nya drycken Coca-colla. Den är uppkallad efter folkgrupp colla på höglandet och säljs som en söt, mörk läskedryck i röda förpackningar. Det kan bli något. Vi är säkert många Boliviabesökare som lärt känna cocabladets helande inverkan. Jag vacklade ut på flygplatsen i La Paz (höjd drygt 4000 m över havet) och kände mig svag och illamående. Men lyckligtvis möttes jag där av en omtänksam mottagare med en hel termos med coca-the, en mild om än inte direkt välsmakande dryck mot höjdsjuka och jag blev genast bättre. Cocabladet är milt stimulerande och hjälper också mot trötthet och hunger. Washington har ju i sitt ”war on drugs” bekämpat cocaodlingen. Där har man missat, det är cocain som är farligt, inte cocablad.
Coca-Cola brukar ju ses som en symbol för USA-imperialismen. Har Morales med sin Colla öppnat en ny front i den politiska kampen om Latinamerika?

Palestinaresenärernas berättelser från Västbanken och Jerusalem av Gunnar Stensson

Redan i inledningen till den välbesökta redovisningen av resan i ABF-lokalen 11/4 betonade Ulf Nymark resenärernas känsla av vanmakt inför verklighetens komplexitet. De valde att utgå från närvarons detaljrika perspektiv och strukturera framställningen tematiskt.

Motstånd genom att stanna
Israel har oavbrutet expanderat sedan staten bildades för drygt 60 år sedan och i synnerhet efter sexdagarskriget. Bertil Egerö beskrev vad detta innebär ur ett demografiskt.perspektiv. Ju större det israeliska territoriet blir, desto större del av den palestinska befolkningen hamnar innanför Israels gränser.
Förr flydde palestinierna undan israeliskt förtryck. Nu består motståndet i att stanna kvar. Effekten blir att judarna hamnar i minoritet i staten Israel. Den kan då inte längre kallas judisk, såvida den inte utvecklas till en apartheidstad där icke-judar berövas rösträtt och medborgerliga rättigheter.
(Den israeliska tidningen Haaretz påpekar 14/4 att palestiniernas inflyttning till östra Jerusalem ökat inför hotet att området införlivas i Israel. Det kan leda till att också Jerusalem får palestinsk majoritet.)

Folket och ockupanterna
Elsa Grip gav en visuell skildring av Hebron, den palestinska stad som var resenärernas huvudmål och bas. En brännpunkt i den urgamla staden är Abrahams grav. Både judar och araber härleder sina nationer från Abraham, som enligt första Moseboken och Koranen utvandrade från Ur i Kaldéen och slog sig ner i Hebron. Av religiösa och nationalistiska skäl har en grupp fundamentalistiska judar bosatt sig där. Många av dem är amerikanska medborgare. På en bild såg man Per Roijer samtala med en skäggig bosättare, nyligen inflyttad från Brooklyn. Den judiska gruppen i den palestinska staden Hebron med dess drygt 150 000 palestinska invånare skyddas av cirka 1500 tungt beväpnade israeliska soldater.
Stadens huvudgata och andra centrala delar har stängts av för invånarna. Över gator intill bosättningarna har man hängt upp ståltrådsnät för att skydda invånarna mot stenar, flaskor och avfall som israelerna brukar kasta ner på palestinierna.

Hederskultur
Kajsa Theander beskrev det palestinska folkets kvardröjande problem med en hederskultur som tar sig uttryck i kvinnoförtryck, blodshämnd och hedersmord. I alla samhällen med otillräckliga sociala skyddsnät är den enskilde för sin trygghet beroende av familj och släkt. Lojaliteten med klanen är livsviktig för individen men också för klanen. Bröllop blir en central del i strategin för överlevnad.
Kajsa hade intervjuat Diana Mubarak, en 60-års kristen palestinier som uppnått sin ställning som en sorts socialchef tack vare att hon tillhörde en av de starkaste familjerna. Hon berättade om det kvinnohus som hon med internationellt stöd etablerat för att skydda förföljda palestinska kvinnor. Utgångspunkt för redovisningen var en upprörande berättelse om en kvinna som hamnat i brännpunkten för en konflikt mellan en kristen och en muslimsk klan.

Utbildning och samarbete
Boel Billgren beskrev i redogörelsen för utbildningssystemet en helt annan värld. Utbildning är en helt central uppgift i Palestina. Där finns flera universitet, varav tre i Gaza. Bethlehem University är modernt med hög standard. Boel knöt kontakt med en kvinnlig student som till skillnad från flertalet palestinier har möjlighet att resa både inom Israel-Palestina och utomlands. Hon kommer att medarbeta i Veckobladet och kan bli en nyckelperson det planerade samarbetet mellan Bethlehem University och universitetet i Lund.

Bosättningarna och konflikten med USA
Den amerikanske vicepresidenten Joe Biden anlände till Jerusalem för att inleda indirekta fredsförhandlingar mellan Israel och den Palestinska myndigheten. Samma dag som han kom, tillkännagav Israel beslutet att bygga 1600 nya bosättningar i det ockuperade östra Jerusalem. Israel bröt därmed både mot internationell rätt och mot de tidigare överenskomna förutsättningarna för en fredsprocess. Vicepresident Biden och president Obama protesterade upprört mot provokationen. Resenärerna bevittnade den palestinska befolkningens omfattande protester mot det olagliga beslutet.
Per Roijer visade på kartor vad bosättningarna i Jerusalem och på Västbanken innebär. En kanske avsedd effekt kan bli att Västbanken delas i två delar och att Palestina därigenom blir än mer försvagat. Västbanken fragmenteras av murar och bosättningar som förbinds med vägar som fungerar som barriärer. Givetvis är vägarna förbehållna de israeliska härskarna. Per påminde om den demografiska effekt som Bertil påpekade i början av redovisningen: en förskjutning från israelisk till palestinsk majoritet i Israel.

Hur gå vidare?
Solidaritetsarbetet med Palestina fortsätter, förklarade Ulf Nymark. Demokratisk vänster tänker föreslå en palestinsk vänort. Ett samarbete mellan Bethlehem University och Lunds universitet inleds. Bojkotter och direkta åtgärder för att stoppa svenskt ekonomiskt samarbete med ockupationsmakten föreslås. Ulf var angelägen att påpeka att gruppens medlemmar själva bekostat resan.