2010-05-13

Ship to Gaza seglar till midsommar


Den internationella styrkommittén för Freedom Flotilla 2 har idag avslutat sitt planeringsmöte i Paris. Nästa Frihetsflotta kommer att avsegla från olika europeiska hamnar, däribland Marseille, under den tredje veckan i juni. Vi är mycket glada över att kunna tillkännage att Frihetsflottan nyligen fått tillskott av ett schweiziskt-tyskt fartyg. I juli 2010 antog Bundestag en resolution som uppmanade Israel att häva sin blockad av Gaza.
   Ett antal av våra respektive regeringar har uttalat detsamma. Den undersökningskommission som tillsattes av FN:s Råd för Mänskliga Rättigheter slog fast att Israels blockad mot Gaza är olaglig. Internationella Röda Korset har uttalat att Israels måste upphöra med sin olagliga blockad.
   Ändå framhärdar Israel i att trotsa internationell lag och ignorera det internationella samfundets uttryckliga vilja. Om inte kraftfulla diplomatiska åtgärder vidtas för att genomdriva internationell rätt och försvara det palestinska folkets mänskliga rättigheter, så kommer Frihetsflottan att avsegla men också andra internationella initiativ att vidtas.
   Vi välkomnar beslutet från den nya egyptiska regeringen att öppna gränsövergången vid Rafah. Men precis som egyptierna stannade på Tahir-torget och vägrade lämna det innan den förra regimen försvann, kommer inte vi att acceptera något mindre än ett fullständigt upphävande av den illegala blockaden av Gaza.
   Om en vecka har 63 år förflutit sedan Nakba, när det palestinska folket började fördrivas från sina hem. Nästa månad är det 44 år sedan ockupationen inleddes av Västbanken, Gaza och Jerusalem. I juli är det fyra år sedan belägringen av Gaza började. Frågan är inte varför vi seglar för att bryta blockaden utan varför det har tagit det internationella samfundet så lång tid att handla. Vi uppmanar världens folk och stater att upprätthålla internationell lag i Palestina och att stödja Frihetsflottan.
   Medlemmar av Freedom Flotillas styrkommitté kommer nu att resa till Strasbourg för att i möten med ledamöter i Europaparlamentet diskutera detaljer i Frihetsflottan och deras aktiva stöd. Fram till att vi sätter segel intensifierar vi överläggningar med regeringstjänstemän, FN och andra internationella organ för att försäkra oss om stöd för denna aktion från det globala civilsamhället som syftar till att försvara mänskliga rättigheter och internationell rätt, och att häva Israels illegala blockad mot Gaza.
Ship to Gaza-Sverige