2019-03-28

Bygge på Brunnshög


 
Konstnär: Ann Schlyter

Friday for Future alla fredagar

 

Välkomna på demonstration för klimatet, varje fredag någon gång mellan 10- 13 på Stortorget.           

Jordens dag manifestation i Malmö!


Manifestera för Jordens dag lördagen den 30 mars på Stortorget. Läs mer på Facebook»
   Jordens Dag infaller den 30 Mars, och utropades först för 43 år, då israeliska myndigheter för första gången sedan Nakba började implementera olika lagar för att konfiskera större delar av mark av palestinier, även från palestinier med israeliskt medborgarskap.
   År 1976 utlöstes stora protester av både palestinier med israeliskt medborgarskap och palestinier på Västbanken, Gaza, och så småningom även bland palestinska diasporan i resten av världen, som resulterade i flertalet döda protesterande ...
   Vi kommer stå på Stortorget för att dels prata mer om detta, dela ut information och ha en fotoutställning från de här händelserna.
   Vi kommer även sälja palestinsk mat då!
Medverkande arrangörer: - Palestinska Rättvisecentret i Sverige - Nyckeln Till Friheten - Palestinska Kvinnocentret - Palestinagruppen i Malmö - Palestinska Centret i Sverige - Palestinska Kreativitetsföreningen 64"

Hållbar stadsutveckling - från teori till praktik

 Våra städer står för en ökad andel negativ miljöpåverkan. Globalt står städerna för 70 procent av växthusutsläppen. Hållbara städer utgör ett viktigt mål i Agenda 2030.Inom hållbar stadsutveckling ingår arbetet med samhälls-planering,ekosystemtjänster, luftfrågor, trafik- och transportfrågor, avfallsfrågor med mera. Åtgärdsområden omfattar allt från insatser kring cirkulär ekonomi till grön infrastruktur.
   Antalet platser är begränsat så kom i god tid, först till kvarn får plats.
   Miljöseminariet arrangeras av Vänsterpartiet i samarbete med ABF i Lund. Seminariet är det första i en serie miljöseminarier under våren
Tid: Lördag 30 mars 2019 kl. 14:00–16:00

Plats: ABF MittSkåne, Kiliansgatan 9, 22350 Lund

Välkommen till öppet hus - varje lördag!

Vänskapens hus, Bredgatan 19 i Lund

Vi börjar med servering kl 18.30.
Anföranden med diskussion varar från 19.00 till c:a 20.15.
Vi har en ramp (köksvägen) så huset är tillgängligt till första våningen. Välj då ingången genom porten till gården Bredgatan 21. Hörselslinga finns.

Öppet husprogram våren 2019
Lördag 30/3 - Författare Eva Österberg: Fula och fina känslor - historiska perspektiv på känslolivet.            

Pågatågsstationen och fyrspåren

Samling söndagen den 31 mars klockan 14.00 på Kyrktorget.
Regeringen har sagt ja. Snart händer det!
Vi går på inspektionstur inför byalagsmötet på måndag.
--------------------------------------------------------------------------------

Alla välkomna till Klostergårdens Byalags möte måndagen den 25 februari klockan 19 i ABF-lokalen, Sunnanväg 14.
Tre ämnen ska diskuteras:
 • Trafikverkets plan för fyrspåren och Klostergårdsstationen har vunnit laga kraft. Stämmer den med våra önskemål att de nya spåren placeras väster om järnvägen, ny gång- och cykeltunnel vid Nordanväg, bullerskydd längs spåren och brobygge över Höje å?
 • Lunds översiktsplan godkänd av förvaltningsrätten.
Vi väntar spänt på detaljplanen.
 • Förslagen om Höje å och dammarna

Fossilfree Lund


 

Nu är det dags! Den 3 april tar Lunds kommunstyrelse ställning till medborgarförslaget om en kommunal koldioxidbudget. Beslutet ger besked om de styrande politiska partierna vågar ta första steget för en radikal klimatpolitik. Det är ett beslut som inte ska tas obemärkt. Manifestera tillsammans med oss utanför Rådhuset och visa våra folkvalda att klimatfrågan inte ignoreras!
Onsdag 3 april 2019 kl. 13:45–15:45, Stortorget, Lund

Ekologi och socialism, Malmö 6 april


Nina Björk talar om socialism och ekologi. Anna Arvidsdotter läser poesi.
   Lördag 6 april kl 15.30–17.30. ABF, Spånehusvägen 47, Malmö
   15.30-17: Nina Björk: Ekologi och socialism. Inledning och diskussioner
   17-17.30: Anna Arvidsdotter, poet som bland annat medverkat i Föreningen arbetarskrivares senaste antologi, ”Jag har tänkt mycket på oss och våra utmattade kroppar” (2018).   

Noterat

Utrotning av humlor hotar livsmedelsproduktionen
Världens livsmedelsförsörjning hotas av den katastrofala minskning av antalet pollinerande insekter som orsakas av det storskaliga jordbrukets användning av insektsgifter. Naturens ekosystem håller på att kollapsa, enligt en forskningsrapport som publicerats i tidskriften Nature Communications.

Giftföretaget Monsanto dömt för att dess populära ogräsgift orsakat cancer för en man i Kalifornien. 9000 nya åtal att vänta.

Flickan som trampade på brödet

Det var en gång en rik flicka med nya blanka skor som blev skickad med en stor brödlimpa till en fattig familj. Det låg en lerig pöl på vägen. Hur skulle hon komma förbi? Hon ville inte skita ner skorna. Men hon kom hon på en idé. Hon la brödet mitt i pölen och steg på det.
   Då hände något hemskt. Ett slukhål öppnades och hon sögs ner i helvetet. Djävulen förvandlade henne till en orörlig staty som tvingades stå i ett hörn och höra på hur människorna pratade om hur elak hon hade varit innan hon spårlöst försvann.
   Sagan är ett inlägg av H C Andersen i debatten om orättvis fördelning och hänsynslös förstörelse av jordens resurser. I Danmark var klyftan mellan rika och fattiga djup och bred. Det är den än.
   H C Andersen var tidigt ute. Sagan skrevs för 150 år sedan. Den är något att tänka på för Birgitte Bonnesen på Swedbank.
 Torsdagens Swedbanks-nyheter
Swedbanks vd Birgitte Bonnesen får sparken.
   – Det har varit en dramatisk morgon, säger Lars Idermark, ordförande för Swedbank, när han redogör för beslutet att sparka vd:n.
Sydsvenskan/TT

Birgitte Bonnesen lämnar Swedbank.
Det meddelade Swedbank mindre än en timme före dagens bolagsstämma.
   – De senaste dagarnas händelseutveckling har inneburit enorma påfrestningar på banken. Styrelsen har därför entledigat Birgitte Bonnesen, säger Lars Idermark, styrelseordförande, Swedbank.
   Men Bonnesen går inte lottlös: Hon får 20 miljoner kronor för att lämna.
Expressen

Klimatet kontra kapitalismen! av Gunnar Stensson

I sin epokgörande bok Det här förändrar allt. Kapitalismen kontra klimatet visar Naomi Klein hur storföretagen och finansmarknadsaktörerna systematiskt exploaterar jordens resurser i sin ständiga jakt efter tillväxt och vinst, hur vapentillverkarna spekulerar i de klimat-katastrofer de förutser, hur de systematiskt och samvetslöst utnyttjar sin väldiga makt över media och politik för att främja sina vinster.
   Naomi Klein visar med mängder av konkreta exempel hur de manipu-lerar forskning och infiltrerar miljöorganisa-tioner för att dölja och förvanska verkligheten. Tillväxt är det kapitalis-tiska systemets enda mål. Vinst är dess kärna. Det uttrycks bland annat i lagstiftningen kring aktiebolagen i alla länder.

Naomi Kleins stora klimatbibel kom ut 2014. Sedan dess har verkligheten bekräftat och fördjupat hennes forskningsresultat, samtidigt som klimatkrisen förvärrats.
2016 valdes Donald Trump till president och ställde USA:s väldiga makt i exploateringens och klimatförnekelsens tjänst. Koldioxidutsläppen ökar trots alla utfästelser. Förödande tyfoner drar in över jordens kuster, senast i Moçambique. Torka leder till skogsbränder och föröder odlingar.
   Det går att tjäna pengar på klimatkrisen. Den skapar efterfrågan, också på beväpnade män. Donald Trump får en miljard av Pentagon för att bygga muren mot Mexiko. Vårt ekonomiska system befinner sig i krig mot jordsystemet.
   Samtidigt växer en global klimaträttviserörelse. Klimatförändringarna kan leda till en folkets chock, sprida ut makten till många i stället för att befästa den till några få, utvidga våra gemensamma tillgångar i stället för att auktionera bort dem styckevis.
   Vi kämpar mot en liten elit som har ett järngrepp kring vår ekonomi, vår politik och de flesta av våra medier. Vi får inte anpassa oss till det förhärskande systemet. Vi måste förändra det.

Gör 1 maj till rättviserörelsens kampdag!  
För klimatet – mot kapitalismen!
Klimatförsvarare i alla länder – förena er! Vi har en värld att rädda.

Resurshus - inte bidragsfastigheter av Ann Schlyter

I Lund är det inte lätt att vara en förening och driva en icke-kommersiell verksamhet. Det finns inga billiga tillgängliga lokaler. Svårt också för utövare av konstnärlig verksamhet som inte alltid är så lönsam. Serviceförvaltningen, som ansvarar för de fastigheter kommunen äger, har av politikerna fått i uppdrag att försöka sälja av de som inte går med vinst.
   De lokaler som stadens föreningar får hyra till ett lågt pris har jag hört att man kallar bidragsfastigheter. Civilsamhället bidrar, och förväntas bidra, till kommunen på många olika sätt, men jag misstänker att tanken bakom beteckningen är omvänd - att föreningarna ses som bidragstagare. Tvärtom är föreningarna en resurs. De bidrar direkt genom göra staden attraktivare och därmed öka livskvaliteten för kommunens invånare, och de bidrar indirekt genom att minska de kommunens kostnader som följer av att människor inte mår bra.

Vänsterpartiet menar att det kommunen ser som olönsam "bidragshus" bör ses som resurshus som kan hyras ut till föreningar för rimligt låg hyra.
   Istället är nu föreningarna i Vänskapens hus uppsagda till årets slut.
   Observatoriet har fått stå tomt i nitton år, och nu vill den borgliga kvintetten att kommunen ska göra sig av med detta fantastiska hus i Statsparkens mest centrala del.
   Även huset i Folkparken har fått stå tomt i många år. Det påstods vara farligt på grund av eftersatt underhåll, men kunde sen plötsligt användas av såväl flyktingbarn som musikklasser.
   Man kan glädja sig åt att Stenkrossen används och fungerar utmärkt för teater och ungdomsverksamhet, men det finns inget beslut som långsiktigt säkerställer fortsatt verksamhet.
   Kommunen har inte ansvar för gamla Stationen, men borde arbeta för att få disponera den för publika verksamheter och föreningar när den nya stationen blir byggd vid Clemenstorget.

Alla de nämnda husen är historiskt och arkitektoniskt värdefulla. Vänskapens hus är från sjuttonhundratalet och behöver en viss upprustning, men den kan göras varsamt. Observatoriet är byggnadsminnesmärke och det kan också Folkparken bli, om inte politikerna motsätter sig det. Stenkrossen är inte skyddad då den modernistiska arkitekturen inte värderades i det bevaringsprogram som gjordes för trettio år sen. Men det är en arkitektonisk pärla som borde återställas från de små men fula ändringar som gjorts. Gamla stationsbyggnaden var statligt minnesmärke, men sedan Järnhusen tog över är ju Sveriges äldsta stationshus inte statligt längre, så jag vet inte om det har något skydd alls. Bevaringskommitten hade aldrig någon stark ställning i Lund och nu har förnyarna i den borgliga kvintetten avskaffat den helt.
   Det är sorgligt att de styrande i Lunds kommun inte anstränger sig för att ta vara på de resurser fina hus och aktiva föreningar utgör.  

Ann Schlyter, ledamot i byggnadsnämnden för V

Samförstånd om nybygge vid Höje å??
av Gunnar Stensson

Politiker i Lund och Staffanstorp är överens om att bygga ett helt nytt bostadsområde, ”Höje å stationsområde”, på båda sidor om Höje å. Det kommer nog att upplevas som ett Lundaområde eftersom det inte finns någon synlig gräns mer än ån, säger Fredrik Ljunghill, M, byggkommunalråd i Lund. Det blir en förtätning med bra livsmiljö intill Höjeådalen. Vi och Staffanstorp har samma syn på utvecklingen.
   Anledningen till att frågan aktualiseras är byggandet av Klostergårdsstationen och Källby vid Åkerlund och Rausings industriområde. Stationen är det genomskinliga svepskälet för exploateringen av åkrarna och naturen vid Höje å som tack och lov hittills varit skyddade från urbanisering. ”Höje å stationsområde” ligger söder om Höje å, mer än en kilometer från stationen!
 

 
Titta på kartan över ”samförståndsområdet” i Sydsvenskans Lundadel den 28 mars! Tänk er att Klostergården byggs ihop med det bruna området i det bruna Staffanstorp söder om Höje å!
   Eller att Källby som ännu är ockuperat av Södra industriområdet byggs ihop tvärs över Höje å med åkrarna i Staffanstorp! Samförståndet förutsätter att en bilväg dras tvärs över naturområdet vid ån upp till väg 108 så att den klimatfarliga trafiken kan flyta fritt i den nya stadsdelen som ”kommer att kännas som om den låg i Lund”.
   Naturen längs Höje å är ett riksintresse. Miljöpartiet vill göra Höjeådalen till ett kommunalt naturreservat. Vänsterpartiet också.  Hur tänker Björn Abelsson och Socialdemokraterna? Centerpartiet i Lund säger sig måna om åkermarken. Andra partier i Lundakvintetten påstår sig också värna åkermark och klimat. Moderaterna krigar som vanligt mot naturen. De kan nog lita på Liberalernas osynliga hand. Ställningstagandet kring samförståndsplanen och ”den gemensamma målbilden” mellan Lund och Staffanstorp kommer att visa var alla politiker står
   Staffanstorps kommun har ingenting med Klostergårdsstationen att göra. Det finns en station i Staffanstorp: Hjärup. Bygg där! Invadera inte åkermarken längs Höje ås stränder med era rikemansvillor och bilvägar!
   Klostergårdsborna vill inte veta av någon bebyggelse på åkrarna längs gränsen!
   De Staffanstorpsmedborgare som bor i Flackarp vid Höje å vill inte få sin miljö förstörd av giriga fastighetsbolag och hänsynslösa bostadsspekulanter.
   ”Samförståndet” om ett nybygge vid Höje å är ett svek mot naturen, ett svek mot klimatet och ett svek mot dem som bor vid ån i Flackarp och i Klostergården!
   Vi som bor i Flackarp och Klostergården kommer inte ge vika utan försvara Höje ås stränder och åkrarna och träddungarna längs ån mot det förrädiska samförståndet och samförståndspolitikerna i Lund och Flackarp in i det sista.

Konspirationsteori av Göran Persson

Golanhöjderna har varit ockuperade av Israel sedan 1967, lika länge som Västbanken och Gaza. Plötsligt deklarerar USA:s president att man nu ser Golan som en del av Israel. De flesta andra länder blir tagna på sängen men reagerar med milt motstånd.
   EU:s inställning har inte förändrats: EU erkänner inte Israels rätt till Golan eftersom det strider mot internationell lag, säger unionen i ett uttalande. EU understryker att FN har fördömt den israeliska ockupationen av Golan som skedde under sexdagarskriget år 1967.
   Varför denna kursändring från USA? Är det bara en vanlig eskalering av Trumps stöd till allt Israel vill. Kan det finnas någon annan orsak? Kan nedanstående artikel som jag hittade på nätet vara en orsak till omsvängningen? Visst är det bättre för framtida oljeutvinning med Golan som en del av Israel än som ett omstritt ockuperat område.
   Men det är ju bara en konspirationsteori och sådana är ju alltid felaktiga, eller?


 
Israel Grants First Golan Heights Oil Drilling License To Dick Cheney-Linked Company

Israel has granted a U.S. company the first license to explore for oil and gas in the occupied Golan Heights, John Reed of the Financial Times reports.
A local subsidiary of the New York-listed company Genie Energy — which is advised by former vice president Dick Cheney and whose shareholders include Jacob Rothschild and Rupert Murdoch — will now have exclusive rights to a 153-square mile radius in the southern part of the Golan Heights.
That geographic location will likely prove controversial. Israel seized the Golan Heights in the Six-Day War in 1967 and annexed the territory in 1981. Its administration of the area — which is not recognized by international law — has been mostly peaceful until the Syrian civil war broke out 23 months ago.
Businessinsider

Kriget mot klimatet har trappats upp av Gunnar Stensson

Peter Kadhammar publicerade i onsdags en artikel i Aftonbladet (27/3) med den hotfulla titeln Svenske oljekungen vann kriget mot klimatet. Den skulle platsat väl bland alla de andra exemplen i Naomi Kleins bok.
   Den svenske oljekungen är Carl-Henric Holmberg som varit styrelseordförande i BP under 9 år fram till årsskiftet 2018-19.
   På BP har han gjort ett strålande arbete som ledde till ett produktionsrekord på 3,7 miljoner fat olja per dag 2018. Under hans ledning satte bolaget målet att nå fyra miljoner fat olja per dag år 2020.
   BP och dess styrelseordförande Carl-Henric Holmberg tackade Donald Trump för avregleringen av oljeindustrin som gjort rekordproduktionen möjlig.
   Avregleringen var möjlig att genomföra tack vare den miljard dollar som BP tillsammans med Exxon, Shell, Chevron och Total investerade i en reklam- och lobbyinsats för att vilseleda allmänhet och beslutsfattare.
   ”Det har kanske varit bra för BP:s aktieägare, men det är inte bra för världen. Vi befinner ju oss i en existentiell kris, vi kan inte leva i det oljebaserade samhället”, skriver Peter Kadhammar.
   Han har kontaktat Carl-Henric Holmberg. ”Det vore intressant att höra hur han ser på dessa frågor. En multinationell jättes intressen kontra det globala klimatet. Individens ansvar i en organisation. Hur ska vi lösa klimatkrisen?” Men Holmberg avböjer att svara.

Pressmeddelande JIPF


Vid årsmötet i Stockholm  24 mars omvaldes Olle Katz, Göteborg till ordförande för föreningen Judar för Israelisk-Palestinsk Fred (JIPF).

Det senaste årens högervridning, nationalism och rasism har tyvärr även drabbat Israel. Den nya Nationalitets-lagen säger tydligt att Israel är ett nationellt hem endast för judar, inte för andra vilka levt där i hundratals generationer.  Ockupationspolitiken pågår och utökas med allt fler judiska bosättningar på ockuperad mark.
   Netanyahus politik är ett slag mot landets icke-judiska befolkning och hotar på sikt även Israels säkerhet och identitet. Det palestinska folket lever under hård press från Israel och från sina korrupta regeringar.
   JIPF ser med stor oro på den utveckling som fråntar icke-judar deras medborgerliga rättigheter och som gen den s.k. lojalitetslagen sätter munkavle även på judiska kritiker av regimen.
   JIPF välkomnar alla fredsinitiativ och hoppas att det förestående valet i Israel skall leda in landet på en kurs mot fred och rättvisa, för alla folk i Israel och Palestina.           

Dödandet i Gaza kan vara krigsbrott
av Anna Wester & Gunnar Olofsson


"Israeliska soldater kränkte internationella mänskliga rättigheter och humanitära rättigheter. En del av de här brotten kan utgöra krigsförbrytelser eller brott mot mänskligheten", säger Santiago Canton, ordförande för FN:s oberoende undersökningskommission om protesterna i det palestinska territoriet, i ett uttalande.

 
Den israeliska arméns mord på obeväpnade palestinska demonstranter utmed Gazas gräns mot Israel kan utgöra krigsbrott. Det konstaterar FN:s Råd för Mänskliga Rättigheter i en rapport som tyvärr inte fått den uppmärksamhet i vår del av världen den förtjänar. Rapporten bygger på 325 intervjuer och möten med offer, vittnen, regeringsföreträdare och medlemmar av civilsamhället på alla sidor i konflikten, samt genomgång av mer än 8 000 dokument.

I korthet har människor i Gaza sedan den 30 mars förra året varje vecka demonstrerat mot Israels avspärrning och utarmning av området, och för rätten att lämna sin flyktingtillvaro. Demonstrationerna har redan från första stund mötts med skarp eldgivning av den israeliska armén och redan ett par dagar efter att den israeliska sångerskan Netta Barzilai vunnit Eurovisionsschlagern för Israels räkning mördade armén på detta sätt 62 obeväpnade demonstranter. Antalet dödade är vid det här laget uppe i runt 250, varav minst 50 barn, medan över 26 000 (!) människor skadats av våldet. Och våldet fortsätter.

FN-rapporten konstaterar att en påfallande stor del av de drabbade skjutits på långt avstånd, ofta flera hundra meter från gränsen mot Israel och då de inte utgjort något hot mot vare sig de israeliska soldaternas liv eller mot staten Israels säkerhet. I många fall har offren varit på väg bort från området eller sysselsatta med saker som att dela ut vatten eller hjälpa skadade. Såväl barn som medicinsk personal och journalister, som med tydlig klädsel visat sin roll på platsen, har skjutits av de israeliska prickskyttarna, liksom personer med kryckor och rullstolar. Rapportens slutsats blir att dessa riktade mord utförts med mycket tydlig avsikt och helt emot internationell lag – och därför sannolikt utgör krigsbrott.
 • Mohammad Ayoub (14) från Jabaliya sköts i huvudet 200 meter från det israeliska stängslet. Han dog samma dag.
 • Wisal Sheikh-Khalil (14) från Maghazi sköts i huvudet 100 meter från stänslet efter att hon tidigare försökt hänga en palestinsk flagga på detta. Hon dog omedelbart.
 • Yasser Abu Naja (11) från Khan Younis sköts i huvudet när han gömde sig bakom en tunna 200 meter från gränsen, efter att ha skrikit slagord mot de israeliska soldaterna.
 • Muath Souri (15) från Nuseirat sköts i magen 160 meter från gränsen och dog nästa dag.
 • Bilal Khafaya (16) från Rafah sköts i bröstet 300 meter från stängslet och dog samma dag.
 • Mohammad Hoom (14) från Bureij sköts i bröstet när han sprang bort från gränsen och dog samma dag.
 • Nasser Mosabeh (11) från Khan Younis sköts i bakhuvudet 250 meter bort och dog samma dag.
 • Musa Abu Hassainen (35) sköts i bröstet 300 meter från gränsen när han som sjukvårdare med tydlig väst hjälpte skadade. Han dog på väg till sjukhus.
 • Razan Najar (20) med tydlig sjukvårdsväst sköts i bröstet 110 meter från gränsen. Hon dog på sjukhus.
 • Abed Abdullah Qotati (22) i vit sjukvårdsväst sköts i bröstet när han hjälpte en sårad demonstrant nära stängslet. Han dog samma dag.
 • Yasser Murtaja (30), journalist från Gaza City, sköts i buken när han filmade demonstrationerna för en dokumentär. Han hade blå hjälm och en blå skyddsväst tydligt märkt med "Press". Han dog nästa dag.
 • Ahmed Abu Hussein (24), journalist från Jabaliya, sköts i buken när han fotograferade demonstrationerna 300 meter från gränsen. Han hade blå hjälm och blå väst märkt "Press". Han dog av sina skador 12 dagar senare.
 • Fadi Abu Salmi (29) från Khan Younis, dubbelamputerad efter ett israeliskt flyganfall 2008, sköts i bröstet av en prickskytt när han satt i sin rullstol 300 meter från gränsen. Han dog genast.
 • Ahmad Abu Aqel (24) från Jabaliya sköts i bakhuvudet när han gick med kryckor 150 meter från stängslet. Han dog samma dag.
 • Mohammad Abdulnaby (27) från Jabaliya sköts i huvudet och dog när han gick med kryckor 200 meter från stängslet.

Internationell rätt medger bara skarp eldgivning för att skingra folkmassor om dessa utgör ett omedelbart och dödligt hot mot soldaterna. Rapporten påpekar förvisso att myndigheterna i Gaza misslyckats att hindra demonstranter från att kasta sten på soldater och skicka in brinnande drakar som satt eld på israelisk egendom – men inget av detta har utgjort något sådant hot. Totalt har fyra israeliska soldater skadats, men inga israeliska civila. Det israeliska våldet har varit omotiverat, oproportionerligt och riktat även mot skyddade civila objekt.

Även blockaden av Gaza som helhet utgör, enligt FN-rapporten, ett brott mot internationell rätt. Blockaden underminerar människors hälsa och hindrar den palestinska sjukvården att få de resurser man behöver för att kunna hantera, inte bara alla de skadade av eldgivningen – till exempel behöver många av de runt 940 skjutna barnen avancerad vård! – utan också operationer, cancerbehandling och den civila vården som helhet. Vårdbehövande hindras aktivt av de israeliska myndigheterna att söka hjälp utanför Gaza, viktiga cellgiftbehandlingar får ske med nedkortade kurer eller inte alls, och många nödvändiga mediciner för allehanda tillstånd håller på att ta, eller har redan tagit, slut. Slutligen har de drabbade i Gaza små eller inga möjligheter att söka juridisk upprättelse och kompensation i israeliska domstolar – bland annat genom att de helt enkelt hindras från att komma dit.

FN-rapporten ger några tydliga rekommendationer:
 – Israels armé måste omedelbart sluta skjuta demonstranter om dessa inte utgör något omedelbart eller dödligt hot – vilket hittills inte varit fallet. Dödandet av demonstranter måste underställas en opartisk och oberoende granskning av myndigheterna i Israel.
 – Gaza måste få importera de mediciner och den sjukvårdsmateriel som är nödvändig för att hantera den alarmerande situationen på sjukhusen.
 – FN och dess medlemsländer måste aktivt stödja sjukvården i Gaza.
- FN:s Kommissionär för Mänskliga Rättigheter måste sammanställa information om misstänkt ansvariga personer för våldet och tillställa den Internationella Brottmålsdomstolen (ICC) i Haag underlag för eventuellt inledande av en rättsprocess.
 – Personer som identifierats som ansvariga för brott bör åläggas sanktioner, som inreseförbud, i FN:s medlemsländer - vilka bör använda sin juridiska auktoritet för att få dem lagförda.

Kommer den svenska regeringen att lyssna på och följa dessa rekommendationer? Tystnaden från såväl regeringen, som opposition och media, är tyvärr i nuläget mycket oroande.
Anna Wester, Ordförande i Palestinagrupperna i Sverige
Gunnar Olofsson, Ordförande i Borås Palestinagrupp och medlem av Palestinagruppernas förbundsstyrelse


Yasser Murtaja

Witnesses said Murtaja was over 100 meters (yards) from the border, wearing a flak jacket marked "press" and holding his camera when he was shot in an
exposed area just below the armpit.