2020-03-19

Gaza
Friday for Future alla fredagar

 

Välkomna på demonstration för klimatet, varje fredag någon gång mellan 10- 13 på Stortorget. 

Överkapacitet

Överkapacitet är rationellt när det kommer till vård och omsorg. Överkapacitet är ett annat ord för att inte bara nuet, utan också framtid och förflutet, ska kunna vara närvarande i samhällsplaneringen.
   Överkapacitet har blivit ett av mina favoritord.


Boktips


 

Naomi Kleins On Firehar nu utkommit på svenska på Ordfronts förlag. Den svenska översättningens titel är I lågor. Ett brandtal till världen för en Green new deal.
   VB har tidigare presenterat den engelska upplagan och rekommenderar bokensom är en uppföljare till Detta förändrar allt och Nej är inte nog. 
   ”Jag tycker det blivit allt tydligare i Naomi Kleins böcker att det inte kan finnas något vitalt grönt tänkande utan att det också är rött.”Göran Greider, Aftonbladet 15/3. 

Markplan det enda realistiska för nya Lund C av Ulf N

I början av mars nämnde jag om att kommunstyrelsens arbetsutskott fått en föredragning från utredningen om vilket höjdläge det nya Lund C med två nya spår för höghastighetståg ska ha. Då hade enbart sipprat ut det skulle ta minst tre år längre tid att förlägga järnvägen, inklusive Lund C, i tunnel.

Exploateringsintäkterna långt ifrån tillräckliga
Nu vet vi mera. Kostnaden för att gräva ner järnvägen blir 18 – 22 miljarder kronor. Den summan är betydligt högre än de ungefärliga beräkningar som Trafikverket tidigare gjort. Nedgrävningsanhängarna har fäst stora förhoppningar på att den mark som kan bebyggas genom att förlägga järnvägen underjordiskt skulle ge exploateringsintäkter för att finansiera en stor del av tunnelbygget. Så är inte fallet. Exploateringsintäkterna skulle hamna på lite drygt 2 miljarder kronor. Och då med en exploateringsgrad som förutsätter 20-våningshus. En mera lunda-anpassad exploateringsgrad ger förstås lägre intäkter. Kostnaderna för att dra järnvägen i tunnel genom Lund får priset för att bygga spårvägen att framstå nära nog som småslantar.

Fantasier om att staten ska betala
För det handlar om att det är Lunds skattebetalare som får stå för nedgrävningsfiolerna. Staten, i form av Trafikverket, är tydlig på denna punkt. Trafikverket är berett att bygga spåren i markläge och stå för dessa kostnader. Vill Lund ha något annat läge får kommunen betala. Att som t ex M-kommunalrådet Fredrik Ljunghill säja att staten ska stå för större delen av kostnaden (Sydsvenskan 18 mars) är ingenting annat än fantasierna och försök att föra lundaborna bakom ljuset.

Kvintetten kvintilerar
Oppositionsrådet Karin Svensson Smith (MP) varnar i samma tidning för att fördyrande särkrav från kommunens sida kan leda till att sträckan Lund-Hässleholm prioriteras ner av Trafikverket till förmån för sträckan Göteborg-Borås.
Till detta kan tilläggas att risken är de styrande kvintettens kvintilerande och trixande kring den framtida höghastighetsjärnvägen kan leda till att Lund C överhuvudtaget inte kommer att bli en station för höghastighetstågen.

Riksdagen fungerar nästan som vanligt, trots Corona!
av Hanna Gunnarsson

Sverige har ju, som de flesta andra länder, drabbats av viruset Corona/Covid-19. Det är såklart en allvarlig situation och det sätter vårt samhälle lite på prov. Det är viktigt att följa myndigheternas rekommendationer, samtidigt som vi inte får överdriva utan så mycket som möjligt måste upprätthålla ett vanligt vardagsliv.
   Att följa och lita på myndigheternas rekommendationer är otroligt viktigt i en kris. Myndigheterna gör såklart inte alltid rätt, men i en krissituation måste vi samlas runt de rekommendationer och beslut som finns, inte spekulera, hitta på egna fakta eller få panik. Att hålla ihop samhället och hjälpas åt för att se till att det fortfarande fungerar är otroligt viktigt. Så: Tvätta händerna, håll lite fysisk distans till andra människor och stanna hemma om du är sjuk eller tillhör en riskgrupp!

Riksdagen fungerar som vanligt trots Corona-viruset, även om det blir en begränsning och effektivisering av verksamheten. Vi gör vissa förändringar dels för att möjliggöra för de som behöver arbeta hemifrån att kunna göra det, och dels för att kunna rotera ledamöter tjänstemän, alltså kunna ta in friska personer om någon blir sjuk. Två stora förändringar har gjorts i den politiska verksamheten:
   1) Bara 55 ledamöter deltar på omröstningarna. Partierna har fått platser proportionerligt (4 för Vänsterpartiet). Det gör att vi dels kan låta de som är sjuka eller behöver vara hemma vara just hemma och dels att vi lätt kan fylla upp våra få platser om många blir sjuka.
   2) Vi har valt nästan alla ledamöter till ersättare i alla utskott. Det betyder att utskotten nu har ungefär 300 ersättare, och det kommer alltså alltid finnas någon som kan gå in och tjänstgöra på utskottsmötena. Utskotten är viktiga för att riksdagens beslutsfattande ska fungera. Vi hjälps alltså åt med att se till att alla utskott och debatter bemannas.
 

 
Riksdagen är alltså igång nästan som vanligt. Vi har utskottsmöten, debatter och fattar beslut. Många möten är dock flyttade till telefon- eller videomöten, framförallt många interna möten i partiet. Våra politiska tjänstemän arbetar hemifrån nästan allihopa. Riksdagen har däremot ställt in alla besöksgrupper, guidningar och seminarier. Väldigt många studiebesök är inställda och alla utrikes resor (själv hade jag två väldigt spännande resor inbokade under våren, som nu alltså skjuts upp och förhoppningsvis kan genomföras vid annat tillfälle).
   En hel del beslut fattas nu för att underlätta för samhället att klara av den här situationen. Vänsterpartiet har framförallt arbetat för att avskaffa karensdagen och möjliggöra för studenter att få studiemedel även om universitet och högskolor stänger. 

Riksdagen har fattat två beslut som har snabb-beretts: Garantier för flygföretag och möjlighet att stänga skolor. Vanligtvis tar det minst fem veckor från att regeringen lämnar en prop till riksdagen tills vi fattar beslut. Men i akuta fall går det på tre dagar (motsvarande snabb-beredning gjordes t ex efter tsunamin). Då har partierna endast en dag på sig att skriva en följdmotion med egna åsikter.
   Vänsterpartiet röstade för båda förslagen, men det betyder inte att vi tycker att innehållet är bra. Men vi vill ge myndigheterna möjlighet att rent lagligt kunna göra det de anser är bäst i denna situation. Vi har ett så kallat särskilt yttrande angående flyget, där vi säger att vi självklart vill minska inrikesflyget men i ordnade former (att låta flygföretagen gå i konkurs på ett dramatiskt sätt tror vi inte är rätt väg, framförallt med tanke på de anställda). Och vi vet att stängning av skolor och förskolor skulle få enorma konsekvenser för elever, familjer och hela samhället
   I veckan har jag debatterat en av våra motioner om klimat- och miljöfrågor inom Försvarsmaktens verksamhet, med fokus på att skydda Vättern. Debatten finns här (klicka på mitt namn).

Hanna Gunnarsson (v) Lund
Riksdagsledamot och vice gruppledare

Jätten Defender avblåst i tysthet av Per Roijer


 

I veckan avblåste USA den största förflyttningen av militär personal och materiel som skett till Europa på över 25 år.
Beskrivningen är den amerikanska arméns egen.
Mer än 6 000 amerikanska soldater har sedan januari i år skeppats över Atlanten inklusive högkvarter och en pansarbrigad med stridsvagnar. Armén har flyttat 9 000 fordon och utrustning, 3 000 ”pieces of equipment” har forslats med båt, skriver Amerikanska armén i Europa på sin hemsida. Avsikten var att visa upp amerikansk militär slagkraft i Europa. Coronapandemin kom i vägen.

Nu är trupperna på väg tillbaka till USA
Nyheten om denna Natos jättemanöver som omfattar 18 olika länder i Europa, med 37 000 deltagande soldater och civil personal, varav 20 000 amerikaner, har fullständigt drunknat i rapporteringen om Coronaviruset.
   Övningen kallades Defender (sic!) Europe 20 med tyngdpunkten i Tyskland, Polen och de baltiska staterna.
   Inskeppningen från USA till Europa med personal och materiel är den största på över 25 år, skriver amerikanska armén i Europa på sin hemsida. Manövern har mötts av demonstrationer i Tyskland, men nyheten om såväl uppbyggnaden som upplösningen har inte fått någon uppmärksamhet.
   Nu är manövern, övningen, och som somliga nog ser det, provokationen, avblåst på grund av utbrottet av det nya coronaviruset. Sedan den 13 mars har överskeppningen från USA avbrutits och de som skickats över Atlanten är på väg hem igen.
   ”Hälsa, säkerhet och stridsberedskap hos våra militärer, civila och familjemedlemmar är det viktigaste för oss”, skriver USA-armén på sin hemsida som förklaring. Några fall av smitta har konstaterats bland amerikanska trupper i Europa.

En annat kanske lika viktigt skäl framskymtar i arméns information om Covid-19:
   ”Medan den amerikanska militären ofta i filmer och på teve med ögonblicks varsel verkar kunna ställa upp med vidsträckta medicinska resurser när det behövs, så har talespersoner för Pentagon tidigare varnat för att överskatta [ vår] förmåga att bistå med medicinska insatser när det gäller spridningssjukdomar som coronan”, skriver Pentagons talesperson på hemsidan.
   Krigsmaktens egen sjukvård är i första hand anpassad till att ta hand om krigsskador, framhålls det. Den är också nedbantad på samma sätt som vi kan ser när det gäller svenska försvaret.
   Det gäller att snabbt få hem så många som möjligt innan utbrottet blir ohanterligt för trupperna i Europa.

Nu styr corona-pandemin. Sedan måste ickeförsämrings-principen gälla!

Flygresorna upphörde. Gatorna tömdes, SAS avskedade 10 000. Hotell och restauranger stod tomma. Riksbanken erbjöd 500 miljarder i gratislån. Löfven slängde ut gymnasisterna ur skolorna. Danmark stängde Öresundsbron, Norge stängde gränsen, men motståndsrörelsens gamla stigar finns kvar. Frankrike gick i corona-krig. Italien och Spanien hamnade i karantän. EU sprack som en glasruta. Trump stängde USA:s sista gräns, den mot Kanada.
   Åtgärderna för att bekämpa pandemin undergräver ekonomin, slår ut företag och leder till arbetslöshet och minskande BNP. Sedan vill många återställa ett ekonomiskt system som leder till klimatupphettning och hotar livet på planeten.

Exakt nu, när universitet och gymnasier stängt och gymnasister och studenter som alla andra sitter isolerade i sina kamrar, skickar Lunds kommun ut en påkostad, tillväxtoptimistisk propagandabroschyr under titeln Lund. Skapar framtiden - kunskap, innovation, öppenhet.
   Den första artikeln handlar om hur Lund växer, förra året med cirka 2000 personer till 125 000 invånare. ”Tillväxten är motorn i utvecklingen” heter det där. Men tillväxten kan inte fortsätta.
   ”Regeln borde vara att allt som görs vid planering av nya områden följer vad som brukar kallas ickeförsämrings-principen”, skriver Högni Hansson, lärare vid Centrum för miljö- och klimatforskning, i Sydsvenskan 19/3.
   Högni yrkar att Lunds kommun tillsätter en utredning vars mål är att få fram en modell som visar vägen för ett klimatsmart samhälle. Utbyggnaden av E22 borde stoppas!

”Fyrvägsspår med ny station” står med syftning på sträckan Flackarp-Lund och Klostergårdsstationen. Där nämns särskilt en tunnel i Sunnanvägs förlängning för bussar, cyklister och gående tvärs över grönområdet mellan Klostertäppan och Källbymölla. Den tunneln borde strykas enligt ickeförsämrings-principen!

”Höghastighetstågen skapar bra förutsättningar för regional tågtrafik” konstaterar en annan artikel om den nya stambanan för höghastighetståg mellan Lund och Hässleholm. Problemet är att inget igångsättningsbeslut tagits. Månaderna går. Resurserna flödar ut. Kommer banan Lund-Hässleholm prioriteras i det drastiska nuläget?

Samma dag som broschyren kommer ut konstaterar Alexander Kuprijanko i Sydsvenskan att ”Notan för en järnvägstunnel (under Lund) blir 18 till 22 miljarder”. Att bygga för höghastighetståg genom Lund i markplanet skulle bara kosta en tiondel så mycket.
   Karin Svensson Smith, MP, tror att ”Trafikverket – om kommunen förespråkar ett tunnelalternativ - kan prioritera bort sträckan Lund – Hässleholm till förmån för Göteborg - Borås.” En rapport om tunnelutredningen kommer i april.

”Källby och sydvästra Lund är ett av de viktigaste utbyggnadsområdena i Lund” heter det på ett annat ställe. Sedan kommer en fråga: ”Problemet är vad man ska göra med marken om reningsverket försvinner?”
   Om? Är det inte avgjort att reningsverket ska läggas ner och vattnet pumpas till Sjölunda i Malmö?
   Det råder kommunal enighet om att göra Höjeådalen till ett naturreservat, påpekar broschyren.
   Men naturreservatet lyser med sin frånvaro på översiktskartan.
   Om Källby heter det att stadsdelen ska växa fram ”under en längre tid”, så under de närmaste årtiondena händer nog inte så mycket. Och gott är det.

Upprörande är att varken de fem korpfotbollsplanerna, Klostertäppans koloniområde eller Källbymöllas odlingslotter syns på översiktskartan. I stället täcks hela det långa grönområdet mellan Klostergården och spåren av gula fyrkanter som väl föreställer framtida byggnader.
   Så vill Klostergårdsborna inte ha det! De vill bevara sitt långa gröna område, från Södra vägen ända ner till Höje å utan bebyggelse. Och vem vill bo intill en bullrig järnväg? Tillämpa ickeförsämrings-principen!

För oss i Södra Lund spelar också Sankt Lars en stor roll. Men Sankt Lars finns överhuvudtaget inte med på översiktskartan. Man vill kanske dölja utbyggnadsplanerna. Ickeförsämrings-principen är ytterst viktig när omfattande utbyggnad planeras i Sankt Lars.
   Ingenting kommer att bli som förut när corona-paniken släpper sitt grepp. Då börjar vi om under helt nya förutsättningar. Då måste ickeförsämrings-principen styra alla våra beslut, både de lokala och de globala!

Läget av Gunnar Stensson

Plötsligt har vi över 80 hamnat i corona-pandemins centrum. Vi är pestsmittade genom att inte vara sjuka. Vi ska helst inte visa oss utomhus och inte träffa någon. Vi ska inte visa oss på COOP. Barn, barnbarn, syskon och vänner ska lämna kassar utanför dörren, men absolut inte stiga innanför den. Vi är de oberörbara. Vi kan infekteras och trilla av pinn, knall och fall.
   Det har gått fort. Vi skulle fira Nourus i onsdags. Det blev inställt. Förra veckan förberedde jag en liten föreläsning i Virvelvindens träffpunkt. Träffpunkten stängdes i måndags. Jag kallade till byalagsmöte och promenad - idag inställde jag både möte och promenad.  I förrgår avtalade jag med Röda Kapellet och Lunds allmänna sångförening om framträdanden vid Valborg – nu vet jag inte om firandet blir möjligt. Blir det någon 1 maj-demonstration? Om ett par veckor har läsecirkeln möte – eller? I måndags åt Pascal, vår dotterson, hamburgare hos oss i pausen mellan skolan och fotbollen. I tisdags stängdes Hedda-gymnasiet. Pascal ska hålla sig undan.
   Mina barn föreslog att vi ska flytta till torpet i Kvartebo och Karins syster för att rädda oss från smittan. Det var av en rad skäl omöjligt. De ska däremot resa till Småland i påsk. Vi får inte följa med. - av hänsyn till det hot de utgör mot vår hälsa. Återstår att vi isolerar oss i vår trygga vrå i Klostergården. De enda som vågar sig in är unga och äldre kvinnor och män från hemtjänsten. De är hjältar. Men de blir färre. Måtte de inte bli smittade och försvinna eller överlupna av arbete!
   Vi klagar inte. Många har det mycket värre.

Israeliska krypskyttar vid gränsen mot Gaza: ”42 knä på en dag” av Ulf N


Över 200 palestinier har dödats och nära 8000 har skadats under de två år långa protesterna vid gränsstängslet mellan Israel och Gaza.
   Den ”judiska och demokratiska staten” Israel har placerat ut sina krypskyttar vid gränsen för att hindra palestinierna att komma för nära stängslet. Krypskyttarna som är en del av krigsmakten skjuter skarpt mot demonstrerande och obeväpnade Gazabor. En stor majoritet av dem som dödats och skadats har varit obeväpnade. I första hand ska krypskyttarna skjuta sönder demonstranterna i ena knät, men dödskjutningar förekommer också som framgår ovan.

Räknar alla träffar
I den israeliska tidningen Haaretz den 6 mars i år berättar i belåtna ordalag en krypskytt (i tidningen kallad Eden), som nu avslutat sin tjänstgöring om resultatet av sitt uppdrag vid gränsen. ”Jag vet exakt hur många knän jag har träffat”, säjer Eden, ”jag har räknat varje gång jag gett eld. Jag vet precis: 52 knän har träffats”.

”Hur många idag?”
Eden fortsätter: ”Vad gäller träffar så har jag fått in flest fullträffar av alla i min bataljon. I bataljonen brukade de säja: ’Titta, här kommer ”the killer”. När jag kom tillbaka från gränsen brukade de fråga: ’Hur många idag?’ Det fanns en historia om en krypskytt som fått ihop 11 knä på en dag. På några få timmar slog jag nästan hans rekord”.

”Världens mest moraliska armé”?!
Rekordet i antal söndertrasade knän på en dag slogs av Edens grupp om sammanlagt tre skyttar i maj 2018, när Gazas befolkning demonstrerade mot att USA öppnat sin ambassad i al-Quds/Jerusalem. Då sköts 42 knän sönder. En av skyttarna stod ensam för 28 palestinska knän.
   Och Israel hävdar att landet har ”världens mest moraliska armé” ….