2021-05-20

Friday for Future alla fredagar

  

Varje fredag kl 12-14 samlas vi för klimatstrejk på Stortorget med Corona-avstånd eller för digital strejk. Från och med fredag den 20 nov och framåt kan vi bara vara åtta personer närvarande.          

Ship to Gaza aktion: Akutinsamling till Al-Awda sjukhus i Gaza.

 

I dag behöver Al-Awda sjukhus mer än någonsin vårt stöd!

Akutinsamling till Al-Awda sjukhus som administreras av Union of Health Work Committees (UHWC) och tillhandahåller medicinsk vård till tusentals palestinier.
   De israeliska attackerna mot Gazaremsan fortsätter i sjätte dagen i rad. Gazaborna lever redan under väldigt svåra humanitära förhållanden till följd av israeliska bockaden. Ett stort antal civila har dödats och stora skador på infrastrukturen i Gaza medför ännu en svårare humanitär katastrof. Internationella kommittén för Röda korset varnar för en kollaps av hälsosektorn i Gaza till följd av de israeliska flygattackerna.
   Al-Awda Hospital utgör ett akutsjukhus i norra regionen av Gazaremsan. I samordning med hälsoministeriet och det palestinska röda halvmånesällskapet kommer Al Awda-sjukhuset att ta emot en stor del av de skadade. UHWC vädjar till allmänheten om ekonomiskt stöd för att Al-Awda sjukhuset ska kunna utöka sin beredskap och fortsätta ge akutvård till skadade civila.
   Insamlingen går oavkortad till Al-Awda sjukhuset. SWISHA valfri summa till 123 658 1680 – Märk ditt bidrag ”Al-Awda” Gaza. Alt. PlusGirot 46359-6           

Nu dör de framför våra ögon – igen av Gunnar Olofsson

 Året är 2021. Konflikten i Palestina har pågått sedan 1948. I grunden är den rätt enkel. Två folk – palestinier och israeler - skall leva tillsammans inom ett begränsat område mellan Jordanfloden och Medelhavet. Det finns en FN-plan - en tvåstatslösning med Palestina och Israel sida vid sida i fred, och Jerusalem som gemensam huvudstad – som palestinierna accepterat, men Israel saboterar.
   Israel vill mer. Man vill ha allt, total israelisk kontroll över hela området, palestinierna förvandlade till tjänstehjon i olika reservat utan egna rättigheter som billig arbetskraft i en blomstrande israelisk ekonomi. Det som det vita Sydafrika en gång planerade för sina icke-vita invånare. Ett samhälle som stavas RASISM och APARTHEID.


 

Vi som kan den här frågan, som hela tiden varit där, har gång på gång påtalat för våra politiker - och alla som borde ha velat lyssna - att detta inte är hållbart, att allt kommer att gå över styr, att man måste göra någonting. Vi har talat för döva öron. Denna gång var det planerade vräkningar av palestinier i Sheikh Jarrah i östra Jerusalem, för att ge plats för judiska nybyggare, som utlöste katastrofen. Det kunde ha varit någonting annat.
   Därför dör de nu framför våra ögon - igen. Palestinska familjer i Gaza utraderas av israeliska missiler. Och det här bara fortsätter. Varje timma drabbas tre palestinska barn, alltför många med livet framför sig har redan dött. Våra ledare uppmanar ”parterna” att avstå från våld. Det är rent struntprat. De menar ingenting, tänker ingenting, vill ingenting. Och alla som inte reagerar på det som händer är genom sin passivitet på sitt sätt medskyldiga. Så hemskt, så tragiskt och så sorgligt är det faktiskt.

Senvår eller försommar?

 

En andmamma vågar sig ut i vattnet med fyra nykläckta ungar. Gökarna ropar i när och fjärran. Grodorna plumsar och kramar varandra i den gröna dyn.

Liberalernas nya Sverigebild

  

Ett Sverige där den största fienden inte är antidemokrater till höger utan de flyktingvänliga ”som vill ta hit hela världen”, som Nyamko Sabuni uttryckte det under partiledardebatten härom veckan.
   Amanda Valentin, medlem i Liberalerna, med bakgrund både som förtroendevald och tjänsteman för partiet.
SDS 20/5

SÅLT

 

ÅR Packagings huvudkontor i Lund.
Bild: Ingemar D Kristiansen

Sydsvenskan publicerade 20/5 ett flygfoto över det industriområde vid Klostergården som Lund en gång mutade Å&R med på 1930-talet. Det är stort och fult och omgivet av smala stråk av natur. Nu ska det bort. Det är precis här den nya Källbystaden ska byggas.
   Fotot publicerades därför att ett amerikanskt förpackningsföretag köper AR Packaging i Lund, det bolag som bildades för ett år sedan som en fortsättningen på Å&R.
   Å&R bildades 1929. Sedan kom Tetrapak och Å&R Carton. För ett år sedan slogs allt ihop till AR Packaging som är verksamt i Europa, Afrika och Asien. Nu köper det amerikanska bolaget Graphic Packaging Holding Company upp hela surven för 12 miljarder kronor.
   Graphic Packaging ska rationalisera. Rationaliseringen kommer att gå ut över de 400 anställda i Lund.
   Tidigare har det ökända amerikanska fastighetsbolaget Blackstone köpt marken där Sankt Lars kyrkogård ligger för att bygga fastigheter..
   I Lund ser vi inga kinesiska kapitalister. Det är amerikanska bolag som tar över.

1928 förutsåg Ivar Lo klimatkrisen

 

Den unge Ivar Lo uppsökte på 1920-talet de brittiska gruvdistrikten som en sorts barfotajournalist och sammanfattade sina erfarenheter i boken Kolet i våld som kom ut 1928. Den skildrar de brittiska kolgruvearbetarnas villkor och analyserar själva kolet som förutsättning för industrialisering och kapitalism. Märkligast är Ivar Los förutsägelse om kolets klimatpåverkan: ”våra nordanskogar kan bli utbytta mot lummer och starrväxter”, fåglarna mot ”kackerlacksliknande insekter” och klimatförändringen kan leda till ”febersjukdomar”.

Kolet i våld presenterades av Andreas Malm den 16 maj i en lång kulturartikel i Aftonbladet. Han påminner också om att 2021 ser ut att bli det år då vi bränner mer kol än någonsin och att Kina står för den största ökningen. Väst deltar genom att köpa billiga prylar från Kina.
   Kolet i våld finns nu bara i Ivar Los samlade verk, men man kan kanske vänta sig en nyutgåva av den 93-åriga texten, skriven av en ung autodidakt.
Gunnar Stensson 

Kampen för natur och åkermark längs Höje å
av Gunnar Stensson

 I dagarna har vi kunnat ta del av två nya utspel om natur och bebyggelse längs Höje å: dels ett förslag från Lunds Tekniska förvaltning om naturreservatet Höjeådalen och dels en ny översiktsplan från Staffanstorp om framtida tätortsbebyggelse vid Höje å.
   Båda innebär framsteg jämfört med tidigare planer, men arbetet för natur och åkrar är långt ifrån klart.
   Vi har synat utspelens innebörd under en vandring genom Höjeådalen, längs fronten mellan utnyttjande och bevarande. 


Stigen genom Klimatskogen bakom Å&R:s industriområde (se notis) är en smal tunnel genom tät grönska. Framför bokarna i det norra lövskogsbrynet lyser blommande körsbärsträd. Marken är vit av smultronblom. Vi fortsätter längs stråket ner mot fågeltornet vid Höje å. Träden här skänktes 2009 av tidigare miljövänner. Bokskogen är gallrad på båda sidor och nya gångstigar in mellan träden håller på att anläggas. Bäcken ner till ån har röjts och fördjupats. Tyvärr har buskarna med krusbär och svarta vinbär också försvunnit. De kan växa upp igen.
   Vid fågeltornet pågår Lundaloppet denna vecka. Med några minuters mellanrum startar löparna längs dammarna mot Värpinge, svänger tillbaka runt den bortersta dammen, fortsätter längs alla dammarna ner till järnvägsbron och sedan över kullen med nyponbuskar tillbaka till målet vid fågeltornet. Löparna kommer, en och en, fulla av entusiasm.

Klimatskogen är Tekniska förvaltningens namn på bokskogen mellan Källby och Värpinge. Den ska bli en mötesplats ”i harmoni med naturen”. Lundaloppet runt dammarna ökar medvetenheten om det nya naturreservatet.
   Planerna på utbyggnad av stadsdelen Källby vid Klostergårdsstationen har bromsats av osäkerheten om Källby reningsverks framtid. Det finns starka skäl att tro att reningsverket blir kvar. En nedläggning dröjer under alla omständigheter minst 10 år. Under tiden kan naturreservatet utvecklas och förankras. Tekniska nämnden har tagit beslut om att skicka ett förslag till naturreservatets utformning på remiss Remisstiden utgår den 31 juli.

Promenaden fortsätter över åbron till Staffanstorpssidan. Kornåkern vid Trolleberg har redan gått i ax. Där planerar Staffanstorp en ”urban by” med 300 nya bostäder nära Värpinge. Men än susar säden.
   Vi följer stigen mot järnvägsbron längs åkrarna. Lyckligtvis har Staffanstorp skrinlagt de tidigare planerna att bygga stad hela åkerslätten mellan Höje å och väg 108.
   Däremot planerar de en stor utbyggnad borta i Hjärup, väster om Jakriborg som vi ser vid horisonten, bortom åkrarna. Utbyggnaden ska kallas Västerstad.
   Mellan ån och stigen där vi går låg en gång Flackarps medeltida by. Där syns spår av odlingar och bostäder. Bönderna odlade inte bara säd utan också fläder, äppleträd och körsbärsträd.

   Tänk om Staffanstorp kunde samverka med Lund och ansluta området närmast ån till naturreservatet!
   Ja, och om de kunde utvidga naturreservatet till att också omfatta Flackarps medeltida kyrkogård!

Vi går under järnvägsbron och fortsätter mot Sankt Lars längs den höga stigen ovanför Höje å. Tre hästar betar i Hästhagen och två vilar i gräset hitom ån. Solen lyser på vattenverket och de höga husen som byggdes för femton år sedan.
   Staffanstorp planerar att bygga ut dagens Flackarp på åkrarna, från Sankt Lars kyrkogård och Flackarps kvarn ner mot ån. Det ska bli en tätort med 700 nya hus och cirka 1500 invånare, ungefär motsvarande en tredjedel av Klostergården.
   Trist, men förhoppningsvis kommer man fortfarande kunna gå längs samma stig som nu i utkanten av den nya tätorten. Om den blir av. Den majestätiska Sankt Lars-parken finns kvar! Dit kan man alltid fly.

Staffanstorps nya översiktsplan innebär alltså att 1000 nya hus ska byggas i Höjeå-området, 300 i Trolleby och 700 i Flackarp. Det är tragiskt och oåterkalleligt, om det sker, men den förra översiktsplanen var ännu mer förödande. Då ville man bygga 4000 nya hus i Höjeå-området.
 


 

Opinionsarbetet för bevarande av åkerjord och natur i Höjeådalen har alltså haft framgångar, men inte nått ända fram. Synpunkter på Staffanstorps nya översiktsplan inskickas före den 14 juni.
Vakthållningen kring åkerjord och natur får aldrig svikta! Allt fler engagerar sig i kampen för Höjeådalen.