2012-03-15

Samling vid Höjebro Mölla

Enligt ett obekräftat rykte planeras en presskonferens vid järnvägsviadukten mellan Klostergården och Åkerlund och Rausing fredagen den 16 mars klockan 13.
   Det handlar om att Klostergårdens gamla järnvägshållplats, Höjebro Mölla, ska återuppstå när stambanan byggs ut med fyra spår till Högevall. Satsa på att ryktet talar sant och visa ditt engagemang!

Lördagsmusik

Helgeandskyrkan 17 mars kl 17.
Larsåke Sjöstedt, orgel

Herrgårdar, avhysningar och Lunds utbyggnad

Slumpen möjliggjorde att Klostergården blev till.
Professor Mats Olsson föreläser i Klostergårdsskolans matsal tisdagen den 20 mars klockan 19.
Fri entré. Alla välkomna.
Klostergårdens byalag och ABF

Helgeands församlingsgård

Café Torsdag 22 mars kl 13.00
Vad är Iona Community?
Kommuniteten med centrum på den lilla ön Iona utanför Skottlands västkust, är en ekumenisk kristen rörelse, grundad under depressionen 1938 av George MacLeod, församlingspräst i Glasgow. Iona Community uppstod som ett socialt projekt. Unga blivande präster och arbetslösa hantverkare kom samman för att återuppbygga Iona Abbeys klosterbyggnader. Arbetet pågick fram till 1967, och under dessa somrar upptäckte man hur det är att leva i gemenskap. Kommuniteten är fortfarande hängiven sitt uppdrag att ”återuppbygga liv i gemenskap” genom att verka för social, ekonomisk och religiös rättvisa, sträva efter en ekumenisk förnyelse av kyrkan och skapa inkluderande gudstjänstformer. Målet är att sammanföra andlighet och handling, att ”söka nya vägar att beröra allas hjärtan”.
Birgitta Ormelius är logoped och aktiv i Lunds Östra Stadsförsamling.

Torsdagskväll 22 mars i Helgeand 19.00
Att släppa taget om jaget - en resa i Meister Eckharts fotspår
Samtal, andlig fördjupning och tyst meditation tillsammans med Maria Nogenmyr, präst.
Hela vårens caféprogram »
Hela vårens kvällsprogram »

Hur påverkar blockaden det dagliga livet i Gaza?

Ship to Gaza Malmö i samarbete med ABF Malmö och Efter Arbetet
Söndagen den 25 mars kl. 16:00 Tryckeriet, Rolfsgatan 7 B, MalmöDeltagaren i Ship to Gaza 2011, Erik Helgesson berättar och visar bilder från sitt besök i blockadens Gaza november 2011
Sång och musik: Kristian von Svensson
Moderator: Joacim Blomqvist
Fika finns att köpa
Stöd Ship to Gaza Pg 46 359 - 6
Affisch »

Rasismen renodlas i SD

– Tidigare använde vi ordet ”islamisering”. Men vi tycker ”arabisering” bättre säger vad det handlar om, säger Magnus Olsson, kommunalråd i Malmö vid ett SD-torgmöte 10/3.
En rad nazistiska grupper applåderar.

Rapport från Rädda Barnen: Många palestinska barn traumatiserade av Gunnar Stensson

Mer än 8000 palestinska barn har frihetsberövats av israeliska myndigheter sedan år 2000. De yngsta var bara tolv år gamla. Det vanligaste brottet de misstänks för är stenkastning.
   Barnen utsätts för fysiskt och psykiskt våld av israeliska soldater. 98 procent av dem lider av oro, mardrömmar och sängvätning när de återgår till sina dagliga liv.
   ”Det har en förödande inverkan på barnen, deras familjer och samhället”, heter det i rapporten.
   ”Ingen annanstans ställs barn inför rätta i militärdomstolar så systematiskt”, sa Unicef-representanten vid presentationen.
   ”Folk förstår inte att dessa barn är väldigt våldsamma. I stället för att spela fotboll äventyrar de israelers liv”, urskuldade sig Israels militära talesperson.

Palestinsk ledare mördad av israelisk drönare
av Gunnar Stensson

VB publicerade i nummer 7 och 8 några notiser om drones, drönare, förarlösa flygplan, som nu är så effektiva, att de på en kilometers avstånd kan urskilja föremål som är en kvadratcentimeter stora. De används för att upptäcka, övervaka och utplåna personer som beskrivs som terrorister. Morden underlättas av den moraliska avtrubbning som kallas ”playstationmentalitet”.
   Fredagen 9/3 inträffade en händelse som illustrerar vad det handlar om. En israelisk drönare siktade in sig på den i Gaza bosatte generalsekreteraren för den palestinska organisationen ”Folkets Motstånds- kommittéer” Zuhair al-Quaissi.
   Operatören tittade på bildskärmen någon sekund för att se att offret var i fokus. Sedan klickade han på datorn.
   Palestiniern hörde tjutet från missilen ögonblicket innan han utplånades.
I nyhetstexter används inte ordet mord för detta avsiktliga dödande utan den neutrala termen ”riktad attack”. Den är lättare för läsaren att svälja.

Den riktade attacken
var givetvis beordrad av den israeliska ledningen. Den fick avsedd effekt. Palestinska jihadister i Gaza svarade med att skicka iväg några raketer mot södra Israel. Raketerna orsakade minimal skada där de slumpvis föll ner. Den israeliska så kallade ”Iron Dome” uppbringade dem, som kanske skulle nå bebyggelse, medan de ännu var i luften.
   Raketbeskjutningen gav Israel önskad anledning till vedergällning. Under lördagen, söndagen och måndagen riktades flera israeliska flygräder mot Gaza. Sammanlagt dödades minst 25 palestinier och många skadades.
   På tisdagen lyckades egyptiska medlare förmå parterna att sluta eldupphöravtal. Enligt Haaretz 13/3 ingick i avtalet en passus där Israel lovade upphöra med morden (assassinations). Detta dementerades senare av israelerna. Morden – de riktade attackerna – skulle fortsätta. Även efter eldupphöravtalet har några konfrontationer förekommit.

”Var det verkligen nödvändigt”
, frågar tidningen Haaretz 13/3, ”att efter en lång period av lugn dra in Israel i ett krig som paralyserar miljoner civilas liv? Är mordet på generalsekreteraren i ”Folkets Motståndskommittéer” verkligen värt det kaos som drabbat staten? Värt den ekonomiska skadan, stoppet för studierna och i synnerhet risken att dras in i en militär markoperation i Gaza?”.

Vilken avsikt hade Israel med mordet som provocerade fram konfrontationen? Enligt israelisk propaganda gällde det förstås att stoppa ett förestående terrorangrepp.
   Är det så som Haaretz fruktar, att regeringen vill förbereda opinionen på en ny Gaza-invasion?
   Eller var avsikten begränsad till att sabotera de samtal som den så kallade kvartetten, FN, USA, EU och Ryssland, planerade för att lösa konflikten? Nu fick kvartetten nöja sig med att uppmana palestinier och israeler att upphöra med alla ”provokativa handlingar”.

Inga förhandlingar
mellan palestinier och israeler har genomförts sedan 10 september 2010. Det var därför den Palestinska myndighetens ledare Mahmoud Abbas i höstas bytte taktik och inledde en politisk kamp för ett FN-erkännande.
   USA hotade med sitt veto och fördröjde processen i säkerhetsrådet, men kunde inte hindra att generalförsamlingen valde in Palestina som fullvärdig medlem i FN-organet UNICEF. Som bekant hörde Sverige till den lilla minoritet som röstade nej.
   Efter den framgången gick Mahmoud Abbas med på att göra ett uppehåll i FN-aktionen till den 24/1 2012 för att visa att han var öppen för direkta förhandlingar med Israel.
   Inga förhandlingar kom dock till stånd. Fristen förlängdes ytterligare, men händelserna den 9-12 mars och kvartettens nya misslyckanden leder troligen till att palestinierna åter vänder sig till FN.

Udda observationer av Lucifer

Klimatvänligt
Jag läser i torsdagens Guardian att USA:s krigsmakt nu ska bli mer miljövänlig. I en första omgång är det de obemannade flygplanen, de s.k. drönarna, som i fortsättningen ska köra på en bränsleblandning med 50 procent biobränsle. Efter hand hoppas man kunna sprida detta också till fartyg och bemannade flygplan. Jakt- och attackplanet F/A-18 Hornet ät känt för sin höga bränsleförbrukning, men har nu testats på biobränslet i nästan dubbla ljudhastigheten och det gick bra. Programmet lovar alltså gott. Med tanke på den omfattning USA:s luftkrigföring har runt om i världen är det förstås ett viktigt bidrag till lösningen avi klimatfrågan.

Stickbeskrivningen är här
Vi har väntat på det, och nu är den här, stickbeskrivningen. Det gäller en kofta till prinsessan Estelle och Aftonbladet (du måste dock vara Plusmedlem) kan ge dig mönstret. Tidningen har därmed slagit icke blott Expressen utan också Hemmets Journal. Varför har man inte lärt sig att sticka?

Åter till identitetspolitiken?
Vänsterpartiet har nu i flera månader ägnat sig åt den växande ojämlikheten, privatiseringarna och EU-politiken och liknande mindre glamorösa ämnen. Var blir identitetspolitiken av undrar man förstås, man kan väl inte bara släppa favoritämnena? Nej, och nu laddas det upp. Partiet har genom Eva Olofsson följt ett kongressbeslut och sagt nej till utredandet av surrogatmödrar i Sverige. Men i dag framträder Marianne Berg (v), utsänd av Vänsterpartiet i Malmö till riksdagen av skäl vi aldrig har förstått. Hon skriver på den kända debattsajten Newsmill att visst ska vi överväga surrogatmödraskap. Därmed är sprickan i partiet uppenbar och vi kan återgå till att till allmänhetens förundran profilera oss som ledande i HBTQ-debatten.

Ishockey
Här har jag funderat på att kommentera ishockeylaget i Malmö, men det skulle osa så illa av bristande förståelse för verksamheten och därutöver av allmän skadeglädje, att jag avstår.

Israel – inbillningarna och verkligheten
Övers G Stensson

Kommentar av Immanuel Wallerstein 15/3
I början av mars 2012 besökte Netanyahu USA. Han kom för att ännu en gång upprepa att ett kärnvapenbestyckat Iran skulle utgöra ett existentiellt hot mot Israel och att Israel förbehåller sig rätten att handla för att förhindra detta. President Obama intygade minst lika kraftfullt att ja, ett kärnvapenbestyckat Iran skulle utgöra ett existentiellt hot mot Israel, vilket var oacceptabelt för USA, men att Netanyahus krav framfördes vid fel tidpunkt. De icke-militära påtryckningarna måste fortsätta tills de uttömts, innan det var tid att tänka andra åtgärder.
   Låt oss undersöka förutsättningarna. Varför skulle Iran med kärnvapen utgöra ett existentiellt hot mot Israel? Det vill säga, vem tror att de iranska myndigheterna skulle använda kärnvapen till att bomba Israel om de hade tillgång till dem? Faktiskt tror ingen i ansvarig ställning i Israel eller i USA eller någon annanstans i världen det. De bara låtsas det.
   Låt oss granska de uppenbara argumenten. Israeliska myndigheter pekar på det faktum att president Ahmadinejad och andra har sagt att de vill ”utplåna Israel” och andra liknande fraser. Många experter har förstås påpekat att översättningen är felaktig. Men också om den vore riktig, innebär frasen något annat än den uppfattning som ett stort antal människor i Mellanöstern sedan årtionden hyser när de opponerar mot den judiska staten och föredrar andra lösningar på den långvariga konflikten?
   Varför i hela världen skulle Iran bomba Israel? Om de gjorde det skulle de döda minst lika många araber som israeler. De skulle drabbas av omedelbar vedergällning från Israel som har gott om kärnvapen. Att Iran skulle bomba Israel är en inbillning som ingen ansvarig ledare tror på.
   Men varför säger de inte det, om de nu inte tror på det? Svaret tycks mig uppenbart. Om Iran till slut skulle inneha några kärnvapen, skulle det verkligen leda till förändring. Det skulle förändra den geopoli- tiska balansen i Mellanöstern och försvaga Israels politiska ställning. Det skulle troligen också leda till att ytterligare ett antal länder skaffade kärnvapen. Jag avser till att börja med Saudiarabien, Egypten och Turkiet.
   Om Israel eller USA skulle bomba Iran i förebyggande syfte skulle de politiska konsekvenserna omedelbart bli enorma. För det första skulle bombningarna antagligen vara relativt ineffektiva som medel att stoppa det iranska projektet. För det andra skulle de försvaga både Egypten och det Muslimska brödraskapet som snart tycks få regeringsmakten i där. Fatah fruktar med all rätt att de skulle förlora kontrollen över Västbanken till Hamas. Trängd mellan USA och Hamas befinner sig den Palestinska myndighetens president Abbas i en lose- lose-situation och vet inte vad han ska ta sig till. Så han famlar, något som inte förefaller som den bästa överlevnadstaktiken.
   Framtiden finns på den palestinska gatan. Och jag tror helt enkelt inte att den kommer att förhålla sig passiv. Kan Israel komma överens med den palestinska gatan? Det kommer vi snart veta.

Skolans förfall av Gunnar Stensson

Läsförståelsen sjunker bland barn och unga. Datorbesatthet och segregation orsaken.
Litteraturutredningens nya rapport ”Läsarnas marknad, marknadens läsare” visar att svenska nio- och tioåringar läser allt sämre.
   Monica Rosén, pedagogikprofessor i Göteborg och en av rapportens författare, framhåller att resultatet visar hur viktigt det är vad vi gör på fritiden.
   En uppföljande rapport presenteras i december.

Även femtonåringars
läsförståelse sjunker. Pisa-studierna visar att svenska barn låg över genomsnittet fram till 2009, då resultatkurvan föll brant.
Datoranvändandet har trängt ut läsningen. Samtidigt gör det fria valet skolan mer segregerad.
   Undervisningen präglas av så kallat ”självständigt arbete” eller ”beting” vilket inte gynnar de svagare eleverna.
   Den svagaste elevgruppen har vuxit till 17 procent. Var fjärde pojke har problem med läsförståelsen.
   Den som inte lär sig läsa mister inte bara kraft på arbetsmarknaden utan också demokratiska möjligheter.

Hellre fler valmöjligheter i den lokala skolan än fritt val av skola
Varje år genomför OECD sin undersökning Pisa där man jämför olika länders undervisningssystem. 2009 hamnade Sverige på 28:e plats långt efter flertalet europeiska länder.
   Bäst i Europa och tredje bäst i världen var Finland. Varför?
   Pasi Sahlberg, expert vid Finlands undervisningsministerium, har skrivit boken ”Finnish lessons. What can the world learn from educational change in Finland?”
   Om jag måste lyfta fram en sak så är det likhet och rättvisa, att det inte är valet av skola som är avgörande för kvaliteten utan att vi fokuserar på de individer, skolor och områden som behöver extra stöd och hjälp, säger Pasi Sahlberg.
   Mängden skolor att välja mellan i Sverige har en negativ effekt.
   I Finland ger vi fler valmöjligheter för föräldrar och elever på den skola som ligger i grannskapet i stället för att uppmuntra skolor att profilera sig mot vissa elever.
   Så var det också i det system som Sverige övergav i samband med kommunaliseringen och friskolorna (DN 14/9).
   Då var målet att varje gymnasieskola skulle erbjuda alla ämnen och program. Det förutsatte stora gymnasier. Lunds tre kommunala gymnasier Katedralskolan, Polhem och Spyken är uppbyggda enligt den modellen. I de inofficiella tävlingarna mellan de tre skolorna om bästa resultat växlar tätplatsen. Tävlan stimulerar, men i grunden håller skolorna samma kvalitet.
   De fungerar därför minst lika bra som de finska gymnasierna och söks av fler elever än de kan ta emot.
   Däremot ledde den borgerliga skolpolitiken till att Vipan enbart blev yrkesskola och snart drabbades av ett vikande antal sökande.
   Dessutom har vi en rad friskolegymnasier med skiftande, men tunn, inriktning och kvalitet. Allmänheten betraktar dem som en sorts B-skolor jämfört med de riktiga gymnasierna.
   I stora delar av Sverige har man numera bara sådana B-skolor.

Blandade skolor bäst både för bättre och sämre elever
OECD:s forskning visar att skolor med olika kategorier av elever fungerar bättre än ”elitskolor”. Den erfarenheten hade vi också i Sverige.  Men vi valde att bortse från den.
   En anledning till de ”blandade” skolornas bättre resultat är att de ”bästa” eleverna tvingas tänka igenom stoffet och formulera det så att det förstås även av de elever som har svårigheter på ett eller annat sätt. Därtill kommer den sociala kompetens som uppstår när elever från alla kategorier samarbetar.
   I Lunds kommunala gymnasier finns visserligen ”elitgrupperingar” som specialiserar sig på ett visst ämne, t ex historia eller idrott, men man måste vara medveten om att de eleverna i andra ämnen går i blandade klasser.

Negativa följder av skolvalet
OECD har funnit en rad negativa konsekvenser av skolvalet. Att som i Sverige ge fritt fram för friskolor och privatisera utbildningen kanske ökar valmöjligheten, men ökar också orättvisan och ojämlikheten i systemet.
   Även här är Lund ett exempel. För eleverna skulle ytterligare ett stort, allsidigt kommunalt gymnasium vara mycket bättre än förekomsten av en rad specialiserade frigymnasier.
   Det finns mycket forskning som visar att skolor och klasser med en social blandning av elever gör att alla tjänar inlärningsmässigt. Det är en anledning till att Finland har en likvärdig och högkvalitativ utbildning.
   Naturligtvis är lärarnas kompetens en annan grundförutsättning, och de måste ha rimliga löner.
   Det har man sökt kringgå i Sverige av kommunala besparingsskäl och genom att införa en sorts pseudolösning i form av en ”lärarlegitimation”. Det försöket kapsejsade totalt härom dagen.
   Finland har tagit vara på de stora internationella organisationernas forskningsresultat men undvikit att imitera Sveriges ekonomistiska och ideologiska sätt att “reformera” skolan.

”Entreprenöriellt lärande”
Dom lär sig aldrig! Nu har regeringen bestämt att ”entreprenöriellt lärande” ska vara en röd tråd i skolan, från förskolan ända upp i vuxenutbildningen. Själva adjektivet ”entreprenöriellt” utstrålar det språkliga förfall som karaktäriserar de bockar som anser sig skickade att sköta skolträdgården. Och att moderaterna tillsätter skolgrupper bara ökar misstron.
   Man återanvänder floskler om ”initiativ, kreativitet och förmågan att se möjligheter” som om man ingenting lärt sedan 1992. Det ska bli ”grupparbeten” och ”självständigt arbete” och ”beting”. Sydsvenskans utmärkta skoljournalist Emma Leinsne kallar det ”Gammal metod i ny ryggsäck” 14/3.
   Det är värre än så. Det som Emma Leijnse kallar ”gammal metod” föregicks av ett ännu äldre system som gav oss en skola i topp, precis som Finland. Efter 20 år av ”nyheter” som kommunalisering, friskolor och fria val har vi hamnat i skolvärldens slumkvarter. 
   Slutsatserna från PISA-resultaten och OECD:s forskning bortser svenska borgerliga politiker från. I stället kommer de med mer av samma flum i form av pladdret om entreprenöriellt lärande.
   Det dröjer innan vi får se finsk kvalitet i svenskt skolväsende. Men vi måste hoppas att Lunds tre kommunala gymnasier trots alla fraser behåller den höga kvaliteten ända till den dag då de blir statliga igen. Och att Lunds gymnasielärare får behålla rekordårens frihet.

För ett miljö- och klimatanpassat trafiksystem: Utarbeta en parkeringsstrategi för stadskärnan! av Sven-Bertil Persson

Motion till Lunds kommunfullmäktige
I planerna för omgestaltning av kvarteret Galten föreslås en ny p-anläggning i kvarteret. Visserligen tycks det nu finnas en politisk majoritet för att slopa bilparkeringen på Mårtenstorget. Men torgparkeringen ska, som det heter i kommunstyrelsens beslut, ersättas av en ”väl tilltagen besöksparkering” i kv. Galten. Med andra ord kommer p-anläggningen i kv. Galten att dra in ännu mer biltrafik till stadskärnan och öka utsläppen av klimatgaser i hela kommunen. Den aktuella detaljplanen innefattar för övrigt inte Mårtenstorget. Det finns alltså ingen formellt bindande koppling mellan att bygga en p-anläggning i Galten och befria Mårtenstorget från parkerade bilar.

Mera biltrafik till och i stadskärnan motverkar möjligheterna att nå kommunens klimatmål. Motorburen vägtrafik står för cirka 40 procent av utsläppen av växthusgaser i kommunen. Vägtrafikens utsläpp måste minskas kraftigt om målet att reducera de sammanlagda utsläppen med 50 procent till år 2020 ska nås.
Förutom svårigheterna att nå klimatmålet leder mera biltrafik givetvis till ökade utsläpp av partiklar och andra skadliga ämnen; trängseln tilltar, olycksrisker för framför allt de oskyddade trafikanterna ökar, och möjligheterna att skapa mötesplatser som är fredade från motortrafik beskärs. Kort sagt: med ett p-garage i kvarteret Galten kommer stadskärnan att bli otrivsammare, hälsovådligare och kommunens klimatmål blir sannolikt omöjligt att nå.

LundaMaTs I (1997) samt LundaMaTs II (2005) är de dokument som sammanfattar Lunds strategi för ett hållbart transportsystem. I båda dokumenten betonas att en parkeringsstrategi är ett av de viktigaste styrmedlen för att påverka trafikens omfattning i städers centrala delar. ”Utbud och lokalisering av parkeringsplatser, parkeringsavgifter och felparkeringsavgifter är de åtgärder som hittills fått störst användning som styrmedel”, heter det t ex i LundaMaTs I. Och vidare: ”Andra, mer kraftfulla åtgärder är t ex p-ledsystem som hänvisar bilister till parkeringshus där lediga platser finns. För att få avsedd effekt kräver ett p-ledsystem kraftig begränsning av kantstensparkeringarna i centrum; en effektivare zonindelning som inte medger smittrafik.” (”LundaMats – ett helhetsgrepp för miljöanpassat transportsystem i Lund – Rapport 1997:39”, sid 102) I LundaMaTs II lyfts parkerings- och avgiftsstrategier fram som ett särskilt projekt (”Strategi för hållbart transportsystem i Lund 2030”, sid 36-37). En parkeringsstrategi, bör också, framhålls det där, innefatta parkeringsnormen vid nybyggnader och marknadsprissättning av parkeringsavgifterna.

Med en utarbetad p-strategi skulle enligt LundaMaTs det endast behövas tre p-hus i anslutning till centrum. LundaMaTs konstaterar också att med den föreslagna p-strategin möjliggörs en bilfri(are) innerstad.

Vi menar att det nu, 12 år efter att LundaMaTs I tagits fram, är hög tid att ta ett samlat grepp över trafik och parkering i centrala staden.

Innan beslut tas om parkering i kvarteret Galten är det därför nödvändigt att en parkeringsstrategi för stadskärnan utarbetas. Utgångspunkten för en parkeringsstrategi måste vara kommunens miljö- och klimatmål, vilket bland annat innebär att omfattningen av p-platser i stadskärnan anpassas till det eftersträvade framtida kraftigt minskade bilresandet i kommunen (Se t ex Klimatbasutredningen, Miljöstrategiska enheten, sept 2008). Tillgången på och avgiftsnivån för parkering är ett av de mest verksamma styrmedel som finns att tillgå för kommunen.

En parkeringsstrategi för stadskärnan innefattar sålunda bland annat följande delar:
   - p-ledsystem och zonindelning som styr biltrafiken till p-husen och hindrar smit- och söktrafik
  - kraftig begränsning av kantstens- och markparkeringar i centrum
  - marknadsanpassning av p-avgifterna
  - begräsning av antalet p-hus/p-garage i stadskärnan

Vi föreslår därför kommunfullmäktige att besluta
att utarbeta en parkeringsstrategi för centrala Lund med den inriktning som föreslås i LundaMats I och LundaMaTs II
att en sådan parkeringsstrategi blir styrande för beslut om parkeringar vid eller nära Mårtenstorget
Sven-Bertil Persson
Demokratisk Vänster i Lund

Kulturtips

det vita i vitt
avdelning14 har skapat ett verk om en ung kvinnas väg i det vita, hennes kamp för att skapa och bevara det rena i sig, omkring sig.
Premiär 8/3 på IAC (intill Inkonst)
Fre 16 mar kl. 19:30. Läs mer »

En hyllning till Eva Cassidy
På Palladium 16 mars kl. 19.30. Läs mer »

Karl Bartos till Malmö och Babel
På Babel 16 mars kl 20:00. Läs mer »

Richard III Family Business
Välkomna till denna vackert brutala och energidrypande historia om hämnd och vanskapta familjerelationer, i maktens centrum, där liken staplas på hög. Efter succén med Macbeth - Blod istället för mjölk, 2009, kastar sig Varietéteatern Barbès återigen över Shakespeare, nu i samarbete med InSite. På Bastionen 25 februari - 22 mars.
Fre 16 mar kl. 19:00. Läs mer »

Classic Lounge - Häxan från Abriachan
Kom och fira S:t Patricks Day med irländsk musik, dans och historieberättande! på Moriska Paviljongen 17 mars kl 19:00.
Läs mer »

Mermaid Show
På Inkonst 17 mars kl 20:00. Läs mer »

Movits! (SE) LIVE
På Babel 17 mars kl 21:00. Läs mer »

TRASH - Memory Wax
Den 17/3 Memory Wax på Dansstationen, Palladium.
Lör 17 mar kl. 15:00. Läs mer »

BACHS JOHANNESPASSION
Johann Sebastian Bachs mäktiga oratorium från 1724; Johannespassionen för solister, kör och orkester.
I Johanneskyrkan 18 mars kl 18:00.
Läs mer »

Malmö förr och nu - En underhållande och intressant föreläsning
Föreläsning om Malmös historia med Andreas Wennick. På Malmö Brygghus.
Sön 18 mar kl. 15:00. Läs mer »

Sånger att minnas
På Palladium den 18 mars kl 18.00. (flyttad från 20 november.) Läs mer »

Apatiska för nybörjare
En svart komedi av Jonas Hassen Khemiri inspirerad av Gellert Tamas bok De apatiska. På Lunds Stadsteater 19 mars kl 19:00.
Läs mer »

PLATTFORM 20 mars
på Danstationen 20 mars kl 19:30.
Läs mer »

Jan, Jacques och Jason med Duo Pannakotta
På Palladium den 21 mars kl. 19.30
Läs mer »

Oslipat, med bl a Simon Svensson och Ola Söderholm
Intelligent och löjligt rolig standup. På Babel 21 mars kl 20:00. Läs mer »

ROMEO OCH JULIA
Livesänt från Royal Opera House i London till Biograf Spegeln och Kino 22 mars kl 20.30
Läs mer »

MACK 22/3 Stående Ovationer av och med Martin Svensson o Göran Ebenhart
stand-up på La Couronne
Tor 22 mar kl. 20:00. Läs mer »

Stanza 22/3
Johan Jönsson, Helena Österlund, holländska poeten och kompositören Rozalie Hirs samt hyllade islänningen Eiríkur Örn Nordðahl.
Tor 22 mar kl. 20:00. Läs mer »

Hela kulturcentralens program »