2007-09-27

Händer i Lund

V-aktion mot höjd busstaxa
Med anledning av att busstaxan höjs från 12 till 15 kr på måndag den 1/10 och vänsterpartiets krav på att istället ta tian tillbaka, så kommer vänsterpartiet att genomföra två aktioner i form av torgmöten på Botulfsplatsen.
På lördag den 29/9 när taxan fortfarande är 12 kr erbjuder vänsterpartiet folk att åka buss till vänsterpartipris, 10 kr (vi ger dem två kr samt ett flygblad), s-, mp-, dv-pris (gå på bussen, betala vad det kostar), borgerligt pris för dem som röstat borgerligt och inte ångrat sig (stå för din uppfattning, lägg tre kr i en bössa).
På måndag delar partiet i stället ut femkronor till dem som vill åka till vänsterpartipris.
Tid och plats: Kl 12-13 på Botulfsplatsen, lördag den 29/9 och måndag den 1/10. De som kan samlas på partilokalen en stund innan och hjälps åt att ta grejer till Botulfsplatsen.
Efter aktionen på lördag håller vänsterpartiet öppet hus på lokalen 13-14, då det är önskvärt att ett antal kamrater med kommunala uppdrag är med och fikar med ev. intresserade.
Ställ upp på en aktion som nog kan bli ovanligt kul!

-----------------------------------------------------------------------------------

Ekomässa i Lunds Stadshall
Äntligen textiltema på miljöveckan!
Bomull är en av världens mest besprutade grödor. Vid färgning och blekning används farliga kemikalier som ofta släpps rakt ut i omgivande vattendrag. Det är inte så roligt att tänka på att min tröja kanske förstört dricksvattnet för någon i Indien, eller på att den kan innehålla ämnen som är skadliga för min hälsa.
Den bästa lösningen för att minska problemet är förstås resurshushållning. Laga och sy om. Köp hållbart och second hand. Men ibland vill eller måste man köpa nytt.
Därför är årets miljövecka - som har textiltema - otroligt viktig. Vi i Naturskyddsföreningen behövs för att fånga och sprida den andra vågen av ekomode, som är på väg in. Denna gången ska vi se till att den är här för att stanna. Till skillnad från de ekologiska kläderna i början på 90-talet är det inte bara naturfärgat och rymligt, nu finns det något för alla stilar - street, friluft, dam m.m.
I Lund vill vi med en ekomässa visa på utbudet av miljöanpassade och rättvist producerade kläder, textil och mat. Kom till Stadshallen 29 september och inspireras av mångfalden! Då kan du hjälpa till att sätta press på butikerna att sluta med de gamla giftalternativen.
Vi inleder miljöveckan med Ekomässa i Stadshallen. Vi bjuder på provsmakning av ekologisk och Rättvisemärkt mat, visning av etiskt mode samt spännande föredrag. Ekomässan är öppen mellan 11.00 och 15.00.
Lundabygdens naturvårdsförening

-----------------------------------------------------------------------------------

Demokratisk Vänsters höstmötesserie
Demokratisk Vänsters möte med Karin Svensson Smith som refereras nedan ingår i en serie om tre möten i höst. Mötesserien utgår från Dv:s ideologiska grundsatser.
Nästa möte i serien inleds av Carin Högstedt, v-politiker från Växjö, och handlar om Social ekonomi. Detta möte äger rum den 7 november kl. 19.00. Lokal meddelas senare.

Händer i Malmö

Kafé Tyfon
Om man är intresserad att lyssna på föredrag och diskutera olika miljöfrågor så kan man göra detta på Café Tyfon på Falsterbogatan 22 i Malmö. Varannan måndag kl 19 har man program som arrangeras av Miljöförbundet Jordens Vänner och Fältbiologerna.

Höstens program
1/10 Lite vapenexport har väl ingen dött av?
Vapenexporten går på högvarv och svenska vapen används flitigt i Irak och Afghanistan. Vad kan vi göra åt det? Oscar Schön, Ofog.
15/10 Radikal miljöaktivism
Alla känner till klimatförändringarna men hur fixar vi biffen? Kom och snacka om aktivism och att sticka ut hakan i miljödebatten. Shora Esmailian, Klimax.
29/10 Bron över Fehmarn-Belt
Det planeras att bygga en bro mellan Tyskland och Danmark. Hur påverkas Östersjön och vår miljö? Erik Lensell, Fältbiologerna.
12/11 Miljö och feminism
Kampen för jämställdhet och miljö hör samman. Är män värre miljöbovar? Kajsa Lindqvist, MJV.
26/11 Amazonas under attack
Soja och etanol hotar regnskogen. Hur ska vi agera? René Alberto Chorquina, MJV.
10/12 Klass på miljön
Ju högre lön, desto mer konsumtion. Hur är sambanden mellan miljö och klass? Emil Schön, MJV.

Lördag 22 september mellan klockan 11 och 12
av Gunnar Stensson

Sol. Några DV-aktivister höll appellmöte på Mårtenstorget, inklämda mellan jättetältet med miljöbilar (Gunnar Sandin passerade utan att imponeras) och Konsthallen. Grönsaker i alla regnbågens färger fyllde det myllrande Mårtenstorget med jorddofter.
En tät ström besökare (skåningar, latinamerikaner, östeuropéer, alltså lundabor) drog in för att se konsthallens nya utställning dels om Pinochets USA-stödda fascistiska militärkupp i Chile med Salvador Allendes död den 11 september 1973 under bombningen av presidentpalatset i Santiago och den i Chile aldrig tidigare skådade terror som diktaturens kreatur utövade (terror – inte ”terrorism”; offren var fler än i New York samma datum 28 år senare) och dels om det magiska ögonblick av förtätad demokrati då Ceaucescu förlorade makten mitt i en mening under det tal han höll i december 1989 inför en stor folkmassa på torget i Bukarest och den brutala arkebuseringen av honom och hans hustru annandag jul efter en summarisk ståndrätt.
(Kommer FN, förlamat av Kina och Ryssland, att passivt bevittna ännu en massaker eller får vi uppleva ett magiskt ögonblick av förtätad demokrati i Rangoon som i Bukarest? Kanske vet vi redan när detta vb-nummer publiceras. Oavsett utgången – ett utställningsobjekt på Lunds konsthall om 20 år eller så? Tillfälle för rannsakan). Lunds FNL-grupp arrangerade en månad efter kuppen i Chile ett solidaritetsmöte i Svaneskolans nybyggda aula med Baran och Sweezy, ryktbara redaktörer för Monthly Review, Lena Granhagen, Brechtskådespelare från Stockholms stadsteater ( Den goda människan från Sezuan och Den heliga Johanna från slakthusen) och FNL:s sånggrupp Giai Phong. Aulan var smockad. En avgift på 3 kronor togs ut för att täcka kostnaderna. Ute var det full storm och svart natt. (Jag har skrivit om detta tidigare). Sedan kom Cristal Andino, Marta Pacheco, Nelson Silva och alla de andra kamraterna till Lund.
Sven-Bertil Persson försökte i vänliga ordalag övertala förbipasserande att besöka DV:s miljömöte med Karin Svensson-Smith följande måndag. Tove Klette cyklade leende förbi.

Adoptera klimatflyktingar!
av un

Karin Svensson Smith (mp) vid Demokratisk Vänsters möte:

Visst är klimathotet den överordnade miljöfrågan, men vi får inte glömma de andra hoten: kemikaliefrågorna, t ex, får inte komma i skymundan. Det var en av de utgångspunkter i miljöarbetet som Karin Svensson Smith, riksdagsledamot för mp, slog fast som diskussionsinledare vid Demokratisk Vänsters öppna möte i måndags.
En annan och mera ideologiskt betonad utgångspunkt för Karin var att det behövs både styrning ovanifrån, dvs från stat och kommun, och personligt ansvar. Socialdemokratin och vänsterpartiet framhäver i alltför stor utsträckning ovanifrånperspektivet och det finns en tendens att de ser miljöavgifter som ett sätt för nedsmutsarna att köpa sig fria. Å andra sidan finns liberalismen, som överbetonar individernas önskan och möjligheter att ta personligt ansvar.

Röd och grön
En tredje slutsats som hon drog var att kapitalismens behöver tyglas, och det är alltid de fattigaste som drabbas hårdas av miljökatastrofer. Därför måste en radikal miljökamp vara både grön och röd.
Men Karins anförande innefattade inte bara ideologiska resonemang utan också i hög grad konkreta frågor: alltifrån berättelser om gamla VPK:s beundran för den sovjetiska ”miljövården” och historien om det ”kvicksilverfria” socialistiska kolet i Tyska Demokratiska Republiken till erfarenheter från dagens Nya Zealand.

Av- och återreglerad järnväg
Nya Zeeland har bland annat erfarenhet av avreglerad, dvs privatiserad, järnvägstrafik. Den privatiserade järnvägen struntade i att sköta underhållet. På vissa sträckor fick tågen köra högst 30 km/tim pga bristande underhåll. Staten ansåg sig tvungen att köpa tillbaka järnvägen. Detta beslut stöddes till och med av de konservativa. För övrigt kunde Karin berätta att Nya Zealand vid hennes besök där förklarat sig obenägna att importera Saab- och Volvobilar – man vill inte ha bilar som släpper ut så mycket koldioxid!

Adoptera klimatflyktingar
Och apropå fossilbränslen: Karin kunde också informera publiken om att en utredning om cancerogena kemikalier kunde påvisa att 90% av dessa ämnen ytterst gick tillbaka på petroleumprodukter av olika slag. Alltså ytterligare en anledning att sluta pumpa upp olja ur jordens innandöme! Slutligen fick åhörarna, som deltog i diskussionen med många frågor och synpunkter ett konkret förslag på internationell solidaritet i miljöarbetet: följ Nya Zeelands exempel* och var beredda att adoptera klimatflyktingar!
un

* Nya Zeeland har lovat ta emot klimatflyktingar från ögruppen Tuvalu i Stilla Oceanen. Ögruppen kommer att dränkas pga höjningen av havsnivån.