2020-01-23

Friday for Future alla fredagar

 

Välkomna på demonstration för klimatet, varje fredag någon gång mellan 10- 13 på Stortorget.

Aktion Malmö: klimatkollaps!

 

Vem kan delta? Alla!
Nu är det mer än bråttom. Vi befinner oss i ett planetärt klimatnödläge.
   Johan Rockström: ”Fönstret för att undvika de stora katastroferna är fortfarande öppet, men bara på glänt.”
    George Monbiot: ”Only rebellion will prevent an ecological apocalypse.”
    Göran Greider: “Det enda som betyder något är: Många människor på gatorna […], sociala rörelser. Inget annat hjälper.”
   Samling på Kungsgatan 6, i parken, Rörsjöstaden. Där har vi ett delegatmöte mellan 10.00-11.00. Swarming pågår mellan 11.00-14.00. Vi avslutar med en debriefing och en fika tillsammans.

Syfte:
Vi kommer svärma i Malmö stad och sprida budskapet om att läget är kritiskt.
   Nu håller vi trycket uppe och ser till att ingen kan ignorera att vi är på väg mot en klimatkollaps. Vi kräver politiskt agerande på klimatkrisen. Omedelbar och handlingskraftig sådan.
Läs mer på Facebook »

Januarisol 21 januari av Gunnar Stensson

Efter veckor av regn och dimma dyker solen äntligen fram bortom de vita balkongerna på Sunnanväg 18 och fyller plötsligt mitt vardagsrum med ljus och värme. De meterhöga bladväxterna tränger sig mot fönstrens persienner och kastar skuggor på bokhyllan, liksom vartenda litet dammkorn på golvet. Vid tretiden glider solen in bakom Socionomhuset för att efter ett par minuter återkomma från en helt ny vinkel och blänka i väggens fotografier när dess reflexer studsar från fönsterraderna på Sunnanväg 18. De slocknar fort och rummet mörknar plötsligt.
   En sista gång återvänder solljuset, denna gång från norr, genom köksfönstret, då Arenatoppen plötsligt flammar upp som en röd eld bortom parkträdens svarta grenverk. Sedan blånar himlen, skymningen faller och de vita gatlyktorna tänds.
   Det slår mig att man skulle kunna räkna ut min exakta plats i solsystemet om man hade tillgång till solstrålarnas och solreflexernas exakta vinklar i det ögonblick då de når mina ögon.

V-seger i riksdagen räddar skolor och förskolor i Lund och Malmö


 
Fem miljarder till välfärden, lovade Magdalena Andersson, S, i förrgår, pressad av Jonas Sjöstedt, V.
   Det räcker inte på långa vägar, kontrade Ulla Andersson, V, och krävde tillsammans med Elisabeth Svantesson, M, och Ebba Busch, KD, ytterligare 2,5 miljarder.
   På så sätt räddade de skolorna i Malmö undan besparingar och neddragningar. I Malmö stöder L skolsatsningen.
   I Lund kräver Anders Almgren, S, att de 42,4 miljoner som beräknas tilldelas Lund oavkortat ska gå till förskolor, skolor och välfärd.
   Dessutom vill han anslå ytterligare 50 miljoner till äldreomsorg, socialtjänst och kultur med pengar från kommunens stora budgetöverskott på 141 miljoner.
   Kommunstyrelsens ordförande Philip Sandberg, L, vill inte säga vad Lund ska använda sina välfärdsmiljoner till. Han står närmare den mer extrema nyliberala falangen i sitt parti än partikollegan i Malmö.
   Vi får se vartåt det lutar när Barn- och skolnämnden behandlar sin internbudget i veckan.
 

 

Att socialdemokraterna skulle prioritera skattesänkningar för rika män före välfärden kunde ingen tro, kommenterade Ulla Andersson.
   Det gör åtminstone inte socialdemokraterna i Lund och Malmö.         

FNL vill skära ner på bostadsbyggandet i Lund – Är det hela styrets uppfattning? av Ulf Nymark

Vill Lunds kommunstyre minska på bostadsbyggandet? Leder minskat bostadsbyggande till bättre kvalitet? Svaret på dessa frågor är ”ja”, i varje fall enligt det blivandet kommunalrådet Jan Annerstedt (FNL) Därtill hävdar han att ”flera partier” i den s k kvintetten delar hans uppfattning. Det är verkligen oroväckande påståenden. Med anledning av Annerstedts uttalande har jag till kommunfullmäktige lämnat in en s k enkel fråga till för plan- och byggfrågor ansvarigt kommunalråd Fredrik Ljunghill (M). Frågorna till Ljunghill lyder som följer:

Frågorna till Ljunghill (M)
I ett uttalande i tidningen Sydsvenskan den 21 januari säger tekniska nämndens ordförande, Jan Annerstedt (FNL) att ”vi vill minska takten i utbyggnaden” av bostäder. Annerstedt menar också att bostadsbyggandet generellt sett under flera år haft bristande kvalitet. Minskat byggande leder till bättre kvalitet säkras, enligt Annerstedt.
   Jag vill med anledning av dessa uttalanden från tekniska nämndens ordförande ställa följande frågor till dej:
 1 Delar du uppfattningen att Lunds kommun ska minska bostadsbyggandet eller står du kvar vi de målsättningar som fullmäktige uttalat i samband med såväl Översiktsplan som Utbyggnads- och boendestrategi?
 2 Anser du att senare års bostadsbyggande i allmänhet haft kvalitetsbrister? I så fall på vilket sätt? Delar du uppfattningen att minskat byggande är nödvändigt för att säkra högre kvalitet?
Ulf Nymark, Miljöpartiet de gröna

Yaa Gyasi skriver om historien av Gunnar Stensson

Historien har förfalskats och jag har själv i min historieundervisning spridit den falska berättelse, där 17- och 1800-talets imperialism framställs som utbredning av civilisation och upplysning, när det i själva verket var fråga om svåra övergrepp, miljöförstörelse i gigantisk skala och folkmord. I Nord- och Sydamerika dog minst 50 miljoner människor.
   I förra numret av Vb presenterade jag Andreas Malms omvärdering av den industriella revolutionen, som med sitt fossilberoende fört oss till klimatkatastrofens rand.
 

 

Grundförutsättningarna skapades redan tidigare av slavhandel och bomullsproduktion i den så kallade ”triangelhandeln”. Brittiska skepp seglade till Afrikas guldkust, fylldes med slavar som skeppades till Amerika och såldes till bomullsplantagerna, varpå de fraktade bomull till Storbritannien för att sedan återvände till Afrika på jakt efter nya slavlaster. Den gigantiska profiten blev det kapital som investerades i den industriella revolutionens ångmaskiner, ångmaskiner som snart också användes i ångbåtar som accelererade utsugningen.
   Romanen Vända hem av den amerikanska svarta författaren Yaa Gyasi skildrar triangelhandelns verklighet och det amerikanska slavsamhället ur slavarnas och deras efterlevandes perspektiv.
   Yaa Gyasi härstammar från Ghana, det afrikanska land på Afrikas västkust som var ett centrum för slavhandeln redan för Portugal och Spanien, sedan för Storbritannien och snart också för andra nationer, inklusive Sverige.
   Hon skildrar sin släkts historia i Afrika och USA genom sju generationer från 1700-tal till nutid. Berättelsen är tät. Avgörande episoder skildras i intensiva texter. Berättelsen om H Black, den före detta slaven som i början av 1900-talet tvångsarbetar i en amerikansk kolgruva, ger en intensiv bild av fossilkapitalets härjningar och proletariatets kamp. Boken finns i pocket.

Fritt Palestina en illusion? av Gunnar Olofsson

Över hela världen sägs att en tvåstatslösning (i konflikten Israel / Palestina) förblir vägen till en överenskommelse. Jag måste nu säga till er att detta inte är en ståndpunkt som hjälper någon. Två stater är en illusion. Orden är Gideon Sa´ars – den främste utmanaren till premiärministern Benjamin Netanyahu om makten i högerpartiet Likud i Israel.
   Budskapet är tyvärr inte förvånande. Sedan Netanyahu 2009 i ett berömt tal vid Bar-Ilan universitetet tydligt förklarade sitt stöd för en palestinsk stat vid sidan om Israel, har den israeliska ståndpunkten vridits kraftigt åt höger så att man numera inte talar alls om någon palestinsk stat – utan möjligen vissa palestinska områden med begränsat självstyre i gemenskap med grannlandet Jordanien.
   Enligt Sa´ar skulle en palestinsk stat vara ett allvarligt hot som riskerar att ”allvarligt skada” både Israels och USA:s nationella säkerhet - på vilket sätt förklaras dock inte – och Trumpadministrationen i USA har ju redan svarat på detta ”hot” genom att förklara de olagliga israeliska bosättningarna på det ockuperade Västbanken som lagliga, tillerkänna Israel ensamt rätten till Jerusalem som huvudstad, flytta den amerikanska ambassaden till Jerusalem och stänga den palestinska representationen i Washington.
   Det konstiga är ju inte att extrema politiker gör extrema utspel, utan att en värld där 136 länder – inklusive Sverige – erkänt staten Palestina och dess rätt till frihet, låter detta sägas utan att protestera. Anser man också inom den svenska regeringen och riksdagen numera att ett fritt Palestina är en ”illusion”? Om inte är det dags att ta bladet från munnen och tala ut. Och se till att den sedan länge beslutade tvåstatslösningen äntligen blir verklighet. Vad väntar man egentligen på?

Veckan i riksdagen: Kärnkraft, terrorism och nordisk vänsterparti-träff av Hanna Gunnarsson

Nu har det gått en vecka sedan Jonas Sjöstedt berättade för medlemmarna att han inte kommer ställa upp till omval på kongressen i maj. Det var ett besked som gjorde mig lite ledsen, och stämningen i riksdagsgruppen var lite dämpad dagarna efter beskedet. Det är otroligt fint att se att så många medlemmar, väljare, andra politiker och journalister har uttryckt hur mycket de tycker om Jonas. Vi har alla såklart såklart full förståelse för att Jonas väljer att kliva av politiken och flytta till familjen som nu bor i Vietnam. Jonas har lett vårt parti på ett otroligt bra sätt de senaste åtta åren, vi har utvecklat vår politik och vår kommunikation, nya medlemmar har strömmat in och vi har nått väljarstöd som är bland partiets högsta någonsin. Det är stora skor som nu ska fyllas av en annan partikamrat.

I veckan har riksdagen fattat två ganska stora beslut, som båda har gått i rätt riktning ur vänsterpartiets synvinkel. I båda fallen vann S, V, Mp och C omröstningar som vi ska vinna i riksdagen, med en enda rösts majoritet som denna konstellation har mot borgarna och Sd. Det var kvittningsförbud i omröstningen igår onsdag, vilket betyder att alla måste vara på plats. Endast två personer var borta, till skillnad från en vanlig omröstning då upp emot 40 ledamöter är “utkvittade” för resor eller liknande. Omröstningen handlade om att inte stänga Ringhals två reaktorer (M, Kd, L, Sd ville tvinga Vattenfall att ha dessa igång) och att inte kriminalisera medlemskap i terroristorganisation. I det första, om kärnkraften, är Vänsterpartiets linje tydlig sedan gammalt. I den andra, om terroristorganistioner, anser Vänsterpartiet att både samröre med och medlemskap/ deltagande inte bör kriminaliseras, eftersom vi anser att gränsdragningen är svår och den grundlagsstadgade föreningsfriheten är så viktigt. Detta är såklart svåra frågor, men vi menar att vi redan har lagstiftning som kan användas bättre, utredningar måste göras snabbare och bevis samlas in, men att vi såklart måste satsa på förebyggande verksamhet mot brott. Läs Vänsterpartiets motion i frågan här.

I övrigt har det ju varit en mycket bra vecka i och med att vi, tillsammans med M och Kd, har fått igenom 7,5 miljarder till välfärden! Vi pressade först regeringen att ge 5 miljarder och sedan förhandlade Ulla Andersson fram ytterligare 2,5 miljarder med M och Kd. Detta är ett ovanligt samarbete, men det parlamentariska läget i riksdagen är ju ovanligt… Vi gör allt vi kan för just mer resurser till välfärden. Nu gäller det att kommuner och regioner använder pengarna till det som de är avsedda för: Skolan, äldreomsorgen, sjukvården och det sociala arbetet.

På försvarsområdet (mitt politikområde) har det den senaste tiden varit hektiskt. I mitten av januari var det den stora konferensen Folk- och Försvar i Sälen, tre mycket innehållsrika och bra dagar. Och just nu håller partierna och minister på att försöka lösa lite “strul” som har uppstått i försvarsbudgeten. Jag har även hunnit med ett studiebesök i Östersund.
 
 
Under helgen som kommer åker hela Vänsterpartiets riksdagsgrupp till Oslo för att träffa våra nordiska systerpartier från Norge, Finland, Danmark, Island och kanske även Färöarna. Det ska bli väldigt intressant och roligt, våra nordiska partier är ju väldigt lika och arbetar med samma frågor. Extra roligt just nu att Vänstern har statsministerposten i Danmark och utbildningsministerposten i Finland, medan vi i andra länder är i opposition. Vi har många erfarenheter att utbyta och diskutera. 

Hanna Gunnarsson, riksdagsledamot (v)           

Verklighet som överträffar dikten

VB tar ofta upp material från The Guardian. Nedan-stående artikel kommer från The Sun, en tidning med ett betydligt sämre rykte. I det här fallet hoppas man nästan att det inte är sant.
 

Workers are paid £2 a day to fillet and re-freeze the fish before it is shipped 5,000 miles back to Britain ten weeks later
 

A CODYSSEY: Fresh fish caught off Britain goes on 10,000-MILE round trip before being sold in UK supermarkets Ben Leo, 20 Jan 2020, 1:25
FISH caught off Britain are being sent on gas-guzzling 10,000-mile treks to China and back before being sold in UK supermarkets.
   Cod caught in the North Atlantic is sent to China for processing and then shipped back to Britain.
   Catches are shipped through the Channel, Med, Suez Canal, Arabian Sea, Bay of Bengal and Gulf of Thailand to China.
   Tesco, Asda and Iceland all sell Atlantic, Pacific and Alaskan fish via Chinese plants.
   They say Chinese workers are “expert filleters” and their British counterparts simply do not have the skills or facilities to match.
   But eco experts have blasted the practice, which produces thousands of tonnes of harmful CO2 emissions each year.
   Bob Ward, of the Centre for Climate Change Emergency and Policy at the London School of Economics, said the environmental damage was “huge”.
   He blasted: “They send to China because labour is cheaper – about a pound a day.
“Frankly it’s damaging the environment and also disadvantageous to better paid workers who might be able to do the same job in the UK or in Europe.
   “It makes no sense.”         

Oxfam: Antalet dollarmiljardärer har fördubblats på tio år

I en årlig rapport inför Världsekonomiskt forum i Davos lyfter Oxfam fram att obetalt och underbetalt hushålls- och omsorgsarbete utfört av kvinnor och flickor bidrar med tre gånger mer till ekonomin varje år än teknikindustrin. Enligt rapporten jobbar kvinnor i världen varje dag 12,5 miljarder timmar utan att få betalt. Denna arbetsinsats beräknas skapa värden för 10800 miljarder per år.

Pomperipossabeskatta miljardärerna och betala kvinnorna som jobbar utan att få betalt!
Läs rapporten »

Visionen av stationen av Gunnar Stensson


 
Visionsbilden av Klostergårdsstationen, som illustrerar Alexander Kuprijankos artikel i Sydsvenskan 18/1, är på många sätt uppmuntrande för dem som oroar sig för hur den planerade Källby-staden ska påverka Klostergården.
   Hela stationsbygget ligger väster om spåren. En rejäl bullervall skyddar Klostergården från tågtrafikens störningar.
   På bilden är dessutom de härliga Korpfotbollsplanerna, omgivna av lindallén längs Västanväg och det gröna stråket, helt befriade från störande byggnader.
   De finns för att ge luft och ljus;
   är kanske inte det tillräckligt?
   August Strindberg påpekade det nu akuta behovet av luft och ljus redan för 137 år sedan i sin dikt Esplanadsystemet. Vi fruktar att Lunds kommunalpolitiker tycker annorlunda.

Ska ingenting byggas då?  Jojomensan! Var så säker, det byggs i Klostergården!
   Arenastaden på fyra minuters gångavstånd från den framtida stationen är det tätaste höghusområdet i hela Lund, Sockerbruksområdet inräknat. Man kan hänga tvättlinor mellan husen, precis som i Lady och Lufsen.
   Byggnadsverksamheten pågår sedan flera år. Höga kranar staplar färdiggjutna betongblock på varandra. Där

kommer tusentals högavlönade, välutbildade unga proffs att bo. Många finns redan där och längtar efter stationen, som ska spara ett par minuter av deras restid till Malmö eller för den delen till Lunds centrum, om de inte orkar promenera dit genom stadsparken.
   Alexander Kuprijankos som vanligt välinformerade artikel handlar mest om vad stationen får kosta, 215 miljoner eller 151 eller 95. Nu föreslås en kompromiss som Philip Sandberg, L, förespråkar: 118, 2 miljoner. Kommunstyrelsen ska ta ställning på måndag.

Visionsbilden visar en elegant triangulär stationsanläggning vid Åkerlunds och Rausings väg. Det är den dyra version som ska göras lite billigare. På bilden myllrar det av ivriga resenärer framför Åkerlund&Rausings höga kontorsbyggnad.
   Det är bildens mest orealistiska inslag. Som alla vet bor inte en enda människa där. Södra företagsområdet är det ödsligaste i stan. Och av allt att döma kommer det att förbli lika ödsligt de närmaste tio, femton åren.
   Myllret av passagerare kommer 2024, när stationen är färdig, finnas öster om spåren, på den sidan där Arenastaden och Klostergården ligger. På bilden ser det ganska folktomt ut där.

En tunnel för bussar, cyklister och gående ska också byggas, söder om stationen, i Sunnanvägs förlängning. Det är kontroversiellt eftersom den kommer att inkräkta på det gröna stråket mellan Lund och Höje å.
   Kanske kan man hoppas att trafiken där blir gles, åtminstone åren fram till 2035 eller -40. Det är ju folktomt väster om järnvägen och kommer att så förbli så länge det stora reningsverket ligger kvar.
   En pumpstation ska anläggas intill järnvägen vid Höje å. Den kommer sannolikt sätta stopp för de gamla planerna att förlänga Åkerlunds och Rausings väg till väg 108. Hellre en pumpstation än Höje å stationsområde!