2012-04-03

VB:s grundare Gunnar Sandin avled den 31 mars 2012

Gunnar Sandin
Gunnar var en stor vänsterprofil i Lund, hans initiativkraft och envishet resulterade i att lundavänstern fick både en egen tidning och en egen blåsorkester för att nämna några initiativ från Gunnar som han sedan medverkade i under alla år.
Han var dessutom en mycket vänsäll och hjälpsam person som kommer att saknas djupt av många.
Mina tankar går speciell till dom som älskade, hjälpte och stödde honom in det sista.

Att ge ut en tidning varje vecka kan ibland kännas tungt,
men jämfört med att komma med idén och driva den i mer än 30 år
väger det lätt som en fjäder.
Göran Persson

Begravningen äger rum i S:t Olofs kapell, Lund, torsdagen den 12 april kl 14.00. Ingen defilering.
Gravöl i hemmet, anmälan till begravningsbyrån 046-211 20 50 senast 10 april.
Istället för blommor: Håll musiken igång! Röda Kapellet, pg 78 25 72-2.