2018-09-13

Lördagsmusik


Klostergårdens kulturdag, 16 september

Klostergårdens centrum:
 • Röda Kapellet spelar kl 12.00
 • Narling Jazz Experience kl 13.00
 • Gospelkören kl 14.00

Klostergårdens mötesplats:
Sankt Lars
Film av Mattias Wellander Lövgren
kl 12.30-13.15 och 14.00- 14.45

Klostergårdsloppet start kl. 13.00
Cykel utlottas bland deltagarna
Ponnyridning vid plaskdammen kl. 13-15
Björn och Jim reparerar cyklar. Rädda Barnen: loppis; Källby Möllas odlingsförening: grönsaker och frukt; Polis och Brandkår. Med mera

Klostergårdsgruppen

Varför gick det som det gick?

Så är rubriken på Röda Kapellets kulturnattsprogram. Med hjälp av två statsvetare från Lund, Anders Sannerstedt och Malena Rosén Sundström, ska valresultatet kommenteras och analyseras. Orkestern spelar valda delar av valspelningsrepertoaren och mellan låtarna hjälper de två statsvetarna oss att förstå varför det blev som det blev. Bägge har disputerat och forskat om svenskt partiväsende. Evenemanget äger rum kl 18.30 på piazzan framför Domkyrkoforum mitt emot biografen Kino.
 

Hela programmet »

Valdagen av Gunnar Stensson

Solen sken på höghusens tegelröda fasader och blänkande fönsterrader, då jag under avenbokar, kastanjer och lönnar med enstaka fladdrande gula blad gick längs den gnistrande asfaltstigen mellan gula maskrosor och försökte undvika att skrämma en liten gråsparvsflock som myllrade bland daggiga grässtrån, innan jag fortsatte förbi den torrlagda plaskdammen på väg mot matsalsporten i Klostergårdsskolan. Jag hälsades av glada valsedelsutdelare, som börjat kränga av sig sina jackor i den stigande sensommarvärmen. Söndagsklädda väljare närmade sig från alla håll med springande barn och skuttande hundar, rollatorer, cyklar och barnvagnar som i en sorts koreograferad musikfilmsbalett. Det låg hopp och förväntan i luften.
   På kvällen lyste det i alla fönster, men ljusen släcktes ett efter ett medan mörkret tätnade. Sedan var det måndagsmorgon.

Noterat i veckan

Sverige är rikt, men vad gör det om rikedomen inte längre omfördelas. De enda som fattat det är valets verkligt stora vinnare, Vänsterpartiet.
Åsa Linderborg, AB 10/9.


Sverige har räddats ”tack vare den orubbliga envisheten, övertygelsen, offerviljan och ledarskapet hos en liten skara patrioter. Vi måste vara den skaran nu. Ödet har utsett oss denna gången.” Mattias Karlsson, SD
Mattias, som gärna samarbetar med KD, minns nog strof fem i den oväntat militanta barnpsalmen Tryggare kan:
Gläd dig då, du lilla skara:
Jakobs Gud ska dig bevara.
För hans vilja måste alla
fiender till jorden falla.


Hungern i världen ökar. Var nionde människa - 821 miljoner – svälter. Mellan 2016 och 2017 ökade hungern med 17 miljoner. Störst var den i Afrika och Sydamerika. Orsakerna är krig, global ojämlikhet och extremväder: torka, översvämningar och orkaner. Målet i Agenda 2030 - att utrota hungern till 2030 – blir omöjligt att uppnå.
Källa: World Food Program.Orkanen Florence driver två miljoner amerikaner på flykten.

Ytterligare lite ogrundat snack om Lund efter valet
av Gunnar Stensson

Anders Almgren, S, kommer att fortsätta som kommunstyrelsens ordförande, antingen i majoritet eller - hellre - i minoritet.
   Björn Abelsson basar över byggandet.
   Karin Svensson Smith, MP, hamnar - ibland - på samma linje som Anders och Björn - eller övertygar dem om att hennes egen ståndpunkt är den rätta. Ibland kommer hon överens med Lars V, C.
   Hon kasserar, tillsammans med Ulf Nymark, MP, översiktsplanen, gör Höjeådalen till naturskyddsområde och räddar den från exploatörerna i Staffanstorp.
   Karin och Ulf stoppar alla motorvägsbyggen efter framgången med Norra ringen. Men de köper inte bilar för att offentligt förstöra dem som legenden Gunnar Sandin.
   FNL, som förlorade kampen mot spårvagnar på Laurentiigatan, vinner sympatier genom att gräva ner fyrspåren och järnvägsstationen – eller åtminstone argumentera för det.
   Partiet ökar dessutom skepsisen mot Fritt sök och i förlängningen mot det fria valets utformning. Kanske till och med mot skolpengen som skapar kaos både i kommunala skolor och så kallade friskolor. Men de lyckas inte stoppa Hedda Andersson-gymnasiet.
   Centerpartiet lyckas nästan alltid vara konsekvent tack vare Lars V Andersson som minns allt om nästan allt.
   Vänsterpartiet driver den politik som Socialdemokraterna borde föra, men dessutom orerar Mats Olsson om det mesta.
   Philip lovemeImaliberal Sandberg uträttar mindre än vad väljarna tror när de möter hans leende på bussarna.
   Kvinnorna i Lund slöt upp bakom Maja Grubelics F! och räddade två mandat. Vänstern älskar dem. De hamnar nästan alltid rätt i omröstningarna.
   Kristdemokraterna funderar på att bjuda in Bert Karlsson för att få drag under galoscherna.
   MUF, Moderata studenter och Moderat skolungdom är lika trötta på Mats Helmfrid, Louise Rehn Winsborg och Christer Wallin som väljarna och VB varit ända sedan millennieskiftet. Efter valförlusten vill de byta ut alla tre.
   I stället ska Fredrik Ljunghill leda partiet i förhandlingarna om Lunds framtid. Som motvikt äntrar en gammal elefant scenen: Göran Brinck.
   Lunds ensammaste politiker är Sverigedemokraten Hans-Olof Andersson. Han gör ingenting.

I skogkanten/Vanaprasthya: När agnarna skiljs från vetet
av Staffan Lindberg


Blockpolitiken är redan död sedan 2014. I det läge vi befinner oss i kan inte en minoritet styra över en majoritet, även om majoriteten är kluven och drar åt olika håll.
   Men positionerna verka låsta. Så vi får ha tålamod så att huvudmotsättningen i svensk politik blir uppenbar för de flesta. Hotet från de auktoritära krafterna kan bara mötas med demokratisk och medborgerlig solidaritet. Politik är inte bara saker man gör utan också vad man lär sig av olika praktiska insatser. De ska visa var man egentligen hör hemma.
   Den ideala lösning är en socialliberal regering i mitten, som kan samla majoritet i riksdagen och behålla de välfärdssatsningar som nu finns.
   Pensionerna behöver en ny stor reform för att lyfta upp fattigpensionärerna, skolan behöver reformeras i grunden, vården förändras och utvecklas och tandvården få samma försäkringsskydd som övrig vård. Detta kan väl vara ett bra startpaket för en ny regering.
   Detta ger också det bästa klimatet för samling och engagemang kring miljöfrågorna, jämlikheten och flyktingarnas integration.

Sjukdom blir dödsstraff i Gaza av Gunnar Olofsson

Hanan al-Khoudari nekades tillstånd att följa sin treårige son Louay till cellgiftbehandling i Jerusalem för sonens elakartade cancertumör. Anledningen till avslaget är att en släkting till Hanan anklagats för militanta aktiviteter riktade mot Israel. Enligt den israeliska människorättsorganisationen Gisha är det oklart exakt vilka aktiviteter släktingen varit inblandad i, men fallet illustrerar på ett förfärligt sätt hur den israeliska regimen genom kollektiv bestraffning hela tiden förnedrar 2 miljoner människor i Gaza och förnekar dem deras elementära rättigheter.
   Ett annat fall rör Shaima Tayseer Ibrahim (19), vars hjärntumör nu gjort henne partiellt förlamad och påverkar talförmågan. Hon väntar på behandling utanför Gaza men har inte fått något utresetillstånd. Den 12 augusti meddelade den palestinska hälsomyndigheten i Gaza att man inte längre, på grund av den israeliska blockaden, klarar av att behandla cancersjuka. Samtidigt avslås allt fler ansökningar om behandling utanför Gaza, i nuläget nekas över hälften av de behövande vård. Svårt sjuka och oskyldiga människor, som Louay al-Khoudari och Shaima Tayseer Ibrahim, döms därmed i praktiken till dödsstraff av den israeliska regimen.
   Blockaden av Gaza är ett allvarligt brott mot mänskligheten. Ändå har Gaza, liksom ockupationen av Palestina som helhet, lyst med sin frånvaro i den svenska valdebatten. Och så länge vi fortsätter att välja politiker som inte bryr sig kommer tystnaden att bestå.

Grönt cykelprogram för Lund av Ulf N

I valrörelsens slutskede gick Miljöpartiet ut med ett 25-punkts program för mera och bättre cykling. Jag vågar påstå att det är det mest omfattande och konkreta programmet som finns i Lunds kommun och ligger lågt framme jämfört med de flesta kommuner. Här följer de 13 första punkterna i programmet. Tror det kan vara bra att dela upp redovisningen av programmet för att ge bättre möjligheter att begrunda. Resterande punkter publiceras förhoppningsvis i kommande nummer av VB.

1. Öka investeringarna.
Med ökade investeringar skapas de förutsättningar som krävs för att både bygga bort saknade länkar i cykelvägnätet och att uppgradera det befintliga cykelvägnätet.

2. Upprustning av samtliga cykelbanor till komfortabel och säker standard.
Gupp, håligheter och tvära avfasningar (vid korsningar med bilväg) jämnas ut. På gator där cykeltrafiken tvingas köra på gatstensbeläggning byts denna ut till slät och jämn flammad gatsten. Lilla Fiskaregatan, Nygatan och Magle Lilla kyrkogata är gator som bör prioriteras!

3. Elcykling gör det möjligt för fler att orka cykla längre.
Eftersom elcyklar generellt håller lite högre hastighet än en vanlig cykel ställer de högre krav på ett slätt och bra underlag. Cykelvägarna måste vara säkra även för cyklister som cyklar snabbt (med eller utan elassistans). Framkomlighetshinder som kan skada cyklister får inte förekomma. Parkering för elcyklar med riktigt bra låsmöjligheter och tillgång till laddning behöver anordnas. Kampanjerna kring att prova elcykel behöver fortsätta

4. Cykelnätet görs sammanhängande.
Det ska aldrig råda några tvivel om vart en cyklist ska ta vägen för att cykelbanan plötsligt upphör eller för att skyltning till anslutande cykelväg saknas. Cykelvägnätet måste bindas ihop och skyltningen tydliggöras.

5. Tydliga och logiska huvudcykelstråk.
När cykelstråken nu ses över på initiativ av Miljöpartiet är det viktigt att säkerställa att huvudcykelstråken får en tydlig och logisk utformning som utgår från de stråk som cyklister verkligen vill cykla i.

6. Greenways – gröna cykelleder!
Färgmarkering med grön färg på cykelleder och i korsningar som tydliggör för såväl cyklister som andra trafikanter var cykelbanan går.

7. Bredare cykelbanor.
Nya cykelbanor byggs med en bredd som med god marginal gör det möjligt att cykla och även köra om medlastcyklar och cyklar med cykelkärra. Befintliga cykelbanor som inte uppfyller detta breddkrav byggs successivt om.  Breda cykelbanor gör det också lättare för både långsamma och snabba cyklister att samsas på banan.

8. Cykelbanor separeras i möjligaste mån från gångbanor genom grönremsa, nivåskillnader eller dylikt.
Cyklister och gångtrafikanter är två olika trafikslag med olika behov. För både cyklisternas och gångtrafikanternas säkerhet och trevnad är det bäst att i så stor utsträckning ge respektive trafikslag eget utrymme.

9. Alla cykelbanor ska vara farbara i hela sträckningen, dvs fordonsföraren ska inte behöva stiga av och leda fordonet vid passager eller på sträcka.
Ofta utformas passager med grindar som ska hindra biltrafik och sänka cyklisternas hastighet på ett sådant sätt att det är svårt för cyklister att ta sig igenom utan att stiga av och leda cykeln.

10. Tydligare och säkrare korsningar.
Sidoförskjutningen vid cykelbanors korsning med väg/gata rätas ut så att cykelbanan löper rakt genom gatukorsningen.

11. Fortsatt utbyggnad av cykelöverfarter!
Genom att ge cykeltrafikanterna företräde visas tydligt att cykeltrafiken är ett prioriterat trafikslag. Trafiksäkerheten prioriteras genom att reglera biltrafikens framfart.

12. För tryckfrihet – knapptryckning vid trafikljus cyklister slopas till förmån för sensorer/detektorer.
Att som cyklist vara tvungen att stanna och trycka på en knapp för att sedan vänta på grön signal stoppar upp resan. Genom sensorer som känner av när cyklisten kommer och inställningar som snabbt prioriterar cyklistens överfart slipper cyklisten onödiga stopp.

13. Nya cykel- och gångtunnlar byggs endast i fall då andra möjligheter till säker cyklistpassage är uttömda.
Huvudregeln bör vara att de oskyddade trafikanterna korsar bilväg i plan. Regelsystem och trafikmiljö utformas så att trygg passage säkerställs för de oskyddade trafikanterna vid korsning med gator med biltrafik. Cykeltunnlar upplevs som otrygga både ur socialt hänseende och gällande trafiksäkerhet. Befintliga gång- och cykeltunnlar ses över ur trygghetsperspektiv och de mest otrygga och obekväma tunnlarna fasas successivt ut. Trafiksäkerheten säkerställs även här genom åtgärder i gatuplanet.

USA varnar domstol om Israel. Sverige måste agera mot USA:s hot! av Gunnar Olofsson

Trump-administrationen i USA har varnat den Internationella Brottmålsdomstolen i Haag (ICC) för att försöka gå vidare med någon undersökning av Israels ockupation, bosättningspolitik och våld mot palestinierna. ”Vi kommer att förbjuda deras domare och åklagare att komma in i USA” förklarar Trumps säkerhetsrådgivare John Bolton. ”Vi kommer att straffa deras fonder i USA:s finansiella system och åtala dem inför USA:s rättssystem”.

ICC, etablerad 2002, har i nuläget 123 medlemsstater, och har dömt krigsförbrytare huvudsakligen i Afrika. Både USA och Israel har undertecknat domstolens stadgar men inte formellt godkänt dess auktoritet - och har försökt återkalla sina signaturer. Enligt stadgarna kan dock vem som helst, oavsett inställning till domstolen, åtalas för krigsbrott och brott mot mänskligheten.

Det var i maj som den Palestinska myndigheten vände sig till ICC med en begäran om att undersöka Israels oproportionerliga våld mot fredliga demonstranter i Gaza – där hittills närmare 200 palestinier dödats och över 15.000 skadats av arméns kulor. Man har också begärt en granskning av Israels ockupation och bosättnings-politik som helhet.

”Om domstolen kommer efter oss, Israel eller någon annan allierad kommer vi inte att sitta tysta” betonar John Bolton. ”USA kommer att använda alla nödvändiga medel för att skydda våra medborgare, och allierades, från orättfärdiga åtal av denna olagliga domstol”.

Sedan Donald Trump i december 2017 – i strid med FN:s resolutioner i frågan - förklarat Jerusalem som Israels, men inte Palestinas, huvudstad, har förhållandet mellan USA-ledningen och palestinierna stadigt försämrats. Enligt USA-administrationen har palestinierna misslyckats med ”framsteg i att starta direkta och meningsfulla förhandlingar med Israel”, vilket gör att de, som den israeliske ministern Michael Oren sammanfattar saken, behöver ”betala ett pris”. USA har under året dragit tillbaka 200 miljoner dollar (1,8 miljarder kronor) från bilaterala projekt inom ekonomi, hälsovård, utbildning, säkerhet och humanitära ändamål inom det palestinska civilsamhället. Man har också stoppat 300 miljoner dollar (2,7 miljarder kronor) i bidrag till FN:s organ UNRWA, som ger stöd till 5,4 miljoner palestinska flyktingar runt om i Mellanöstern. Slutligen har man nu också beslutat stänga den palestinska representationen i Washington, och givit diplomaterna en månad på sig att lämna landet.

”Vi backar inte från våra ansträngningar att uppnå en varaktig och övergripande fred” meddelar USA:s utrikesdepartement genom sin talesperson Heather Nauert. Enligt Husam Zomlot, hittillsvarande palestinsk representant i Washington, är dock de vidtagna åtgärderna ”en dödlig kula i hjärtat” på fredsprocessen. Hanan Ashrawi i den palestinska ledningen betecknar USA:s politik som ”extremt grym” och ”illvillig”, och Palestinas president Mahmoud Abbas, låter för sin del meddela att man i den här frågan står fast. ”Vi har begärt av ICC, som det är vår rätt att göra, att öppna en utredning och åtala israeliska ledare”. De här frågorna är ”mer viktiga än relationen till USA”.

Enligt Daniel Kurtzer, tidigare USA-ambassadör i Israel, har ”de såkallade fredsmäklarna i den här administrationen blivit elaka och straffande – genom att stoppa bidrag till palestinska sjukhus och utbildning och sociala ändamål, och nu stänga kommunikationen mellan de palestinska och amerikanska folken. Skam över dem!”

ICC låter meddela att man ”inte är avskräckta” av USA:s hot. Det är en viktig markering. Om den internationella rättsordningen skall fungera är det nödvändigt att organ som ICC inte faller undan för påtryckningar och utpressning av stormakter. Den svenska regeringen, med sitt säte i FN:s säkerhetsråd, måste nu ge ICC sitt fulla stöd, ta initiativ till en resolution som fördömer de amerikanska hoten mot ICC, och ta upp frågan om den israeliska ockupationen av Palestina och respekt för av FN fattade beslut i frågan. Man måste kräva att staten Palestina tas upp som fullvärdig medlem i FN - och inte som nu med bara observatörsstatus - och att verkningsfulla sanktioner och andra åtgärder vidtas för att få ockupationen upphävd och Palestina befriat. Det duger inte längre att bara sitta tyst och hoppas på att saker skall rätta till sig själva.

Val 2018