2018-09-13

Sjukdom blir dödsstraff i Gaza av Gunnar Olofsson

Hanan al-Khoudari nekades tillstånd att följa sin treårige son Louay till cellgiftbehandling i Jerusalem för sonens elakartade cancertumör. Anledningen till avslaget är att en släkting till Hanan anklagats för militanta aktiviteter riktade mot Israel. Enligt den israeliska människorättsorganisationen Gisha är det oklart exakt vilka aktiviteter släktingen varit inblandad i, men fallet illustrerar på ett förfärligt sätt hur den israeliska regimen genom kollektiv bestraffning hela tiden förnedrar 2 miljoner människor i Gaza och förnekar dem deras elementära rättigheter.
   Ett annat fall rör Shaima Tayseer Ibrahim (19), vars hjärntumör nu gjort henne partiellt förlamad och påverkar talförmågan. Hon väntar på behandling utanför Gaza men har inte fått något utresetillstånd. Den 12 augusti meddelade den palestinska hälsomyndigheten i Gaza att man inte längre, på grund av den israeliska blockaden, klarar av att behandla cancersjuka. Samtidigt avslås allt fler ansökningar om behandling utanför Gaza, i nuläget nekas över hälften av de behövande vård. Svårt sjuka och oskyldiga människor, som Louay al-Khoudari och Shaima Tayseer Ibrahim, döms därmed i praktiken till dödsstraff av den israeliska regimen.
   Blockaden av Gaza är ett allvarligt brott mot mänskligheten. Ändå har Gaza, liksom ockupationen av Palestina som helhet, lyst med sin frånvaro i den svenska valdebatten. Och så länge vi fortsätter att välja politiker som inte bryr sig kommer tystnaden att bestå.

Inga kommentarer: