2019-10-10

Friday for Future alla fredagar


Välkomna på demonstration för klimatet, varje fredag någon gång mellan 10- 13 på Stortorget.           

Manifestation mot nedskärningar i Lunds skolor


 
* Stoppa nedskärningarna nu!
* Ge oss förutsättningar att kunna möta alla elevers
  behov!
* Förbättra arbetsmiljön för elever och anställda!


I Lund möts vi i en manifestation på Stortorget, tillsammans markerar vi att det räcker nu. Manifestationen arrangeras i samarbete med "Tillsammans för Lund".
   Ta gärna med plakat och ballonger till manifestationen. Information kring manifestationen uppdateras kontinuerligt.
Lördag 12 oktober 2019 kl. 13:30–15:00
Stortorget, Lund
Läs mer på Facebook»

Välkommen till seminariet på lördag

Det ockuperade Västsahara

Föreningen SAFRAN belyser problemet med f.d. spanska Sahara, som sedan 1975 hålls ockuperat av Marocko, i ett gediget program med föreläsningar och film.
Lördag 12 oktober kl. 09:30 – 15:30.
HSB’s föreningslokal Trollebergsvägen 9, Lund.
    Anmälan senast fredag lunch till info.skane@abf.se (ange arrangemang, namn och personnummer) eller per telefon 0413-29881.
Läs mer »

Röda Kapellet blåser i kylan av Bengt

Kylan har vi på olika sätt. Hösten är här och kortbyxorna är instoppade i byrålådan. Den politiska kylan manifesteras i mer pengar till de välbesuttna (värnskatten bort) och socialdemokraternas populistiska flyktingpolitik (Läs Löfven i dagens SDS). Men Röda Kapellet fortsätter sin ihärdiga kamp för ett humant och rättvist samhälle. Kulturnattens kabaré var ett led i detta. ”Hur står det till?” var ett angrepp mot den ökande ojämlikheten, de ökade klyftorna mellan de där uppe och de där nere. Röda Kapellet kommer nu att erbjuda föreningar och organisationer ”föreställningen”. Kanske kan kabarén framföras vid ett årsmöte eller annan medlemssamman-komst hos arbetarrörelseanknutna organisationer?

På lördag är det dags för årets sista appellmöte. Den här gången är det temalöst dvs orkestermedlemmar pratar om musiken eller om aktuella samhällsfrågor. Vad det kommer att handla om är ovisst. Men kom gärna och lyssna! Tyvärr är det svårare att locka folk på höstkanten. Politisk stiltje, talarstolen flyttad och hyrcyklar står i vägen.
   Boka också gärna in den 14 december. Då äger Röda Kapellets sedvanliga decemberkonsert rum och liksom de senaste åren sker det på Magle Konserthus. I år är temat 1900-talet i musik och politik. En slags kavalkad med mycket rysk musik men även Eisler och Nino Rota finns med. Det blir säkert en både musikaliskt och berättarmässigt en spännande konsert.
   Och du som vill kombinera musik och politik och har ett blåsinstrument, kom gärna till Folkuniversitetet på Skomakargatan söndag kl 18.30. Då övar vi som vanligt under sakkunnig ledning. Vill du veta mer så gå in på vår hemsida eller ring undertecknad 0733-64 90 70.

Så lurar gängen de äldre på pengar - Planer på privat palliativ vård oroar


Förstasidans huvudrubriker i Sydsvenskan 6/10
 

Gängen lurar oss gamlingar på pengar om vi inte skärper oss. Dåligt!
Privat palliativ vård vill exploatera vårt döende. Värre!

Gränskonflikten mellan Lund och Staffanstorp
av Gunnar Stensson

Alla berörda är förfärade över Staffanstorps planer att bebygga åkermarken i Flackarp söder om Höje å. Tekniska nämnden i Lund formulerade härom veckan ett ytterst kritiskt yttrande. Dessutom skickade S en särskild skrivelse.
   Den 8 september kom nästa utspel. För att förhindra Staffanstorp från att bygga bostäder söder om Höje å föreslår FNL att Lunds kommun tar över marken. FNL:s avsikt är troligen att fånga upp den växande opinionen mot utbyggnaden
   Övertagandet av marken skulle innebära att 1974 års beslut att tilldela Staffanstorp socknarna Flackarp och Knästorp till viss del förändras. Gränsen mellan de båda kommunerna skulle flyttas från Höje å till väg 108 så att Staffanstorps utbyggnadsområden hamnar i Lunds kommun. I gengäld skulle Staffanstorp erbjudas ett andra områden.
   Detta är nog något som alla lundabor, inklusive kommunpolitikerna, skulle gilla. Liksom majoriteten av Flackarpsborna.
   Men de övriga partierna i Lundakvintetten var inte informerade om FNL:s utspel och Fredrik Ljunghill, M, är irriterad.

Christian Sonesson, M, kommunstyrelseordförande i Staffanstorp, framhåller att länsstyrelsen utpekat Flackarp som ett bra utbyggnadsområde.
   Om FNL säger han: det är ”ett oerfaret låtsasparti som gör en massa skumma uttalanden i tidningen. Jag tror inte att de är seriösa.”
   Samtidigt backar han lite i utbyggnadsfrågan. Den fördjupade översiktsplanen är ett tjänstemannaförslag, säger han. Det är inte där vi har vårt stora fokus. Det är inte ett så viktigt område för oss, om man ska vara ärlig.
   Uttalandet kan tolkas som att den föreslagna utbyggnaden i Flackarp är ett försöksutspel som kan förändras eller dras tillbaka. Utspelet har underlättats av Lunds inbjudan till samråd i samband med byggandet av Klostergårdsstationen.

Klostergårdens byalag vill helt stoppa Staffanstorps planer på bebyggelse av åkermarken söder om Höje å på grund av klimatkrisen och den hotande globala livsmedelskrisen. Kravet på ett stopp gäller givetvis oavsett gränsdragningen.
   Byalaget menar att förutsättningarna för tidigare beslut och planer förändrats, och att vi står inför mycket snabba förändringar i framtiden. Byalagets förslag skiljer sig alltså från FNL:s och de övriga kommunala partiernas.
   Byalaget hänvisar till Miljöbalken som i tredje kapitlet, paragraf 4 stadgar att åkermark inte får tas i anspråk för bebyggelse annat än när det är nödvändigt för väsentliga samhällsintressen. Den bestämmelsen har fått ökad tyngd de senaste åren och blir alltmer central.
   Det går att stoppa utbyggnaden.

Turkiet anfaller kurderna i Syrien

Turkiets president Erdogan bekräftar: Bombningarna av norra Syrien har inletts

Presidenten skriver på Twitter att turkisk militär tillsammans med syriska rebellstyrkor har inlett offensiven mot ”PKK-, YPG- och IS-terrorister” som går under namnet ”Fredens vår”.
   Enligt representanter för kurdiska styrkor i nordöstra Syrien har turkiska stridsflygplan attackerat flera mål, även civila, på flera platser i nordöstra Syrien.
The Turkish Armed Forces, together with the Syrian National Army, just launched #OperationPeaceSpring against PKK/YPG and Daesh terrorists in northern Syria. Our mission is to prevent the creation of a terror corridor across our southern border, and to bring peace to the area. 3:16 PM · Oct 9, 2019

Några kommentarer från Facebook och Twitter
Bra gjort av Finland att stoppa all vapenexport till Turkiet samt fördöma attcken mot kurderna i Syrien. Dags för Sverige att fatta samma kloka beslut.
För bara tre veckor sedan godkände regeringen drönarexport till Turkiet, men nu stoppar Finland all vapenexport till landet. Samtidigt fördömer regeringen den turkiska attacken mot Syrien.
   – Situationen är allvarlig. För mitt eget ansvarsområde konstaterar jag följande: Finland exporterar inte försvarsmateriell till länder som krigar eller kränker de mänskliga rättigheterna, skriver försvarsminister Antti Kaikkonen på Twitter.
   – I nuläget kommer inga nya vapenexportlicenser från Finland till Turkiet att beviljas.

KURDERNA HAR INGA VÄNNER UTOM BERGEN

Återigen visar sig det gamla ordstävet att kurderna har ”inga vänner utom bergen” stämma. Det kurdiska folket har ständigt genom historien blivit svikna och förrådda av stormakter och använda som redskap i andras maktspel. Och nu utsätts kurder för ett nytt svek och förräderi. Och omvärlden låter det i praktiken ske.
Ulf Nymark på Facebook

Inga vänner utom bergen är också titeln på Ingmar Karlssons högintressanta bok om kurdernas historia. Historiska media, 2018)


20 bolag orsakar en tredjedel av jordens koldioxidutsläpp av Gunnar Stensson

The Guardian avslöjar
De 20 bolagen på listan står bakom 35 procent av koldioxidutsläppen, totalt 480 miljarder ton sedan 1965.
   De fyra mest destruktiva företagen är de privatägda Chevron, Exxon, BP och Shell som står för 10 procent av jordens koldioxidutsläpp.
   Tolv av företagen är statsägda. Den största förorenaren av dem är Saudiarabiens Aramco.
 

Guardian graphic | Source: Richard Heede,
Climate Accountability Institute. Note: table includes emissions for the period 1965 to 2017 only
Michael Mann, en av världens ledande klimatforskare, säger:
   ”Klimatkrisens stora tragedi är att sju och en halv miljon människor tvingas betala priset – i form av en fördärvad planet – för att ett dussin polluting interests, föroreningsintressenter, ska kunna fortsätta att göra rekordvinster.”

Den senaste studien bygger på en undersökning från 2017 som konstaterade att de 90 största koldioxidproducenterna var ansvariga för hälften av jordens temperaturhöjning och en tredjedel av havsnivåhöjningen.
   ”Dessa företag och deras produkter är ansvariga för en substantiell del av klimatkatastrofen, har kollektivt förhindrat nationella och globala åtgärder i årtionden och kan inte längre gömma sig bakom rökridån att det är konsumenternas ansvar.”
   Den offentliga och politiska klimatdebattens fokus måste flyttas från det individuella ansvaret till de strukturella och ekonomiska orsakerna.

De fem största olje-
och gasbolagen spenderar årligen 200 miljoner dollar på lobbyverksamhet för att försena, kontrollera och förhindra åtgärder mot klimatuppvärmningen.
 

En fråga får sitt svar

I bloggversionen av VB kan man kommentera de olika artiklarna i tidningen. För er som inte regelbundet följer oss där så återges nedan Jan Annerstedts svar på Ulf Nymarks fråga i nr 25.
 
Är du beredd att ta initiativ till att maxhastigheten för elsparkcyklar begränsas till gångfart eller nära gångfart i stadskärnans centrala delar?
Ulf Nymark, Miljöpartiet de gröna
VB nr 25 190913
 

Ulf Nymark (MP) har frågat mig (i egenskap av ordf i tekniska nämnden, Lunds kommun) om hastighetsbegränsning mm för elscooters/elrullbräder i Lund.
   Jag har svarat honom - skriftligt - att en sådan hastighetsbegränsning delvis redan är genomförd och att alla fyra bolagen som erbjuder allmänheten scooters i Lund håller på att införa hastighetsbegränsning - på kommunens initiativ. Vi samordnar reglerna med motsvarande regler i Malmö Stad.
   Läs mera av mitt utförliga svar i kommentarsfältet till hans fråga i Veckobladet nr 25 (2019-09-13).
Jan Annerstedt (FörNyaLund)
2019-10-05 12:46Här följer det skriftliga svar på frågan som Ulf Nymark ställt till mig i min egenskap av ordförande i tekniska nämnden i Lunds kommun.

1. Det korta svaret på frågan om maxhastighet mm för elsparkcyklar:
– Ja, arbete pågår redan med hastighetsbegränsning inom vissa områden i Lunds stadskärna/innerstad. Några bolag som levererar transportservice via elsparkcyklar har redan idag installerat automatisk hastighetsbegränsning. Arbetet fortsätter och alla bolag ska så snart som möjligt ha infört automatisk hastighetsbegränsning.

2. Det längre svaret på frågan:
– Ny teknik är ofta kontroversiell när den ska anpassas till det omgivande samhället och spridas till nya användare – kommersiellt eller på andra sätt. Steget mellan ny uppfinning och en väl fungerande innovation är ofta dyrt och besvärligt. Det kan ta lång tid och t o m kräva nya regler och ny lagstiftning. Vi lever i en tid då ny teknik och därmed ekonomi utvecklas snabbare än någonsin.

Elsparkcyklar är ett konstruktivt inslag i den nya delnings- och serviceekonomin som gynnar hållbarhet. Vi slipper köpa eget transportfordon – vi hyr istället till en relativt billig penning, även om kostnaden är något högre än för en hyrcykel (typ Lundahoj).
I dagens läge vet ingen om elsparkcyklar är här för att stanna eller om det handlar om en högst tillfällig lösning på ett transportproblem i stadsmiljön. Mitt intryck är att många lundabor och besökare uppskattar detta nya transportslag som inte släpper ut avgaser, kan köra inomhus, är tysta och lätta att hantera och erbjuder en enkel, flexibel och därmed praktisk ersättning för bilen och motorcykeln. Lund ska inte bara vara ”idéernas stad” utan också en plats där nya idéer också kan bli verklighet.
Det tycks som om vi bara står i början av utvecklingen av elsparkcyklar/elscooters: de blir stabilare och välter inte så lätt vid parkering, service och styrning via appar, enklare städning (snabb inhämtning av felplacerade elscooters) och bättre kartor med ständig lokalisering. Samverkan mellan bolagen i Lund innehåller en överenskommelse att servicepersonal som passerar en elscooter som vält eller står fel, så reses den upp och placeras rätt - oavsett vilket bolag scootern tillhör.

Viktigt att understryka: Ordningen i trafiken i Lund - oavsett fordon - t ex hur man kör och om man bryter mot lagar och förordningar, är alltid en polisiär fråga.

Lunds tekniska förvaltning har på mitt initiativ inlett ett samarbete med kollegorna i Malmö för att de två städerna ska få samma eller snarlika regler för elsparkcyklar. En gemensam utredning, som bygger på aktuella erfarenheter också från andra kommuner och i andra länder, har inletts. Som i Malmö har tekniska förvaltningen i Lund redan haft dialoger med elskoterföretagen bl a för att lösa parkeringsfrågan. När företagen inte uppfyller kommunens krav på parkering samlar tekniska förvaltning in elscooters på samma sätt som förvaltningen samlar in cyklar. Mot avgift hämtar bolagen ut insamlade skotrar.

Vid ett möte i september 2019 med tekniska förvaltningen deltog alla fyra elskoterföretagen i Lund. Då framkom att alla företagen redan idag har tekniska möjligheter att genom geofencing förhindra att elskotrar kan parkeras inom valda områden. Även körhastigheten kan begränsas inom givna områden. Just nu pågår samordning av sådana krav-områden och bolagen anpassar till s k geofencing-kartor. Ett exempel: Hastigheten kan begränsas till 6 km/tim i t ex cykelstråket genom Stadsparken, vilket sannolikt gör det ointressant att köra och parkera där.
Jan Annerstedt (FörNyaLund), 2019-10-04 21:30

Den osynliga handen knuffar oss över randen
av Gunnar Stensson

Per Svensson är redaktionschef på DN efter många år på Sydsvenskan. Idag, den 7 oktober, har han skrivit en helsidesartikel om Den obeboeliga planeten. Livet efter uppvärmningen.
   Han har träffat bokens författare David Wallace-Wells i Göteborg och fått veta att mer än hälften av alla koldioxidutsläpp i atmosfären har ägt rum under åren efter det att tv-serien Seinfelds första avsnitt sändes. Det vill säga under hans år. Våra år. Nu.
   ”Det är under dessa år som planeten har drivits från ett till synes stabilt tillstånd till katastrofens rand”, skriver David Wallace-Wells.
   Det är globaliseringens år, nyliberalismens, marknadsekonomins och konsumismens år, det är Margaret Thatchers, Göran Perssons och Bill Clintons år.
Per Svensson inser att vi lever på katastrofens rand.
   Men som tur är har han en tro, som Strindberg. Credo quia absurdum står det på Strindbergs grav. Jag tror därför att det är absurt.
   Per Svensson tror på marknadsekonomin.

Ledarskribenten i Sydsvenskan den 5 oktober har också en tro. Han tror på konsumismen och oroas av Naturskyddsföreningens konstaterande att det inte går att konsumera som om det fanns fyra jordklot, vilket skulle behövas om världen levde på lika stor fot som svenskarna.
   ”Men lösningen är inte att sluta konsumera”, fastslår han och citerar Nordeas chefsekonom som har det lämpliga namnet Annika Winsth: ”Om vi inte handlar, om vi inte har tillväxt, går företag omkull och människor blir arbetslösa.”
   Ledarens slutkläm lyder: ”Så sluta inte shoppa!”

Tidskriften The Economist insåg för ett par veckor sedan att utsläppen av växthusgaser har tjugodubblats under 1900-talet och att de fortfarande ökar. Dess anonyme skribent skriver:
   ”Vår tids revolutionära utmaning är att vända utvecklingen. Det är kapitalismen som ska genomföra revolutionen.”

Det går inte längre att förneka klimatkrisen. Det gör bara Donald Trump. Därför försöker industri- och finansvärlden återvinna människors förtroende genom att erkänna den.
   Ja, vi har hamnat vid katastrofens rand, säger kapitalisterna. Men vi ska inte göra så mer.
   Sedan hävdar de att kapitalismen, det system som drivit oss hit, är det system som ska rädda oss. För somliga är det svårare att tro att kapitalismen kan avskaffas än att jorden kan gå under.

Jorden tål inte vad som helst. Den har blivit trotsig, skriver Clive Hamilton, unruly (oregerlig), skriver Andreas Malm och obeboelig, skriver David Wallace-Wells.
   Vi måste göra bot och bättring och rikta en ödmjuk bön till den vredgade, alltmer obeboeliga Jorden,som vår hänsynslösa osynliga hand plundrat och förött.
Vårt dagliga bröd
giv oss idag
och förlåt oss
våra skulder