2018-11-29

Klimatmanifestation fredag 30/11 i Lund

Stortorget – framför Rådhuset kl 12.00 – 13.00

Fredagen den 30/11 kl. 12-13 håller Fridays for Future, Fossil Free Lund, Fältbiologerna och Naturskydds-föreningen en gemensam manifestation utanför Rådhuset på Stortorget i Lund för att kräva handling i klimatfrågan.
   Tillsammans med manifestationer i över sjuttio andra svenska kommuner - samt även utomlands - hoppas vi skicka ett tydligt budskap till beslutsfattare inför FN:s klimattoppmöte i Katowice i Polen.
Läs mer på Facebook »

Lund lyser


 

En kväll för medmänsklighet, antirasism, närhet och engagemang.
Plats: Lundagård Paradisgatan 2, Lund
Fredag 30 november 16:00 - 20:00
   Marschallinstallation i Lundagård och ljuskedja längs med Lilla Fiskaregatan ska påminna om alla människors lika rätt denna kväll som historiskt präglats av mörker.
Marschallerna tänds kl. 16
   Ljuskedjan startar kl. 17.00. Kom till Lilla Fiskaregatan och ta en fackla, det finns flera fackelstationer längs med gågatan.
   Ljuskedjan avslutas vid Domkyrkan med tal av domkyrkokaplanen Lena Sjöstrand.

Internationella dagen för solidaritet med det palestinska folket


Palestinska kulturföreningen i Malmö och Gruppen 194 har äran att bjuda in Er att delta i årsdagen av internationella dagen för solidaritet med det palestinska folket.
   Datum och tid: Fredagen den 30 november 2018 klockan 17:00.
   Plats: Studiefrämjandet, Ystadsgatan 53 Malmö
   Gruppen Krisma band kommer att medverka i konserten som innehåller även musik, poetiska dikter, fotogallerier, palestinska dräkter och palestinsk bazaar.

Lund förblir en Fairtrade city


 
Lund ska fortsätta att vara en Fairtrade city. De rödgrönrosa partierna och SD röstade ner styrets förslag att lämna.

Lundakvintettens förslag var tänkt att spara 200 000 kronor. När de rödgrönrosa markerat sitt motstånd hamnade avgörandet i vågmästaren SD:s händer. Och strax före omröstningen meddelade SD att partiet inte stödjer förslaget att skrota Fairtrade city.
   Omröstningen slutade därmed 33-32 – Lund förblir en Fairtrade city.
Sydsvenskan, 29 november 2018 13:01 

Budgetmöte i Lund


Foto och kommentar: Mats Olsson
 

Helena Falk presenterar Vänsterpartiets budget för Lund: Slut på nedskärningar, satsa istället på skola, vård och omsorg och jämställ lönerna.

Politiskt jordskred av Gunnar Stensson

Det blir en mitten-vänster-regering. Som i Malmö. Ulf Christersson rusade in i kaklet och krossade skallen. Vänsterpartiet ser till att den nya regeringen vinner de avgörande omröstningarna. S, C, L och MP delar makten.
   Mot vänsteralliansen står ett kompakt svart högerblock med M, KD och SD. Plus nyliberaler.
    Äntligen blir det slut på Liberalernas schizofreni, nu när socialliberalerna befrias från de nyliberaler, som länge profiterat på det liberala begreppets goda klang, samtidigt som de hyllat ekonomer som Hayek, som föredrog frihandel under diktaturregimer som den chilenska framför den demokratiska välfärdsstaten.
   Nu går nyliberalerna med högerblocket. Som i Ystad.
   Nästa val blir intressant. Då fördelar sig väljarna efter de nya förutsättningarna.

Motstånd mot rivningar och höga hus av Ann Schlyter

Som väntat tog byggnadsnämnden beslut om att fortsätta planeringen av kvarteret Galten enligt det arkitektförslag som kallas ”Karlsson på taket” med den enda modifieringen att höghuset inte skulle vara riktigt så högt som på bilden. Hur högt nämnden skulle kunna tillåta specificerades inte. Såväl miljöpartiet och socialdemokraterna som liberalerna uttryckte oro för att byggandet inte skulle komma igång om inte markägaren och exploatören fick bygga tätt och högt, och att det viktiga nu var i alla fall att byggs i det sår genombrottet skapade för 50 år sen. Kommunen har inte möjlighet att som markägare påverka eftersom kommunstyrelsen för två år sen direktanvisade den kommunala marken i kvarteret till bolaget Norcap.
   Efter att arga kommentarer om förslagen till bebyggelse på kvarteret Galten publicerats på Facebook kallades till möten för att organisera protesterna. Ett knappt tjugotal hörsammade kallelsen till ett andra möte och kom till Hemgården. Det luftades mycket indignation och det fanns många spridda åsikter. En demonstration mot rivningar och höga hus i samband med invigningen av Bantorget tycktes vara det förslag som vann mest gehör. Fortsatt organisering ska ske på nätet. Hoppas det fungerar. Som politiker i byggnadsnämnden ligger jag lågt. Det ska ju vara en partipolitiskt obunden protest. Det är i alla fall jätteroligt att människor engagerar sig för den byggda miljön.
 


Asfaltera inte i Bjeredsparken – minska biltrafiken!
av Ulf N

MP-reservation i Byggnadsnämnden:
Lokföraregatan ska enligt Byggnadsnämndens beslut om inriktning blir en genomfartsgata för biltrafik till och från Lund C. Den i dag 7 meter breda gatan ska utökas till en bredd på 16 meter. Bjeredsparkens grönytor och utrymmet för fotgängare ska tas i anspråk för att gynna biltrafiken.
   Miljöpartiet står inte bakom denna trafiklösning som majoriteten förespråkar. Vi anser att parkens gräsytor och träd ska skyddas. Vi förespråkar en biltrafiklösning där angöring sker direkt och gent från Byggmästaregatan. Fördelen med detta är att parken skyddas, Lokförargatans karaktär som lokalgata bibehålls. Bilarnas körväg blir i vårt alternativ kortare och därmed minskar också buller och avgasutsläpp i området. Vårt förslag innebär att den tilltalande gröna miljön i och vid Bjeredsparken bevaras. Som alternativ till lösningen med angöring direkt från Byggmästaregatan bör enkelriktad angöringstrafik med oförändrad bredd på Lokförargatan studeras.
 

Veckans beslut i riksdagen: Inget stopp för fossila investeringar i AP-fonderna av Hanna Gunnarsson

Här kommer en kort rapport om några av de beslut som riksdagen fattade i veckan. Det är voteringar varje onsdag eftermiddag, och framöver även torsdagar. Än så länge har vi ju inte så många beslut att fatta.
   Övergångsregeringen lägger inte fram nya propositioner (mer än några fåtal som anses okontroversiella och akuta) och vi fattar nu beslut om ärenden som har förberetts innan S-Mp-regeringen röstades bort.
   Först beslutade vi om en ny läkarutbildning, en fråga som såklart är relevant för Lund som universitetsstad. Den som är intresserad får själv läsa detaljerna, men i korthet blir utbildningen en termin längre (från 5,5 till 6 år) samtidigt som AT-tjänstgöringen ersätts med en ny bastjänstgöring, där det ska finnas lika många platser som antalet studenter.
   En kvalitetsplan för framtidens äldreomsorg, om bland annat den demografiska och tekniska utvecklingen, beslutades. Även denna finns att läsa på riksdagens hemsida.
   Vänsterpartiet förlorade sedan tyvärr en viktig votering om att ställa hårdare krav på AP-fondernas investeringar, för att stoppa investeringar i fossilindustrin (kol,olja och fossilgas) och att de fossilinvesteringar som finns ska vara lämnade inom fem år, samt att andra oetiska investeringar och investeringar i företag i skatteparadis inte ska tillåtas. Vänsterpartiet ville också ha en oberoende uppföljning och utvärdering. Riksdagens beslut var bara att AP-fondernas investeringar ska vara “ansvarsfulla”.
Hanna Gunnarsson (v) riksdagsledamot

I skogkanten/Vanaprashta: En balanserad ekonomi – tankar i utkanten av Staffan Lindberg


 

Vi lever genom en högkonjunktur och arbetslösheten minskar. Orsakerna: Flytande krona, låg ränta och statsintervention för bostadsbyggande och offentlig sektor. Men takten kanske dämpas nästa år med vikande global konjunktur, högre ränta och mindre fokuserad bostadspolitik. Nu är det ju bara de hemlösa som behöver tak över huvudet, tycker man kanske.
   Tänk så enkelt man kan tappa bort ett framgångsrecept – några sidor fattas plötsligt som i min gamla Vår Kokbok! Mycket förargligt.
   Vem är det som styr den ekonomiska politiken. Nya bostäder behövs ju. Är det kanske de globala finanskapitalisterna som driver på? Högre ränta vore mums inte bara för bankerna. Tjäna pengar utan att behöva lyfta armarna!
   Det handlar om en modern balansakt, omfördelning och en lagom stimulans utan att det leder till för stor inflation. Något måste väl finnas att lära av den moderna nationalekonomin!
   Omvärlden då? Den vet vi lite om. Brexit? (värst för dom men de behöver svenska varor) och handelskrigen? Tyngdpunkten i global ekonomi förskjuts österut. Indien är kommande marknad i stor skala. Det finns alternativ.
   Miljön då? Blir inte den bättre med mindre tillväxt? Det beror på. Fler tjänster av abstrakt slag, omsorg på äldre dar, musik, teater och poesi gör oss alla hållbarare. Bättre bemannad kollektivtrafik gör den säkrare. Skolan mår bättre av fler vuxna.
   Och varför måste man bara bygga nytt, renovering och återanvändning är kanske ord som behöver läras in på nytt.
   Mer jämlikhet är bra för en hållbar konsumtion. Det handlar om omfördelning. Fattigpensionärerna kan lyftas upp ordentligt. Vilken stimulans för ekonomin. Vi har råd med det.
   Omfördelningen kan gå parallellt med sparsamhet. Man litar på att andra också ställer upp. Det tar udden av den nationalistiska konservatismen. Det var inte bättre förr.

Noterat

Den svenska skolan måste förstatligas & återdemokratiseras
Sverige har världens mest privatiserade skolsystem. Den svenska modellen, med en kombination av skolpeng, fritt skolval och etableringsrätt för även de mest befängda privatskolor och därtill obegränsat vinstuttag, är unik i världen.
   Följaktligen har den svenska skolan försämrats i rasande takt under de knappt två decennier som privatiseringsprocessen pågått. Vänsterpartiet är systemets enda motståndare...
   Så långt är ingenting sakligt kontroversiellt. Allt detta är kända fakta.
   Men om man ska förstå varför Sverige envisas med en bevisligen skolförstörande politik blir det svårare. Vi är ju ensamma i världen om denna dumhet. Vi genomför den dessutom med öppna ögon, ingen kan undgå att se vad som sker. Tills helt nyligen var vi två länder inne på denna linje. Det andra landet var Chile. Men där har man nu slagit till bromsarna eftersom skadeverkningarna blev uppenbara.
Jan Guillou, AB 25/11 2018

Fyrspåret Malmö-Lund borde ha varit byggt för länge sedan... Det som särskiljer Skåne från andra delar av Sverige är att här finns tåg i fyra hastigheter: sävliga godståg, långsamma pågatåg, halvsnabba Öresundståg och helsnabba X2000-tåg.
Karin Svensson Smith. MP, SDS 29/11

Om flyktingmottagande. Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig, jag var naken och ni gav mig kläder, jag var sjuk och ni såg till mig, jag satt i fängelse och ni besökte mig.
Jesus, Matteusevangeliet 25:31-46

Lund tisdagen 27/11 av Gunnar Stensson

Himlen var underbart blå. Soluppgången speglades i Arenatoppens fönster och värmeverkets blanka aluminiumskorsten. Jag hade ett ärende till bilverkstan vid Kung Oskars väg.
   Ett fyrtiotal gymnasister spelade fotboll på Arenans frostiga planer som ännu låg i skugga. Solens strålar var riktade mot Polhemsskolans tegelröda fasad.
   Nakna kroppar skymtade i bassängen innanför badhusets fönster, men mina fingertoppar var kalla och min andedräkt vit.
   Nu nådde solen fasaderna på Pilegatan bortom järnvägen. Det vita huset lyste.
   Livlig trafik hejdade fotgängarna på övergångsstället vid Svanegatan. Internationella skolan placerades i Parkskolan en varm majdag 2006. Den flyttade till Östervångskolan härom året.
   Nygatan, som byggdes ungefär samtidigt som stambanan och Lunds centralstation, liknar med sina låga 1800-talshus miljön i någon Poppe-film från 1940-talet.
   Fastän arbetet föreföll nästan klart i parken framför Grand var den alltjämt inhägnad. En kylig majdag följde jag min sondotter till årets studentbal där.

Mina frusna fingertoppar påminde om tre missanpassade terminer 1955-56 i ett kallt rum på Bytaregatan 1. Studier med boken i den ena handen och den andra på värmeelementet. Snötäckta tak under grå himmel.
   Sedan dess har Lund växt mer än under hela sin tidigare historia. Och den stora accelerationen fortsätter.
   Sol över det praktfulla sekelskifteshuset norr om Clemenstorget. Finn Hagberg. Clemens matsalar. Anna-Mia. Nästa år: spårvagnar. Det nya tingshusets smala atlantångarstäv intill Kristallens gröna glasväggar kontrasterar mot Spolegatans hundraåriga fasader.
   Grand och Armaturfabriken ser overkliga ut genom järnvägsbrons gula glasrutor.
   Jag fortsatte längs Sockerkokargatan genom det pinfärska Sockerbruksområdet – sockerindustrin var en förgiftande förorenare av Höje å för hundra år sedan.
   På Wallins boktryckeri brukade jag hämta Eritreanytt och dra hem hela upplagan i en gammal barnvagn. Området mellan Lokförargatan och spårområdet var grönt då, 1990. Senare övergick vi till Anna-Lisa Quensel på Novatryck
   Så kom jag fram till Kung Oskars väg och bilverkstan, som nu tvingas bort för att ge plats åt fortsatt bebyggelse ända fram till Lerbäcksskolan. Som skolstyrelserepresen-tant deltog jag i många föräldramöten där, omedveten om att Kent och Ted Ekeroth fanns bland eleverna och senare skulle fortsätta på Katedralskolan för att slutligen hamna i Lunds kommunfullmäktige.

Sedan ärendet på bilverkstan uträttats gick jag in i Kristallen för att hämta ett par dokument, fortsatte ner mot Västra stationsområdet, där en stor bussparkering planeras, passerade Rydes undergång – inga musikanter där – tittade på tidskrifterna i kiosken, där några vakter i gula västar med inskriptionen ”Fråga mig” värmde sig, och fortsatte tillsammans med en massa studenter över Bangatan och Knut den stores torg.
   I stort sett varje vecka mellan 1970 och 75 sålde jag Vietnambulletinen där, utanför systemet. En vinter var systemet stängt lördagar och då var kön lång och tillgänglig för försäljare mörka fredagskvällar.
   Uppför trappan till Stadsbiblioteket för att efterfråga Andreas Malms bok The progress of this storm. Nature and society in a warming world. Den fanns inte, men jag fortsatte till Gleerups och beställde den.
   Vid Botulfsplatsen behövde jag uppsöka urinoaren som lyckligtvis inte var stängd, köpte Aftonbladet, läste Lena Mellins artikel om Löfvens blivande regering med Annie Lööf och tog 1:ans buss hem, grubblande över Annie Lööfs krav, som bland annat innebär att vi ska fortsätta med det bevisligen skolförstörande system med skolpeng, fri etableringsrätt och skolval samt vinstuttag som vi är ensamma i världen om.
   Frosten låg kvar på fotbollsplanerna. Jag hade varit borta en timme och tre kvart. Tid för frukost.

Skänk en tanke till Palestinas kvinnor!
av Gunnar Olofsson

Den 25 november inföll den Internationella Dagen för Avskaffande av Våld mot Kvinnor. Denna dag, instiftad av FN 1999, syftar till att uppmärksamma och motarbeta det våld mot kvinnor som fortfarande är en realitet i vår värld.  #MeToo-kampanjen har satt fokus på sexuellt våld mot kvinnor i olika västländer, inklusive Sverige. Intresset för kvinnovåld i andra delar av världen är däremot mindre. Och vad gäller de palestinska kvinnor, som lever i fattigdom under ockupation och patriarkalt förtryck, är intresset i stort sett - obefintligt.

På det ockuperade Västbanken hindras kvinnor genom murar, stängsel och militärposteringar att odla jorden, komma till sina arbetsplatser och få den sjukvård man behöver. Kvinnor utsätts för stenkastning av israeliska olagliga så kallade bosättare, när de följer sina barn till skolan. En palestinsk kvinna under ockupation har ett ungefär tio år kortare liv än sin israeliska motsvarighet några mil bort, och osäkra förlossningar gör att mödradödligheten är tio gånger så hög som bland israeliska kvinnor. I Gaza har minst 187 kvinnor skadats av skarp eldgivning av israelisk militär när de demonstrerat mot avspärrning och fattigdom. Cancersjuka kvinnor har protesterat mot att genom utreseförbud berövas den behandling de behöver utanför Gaza – i praktiken en dödsdom utfärdad mot oskyldiga av den israeliska regimen.

Till detta kommer, inte minst i det utarmade Gaza, även ett patriarkalt förtryck som varken Hamas eller den Palestinska myndigheten lyckats komma till rätta med. Försämrade levnadsförhållanden, med usel ekonomi , extremt hög arbetslöshet och ett ständigt närvarande yttre hot, bidrar till våld och psykisk ohälsa inom familjerna. I en miljö med starka inslag av hopplöshet och bristande framtidstro är det lätt för alla sorters extremism och reaktionära värderingar att få fäste. Kvinnor mördas då av olika anledningar. Under innevarande år har hittills 12 kvinnomord dokumenterats – flera kopplade till så kallat hedersrelaterat våld. Sannolikt finns också ett inte obetydligt mörkertal.

Det måste betonas att situationen i Palestina inte beror på någon slags naturkatastrof eller allmän brist på utveckling, utan är en direkt följd av en politik med syftet att beröva det palestinska folket både land och identitet, sprida en undergångsstämning och på sikt eliminera palestinierna som folkgrupp med normala mänskliga rättigheter. En politik som har tyst godkännande av vårt lands så kallat feministiska politiker, som inte lyft ett finger för de palestinska kvinnorna, och som med handelsavtal och allsköns samarbeten med Israel inom idrott, kultur och forskning, fortsätter att belöna ockupationen och förtrycket.

 

Det här måste få ett slut! Den 29 november är FN-dagen för solidaritet med det palestinska folket. Denna dag, tillsammans med den kampanj mot kvinnovåld som pågår fram till den 10 december, ger anledning för oss alla att skänka en tanke till Palestinas kvinnor. Att göra vad vi kan för att få stopp på blockaden av Gaza och ockupationen av Palestina som helhet, att förmå Israel att dra hem alla bosättare och militärer och erkänna Palestinas, och dess kvinnors, rätt att existera.

Kräv att polisen slutar trakassera utsatta EU-medborgare!


 
I Sverige finns just nu över 4000 människor som inte haft något annat val än att lämna sitt hemland och sina barn för att överleva.
Att tigga är inte olagligt i Sverige. Det kräver inte heller någon form av tillstånd. Ändå har polisen i Stockholm återkommande kört bort människor som tigger. De anses utgöra en ordningsstörning, även om de inte hindrar framkomlighet, blockerar ingångar eller uppträder provocerande.
   Kräv att polisen skyddar och inte trakasserar utsatta EU-medborgare!

 
De som blir bortkörda har förts till platser i utkanten av stan. Eftersom många av dem inte har kunnat göra sig förstådda eller haft råd att åka buss eller tunnelbana, har de fått stora problem att ta sig tillbaka.
   Att systematiskt köra bort personer som tigger är inte att upprätthålla lag och ordning – det är trakasserier.
 

 

Med kampanjen Också människa vill vi motverka de fördomar och myter som finns kring gruppen utsatta EU-medborgare.
   Hur vi bemöter de mest utsatta säger mycket om oss som samhälle. Tack för att du står upp för dem som tvingats offra allt.
Vänliga hälsningar, Amnesty International Sverige

Utan kommentar