2008-05-29

Internationell parad

Klostergårdsskolan avslutar sin internationella vecka med en internationell parad genom den grönskande parken och bostadsområdets höga röda tegelbyggnader under den bländande middagssolen med flygande fanor och klingande spel av Alte Kamereren fredagen den 30 maj klockan 13.15.
De som läst vb på fredagsförmiddagen kan komma och titta på de glada barnen från alla kontinenter och trettio nationer.

Mary Robinsons Amnestyrapport

Sammanfattning: kriget mot terror har blivit ett krig mot de mänskliga rättigheterna.
Läs hela rapporten

Tips från Kulturcentralen

Silverstein (CAN)+ Support:Today Forever + Dead By April
Mejeriet Lund onsdag 4 Juni
Läs mer
Tift Merrit - Pick Nick konsert! Victoriateatern – fredag 30 Maj
Läs mer
Folk och rövare i Kamomilla stad
Barnens scen 29/5-2/6
Läs mer
Doris & Knäckebröderna
Stora Scenen, Malmö Folkets park söndagen 1 juni
Läs mer
Gospelkonsert
Gospelkonsert med Cyndee Peters och Heleneholmsgymnasiets Gospelkör
Heleneholmsgymnasiets aula måndagen 2 juni kl 19.00
Läs mer
Dio
KB måndag 2 Juni
Läs mer
Repertoarföreställning 2008
Heleneholms gymnasium Danselever framför två olika danstycken på Palladium 2-3 juni.
Läs mer
The New Christs
KB tisdag 3 Juni
Läs mer
Steve Earle (US)
KB tisdag 4 Juni
Läs mer
Oslipat lime - säsongsavslutning
Jeriko 4 juni. Oslipat är Sveriges hivigaste ståuppklubb. Det nya humorparadigmet redan idag. Spetskompetenta komiker. Många bollar i luften.
Läs mer
Billie The Vision & The Dancers
KB fredag 5 Juni
Läs mer

Minnesskylten i Båstad
av SH

Så här ser den ut, den lilla minnesskylt vi satte upp utanför Tennisstadium i Båstad den 3 maj. Det fanns inte så många ställen att sätta den på, lyktstolpen som står ungefär där den s.k. torra grinden fanns var enda chansen. Den plana skylten skulle fästas på den kraftigt rundade stolpen och lösningen blev Plastic Padding och lite snett blev det.. Dessvärre satte det sina spår på stolpen när vi torkade bort överflödigt material, men vi hoppas att snart kunna snygga till den med lite ny färg. Skylten satt kvar så sent som förra lördagen vilket gläder oss, men frågan är förstås om den överlever Tennisveckan i sommar. Vi hoppas på det bästa!

VB citerar VA

För ett tag sen så citerade VB för första gången Veckans Affärer och nu är det redan dags igen. Som den minnesgode kommer ihåg så utredde Erik Kågström problematiken med etanol som bränsle här i VB. Dessa problem har inte gjort något stort avtryck i Sverige så här långt, vi är förmodligen Europas mest etanolpositiva nation. Det börjar emellertid komma allt fler kritiska röster i debatten, bl a den som Veckans Affärer tar upp.


Tummen ned för etanolen

Sverige förbrukar mest etanol per person inom EU och åtnjuter ett stort stöd bland politikerna. Men kritiken mot biobränslet är omfattande. Den oberoende konsulten Ulf Johannisson reder ut begreppen.”
Läs artikeln

Irak-konferensen i Upplands Väsby
av Gunnar Stensson

Skulden, skammen och nederlaget är USA:s. Tragedin är det irakiska folkets. Det av Bush ignorerade FN är tillbaka i centrum, representerat av generalsekreteraren Ban-Ki-Moon. Iran framträder som regionens stormakt.
Både USA och Iran är närvarande i Upplands Väsby idag. Båda stöder samma regering i Irak.
USA:s inflytande är så gott som bortspelat trots närvaron av 150 000 amerikanska soldater. Irans inflytande växer.
Kanske kan stabilitet uppnås under ledning av ett starkt Iran. Det förutsätter att USA-trupperna och Blackwaters laglösa legoknektar försvinner. Då blir en återuppbyggnad av det härjade Irak möjlig. USA och dess lättköpta allierade borde krävas på krigsskadestånd men i de termerna kommer man inte att tala på den här konferensen.
Idag har nog inte Irans utrikesminister mycket att säga till Condoleeza Rice. Och hon har än mindre att säga honom. Riktiga samtal kommer inte igång förrän en ny amerikansk president installerats.

Tillsammans för Lunds skolor
av Gunnar Stensson

I Lund går nedskärningar före skolans behov. I Lund genomdriver man skolpengen utan att lyssna till vare sig föräldrar, lärare, rektorer eller annan skolpersonal. I skolpengens Lund ökar arbetsbelastning och osäkerhet för alla verksamma inom skolan. Nedskärningarnas Lund innebär större klasser och grupper, avskedade lärare, sämre modersmålsundervisning, minskad specialundervisning, neddragningar av skolkökspersonal, vaktmästare och skolvärdar.
Skolpengen försvårar planeringen, riskerar att slå ut yrkesprogrammen på Vipeholm och belastar rektorerna med en byråkrati som omöjliggör den pedagogiska ledning som är en förutsättning för en god skola. Lunds skolor befinner sig i fritt fall. En förändring är nödvändig. Och den måste ske innan det är för sent.
Som vårens debatt visat är alla eniga om detta: föräldrar och elever med varierande politisk och social bakgrund, skolledare, rektorer, lärare och övrig personal liksom fackliga organisationer som Skolledarförbundet, Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Kommunal och andra som representerar skolpersonal.
Ansvariga är en liten grupp makthavare som vägrar lyssna och som driver igenom sina yrkanden, hur absurda de än bevisats vara, i stället för att i samverkan arbeta fram hållbara lösningar.
Något måste göras innan det är för sent. Den offentliga debatten på möten och insändarspalter nonchaleras liksom oppositionens kritik i nämnder och fullmäktige och protesterna från enskilda skolor och föräldragrupper.
Nu är det nödvändigt att föräldrar, elever, skolledare, lärare, modersmålslärare, skolor, fackliga organisationer och engagerade medborgare går samman för gemensam kamp. Tiden är kort. En demonstration för ökade resurser till skolan inför fullmäktiges budgetmöte om någon vecka kan ge eftertryck åt kravet på en ny skolpolitik. Fortsätter beslutsfattarna att blunda blir mer drastiska aktioner nödvändiga. Kanske en skolstrejk i samband med skolstarten i augusti.

EU av Gunnar Stensson

Wibe leder Junilistan, mp medlemsröstar, v och sd vill utträda

Så blev då Sören Wibe ordförande i det borgerligt liberala partiet Junilistan, som förvisso betecknar sig som tvärpolitiskt men kanske får svårt att övertyga väljarna om detta. Det måste åter framhållas att Junilistan inte säger nej till EU men vill motverka t ex EU:s överstatlighet. Wibe kan kanske locka väljare bland borgerliga EU-skeptiker (eller?) men frågan är om han drar till sig socialdemokratiska EU-motståndare eller om de går till v.

Miljöpartiet beslöt på kongressen att genomföra en medlemsomröstning om kravet Sverige ut ur EU. Utgången är inte säker, men den opinionsmätning som publicerades i DN i samband med kongressen tyder på att det finns en majoritet för att stryka kravet.
Det är väl helt enkelt så att nästan alla nu inser att det vore lika dumt att utträda ur EU som det skulle vara att utträda ur riksdagen för att dess borgerliga majoritet fattar borgerliga beslut.
Dock återstår två partiet som kräver just ett utträde: v och sd. De får tävla om rösterna från de ganska många svenskar som av skilda skäl tycker detsamma. Svagheten är naturligtvis eu-motståndarnas opålitlighet och brist på en reflekterad politisk uppfattning. Det handlar om ett formlöst missnöje. Och det gynnar förstås sverigedemokraterna.
Det vore skönt att lämna den sterila utträdesdiskussionen så att det i stället blev möjligt att debattera de politiska frågorna.

Sydamerikansk union…
Ute i världen träffades nyligen Brasiliens Lula, Venezuelas Hugo Chavez och de övriga latinamerikanska statscheferna (inte Mexikos, landet ingår i NAFTA, den nordamerikanska unionen) för att förhandla fram en latinamerikansk motsvarighet till EU i stället för de begränsade regionala samarbetsavtal som redan finns.
De båda ledarna och deras kollegor bygger vidare på en lång latinamerikansk tradition av unionssträvande. Men svårigheterna är många. Både Lula och Chavez är visserligen, liksom flertalet av regeringscheferna, socialister men skillnaderna mellan dem är betydligt större än etiketten antyder.
På en punkt råder dock enighet: En valutaunion är nödvändig. En enhetlig latinamerikansk valuta ser både Chavez och Lula som den viktigaste förutsättningen för en frigörelse från dollarimperialismen.
När den väl är genomförd kommer trycket att vara hårt på de länder som i stället för att solidariskt ansluta sig till valutaunionen väljer att vinna fördelar i USA genom att försöka bevara mesta möjliga av dollarns inflytande på kontinenten.
I Europa hör Sverige till de länder som stöder dollarn genom sitt nej till den gemensamma valutan.

Var med och gör ett annat Europa möjligt!

Delta i det Europeiska sociala forumet i Malmö 2008

Den 17-21 september i år hålls det femte Europeiska sociala forumet (ESF) i Malmö. Det är första gången ESF arrangeras i Norden. Du och din organisation behövs för att göra forumet möjligt!
ESF i Malmö förväntas locka 20.000 deltagare från hela Europa. Forumet är en unik mötesarena för folkrörelser, fackföreningar, frivilligorganisationer och aktivister som vill arbeta för ett rättvist, demokratiskt, ekologiskt hållbart och solidariskt Europa – ett Europa som kan göra en annan värld möjlig.
ESF är den europeiska motsvarigheten till det sociala världsforumet. Under mottot "En annan värld är möjlig" har världsforumet samlat 100.000-tals deltagare och tusentals organisationer i arbetet för en rättvisare, mer hållbar och demokratisk världsordning.
ESF innebär inte bara en möjlighet att utbyta erfarenheter mellan olika organisationer och delar av Europa, det ger också en unik chans att mobilisera, bygga allianser och skapa nya initiativ kring vår tids brännande samhällsfrågor.
Rubriken för årets program är "Gör ett annat Europa möjligt! Öst och Väst – tillsammans bygger vi allianser för kamp och alternativ". Programmet är indelat i nio teman, från att försvara och utveckla en gemensam välfärd som omfattar alla, skapa rättvisa och kraftfulla åtgärder för att ta itu med dagens akuta klimat- och miljöproblem, bygga fackliga strategier för att möta den företagsledda globaliseringens problem, utarbeta ekonomiska alternativ som sätter människors behov före kortsiktiga vinstintressen, stärka jämlikhet och feministiska alternativ i Europa, skapa ett solidariskt Europa som verkar för fred och en rättvisare världsordning, till att bekämpa rasism och diskriminering och arbeta för ett Europa där minoriteters, flyktingars och migranters rättigheter värnas och stärks.

Mer information om ESF
Utöver hemsidan www.esf2008.org, som utformats specifikt inför ESF i Malmö, och hemsidan www.openesf.net, som skapats för att underlätta samarbeten och initiativ mellan organisationer och nätverk som deltar i ESF, finns också den europeiska hemsidan www.fse-esf.org, med länkar till de tidigare ESF som arrangerats i Aten, London, Paris och Florens, samt information om European Preparatory Assembly (EPA), som är den europeiska instans som skapats för att arrangera ESF och utveckla ESF-processen. Nästa EPA kommer att hållas i Kiev den 7-8 juni. Mer information om det sociala världsforumet hittar du på världsforumets hemsida: www.worldsocialforum.org. Nästa världsforum kommer att hållas i Belem i Brasilien 2009.

Sabba inte sjukförsäkringen!

Kampanj med e-vykort och namninsamling och manifestation 3 juni på Mynttorget.
Regeringen har lagt ett förslag kallat rehabiliteringskedjan. Egentligen innebär förslaget en åtstramningskedja med kraftiga försämringar för den som är sjukskriven.
Den sjukskrivne ska tillsammans med Försäkringskassan redan efter tre månaders sjukskrivning försöka hitta nya arbetsuppgifter på arbetsplatsen, enligt förslaget. Efter sex månader ska den sjukskrivne prövas mot hela arbetsmarknaden.
Risken är stor att den sjukskrivne förlorar sin anställning redan efter ett halvt års ohälsa. Samtidigt är kraven på den enskilde höga medan få krav ställs de olika aktörerna inom rehabiliteringskedjan. Personer som har återkommande sjukperioder på grund av exempelvis en funktionsnedsättning riskerar att stå utan försäkringsskydd.
Riksdagen röstar om förslaget den 4 juni. Skicka ett e-vykort till de som ska rösta i riksdagen med uppmaning att vänta med att ta beslut i frågan. Uppmana att frågan först utreds i en blocköverskridande och parlamentarisk socialförsäkringsutredning.
Läs mer om kampanjen
Kampanjen genomförs av Handikappförbunden i samarbete med TCO förbund: ST, UNIONEN, SKTF, Lärarförbundet

Apropå ett scoop
av Lucifer

Jag tycker det bara är att gratulera Sydsvenskan till serien med avslöjanden kring missförhållandena i HSB. Ett klockrent scoop måste man säga och en slående demonstration av vad undersökande journalistik kan åstadkomma. Stora journalistpriset bör väl falla ut som i en liten ask?
Jag tänker dock inte säga något om Larry Andow även om det skulle vara frestande, Men det intressanta är som vanligt det strukturella mönstret i det hela. En folkrörelse, som ska verka för sina medlemmar, tappar kontakten med dem i ett alltmer komplicerat koncernbygge. Ska man bygga och förvalta bostäder måste det naturligtvis handla om pengar, men vad som har hänt är att affärsrörelsen har tagit överhanden. En hel flora av avknoppade och sidoordnade bolag har växt fram, alla naturligtvis med sina tjänstemän och direktörer. Historien kring Turning Torso med efterföljande rättegång i Malmö visar på samma mönster som HSB Skåne.
Med utvecklingen under de senaste årtiondena där direktörslönerna, avgångsvederlagen och pensionsutfästelserna (Skandia!) har rakat i höjden skulle det vara anmärkningsvärt om inte HSB-direktörerna tyckt sig vara förtjänta av samma förmåner. De träffar sina kollegor i det privata, jämför bilar och löner och varför skulle inte de vara lika förtjänta av det goda livet och en guldkant på tillvaron? Vad som har saknats är insikten om att med denna tidsanda måste styrningen underifrån, från medlemmarna och deras representanter, stärkas och skärpas, annars är det kört förr eller senare. Det är styrelseledamöterna och revisorerna som får ta på sig en stor del av skulden till det inträffade. Men som det hette i Mosebacke Monarki efter en lokal skandal, revisorerna var väl fulla och tacksamma för det.
I sista hand är det förstås medlemmarna som inte har varit vaksamma. Vi får alltså dela skulden med Larry Andow och tidsandan. Det är kanske dags för oss att kolla in hur det egentligen går till i Konsum, OK, Fonus, Folksam och allt vad de heter. Men det har vi väl inte tid till?

En skandalös debatt
Jag satt och tittade på webb-tv för en vecka sedan, utsändningen från en debatt i kommunfullmäktige. Den handlade om Mats Olssons motion om religionsfrihet i Lunds skolor med yrkandet ”att Lunds kommuns skolor inte ska bedriva skolavslutningar, eller annan verksamhet, i form av religiösa ceremonier”.
Den handlade alltså inte primärt om lokalen utan om innehållet. Om avlutningen äger rum i en kyrka och leds av en präst blir det hela lätt till en religiös andakt. Det blir bön, välsignelse och trosbekännelse. Det kan visst ibland falla sig lämpligt att hålla till i en kyrkolokal – som ibland är det enda som finns. Och visst är det OK att sjunga ”Den blomstertid…”. Men man, dvs barn och lärare som kanske inte har någon religion eller kanske en helt annan, ska inte dras in i en kristen andakt och det blir det med trosbekännelse etc. Det är obligatorisk närvaro på avslutningar, man ska inte behöva sticka ut och be om tillstånd att slippa.
Som Anders Almgren, kommunalråd (s) anförde, är det prästerna som bestämmer och han berättade en präst som förbjudit avsjungandet av ”Idas sommarvisa” . Jag antar att han tyckte det var ogudaktigt att sjunga att det inte blir någon sommar om inte nån sätter fart. Motionen fick stöd av (v), (s) och (dv). Men borgarna var kompakt emot. Å ena sidan behövdes det inget beslut, religionsfriheten var redan fullständig i Lund, å andra sidan var det angeläget att barnen fick uppleva denna vackra kristna tradition och då skulle man inte hindra det med tal om religionsfrihet. De två sämsta anföranden hölls av miljöpartister, det ena av en kvinna som berättade om sina ljusa barndomsminnen, det andra av Anders Ebbesson som varnade för motionens ”kommunistiska” påfund. De fick livligt stöd av sverigedemokraterna som varnade för multikulturalismen och slog vakt om det fosterländska kristna arvet. Jag har inte haft tillgång till protokollet ännu, men så vitt jag förstod röstade (m), (fp), (c) , (kd), (sd) och (mp) enstämmigt emot motionen och därmed föll den.
Jag har levt i föreställningen att Lund var en upplyst och frisinnad stad och jag trodde att det i någon mån sträckte sig över partigränserna. Jag trodde helt enkelt inte att det här skulle vara en partipolitisk fråga. Var det t.ex. inte så en gång att folkpartiet rymde en sorts vänsterliberalism som inte självklart ställde upp för prästerskapet? Om det här hade varit i Vaggeryd eller Örebro hade jag kanske inte blivit förvånad, men det blev jag nu. Och beklämd, ni skulle ha hört Anders Ebbeson och t.ex. Tove Klette.

En dålig lokaltidning
Då skulle jag till sist vilja säga några ord till om Sydsvenskan, tidningen som helt dominerar Lund. Med en sådan näst intill monopolartad ställning tycker jag det följer vissa förpliktelser, t.ex. att redogöra för viktigare beslut och debatter i kommunfullmäktige. I Sydsvenskan stod inte ett ord, inte ett, om att kommunfullmäktige i Lund hade sammanträtt och möjligen debatterat. Jag undrar varför. Glömska? Nej, inte så troligt. Ärenden utan läsarintresse? Nej, det tror jag inte, just debatten om religionsfrihet gav upphov till livlig debatt på Sydsvenskans lokala insändarsida. Nej, jag fruktar att lokalredaktionen själv inte bryr sig om kommunalpolitik, anser den ointressant, ett ämne som möjligen kan föranleda en lättsam bisats hos någon av kolumnisterna. Jag ska inte frammana Jan Mårtenssons ande, men nog är det tråkigt att monopoltidningen i landets största stad utan egen tidning numera skiter i den lokala politiken.

Fångat i flykten
av Nidhögg

Min vän ekorren Ratatosk, har denna vår ständigt levererat spännande nyheter från det av Rörelsen starkt präglade HSB. Återigen är det bevisat att verkligheten då och då överträffar dikten. Jag ska inte gå in på detaljer i detta rörelsedrama – de har vi med stigande förundran tagit del av i de stora morgondrakarna.

Självlönesättning
Draken vill här därför bara konstatera att Larry Andow & Co tagit ett steg bortom den individuella lönesättningens begränsande horisont. Man har konstruerat självlönesättningens princip. När Andow satte lönen för verkställande direktören fastställde han också sin egen lön. Detta är en modell som är väl värd att pröva på hela arbetsmarknaden: varför inte börja med sjuksköterskorna och låta dem sätta sin närmsta chefs lön? Sjuksköterskornas lön blir sedan en i förväg fastställd kvot av chefens lön. Klart som korvspad att detta leder till en positiv löneutveckling för sjuksköterskorna!

Doldisen Granqvist
Givetvis var det så i den skånska bostadskooperationen att Larry var identisk med HSB, dvs Larry = Han Som Bestämmer. Det vittnar den s-märkte styrelseledamoten Rune Granqvist om i ett uttalande: ”Vi litade på Larry!” I denna utsaga ska man också inläsa: ”Vi vågade inte säja emot Larry”! Granqvist fick i likhet med hela HSB-styrelsen i övrigt, inte ansvarsfrihet. Undrar just om detta får några konsekvenser inom socialdemokratin i sta’n: Granqvist är något av en doldis fast han är en av de ledande bland lundasocialdemokraterna: ledamot i s k arbetarkommunens verkställande utskott, gruppledare för s i renhållningsstyrelsen och – men där är rapporteringen från Ratatosk lite svävande - gruppledare för sitt parti i kommunfullmäktige.

Omsvängning inom s?
Granqvist tillhör väl knappast dem inom s-leden som går i spetsen för en miljövänligare politik. En omsvängning är dock sakta, sakta, men förhoppningsvis säkert, på gång inom socialdemokratin: i kommunstyrelsen sa s nej till Lidl på Norra Fäladen. Och inte nog med det: den bilkramande sossegruppen i Tekniska nämnden gjorde det också.

Namnbyten
Ryktet går om att Lidl ska sluta kalla sig Lidl. ”CO2-köp” lär bli det nya namnet. Bara för att visa vilken kundgrupp man vänder sig till: bilister som ger fullkomligt fan i hur kommande generationer ska klara av sin existens på klotet.
Och apropå namnbyte: Det sägs, återigen, att v-ledaren Ohly ska sluta kalla sig partiordförande. Fast sådana rykten ska man ju inte tro på.

Yttre godsspår
Ohlys partikamrater i Lund säjer nej till Miljöpartiets och Demokratisk Vänsters motion om en spårväg på E22-an mellan Malmö och Lund. Det är ett konsekvent ställningstagande: vill man, som v, prioritera det ur miljö- och klimatsynpunkt tämligen värdelösa yttre godsspåret (som skulle trafikeras med färre än två tåg i timmen!) blir det inga pengar över till miljönyttiga spårsatsningar. Ska man också dessutom, som v föreslagit i riksdagen, införa nolltaxa i kollektivtrafiken blir det knappast något kvar för investeringar i fordon och infrastruktur för kollektivtrafiken.
När vi ändå är inne på detta område: Lunds kommun har minsann kläckt en ”vision” för Lunds centrum. I denna ”vision” ingår att gräva ner en del av spåren vid Lund C. Efter att i decennier ha grävt ner gång- och cykeltrafik i mer eller mindre dunkla tunnlar under marknivån ska nu även tågen ner i underjorden. Varför är det alltid de miljövänliga trafikslagen som ska skyfflas ner i den skånska myllan?
Draken för sin del, vill varken ha bilar, tåg eller cyklar i underjorden. Ty där ska nu draken, som alltid hårt kämpat för rätten till lättja, etablera sitt sommaride för att i den fossileldade värmen lojt knapra på asken Yggdrasils förr så fräscha men numera halvruttna rötter.

Vänsterpartiets budgetförslag
av Mats Olsson

På flera punkter överensstämmer det budgetförslag som vänstern lägger med det som socialdemokraterna presenterade i tisdags. Men på några viktiga punkter skiljer det sig:
1. Full kompensation till Lunds skolor och förskolor för borgarnas nedskärningar 2007-2009. Det skulle innebär en kvalitetssatsning på totalt 64,3 mkr kronor för att nå målet med förskolegrupperna, öka lärartätheten i grund- och gymnasieskola och kvalitetssatsa på Komvux (här har s 48 mkr tror jag).
2. + 5 mkr. Sänkt busstaxa: 10 kronan tillbaka. Detta beräknas kosta 5 mkr för Lunds kommun. Borgarna höjde förra året taxan från 12 till 15 kronor. Nu vill vi sänka till 10 kr, och månadskorten med motsvarande, samt återinföra pensionärsrabatten. Bra och billig kollektivtrafik är inte bara en miljöfråga, det är också viktigt ur fördelningssynpunkt, eftersom det är fler kvinnliga lågavlönade än manliga HSB-direktörer på bussen.
3. + 7 mkr. Återuppta satsningen på jämställda löner i Lund. Efter att 2008 ha skrotat projektet att jämställa Kommunals löner drar de nu också in pengarna till övriga anställda. Detta trots att de före valet 2006 dyrt och heligt lovade att fortsätta detta arbete om de kom till makten.
4. + 1 mkr. Sänk taxan i Kulturskolan. Om nuvarande utveckling fortsätter kommer Kulturskolan att bli en exklusiv angelägenhet för barn med föräldrar som har råd. Detta är raka motsatsen till grundtanken med verksamheten.

Vi ser också möjligheter till besparingar i den borgerliga budgeten, som socialdemokraterna inte har upptäckt i sitt förslag. De enda nysatsningar som borgarna prioriterat sedan de kom till makten i Lund är på företagen. Näringslivenheten har fått mer pengar och en näringslivslots har inrättats som till exempel ska berätta för företagare att det är stadsbyggnadskontoret och inte vård- och omsorg som ska kontaktas om man vill söka bygglov. Att dra in denna onödiga funktion ger en besparing på 2,5 mkr.
Genom att avstå från att bygga en ny motorvägsavfart vid Tetra Pack sparar vi långsiktigt nästan 10 mkr om året, och direkt 2009 5,5 mkr på driftsbudgeten i form av insparade räntor och amorteringar.
Besparingarna räcker dock inte för att finansiera kvalitetssatsningarna i den kommunala verksamheten. Vi återställer därför med gott samvete 2006 års skattesats, + 40 öre. Detta har lundaborna betalat förut, i försvissning om att Lunds kommunalskatt används till något viktigt: att utveckla skolan och välfärden istället för att montera ner den.
Förslaget i sin helhet
Mats Olsson, vänsterpartiet

Krav från Demokratisk Vänster
av Ulf Nymark

Kommunens entreprenörer som missköter sig ska inte få nya uppdrag!

Exemplet korsningen Dalbyvägen - Tornavägen
Veckobladet har tidigare i ord och bild uppmärksammat de skandalösa förhållanden som sedan slutet av förra året rått på cykelbanorna i korsningen Dalbyvägen och Tornavägen. Missförhållandena har nu resulterat i ett förslag från Demokratisk Vänster till Tekniska nämnden. Nedan följer skrivelsen i sin helhet.

Dalbyvägen är en av Lunds huvudinfarter för motor- och GC-trafik österifrån. Sedan någon gång i november 2007 har cykelbanorna i korsningen Dalbyvägen-Tornavägen varit i ett skick som gjort att de mest liknat ett testområde för en kombinerad slalom- och hinderbana för cyklar.

Olycksrisker
En entreprenör grävde – på uppdrag av Tekniska nämnden - vid denna tidpunkt upp cykelbanorna för att sätta upp nya trafikljus. Stolparna för dessa kom på plats, men inga ljus. De gamla stolparna stod också kvar. Det uppgrävda lades igen, men på ett så vårdslöst sätt att de uppgrävda delarna av cykelbanorna, cirka 50 meter på ömse sidor om Tornavägen, bestod av en enda serie djupa gropar och höga smågupp. Dessa ojämnheter kompletterades i själva korsningen med ett stort antal trafikljusstolpar, många placerade direkt i själva cykelbanan. Cykeltrafiken utsattes för stora olycksrisker och framkomlighetsstandarden var helt undermålig. Det gick knappt att cykla där överhuvudtaget.

Inget hände
Från november 2007 fram till våren 2008 hände ingenting vid utgrävningarna. Allt stod stilla vad gäller arbetet med trafikljusen. (Cyklisterna stod för övrigt också nästan stilla, eftersom framkomligheten var extremt begränsad) Inget som helst arbete förekom. De första dagarna i april tycktes dock vårljuset ha väckt entreprenören till liv och de nya trafiksignalerna kom på plats. Slalom- och hinderbanan omformades nu. En del, men långt ifrån alla, håligheter jämnades ut, men cykelbanorna överöstes nu med slirigt lösgrus, samtidigt som höga kanter av sten byggdes upp och vassa, höga asfaltskanter har skurits upp på längden och tvären i cykelbanan.

Till saken hör att det i under hela den tid arbetet och icke-arbetet pågått, inte funnits några varningsskyltar för att passage av korsningen är förenat med stora risker för GC-trafiken.

Extremt begränsad framkomlighet
När detta skrivs den 16 maj 2008, cirka ett halvår efter att entreprenören började gräva upp cykelbanorna, är framkomligheten fortfarande extremt begränsad, risken att köra ut över, eller köra emot, vassa kanter och köra omkull, eller få sladd och vurpa i det lösa gruset är överhängande. Och en och en halv månad efter att trafiksignalerna är i funktion är cykelbanorna ännu ej återställda. Entreprenören verkar dock nu ha startat en viss aktivitet, som kanske eller kanske inte syftar till att återställa cykelbanorna i farbart skick.

Inga nya uppdrag
Det kan inte råda någon som helst tvekan om att entreprenören grovt misskött sina åligganden och dessutom under lång tid utsatt cyklister och fotgängare för stora olycksrisker.
Tekniska nämnden måste gardera sig för att katastrofal misskötsel av ovan relaterade slag inte upprepas. Entreprenörer som inte klarar av sina åligganden och som genom sitt dåligt och nonchalant utförda arbete utsätter trafikanter för stora olycksrisker ska givetvis inte få möjlighet att inom överskådlig tid få nya uppdrag för Lunds kommun.

Förslag
Jag föreslår därför att Tekniska nämnden ger förvaltningen i uppdrag
att utforma förfrågningsunderlag så att entreprenörer som grovt misskött sina uppdrag inte ges möjlighet att få nya entreprenader inom nämndens verksamhetsområde
Ulf Nymark
Demokratisk Vänster