2008-05-29

EU av Gunnar Stensson

Wibe leder Junilistan, mp medlemsröstar, v och sd vill utträda

Så blev då Sören Wibe ordförande i det borgerligt liberala partiet Junilistan, som förvisso betecknar sig som tvärpolitiskt men kanske får svårt att övertyga väljarna om detta. Det måste åter framhållas att Junilistan inte säger nej till EU men vill motverka t ex EU:s överstatlighet. Wibe kan kanske locka väljare bland borgerliga EU-skeptiker (eller?) men frågan är om han drar till sig socialdemokratiska EU-motståndare eller om de går till v.

Miljöpartiet beslöt på kongressen att genomföra en medlemsomröstning om kravet Sverige ut ur EU. Utgången är inte säker, men den opinionsmätning som publicerades i DN i samband med kongressen tyder på att det finns en majoritet för att stryka kravet.
Det är väl helt enkelt så att nästan alla nu inser att det vore lika dumt att utträda ur EU som det skulle vara att utträda ur riksdagen för att dess borgerliga majoritet fattar borgerliga beslut.
Dock återstår två partiet som kräver just ett utträde: v och sd. De får tävla om rösterna från de ganska många svenskar som av skilda skäl tycker detsamma. Svagheten är naturligtvis eu-motståndarnas opålitlighet och brist på en reflekterad politisk uppfattning. Det handlar om ett formlöst missnöje. Och det gynnar förstås sverigedemokraterna.
Det vore skönt att lämna den sterila utträdesdiskussionen så att det i stället blev möjligt att debattera de politiska frågorna.

Sydamerikansk union…
Ute i världen träffades nyligen Brasiliens Lula, Venezuelas Hugo Chavez och de övriga latinamerikanska statscheferna (inte Mexikos, landet ingår i NAFTA, den nordamerikanska unionen) för att förhandla fram en latinamerikansk motsvarighet till EU i stället för de begränsade regionala samarbetsavtal som redan finns.
De båda ledarna och deras kollegor bygger vidare på en lång latinamerikansk tradition av unionssträvande. Men svårigheterna är många. Både Lula och Chavez är visserligen, liksom flertalet av regeringscheferna, socialister men skillnaderna mellan dem är betydligt större än etiketten antyder.
På en punkt råder dock enighet: En valutaunion är nödvändig. En enhetlig latinamerikansk valuta ser både Chavez och Lula som den viktigaste förutsättningen för en frigörelse från dollarimperialismen.
När den väl är genomförd kommer trycket att vara hårt på de länder som i stället för att solidariskt ansluta sig till valutaunionen väljer att vinna fördelar i USA genom att försöka bevara mesta möjliga av dollarns inflytande på kontinenten.
I Europa hör Sverige till de länder som stöder dollarn genom sitt nej till den gemensamma valutan.

Inga kommentarer: