2008-05-15

Grattissäger VB till mångåriga och flitiga medarbetaren Kajsa Theander.
Just idag den 15/5 passar hon på att fylla år så tjänstgörande redaktör sitter och sliter i sin ensamhet för dagen.
Förhoppningsvis befinner hon sig just nu i en sådan feststämning som bilden antyder.

Möte

Skydda Gröna stråket och Nordanväg mot trafik till Arenan! Stoppa SJ:s avverkningsplaner!
Möte måndagen den 19 maj klockan 19 i Kultur- och fritids lokal i Klostergårdens centrum.
Klostergårdens byalag

PS. Var med och påverka!
Bli medlem i Klostergårdens byalag. Medlemsavgift 50 kronor.

Snålbudget
av Gunnar Stensson

Vi har ett
budgetunderskott.
Det är rätt
stort har vi förstått.
För alla
nämnder har ju fått
fatala sparbeting.

När inga
pengar längre finns
då får dom
sparka män och kvinns
i vård och
omsorg liksom i
skolunderviseri.

Vi säljer
ut och vi skär ner.
Försvinner
gör allt mer och mer
I synnerhet
när ingen ser
hur knepiga vi är.

Nu gnetar,
Mats, Louise och Lars
och Tove.
Överallt det spars
och pöbeln
klagar, gubevars,
det skiter vi väl i.

Syndaflod
blir det efter oss,
då sticker
vi vår väg förstås.
Pengarna
som vi sparat har
dom finns ju kvar
i gott förvar.

Miljöpartispår
av Gr=

Miljöpartiet ordnade en spårkonferens i Malmö nu i veckan. Jag skriver ”spår” och inte ”järnväg” eller ”tåg” därför att det även handlade om spårväg, det som numera gärna kallas light rail. Syftet var att väga samman önskemålen från alla spårtrafikintressenter inför
budgetdiskussionerna. Mp utgår visserligen, liksom Klimatberedningen, från Banverkets maxialternativ (+ 50 procent) och ökar på det en smula, men resurserna är fortfarande mindre än önskemålen så det gäller att välja.
Det var en imponerande samling deltagare, med kvalificerade representanter för bland annat Banverket, SJ, Skånetrafiken, Malmö kommun, hamnarna i Helsingborg och Malmö/Köpenhamn. Jag betvivlar att någon av andra småpartierna (det vill säga alla andra än m och s) hade kunnat locka sådana ombud till en regional sammankomst av det slaget. Och jag ser två skäl till att mp lyckades. Det ena är att Karin Svensson Smith har lyckats bygga ett imponerande nätverk som först v- och sen mp-ledamot under sina år i riksdagens trafikutskott, liksom en respekt för partiets kunnande på området. Till nätverket hör för övrigt LO-fackförbundet Seko som också var väl representerat på mötet och gavs tillfälle att propagera mot privatiseringar. Det andra är förstås att partiet kan hamna i antingen en höger- eller vänsterregering nästa val och då ställa tuffa villkor i sina hjärtefrågor.
Den som har följt diskussionen i frågorna kände igen det mesta. Intressant var emellertid den starka betoningen på utbyggnad till fyrspår mellan Malmö och Lund – flera utnämnde det till det mest angelägna skånska objektet. Kanske är det en islossning på väg, där m och mp går i spetsen för ett angrepp på den privata äganderätten och det kommunala planmonopolet, så att snäva lokalintressen inte kan uppskjuta angelägna projekt i det oändliga. Vänsterpartiet verkar tamare i den frågan.
Höghastighetståg talar plötsligt alla om. Det nya på mötet i Malmö berättade Sydsvenskan om följande dag, nämligen att SJ tvekar inför ”Europabanan” Jönköping–Helsingborg och hellre vill gå öster om stambanan och fånga in Växjö och Kristianstad, därmed rättande ett misstag som tjänstemän och politiker gjorde på 1850-talet. Malmö hamn vill flytta containerterminalen till utfylld mark i Öresund, vilket fick Banverket att höja på ögonbrynen. Mp antydde att man kunde prioritera ner den utbyggnad av Simrisbanan som alla skånska partier hittills har drivit som en man, en tillnyktring man välkomnar.
Svagast blev behandlingen av spårvägarna som inte hade någon riktigt tung företrädare på plats. Mp driver ett projekt i Malmö men saken skulle vinna på ett ordentligt samarbete mellan flera skånska kommuner, däribland Lund.

Stoppa SJ:s skogsavverkning längs Gröna Stråket!
av Gunnar Stensson

Som ni nog läst hotas grönområdet mellan Klostergårdens idrottsplats och järnvägen av nästan total skövling. Det är SJ som tillämpar ett regeringsbeslut om att alla träd inom 20 meters avstånd från järnvägen ska fällas.
Som ni nog också sett tänker parkintendent Lars Brobeck sätta hårt mot hårt i förhållande till SJ. Han påpekar att naturområdet är värdefullt och att kommunen planerar att flytta några kolonilotter dit när parkeringshuset byggs vid Högevallsbadet.
Lars Brobeck påpekar också att markeringen av vilka träd som ska fällas är slarvig. Många står mycket längre från järnvägen än 20 meter.
Han menar vidare att man kan toppa träd som eventuellt är för höga och att kanske något enstaka träd kan gallras ut.
Diskussionerna kommer att äga rum vid ett möte i Stadshallen den 29 maj. Alla markägare i Lunds kommun informeras samtidigt om SJ:s planer. Även andra avverkningsplaner kan komma att ifrågasättas. Enligt uppgift har miljön runt stationen i Lomma redan skövlats, vilket chockat närboende.

Gröna stråket och den biologiska mångfalden. Ekodukten.
Vi brukar kalla området Gröna stråket. Vi har i samband med remisser om utbyggnaden av Klostergårdens idrottsplats och planförslaget om stadsparken påpekat för stadsbyggnadskontoret hur viktigt det är för miljön och den biologiska mångfalden i stadsparken.
Stråket utgör en förbindelse mellan stadsparken och Höje å. Många cyklister, motionerare och flanörer använder det regelbundet. Det fungerar också som kommunikationsled till Källbybadet om sommaren.
Vi har också föreslagit att man ska planera för en ekodukt från stadsparken till Gröna stråket i närheten av järnvägsbron för att främja den biologiska mångfalden i stadsparken.
Häromdagen såg jag två vackra rådjur på Gröna stråket en tidig morgon.

Arenatransporter hotar Gröna stråket och Nordanväg i Klostergården!
Det är gott och väl att Lars Brobeck värnar om gröna stråket och är beredd att kämpa för det. Men det föreligger dessutom ett annat hot.
Det består i att de intressen som står bakom evenemangsarenan tänker sig att förvandla det till en transportväg för distributioner till arenan. Vi trodde att alla sådana planer var skrinlagda, men av Ingrid Nathells artikel i Sydsvenskan idag, den 14 maj, framgår att de fortfarande är aktuella.
Om de kommer till stånd så drabbas utöver det gröna stråket, som helt föröds, också Nordanväg som är den enda tänkbara anslutningsvägen till en sådan transportväg. Trafiken på den skyddade vägen mångfaldigas och blir tyngre.
Mot den möjligheten har redan kraftiga invändningar rests, och vi trodde som sagt att idén förkastats. Bättre vore att genomföra transporterna till hallen mellan det tilltänkta nya långa huset och Stattenavägen.
Att tanken att dra transporterna längs Nordanväg och gröna stråket fortfarande är aktuell har chockat oss.Vi kommer med största kraft motsätta oss det.
Vi förväntar oss starkt stöd från alla de partier och politiker som värnar om miljön! Och naturligtvis från enskilda naturvänner.
För Klostergårdens byalag
Gunnar Stensson

Axplock ur nyhetsfloden
av Lucifer

Ibland får man försöka orientera sig i vad som händer, t.ex i det dynamiska näringslivet. Jag gick till tidningarnas affärssidor och fann följande

En näringslivsidol
Johan Staël von Holstein, vd för Iqube och tidigare presenterad för VB:s läsare, har fått utmärkelsen "Global Leader of Tomorrow" av den amerikanska tidningen Chief Executive Magazine. Han är en av de tolv som hedrats med utmärkelsen. Nyheten når honom när han sitter i ett sammanträde i sin nya funktion som medlem av Kulturrådets styrelse.
Man kan undra hur han kan slita sig från arbetet i sina många företag men han förklarar för Dagens Industri: "När staten kallar tackar man ja." Plikten framför allt alltså.
Samtidigt är han klar över att alla kanske inte uppskattar honom. Det har ju t.ex. blivit en del konkurser med åren, ”Jag skulle aldrig ha fått frågan av en socialdemokratisk regering, det kan jag med säkerhet säga" medger den frejdige entreprenören, som vi har lärt känna som en av dem som varit störst i käften i svenskt näringsliv.

Katastrof
En katastrof har inträffat. Den tilldrar sig inte i Burma eller Indien. Nej, det är här, mitt ibland oss.
”Katastrofsiffror för H&M i april” meddelar Svenska Dagbladet under torsdagen. Det visar sig nämligen att Hennes & Mauritz butiker har minskat försäljningen med 1 procent jämfört med föregående år.
Debaclet förmodas bero på vädret under april, som ju inte alltid var det bästa. Analytikerna hade förespått en ökning med 6 procent och det är därför man talar om en katastrof.
Den tanke man får är att det ändå är tur att analytikerna inte hade förespått en ökning med t.ex. 10 procent. I så fall hade det väl snarast varit en fruktansvärd katastrof?

Hästveda ska rädda landet
Försvaret befinner sig i kris, kanske den värsta sedan Poltava. Försvaret har en budget på så där 40 miljarder om året. Det är pengar som i stor utsträckning går till försvarsindustrin Men visst, det finns också andra kostnadsställen, t.ex. Fortifikationsverket som till stora kostnader spränger och förstör landets bergrum och försvarsanläggningar. FMV, materielverket och FOI, forskningsinstitutet är inte billiga heller. Det är FMV som ihop med Saab har gett oss JAS och det är FOI som har gett oss de tänkare som rekommenderar oss att gå in i NATO.
Försvaret ska ju stå under civil ledning. Det anmärkningsvärda är då att de politiska partierna rutinmässigt lämnar försvarspolitiken till sina klenaste politiker. Det är ju så det har gått till när Sverige överger försvaret av landet och i stället skickar folk till Afghanistan och Tchad för att med de gamla kolonialmakterna slåss mot de infödingarna. Alltså: jag har inget till övers för de höga militärer som har krossat det svenska försvaret (”kreativ förstörelse” sa en av dem) men politikerna får ta huvudansvaret.
Vad sen gäller pengabristen i försvaret så är det ju inte precis en nyhet. Jag har full förståelse för finansministrar som slår näven i bordet och säger stopp. Pengarullningen så fort det handlar om militära projekt är ju klassisk – pengar är inga problem brukar det heta i den världen. Men varför har man låtit dem fortsätta. Varför föll inte försvarskostnaderna med hälften 1991?
Och så väntar vi nu på listan över vad ÖB ska spara in på. Arvidsjaur, ja det är alltid på tal. Ytterligre mindre pansarförband, jodå, Sveriges armé ska bestå av 8,000 man. Halvera hemvärnet sägs det, finns det pengar at hämta där, är det möjligt?
Så till slut som pricken över i: stridsledningscentralen i Hästveda. Jag ser framför mig hålet i berget där i skogen och även om jag inte varit där inne är det lätt att föreställa sig. Visst, det drar el med pumpar och värme och lottorna ska ju också betalas. Men ska besparingen här rädda försvarets finanser, är det det som ska finansiera kustartilleriförbandet i Tchad, eller slagstyrkan under EU, alltid redo att fara ut med amerikanska flyggplan?
Hur länge ska det militära vansinnet pågå?

Uppgivet
Ja, ni ser själva, när nyheterna är sådana , vad ska en politisk kommentator med satiriska ambitioner göra? Man bara förstummas.

Mörkrets hjärta 8
av Gunnar Stensson

Amerikansk statsterrorism
Ni minns nog att Säpo i mitten av mars utpekade den somaliska motståndsgruppen al Shabaab som en terroristorganisation. Utpekandet var ett led i Säpos ansträngningar att stoppa de somaliska flyktingarnas penningbistånd till sina familjer i Somalia. Det gav rättsligt underlag för att stoppa en somalisk organisation för överföring av pengar till Somalia. Organisationens huvudmän anklagades för att stödja terrorism. De är nu häktade.
Säpos utpekande av al Shabaab skedde sannolikt på order av USA:s State department, i vilken Säpo utgör en av de mest aktiva cellerna.
Strax därpå utpekade också State department Al Shabaab som ”en våldsam och brutal extremistgrupp vari många medlemmar av al Qaida ingår. Gruppens ledare har gett sina fighters order att attackera AU:s fredsbevarande styrkor i Mogadishu.” (Det handlar förstås om det somaliska motståndet mot den etiopiska ockupationsarmén som USA skickade in i slutet av 2006).

FN avvisar USA:s påståenden
Trovärdigheten i State departments (och svenska Säpos påståenden) underminerades redan följande dag av FN, som förklarade att ”FN inte kan bekräfta rapporter om länkar mellan al Shabaab och internationella terroristceller”.
FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon tillade i en FN-uppdatering riktad till FN:s säkerhetsråd följande:
”Man bör observera att al Shabaab tycks fokusera sina upproriska aktiviteter mot de etiopiska väpnade styrkorna och övergångsregeringen i Mogadishu snarare än mot andra mål utanför Somalia.”

Lögnernas syfte
Vilket var då syftet med USA:s och svenska Säpos osanna påståenden? Det vet vi nu. Klockan två på natten till1 maj anföll fyra amerikanska plan staden Dhusamareb i centrala Somalia. USA:s regionala militärhögkvarter bekräftade att planen var amerikanska, anfallet ingick i ”det globala kriget mot terrorismen”. Ett stenhus blev fullständigt förintat. Tio till trettio personer dödades. Kroppsdelar ligger spridda överallt bland skrotet. Folket räknar huvudena för att få veta exakt hur många som dog. (Sydsvenskan 2 maj). Mord på politiska ledare och civila
En av de dödade är Moalim Aden Hashi Ayro, ledare för al Shabaab, som är den militära grenen av de islamiska domstolarnas förbund. Det var de som under sin tid vid makten lyckades trygga fred och säkerhet för Mogadishus invånare innan USA och Etiopien slog sönder ordningen.
En annan av de islamiska domstolarnas ledare, Muhaydin Omar, dödades samtidigt. Och kanske trettio civila som sov i huset när de fyra amerikanska planen genomförde detta terroristdåd som förbereddes av svenska Säpo och amerikanska State department under mars månad.
FN-protesterna är snart glömda och de amerikanska propagandadefinitionerna kommer så småningom troligen att accepteras. Så förbereder och genomför världens största och farligaste terrororganisation sina illdåd.
Strax efter de amerikanska dåden uppstod upplopp i Mogadishu, där människorna protesterade mot morden, plundringarna och bristen på mat och vatten,.
Samtidigt hotar massvält den miljon somalier som flytt till områden utanför Mogadishu.

Nån som kommer ihåg första maj?

Lite film från årets firande kanske friskar upp minnet. Här nedan kan man se lite från de olika manifestationerna denna dag. Den som vill lyssna på en del av Lars Ohlys tal kan klicka här.


Näsduksträdet blommar!

Veckobladet fortsätter på sitt hortikulturella stickspår. Denna gång slår vi ett slag för näsduksträdet eller duvträdet, som det också heter. Vi hoppas hinna före de stora tidningarna med nyheten att näsduksträdet, Davida involucrata, nu blommar. Åtminstone näsduksträdet i S:t Larsparken (intill det hus som ligger rakt öster om den byggnad där Thomas-församling bedriver dagisverksamhet). Näsduksträdet (som är den enda arten i släktet Davidia, härstammar från sydvästra Kina, där en europé, en fransk präst vid namn Armand David, ”upptäckte” detta träd 1869. Naturligtvis var trädet ”upptäckt” redan i den grå forntiden av lokalbefolkningen. Trädet är i Sverige härdigt endast här nere i södern på väl skyddade platser.
Den som vill beskåda näsduksträdets prakt måste skynda på – blomningstiden är kort, oftast bara några dagar!
(Ett näsduksträd finns också i Botan. Huruvida detta blommar är för VB:s barfotareportageteam okänt. Vi stod förstummat hänförda i St. Larsparken ända fram till pressläggning av detta nummer).