2015-06-11

Sista numret före sommaren

Denna vecka så slutar skolorna över hela landet med mer eller mindre buller och bång. Dessutom masar sig termometern så sakteliga mot 20-strecket.
   Det är alltså dags att inse att sommaren har anlänt och då tar VB sommarlov! Ha det så bra det går utan fredagarnas påminnelser om det politiska livets irrfärder.
   Dock finns det anledning att hålla sinnena öppna för vidare bulletiner från Ship To Gaza som någon gång i slutet av juni kommer att göra ett nytt försök att btyta blockaden.
   Ha nu en riktigt bra sommar så ses vi igen den 21 augusti.
red

Manifestation mot B52orna och Nato-invasionen i Haväng

Samling på Hamnplan i Simrishamn lördagen den 13 juni klockan 11.
Svenska kvinnors vänsterförbund och Svenska Fredskommittén

Se även Sten H:s upprop i spalten bredvid.

Förbindelser
Tåg:
   Från Lund 8.52, ank Simrishamn 10.40
   Möte Hamnplan kl 11.00-12.00
   Från Simrishamn 13.52  ank. 15.40
Buss (Hamnen);
   Från Lund 9.34 ank. Simriskamn 11.04
   Från Simrishamn 12.23 (13.23), ank. 13.55 (14.55)

Äntligen levande vatten under Klostergårdens trädkronor!

Fredagen den 12 juni klockan 13.30, invigs Klostergårdens plaskdamm av Lena Fällström, vice ordförande i Tekniska nämnden. Elever från Klostergårdsskolan sjunger. Klostergårdens invånare inbjuds att klä sig i baddräkt och ta med picknickfiltar. Kommunen bjuder på kaffe och bullar. Och den nya källan sorlar och glittrar i solskenet.

Önskedröm av Karin S

Nu är det sommar! Det har varit vår,
men fågeln sjunger ännu och vi tror,
att nån gång ska väl allt som nu pågår
förbättras, så att alla mänskor bor
i hus, har giftfri mat och hela kläder.
Och solidaritet blir åter inne.
Vår snikenhet har gett oss dåligt väder,
men snart är alla lika, man som kvinna.
– Är du en gammal dam? sa liten tjej
på skuttig promenad med dagisgruppen.
Hon pekade uppskattande på mej
och plötsligt blev jag glad, ja rent uppsluppen.
Hon såg mej som en ny och skojig kompis
och kanske, när hon själv har blivit 80,
hon minns mej, när hon plötsligt råkar möta
en lustig liten tjej som säjer hej.

Kom till Hamnplan på lördag! av Sten H

Vi är några som hade hoppats att Röda Kapellet skulle spela på Hamnplan i Simrishamn i morgon lördag kl 11. Så blir det inte. Röda Kapellets ledning tyckte det var för osäkert med avsaknaden av en lokal arrangör. Men precis på samma plats och samma tid arrangerar F!  Österlen en manifestation och det finns alla skäl att fara dit och stödja den. Det blir ett möte där man kan hoppas att en av Sveriges bästa talare, Gudrun Schyman, framträder.

Strategiska bombplan
Bakgrunden till det hela är att regeringen inbjudit till en storövning där två B52-or, de kända strategiska bombplanen ur USA:s kärnvapenstyrka, kommer att simulera minfällning i havet utanför Ravlundafältet. I Ravlunda blir det därefter landstigning av Nato-styrkor, t.ex. ur US Marine Corps tillsammans med ett svenskt amfibiekompani. Enligt planerna finns de redan på plats ute i Hanöbukten – de skulle tillbringa något dygn på moderfartyget USS San Antonio för att peppa upp sig inför landstigningen på lördag förmiddag.
   Det allvarliga är att de stora övningarna denna försommar är ytterligare steg i Sveriges närmande till Nato. Men svenska folket har ju aldrig fått tillfälle att ta ställning till Nato-anslutning och alla vet att en betydande del av svensk opinion motsätter sig en sådan. Det är därför man med förvåning– andra skulle säga bestörtning – man har tagit emot nyheten om B52-orna. Med de associationer till Hanoi julen 1972 den väcker hos en hel generation är det svårt att inte se övningen som en provokation mot svensk opinion. Att ta hit B52-or är ett tecken på tondövhet som man inte hade väntat sig hos en S+Mp-regering.

Militären har valt B52-orna
Men kanske kom det fram en alternativ förklaring vid onsdagens partiledardebatt. Jonas Sjöstedt(V) frågade vice statsminister Åsa Romson (MP) om Sveriges roll i de storskaliga Natoövningarna denna vår. Hon svarade att alla partier inkl. V ju ansåg att vi ska ha ett försvar och att det behövde öva, också i ett internationellt sammanhang. Och om man ska vara med i en övning kan man inte ställa krav på detaljer och vilken utrustning som ska användas. Det får man lämna till verksamheterna själva, tyckte Åsa.
   Det är alltså militären själv, den svenska och/eller Natos som har valt B52-orna. Det gör en inte mindre bekymrad. Att lämna säkerhets-politiska beslut till militären är det sista man vill. Det är fullständigt klart att regeringen kunde ha ändrat beslutet om de hade tyckt att var viktigt – djävulen sitter ju i detaljerna. Man kan bara tillfoga att regeringen följer en lång tradition. Det finns nämligen ofta ingen politisk styrning av den faktiska svenska säkerhets-politiken – den lämnas till militären själva. Så var det många gånger under andra världskriget när den tysk-vänliga försvarsledningen tog beslut som gynnade Tyskland – för en diskussion läs t.ex. Wilhelm Agrells bok Fred och fruktan.

Ett initiativ som är värt stöd
Romsons medgivande av hur det gick till med B52-beslutet har vad jag sett inte föranlett den minsta kommentar från någon av de hundratals personer som yrkesmässigt sysslar med att följa svensk politik. Tystnaden, bristen på debatt och ifrågasättande av regeringens beslut om Ravlunda har varit öronbedövande. Det är därför initiativet av F! Österlen är så viktigt och värt stöd.
   Vi ses på Hamnplan i Simrishamn kl 11 på lördag. – det finns goda buss (snabbast)- och tågförbindelser. Klä dig varmt, där är alltid blåsigt!

Per T Ohlsson får svar på tal av Gunnar Stensson

För en vecka sedan publicerade vi en sammanfattning av Per T Ohlssons söndagsartikel ”Övning ger färdighet” enbart bestående av ordagranna citat. Det blev en stinkande uppkastning av insinuationer, invektiv och personangrepp. Det framgick dock med största tydlighet att Ohlsson vill att Sverige ska bli medlem i Nato.
   Per T Ohlsson, USA:s devotaste bandhund och de svenska bombliberalernas mest fradgatuggande vapenfetischist, fick en helsida i Sydsvenskan att urladda sig på.

Nu svarar två experter från Försvarshögskolan, professor Linus Hagström och lektor Tom Lundberg. De är milda i ord, men förkrossande i sak.
    ”Ett Natomedlemskap skulle cementera den ryska bilden av en expansiv och respektlös västallians och riskera att leda till ytterligare aggression från Ryssland.”
   ”Idén att Sverige bör gå med i Nato framställs ofta som en logisk följd av den teori om internationell politik som brukar kallas politisk realism.”

Foreign Affairs, den ledande amerikanska tidskriften om utrikespolitik, publicerar i sitt senaste nummer en artikel av forskaren John Mearsheimer, världens mest kände nu levande realist.
   Han menar att det ryska agerandet är helt logiskt. ”Krisen har provocerats fram under en två decennier lång Natoutvidgning och EU-utvidgning.”
   USA:s och Natos hantering av Ukrainakrisen är ett uttryck för ”en liberal illusion”.

Under det senaste decenniet har ett ökat intresse för identitet vuxit fram, skriver Mearsheimer. För Ryssland handlar det om att återvinna sin stormaktsidentitet.
   ”Då svensk identitet i många århundraden har definierats i motsatsställning till ett ryskt hot kan en förnyad rysk hotbild säkra svensk säkerhetspolitisk identitet.” Men. ”Ett svenskt Nato-medlemskap skulle paradoxalt nog även kunna säkra Rysslands identitet som stormakt.”
   Försvarshögskolans två säkerhetsexperter rekommenderar därför Sverige att inte gå med i Nato. Sveriges säkerhetspolitiska problem kommer inte att lösas genom att vi går med i Nato.
    ”Det enda rimliga är därför att undvika enkla lösningar utan hänsyn till identiteternas avgörande betydelse för den internationella säkerhetspolitiken och samtidigt lära sig leva med ett visst mått av osäkerhet.”
   Men i södra Skåne iscensätts den stora illusionen med B52-or och marinsoldaternas låtsasinvasion i Haväng.

PS. Den som vill fördjupa sina säkerhetspolitiska insikter kan studera DN-debatt 2015-06-09 och senaste numret av Foreign Affairs.
   Sydsvenskans försvarspolitiska ledare onsdagen 10/6 refererar till Försvarshögskolans experter och är betydligt lågmäldare. ”Sanningen är att ingen absolut kan veta”, konstaterar den.
   Daniel Suhonen (”vänsterns svar på Göran Lamberts” enligt Sydsvenskans trubbige ståupp-komiker) påpekar samma dag att det var allianspartierna som avskaffade värnplikten och urholkade den svenska försvarsförmågan för att genomföra jobbskatteavdragen och den sänkta restaurangmomsen. Ett starkare försvar kräver höjda skatter, vilket för de borgerliga partierna är det mest förbjudna. Hellre vill de då låta Nato ta ansvar för Sveriges försvar.

Svar på fråga 2014/15:567 av Stig Henriksson (V) - Amerikanska B 52-plan på svenskt territorium

Till Riksdagen
Stig Henriksson har frågat mig om jag tagit några initiativ för att försäkra mig om att B-52-planen under övningen Baltops inte bär kärnvapen i samband med övningarna på svenskt territorium.
   Gemensamma övningar med USA visar på den vikt som Sverige tillmäter en väl fungerande transatlantisk länk. I inriktningspropositionen framhålls vikten av att Sverige upprätthåller och ytterligare fördjupar den bilaterala relationen till USA, bl.a. i syfte att förstärka Försvarsmaktens förmåga till interoperabilitet och förmågeutveckling.
   Det är inte första gången som Sverige deltar i övningar där enheter som de amerikanska B-52-planen ingår, även om det är första gången på svenskt territorium. Det är viktigt för oss att delta i komplexa övningar motsvarande de behov som Försvarsmakten identifierar. Deltagandet i Baltops och de moment som ingår i övningen ger oss denna möjlighet. Deltagandet från de amerikanska B-52:orna syftar till att öva minfällning till havs från låg höjd för att skydda egna förband.
   Minfällningen på svenskt territorium är simulerad och planen kommer därefter fälla övningsminor i ett område nära Bornholm på danskt territorium. Sverige har som partnerland varit involverad i och haft god insyn i planeringsarbetet för övningen som skett med stor lyhördhet för Finlands och Sveriges status som partnerländer. Övningens scenario bygger på en fiktiv resolution antagen av FN:s säkerhetsråd. Samarbetet med deltagande länder inom ramen för övningen baseras på förtroende och våra goda bi- och multilaterala relationer.
   Regeringen förutsätter att gästande stater följer svensk lag. Det är inte förenligt med lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet att utan tillstånd föra in sådan last på svenskt territorium.
Stockholm den 3 juni 2015
Peter Hultqvist, försvarsminister

Kajsa Ekis Ekman är med när Ship to Gaza bryter blockaden


PRESSMEDDELANDE:
2015-06-09
I slutet av juni månad kommer Ship to Gazas trålare Marianne av Göteborg att sammanstråla med övriga båtar inom Freedom Flotilla 3 för ett gemensamt försök att bryta den illegala och inhumana blockaden av Gazaremsan. En av dem som kommer att medverka i aktionen är författaren Kajsa Ekis Ekman, 34 år från Högdalen i Stockholm. Ekman är författare till internationellt uppmärksammade böcker om handel med kvinnor och eurokrisen från en grekisk horisont. Hon är Ted-föreläsare, medverkar  i DN sedan 2003 och ledarskribent på Dagens ETC och mamma till en son på 8 år.
   "Blockaden av Gaza har gjort att alla exporter stoppats, att 43 % av befolkningen blivit arbetslös, vilket enligt Världsbanken är en av de högsta siffrorna i världen. En majoritet av barnen lider av blodbrist enligt Rädda Barnen. De bombas ständigt, de har inte tillgång till rent vatten, de får inte importera mat eller sjukvårdsutrustning, inte fiska i sina egna vatten. Plötsligt är det som om hela världen struntar i frihandel. Inga barn ska behöva växa upp så, och alla mammor och pappor borde tänka hur det skulle kännas om det vore ens egna barn. Jag har länge känt att jag velat göra något, men inte vetat vad. När jag blev tillfrågad kände jag att detta var en konkret handling som alla människor med hjärta bör stödja. "
   Ekman svarar också gärna på frågor via mail: ekis@europe.com

Ur sorgen gror solidariteten av Gunnar Stensson

Efter vandringen till Flackarps mölla och St Lars begravningsplats i söndags berättade en kvinna att hon kommit för att hedra minnet av sin makes mormor.
   Mormodern hade som barn blivit föräldralös, utauktionerats till lägstbjudande och skilts från sina syskon. Hon hade som vuxen levt en tid i psykisk balans och fått barn men sedan dukat under i depression och tagits in på St Lars. Där hade hon levt isolerad några år i slutet av sitt liv. Efter sin bortgång begravdes hon på St Lars begravningsplats. Hennes öde tynger fortfarande de efterlevande.
   Hur ska det gå för nuets alla ensamkommande flyktingbarn?
   Kvinnan som berättade var inte särskilt gammal, 20 år yngre än jag, alltjämt yrkesarbetande. Det finns säkert fler familjer i Lund som bär på minnen från en tid då Sverige var orättvisare än nu. Dessa minnen ger kraft till fortsatt strävan för solidaritet och rättvisa.

Pressgrannar: Skolhyllan

Snart är vi sist. Det är Sverige – och Chile... (Men Chile håller på att) göra upp med det nyliberala skolsystem som militärdiktaturen Pinochet tvingade på landet...
   Förslag finns: stopp för vinstuttag, stopp för statliga subventioner av privatskolor, gratis utbildning vid grund- och gymnasieskolor...
   Under våren har studenterna gett sig ut på gatorna igen. Den dag de får regeringsförslaget att bli verklighet görs Sverige ensamt i världen om att ge skattepengar till privata skolor som sedan tillåts ta ut vinst. Pinochets sista skolmarknad.
Peter Fällmar Andersson. SDS 8/6

Projekt M på Stenkrossen av Gunnar Stensson

Teatergruppen Kreativa akademin har genomgått en imponerande utveckling när den nu presenterar sin andra föreställning på två år, Projekt M. Föreställningen, som bygger på de medverkandes egna livshistorier, präglas av spelglädje, självförtroende och spontant samspel. Dialogen är snabb och exakt artikulerad. De fyndiga scenförändringarna ingår i framförandet och ökar spelets fysiska närvaro.
   Musik och sånger framförs i arrangemang som kombinerar det individuella med det kollektiva så att båda förstärks. Trots att pjäsen till stor del bygger på monologer är den hela tiden rörlig och omväxlande, vilket understöds av väl instuderade effektiva dansinslag. Skådespelarna har hela tiden nära kontakt med publiken.
   Applåderna i den fullsatta lokalen ville aldrig sluta när jag såg föreställningen lördagen den 6 juni, Veckobladet gratulerar Magnus Nylander och den unga akademin som säkert haft mycket roligt under sitt kreativa arbete.
   Stenkrossen är en bra lokal med god akustik, men kan omöjligt rymma allt kulturskapande i Lund utan att bokstavligen sprängas.
   Jag såg i foajén Lilla teaterns skylt. Den borde inte sitta i en foajé utan ovanför ingången till en centralt placerad teaterlokal. Som den på Stortorget 1. Eller den tidigare på Sandgatan. Vad händer med före detta historiska institutionen på Magle Stora Kyrkogata? Kan den bli ett kulturhus? VB kommer att följa utvecklingen.

Då hammaren och skäran vajade över Selfridge
av Gunnar Stensson

Åsa Linderborg initierade i våras i Aftonbladet en debatt om Sovjetunionen under andra världskriget genom att påpeka, att de sovjetiska uppoffringarna i kampen mot Nazi-Tyskland - 20 miljoner döda - och de avgörande slagen vid Stalingrad och Kursk förminskas eller förtigs i svenska media, som i stället överdriver betydelsen av invasionen i Normandie.
   Professor Kristian Gerner och andra skribenter i liberal press svarade, att ickeangrepps-pakten mellan Tyskland och Sovjetunionen 1939 utlöste världskriget och påstod att invasionen i Normandie räddade Västeuropa från sovjetiskt förtryck.
   Under ytan var det en dagspolitisk debatt med konflikten i Ukraina som bakgrund.
Men hur var det i verkligheten då, på 1940-talet, när Hitler stod på toppen av sin makt? Den tidens britter såg annorlunda på saken. För dem var Sovjetunionen en hyllad vapenbroder i kampen mot Hitlers krigsmakt som lagt under sig Europa. Det manifesterades på många sätt, bland annat på Londons gator.
    ”En enorm flagga med hammaren och skäran vajar dagligen över Selfridge´s, Londons största varuhus.” skriver George Orwell i artikeln ”London letter”, Partisan Review, nr 2, 1942.
   Jag tror inte den förekommer i den populära tv-serien Mr Selfridge. Som visas i tv på lördagskvällarna (när det inte är prinsbröllop).

Ljud och bild från en vandring

Söndagen den 7 juni var det dags för en vandring från S:t Lars till Flackarps mölla och S:t Lars gamla beravningsplats som ligger alldeles bredvid möllan. Denna gång hade vi nöjet att få vandra till musik av Röda Kapellet som även gav en konsert vid ankomsten till möllan där även den nybildade Flackarps byförening serverade kaffe med dopp.