2015-06-11

Per T Ohlsson får svar på tal av Gunnar Stensson

För en vecka sedan publicerade vi en sammanfattning av Per T Ohlssons söndagsartikel ”Övning ger färdighet” enbart bestående av ordagranna citat. Det blev en stinkande uppkastning av insinuationer, invektiv och personangrepp. Det framgick dock med största tydlighet att Ohlsson vill att Sverige ska bli medlem i Nato.
   Per T Ohlsson, USA:s devotaste bandhund och de svenska bombliberalernas mest fradgatuggande vapenfetischist, fick en helsida i Sydsvenskan att urladda sig på.

Nu svarar två experter från Försvarshögskolan, professor Linus Hagström och lektor Tom Lundberg. De är milda i ord, men förkrossande i sak.
    ”Ett Natomedlemskap skulle cementera den ryska bilden av en expansiv och respektlös västallians och riskera att leda till ytterligare aggression från Ryssland.”
   ”Idén att Sverige bör gå med i Nato framställs ofta som en logisk följd av den teori om internationell politik som brukar kallas politisk realism.”

Foreign Affairs, den ledande amerikanska tidskriften om utrikespolitik, publicerar i sitt senaste nummer en artikel av forskaren John Mearsheimer, världens mest kände nu levande realist.
   Han menar att det ryska agerandet är helt logiskt. ”Krisen har provocerats fram under en två decennier lång Natoutvidgning och EU-utvidgning.”
   USA:s och Natos hantering av Ukrainakrisen är ett uttryck för ”en liberal illusion”.

Under det senaste decenniet har ett ökat intresse för identitet vuxit fram, skriver Mearsheimer. För Ryssland handlar det om att återvinna sin stormaktsidentitet.
   ”Då svensk identitet i många århundraden har definierats i motsatsställning till ett ryskt hot kan en förnyad rysk hotbild säkra svensk säkerhetspolitisk identitet.” Men. ”Ett svenskt Nato-medlemskap skulle paradoxalt nog även kunna säkra Rysslands identitet som stormakt.”
   Försvarshögskolans två säkerhetsexperter rekommenderar därför Sverige att inte gå med i Nato. Sveriges säkerhetspolitiska problem kommer inte att lösas genom att vi går med i Nato.
    ”Det enda rimliga är därför att undvika enkla lösningar utan hänsyn till identiteternas avgörande betydelse för den internationella säkerhetspolitiken och samtidigt lära sig leva med ett visst mått av osäkerhet.”
   Men i södra Skåne iscensätts den stora illusionen med B52-or och marinsoldaternas låtsasinvasion i Haväng.

PS. Den som vill fördjupa sina säkerhetspolitiska insikter kan studera DN-debatt 2015-06-09 och senaste numret av Foreign Affairs.
   Sydsvenskans försvarspolitiska ledare onsdagen 10/6 refererar till Försvarshögskolans experter och är betydligt lågmäldare. ”Sanningen är att ingen absolut kan veta”, konstaterar den.
   Daniel Suhonen (”vänsterns svar på Göran Lamberts” enligt Sydsvenskans trubbige ståupp-komiker) påpekar samma dag att det var allianspartierna som avskaffade värnplikten och urholkade den svenska försvarsförmågan för att genomföra jobbskatteavdragen och den sänkta restaurangmomsen. Ett starkare försvar kräver höjda skatter, vilket för de borgerliga partierna är det mest förbjudna. Hellre vill de då låta Nato ta ansvar för Sveriges försvar.

Inga kommentarer: