2007-01-11

Som det kan bli!
 På bilden syns Bush omgiven av alla de stora oljejättarna. I lilla Sverige har vi en utrikesminister från Lundin oil. Varför måste Sverige kopiera allt amerikanskt. En del blir ju mest patetiskt när man skalar ner det!

Aktuella tågfrågor
av Gunnar Sandin

1. Tungmetaller
Om stoftet från järnvägen var så hälsovådligt som man kunde få intryck av från en artikelserie i Sydsvenskan strax före nyår hade rosorna hunnit vissna på min grav. Stoftet består ju väsentligen av gjutjärnspartiklar från tågens bromsblock. I tre år på 1970-talet slipade jag stål på en av stadens verkstadsindustrier. Visst fanns det ventilation men visst dammade det. Och inte som från tågen tämligen rent järn utan rostfritt, det vill säga legerat med krom och flera andra metaller. Jag lämnade alltså jobbet efter några år men många av mina arbetskamrater stod där ett helt yrkesliv. Och de hade och har många miljoner kolleger världen över. Vad jag vill ha sagt att om det var något specifikt farligt med järndamm så hade det gett utslag i sjukdomsstatistiken och uppmärksammats. Så som omsider har skett för personer som arbetat med asbest eller kisel.
Däremot är mikropartiklar i allmänhet ett hälsoproblem som man håller på att bli varse. Det påverkar lungfunktion och allmäntillstånd och syns i dödlighetsstatistiken. Därför är det bra att man uppmärksammar uppkomsten och spridningen, som nu har skett i järnvägens fall. Men vi vet redan att spridningen är många gånger större från vägtrafiken, och de partiklarna är kontaminerade med kolväten från dieselolja eller bildäck och andra otrevligheter.
Slutsats: det är inte järnvägen som ska angripas i första hand. Om rädslan leder till inskränkningar i godstågstrafiken blir det ännu mera tung trafik på vägarna där hälsoriskerna är större. Man ska ta människors oro på allvar, sa Olof Palme. Men det är svårt att följa den maximen när oron i första hand handlar om knottrig billack.

2. Fyrspår
Statistiken för 2006 visar att tågpendlingen fortsätter att växa med tvåsiffriga procenttal. Men Banverket tror inte att den nödvändiga utbyggnaden till fyra spår mellan Arlöv och Flackarp kan ske förrän tidigast 2016. En viktig orsak är, som VB redan behandlat, att kommunerna Burlöv och Staffanstorp bromsar.
Nu är det risk för ytterligare försening. Vi har som bekant fått en borgerlig regering som prioriterar annat än järnväg i sin trafikpolitik. Och Citybanan i Stockholm har blivit två miljarder dyrare sen den förra kalkylen gjordes för bara ett år sen. Det innebär sannolikt att Banverket måste minska på andra investeringar. Vad som behövs är ett kraftfullt agerande från skånska politiker. Ilmar Reepalu har talat klarspråk men det räcker inte. Lennart Prytz var en olycka med sina misslyckade kompromissförsök och med undfallenheten för en osaklig opinion som ledde till kravet på ett yttre godsspår.
I Västergötland gick ett dussin kommuner samman mot Lerum som bromsar en nödvändig utbyggnad på liknande sätt. Går det att mobilisera en liknande opinion i Skåne? Jag är pessimist, men försöket måste göras, och initiativet borde komma från Lund.

3. X61?
Pågatågens efterträdare är alltså beställda. Den som är nyfiken kan fara till Stockholm och åka med ett av de moderna pendeltågen av typ X60. De skånska tågen blir något annorlunda, ska de littreras X61? Det blir fler sittplatser, och bredare säten, vilket är särskilt angeläget i vår landsända. En standardhöjning. Men vi får hoppas att de gamla pågatågen (X11) renoveras och blir kvar. Det skånska järnvägsnätet behöver ju byggas ut.

Utrikes och inrikes klarspråk
av Lucifer


Det var ett himla tjatande om Bildts oljeaktier. Det är nästan som Perssons herrgård. Själv sitter jag och väntar på att Bildt ska göra ett skarpt uttalande mot USA:s nya överfall på en annan nation. Inte nog med att man backar upp Etiopiens inmarsch i Somalia. Nu har man också utfört flyganfall i södra delen av landet. Det var framgångsrikt, säger nyhetsbyråerna, man fick död på en efterspanad al-Qaidaman. Ja, och så strök visst ytterligare 50 människor med. En ytterligare hangarfartygsgrupp har börjat kryssa utanför Afrikas horn.
En gång i tiden var Sveriges regering mycket uppmärksam på övergrepp mot små nationer. Små nationer borde hålla ihop mot övergrepp från de stora, var en tanke som tog sig uttryck i landets FN-politik. Så kom igen Calle Bildt, vi kan t.o.m. förlåta en och annan option eller ubåt, om du tar bladet från munnen!

Afghanistan
Det fattiga och bergiga Afghanistan har i ett par hundra år spelat en betydande roll i världspolitiken. Men, för att rekapitulera den nyare historien, så var CIA igång där på 1970-talet vilket lurade in en sovjetisk ockupationsstyrka. Men då kom CIA tillbaka på allvar, med riktigt stora resurser och moderna vapen till en lokal guerrilla som drev ryssarna på flykten. Problemet var att guerrillan blev så stark att den tog över landet och bjöd dit saudiska och andra fribrytare som hatade USA. Så kom 11 september och USA började krig och dödade en massa afghaner i sin jakt på Usama bin Ladin. Det har man fortsatt med i fem år nu. Men när nu USA har fullt upp med att säkra Irak för demokratin och oljebolagen behövs det avlastning i Afghanistan. Ett av de länder som ställer upp med soldater till detta är Sverige. En del finns där redan och fler är på väg.
Det är bra att Sverige ställer upp med soldater utomlands till fredsbevarande operationer i FN:s regi. Det har gått ganska bra med svenskar som inte är yrkessoldater utan har en lite bredare livserfarenhet, detta på platser som Cypern, Sinai och Bosnien. Allt FN ger sig in i är förvisso inte bra, men FN-beslut bör vara nödvändiga om än inte tillräckliga villkor för svenskt engagemang.
Men vad som gäller nu är inte fredsbevarande operationer, det handlar om att sätta upp en stridsgrupp ("battle group") som ska syssla med fredsframtvingande, dvs. krig. Vår stridsgrupp är avsedd för EU:s kommande krig, men i väntan på dem lär det bli Afghanistan. Det är ytterst sannolikt att den svenska regeringen, med socialdemokratiskt stöd, skickar den nyutbildade styrkan att föra krig i Afghanistan under Natos ledning. I Sverige har detta nästan inte ifrågasatts. Det var därför glädjande att Aftonbladet faktiskt publicerade en kritisk ledare om det den 9 januari.
Vad kan vi i Lund göra? Ja, upplysning och opinionsbildning skulle behövas. Det faller sig dessutom så att vi i

Lunds kommun har det främsta träningsområdet för den svenska utlandsstyrkan. Är det kanske dags för vänsterpartiet i Lund att börja tänka på saken? Tänk globalt och handla lokalt, som det heter.

Microsoft forever
Vi på VB har länge sett det som en särskild uppgift att vara observant och kritisk vad gäller Microsoft. Sverige är ju i högsta grad Microsoftterritorium - övergången till öppen programvara här ligger år efter länderna på kontinenten. Därför noterar vi med stort intresse att Göran Hägglund, kd-socialministern, rekryterat Microsofts försäljningsdirektör med ansvar för offentlig sektor till posten som statsekreterare i Socialdepartementet. Av intervjun i Computer Sweden framgår att Karin Johansson, det är namnet, blir ensam om IT-kunnande i regerings-/statsekreterarekretsen (om man inte räknar Carl Bildt förstås) och att hon klart ser vilken roll IT spelar inom hennes ansvarsområde. Hennes förra jobb ska förstås inte evigt diskriminera henne, men det är angeläget att hon inte tillåtes spela någon roll i regeringens IT-politik p.g.a. den uppenbara risken för jäv.
När vi ändå är inne på databranschen kan jag berätta om hur det gick till när Bill Gates kom till himlen. Han gick fram till Sankte Per vid porten och sa: "Tjena Pelle, det är Bill, jag kilar in."
"Nej", sa Sankte Per, "du får faktiskt ställa dig i kön och vänta på din tur - här är alla lika." När så Bill stod där i den väldiga kön, så rullade det plötsligt fram en iPod-vit limousin till porten och ut stiger Steve Jobs som bara byter några ord med Sankte Per och sen rullar in i himlen.
Då blir Bill Gates rejält förbannad och går fram till Sankte Per och säger: "Du sa ju att alla var lika här. Jag såg ju hur du lät Steve Jobs smita förbi kön." Då skrattar Sankte Per och säger: "Nej, det var inte Steve Jobs. Det var Gud, han har bara fått för sig att han är Steve Jobs."

Klarspråk
Det känns naturligt att avsluta årets första (och VB:s sista?) krönika med en av de eviga frågorna. Jag syftar naturligtvis på alkoholfrågan och det är med stort välbehag jag citerar en insändare i Dagens Nyheter onsdagen den 10 januari. Jag säger inte att jag skriver under varje ord, men visst är den befriande i sitt klarspråk!
Ett glas vin då och då", finns det någon större underdrift? Det är inte många som nöjer sig med ett glas vin, nästan ingen skulle jag vilja påstå. Nya tidens snobberi med fina viner är bara förtäckt alkoholintag. Möjligen kan man vid första flaskan sitta och njuta av bouquet, men i nästa flaska söker man ruset. Varje matrecept har vintips bifogat. Vin är kultur och förfining. Jo, pytt!
Det börjar bli dags för motbok, vi klarar inte alkohol vare sig det är uppklätt till snobbkultur eller ej. Lika fulla blir vi och lika dumma. Titta bara på vinkännarna, mosigare och mosigare med tiden. Vad som händer omkring oss är bevis nog. Alkoholen är vårt största problem.

Kommunfullmäktiges sammanträden
av Sven-Bertil Persson

Kommunfullmäktiges sammanträden 14 december och 19 december 2006
Vid den fortsatta budgetbehandlingen i kommunfullmäktige den 14 och 19 december reserverade sig Demokratisk Vänster mot ett antal beslut.

Anständigt boende
Efter en behandling inte ens värd namnet debatt beslöt kommunfullmäktige att säga nej till Demokratisk Vänsters begäran om ytterligare 500 000:- till socialnämnden. Anslaget skulle möjliggöra anställning av en bostadssamordnare med uppgift att, på kort och lång sikt, samordna arbetet med att skaffa anständigt boende till de hemlösa lundaborna.
Det engagemang som ansvariga politiker visade vid valdebatten den 11 september i kommunfullmäktigesalen var som bortblåst. Den ende politiker som orkade kommentera förslaget var centerns avgående andre vice ordförande i socialnämnden Lars Bergwall. I övrigt - tystnad!

Tuta och kör
Än en gång lyckades de borgerliga partierna + socialdemokraterna på ett märkligt sätt undvika att upptäcka sambandet mellan utbyggnad av biltrafikleder och ökad biltrafik! När anslagen till vägprojekten kring Trafikplats Råby tycktes det väl kända sambandet mellan ökande biltrafik och för höga utsläpp av växthusgaser vara som bortblåst hos de flesta kommunfullmäktigeledamöterna. "Tuta och kör" var mottot, och därmed sa man ju samtidigt nej till en tydlig kursändring från privatbilism till miljövänligare kollektivtrafik! Suck!

Spara pengar
Skolverksamhetens politiska och förvaltningsorganisation har varit föremål för att stort antal utredningar de senaste valperioderna. Men, aldrig tidigare har kommunfullmäktige fattat beslut på så dåligt underlag som denna gång!
När nu den politiska organisationen förändras, senare under 2007 följd av en organisatorisk förändring, görs detta av egentligen bara ett skäl: spara pengar! Färre politiker, minskad administration, annan väg för pengarna att färdas från kommuninnevånarna till eleverna är skälet till förändringarna. På vilket sätt den nya organisationen underlättar för skolorna att uppfylla de mål som stat och kommun beslutat om var den regerande majoriteten oförmögen att visa! Att sedan ett av instrumenten för att spara pengar inom skolområdet, nämligen så kallad "direkt skolpeng" inte kan införas förrän år 2008 bekymrade inte majoriteten. Sparbetingen för 2007 fick ändå stå kvar! Och visst, hur skulle man annars klara av den redan beslutade skattesänkningen?!
Genomgående hindrade den borgerliga majoriteten en anständig debatt kring sina budgetförslag genom att kalla sina besparingar antingen "generella" eller "administrativa", utan att ange på vilket sätt besparingarna skulle genomföras i praktiken.