2020-11-05

Friday for Future alla fredagar

 

Varje fredag kl 12-14 samlas vi för klimatstrejk på Stortorget med Corona-avstånd eller för digital strejk.
   Vi vill att Sverige och Lund medverkar till att hålla den globala temperaturökningen under 1.5 grader, uppfyller Parisavtalet, verkar för klimaträttvisa och lyssnar på den bästa samlade vetenskapen.

Forskningens dag 2020

 

https://youtu.be/EOQ1XFNMe9k
 

Gentekniken är ett område som genomgått en svindlande utveckling de senaste åren. Idag kan vi kartlägga en människas hela arvsmassa på ett par dygn och utvecklingen lär knappas stanna av. Den så kallade gensaxen CRISPR har blivit forskarnas senaste verktyg för att inaktivera, byta ut eller korrigera enstaka fel i gener.
   Hur används de nya genteknikerna idag? Och vad väntar runt hörnet?
   Forskningens dag 2020 har temat ”Genvägar till ett bättre liv” och kommer uppmärksamma olika aspekter av terapeutiska ”genvägar”.
onsdag 11 november 14:30 - 18:00
Forskningens dag 2020 är kostnadsfritt och kommer att ske digitalt med livesändning.
   Mer information hittar du på: www.vetenskaphalsa.se/forskningensdag.            

Valet fastnade i Trump-träsket av Gunnar Stensson

 

USA-plutokratin med sina miljardärer, sina sociala orättvisor, sitt kaotiska vårdsystem, sina förfallna skolor, sina vidskepliga ”kristna”, sitt korrupta rättsväsen, sin falska konstitution, sin parasiterande utrikespolitik, sina giriga jurister, sina överfulla fängelser, sina brutala miliser, sitt fossilförgiftade klimat, sina översvämningar, sina skogsbränder, sin ökenspridning, sina förfallande städer, vägar, järnvägar och hamnar fann en värdig representant, när den valde Donald Trump till president.
   Det finns en demokratisk majoritet i USA, ett motstånd, progressiva krafter, demokratiska och sociala institutioner som har valt bort honom.
   Men han klamrar sig fast. Till och med valresultatet fastnar i plutokratiska träsket.
   Och träsket försvinner inte bara för att man väljer bort Donald Trump. Trumpismen är en hydra med många huvuden. En uthållig omvälvande kamp på alla plan är nödvändig. För USA och för världen.

Försvaret bl.a. av Lucifer

Jag har i månader läst i Dagens Nyheter om Donald Trumps allmänna uselhet; okunnig, demagogisk, hänsynslös etc. Jag har inga invändningar men slipper å andra sidan rösta. DN tvekar aldrig utan vill oupphörligen att vi skall ansluta oss till en stat som väljer en sådan ledare. Under Trumps presidenttid har Sverige hela tiden närmat sig USA och DN vill att vi snarast ska gå in i NATO, USA:s främsta politiska verktyg. I många år har socialdemokratiska regeringar varit en garanti för att så inte skulle ske men med en statsminister som är ointresserad av utrikespolitik och en försvarsminister som får göra som han vill så håller inte det längre. Numera övar amerikanska trupper på svensk mark och en amerikansk marinkårsbrigad har 100 stridsfordon i ett svenskbyggt bergrum några mil från den svenska gränsen utanför Trondheim 

Efter en försvarsproposition
Försvaret, ja. Det är klart att Sverige behöver ett försvar, Ett litet glest land med få invånare. Det behövs ett försvar med lika och allmän värnplikt och då får man bygga nya regementen. Det behövs däremot inga nya ubåtar och inga nya stridsflygplan som kan tävla med stormakternas häftigaste. De är bara till för att Saab ska sälja dem utomlands. i regel med hjälp av mutor och till förlust. Vi behöver armésoldater som kan gömma sig i skogen. Vänsterpartiet bör därför ge upp sin traditionella försvarsnegativa inställning, men fortsätta vara antimilitaristiska. Och naturligtvis borde det vara slut med tanken att Sverige försvaras bäst i Afghanistan eller liknande länder där USA haft sina fingrar och soldater.

Fienden i öst
Fienden i öst då? Ja, Ryssland är inne i ett svaghetstillstånd nu med impopulär ledning och svårartade regionala konflikter. Så kommer det väl att vara de närmaste 20-30 åren innan en demokrati etablerat sig. I varje fall stämmer inte bilden av ett starkt land berett att kasta sig över Västeuropa. Och det är närmast löjeväckande mär den svenske försvarsministern ständigt talar om ökade krigsrisker, Det kanske är praktiskt för att få genom försvarsbudgeten men det har inget med verkligheten att göra. Gotland brukar framhävas som särskilt illa utsatt av Ryssland. Problemet är snarare USA som säkert vill ha en flygbas där för att säkra sina NATO-vänner i de baltiska länderna. Och som gärna vill fullborda inringningen av Ryssland.

Plats för V-politik
Som synes finns det gott om plats för en aktiv och självständig V-politik och för den delen med anslutning av t.ex. Miljöpartiet. Försvaret är för viktigt att lämnas åt moderaterna och S behöver också på detta område lite eld i baken. Och det borde bli ett slut på den ryckighet som innebär att försvaret ska fungera som berg- och dalbana i statsbudgeten. Jag ser fram mot affischer i nästa val som talar för alliansfri utrikes- och säkerhetspolitik.

Till Salu: Internationella Engelska Skolan

 

Skolbolaget värderas till 3,3 miljarder. Riskkapitalbolaget Peutinger vill köpa. Anbudet är 82 kronor per aktie. Skolpengarna flyger som vissna löv i marknadens blåst.            

Ny gigantisk trafikplats i söder och fortsatt breddning av E22 av Ulf N

 

Den planerade och nu beslutade trafikplats Ideon har väckt berättigad debatt och befogade protester från miljörörelsen och från de tre mindre oppositionspartierna. I planerna för Ideontrafikplatsen ingår ju också som bekant breddning av E22 med en ny fil i vardera riktningen mellan trafikplats Gastelyckan och den nya avfarten vid Ideon.
   Nu är nästa detaljplan i främjandet av mera biltrafik på E22 på väg fram till fullmäktige. Det handlar om en gigantisk ny trafikplats vid Lund Södra och en breddning med två körfält av motorvägen. Det är nu sträckan mellan Lund Södra och trafikplats Råby som ska breddas. Planen, som formellt heter ”Lilla Råby 22:12 m.fl” behandlades i går av kommunstyrelsen där majoriteten ställde sig bakom planen. Miljöpartiet och Vänsterpartiet var de enda partier som röstade emot. När planförslaget var uppe i byggnadsnämnden i september röstade MP och V också emot och MP:s ordinarie ledamot i nämnden, Axel Hallberg, ingav följande skriftliga reservation:

MP:s reservation mot ny trafikplats Lund Södra
”Klimatutmaningen är i allra högsta grad akut. Att i detta läge investera i ny väginfrastruktur som förutsätter förbränning av fossila bränslen är kontraproduktivt om ambitionen är att uppnå klimatmålen. Pengar som i dagsläget spenderas på ny väginfrastruktur borde istället investeras i hållbara transportmedel, såsom cykel, gång och kollektivtrafik.
   Därför motsätter sig Miljöpartiet att bygga ut motorvägen E22. Utbyggnaden av E22 leder också till högre bullernivåer och ökade utsläpp av partiklar. Att trafiken kraftigt ökar på E22 riskerar självklart att även spilla över på det övriga gatunätet staden. Vi miljöpartister vill inte ha en ökad biltrafik i Lunds stad. Detaljplanen för Lilla Råby 22:12 m.fl möjliggör ombyggnad av Trafikplats Lund södra samt breddning av motorvägen E22 mellan Trafikplats Lund södra och Trafikplats Råby. Miljöpartiet yrkade att avslå detaljplanen. Vi reserverar oss till förmån för vårt eget /avslags-/yrkande.”
   MP planerar att lämna in en i stort sett likalydande reservation med anledning av kommunstyrelsemajoritetens ja till planen.

Not: Kommunstyrelsen yttrade sej också över detaljplanen för kvarteret Galten. Planen är ute på samråd och jag hoppas återkomma om kommunstyrelsebehand-lingen av frågan.

Viddernas Skåne och bordet i ån av Gunnar Stensson

 Vi rör oss oftast bland parkens träd och på stadens gator, mellan speglande vattenpussar och gula lövmattor. Men ibland behöver vi något annat: rymd och fria vidder. Då går vi mot Norra Knästorp. 

   Avståndet till stad och trafikleder gör husen små och bilarna till leksaker. Grå molntrasor flyger i blåsten och solytorna vandrar över de gröna fälten.
   Bortom de vita statarbostäderna syns de solbelysta höghusen vid Södra vägen, domkyrkans dubbeltorn, Allhelgonakyrkan och vattentornet.
   Vi följer stigen mellan åkrarna och Höje å mot träddungen vid den före detta järnvägsbron. Plötsligt dyker fyra rådjur upp. Vi stannar och de står stilla och bevakar oss. Så snart vi rör oss, flyr de i en båge över åkrarna och tillbaka in i dungen.
   Vi går över E22 och gamla Malmövägen in i parken och kommer till Sankt Larsvägens bro som förbinder Östra och Västra Borggården.
 


Under bron forsar vattnet över stenarna

Mitt i forsen står ett bord med bänkar. Man skulle kunna sitta på bordet med fötterna på en av bänkarna. Kanske sitter en naken näck där och spelar i novemberskymningen. Brons cementytor är täckta med budskap om kärlek och hasch.
   När jag kommer hem kokar jag äpplemos av fallfrukt från äppleträden vid Knästorpsvägen.

Avtackningar och räddningstjänstdebatt av Hanna Gunnarsson

 

Den senaste tiden har varit en tid av avtackningar av Jonas Sjöstedt. Förra tisdagen var han med på sitt sista gruppmöte och efter en lång och intressant diskussion om LAS så tackade vi Jonas med blommor och en insamling till den organisation som han har varit aktiv i under sin tid i Stockholm, hemlösa.se. Gruppledare Maj Karlsson höll ett fantastiskt fint tal om allt Jonas har gjort för oss och partiet, men också om hans egenhet att baka bröd till oss och ringa för att framföra “käcka” idéer tidigt på morgonen. Samma kväll hade vi en gemensam middag där varje ledamot tackade Jonas i ett kort tal. Jonas tackade sedan med ett personligt tack till varje ledamot. Det var en väldig fin avslutning. 

Under de senaste två veckorna har jag haft en debatt om räddningstjänsten. Efter de stora bränderna 2014 och 2018 tillsattes en utredning för att ta reda på hur räddningstjänsterna ska kunna bli effektivare. Nu har det första lagförslaget från utredningen blivit färdigt. Jag pratade om att vi måste stoppa alla försök att privatisera räddningstjänst. Det nya förslaget från regeringen öppnar upp lite lite för detta, något vänsterpartiet såklart kritiserar. Jag pressade socialdemokraterna om detta i en replik men fick inga tydliga svar. Jag pratade också om att vi behöver utreda om räddningstjänsten behöver en ny typ av styrning. Idag är den kommunal, men många kommuner driver sin räddningstjänst i kommunalförbund och mindre regioner. Kommunerna visar på det sättet att räddningstjänsten är för komplicerad att styra av varje enskild kommun. Räddningstjänsten är, tillsammans med polisen, de som ser till att vårt samhälle är tryggt och säkert i fredstid. Jag framförde såklart ett stort tack till all personal i räddningstjänsten, vårt samhälles hjältar. Lyssna gärna via länken (tryck på mitt namn).

Jag vill också rekommendera en debatt om RUT, som Vänsterpartiets skattepolitiska talesperson Tony Haddou deltog i. RUT är en mycket viktig fråga för oss, en av de tydligaste tecknen på att vi har en skattepolitik som gynnar de högavlönade. Debatten finns här:
   Nyligen kom det ut en bok om regeringsbildningen 2018, som talmannen tagit initiativ till. På riksdagens hemsida kan man se och lyssna till ett seminarium om boken.
   Under den senaste tiden har jag gjort studiebesök hos Försvarsmakten i Halmstad och Umeå. I Umeå finns Skyddscentrum, där man arbetar med CBRN (kemiska, biologiska, radioaktiva och nukleära ämnen). De har arbetat tillsammans med Folkhälsomyndigheten under pandemin. Jag har också arbetat med Vänsterpartiets följdmotion på regeringens stora proposition “Totalförsvar 2021-2025”, där inriktningen för försvarspolitiken och totalförsvaret för de närmaste fem åren slås fast. 
Hanna Gunnarsson (v) , Riksdagsledamot, Lund 

Trafikverkets fel?

 När vi protesterat mot nya avfarter och sex filer på motorvägen har de styrande politikerna ömsom försvarat utbyggnaden och ömsom skyllt på trafikverket. Jag har många gånger frågat mig om inte någon kan sätta stopp för galningarna på trafikverket som hela tiden planerar för mer bilar. 

   Nu har det precis kommit ett förslag från verket på inriktning för de kommande tio till femton åren. Det är ute på remiss, så alla ha chans att ge synpunkter direkt till verket, eller till er representant i riksdagens trafiknämnd, för vänsterpartisternas del Jens.Holm@riksdagen.se
 


Läs trafikverkets rapport »

Nu är Vänsterpartiets följdmotion på regeringens proposition Totalförsvar 2021-2025 inlämnad! av Hanna Gunnarsson

 Detta är mandatperiodens viktigaste motion på mitt område. Jag har gått och funderat på den i ett år och antecknat saker som ska med för att inte glömma viktiga delar. 

   Jag och politiska sekreteraren Tove har skrivit en motion som ska kunna vara ett litet uppslagsverk för Vänsterpartiets försvarspolitik, och därför blev den väldigt lång (35 sidor, lång till och med för att vara en riksdagsmotion).
   Motioner täcker både det militära och det civila försvaret, det finns ett långt stycke om miljö och klimat, vi har med krav om jämställdhet, ett långt stycke om integritet vid signalspaning, och såklart viktiga stycken om militär alliansfrihet, NATO/EU, FN och kärnvapenmotstånd och mycket annat.
 

Läs gärna! 

Jan Myrdal är död av Gunnar Stensson

 Jan Myrdal, CH Hermansson, Jonas Sjöstedts mamma, Nooshi Dagostar, Olof Palme, FNL-grupperna, Pol Pot, Beppo Persson, Solidaritet med Vietnam, Lars Werner, VPK Lunds demokratiska manifest, Jörn Svensson, massakern på Himmelska fridens torg, Gunnar Sandin, Ulf Nymark, Gudrun Schyman, Lars Ohly, Jonas Sjöstedt.

 

Samtida bekännelser av en europeisk intellektuell blev en av de böcker som väckte 60-talsvänstern. Rapport från kinesisk by beskrev maoismen som ett efterlängtat alternativ till den stagnerade sovjetkommunismen.
   CH Hermansson tog ett historiskt steg när han fördömde Sovjetunionens invasion i Tjeckoslovakien i augusti 1968. Traditionalisterna i VPK gjorde uppror mot CH på partikongressen 1969.
   – Någon jävla ordning ska det vara i ett parti, sa CH. Jonas Sjöstedts mamma broderade parollen och Jonas satte upp den på sitt kontor när han blev partiordförande. Han skickade den vidare till Nooshi Dagostar härom dagen.
   Vietnamkriget var efterkrigstidens historiska vattendelare.
   Jan Myrdal blev omkullslagen av polisen och fick sina glasögon krossade när på väg hem från ett FNL-möte i Stockholm strax före jul 1967. Olof Palme demonstrerade tillsammans med Nordvietnams ambassadör i januari 1968.
   FNL-gruppernas ledning kom att domineras av KFML som var ett maoistiskt parti. Vietnamkriget skärpte konflikten mellan Kina och Sovjetunionen.
   Kina förde samtal med Richard Nixon (”pingpong-diplomatin”), samtidigt som de stödde Pol Pots Kampuchea mot Vietnam. Jan Myrdal och KFML anslöt sig till den maoistiska politiken. De försökte få med sig FNL-grupperna.
   Lunds stora FNL-grupp protesterade, liksom många andra. Jag var ombud för Lund vid DFFG:s kongress 1975 och invaldes i DFFG:s styrelse som enda representant för oppositionen. Vietnam befriades, USA besegrades. 1977 lades FNL-grupperna ner. Samtidigt bildades en Kampuchea-organisation.
   Beppo Persson och jag tog initiativ till Solidaritet med Vietnam.
   1976 hade jag blivit medlem i VPK, som jag sympatiserat med sedan CH fördömt den sovjetiska


 

ockupationen av Tjeckoslovakien och stått för det vid kongressen 69. Men nu var Lars Werner partiledare.
   Jag ingick i delegationen från Lund vid VPK:s kongress 1977 och chockerades av SUKP:s starka närvaro. I Lund hade vi antagit ett demokratiskt manifest som inspirerats av Jörn Svensson och bröt med Sovjetberoendet. Ett nytt sovjetkommunistiskt parti, KP, bildades med sovjetiska pengar. Jag deltog också i VPK:s nästa kongress. Vi stödde Solidaritet i Polen 1980.
   Jan Myrdal reste till Phnom Penh med stora delar av FNL-gruppernas forna styrelse. Krig utbröt mellan Vietnam och Kampuchea. Pol Pots folkmord avslöjades. Jan Myrdal både förnekade och försvarade folkmordet.
   Jag angrep honom i Aftonbladet, Expressen och DN. En debatt mellan Myrdal och mig arrangerades i Malmö, men han kom aldrig utan skickade en ersättare.
   Tio år senare kvävs den kinesiska demokratirörelsen i en blodig massaker på Himmelska Fridens torg.
   Gunnar Sandin tar initiativ till en protestdemonstration i Lund. Jan Myrdal försvarar massakern.  
   Sovjetunionen bryter samman efter kriget i Afghanistan.
   VPK tar bort K-et ur partinamnet. Ulf Nymark har länge drivit frågan. Gudrun Schyman blir partiledare efter Lars Werner. 1998 gör V sitt bästa val. Efter henne kommer Lars Ohly och den politiska och opinionsmässiga tillbakagång som varade tills Jonas Sjöstedt blev partiledare.

Jan Myrdal skrev berömda självbiografiska böcker på 1980-talet. Dem har jag inte läst. Men jag har flera bra böcker av honom, bland andra Kulturers korsväg, 1960, om Afghanistan, och Sidenvägen, som kom1977.
   Nu är Jan Myrdal död och verkar avlägsen, men han kommer att leva kvar, både i historien och litteraturen - trots sina fundamentala misstag.
   Dessa snabba och korta minnesanteckningar är mycket selektiva och somligt kan vara missmint. De handlar om mer än 50 år. Vi är alltjämt många som var med år 68 ren. Korrigera eller komplettera dem gärna.

Demonstration i Jerusalem

 

 Ett polisfoto på en demonstration mot Netanyahu och hans korrupta regim på
Jerusalem, Balfour Street / Paris torg.

  

Detta foto försvann från sociala medier och tidningar eftersom regimen i Israel inte vill att världen ska se omfattningen av demonstrationerna. Så hjälp till att dela detta foto och kunskapen om de massdemonstrationer som pågått de senaste 20 veckorna.
   A police drone photo of a demonstration against Netanyahu and his corrupted regime in Jerusalem, Balfour Street/Paris square.
   This photo disappeared from social media and newspapers because the regime in Israel does not want the world to see the scope of the demonstrations. So help to share this photo and the knowledge about the mass demonstrations that have been going on for the last 20 weeks.
JIPF - Judar för Israelisk-Palestinsk Fred