2009-01-15

Aktioner mot Israels brutala krig i Gaza

STOPPA MASSAKERN I GAZA!
Lunds Palestinagrupp inbjuder till manifestation mot kriget på Lunds Stortorg lördagen den 17 januari klockan 12.
Röda Kapellet spelar palestinsk musik
Information om krigsutvecklingen
Tal

Manifestationer på andra orter i Skåne:
kl 12 – Manifestation på Stortorget
Hässleholm
kl 14 – Demonstration, samling Gustav
Adolfs torg i Malmö – avmarsch
kl 15 till Möllevångstorget
kl 14 – Demonstration, samling Gustav
Adolfs torg i Helsingborg

Hjälp oss att skicka förnödenheter och mediciner till Gaza.
Sedan i somras har den internationella kampanjen Free Gaza framgångsrikt sänt fyra båtar från Cypern till Gaza.
Människorättsaktivister från hela världen som rest med båtarna har haft med sig mediciner och annan humanitär hjälp.
För att fler båtar ska kunna åka behövs pengar. Ditt bidrag är viktigt.
Stoppa Israels brott mot folkrätten - Bryt belägringen av Gaza.
Sätt in pengar på ISM:s bankgiro 5588-2732 och glöm inte att skriva "GAZA"
freegaza.org
www.ism-sweden.org

Flygelkören

Vårens sjungningar sjungs på onsdagar
kl 19 på Flygelskolan som vanligt, välkomna!
Kören har ju ett underskott på män, och den som vill får gärna sprida annonsen.
Gösta Petersén

Stoppa matchen-kampanjen

Stoppa matchen-kampanjen har nu dragit igång på riktigt. Sverige möter Israel i Davis Cuptennisen den 6-8 mars i Baltiska Hallen, Malmö. "Nätverket mot Israels krig och ockupation" är en samling av ungefär 15 föreningar och partier som står bakom de senaste veckornas demonstrationer och protester mot kriget i Gaza och står också som arrangör till Stoppa matchen-kampanjen. Under den kommande veckan kommer vi att gå ut med mer info och utspel i media.
Nu ligger vår hemsida uppe. Där kommer du att hitta information om kampanjen, hur du kan hjälpa till och, lite längre fram, praktisk information om vad som ska hända kring matchen.
Olof Holmgren
info@stoppamatchen.se

Upprop: OM DET VORE JAG

Hej. jag heter Lisa Magnell och är ordförande i Högsby Internationella förening, vi har ett nationellt upprop på nätet, som finns på sidan http://upprop.nu/0D16
Uppropet heter OM DET VORE JAG, och uppmanar migrationsverket att ha en humanare syn i sin behandling av asylärenden. Besök sidan och se om det är något Du/Ni kan skriva under. Om det är så att detta upprop känns viktigt skulle det glädja oss om alla som kan sprider länken till alla de vet, ju fler namn dess bättre.
En god fortsättning på det ny året önskar vi i föreningen
Vänliga hälsningar
Högsby Internationella Förening
Lisa Magnell

Cykelstaden Lund? av Gr

Planförslaget för ESS-området har nu presenterats och ska behandlas i kommunens politiska apparat. Det är ett omfattande och till synes genomarbetat dokument som behandlar en massa olika aspekter: säkerhet förstås men också miljö i vid mening.
Till miljöfrågorna hör trafiken. Närheten till E22-an beskrivs positivt och behovet av ännu en motorvägsavfart antyds. Kollektivtrafiken glöms dock inte bort och det talas om de spår som ska komma på Lundalänken, som det har talats i åtskilliga år nu. Ett problem är förstås att länken viker av innan den når fram till ESS så att gångavståndet blir i största laget för att spårvagnen ska bli attraktiv, samtidigt som enbart ESS knappast erbjuder tillräckligt resandeunderlag för en avgrening. Vi ska minnas att åtskilliga av gästforskarna nog kommer med taxi från Kastrup.
Avståndet från Stortorget till ESS-områdets mittpunkt är en halvmil. Det är långt i förhållande till översiktsplanens önskan om högst fyra kilometer mellan bostad och arbetsplats, och för den som inte råkar bo vid Stortorget utan på Klostergården eller yttre Väster blir det lätt halvannan mils daglig cykling tur och retur. Bra för individens folkhälsa, men vid väder som nu kan det ta emot att börja streta uppför den långa backen om morgnarna.
Då krävs det att cykelvägarna från stan (det behövs flera, från olika riktningar) är bra: så raka och korta som möjligt, inga onödiga backar över eller under motorleder, med vindskyddande häckar där inte hus stoppar vinden och naturligtvis exemplariskt underhållna.
Häromåret utnämndes Lund till landets cykelstad. Om cykelvägar till ESS står inte ett dyft i den omfattande ESS-planen.

Ehud Olmert förödmjukar Condoleeza Rice
av Gunnar Stensson

Källa AFP
Ehud Olmert skröt i ett valtal nyligen med att han tvingat den amerikanska utrikesministern Condoleeza Rice att lägga ner USAs röst vid säkerhetsrådets omröstning om omedelbart eldupphör och israeliskt tillbakadragande.
Olmert ringde upp Vita Huset och krävde att få tala med president Bush. Tio minuter återstod före omröstningen i säkerhetsrådet.
”Jag sa: koppla mig till Bush! De svarade att han var mitt uppe i ett tal i Philadelphia. Jag sa att det brydde jag mig inte om.
Jag måste tala med honom nu! Han klev ner från podiet och talade med mig. Jag sa: Förenta staterna får inte rösta för resolutionen. Förenta staterna får inte rösta för en sådan resolution! George ringde genast upp utrikesministern och befallde henne att lägga ner sin röst.”
Fjorton av säkerhetsrådets 15 medlemmar röstade för resolutionen. USA la ner sin röst.
Olmert berättade att hans uppringning och president Bushs tillrättavisning hade gjort Condoleeza Rice ”röd i ansiktet”. Det var hon som hade ”kokat ihop, formulerat och manövrerat resolutionen fram till en omröstning”.
Hon blev utskämd, konstaterade Olmert belåten.
Och Israel kunde fortsätta slakten på palestinier.
Det positiva i historien är att den visar att Condoleeza Rice är mer seriös än Bush. Hade hon vägrat lyda kunde det ha räddat hennes eftermäle.

Appell från ett vuxenkollektiv fjärran från Lund....
av Herman Schmid

Nu har det kommit igång, det kollektivprojekt som Bertil Egerö berättade om i detta blad för nästan ett år sedan. Ett vuxenkollektiv (+40) med 40 lägenheter (2:or och 3:or) och ett gemensamt hus som ligger där det urbana Malmö slutar och den skånska slätten tar vid, på gångavstånd från strandängarna mellan Sibbarp och Klagshamn och just bortom Öresundstågets bana mot Köpenhamn och kontinenten.


Uppbyggt efter den välkända modellen från Stockholm och Lund är det likväl helt annorlunda vad gäller rekrytering och vardagsliv med mycket mera. Den som vill veta gör klokt i att komma till en Öppet Hus-visning lördagen den 17 januari kl. 11.00. Där presenteras projektet, visas lägenheter och gemensamma lokaler och träffas de nyblivna kollektivisterna i all deras mångfald!
Res till Malmö C, tag buss nr 5 mot Bunkeflostrand, stig av vid hållplatsen Annestad och gå knappt 100 meter till Sadelmakarebyn 6 och du är framme. Eller tag buss 4 mot Klagshamn, stig av vid ICA-butiken i Bunkeflostrand och gå Gottorpsvägen nordost till sista kvarteret på vänster sida (ca 12 minuter). I kyla eller motvind, kör i bil hela vägen, det är ännu lättare!
För ytterligare information se www.boaktiv.se eller ring undertecknad
(tlf. 0709 310966), som vill passa på att tacka Bertil Egerö och Veckobladet för rapporten från i vintras som helt och hållet kom att forvandla mitt vardagsliv!

Att välja sida av Lucifer


Den 21 april 1941 gjorde den svenske överbefälhavaren Olof Thörnell och marinstabschefen Stig H:son Ericsson en föredragning inför den svenska samlingsregeringen. Det hade börjat bli uppenbart att Tyskland och Finland planerade ett anfall på Sovjetunionen, något som ock­så kom till stånd två månader senare. Den svenska försvarsledningen menade att det var ange­läget att Sverige tog del i det kommande kriget, dels genom att överföra trupper och kust­artilleri till Åland, dels skicka en armégrupp om så där 80,000 man till Finland. I den kom­mande konflikten skulle Sverige nämligen bli tvungen att välja mellan Tyskland och Sovjet.

”Vit av ilska”
Det här regeringssammanträdet är berömt genom de meningsskiljaktigheter som uppstod.. Särskilt berömt är finansminister Ernst Wigforss reaktion. Flera dagboks- och memoar­författare skriver det: Wigforss blev ”vit av ilska”. Då ska man alltså minnas att ÖB upprepade gånger sagt att den svenska försvarsmakten var svag. Men den var alltså stark nog att skicka mot Sovjet. Och som ytterligare påspädning ställde Wigforss till överbefälhavaren frågan hur läget skulle bli om Sverige i stället gick med Sovjet mot Tyskland. Thörnell svarade att det skulle vara ”absurt” att gå emot Tyskland, när detta land nu var allierat med Finland.

På vems sida?
I det pågående festtalandet om Finland och Sverige skadar det inte att nämna att det faktiskt har funnits en del meningsskiljaktigheter mellan länderna. Men det är inte det jag vill ta upp här. Jag är ute för att peka på att det ibland kan vara viktigt att vända på en fråga.
Det var naturligtvis inte Wigforss mening att Sverige skulle gå i allians med Sovjet. Men i ett läge där ämbetsmännen, militären ja nästan hela det borgerliga Sverige visserligen hade sina reservationer mot Hitlers Tyskland, men ändå såg det som det minst onda var hans ord viktiga. Och, kanske man kan tillägga, bakom honom stod den överväldigande opinionen inom arbetarrörelsen som saknade sympati för Hitler-Tyskland.
Vi är nu i ett opinionsläge där de borgerliga ledarskribenterna nästan dagligen varnar för det farliga Ryssland. Gången är den lyckliga tid då Boris Jeltsin beordrade

artillerield mot parlamentsbyggnaden och med vodkaflaskan i hand sluddrade om frihet och demokrati. Det farliga Ryssland är tillbaka. och med det kalla krigets stämningar på ledarredaktionerna. Typisk är Mats Skogkär på Sydsvenskan som i veckan kommenterar en socialdemokratisk rapport om försvarspolitiken. Björn von Sydow skriver där om Ryssland: ”Landets odemokratiska utveckling förenat med dess upplevelse av förödmjukelse skickar inga positiva signaler till omvärlden”. Ja, det skulle jag kunna hålla med om. Men uppträder Ryssland som en aggressiv militärmakt? Skogkär menar att det är inte lönt med ett svenskt försvar om vi inte går med i Nato.

Hotar Ryssland Sverige?

Såvitt jag förstår var det Georgien som började krig för några månader sedan, även om det förtegs länge. Och den där gasen, verkar det inte vara Ukraina som konstrar mest? De får den till halva priset, möjligen ett gammalt vänskapspris, och när Ryssland vill ha mer betalt talar man om övergrepp. Nog verkar Ryssland ha gått burdust för att inte säga brutalt tillväga när man stängde av gasen, men hade de inte rätt till det när nu vänskapen har tagit slut?
Jag inser att det är närmast dumdristigt att skriva så särskilt om man hör hemma i vänstern.. ”Moskvadräng” var ett av de mildare skällsorden man fick höra när man stod med bössan för FNL på 70-talet. Jag har inget till övers för KGB-Putin och en delvis laglös regim. Men att bara falla in i samma gamla rysshat som alltid odlats i de borgerliga kretsarna är inget alternativ.

Stärk försvaret!
Jag anser också att vi ska stärka försvaret och tycker mera allmänt att raserandet av ett folkligt förankrat försvar under 90- och 00-talen har varit en grotesk felbedömning och en fruktansvärd kapitalförstöring. Men min oro handlar inte om rysk gas eller georgiska provinser. Jag tycker inte att Sverige ska var ett militärt vakuum, med instabila NATO-medlemmar på andra sidan Östersjön. Jag tror man ska vara mer rädd för världens största militärmakt, den som har 750 baser runt om i världen och som anser sig ha en historiskt mission att ingripa i andra länder för att forma dem efter sin avbild eller komma och rädda oss från ryssen.

Joseph Stiglitz: ”Ojämlikheten är roten till det onda”
av Erik Kågström

Det är inte meningsfullt att diskutera den nuvarande ekonomiska krisen om man bara ser till de finansiella problemen och svårigheter på grund av åtstramad kreditgivning. Det som på sikt kan bli hinder för en stabil utveckling av världsekonomin är obalanserna och bristerna i den underliggande reala ekonomin. Till de insiktsfulla på detta område hör ekonomipristagaren Joseph Stiglitz. I sin bok ”Fungerande globalisering” och i tidningsartiklar har han beskrivit den viktigaste orsaken till den nuvarande obalansen i världsekonomin: den ökande ekonomiska ojämlikheten på individnivå och den minskande löneandelen av förädlingsvärdet i den globala ekonomin. ”Pengar har flyttats från dem som spenderar hela sin inkomst till dem som har sådant överflöd att de inte kan spendera allt även om de försökte”. Detta har medfört att efterfrågan i världen – global aggregate demand – inte räcker till för den ständigt ökande produktionsvolymen. Världsekonomin hade därför inte kunnat fungera och växa om inte amerikanerna med lånefinansierad överkonsumtion bidragit till att upprätthålla efterfrågan globalt.
I en artikel i Project Syndicate 090108 har Joseph Stiglitz på nytt tagit upp dessa frågor. I den nuvarande krisen anser han det visserligen nödvändigt med de ekonomiska stimulanspaket som nu planeras och genomförs i olika länder för att mildra effekten av kreditåtstramningen. Men för att man på sikt skall kunna få en stabil utveckling av världens ekonomi krävs det också strukturella reformer. Stiglitz är tydlig med vad han anser vara det mest angelägna. ”För det första måste vi vända den olyckliga trenden till ökande ekonomisk ojämlikhet”. Lönerna måste öka på vinsternas bekostnad. En ökad progressivitet i beskattningen är en nödvändig åtgärd. I andra sammanhang har Stiglitz också framhållit betydelsen av starkare fackliga organisationer.
Systemet med en global reservvaluta som är knuten till ett enda lands valuta – i dag dollarn - anser Stiglitz är olyckligt. Han vill i stället ha en fristående reservvaluta – något i stil med Keynes Bancor eller IMF:s dragningsrätter.
Vår stadsminister tycks betrakta krisen som något som drabbat det svenska folket utifrån – utan egen förskyllan. Men också i Sverige har den ekonomiska ojämlikheten ökat. Efterfrågan på den svenska hemmamarknaden är inte stor nog för att motsvara vår produktion. Utan hjälp med efterfrågan från utlandet skulle vår ekonomi stagnera. Att vi har ett ständigt exportöverskott beror på att vi inte har råd att konsumera lika mycket som vi producerar.
Det måste vara en uppgift för den svenska vänstern att upplysa allmänheten om de djupa orsakerna till krisen. Om hur nyliberalismens trickle-down-filosofi har skapat obalanser som lett till den nuvarande krisen och i dess följd kanske en långvarig depression.

Om LKFs planerade bostadsbyggande
av Sven-Bertil Persson & Ulf Nymark

Interpellation ställd till LKF:s ordförande Lars Bergwall

I en interpellation, ställd till byggnadsnämndens ordförande vid fullmäktiges december-sammanträde i fjol uttryckte vi vår oro över den sjunkande bostadsproduktionen i Lunds kommun. I debatten kunde vi med stöd av uppgifter från Tekniska förvaltningens Mark- och exploateringsenhet påvisa att antalet färdigställda lägenheter under år 2008 minskat med 53 procent jämfört med år 2006. Antalet påbörjade lägenheter under år 2008 var cirka 60 procent lägre än planerat i Mark- och bostadsförsörjningsprogrammet (MBP). Prognosen i december för antalet byggstarter för lägenheter år 2009 låg på en nivå cirka 30 procent under den i MBP.

Hårdast drabbat, även relativt sett, av det kraftigt nedskurna bostadsbyggandet är bostäder med hyresrätt. Andelen hyresrätter av det totala bostadsbyggandet var år 2006 64 procent, för att år 2008 ha sjunkit till 36 procent. Prognosen (dec. 2008) för andelen påbörjade hyresrätter 2009 var ynka 17 procent! Allt detta enligt uppgifterna från Mark- och exploateringsenheten.

I debatten undrade vi, liksom delar av den övriga oppositionen, vilka planer den borgerliga majoriteten hade för att få fart på bostadsbyggandet. Bland annat efterlystes hur majoriteten tänkte nyttja kommunens eget bostadsföretag, LKF, för att åter få fart på bostadsbyggandet.

Du hävdade då att LKF redan agerat för att öka sitt bostadsbyggande för de kommande
åren. Du uppgav att för år 2009 planerar LKF 258 lägenheter och för 2010 planeras 352 lägenheter.

Enligt uppgifter (2009-01-14) från LKFs marknadsavdelning ser LKFs planering för bostadsbyggandet helt annorlunda ut.
För år 2009 planerar LKF påbörja 35 (!) lägenheter, och för år 2010 222 lägenheter.* För fullmäktige uppger du sålunda hela 223 fler lägenheter än den verkliga planeringen för år 2009, och för nästföljande år 130 fler lägenheter än planeringen.

Det är sålunda, milt uttryckt, en betydande differens mellan de uppgifter du lämnade till fullmäktige i december och den faktiska planeringen för LKFs bostadsbyggande.

Vi vill med anledning av detta ställa följande frågor till dig:

Hur förklarar du det stora gapet mellan de uppgifter du lämnat till fullmäktige om LKFs planerade bostadsbyggande och den reellt existerande planeringen? Ämnar du verka för att LKF ska öka sitt bostadsbyggande de kommande åren i förhållande till idag gällande planeringsnivå?
Sven-Bertil Persson
Ulf Nymark
Demokratisk Vänster

* De siffror vi fått från LKFs marknadsavdelning inkluderar inte äldreboenden. Enligt MBP planeras inga LKF-byggda äldreboenden med byggstart 2009. För år 2010 har vi till LKFs uppgivna byggstarter, 162 lägenheter, lagt till 60 äldreboenden i enlighet med MBP, varför slutsumman blir 222 lägenheter för LKF detta år.

Ehud Olmert: Israel hade inget val
av Gunnar Stensson

Den politiskt korrekta uppfattningen i Sverige är att Hamas startade kriget genom att angripa Israel. Något tiotal Hamas-raketer avfyrades nämligen efter det att vapenvilan hade upphört den 18 december.
Påståendet att Hamas orsakade kriget upprepades dussintals gånger i borgerliga inlägg under riksdagsdebatten den 14 januari.
Någon militär effekt hade raketerna inte. Det var inte heller att förvänta. Under de åtta åren före vapenvilan hade cirka 8000 raketer skickats mot Israel. De kostade enligt den israeliske ambassadören 32 israeler livet. En bråkdel av de palestinier som miste livet under motsvarande tid.
Dessa hemmagjorda raketer med kort räckvidd, obefintlig träffsäkerhet och obetydlig laddning saknar all militär betydelse. Trafiken i Tel Aviv skördar mångdubbelt fler offer.
Nu upprepar radion varje morgon att både Israels bombningar och Hamas raketbeskjutning fortsätter.
Under det snart tre veckor långa kriget har ett tiotal israeler dödats. Av dem har 2 eller 3 dödats av raketerna.

Israels existens hotad?
Premiärminister Ehud Olmert påstår att Hamas raketer hotar Israels existens. Han hävdar att Israel har rätt att försvara sig mot denna dödliga aggression. Han får stöd av president George Bush och Sydsvenskans Per T Ohlsson.
Det är enligt Olmert på grund av rakethotet som Operation Gjutet Bly genomförs. Eftersom raketerna avfyras från ramper i skolor, sjukhus och FN-lokaler har Israel inget annat val än att spränga ihjäl hittills 1100 palestinier, varav mer än 400 barn.
I söndags körde den israeliska armén ut den svenska personalen ur en av svenska kyrkans kliniker och jämnade den med marken. Där fanns visserligen ingen hamas-terrorist men det var ett sätt att indirekt skada Gazaborna och avskräcka humanitära hjälporganisationer.
Operation Gjutet Bly måste fortsätta med konsekvens och fasthet tills Hamas-terroristerna upphör med raketbeskjutningen, säger Olmert.
Situationen påminner om folkmordet på indianerna. ”Barbariska vildar” med pilbågar angrep invaderande nybyggare. Armén drev bort dem till ödsliga territorier där de hölls instängda. När de gjorde uppror utrotades de av US Cavalry. Gjutet bly mot pilbågar. Många israeliska medborgare är aggressiva amerikanska fundamentalister.
Påståendet om det hotade Israel saknar all trovärdighet men tycks fungera, kanske för att Israel kan förlita sig på att ideologiskt låsta personer i total avsaknad av empati upprepar det i press och riksdag.
Vi som kräver att Israels bombningar upphör ska inte heller förhäva oss. Vi styrs av samma absurda propagandabild när vi automatiskt tar avstånd från raketbeskjutningen varje gång vi berättigat kritiserar Israel för att plåga ihjäl och såra tusentals civila med vit fosfor eller splitterbomber med splitter som inte kan upptäckas med röntgen..
Ingen har utbrustit: Kejsaren är ju naken!

Yuval Diskin: ”Hindret mot ett eldupphör är inte raketerna.”
I själva verket tror inte ens Israels militärledning på myten om raketerna. Och hur skulle den kunna tro det? Den består ju av professionella militärer.
Israels planering för kriget började långt innan vapenvilan upphörde.
Redan i september 2007 började Israel strypa tillgången på drivmedel i Gaza. Under de två månader som föregick angreppet minskade man tillgången på diesel så att det kraftverk som förser Gaza med el bara

fick 18 procent av behovet. Redan för tre månader sedan hindrade Israel reservdelar som var nödvändiga för att Gazas elektriska system skulle fungera. De ligger fortfarande i Ashdod-hamnen.
I Egypten pågår förhandlingar om eld upphör mellan Egyptens, Tysklands, Israels och Hamas representanter.
Egyptens och Israels mål är att försegla gränsen mellan Egypten och Gaza så att inga vapen från Iran kan föras in i Gaza. Att också livsviktiga förnödenheter förs in genom tunnlarna till Gazas svältande folk nämns inte.
Hamas representant Muhammed Nazal krävde inledningsvis att alla gränsövergångar till Israel skulle öppnas för att bryta Gazas isolering. Han har nu enligt Nathan Shachar i DN reviderat kravet och nöjer sig med att Israel ”börjar öppna” övergångarna.
Det israeliska kontraspionagets chef Yuval Diskin säger öppet att det centrala hindret mot eld upphör inte är raketbeskjutningen. Vad spelar det för roll att Hamas idag, onsdag, har avfyrat ett tiotal helt verkningslösa raketer?
Fast det är klart, de israeliska partiledarna använder dem i sin propaganda inför valet.
Israels syfte är att fullständigt försegla gränsen mellan Egypten och Gaza och terrorisera befolkningen så att den blir totalt beroende av Israel. Därefter kan Israel dra tillbaka sina trupper.
Än finns det tunnlar kvar. Därför utsätts gränsen sedan flera dagar för massiva bombningar. Stora delar av staden Rafa är förstörda.

En förevändning
Raketbeskjutningen är bara en förevändning. Israel varken kan eller vill förhindra att en eller annan ”Hamas-terrorist” skjuter iväg en primitiv raket. Det utgör inget hot. I stället ger det Israel handlingsfrihet genom att också i framtiden möjliggöra israeliska straffraider.
I verkligheten för Israel ett ”preventivt” krig mot Iran. Det är den rationella förklaringen till våldet. Hamas och palestinierna i Gaza är bara brickor i spelet.
Denna israeliska rationalitet är visserligen paranoid och kommer förmodligen till slut te sig lika orimlig som påståendet att Hamas raketbeskjutning utgör ett reellt hot mot Israel. Men rationella resonemang kan åtminstone diskuteras rationellt.
Nyligen avslöjade New York Times att Israel begärt tillstånd från USA att bomba nukleära anläggningar i Iran. President Bush sa nej för en gångs skull. Däremot inbjöd han Israel att medverka vid hemliga sabotageförsök mot anläggningarna.
Episoden är ytterligare ett bevis på att det är Israel som militär supermakt som utgör det stora hotet mot fred och människor i Mellanöstern. Särskilt oroande är att Israel har tillgång till kärnvapen.

Israels stridsvagnar tränger djupare in i Gaza stad
Kriget trappas nu upp. Israel skickar in stora truppstyrkor i staden Gaza. Tiotusentals palestinier har drivits ut från sina hem. Det största sjukhuset och FNs biståndscentrum står i lågor efter stridsvagnsbeskjutning och bombangrepp. Israels avsikt är att åstadkomma största möjliga skada innan man tvingas till vapenvila.
Om det inte blir vapenvila snart – och risken är stor - kommer vi i nästa nummer av Veckobladet tvingas berätta att ytterligare hundratals kvinnor och barn – som idag är levande - utplånats av den israeliska krigsmaskinen. Redan idag rapporteras antalet döda palestinier ha stigit till 1100.

Ansvaret för Gaza kriget ligger hos FN och västvärlden
av Lars-Anders Jönsson

Israel har under perioder ockuperat såväl södra Libanon som Gaza. Israel har dragit sig ur såväl södra Libanon som Gaza. I normala fall borde detta uppfattas som en förbättring att slippa ha en främmande makts soldater utanför sitt hem. Så är och var säkert också uppfattningen bland befolkningen. Trots detta följdes israels reträtter från Libanon och Gaza av angrepp från dessa områden in över gränsen mot Israel. Angreppen på Israel har planerats och utförts av islamistiska fundamentalister i Hizbollah och Hamas i skydd av civilbefolkningen och utan att ha folkets stöd. Samtliga raketangrepp mot Israel har gjorts mot civila mål. De islamistiska gruppernas vinst är att de för den muslimska världen visar sig våga trotsa staten Israel. Olika opinioner i västvärlden har också mobiliserat stöd för det utsatta palestinska folket då de ses som den svagare och angripna parten. Israel har samtidigt beskrivits i termer av krigsförbrytare och deras aktioner som oproportionerligt våldsamma.

Israels rätt att existera
Israels rätt att existera och dess rätt att försvara sig erkänns allmänt med undantag för islamska fundamentalister. Men mer blir det inte. I Libanon fanns visserligen FN personal såväl före som efter invasionen men de hindrade inte Hizbollahs militära förberedelse av krig mot Israel. Samma sak inträffar nu. FN och många stater fördömer Israel för de många offren i Gaza och kräver omedelbart eldupphör men ingen kommer med trovärdiga förslag på hur man skall säkra konfliktområdena så att de inte åter används för nya raketbeskjutningar.
Troligtvis kommer det en överenskommelse med inslag av övervakning/garantier och så lämnar Israel Gaza. Vad händer sedan? Efter ganska kort tid bygger åter Hamas, som tidigare Hizbollah, upp sina militära resurser och vi är tillbaka på ruta ett. Följden av detta är att Israel alltmindre tror på FN och alltmer förlitar sig på sin egen militära kapacitet.
Dessa onödiga krig drabbar den civila befolkningen oerhört hårt. De traditionella krigen som utspelades på sextiotalet avgjordes av arme eller pansarförband. De skördade många offer men det var soldater. De motståndare Israel har att möta i Libanon och Gaza finns mitt i folkhavet där många dessutom är barn. Svensk medias beskrivning av de stridande är avslöjande ”militanta palestinier”. Jag frågar mig hur kan en israel se om en person är civil eller militant och stridande.

Hamas och Hizbollah avväpnas.
För att få bort hotet från Hizbollah/Hamas måste dessa besegras. Detta har Israel rätten att göra men tillåts ej då kriget oundvikligen skördar mängder av civila offer och därmed blir oacceptabelt världsopinionen ögon. Å andra sidan har ej Hizbollah och Hamas kapacitet att besegra Israel. Konflikten kan därför inte avslutas utan att andra stater griper in.
I stället för att demonstrera mot Israel borde protesterna riktas mot FN och dess medlemsstater som är de enda som kan skapa fred i området.
Permanent militär närvaro i en bred zon runt Israels landgränser med personal från stater som står utanför konflikten, Europa, Kanada, Ryssland, Turkiet. Dessa områden, Gaza, Södra Libanon och västbanken, ställs under internationell kontroll på ett likartat sätt som Kosovo.
Bosättningar och ockuperade områden lämnas och Israels försvarsmur flyttas till den egna gränsen.
Ekonomiskt stöd för utveckling av de områden som står under internationell kontroll.

Förslag till ny vision 2025 för Lunds kommun

Rubriken ovan gör naturligtvis att Veckobladet blir intresserat och med stort intresse tar del av vad detta kan vara. Vi citerar ur kommunkontorets skrivelse.
"Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 18 mars 2008 att ge kommundirektören i uppdrag att under hösten genomföra ett framtidsinriktat arbete, det så kallade Framtidsprogrammet, som syftar till att stärka kommunens utvecklings- och handlingskraft, samt att förbättra den kommunala servicen."
Detta uppdrag har nu resulterat i en skrivning som i dagarna skall antas av kommunstyrelsen. Om VB förstått det hela rätt så står centern, folkpartiet, socialdemokraterna och miljöpartiet bakom förvaltningsförslaget, kanske ännu fler.
Detta förslag kan du läsa här.
Mot detta kommer det att ställas ett eget förslag från vänsterpartiet som du kan ta del av här.
Kanske det finns fler förslag? VB vet inte men lovar att publicera om så är fallet.
Visioner om Lund kan vi aldrig få för många av, det kanske t o m finns någon som involverat lundaborna i visionerandet.
Göran Persson

-------------------------------------------------------------------------------

Förslag till ny vision 2025 för Lunds kommun

Inledning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 18 mars 2008 att ge kommundirektören i uppdrag att under hösten genomföra ett framtidsinriktat arbete, det så kallade Framtidsprogrammet, som syftar till att stärka kommunens utvecklings- och handlingskraft, samt att förbättra den kommunala servicen.

Styrgrupp för arbetet är kommunstyrelsens arbetsutskott. Projekt/arbetsgrupp utgörs av kommunstyrelsens arbetsutskott och förvaltningschefsgruppen.

Under hösten 2008, har styr- och arbetsgrupp genomfört ett antal framtidsinriktade seminarier i syfte att ta fram en ny vision för Lunds kommun, som sträcker sig fram till 2025. Arbetet har också inneburit att ett antal angelägna framtidsområden för Lunds kommun har identifierats.

Vision 2025
Lund- ideernas stad

I mötet mellan ideer och handlingskraft skapasframtidens Lund Här kan du vara dig själv och utvecklas tillsammans med andra.

Lund har en hållbar utveckling med balanserad tillväxt. Vi är kända för vårt effektiva transportsystem och hushållning med energi och resurser. Här finns livskvalitet medgod hälsa, trivselochfrihet. Lunds stadskärna är levande, lockande och lättillgänglig för alla. Staden och omlandet stödjer varandra i ömsesidig utveckling. Lund är den goda staden - trygg och överblickbar, med en spännande blandning av historia och framtid.

Lund är en attraktiv och självklar mötesplats. Här möts ideer, näringsliv och kultur för att berika varandra. Lund är ett ledande internationellt centrum för forskning, utbildning ochföretagande. Lund är en kreativ miljö, där det är lätt att starta och driva företag. Utbildningenfrånförskola och skola till universitet är världsledande.

I Lund finns naturliga mötesplatser för en levande dialog med delaktighet och påverkan. Servicen är av god kvalitet,

lättillgänglig och flexibel för att passa skiftande behov. Genom ökad samverkan mellan kommunen och andra aktörer i regionen, nationellt och internationellt, skapas förutsättningar för en attraktiv region.

Utvecklingen drivs av allas engagemang och ansvar för Lund. Alla kan stå på scen men också vara publik. Idéernas Lund kännetecknas av öppenhet för nya intryck, kombinerad med humor och glädje. Här får du vara ung lite längre.


Syftet med visionen
Syftet med vision 2025 är att den ska ange färdriktningen för kommunens verksamheter. Den ska kunna användas som underlag för åtgärder och vid prioriteringar och den ska kunna vara ett medel för att kommunicera kommunens inriktning och kärnvärden, både externt och internt.

Visionens roll i Lunds kommuns styrmodell
Lunds kommuns styrmodel1 innehåller en systematik för organisationens arbete med styrning, ledning och lärande. Via vision – fullmäktigemål – nämndsmål - verksamhetsmål skapas en struktur för arbetet. Som en röd tråd genom hela styrmodel1en löper dialogen. För Lunds kommun utgör vision 2025 utgångspunkten för all styrning och ledning och föreslås vara styrande i Lunds styrmodel1, från och med budgetplattform 2010.

Framtidsområden
I samband med att visionen har arbetats fram, identifierades också ett antal framtidsområden. Dessa är;
• Kreativitet och handlingskraft
• Helhet och delaktighet
• Hållbar tillväxt
• Attraktivitet och livskvalitet

Dessa framtidsområden har bedömts som särskilt angelägna att arbeta vidare med för att nå vision 2025 för Lunds kommun. Hur arbetet med dessa framtidsområden ska planeras och organiseras, liksom andra strategi – och genomförandefrågor rörande visionen och kommunens uppdrag, kommer att redovisas i nästa steg i denna process.

-------------------------------------------------------------------------------

Vänstervision för Lund 2020

Ett kreativt Lund – för alla
I Lund har vi förstått att en kommun som vill satsa på ett starkt näringsliv inte ska satsa på företagen utan på människorna. I Lund har vi därför satsat på gemensam välfärd, på utbildning för alla, på fördjupad demokrati och medborgarnas aktiva deltagande, på en miljöpolitik som får saker att hända, på en bred och spännande kulturpolitik, samt på att skapa attraktiva stads- och bostadsmiljöer för alla. Allt detta har givit optimala villkor för människors kreativitet och framtidstro, inte bara för en utvald elit utan för alla lundabor. Därför har Lund en hög och framförallt god och långsiktigt hållbar tillväxt.

I förskolorna är kvalitén hög och barngrupperna små, max 10 i 1–2-årsgrupp, max 15 i 3–5-årsgrupp. Den goda tillgången i kombination med föräldrarnas grundmurade tillit till förskolan gör att Lund i flera år haft bland de högsta födelsetalen i Europa. Även i skolorna är kvalitén i världsklass tack vare satsningar på fler och bättre utbildade lärare. I genomsnitt har vi 11 pedagoger per 100 elever. Ett stort lokalt inflytande på de kommunala skolorna och ett breddat utbud på gymnasieskolan har gjort att det inte längre finns någon efterfrågan för friskolor, vilket bidrar till att elever med olika bakgrund verkligen blandas och möts. Lund satsar även stort på vuxenutbildningen vilket möjliggör ett livslångt lärande med fler chanser att utbilda sig för dem som vill.

För barn- och ungdomar finns ett brett fritidsutbud genom såväl öppen fritidsverksamhet som föreningar med generöst stöd. Tack vare offensiva insatser inom socialtjänsten och inom folkhälsoarbetet minskar antalet människor med sociala problem. Många föräldrar genomgår olika former av föräldrautbildning. Konsumtionen av alkohol och droger är på väg neråt. Vården och omsorgen för de äldre och för de funktionshindrade är av hög kvalitet och ges i varierade former som styrs av brukarnas önskemål och behov. För dem som behöver hjälp i vardagen och känner sig otrygga har trygghetsboendena gett nya möjligheter: att bo kvar hemma är en rättighet – inte ett tvång. Privata vinstintressen hålls utanför vården och omsorgen.

Genom ett ökat bostadsbyggande, där hyresrätter prioriteras och kostnaderna medvetet pressas, och tack vare en fungerande kommunal bostadsförmedling kan var och en få en bostad. Lund är en stad utan hemlösa. I alla bostadsområdena strävar kommunen dels efter att skapa blandning mellan olika lägenhetsstorlekar och upplåtelseformer, dels att integrera boende, arbetsplatser och handel för att skapa levande stadsdelar och byar.

Ett rättvist och solidariskt Lund
Inom Lunds kommun finns inte längre några osakliga löneskillnader. Lön efter kön är ett minne blott. Även regionen jämställer sina löner. Privata arbetsgivare känner pressen att gå samma väg.
Från förskolan och genom hela utbildningssystemet motverkas traditionella könsroller och manlig överordning genom ambitiösa satsningar på genuspedagogik. Lund har inte längre en könsuppdelad arbetsmarknad. I alla politiska organ är kvinnorna minst 50 procent.

Kommunen finansierar medvetet sin verksamhet på ett sätt som bidrar till ökad jämlikhet mellan olika grupper av lundabor. Skattefinansieringen har därför ökat på avgiftsfinansieringens bekostnad och där taxor och avgifter fortfarande används är de utformade så att även de bidrar till ökad jämlikhet. Bland kommunens anställda minskar löneklyftorna.

Lund präglas av mångfald och tolerans. Alla former av rasism bekämpas kompromisslöst.

Ingen diskrimineras på grund av sitt ursprung eller sitt namn, sin religion eller sin klädsel. Alla har samma chans till arbeten de är utbildade för oavsett sin bakgrund. Lund har ett generöst och ambitiöst flyktingmottagande. Kommunen verkar i samarbete med universitetet, studieförbunden m fl för att sprida kunskaper om internationella förhållanden och människors levnadsvillkor i olika delar av världen. Kommunen uppmuntrar praktiskt solidaritetsarbete med människor i andra länder. Bilismen i Lund minskar. Tack vare de utbyggda gång- och cykellederna som är säkra och enkla att använda är det alltfler barn och vuxna som går och cyklar till skola, arbete och fritidsaktiviteter, vilket påverkat folkhälsan positivt. Även kollektivtrafiken har byggts ut och är numera gratis att utnyttja. Kollektivtrafiken blir mer och mer spårbunden. Simrishamnsbanan har inte bara knutit ihop Malmö och Staffanstorp med Dalby, den har också skapat snabba förbindelser till Veberöd och vidare ut mot Österlen. Numera finns snabbspårväg från Lunds centrum till Brunnshög och Dalby, och de första skenorna mot Södra Sandby har precis lagts.

En princip i all stadsplanering är att man i staden och byarna alltid ska vara inom gångavstånd för spårburen kollektivtrafik. Externa köpcentra är nerlagda till förmån för handel i bostadsområden och centrum.

En annan grundläggande princip är att slå vakt om stadens grönska och anlägga nya grönområden så att grönskans andel inte minskar när staden byggs ut. I all kommunal planering tillämpas den så kallade balanseringsprincipen, som innebär att om förändringar som påverkar miljön negativt ska kompenseras fullt ut. Kommunen lägger stor vikt vid miljöhänsyn i all upphandling och i all verksamhet. Lunds Energi satsar stort på förnyelsebar energi samtidigt som ny teknik och smarta lösningar gör att energiförbrukningen minskar. Även regionen tar stor miljöhänsyn vilket sätter press på privata företag. Satsningar på miljöteknik bidrar till att utveckla Lunds näringsliv och ger många nya arbetstillfällen.

Ett demokratiskt Lund
I Lund kompletteras den representativa demokratin med deltagardemokratiska former som medborgarstämmor, lokala folkomröstningar och medborgarförslag. I staden och byarna finns naturliga mötesplatser för formella och informella möten och diskussioner såväl inomhus som utomhus.

Politiker har nära kontakt med de verksamheter de är satta att styra över. Brukarnas åsikter tillvaratas i verksamheterna. Även regionens verksamheter håller på att demokratiseras. Personalens stora inflytande på sina arbetsplatser gör kommun och region till attraktiva arbetsgivare vilket sätter press på den privata sektorn.

Idéernas och kulturens Lund
Lund är tack vare universitetet inte bara centrum för högre utbildning och forskning utan också för spännande debatter inom alla vetenskapliga områden, inte minst inom den kritiska samhällsvetenskapens. Dessa debatter intresserar lundabor utanför universitetet i större utsträckning en tidigare. Till detta bidrar en samverkan mellan kommunen, universitetet, lokalt föreningsliv och studieförbunden.

Tack vare satsningarna inför och under kulturhuvudstadsåret har Lund nu ett mer blomstrande kulturliv än någonsin där kulturen verkligen når ut till lundaborna i staden och i byarna, på arbetsplatser och i bostadsområden. Till detta bidrar inte minst kulturskolan som är gratis och öppen för alla.