2018-03-15

Demokrati av Karin S.Demokrati
Ekorren gungar
Vinden bestämmer takten
Trädgrenen lyder

Lördagsmusik

Helgeandskyrkan
17 mars  kl 17
LIMUS ensemblekonsert

Återupprätta den jämlika skolan!

Skolan är en oerhört viktig när det gäller att ge alla oavsett bakgrund möjlighet att uppfylla sin potential i livet. När det gäller detta utvecklas den svenska skolan åt fel hål. I exempelvis PISA-undersökningen går det att se att elevernas bakgrund spelar allt större roll för elevers skolresultat.
   Den 18 mars klockan 14.00 kommer Vänsterpartiets skolpolitiske talesperson Daniel Riazat till Lund för att prata om hur vi kan bygga en jämlik skola. Hur vi kan skapa en skola som lägger grunden för ett liv av möjligheter – inte ett förstelnat klassamhälle.
   Det kommer även att finnas möjligheter att ställa frågor till Daniel Riazat eller till våra skolpolitiker som också kommer att finnas på plats.
Mötet hålls på ABF, Killiansgatan 9

Qiu Zhijie. Resor utan ankomst

VB har publicerat några kritiska artiklar om Lunds Konsthall de senaste åren. Nu har vi nåtts av flera berömmande omdömmen om den pågående utställningen. Varför inte satsa på ett besök. Skriv gärna om upplevelsen, VB publicerar gärna positiva artiklar också.
red

 

 17 februari – 20 maj 2018 
Lunds konsthall är glada att kunna visa Resor utan ankomst, den första mer genomgripande översikten av Qiu Zhijies konstnärskap, en av de mest betydelsefulla konstnärerna i Kina i sin generation. 

   Bredden i Qiu Zhijies konstverk – varierande i uttryck och omfattande olika världsliga och geografiska områden – vittnar om en mångkunnig person, vars konstnärliga arbete är en integrerad del av hur han lever sitt liv. Med konceptet Total Art, vill han visa hur konsten kan vara en verkande faktor i att förlika sig med globaliseringen i Kina och över hela världen.
Läs mer » 

Motståndets lilla katekesLär av likasinnade i andra länder
Håll dina vänskapskontakter med människor i andra länder vid liv eller skaffa dig nya vänner där. De rådande svårigheterna i USA är ett inslag i en större trend. Och inget land kommer att finna en lösning av egen kraft. Se till att du och dina närmaste har pass.
 
Timothy Snyder, Om tyranni. Tjugo lärdomar från det tjugonde århundradet, Bonniers.

Pressmeddelande från Vänsterpartiet Lund

2018-03-10
Vänsterpartiet har fastställt riksdagslistan för södra Skånes valkrets

Vänsterpartiet Skånes partidistrikt har idag fastställt riksdags- och regionlistorna för Skånes alla valkretsar.
   I riksdagsvalkretsen Skåne läns södra toppas riksdagslistan av Hanna Gunnarsson, kommunpolitiker i Lund, följd av Angelica Svensson, också hon kommunpolitiker i Lund och civilingenjör till yrket:
  - Det ska bli väldigt spännande att få driva frågor som berör hela landet och vara med och göra Sverige mer jämlikt och jämställt. Viktiga delar av politiken för jämställdhet och ett mer hållbart samhälle beslutas ju i riksdagen. Det är väldigt hedrande att få partikamraternas förtroende att vara först på listan, säger Hanna Gunnarsson.
   På regionfullmäktigelistan för mellankretsen, den valkrets Lund tillhör, står Agneta Lenander från Röstånga på plats 1, följd av Angelica Svensson från Lund och Magnus Roslund från Landskrona. 

Nytt nummer av Politiken

Nytt år - nya höjda priser med Skånetrafiken
Under 2017 drev Socialdemokraterna och Miljöpartiet tillsammans med Alliansen och SD igenom två stycken prishöjningar i kollektivtrafiken. Den sista var en höjning som innebär att priserna varje år kommer att höjas med 2%.

   Något som man gjorde trots att priserna i flera år har ökat flera gånger mer än de allmänna prishöjningarna i samhället. Enligt en undersökning i Kristianstadsbladet förra våren var det till 16 av 20 resmål billigare för en familj som redan äger en bil att ta den än att åka kollektivt. En undersökning som alltså genomfördes innan den senaste höjningen av biljettpriset.
   Trots detta var det bara Vänsterpartiet som röstade nej till att höja priset i kollektivtrafiken med 2% varje år.         

Stephen Hawking


 
Han var aldrig den som skrädde orden, stod på barrikaderna mot Vietnam- och Irakkrigen, varnade för klimatförändringarnas hot mot mänskligheten och stödde 2013 en akademisk bojkott mot Israel i efterdyningarna av kriget i Gaza.
Farshid Jalalvand. Sydsvenskan 15 mars.

Han har hyllats för sin gärning över hela världen. Här i VB väljer vi att lyfta fram vad som skrivs av den sydafrikanska rörelsen för bojkott av Israel.
 
The human rights and Palestine solidarity organisation, BDS South Africa, joins fellow Palestinian solidarity activists from across the globe in expressing our condolences on the passing of world-renowned physicist and our ally, Professor Stephen Hawking. In particular our condolences to his friends and family.
   We remember Hawking not only for the brilliance of his scientific mind and achievements but also as an impassioned campaigner who lent his voice to various causes for justice – including the Palestinian struggle against Israeli Apartheid.
 – In January 2009, during Israel’s invasion of the Palestinian Gaza Strip, in which more 1000 Palestinians were killed, Hawking said: “A people under occupation will continue to resist in any way it can…the situation [in Palestine] is like that in South Africa before 1990, that cannot continue.” Click here for video.
 – In 2013, Hawking withdrew from an Israeli conference stating that, based on advice from Palestinian academics, he had decided to respect the BDS academic boycott of Israel. Click here.
 – In 2016, through a public video message, Hawking congratulated Hanan al-Hroub, a Palestinian woman who won the Global Teacher Prize. “From one teacher to another, you are inspiration to people everywhere.” he said. Click here for video.
 – Last year in 2017 Hawking used his Facebook page to support scientists in Palestine, calling for his followers to donate funds to a Palestinian Advanced Physics School. Click here.
 

 
Stephen Hawking, may we continue where you left, in creating a better more peaceful and just world. As we continue to pledge out solidarity with the Palestinians and all other oppressed peoples, we will carry with us your wise words: “Be curious. And however difficult life may seem, there is always something you can do. It matters that you don’t give up.” We will not give up, for the sake of the Palestinians, for your sake, and for the sake of a better world.
From South Africa, Hamba Kahle, Comrade Hawking!

För ca ett år sedan så publicerade han själv en hyllning av masterstudenterna i "Palestinian Advanced Physics School " på Facebook.
 

Stephen Hawking
den 13 februari 2017

I was pleased to send a greeting to the Palestinian Master students attending the first Palestinian Advanced Physics School last year. The school was greatly appreciated by both the students and the lecturers.
I support the rights of scientists everywhere to freedom of movement, publication and collaboration. In this spirit, I would like to bring up a fundraising project aimed at raising funds to make a second Palestinian Advanced Physics School possible. Please consider making a donation today to support science in Palestine. - SH

Väljarna om vinster i välfärden av Gunnar Stensson

49 procent av väljarna prioriterar vinstbegränsning framför valfrihet.
33 procent prioriterar valfriheten.
En femtedel av alliansens väljare vill gå längre i vinstbegränsning än den socialdemokratiska regeringen föreslår.


Det är några av resultaten i den undersökning som Sifo gjort för Svenska Dagbladet. 1161 svenskar har tillfrågats mellan den 2 och 6 mars.  Undersökningen publicerades i Svenska Dagbladet Näringsliv 14/3.
   Resultaten påminner oss om att alliansväljarna är människor med samma behov och värderingar som vi andra. Deras olycka är att de sviks av allianspartierna som snarare företräder storfinansen än sina väljare. Men det innebär samtidigt att de kan vinnas av de rödgröna partierna.
   Kampen mot vinster i välfärden kan bli avgörande för valresultatet.

Staten och religionen II. Skolan av Ulf N

Socialdemokraterna går till val på att förbjuda religiösa friskolor. Så stod det i tidningsrubrikerna. Jag tänkte att det måste vara en feltolkning av massmedia. Att förbjuda religiösa skolor måste rimligen stå i strid mot såväl grundlagen som Europakonventionen. En koll på Socialdemokraternas hemsida visar dock att massmedia har uppfattat det hela korrekt: S själva säjer: ”Förbud mot religiösa friskolor” som vallöfte.

   För mej verkar det helt huvudlöst att formulera sej på detta sätt. Ingenting säjs om hur detta förbud skulle formuleras. Men vad som rimligen kan göras är väl att inte längre ge statliga pengar till religiösa friskolor vilket också innebär att skolplikten måste fullgöras i icke-konfessionella skolor.

Frihet från religion
Att stoppa bidragen till religiösa friskolor borde för alla som är anhängare av religionsfrihet vara en mycket välkommen åtgärd. För religionsfrihet innebär ju inte bara rätten att omfatta och utöva en religion, utan också rätten till frihet från religion. Extra viktigt är att värna om barns frihet från religion och där borde staten vara ett föredöme.
Tyvärr verkar det som om S vallöfte får väldigt lite stöd från andra partier. Förhoppningsvis omformulerar S sitt budskap så att det inte handlar om förbud utan om slut på statliga bidrag. Jag hoppas verkligen att mitt eget parti, MP, slutar att mjäka i denna fråga och sluter upp på stopp för statligt stöd till religiösa friskolor.

Liberal diktator bättre än demokrati? av Gunnar Stensson

Personligen föredrar jag en liberal diktator framför en demokratisk regim utan liberalism, förklarade Friedrich Hayek i tidningen El Mercurio 1981 (se Kornhall, Korruption i Sverige, sid 82). Hayek, som fick nobelpriset i ekonomi året efter Pinochets statskupp i Chile 1973, är en av nyliberalismens fäder.
   Liberalerna framställer sig som superdemokrater. Samtidigt förespråkar de en nyliberalism som kämpar för att den rikaste minoriteten ska tillägna sig den ekonomiska och politiska makten i samhället.
   Att vara liberal är att vara kluven, sa Per Ahlmark. Han borde hellre ha sagt: att vara liberal är att vara dubbel.
   I George Orwells 1984 förvränger makthavarna språket. De proklamerar: ”Krig är fred. Diktatur är demokrati.” De skulle också ha bruk för en ”liberal diktator” som Augusto Pinochet. Och för ekonomer som Friedrich Hayek och Milton Friedman.
   När tänker Liberalerna ta avstånd från nyliberalismen?

Framtidens Lund av Göran Persson

 
Bilden ovan har jag hittat i Sydsvenskan idag. Tydligen kändes den tillräckligt mycket som Lund för att Byggnadsnämnden skulle reservera marken åt bolaget som lämnat in fantasibilden. Man måste nog ha ett visst sinne för humor för att sitta i nämnd.
   Efter att tillbringat 25 år som boende i grannen till detta framtida hus tänker jag på den vackra utsikten som man kommer att få från tornet, se nedan. Hoppas de boende där har sinne för kontraster.
   Vattentornet som kanske varit vackrare som utsikt har telefonisterna sen länge dolt med sina hus.
 

Svensk gymnasieskola – ett hungerspel
av Gunnar Stensson

Varannan svensk gymnasist går i en gymnasieskola utanför hemorten. I Skåne är det värre. 60 procent av gymnasisterna i Lund pendlar från andra kommuner – och tar skolpengarna med sig. Detta till följd av det system som kallas Fritt val Skåne.
   Den elev som inte kommer in i någon av de stora kommunala gymnasieskolorna med deras valfrihet mellan de nationella programmen tvingas att gå i något av de små ensidiga frigymnasier som växer upp som svampar – ofta flugsvampar - ur jorden.
   Den som hamnar där kan säga adjö till valfriheten – ofta för resten av livet. En tredjedel av eleverna lämnar gymnasiet utan godkända betyg. Skolmarknaden har lurat dem vilse, som räven och katten gjorde med Pinocchio. Feta fingrar håvar in vinsten. Skattebetalarna betalar.

Gymnasieminister Anna Ekström pekar på fyra stora skolproblem (DN 12/3)
 1 Små kommuner har inte råd att erbjuda mer än några få nationella program. Ingen valfrihet för de elever som bor där.
 2 Utbudet av små gymnasiefriskolor ökar dramatiskt på grund av den osunda konkurrensen på skolmarknaden. De har inte resurser att ge fullgod undervisning. Ofta saknar de både bibliotek och gymnastiksalar. Samtidigt sker ett överutbud av populära program i starka marknadslägen. Samma utveckling som beträffande apotek.
 3 Hemkommunerna saknar möjlighet att ta ansvar för de pendlande eleverna. De bara betalar skolpengar till de kommuner som tar emot pendlarna. Marknaden styr.
 4 Gymnasieskolans finansiering via skolpeng tar endast begränsad hänsyn till elevers olika behov och skolors varierande förutsättningar.

Dessa brister förutsade vi redan när de borgerliga partierna i Lund år 2007 beslöt att införa skolpengssystemet i Lunds gymnasieskolor. Nu är problemen uppenbara för alla.
   Men samtidigt är Lund en av de privilegierade orter som gynnas av skolmarknaden. Nu bygger vi det nya Hedda Andersson-gymnasiet och redan planeras ytterligare en stor gymnasieskola. Vi profiterar på den skånska landsbygden och utarmar de mindre städerna.
   Den svenska gymnasieskolans problem ska nu utredas och ministern flaggar för att staten kommer att ta ett större ansvar.
   Kanske kan vi hoppas att vinststölderna stoppas, skolpengssystemet avskaffas, det fria valet styrs upp och att staten tar över efter den destruktiva kommunaliseringen.

PS. Den som vill ha en mer genomarbetad redovisning av missförhållandena i svensk skola kan läsa Per Kornvalls Korruption i Sverige (Leopard 2016).  Kornvall är medlem av Kungl. Vetenskapsakademins skolkommitté och oberoende expert på det svenska skolsystemet åt EU-kommissionens generaldirektorat för utbildning och kultur.
   Kornvall behandlar också nyliberalismens och New Public Managements eroderande inverkan inom andra statliga verksamhetsområden, främst de som gäller vård och omsorg.

Staten och religionen I. Myndighet för religionens främjande? av Ulf Nymark

Bland alla statliga myndigheter finns det flera som lever ett för allmänheten tämligen okänt liv. Ja, kanske till och med är dessa myndigheters existens också okänd. En sådan myndighet är Myndigheten för stöd till trossamfund, SST. I varje fall för min del var dess existens okänd för mej fram till förra veckan. Vilket delvis kanske kan förklaras med att fram till i fjol var det en statlig nämnd.

Ekonomiskt stöd till religiösa samfund
SST lyder under Kulturdepartementet. Myndighetens uppgift är att ”skapa förutsättningar för trossamfunden att bedriva en aktiv och långsiktigt inriktad religiös verksamhet i form av gudstjänst, själavård, undervisning och omsorg.” Statens kostnader för SST:s verksamhet under 2018 är ca 80 miljoner kronor.
   Detta gör myndigheten genom att ge ekonomiskt stöd till de trossamfund som regeringen godkänt för att ta emot statsbidrag. Myndigheten sysslar också med utbildning av religiösa ledare, kurser, konferenser etc.

Är detta en sekulär stats uppgift?
Jag ställer mej frågande till varför staten anser det vara sin uppgift att främja och stödja trossamfund överhuvudtaget. Religionen borde verkligen var privatsak.
   Till nöds kan jag dock kanske acceptera i varje fall det ekonomiska stödet till religiösa sammanslutningar som i princip jämförbart med samhällsstöd till fotbollsföreningar. (Ja, jag inser att jämförelsen haltar), men ändå.

Staten vill ha ett religiöst språk
När myndigheten utöver det rent pekuniära stödet också tar på sej att främja religionens roll i samhället har ändå gränsen för statens någorlunda rimliga åtaganden passerats med god marginal. Nu i mitten av mars anordnar SST en konferens under rubriken ”Religionen i framtidens Sverige”. Rubriken kan låta tämligen oskyldig, men i inbjudan till konferensen framgår att ”religionens återkomst” är något som ska underlättas. SST anser att ”vi behöver förhandla fram et nytt inkluderande samhällskontrakt”. Vilka ”vi” -är framgår inte, men eftersom det är SST som står för inbjudan innefattas uppenbarligen myndigheten i detta ”vi”. SST vill också medverka till att ”mejsla fram ett kompletterande religiöst språk till det etablerat sekulära sättet att tala om demokrati, globalism, pluralism, mänskliga rättigheter”.
SST ska också – tillsammans med trossamfunden får en anta - motverka ”aggressiv sekularism” – vad nu det kan vara?

Sydsvenskans Mats Skogskär
Om nu sanningen ska fram så var det Mats Skogskär, ledarskribent i Sydsvenskan, som i en text i tidningen uppmärksammade mej både på myndighetens existens och dess aktiva kampanjande för religionens roll i samhället. Skogskär är också starkt kritisk till statens agerande och han slutar sin ledare med att skriva att det är ”dags för alla som värnar om en sekulär stat och sekulära myndigheter, om en religionsfrihet som inte bara omfattar rätten till religions utan även rätten till frihet från religion, att vässa pennorna och höja rösten. Eller med SST:s sätt att se på saken: att bli aggressiva”.
Detta är så vitt jag kan erinra mej första gången som jag delar en uppfattning med Mats Skogskär.