2018-05-17

Lördagsmusik

Helgeandskyrkan 50 år
Jubileumskonsert

Hyllning till Birgit Nilsson
lördag 19 maj kl 17.00
Eva Rydén, sopran
Larsåke Sjöstedt, piano och orgel


Klosterkyrkan
19 maj kl 18
Helgsmål med musik: Elisabeth Mühlhäuser, orgel

Den stora accelerationen: Sankt Lars förr och i framtiden

Samling utanför St Lars vårdcentral söndagen den 20 maj kl 13.00. Bekväm långsam promenad i den vackra parken.
Klostergårdens byalag
 

Byalagsmöte
ABF-lokalen, Sunnanväg, måndagen den 21 maj klockan 19.30. Vi diskuterar Klostergården och Sankt Lars i Lunds Grönplan och Översiktsplan

Hur farlig är rysssen?

Under det temat fortsätter Röda Kapellet med sina appellmöten lördagen den 26 maj kl 11-12 på Mårtenstorget.
 

 

Det kan komma att handla om den seglivade rysskräcken, motståndet mot svensk Natoanslutning,säkerhetspolitik, försvaret, terrorism mm.
   Sedan tar orkestern sommarlov och återkommer tillhösten med sina traditionella valspelningar. Det blir mycket att göra för ungdomarna i Röda Kapellet!

Våldet mot demonstranter i Gaza måste stoppas!

Dussintals palestinier har dödats och hundratals skadats sedan den israeliska militären skjutit skarpt mot dem – i strid med folkrätten. Skjutandet verkar vara avsett att döda – något som inte bara är fullständigt förkastligt utan dessutom kan utgöra ett krigsbrott.
   Skarp ammunition får endast användas då det finns ett överhängande hot om dödlig fara eller allvarlig skada. Även om vissa demonstranter varit inblandade i någon form av våld rättfärdigar det inte det våldsamma svaret från den israeliska militären.
 

 
Vi måste få ett stopp på våldet! Amnesty uppmanar de israeliska myndigheterna att upphöra med det dödliga våldet mot demonstranterna då det enda det uppnår är fortsatt våld. Hjälp Amnesty att sätta press på Israels myndigheter!
 

Vänsterpartiets budget för Lunds kommun 2019
av Hanna Gunnarsson


Vänsterpartiet tar först och främst bort alla de nedskärningar som redan ligger i det som kallas "nämndernas ramar". Dessa nedskärningar beslutades i förra året, och vi tar alltså bort samtliga.
   Nedskärningarna drabbar alla nämnder och verksamheter med 1 - 2 %. För för- och grundskolan innebär det en nedskärning på 38 miljoner och för äldreomsorgen och LSS (vård- och omsorgsnämnden) 29 miljoner. För mindre nämnder som miljönämnden och byggnadsnämnden innebär nedskärningarna ökade avgifter för de som söker olika former av tillstånd, för övriga nämnder är ofta den enda möjligheten att minska personalen.
   Utöver att stoppa nedskärningarna gör vi i Vänsterpartiet en lång rad satsningar som gör välfärden och arbetsmiljön för kommunens anställda bättre. Vi föreslår att delade turer avskaffas en gång för alla, att 6 timmars arbetsdag testas på äldreboenden, att löner mellan kvinno- och mansdominerade yrken jämställs, att biblioteken får extra pengar för öppettider och program, att avgiften på Kulturskolan sänks och att vi kommer ikapp med underhållsskulden i parker, lekplatser och på gator. För att nämna några satsningar!

Läs hela Vänsterpartiets budget här:

48 år sedan motkarnevalen 1970 av Gunnar Stensson

Motkarnevalen firades i stadsparken. Allt var öppet. Inga inträdesavgifter. Lunds FNL-grupp och Folket i Bild Kulturfront arrangerade. Pistolteatern framträdde med den satiriska pjäsen Palmlänningarna. Kim Anderzon spelade huvudrollen. Titeln anspelade på att Olof Palme nyss blivit Sveriges statsminister. Proggruppen Träd, gräs, stenar spelade liksom många andra grupper. Gröningen var full med studenter och solen sken.
   Framåt kvällen framförde Lilla teatern två gånger Kent Anderssons pjäs Flotten för fulla hus. Jag minns sången: Vi går med fem knops fart emot lycksalighetens ö. Den anspelade på socialdemokraternas tröghet i reformarbetet. I själva verket genomfördes fler reformer de närmaste fem åren än någonsin. Den svenska modellen byggdes. Gustaf VI Adolf var kung. Nixon var president i USA. Vietnamkriget rasade i hela Indokina. Martin Luther King hade mördats två år tidigare. Apartheid-regimen hade makten i Sydafrika.
   Vi som firade på Gröningen märkte inte att det pågick en karneval i Lundagård.

Vänsterpartiet har mandatperiodens bästa miljöpolitik

Socialdemokraterna har den näst bästa och Miljöpartiet kommer trea. I särklass sämst miljöpolitik hade Sverigedemokraterna och näst sämst Moderaterna.
   Det är Naturskyddsföreningen som gjort rankingen genom att jämföra vad partierna sagt och gjort i frågor som förnybar energi, koldioxidskatt, nyinvesteringar i järnvägar och skogsvård m.fl.
Karin Lexén och Johanna Sandahl, Mandatperiodens bästa parti för miljön är Vänsterpartiet. DN Debatt 15 maj.

Från Helsingborgs horisont av Anders Emilson

Landborgen kallas den brant som går längs Öresundskusten från Hittarp i söder och norrut genom hela Helsingborg. Sedan länge har det funnits planer på att spränga in ett garage i branten med plats för 600 bilar och 600 cyklar. En stor del av invånarna i Helsingborg har reagerat mot detta förslag som lagts fram i kommunfullmäktige.
   Flera organisationer och partier har arbetat för att få till stånd en folkomröstning i frågan. För att en sådan ska bli verklighet krävs det att minst 10% av de röstberättigade invånarna begär det, dvs 18 818 personer. En namninsamling organiserades, och när den var avslutad visade det sig att 10 736 namn hade samlats in mot projektet. Nu ska det med andra ord byggas ett jättegarage vars nödvändighet är omtvistat. Bilismen får alltså lägga beslag på en av stadens äldsta delar till en kostnad av 500 miljoner.
   Den cykelramp som var planerad att gå igenom berget visade sig i praktiken vara tekniskt omöjlig att genomföra Att den från början var ett lockbete för dem som var motståndare till projektet är uppenbart.

Gröningen kallas den stora gräsyta som finns vid kusten i de norra delarna av Helsingborg, en flitigt utnyttjad oas för dem som inte finner nöje i att ligga på stranden. Detta område är det nu meningen att det ska bebyggas av ett jättehotell. En arkitekttävling har resulterat i tre förslag, ett av dem omfattande 16 våningar. Helt nyligen har man dock skjutit på avgörandet - valet närmar ju sig...

"Paradgatan" Järnvägsgatan/Drottninggatan bör man sedan våren 2017 och fram till sommaren 2019 akta sig för att trafikera. Gatan ska breddas, nya bussfiler anläggas och kablar läggas ner, de senare en följd av Färjornas omläggning från dieselmotordrift till batteridrift. Batterierna laddas ömsom i Helsingborg, ömsom i Helsingör. De stora batterihusen syns tydligt på färjornas tak och ett jättelikt batterimärke är målat på båtarnas sidor. Detta är världens största batteridrivna färjor. Man befrias alltså från rök och utsläpp. Den el som används produceras genom vind och vattenkraft. Man går ut med följande slogan: "Vi sejler med strømmen."

Donald Trump och Benjamin Netanyahu hotar världsfreden av Gunnar Stensson

Först erkände Donald Trump Jerusalem som Israels huvudstad och beslöt att flytta USA:s ambassad dit. Det var ett brott mot internationell lag. Benjamin Netanyahu jublade. Palestinierna protesterade. Netanyahu beordrade armén att skjuta demonstranter medan han skålade med Trumps dotter och svärson.
   Sedan sa Donald Trump upp kärnvapenavtalet med Iran. Det var ett svek mot alla stater som skrivit under avtalet. Han hotade att införa sanktioner inte bara mot Iran utan mot alla som inte följde USA.
   Han fick stöd från den saudiska diktaturen och ett par latinamerikanska lydstater.
   Sedan firade Israel 70-årsminnet av staten Israels bildande efter den etniska rensning av Palestina som tvingade bort 700 000 palestinier.
   Israeliska prickskyttar mördade hittills 62 palestinska demonstranter, män, kvinnor och barn. 1360 skadades av skarpa skott, 400 av splitter och 980 av tårgas. Den israeliska armén bereder sig att invadera Syrien och bomba Iran.
   Världssamfundet protesterade men Israel och USA har en femte kolonn av medlöpare i många länder som skyller alltihop på Gaza-bornas protester. I Skåne är det Sydsvenska dagbladets ledarredaktion.
   Nu hänger det på världssamfundet att stå emot den laglösa USA-imperialismen och apartheidstaten Israel. De globala storbolagen vacklar eftersom USA kan skada deras vinst. Men möjligheten finns att en enig värld kan stå emot USA:s vanliga hot: Den som inte är med oss är emot oss.
   Vi är alla mot!
   I så fall kan bibelns berättelse om David och Goliat bli verklighet i världsmåttstock och med ombytta roller:

 

Osama besegrar Netanyahu i Gaza.
När nu Netanyahu gjorde sig redo och gick framåt och närmade sig Osama, sprang Osama snabbt fram mot hären, Netanyahu till mötes. Och Osama stack sin hand i väskan och tog ur den en sten och slungade och träffade Netanyahu i pannan. Och stenen trängde in i pannan, så att Netanyahu föll omkull med ansiktet mot jorden. Så övervann Osama israelen med slunga och sten och slog israelen till döds utan att Osama därvid hade något svärd i sin hand. Första Samuelsboken 18, 48.

Lika för alla! av Gunnar Stensson

Beskatta det negativa (som föroreningar) istället för det positiva (som arbete)!
Inför progressiva inkomst-, kapital- och fastighetsskatter.


Det är den politik som ekonomipristagaren Joseph E Stiglitz menar är nödvändig för att rädda världsekonomin. Han förespråkade den senast i Sydsvenskan den 13 maj i artikeln Lilla Costa Rica kan bli en fyrbåk av hopp som visar att en annan värld är möjlig.
   Stiglitz är inte ensam. Seriösa ekonomer är eniga om att de rikas oproportionerligt stora inkomster från vinster på kapital hotar både miljön och samhället.
   De är eniga om att progressiva kapital- och fastighetsskatter är nödvändiga för att förhindra klyftorna mellan rika och fattiga vidgas.
   De är eniga om att en omfördelande arvsskatt är nödvändig. Sverige och världen behöver en politik som gör levnadsvillkoren lika för alla.
   De är eniga om nödvändigheten att beskatta föroreningar som skadar klimat och miljö.

För Moderaterna däremot betyder parollen ”Lika för alla!” motsatsen. De säger nej till förmögenhetsskatt, fastighetsskatt och arvsskatt. De gör drängtjänst åt den rika minoriteten. Det får de bra betalt för.
   Ulf Kristerssons politik syftar till att öka olikheterna mellan fattiga och rika. Henrik Bredberg är förtjust över ”den fräcka nymoderata pr-fyndigheten att sno en meningsmotståndares favorituttryck och fylla det med nytt innehåll” (SDS 17/5). Men den fräcka pr-fyndigheten uppfanns inte av nymoderater. Hitler tillämpade den i alla sina tal. Orwell kallade det ”nyspråk”.

Tre fakta att minnas om rikas och fattigas miljöpåverkan
De rikaste 10 procenten av världsbefolkningen står för 50 procent av alla koldioxidutsläpp.
De fattigaste 50 procenten står för 10 procent av utsläppen.
De 100 största multinationella bolagen står för 77 procent av atmosfärens uppvärmning sedan 1985.

Brotten minskar av Gunnar Stensson

Antalet anmälda brott per invånare minskade 2017 jämfört med 2016 enligt brottsstatistiken för 2017 som publicerades av Brottsförebyggande rådet, Brå, i slutet av mars.
Stöld och tillgreppsbrott –3%
Butiksrån –12%
Skadegörelse –7%
Misshandel –5%
Våld mot män över 18 år –10%
Olaga hot och ofredanden –2%
Grov fridskränkning mot kvinnor –13%

Även föregående år minskade brottsligheten
. Jämfört med 2009 är minskningen ännu större.
   Men Jimmy Åkesson bryr sig inte om fakta. ”Där det en gång rådde ordning och trivsel behövs det idag taggtråd och övervakningskameror”, säger han i SD:s valfilm. Lögnen om ökande brottslighet kopplas samman med det ökande antalet invandrare.
   Alla Allianspartierna och Socialdemokraterna talade om ökande brottslighet och behovet av hårdare tag i söndagens partiledardebatt.
   75 procent av deltagarna i den senaste Trygghetsunder-sökningen sa sig vara säkra på att brottsligheten ökar. Inte underligt med tanke på den vilseledande propaganda de utsätts för av Sverigedemokraterna men också av flertalet övriga politiska partier med Moderaterna i spetsen.
   Och förstås Donald Trump: Last night in Sweden!

Källor: Brottsförebyggande rådet och artikeln Brotten minskar, Agenda av Gellert Tamas i Aftonbladet 13 maj.
 

Var är glöden i Socialdemokraternas valkamp?
av Staffan Lindberg m fl

Kan man gå till val på att allt bara ska gå på som hittills, bara bli lite tryggare genom ett starkare samhälle?
Sedan den 27 februari fram till den 9 maj har S gjort 22 utspel inför valet i september, om man räknar in Valfilmen den 2 maj och migrationspolitiken den 4 maj.

De flesta utspelen är punkter för förbättringar i den offentliga politiken, som t ex bättre ambulanssjukvård, fler jobb för kvinnor födda utomlands, eller mer stöd åt landsbygden. Nog blir det mer ambulansflyg med detta, och förhoppningsvis fler jobb i den sociala ekonomin. Med landsbygden är det nog mera symboliskt menat, när lägenheterna byggs i de snabbt växande städerna eller deras omdelbara förorter. Det hade varit mer relevant att satsa på industrier som förädlar svenska råvaror och tar till vara miljövänliga resurser. Eller räkna in självkörande minibussar i planeringen av trafiken även i glesbygden. Det vore miljöinsatser som skulle göra skillnad.

Av de 22 utspelen är de bara 6 som är stora och fundamentala:
 • 14 000 fler anställda i sjukvården
 • Vinsttak i vården
 • 10 000 nya poliser
 • Stopp för arbetskraftsinvandring till yrken utan särskilda kvalifikationer
 • Höjd pension för vanligt folk
 • Starka begränsningar i migrationspolitiken, tillfällig asyl i 3 år, ingen familjeåterförening

”Detta är delar av det största trygghetsprogrammet i modern tid, som ska skapa ett tryggare Sverige med bättre välfärd och hårdare tag mot brottslighet.” Stefan Löfven sammanfattade detta: ”Ett starkare samhälle.”

Men med dessa krav blir det inte mycket till valdebatt mellan S och alliansen, utom om vinsttak och möjligen ”stopp för arbetskraftinvandring för enkla jobb” (alla EU-medborgare har ju rätt att jobba här!).

Om inget händer nu så finns det ju ingenting att diskutera. Vi får se ungefär samma valresultat som opinionsmätningarna nu visar. Det kan faktiskt bli ett s.k. ”hängt parlament” (hung parliament), dvs. en uddlös och osäker politisk situation, vilket inga statsvetare trodde var möjligt i parlamentariska system med proportionalitets-val. Det var förstås innan högerpopulismen bredde ut sig.

I en demokrati ska sammanvägning av valresultat och sammanjämkning komma efter valet inte före det!

Var är visionerna om ett radikalt bättre samhälle? Var är frågan om skolans förfall, var är miljöfrågorna? Var är rättvisan och jämlikheten?

Trygghet, rättvisa och medmänsklighet borde vara parollerna i en sådan sammanhållen vision. Höj pensionerna mer än vad som föreslagits. Bygg ut välfärden till de sämst ställda! Den s.k. kantstötta välfärden är i själva verket ofärdig. Inför ett försäkringssystem för tandvård, som ger alla rätt till en god tandvård.

Gör om grundskolan till en nationell skola genom radikala institutionella reformer. Bygg upp fritidsgårdarna igen och samarbeta med ideella organisationer för att de mest utsatta ska ha en chans att komma in i de etablerade välfärdssystemen.

Organisera om sjukvården genom att avskaffa de ”medeltida” landstingen och inför regionala huvudmän. Mer personal hjälper inte! Korta köerna genom att prioritera bättre i primärvården eller vid speciella diagnoscenter. Förnya sjukvården genom institutionella reformer, som ger mer inflytande för sjukvårdarna själva.

Bygg ut en miljövänlig energi- och kollektivtrafikmiljö där de smutsiga och privata lösningarna överges. Sätt en aktiv klimatpolitik på kartan igen!

Det hela stavas solidariskt medborgarskap i en social demokrati, som erkänner nationsgränser men samtidigt strävar efter globalt politiskt samarbete.

Den just nu till synes rådande samstämmigheten kring en mycket restriktiv invandring är den svåraste utmaningen för oss alla i ett solidariskt samhälle. Rätt till uppehållstillstånd tills vidare och en rätt till familjeåterförening är det minsta man kan begära. Viktigast: Lås inte fast Sverige i en instängdhet, där det vare sig finns plats för nya krigskatastrofer, miljöflyktingar eller ett stort behov yngre invandrare i ett 25-årigt befolkningsperspektiv.

I grunden handlar detta om hur vi själva mår i samhället. I ett samhälle med ökande klyftor mellan människor finns inte den tillit och det ömsesidiga förtroende som är grunden för all medmänsklighet och barmhärtighet. Om S vill bidra till detta måste den gå åt ojämlikheten i en kamp för en rättvis beskattning. Vi har inte råd med de superrika eftersom de förstör samhörigheten i samhället.

Det måste hända något i valdebatten som kan tända folk till eftertanke kring vilket samhälle vi egentligen vill ha.

Staffan Lindberg, Lena Trell, Berit Holtz, Magnus Norrlin, Jan Lindhe, Mats Bogren och Kim Nilsson, medlemmar i ABF-studiecirkel 2018 och socialdemokrater i Malmös innerstad