2008-03-13

Citat

De borgerliga partierna har i dag fler medlemmar än socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet tillsammans. När det gäller dagspress finns 59 stycken med borgerliga ledarsidor och 13 med socialdemokratiska, de senare är oftast andratidningar, finns på små orter och har mindre upplagor. Så vad gör arbetarrörelsen och vänstern vad gäller framåtsyftande opinionsbildning?
Dagens Arena

Ny solidaritetsgrupp

Sverige har sänt soldater till kriget i Afghanistan. Men landet lever som om vi inte var i krig. Vi behöver en svensk mobilisering mot vårt krigsdeltagandet. Hittills har Föreningen Afghanistansolidaritet huvudsakligen verkat i Stockholm. Nu tar vi ett samlat grepp för att synas och höras i Skåne.

Bli medlem Du också!
Vi behöver vara många som är välinformerade och som talar om vilket krig Sverige deltar i. Ingen av oss kan göra allt men många kan göra lite och tillsammans blir vi starka att påverka. Som du vet. Medlemskap kostar 150 kr på pg 331324-4, till FAS. 75 kr för ungdomar och abretslösa.

Sprid uppropet!
http://www.afghanistan.nu/ Här kan du skriva på via web-formulär och ladda ner namnlista för att ha med till släkt, vänner grannar och jobbet.
Fokus riktar vi alltså mot att få hem de svenska soldaterna. Samtidigt förbereder Migrationsverket avvisningar av flera hundra afghanska män. Vi deltar också i arbetet att stoppa detta.
Du behövs – kom med nu!
Anders Davidsson, Föreningen Afghanistansolidaritet

Frivanster.se
av Göran Persson

Det började som så mycket gör nu för tiden med ett mail.
”Hej Göran. Tipsa gärna kamraterna i Skåne om den nystartade webtidningen
http://frivanster.se/
Johan Lönnroth”

Det gör VB så gärna, ju fler fria vänsterröster ju bättre!
Personerna bakom frivanster.se ger följande programförklaring: ”Vi är en nybildad oberoende webbtidning med avsikten att spegla svenskt samhällsliv och politik från ett fritt vänsterperspektiv. Vi vill bredda vänsterperspektivet till att omfatta olika synvinklar från vänsterliberaler till socialister. Vår ambition är att ge plats till både kända och okända röster som annars inte hörs i svensk offentlig debatt. Vi erbjuder också plats för olika föreningar eller organisationer att informera om sin verksamhet genom egna bloggar.”
Deras fråga till läsekretsen kunde VB inte formulerat bättre själv. "Vill du skriva här? Något du vill säga. Någon händelse du vill skriva om. Fråga du vill ta upp. Föreningar eller privatpersoner som vill informera om aktiviteter - alla debattörer är välkomna att skriva inlägg. Alla inlägg skrivs av fria skribenter och representerar dem eller den organisation de verkar för. Det krav vi har är att skribenterna ska vara kontaktbara då vi inte godkänner anonyma inlägg.”
Deras sida har lite modernare stuk än VB:s med nyhetsflöden från andra sidor och annonser från Google men innehållet i artiklarna känns ganska hemtamt för VB-läsaren.
Naturligtvis har man även en ”Webfråga” som läsarna skall rösta om. Ganska trevligt men rätt så förutsägbart om organisationen frivanster.se ställer frågan ”Behöver svensk vänster förnyas?” i skrivande stund är svaren: ”Ja, det saknas visioner för framtiden. (91%, 20 Votes). Nej, nej de gamla idéerna gäller fortfarande. (9%, 2 Votes)”
På det hela taget är frivanster.se ett trevligt och angeläget initiativ som vi önskar lycka till!

Ang ”Bockskyltar, s.k. ”gatupratare”, och skyltvaror”
av Nita Lorimer

Skrivelse från Vänsterpartiet till Tekniska Nämnden

Vid Tekniska nämndens möte den 23 januari 2008 behandlade vi en skrivelse från kommunala handikapprådet avseende förbud mot reklamskyltar och enkelt avhjälpta hinder.
I tjänsteskrivelse 2007-12-05 från tekniska förvaltningen – gatu- och trafikkontoret blev vi informerade att
”Förvaltningen fick i uppdrag att besvara skrivelsen och gavs samtidigt i uppdrag att arbeta vidare för att minimera problemet och förbättra tillgängligheten, i dag finns ca 20 stycken lagliga tilllstånd för ”gatupratare” i Lunds tätort.”
Med denna information kunde vi bara anta att de allra flesta ”gatupratare” saknade tillstånd och därför var problemet inte för många tillstånd utan att tillstånd inte avkrävs.
Det var med denna bakgrund jag instämde i att ställa mig bakom tjänsteskrivelsen. Vi efterfrågade också en komplett lista på de tillstånd som finns så att vi själva kan bilda oss en uppfattning om vilka åtgärder som kan behövas för att förbättra situation för synskadade.
Döm om min förvånig när jag fick listan och konstaterade att det finns 47 tillstånd i Lunds centrala tätort. Det är fortfarande långt ifrån alla befintliga skyltar mm som har tillstånd men 47 är en helt annan siffra än c:a 20.
Eftersom verkligheten och informationen vi hade till hands vid mötet skiljer 1467sig så markant vill jag att denna fråga åter lyfts till nämnden för att diskutera om inte tillståndsgivningen ska vara mycket mer restriktiv än nuvarande praxis. Det har helt klart gått en inflation i skyltning på vissa gator i Lund vilket gör dem till hinderbanor för blinda.
Nita Lorimer, Vänsterpartiet

Vindmöllorna i Västra Hoby
av Gr

Hotad trovärdighet för mp och v

Det blåser rejält, och den svenska vindkraften överträffar produktionsprognoserna. Utmärkt! Vinden är en ren kraftkälla som behöver utnyttjas mycket mer.

Ett stort problem är emellertid att nästan alla vindkraftsetableringar väcker motstånd hos närboende som ser sin utsikt och tevemottagning hotade. Myndigheterna har varit lyhörda för denna opposition och föreskrivit breda skyddszoner kring bostadsbebyggelse. Diverse andra hänsyn tas också. Det innebär att det är begränsade ytor som står till förfogande för vindkraft på de blåsiga skånska slätterna.
En möjlig sådan yta finns enligt Länsstyrelsen norr om Västra Hoby. Men det är kommunen som avgör, och i Lunds Byggnadsnämnd fick, som framgått av dagspressen, borgarna stöd av mp och v när ansökan avslogs.
Det var som vanligt byborna – någon kvarvarande bonde men mest inflyttade, fräscha mellanskiktare som bilpendlar till jobb i stan – som bråkade. Alla gängse argument användes, som att det är extra naturskönt i Västra Hoby, och att de planerade vindmöllorna är högre än de som var aktuella när Länsstyrelsen inventerade. Det tycks inte minst ha varit det argumentet som tog skruv hos lokalpolitikerna.
Men det är ju förträffligt att dagens generation av vindmöllor är mycket mer potenta än föregångarna!
Om nu högre vindmöllor skulle kräva ännu bredare skyddszoner blir det inte mycket kvar av etableringsytor i Skåne. Det gäller ju inte bara Västra Hoby, för beslut blir lätt prejudicerande.
Socialdemokraterna ville tillåta etablering, trots att de annars inte har gjort sej kända som miljö- och klimatradikala. Särskilt deras ledande man i nämnden, Gunnar Jönsson, har upplevts som fyrkantig. Men hur kunde då positionerna vändas om här?
Det kan faktiskt finnas en klassaspekt. Nimbyopinionen i Hoby är välartikulerad och talar ett språk som de mellanskiktare som företräder mp och v lättare tar till sej. Ja, man ska kanske tala om ”skiktaspekt” och omedveten skiktsolidaritet. S har större distans.
Det allvarliga är ju att vindkraften hotas av ett allvarligt bakslag, och att mp och v åtminstone lokalt riskerar sin klimatpolitiska trovärdighet. Vad som nu behövs är att de, gärna tillsammans, tar ett initiativ för att få vindmöllorna byggda.
Och tro inte att det är särskilt naturskönt i Västra Hoby, som för övrigt ligger inom luktzonen för slakteriernas destruktionsanläggning i Krutmöllan. Jag har varit där och sett efter.

Vad är det för fel på vänsterpartiet?
av Lucifer

I veckan gick Socialistisk Folkeparti upp förbi socialdemokraterna och blev Danmarks näst största parti. Enligt en opinionsundersökning i veckan fick SF 20,9 procent av rösterna mot socialdemokraternas 20,2.
– Ju bättre det går för oss desto mer ödmjukt bör vi uppträda. Vi ändrar inte vår strategi, men arbetar uthålligt för sådant som samlar oppositionen och inte för det som skiljer oss, säger talesmannen för SF Ole Sohn.
SF jobbar stenhårt för att kunna medverka i nästa danska regering tillsammans med socialdemokraterna och, möjligen, radikalerna. I Norge sitter sedan några år SV, Socialistisk Venstre, i regeringen med socialdemokraterna och innehar t.o.m. finansministerposten i regeringen Stoltenberg. I Finland satt vänsteralliansen i regeringen i åtta år, men står nu utanför med sina 8,8 procent av väljarna. I Sverige hade vänsterpartiet i den senaste opinionsundersökning jag såg 3,3 procent av väljarna bakom sig. Är det någon som har en förklaring? Skulle det hjälpa lite att byta ledare?

En Søvndaleffekt?
En möjlig förklaring är nämligen SF:s nye ledare Villy Søvndal. För några veckor sedan blev han förbannad på den extremistiska rörelsen Hizb-ut-Tahrir när den demonstrerade i Köpenhamn med hot mot den danska regeringen och danska politiker.
– Jag vill säga till dessa mörkermän: Dra åt helvete! Om de har en så djup längtan efter att få leva i en religiös diktatur så kan de resa till de länder i Mellanöstern där sådana diktaturer finns, sade Sövndal.
Får man säga så, eller närmar man sig då Pia Kjærsgaard eller för den delen det svenska folkpartiet i att avge signaler om främlingsfientlighet? Ja, det är tveksamt. Själv tycker jag nog Sövndal är befriande i sin ilska eftersom jag är emot alla religioner. Sövndal ersatte den lite trötte Holger Nielsen som SF-ledare i fjor och sen dess har det bara gått uppåt.

V Lund och medelklassen
Nu finns det ju högre värden än att delta i en regering, det måste sägas. Och vad gäller den danska situationen så är det måttligt roligt för SF att bara ta röster från S, Tillsammans är de ändå fortsatt mindre än den borgerliga alliansen. Nej vad det gäller är att göra inbrytningar på andra sidan. Mitt gamla favoritexempel på sådant är när vänsterpartiet i Lund kring 1980 tog kommunala röster från både socialdemokrater och borgare. Jag minns hur en pålitligt borgerlig akademitjänsteman förklarade att till riksdagen röstade han på så klart på moderaterna men kommunalt var vänsterpartiet helt överlägset med duktigt folk som t.ex. Thomas Schlyter i planärenden. Politiska gränser är inte så skarpa och entydiga som man själv i yngre dagar gärna tror.
Lokalt i Lund är vi på väg in i en liknande situation som då: borgarna har dåliga och illa genomtänkta förslag och det är uppenbart för medelklassen att Lund blir en sämre stad att bo i så länge de är vid makten. Om oppositionen bara håller sams åker borgarna ut 2010 och om vänsterpartiet fortsätter att vara bäst i klassen kommer det att gå vägen. Nej, då är det värre med riksdagsvalet. Allt talar för att sverigedemokraterna, sd, kommer över spärren och tar röster från alla partier, men mest från s och v. Helt går det inte att undvika, det finns nog tillräckligt många som går på att inflyttningen till Sverige är roten till allt ont. Och kanske är det bra att de kommer in i strålkastarljuset så att de kan avslöjas, ungefär som Ian och Bert på sin tid.

Hur bekämpar man sverigedemokraterna?
Men nog skulle mycket kunna göras för att stoppa deras framfart. Inte genom att diskutera invandringspolitik, där är de bara rabiata och där gäller det bara att säga att de har fel. Går man in i debatt med dem på den punkten vinner de normalt därför att de har så enkla förklaringar på allting (bostäderna? sjukvården? skolorna? brottsligheten? Problemet är invandringen!). Att reda ut orsakssammanhang är däremot komplicerat och saknar det enkla svarets övertygande kraft. Men folk som röstar på dem är sällan rasister. Däremot är de klämda i det samhälle som har efterträtt folkhemmet och som i många miljöer har inneburit försämrade levnadsförhållanden i takt med att invandrarna har kommit. Avgörande för kampen mot sd är att visa att de vädjar om arbetarröster men att de är passiva eller röstar med borgarna när de väl kommer in i politiken.

Den osannolike Billström
Statsvetarprofessorn Ulf Bjereld i Göteborg menar på sin oftast läsvärda blogg (ulfbjereld.blogspot.com) att sd inte kommer att klara sig in i riksdagen. Men så pekar han på vad migrationsminister Tobias Billström (m) skrev i Svenska Dagbladet i veckan. Billström vill att invandringspolitiken ska spela en viktig roll i nästa valrörelse, ett säkert recept för en framgång för sd.
Det är svårt att tänka sig något mera svårartat än en invandringspolitisk debatt mellan sverigedemokraterna och Billström. Med Billströms väldokumenterade enkelspårighet kan det bara resultera i en seger för sd. Förresten var det inte Billström som inte betalade TV-licensen men som sjukskrev sig eller reste bort när de andra moderata smitarna lyftes fram och fick avgå? Hur kan moderaterna ha en sådan företrädare i landets regering?

En smaklös jämförelse
av Lars-Anders Jönsson

I Jerusalem dödades i helgen åtta pojkar av en palestinsk man. Israel sörjer medan Hamas delar ut godis till befolkningen i Gaza! För mig representerar Hamas oförsonlighet och en dödskultur som är medeltida.
När Sovjetunionen fanns, omfattade många frihetsrörelser en vänsterideologi. Idag finns finansiärerna bland oljestaterna och ideologin är uppbyggd kring religiös fanatism, ibland i kombination med rasism. De som idag fortsätter stödja en nationell frigörelse med sådant ideologiskt innehåll kan jag inte se ingå i någon vänster.

Att jämföra:
I veckobladet av den 7 mars tar Gunnars Stensson upp nazitysklands massakrer i byn Lidice och skriver att Israels agerat helt i linje med en tysk principiell linje från 1942.
Den metod Gunnar Stensson använder är inte ny i sig. Jag minns hur vänsterpartiet vid flera tillfällen under åttiotalet gjorde uttalanden med liknande upplägg. Utifrån min syn avspeglar de bara historielöshet och bristande respekt för de som nu drabbas och för de en gång drabbade. Jämförelser kan alltid göras men de måste vara berättigade för att leda framåt, såvida man inte bara vill provocera eller förödmjuka.

Hamas angriper civila
Israel drog sig ur Gaza men detta ledde till att palestinier kunde flytta fram sina positioner och nå längre in i Israel med sina raketer. De attacker som under lång tid utförts har alla riktats mot Israels civilbefolkning.

Israel slår i första hand mot kombattanter
När nu de palestinska raketerna dödat och skadat israeler har israels militär gått in i Gaza med det prioriterade målet att oskadliggöra de som planerar, de som bygger raketer och de som utför angreppen. Eftersom de palestinska soldaterna/kombattanterna befinner sig mitt inne i samhällen och familjer har även många oskyldiga drabbats.

Jämförelsen
Tyskarnas illdåd började inte i Lidice utan redan i Tysklands anföll mot Polen. Den tredje september avrättades 21 civila efter att en tysk soldat dödats. I en by avrättades ett stort antal judar och brändes därefter i en synagoga. Den 9 september i krigets andra vecka avrättade tyskarna 300 avväpnade polska soldater som hämnd för att tyskarna i den föregående striden förlorat 14 soldater.
När Heydrich avlidit utfärdade Hitler en order om hänsynslös bestraffning. Först sköts alla män i byn, därefter togs alla kvinnor och skickades till koncentrationsläger och slutligen togs barnen till tyska familjer. Detta är något helt annat än det som sker i mellanöstern. Det är samma metod som när man idag jämställer nazism med kommunism.
Möjligheterna till fred ligger hos de moderata krafterna i Palestina och i Israel. Ökat inflytande för Hamas leder endast till en ytterligare förvärrad konflikt.