2013-05-30

S:t Lars historia

Föreläsningspromenad med Gunnar Stensson i fyra etapper.
   Samling vid S:t Lars Vårdcentral
lördagen den 1 juni kl 14.
Obs dagen!

Det nya livet har börjat


Sju nykläckta ankungar simmade och stimmade bland vass och näckrosor i den lilla Flackarpsdammen norr om Höje å, torsdagsmorgonen den 27 maj. Ett kladdigt äggskal låg i gräset. 

EU (och Borg) lättar på sparkraven: Felräkning ledde till drastiska åtstramningar

För tre år sedan ”konstaterade” Harvardekonomerna Kenneth Rogoff och Carmen Reinhart att ett lands tillväxt sjunker brant när den offentliga skuldsättningen överstiger 90 procent av BNP.
   Den tesen låg till grund för Angela Merkels och EU:s drastiska åtstramningar efter den ekonomiska krisen.
   Men en student, Thomas Herndon, konstaterade att tesen inte stämde.  De båda Harvardekonomerna hade räknat fel. Något stup fanns inte.
   Skadorna kan ha blivit stora under de tre år då de ekonomiska fundamentalisterna byggde sin ekonomiska politik på en felaktig tes som avslöjades först efter tre år.
   I en kommentar säger professor Michael Ash, Herndons handledare, att det är naturligt att ett land med låg BNP-tillväxt ökar sin statsskuld, på grund av minskade skatteintäkter och ökade sociala utgifter. Det är den låga BNP-tillväxten som skapar skulden.
   Reinhart och Rogoff trodde att skulden var orsaken till den låga tillväxten. De förväxlade orsak och verkan.
   Så nu byter EU, Merkel och Borg spår. Men skadorna består för de miljontals människor som drabbats.
Källa Svenska Dagbladet 29 maj

Miljöparti-kongressen: Skillnaden mellan ja och nej av Gunnar Stensson

Förra veckan valde Miljöpartiet sida inför 2014 års val.
   Ja till Stefan Löfven (S) och Jonas Sjöstedt (V).
   Nej till Fredrik Reinfeldt (som senast han var synlig framförde en halvrasistisk kommentar till upploppen i Husby) och Jan Björklund.
   MP vill ha en ny jobbpolitik, en ny utbildningspolitik och ett bestämt nej till vinster i skolan och välfärden.
   MP:s val av sida är bra för Sverige – och för MP.
   Gustav Fridolin avfärdade moderaternas politik. ”Det enda svar de har är: Vi kanske ska prova ett jobbskatteavdrag till” sa han i sitt sluttal.

Undras om de skånska miljöpartisterna Maria Ferm och Ulf Holm röstade som lobbyisterna Kajsa Hjelte-Terse, ”Vårdtagarna”, och Anette Andersson, ”Solklart” uppmanade dem att göra i en debattartikel, som Sydsvenskan generöst skänkt utrymme till dagen före kongressen.
   Inte omöjligt i den svenska skolpolitik som dirigeras av okontrollerad lobbyism.
   Hur som helst hjälpte det inte.

Karin Svensson Smith och hennes kamrater vann debatten om vinster i skola och välfärd, trots att partiledningen bara en dag tidigare ställt sig bakom en urvattnad kompromiss, utformad för att ge riskkapitalisterna chansen att pumpa pengar ur det svenska skolsystemet några år till.
   Sydsvenskans Henrik Bredberg slickar såren och försöker förringa innebörden.
   Karin Svensson Smiths seger ”bestod bara i att två ord - ”som huvudregel” - rök när ombuden gjorde klart att vinster i välfärden ska återinvesteras, skrev Henrik Bredberg.
   De övriga förändringarna beskriver han med orden: ”Ombudens mothugg påminde mest om fantomsmärtor från en skäggig epok”.
   I Henrik Bredbergs analys av MP framstår Lazlo Gönczi, avbildad på ett vackert foto, som ett avskräckande troll ur en anarkistisk forntid, Ett troll som påstås vara helt utan inflytande i dagens pragmatiska MP-politik. Jag är inte så säker.
   Frågan är, om inte hans tillväxt- och kärnkraftskritiska ståndpunkter och pläderingar för medborgarlön och pacifism inom en nära framtid kommer att framstå som inte bara realistiska utan oumbärliga.
   Men de är inte rationella inom ramen för det nu förhärskande kvartals-kapitalistiska systemet, som Nina Björk påpekade i sin föreläsning förra onsdagen.
   Men i en värld med ändliga resurser på väg mot klimatöverhettning är det inte Lasclo Gönszi utan förespråkarna för kapitalismen som framstår som alltmer irrationella. Dessa kapitalismens deterministiska, allt dystrare apologeter tycks leva enligt devisen ”efter oss syndafloden”.
   Problemet för de som vill förändra är att det är nödvändigt att framstå som en rationell aktör inom ett kortsiktigt kapitalistiskt system samtidigt som man arbetar för en möjlig annan värld.

EU:s retorik misslyckas med att stoppa israelisk markstöld

Bryssel 2013-05-27
Av: Andrew Rettman
Översättning: Kerstin Johansson

Originaltext

Israel fortsätter att lägga beslag på palestinsk mark på Västbanken trots initiativ från EU och USA för att få stopp på denna process som varat i decennier.
   Enligt en ny rapport från Aida, en koalition av 80 biståndsorganisationer, har Israel förstört 535 palestinskägda byggnader och andra konstruktioner från maj 2012 till april 2013 och fördrivit 784 personer, därav mer än hälften barn.
   Israel har också förstört 30 EU-finansierade byggnader och andra konstruktioner, som vattencisterner.
   94 % av alla palestinska ansökningar om bygglov har förkastats. Men samtidigt har mer än 6 600 nya bostäder för judiska bosättare beviljats.
   Under det gångna året har israeliska soldater fortsatt att bortse från bosättarnas attacker mot palestinier, vilka har resulterat i att 150 personer skadats, däribland 33 barn.
   Enligt en fristående rapport i Haaretz måndagen den 27 maj, visar siffrorna över nya bostäder för bosättare endast en del av sanningen. Det senaste året utvidgade Israel även tidigare fastställda gränser för gamla bosättningar i en omfattning av 1 977 acres motsvarande ett område två gånger så stort som Central Park i New York (totalt ca 6,8 km2, öa).
   Ingenting har förändrats avseende ”fakta på marken”. Markstölderna började under det arabisk-israeliska kriget 1948 och har vid det här laget gett upphov till ca 5 miljoner palestinska flyktingar, varav de flesta är bosatta i Gaza, Libanon. Jordanien och Syrien.
   Aida valde tidsramen maj till april för att utrikesministrarna i EU i maj 2012 uppmanade Israel att sluta ”tvångsförflytta” palestinier och ”följa folkrättens stadganden”. Biståndsorganisationerna hävdar att EU fortsätter att agera ”ad hoc och utan samordning” trots sina uttalanden. Vidare hävdar organisationerna att "Den mänskliga kostnaden för denna förstörelse är enorm, barnens skolgång avbryts, familjemedlemmar skingras, det blir ekonomiska avbräck, liksom fysiskt och psykiskt lidande för de berörda familjerna.”
   Utrikesministrarna planerar ett informellt möte om fredsprocessen i Mellanöstern på måndag (27 maj öa) i Bryssel. De förväntas avstå från att kritisera Israel för att inte störa USAs nya initiativ för att få igång fredssamtalen. Den amerikanska utrikesministern presenterade i samband med en konferens med israeliska och palestinska ledare i Amman på söndagen en plan att investera 4 miljarder dollar i Palestina de närmsta åren. Han gav inga upplysningar om var pengarna ska tas. Han uppmanade även den israeliska presidenten Shimon Peres och den palestinska ledaren Mahmoud Abbas att återuppta förhandlingarna.
   Peres vände sig till Abbas: "Låt oss sitta ner tillsammans, du kommer att bli förvånad över hur långt man kan komma i öppna, direkta och planerade möten.” Men han vägrade att nämna bosättningarna som av palestinierna ses som det största hindret för en tvåstatslösning.
   Problemets omfattning framhävs av reaktionerna på en dom nyligen mot de franska företagen Veolia och Alstom som byggt en järnväg i det ockuperade östra Jerusalem. En appellationsdomstol i Versailles i Frankrike hävdade i mars att företagen inte brutit mot folkrätten. Yoel Mester, talesman för den israeliska EU-ambassaden hävdar att domslutet visar att det inte pågår någon ”ockupation” av Palestina i juridisk mening. "Den israeliska närvaron i området beskrivs ofta felaktigt som en 'ockupation'. Men enligt folkrätten kan en ockupation bara upprätthållas i områden som tagits från en erkänd suverän (stat). Men den senaste suveränen över Västbanken och Gaza var den osmanska imperiet, som upphörde att existera efter första världskriget.” ”Det har aldrig funnits någon suverän palestinsk stat, varken på Västbanken eller någon annanstans.”
   Emellertid förkastar EU den israeliska tolkningen. Michael Mann, talesman för European External Action Service säger till EUobserver att ”EU även fortsättningsvis betraktar Västbanken … som ockuperat område.” Enligt Michael Mann ”betraktar inte EU ockupationen som sådan som olaglig. Däremot anser man ett antal särskilda åtgärder som den israeliska regeringen vidtagit vara olagliga. Ett par exempel är byggandet av bosättningar … och separationsbarriären i de fall den byggts på ockuperad mark.” 

Friskolebranschen styr Friskolekommittén, inte elevernas behov. av Gunnar Stensson

”De borgerliga partierna har nu den skola de vill ha. Dagens blandning av extremt marknadsstyrd skola, som Moderaterna införde på 90-talet, kombinerad med Björklunds nykonservativa prov- och kontrollstyrda skola är nu på plats och de vill inte att något ska rubba den.”

Friskolebranschens behov – inte elevernas eller samhällets - har varit styrande i det förslag som friskolekommittén presenterade.
   De sex partierna – nå, MP har hoppat av från värnandet av vinsten - nämner inte skolsegregationen och vill inte göra något åt den.
   De anser att dagens system med det fria valet, skolpengen, marknadsstyrningen och de vinstdrivna riskkapitalskolorna i grunden är bra.
   Det var en seger för alliansregeringen när de lyckades förleda Socialdemokraterna att dela ansvaret för de även i fortsättningen ökande klyftorna mellan skolorna, överetableringen bland gymnasieskolorna, nedläggningarna av skolor, skolkonkurserna och riskkapitalbolagens vinster och skattetrixande.
   De reformförslag som presenterats av friskolekommittén blir i huvudsak verkningslösa.
   Friskolekommittén vill ha en prövning av ägarnas långsiktighet. Ägarna kommer förstås att uppge att de är långsiktiga ägare med stor uthållighet. Men hur blir det när elevantalet minskar och skolan går back ekonomiskt?
   Skolinspektionen ska få mandat att lägga ner skolor, kritisera bristande lärarresurser och införa sanktioner vid allvarliga brister, men förslagen gäller få friskolor och leder bara till marginella förbättringar.
   Samrådet med kommunerna och den öppna databasen får ännu mindre effekt.
   Dessutom är förslagen inte färdiga utan ska fortsätta att utredas.
   Bra är förslagen om meddelarskydd, öppenhet, insyn och offentlighet. Men även här sitter en utredning och arbetar.
   Medborgarna är kritiska. Majoriteten av väljarna är motståndare till vinstdelning.
  Frågan om de fristående skolorna blir viktig även i valet 2014.

Till slut några kommentarer om valfrihet. Sanningen är den, att de fristående skolorna inskränker valfriheten genom att binda eleven till en speciell skola med en speciell läroplan.
   Det blir svårt att flytta till en annan stad med andra skolor, något som har visat sig i samband med nedläggningarna av de fristående skolorna. Valfriheten gäller för skolföretagen, inte för eleverna.
   Jag och min familj hade valfrihet i 60- och 70-talets skolsystem. Det var möjligt för oss att flytta från Göteborg till Skara, från Skara till Piteå och från Piteå till Lund. Vi kunde alltid lita på att våra barn fick likvärdig undervisning i skolor med samma kurser och tidsplan.
   Samma tänkande som ligger bakom de internationella skolornas enhetliga utbildningssystem som gör det möjligt att välja mellan Lund, Hongkong och San Francisco.
   Referatet ovan är hämtat från en Brännpunktsartikel i Svenska Dagbladet 29 maj. Bakom analysen står ”Nätverket för en likvärdig skola”.

Svarsreplik till Owe Svensson: Om transportkapacitet, spårväg och superbussar av Ulf Nymark

Kapaciteten är det övergripande argumentet för spårvagn – det har Owe Svensson (förra veckans VB) alldeles rätt i. Owe hävdar att Buss Rapid Transit-system (BRT), dvs dubbelledade 24-metersbussar på från övrig trafik separerade busskörbanor, s k superbussar,  i treminuterstrafik klarar av att transportera nästan lika många passagerare som spårvagn.


Buss Rapid Transit Bogotá

I den WSP-rapport som Owe åberopar (”Buss, BRT och spårväg – en jämförelse”) finner man annars uppgiften att spårvagnstrafik har en kapacitet som ligger 12 procent högre än superbussystem och 61 procent högre än trafik med vanlig ledbuss, givet samma turtäthet.

Trivectors utredning
I en rapport från Trivector Traffic AB, ”Litteraturgenomsammanställning över kollektivtrafiksystem – Rapport 2008:26”(en utredning som i mångt och mycket WSP stödjer sig på, dock inte beträffande kapacitetsuppgifter) anges maximal kapacitet vid turintervallet 5 minuter passagerare per timme och riktning enligt följande:
Standardbuss
720
Ledbuss
1100
Dubbelledbuss (24 m)
1320
Spårvagn 30 m (Lund)
2140

I båda de nämnda rapporterna saknas uppgifter om kapaciteten för respektive trafikslag vid 3 minuterstrafik. Trivectorrapporten anger kapaciteten för spårvagn vid 2-minuterstrafik till drygt 5000 passagerare per timme och riktning, och superbussarna till ca 3000. Trivector framhåller också att om turintervallet understiger 5 minuter börjar stockningsproblem och hopklumpningsproblem att uppstå.

Spårväg har större kapacitetFör att sammanfatta om kapaciteten: inte ens den WSP-rapport som beställts från bussbranschen hävdar att superbussystem har kapacitet i nivå med spårvagn. WSP uppger att spårvagnen ligger 12 procent högre. Trivectors redovisar för spårvagn som vid 5 minuters trafik ligger drygt 60 procent över superbussarna. Även vid 2- minuterstrafik (som knappast lär bli aktuell i Lund vare sig för spårvagn eller buss) är kapaciteten för spårvagn överlägsen. Utgående från Trivectors beräkningar kan man som ett ungefärligt mått beräkna att spårvägstrafiken i Lund med planerade 5-7 minuters intervall mellan turerna (inte tre minuter som Owe hävdar) klarar av ungefär samma antal passagerare per riktning och timme som ett superbussystem med 3 minuters turintervall.

En kolonn av 24-meters bussarMan kan notera en avsevärd skillnad mellan WSPs och Trivectors kapacitetsuppgifter. Vari denna skillnad bottnar undandrar sig min bedömning. (Christer Ljungberg, VD på Trivector Traffic AB, ger i sin blogg kan ge en viss vägledning till varför det är så).

Spårvagn har en betydligt större kapacitet vid lika turtäthet. För att superbussar ska komma upp i samma kapacitet som en spårvagn i 5-minuters trafik fordras superbussintervaller på 3-minuter. Dvs i praktiken – på grund av trafikstockningar - en kolonn av superbussar.


Buss Rapid Transit Singapore

Spåren och gatunätet
Slutligen några ord om Brunnshögspårvägens påverkan på Lunds medeltida gatunät. Owe har uppfattat att jag raljerar när jag framhåller att spårvägen till Brunnshög inte påverkar gatunätet. Men jag raljerar verkligen inte: jag värnar om det medeltida gatunätet. .Spårvägen till Brunnshög kommer på intet sätt att förändra gatusträckningarna i Lunds stadskärna. Om det i framtiden kommer att bli en spårväg genom stadskärnan kommer detta givetvis att påverka själva gatubeläggningen genom att det läggs spår i gatan, men gatusträckningen behöver därför inte ändras.

Spårvagn lockar manliga bilister
För att återkoppla till denna texts inledning: visst handlar det om kapacitet, men det handlar också om att bygga ett kollektivtrafiksystem som konkurrerar med biltrafiken, och som lockar även manliga bilister att låta bilen stå eller i bästa fall gå till återvinning.
   Kvar står också för Owe och andra som förespråkar Buss Rapid Transitsystem att förklara varför dessa superbussar skulle passa så mycket bättre än spårvagnar i Lunds gatunät. 

Två planärenden av Gunnar Stensson

1. Tillbaka till 50-talet med Christer Wallin (M)? Kommunen ska bygga ut Linero med 960 nya bostäder på 29 hektar av Sveriges bästa åkerjord. Det gäller att förvalta denna dyrbara framtidsinvestering väl!
   Ju högre och tätare man bygger, desto större areal sparas för natur och fritid. Det är också ytor som kan återvinnas för jordbruk vid behov.
   Björn Abelsson, S, vill liksom den övriga oppositionen, bygga högre för att ge förutsättningar för fler invånare och en rimlig service.
Men Christer Wallin, M, menar att det skulle leda till dåliga boendemiljöer och en upprepning av miljonprogrammets misstag.
   Han tycks ingenting ha begripit av de senaste 50 årens utveckling. 
   Klostergården har Lunds bästa boendemiljö med de tio gårdar som byggdes för 50 år sedan, mer än 5000 invånare, närhet och gemenskap, grönskande park, skola, kyrka och centrum inom bilfritt gångavstånd. Stabil befolkning med mer än 5000 invånare. 
   Det är fler än de som kommer att bo i de 960 bostäder som planeras på Norränga-området. 
   Varje kvarter består av två höghus, åtta våningar, och två låghus, i allmänhet två våningar. Varje kvarter utformat som en vacker kringbyggd gård med träd och blommande buskar, som främjar social samvaro och integration med lekplats och grillning, särskilt på sommaren.
   Visst kunde somligt ha varit bättre. Om man ställt husen på högkant skulle helheten blivit luftigare och ännu mer mark frilagts. Husens förbiglidande skuggor skulle ha minskat. Utsikten hade blivit magnifikare. 
   Men åtta våningar var det mesta man kunde tänka sig 1963. och det har fungerat utmärkt. På Norrängaområdet tycks man inte kunna tänka sig att bygga högre än sex våningar. Småskuret!
   Men Christer Wallin och alliansen är helt besatta av den segregerande villamentaliteten. De vill reproducera 1950-talets, för att inte säga 30-talets, klassamhälle med dess arealslösande villa-tristess och bilism. 

Framtidens stad – och Lund har en framtid med Max IV och ESS – bygger på rörlighet och flexibilitet. 
   Det kräver att man gör sig av med 50-talsmodellens betungande bördor: enorma bolån, avbetalningar på bilar och pengaslukande hus, fyllda med överdimensionerade hushållsapparater. 
   Den traditionella synen på ägande håller på att bli föråldrad. I stället kommer ett nytt hyr-samhälle. 
   Dagens unga medelåldringar har för länge sedan slutat köpa bilar, de leasar i stället vid behov. Därav bilindustrins kris. Somliga avstår helt från körkort och förlitar sig på den alltmer effektiva kollektivtrafiken. 
   Allt fler vill hyra sina bostäder och de som äger sina villor vill byta till bostadsrätter. 
   Det behövs ett system som gör det lätt att bryta upp och flytta bort och som också är flexibelt på det sättet att man med kort varsel kan flytta in i en hyrd lägenhet – t ex i Lund.
   Christer Wallins dolda agenda uttrycks i hans formulering: ”Man måste ha goda boendemiljöer för alla typer av inkomster.” Så talar en Moderat som vill värna om det han föreställer sig vara de rikas önskemål om gated societies, men som morgondagens medelklass helt enkelt vill slippa bo i.


2. Spårvagnar till Arenan och Staffanstorp

Naturligtvis ska spårvagnarna söderut rulla fram på det gamla godsspåret och sedan fortsätta österut på banvallen mot Staffanstorp. 
   Vi behöver hållplatser vid Högevallsbadet, Arenan, Klostergården, Tetrapak-St Lars, Knästorp och på ett par ställen i Staffanstorp.
   Viktigast blir den nya spårvagnslinjen för Staffanstorpsborna som snabbt kan nå Lunds centrum och vid behov åka vidare ända upp till Brunnshög (för det är väl ingen idé att de fortsätter till Södra Sandby?). 
   Den intensiva trafiken på väg 108 och Malmövägen borde kunna dämpas betydligt.
   Det är Centerpartiet som föreslår spårvägsdragningen, men vi i södra Lund har aldrig tänkt oss någon annan möjlighet. 
   Varför skulle spåret in i centrums medeltida trassel när det redan finns mellan stadspark och Arena?
   Nej, spåret behövs för enkla snabba transporter till evenemang i Högevall och Arenan liksom för massorna av tjänstemän, arbetare och inte minst gymnasister från Staffanstorp.
   Vad snygga spårvagnarna, jag föreställer mig dem blåa, kommer att vara, när de passerar bron över Ringvägen med stadsparkens hav av grönska i bakgrunden en klar sommarmorgon! 
   Vad rogivande det kommer att vara att sitta i dem när de rullar mellan Knästorp och Uppåkra över de vida åkrarna bortom motorvägen!
   Sen finns det andra värden att bevara, framför allt cykelleden till Staffanstorp.

Förstamajtal av Sten Lindholm

Årets bästa förstamajtal: Så har många menat om det tal som Sten Lindholm höll för Vänsterpartiet i Lund. Ett antal läsare har frågat om VB kunde publicera talet. Det har tagit sin tid men här är det.
   Tyvärr så är det lika aktuellt idag som när det hölls den första maj. Det lär det nog förbli fram till nästa val om inte Miljöpartiet som genom ett under skulle drabbas av någon sorts överlevnadsinstinkt.

Red


 

Kära lundabor
När jag accepterade Vänsterpartiets inbjudan som oberoende talare var beslutet lätt. Vänsterpartiet är det parti, som ordentligt satt ner foten kring nedmonteringen av den skånska sjukvården. Man har nämligen tillsatt en Kriskommission som nyligen presenterat sin rapport. Professionen har aktivt deltagit i arbetet. Jag delar Kriskommissionens slutsatser.

Den 23 november 2009 var en mörk dag i Lunds Universitetssjukhus historia. Då fattade majoriteten i regionfullmäktige det ödesdigra beslutet att fusionera sjukhusen i Lund och i Malmö till Skånes Universitetssjukhus (SUS). Det var en ren kupp från den styrande femklöverns sida. Frågan hade smugits in i budgeten och inte bevärdigats med en egen punkt på föredragningslistan. Alla ledamöterna hade inte ens fått några handlingar i god tid före sammanträdet. Ett demokratiskt övergrepp utan motstycke i skånsk sjukvårdshistoria. Beslutet bar den förre regiondirektören Sören Olofssons och den förre regionordföranden moderaten Jerker Swansteins signum. Dessa båda herrar är sedan länge avpolletterade. Resultatet av detta demokratiska övergrepp blev nedmontering av basal akutsjukvård på båda sjukhusen, trots att detta inte varit syftet. Processen drevs nämligen vidare av tjänstemännen utan politisk styrning eller ansvar.

Tre år senare ser vi effekterna. Nuvarande regionordförande, Pia Kinhult, har sedan 2010 med benäget bistånd från sina moderatkollegor och vasallpartier inom femklövern styrt hela Skånes sjukvård och den groteska skapelsen SUS i sank. Kostnaderna för ogenomtänkta beslut driver påunderskottet i regionens ekonomi. Profession, opposition, fackliga organisationer och anställda har körts och körs dagligen över med vindens hastighet. Beslut utan underlag om klinik- och operationsförflyttningar samt personalnedskärningar är idag vardagsmat för den hårt pressade personalen. Kaos råder nästan överallt. Patientsäkerheten kan inte längre garanteras. Ett halvdussin tragiska dödsfall på SUS i Lund är Lex Maria-anmälda och fler är på väg. Arbetsmiljöverket hotar med vite på mångmiljonbelopp och socialstyrelsen har ett tillsynsärende om hela den skånska vården, vilket är unikt. Min tid är knapp, därför kommer jag inte att beröra alla ogenomtänkta beslut som fattats. Men ett vill jag nämna. I Lund fanns en suverän ögonklinik. Den flyttades till Malmö och nu vill man göra nästa flytt genom att förstöra även denna ögonklinik genom att skapa ett särskilt ögonsjukhus i Landskrona. Stolligheterna fortsätter i en oförminskad fart. Mitt tips är att man förbereder privatisering av ögonsjukhuset.

Lund som universitetsstad har en av landets främsta forskningsmiljöer. Vi har ett Universitet. Vi har forskningsbyn Ideon. Vi har det nya Ideon Medicon Village. Vi har en ansamling av Life Science-företag. Vi har en mängd inkubatorföretag, vilka vissa med tiden kommer att bli blomstrande företag. Vi har snart de stora forskningsanläggningarna Max IV och ESS på plats. Vi har i pricip allt. Men vi har INGET fungerande Universitets- och traumasjukhus längre.

Idén med SUS var från början feltänkt liksom idén med sammanslagningen av Karolinska och Huddinge i Stockholm. Samma arkitekt bakom dessa skapelser – Sören Olofsson – är numera historia. Nya Karolinska knakar redan i fogarna. Kostnaderna skenar och röster hörs redan för att man skall återgå till ruta 1 genom att separera sjukhusen. Nu till vår egen situation. Malmös folkmängd ökar starkt. Man räknar med en befolkning på runt en halv miljon om bara några decennier. Det är därför nödvändigt att Malmö får ett eget fullutrustat Akutsjukhus med alla nödvändiga kliniker och resurser.

Kvartalskapitalism råder inom företagsvärlden. Inom sjukvården råder helt andra premisser. En kraftigt åldrande befolkning kommer att ge sjukvården stora utmaningar. Jag kräver att riksdagen tillsätter en kriskommission för den svenska vården sammansatt av landets bästa hjärnor från sjukvårdsprofessionen. Jag gillar Vänsterpartiets initiativ om en Kriskommission i Skåne. Nu är det dags för rikspolitikerna att vakna. Jag är oerhört trött på att höra sjukvårdsministern Göran Hägglunds med en dåres envishet bemöta kritiken med sitt papegojlika svar. Det är landstingens ansvar! Men om landstingen inte tar ansvaret?

Jag har beskrivit den unika forskningsmiljön i Lund. Det är därför fullständigt nödvändigt att Universitetssjukhuset i Lund återupprättas. Den högspecialiserade medicinska forskningen kräver detta. Den framtida läkarutbildningen och forskarutbildningen kräver detta. Traumatiserade patienter kräver detta. Därför måste sjukhuset i Lund även utses till regionens traumasjukhus. Vi har nämligen inget sådant i Skåne idag.

Tänk Er in i följande dramatiska situation. En större flygolycka inträffar någonstans i Skåne. Dödstalet är högt men bland de överlevande finns en stor mängd vårt skadade med olika livshotande skador, vilka blixtsnabbt måste tas om hand av ett fullutrustat traumasjukhus. Om man skyfflar dessa svårt skadade patienter fram och tillbaka mellan Malmö och Lund beroende på vilka skador som måste åtgärdas, lär sannolikt dödstalet öka snabbt.

Någon av de drabbade skulle kunna vara nära Dig, Din familj eller vänner. Vart skall man föra olycksoffren? Akutsjukvården i såväl Malmö som i Lund håller på att gå under. Var finns sängplatser att tillgå? Idag tvingas man ju placera mängder av patienter i korridorer och på andra platser.

Jag riktar mig nu direkt till den styrande femklövern och dess sjukvårdsansvariga. Gör halt. Stoppa alla beslut om operations- och klinikförflyttningar. Stoppa alla privatiseringstankar om sjukhusen. Stoppa redan nu privatiseringen av hudkliniken i Lund, så att inte läkarutbildningen och forskningen kring hudsjukdomar drabbas.

Samtliga sjukhus, dess patienter och anställda måste behandlas med respekt. Se också till att ta över ansvaret för Lydiagården för cancerpatienternas och deras anhörigas skull. Sjukvården behöver arbetsro. Personalen behöver arbetsro. De anhörigas oro för var deras gamla mor eller far kommer att skickas måste elimineras. Det är människan i den brutala budgetekonomins namn som fått och får betala det höga priset.

Det bästa vore därför, om Ni direkt kastar in handduken. Det skulle bli Ert bästa och troligen enda vettiga beslut. Jag har fått nog, vi har fått nog.

Mitt hjärta är rött och mitt hjärta blöder för patienterna och sjukvårdspersonalen.

Jag önskar Er alla på torget en skön 1 maj.Det är Ni värda.Tack för mig.

Lomma nästa? av jiell

En omdiskuterad skribent
Varför publicerat VB artiklar av signaturen Jiell? Det är en fråga som flera läsare ställt till mig efter signaturens förra artikel där det talades om urinerande på identifierbara personers gravar. Var inte detta över (eller kanske under) gränsen för VB var frågan som ställdes. En annan reaktion på signaturens artiklar är ilska över att man upplever dom som obegripliga.
   Mitt svar på båda frågorna baseras på diskussioner som jag haft genom åren med framförallt min huvudmentor som VB-redaktör, Gunnar Sandin. Hans svar på frågan om obegriplighet var alltid att inte underskatta läsekretsen, tro aldrig att du själv är den som begriper mest. Anstötlighet och personangrepp lärde jag mig successivt att höja ribban för av samma person.
   Dessutom försäkrade alltid Gunnar med sin enorma språkliga överblick att artiklarna var helt unika språkligt sätt, något som självklart måste bejakas. I denna som i alla andra språkliga frågor valde jag i min egen oförmåga att tro honom.
   Därför är signaturen Jiell välkommen att skriva i VB så länge gränsen till det juridiskt straffbara inte passeras.
Göran Persson


* * * 
Om funnes nån bilbrännarnas genstab hade läge sv Skåne aktiverats nu när provinskavalleriets reserv tagit E4:an till kungl. huvudstaden. Inkl. en plan B kring reträtt från Näset iha bängspärr vid kanalen, med båt. Reformerta vänstern är tyvärr död, k-arna mest vifteglada fanvänner jämte retoriknasare och partiägarna i egen syn mönstergillt domsticerade via borgarparlamenten.

Här fick ni annars gratis ett självgående, etniskt nyproletariat som blott behöver en karta med fetaste medelklassförorterna samt ministerbostäderna inprickade och vad gäller landsändans riskkapitalister bidrog (tackar!) Metro för nåt år sen med ett uppslag namn, adress och villabilder. Uti en av Landskronas sundsnära stadsdelar återfinns så en av sittande riksregims mest förhatliga fd ministrar. Efterträdaren, en klassresenär av kvalificerade sorten har rötterna i Ängelholm, enligt egen vårdslös utsago och "dumlantisarnas" eller nyttiga idioternas skara komplett med en svinfarmare från Halland, dock med Skåneidiom.

Enmansarmén Greider odlar i prydnadskattsvänsterns huvudorgan Arena sitt klasshat - inte illa medan avsuttna och ekologiskt tågburna svartröda gendarmeriet mest piskar SD-are med en småvuxen Kungsgate retroknegare och utstraffad FS, som fältbefäl. Medborgarhuset i Eslöv dock kulturskyddat så vänligen läs Metro, för giltigare klassbyten. Självepålettad undmajor och veteran 68a söker härmed uppdrag, pt därom!

Nja, medio 76 snarare rekryterad av en idag hårdhudad ev landstingsdir och bedömd som kvalificerad överlöpare, från Jkpg. Nån med släkt där som kan konfirmera? Och om kvar i tjänst glädja med en VBpren. En annan att presentuppvakta är studierektor på en närliggande högskola där man lär sig batongdisciplinera demonstranter samt avrätta medelst tjänstebil eller annat. Dottern har hörts i P1 i nåt rörelsesympatiskt sammanhang. En forn red hade synpunkter på bilbruk från Malmö där kvalitetstid med ifråga tös anfördes som skäl avstå tåg. Väl nyttjad tid i så fall!

Köpläs sist Axess och Respons. Kay Glans en abdikerade socialismens samt liberala och intellektuella progsocioskiktets och inte minst svenska kritiska offentlighetens, sanne fill-in hjälte. En arbetslinjeprofessor från stan recenserar vidare kapitalismens och globala västväldets svarta bok i senaste Axess. Sven Hedin borde åtalats efter VK2 - samt Per T. snarast. Vad betr. totalitära, vålds-egala regimer och projekts apologeter och humanistiska/civilisatoriska underminerare i allmänhet å egna kanten, mäler jag pass. Kan ju själv hamna å listan utifrån ovan, beroende av läsart ..

Allra sist finns ett k'redväxe till VB, rosa snuttefilten med dubbeldocentur som spökhandledare. I senaste GM Världen anas apropos en vänsterfeminismens nätta återkomst sen gökungen kråkmatsflaggats - om nu avsiktligt planterad eller blott suicidalt tolererad. Den sortens svarta ekumenik betackar vi oss för likmkt evangeliska kyrkornas flirt med kurian under JP ll, jämte inkvisitoriske efterträdaren. Den nye bär ju hopp ivf - påminns dock om vissa VB-veteraners flirt med Obama, vid nytillträdet. Rom i originalutgåva fick ju beklagligtvis ett antal kapabla kejsare efter Nero och Caligula - låt oss hoppas på omvänd ordning nu. Brinn så Wahington, storbrinn ...


PS - Boktips mm
Filosofilcirkeln hade Johan Stenfeldt som sistagäst vt. Nydisputerad på dystopiämne och intressant för äkta 68or, tydligen. Finns som bok på småförlag. Dr Jönsson lite småkrängd - illojala FC-besökare att se som strulpatienter eller AT-läkare med egna uppfattningar. Ingen man ur antiauktoritära tidsandor men även jag skrämdes av telebokens "Om kriget kommer ..." apropå upprepad nollrespons. Besökarna ett formidabelt köttberg 40-talister precis som vid Lewans stentavleföreläsning, på SNF. Ren nostalgi? Förresten var FC bättre på Arno Werners tid men inget man behöver se folk som non grata ett antal år, för. Gör bättre istället! Eftersits ånyo exvis - frivillig. Kulturenhaket?

En Light Railbana över S. Sandby, Dalby och Staffanstorp runt om eller genom södra Lund till Lomma och Bjärred vore ett mer realistiskt jämte gott "bildödande" alternativ till den senaste i raden av dårskapförslag och grova sabotage mot Lunds stadsbild och trivsel. Förlängning kan tänkas längs kusten till Landskrona jämte sydvart åt Malmö. Samt rentav ner till Näset - en välsignelse blott att undgå det numera grovt vandaliserade Malmö C.

En insändarskribent jag tyvärr inte noterade namnet på var häromdan lyrisk kring hur nimm färden blir per cykel om trottoaren eller andra plattunderlag nyttjas. Nå, hoppas du blir utknuffad framför en buss. Klostergatan är ett 3-stjärnigt ställe skicka egomaxade cyklister i döden. Inga marginaler och en smal trottoar - lycka till med jakten! Välj med förkärlek cyklister som samtidigt skriver eller läser SMS så är denna en gång fina stad kvitt i vart fall ett styck kvalificerat asocialt element.

I en annan insändare analyserade tre miljöpartister Lunds urbana förfall och gav ett antal klart sympatiska förslag. Vad man därvid undrar är hur det progressiva socioskiktets föregångare buret av liberaler och konservativa kunnat medverka till samtida stadslivets utarmning och ibland urartning, jämte allmänna samhällsupplösningen. Den intellektuellt kvalificerade och idealt värdebaserade borgerlighet som en gång byggde förnämliga västliga samhällsordningen är idag en marginell rörelse – men desto mer saknade i kampen mot en socialt och kulturellt mm djupt destruktiv, nutida kapitalism.

De tre mp-arna undgår dock alldeles att nämna många cyklisters egomaxade framfart och vad betr. Bantorget är nog en cykelrondell eller signalreglering befogad i den dubbeldiagonalt vältrafikerade parkdelen - eller kommunal polis och böter. Botan är en annan idag cykelförpestad grönplats. Anarkin är ibland smått grotesk. Vid tillfälle sågs en ung man ta Klostergatan på höger trottoar ända från Domkyrkan. I ena handen höll han mobilen och med den andra SMS-ade han med huvudet nerböjt, svepandes förbi ett otal butiksdörrar. Lämplig åtgärd, se ovan.