2020-10-15

Friday for Future alla fredagar

 

 

Under Coronapandemin så strejkar vi främst #digital, #flattenthecurve, #climatestrikeonline.
Håll utkik på hemsidan och i gruppen efter ev andra aktiviteter på fredagen. Några personer finns vid lunchtid på plats på Stortorget under behörigt avstånd till varandra.          

Sverige; ett bra land att leva i även i framtiden

 

 

KLOK nästa måndag den 19 okt kl 19
Tekn dr Ulf Paulsson, med speciellt intresse för logistik, risk och sårbarhet, håller ett föredrag med fokus på tre avgörande faktorer: Energi, naturresurser och konfliktlösningsförmåga. 
   Ulf tar utgångspunkt i dagens situation när han diskuterar de långsiktiga trenderna. Ulf är en kollega från Ekonomihögskolan.
   P g a begränsat antal platser måste man föranmäla sig till Klostergårdens bibliotek 046 359 58 86 eller mejl till biblioteket.klostergarden@lund.se

Föreläsning: Skogen och klimatet

 

Tisdag 20 oktober 2020 kl. 19:00
69% av Sveriges yta är täckt av skog. Hur vi förvaltar skogen påverkar klimatkrisen. Därför spelar tidsfaktorn en avgörande roll i förvaltningen av skogen. Lektor i Ekologi på Umeå Universitet samt tidigare styrelseledamot i Skydda skogen, Stig-Olof Holm, håller en föreläsning för XR om skogsbruket och klimatet. Halva tiden är ägnad till föreläsning och halva för frågor och diskussion. I sin föreläsning fokuserar Stig-Olof på fossila bränslen samt hur tidsfaktorn har en avgörande betydelse för hur skogarna i världen ska brukas.
Läs mer på Facebook »

Veckans vinstvarningar

 

Lundin gör miljardvinst
Oljebolaget Lundin Energy flaggar inför kvartalsrapporten att bolaget gör en valutavinst på 143 miljoner dollar, motsvarande 1260 miljoner kronor, under tredje kvartalet.
   Den här gången kommer vinsten från finansspekulationer. Oljeprofitörernas rikedomar gör att de tjänar jättebelopp på finansmarknaden.
   När Carl Bildt för så där femton år sedan var aktiv i Lundin Oil i Sudan kritiserades bolaget för brott mot de mänskliga rättigheterna.

Jensen Education inför klädkod. Det är en metod att öka  segregationen i de svenska skolorna. Och vinsten för skolprofitörerna.

Bokanmälan av Birgitta Frostin

 

Essie Andersson, känd för många lundabor som läkare på vårdcentralen S:t Lars, tillika tenorsaxofonist i Röda Kapellet, har nu tillfälligt lämnat deckargenren och påbörjat ett barnboksprojekt.
   Den första boken heter Mormors sagor med undertiteln Va ska det va bra för att kunna svenska? om WiWigänget och handlar om syskonen Wilson som bor i Seattle men har svenska rötter. De hamnar i många överraskande äventyr både i nutid och i ett fjärran gammalt Sverige, med många twists och finurligheter och möten … De så fina illustrationerna är skapade av maken Ulf Teleman.
   En riktigt fin julklapp till barn och barnbarn, 8-10 år! Kan köpas av författaren direkt för 120kr + frakt (ev. kan bok överlämnas efter överenskommelse på annat sätt). Swisha till 0702857116 eller skicka PM till Essie på Facebook med namn och adress. Finns också på Vulkanmedia, Bokus, Adlibris och Gleerups.

Nästa strid om nybyggnation av Ann Schlyter

 Nu går startskottet för nästa stora strid mellan byggnadsnämndens majoritet och den stadsmiljömedvetna delen av Lunds befolkning. Medan striden om Galten pågår för fullt inleds den om Häradshövdingen.

 


Drönarbild över stadsbilden sett från söder,
planområdet är markerat med orange linje.

 

Egentligen borde striden ha börjat i april då Skanska, som tidigare köpt fastigheten där gamla tingsrätten ligger, ingick ett avtal med kommunen som innebar att de fick rätt att köpa kommunens mark runt omkring, en så kallat markreservation. Tillsammans med kommunen skulle de planera för en kongressanläggning. I tekniska nämnden var endast Vänsterpartiet och FNL emot. Miljöpartiet avstod från att rösta.

   Skanska gick ut i pressen med en vision om ett 17 våningshus. De begrep säkert att det var omöjligt, men hoppades antagligen på en kompromiss som ändå innebar hög exploatering. Och efter förhandlingar kommer nu förslag på ett inriktningsbeslut till byggnadsnämnden. Det är naturligtvis mycket bättre än Skanskas första vision, och många fromma önskningar formuleras, men inga skarpa riktlinjer.

   I det förslag till inriktningsbeslut som föreläggs byggnadsnämnden idag torsdag föreslås att en tidigare beslutad process om en programfas utgår. Det skulle innebära att Lunds befolkning får betydligt försämrade möjligheter att påverka planerna.


Vänsterpartiet yrkar naturligtvis avslag på en sådan hantering och kommer att föreslå omformulering av de fromma önskningarna i förslaget till inriktningsbeslut till mer bindande formuleringar. I nuläget ser yrkandena ut såhär:
 • Att den nya bebyggelsen ska berika de omgivande stadsrummen och ansluta till den befintliga skalan, fyra till sex våningar.
 • Att grönytan söder om gamla Tingsrätten inte ska bebyggas utan bevaras som offentligt rum med Tingsrättens gamla byggnader synliga.
 • Att behovet av en större kongressanläggning omprövas.
 • Att bruttototalarean, BTA, ej överstiger de 25000 kvadratmeter som gällande Ramprogram för området anger.
 • Att den gamla Tingsrätten ska bevaras och integreras i en mötesanläggning. Rivning och ”återuppbyggnad” av innegården ska inte komma ifråga.
 • Att i utformandet av den tillkommande bebyggelsen särskild omsorg ägnas åt mötet med Klosterkyrkan och Klostergatans fondmotiv.
 • Bilparkering bör byggas efter reducerad norm. Ingen utökning av bilplatser bör ske, men cykelparkering bör tillkomma.
 • Att ge hög prioritet åt utformningen av gång- och cykelvägen från Stadsparken mot Västerbro som ett grönstråk vilket markerar var stadsvallen (antas ha) gått.
 


 

Rivning eller förstörelse av den gamla tingsrätten ritad av Westman liksom det höghus långt högre än Klosterkyrkans torn är förslag som säkert fler partier kommer att ställa upp på. Samtal har förts med Mp och FNL och det är mycket möjligt att vi kommer att jämka våra yrkanden så vi kan lägga dem gemensamt.

Hur byggnadsnämndens möte avlöper rapporteras i kommande nummer


Byggnadsnämndens handlingar i ärendet:
BN Tjänsteskrivelse 2020-10-02
BN Ramprogram för Lund C 2015-03-10
BN PM kulturmiljö Häradshövningen 2020-10-01

 

Ny bro över Höje å när bläsänderna kom med hösten av Gunnar Stensson

I måndags såg vi en rödhuvad bläsand simma bland grönhuvade gräsänder, sothöns, doppingar, måsar och skarvar i dammen vid fågeltornet. Det runda huvudet glänste som sammet i solskenet och bläsen lyste gul över de svarta ögonen. Luften var glasklar. En häger stod orörlig som en egyptisk staty och två vita svanar simmade långsamt med böjda halsar vid dammens bortre ända. 
   Om det finns en bläsand, finns det säkert flera. Och mycket riktigt, där borta simmar en liten flock änder med vita sidor. Bläsänderna har alltså återvänt från sina arktiska revir. Nu ska de stanna till mars-april nästa år. Hösten är här.
   Egentligen skulle vi titta på den nya gångbro som vi fått höra hade blivit utlagd över ån invid järnvägsbrons byggplats. Vi gick över den gamla bron och uppför brinken på Flackarpssidan. Fälten lyste gröna av höstsäd. Vindkraftverken stod orörliga. Maskinen som slår ner cementpålar i den sega jorden satte igång. Dunkandet var rytmiskt som ett hjärtas slag.
 


 

Efter en stund skymtade vi den nya gångbrons metall mellan snår och ogräs. Ja, där var den, precis som Veckobladet föreslog för några veckor sedan. Vi halkade utför den slippriga branten och ställde oss och tittade ner i det rinnande vattnet. Det måste göras något åt backen, sa Anna.
   Vi återvände på lundasidan av ån. Röda bär glänste i hagtornsträden som nästan skymde den långa dammen. Bläsänderna och svanarna njöt fortfarande av den varma solen i fågeltornsdammen.
   Men idag, onsdag, kändes det att hösten kommit. Blåsten trängde genom märg och ben. Grå moln for och solen var blek. Vi hade kommit för att titta på platsen för den föreslagna skogsremsan över åkrarna i Värpinge. Vi förstod tanken, men tyckte åkrarna kunde få vara ifred. Skånes landskap söder om Lund är öppna.

Katastrofal detaljplan för kvarteret Galten i Lund av Steingrimur Jonsson

 Det är hög tid att efter drygt ett halvt sekel läka såren som uppstod i kvarteret Galten i samband med det såkallade Genombrottet. Tack till de politiker som i sista stunden, om inte i sista sekunden, kom till sitt förnuft och stoppade planerna på en 42 m bred motorväg tvärs igenom stadskärnan, från Spyken till Svanevägen.

 


 

Men för att läka såren kan man inte göra som den nyligen presenterade detaljplanen föreslår. Ett höghus passar inte in i kvarteret Galten. En stor biograf inte heller. Och inte en massa nya butiker – nu när allt för många butikslokaler i centrala Lund gapar tomma.
   Flera underjordiska parkeringsplatser med utökad biltrafik är inte det som Lunds stadskärna behöver. De trånga gatorna runt kvarteret Galten kan inte bära mer trafik. Biltrafiken måste minska. Och även den tunga trafiken. Regionbussarna måste på sikt tas bort från kvarteret.
   Det som istället ska planeras är bostäder i lägre byggnader, 2, 3 eller 4 våningar höga. Gång- och cykelstigar så även barn kan ta sig fram utan att riskera livet. Cykelvägar på Bankgatan och Råbygatan måste byggas.

Förslaget i detaljplanen är katastrofalt:
 • Gårdshuset från 1813 rivs. Ett av Lunds äldsta hus. 207 år gammalt!
 • Höghus på 9 våningar (om man inte räknar bottenvåningen eller takvåningarna; gör man det så blir huset 11 eller 12 våningar högt).
 • Vårfruskolans barn ska få skolgård ovan på en busstation. Vad hände med devisen „Barnens bästa“?
 • Underjordiskt garage i två våningar betyder fler bilar i Lunds absoluta centrum.
 • Och planen i sin helhet med butiker inne i kvarteret kommer att vända ut och in på det gamla gatunätet.

Det nya som byggs måste rimma med det som engång revs bort. Lägre byggnader, framför allt bostäder och mindre verksamheter. Foton finns om man vill se hur det var.Kvarteret Galten – en del av Lunds stadskärna får nytt utseende
 


De pittoreska husen är lite förfallna men skulle kunna renoveras. Gången från torget skulle kunna bli en inbjudande och mysig väg in till det nya kvarteret Galten.

Läs mer om Galten hos arkitektupproret »

Martin Luther King - demokratisk socialist som mördades

 Vi befinner oss i en extrem situation. Den kapitalistiska exploateringen är på väg att göra planeten obeboelig. Demokratisk socialism kan ge oss möjlighet att gemensamt rädda vår miljö. Men kapitalismens privilegierade med Donald Trump i spetsen kämpar desperat för systemets bevarande.

Forskare och journalister som Naomi Klein, Andreas Malm, David Wallace-Wells, Alf Hornborg, Branco Milanovic´, Sverker Sörlin, Jonathan Jeppson och Daniel Lindvall har väckt vår insikt om att vi befinner oss mitt i en av människor orsakad global process, som leder till att skogar brinner, landskap torkar ut, havsnivån stiger, djurarter utrotas, klimatupphettningen ökar och att redan idag 20 miljoner tvingas fly undan ett mördande klimat.
 


 

Nu börjar vi dra de politiska slutsatserna. Det står klart för alla att vårt nuvarande ekonomiskpolitiska system med ständigt ökande produktion och konsumtion är ohållbart. Det är inte trovärdigt att tekniska framsteg är lösningen. Kapitalismen måste avvecklas. Många ser demokratisk socialism som en möjlighet att utveckla en politik i stånd att bekämpa klimatproblemen.
   Thomas Piketty lade en stabil grund med sina stora verk Kapitalet i tjugonde århundradet och Kapital och ideologi. Nina Björk, Naomi Klein, Erik Olin Klein med flera står nu i centrum för en debatt om demokratisk socialism som den samhällsform som kan göra det möjligt för oss att gemensamt möta klimatkrisen.

Demokratisk socialism är både en filosofi och en politisk möjlighet som analyseras i Martin Hägglunds Vårt enda liv. Sekulär tro och andlig frihet, en bok som nu debatteras i alla större tidningar och tidskrifter. 
   Martin Hägglund är född i Sverige, bosatt i New York och professor vid Yale University. Han har tidigare givit ut What is Democratic Socialism?, ett verk i tre delar som fått stort genomslag i USA..
   I Vårt enda liv skildrar Hägglund Martin Luther King som den demokratiska socialismens tragiske föregångare. Trött och sjuk genomför King den 3 april sitt sista massmöte i pingstkyrkan Mason Temple, Memphis, Tennessee.  Han har mindre än 24 timmar kvar att leva.
   King överskred medborgarrättsfrågan, när han inledde sin Poor People´s Campaign. Trettonhundra svarta


 

renhållningsarbetare i Memphis hade gått ut i strejk mot orimliga arbetsförhållanden. Den 18 mars talade Martin Luther King inför femton tusen strejkaktivister på det största inomhusmötet i hela medborgarrättsrörelsens historia.  Ett gemensamt åtagande att kämpa för renhållningsarbetarna antogs.
   King gjorde Gud till ett begrepp för social rättvisa och frihet genom att säga: ”Gud har befallt oss att bry oss om slummen här nere, och om hans barn som inte får tre ordentliga mål mat om dagen. Det är inget fel att tala om det nya Jerusalem, men en dag måste Guds predikant tala om det nya New York, det nya Atlanta, det nya Philadelphia, det nya Los Angeles, det nya Memphis, Tennessee. Detta är vad vi måste göra.” Han slutade talet med att uppmana till fredlig generalstrejk.
   Strejken förhindrades av en våldsam snöstorm. Den 28 mars ledde King en massdemonstration
genom Memphis. Polisen gick till attack. 700 måste föras till sjukhus och en obeväpnad sextonårig svart pojke dödades.
   Den 3 april höll King sitt sista tal. Han sa då: ”Jag vet att vi som ett folk kommer att nå det förlovade landet.” Uttalandet uttrycker inte ett religiöst mål utan ett demokratiskt åtagande.
   Följande dag – tidigt på kvällen – sköts Martin Luther King ihjäl utanför sitt motellrum. Han var 39 år, fyra år äldre än jag. Han hade bara levt halva sitt liv när han inledde kampen för demokratisk socialism.
   Det går inte att utvärdera alla konsekvenser av Kings död. Black Power-rörelsen kom att ersätta hans ickevåldspolitik. Nixon valdes till president efter det att också Robert Kennedy hade mördats, samma dag som han vunnit primärvalet i Kalifornien. Nixon utvidgade kriget i Vietnam till Kambodja och slog med brutalt våld ner Black Powers demonstrationer - innan han tvingades avgå, med skam.
   Nu står USA inför ett lika avgörande val: Trump eller demokrati.

Det finns mycket mer att hämta i Martin Hägglunds bok. Läs gärna Ida Ölmedals intervju Stjärnfilosofen Martin Hägglund: Så kan vi försonas med dödsångesten (Sydsvenskan 4/10) eller Jenny Anderssons recension Evangelium för kristider (Aftonbladet 4/10).
Gunnar Stensson