2015-12-17

Tack för i år!


 
Dags att tacka läsare och skribenter för ännu ett VB-år. 41 årgångar är avklarade och förhoppningsvis skall det bli en 42:a också. Men ni får ge er till tåls till den 15 januari.
   Till dess önskas ni alla goda helger! Glöm inte budskapet nedan om ni nu vill att tomten skall komma eller låta bli att komma, hur man nu ser det.
red
 


Samrådsvandring

Runt järnvägen mellan bron över Ringvägen och bron över Höje å
Söndagen den 20 december klockan 13
Samling på Klostergårdens Kyrktorg 
Södra stambanan Lund – Flackarp ska fördubblas från 2 spår till 4. En ny järnvägsstation ska byggas. Nya broar kommer att byggas över Ringvägen, gång och cykelvägen vid Nordanväg och över Höje å.
 • Vill vi att de nya spåren ligga på vår sida om den nuvarande järnvägen eller på andra sidan?
 • Var vill vi att järnvägsstationen ska ligga?
 • Påverkas Gröna stråket från stan, korp-fotbollsplanerna och kolonierna?
I samrådet har vi möjlighet att påverka Trafikverkets beslut.
Klostergårdens byalag

Christmas Carols Service

Helgeandskyrkan i Lund
20 december kl 17
Helgeands- och Jubilatekören
Larsåke Sjöstedt, organist
Mikael Ögren, präst
 

Brivata bekymmer 10 dec. 14.45 av Karin S.

Blått mörker, blåst
Blöta bruna vägar
Bukbuller
Bli fri! Bryt ängslan!
Betänk vändningen!
Bered ljusets återkomst!
Bra!
Bruka din självbevarelsedrift!
Behåll livslusten!
Bättre än döden är ett
besvärligt liv
Backa aldrig! Bråka!
Bestjäl inte planeten!
Bespara den vår girighet!
Barn, barnbarn, barnbarnsbarn och alla
barn betyder
broar till begynnelsen.

Äntligen Spårvägsbeslut! av UN

Efter två och en halvtimmes debatt har fullmäktige nu beslutat ge igångsättningstiilstånd för byggande av spårväg Lund C - ESS.
   Röstsiffrorna för spårväg var 36 mot 28, 1 röst nedlagd. Mot röstade förstås FNL, SD och Fi, men även M, C och KD. Att de tre sistnämnda partierna i sista stund ändrat uppfattning motiverade de med att staten inte beviljat sökta medel fullt ut.
   Kommunen har sökt 50 procent av investeringskostnaden, men fick enbart 40 procent, vilket i kronor år ca 300 miljoner. Detta är i sin tur ungefär 55 procent av statens totala anslag till stadsutvecklingsavtal med kommunerna. Summan som Lund erhåller är trots allt att närmast beteckna som storslam.

Kulturen i Lund av Gunnar Stensson

Studentikosa punschtraditioner på Grand, utsvältning av biblioteket i Järnåkra, humorfestivaler, uppsägningar av bibliotekarier, kulturcheckar, neddragning av bokinköp, noll kulturhus, brist på teaterlokaler, brist på pengar, (de som finns går till privat profit i stället för musikelever), sänkta anslag, nedläggning av Stenkrossen, nedskärningar, kulturnattsamatörer, effektiviseringar, eldsjälar,  nedläggning av Konsthallen, populistiska utspel, förödmjukade tjänstemän, Kattespex, Spykenspex, sexspex, studentspex.
   – Vi måste se till att det händer saker, förklarar en politiker (M) i Kultur och fritid och ler narcissistiskt.
   Händer? Vad då? Thomanders jul?

Mötesrapport med förhinder

Förra veckan fanns det en kalllelse till vänsterpartiets medlemsmöte där partiets mål och strategierskulle diskuteras. Detta tyckte jag lät så spännande att jag eftersökt en lite lagom auktoritativ rapport från möter. Tyvärr har VB inte lyckats få fram någon sådan. Vi fick däremot en så vacker avböjande formulering att jag inte vill undanhålla den från läsekretsen.
red
 
Måldiskussionen om vad som bör vara Vänsterpartiets Lunds mål är intressant men är inne i ett skede när det är för tidigt att gå ut i denna typ av kanaler.

Svar till Gunnar Stensson angående Träffpunkt Klostergården av Lars A. Ohlsson

När den gamla träffpunkten på Klostergården skulle ersättas med en ny och mer funktionell lokal, utgick vi alla, både politiker och de som utnyttjade träffpunkten, från att den nya träffpunkten skulle bli modern, ljus och ändamålsenlig. Att den nya träffpunkten skulle innehålla de aktiviteter och möjligheter som fanns tidigare, tog vi som en självklarhet. Med facit i hand kan vi konstatera att vi blev blåsta. Från att tidigare varit ett ställe med full bemanning och öppet mellan nio och fyra, fem dagar i veckan, har det reducerats till att enbart vara öppet två dagar i veckan mellan nio och ett, och helt stängd de dagar skolan har lovdagar.
   Det som händer nu är att förvaltningen fått i uppdrag att hitta ny lokal för verksamheten i centralt läge på Klostergården. Pengar finns avsatta i budgeten och det fanns ett skarpt förslag om att ta över gamla apotekets lokaler, men de visade sig skulle användas till annat.
   Så är läget idag, att förvaltningen letar och jag med flera andra politiker i nämnden ställer frågan regelbundet till förvaltningen hur det går med letandet.

En miljon till mingelmöten för Lunds kommun även nästa år av Hanna Gunnarsson

Under december har Lunds kommun beslutat att åka både till Almedalen i Visby och fastighetsmässan Mipim i Cannes även 2016. Deltagandet på dessa båda mässor (eller vad man nu ska kalla Almedalen) kommer även nästa är kosta en miljon av lundabornas skattepengar. Vänsterpartiet har självklart röstat emot båda resorna, igen.
   Lunds kommun har en förkärlek för att synas, höras och mingla på stora möten och mässor. Under devisen “syns vi inte finns vi inte” har kommunen varit representerad på Almedalen och Mipim under flera år, men oftast med oklara syften och tunna utvärderingar.
   Almedalen är sommarens stora begivenhet för politiker, journalister, näringsliv och organisationer. Det är visserligen otroligt roligt att vara på plats i Visby, jag har själv varit där flera år i rad. Jag åker tillsammans med politiskt intresserade vänner, bor i tält eller stuga och försöker hinna med någon utflykt på Gotland under veckan. Självklart betalar jag min politiska semesterresa själv. Det är inte skattebetalarna som ska betala för att jag ska lära mig mer för att kunna utföra mina politiska uppdrag på bästa sätt. Men kommunalråden och resten av ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott åker till Visby på kommunens bekostnad, en resa som under 2016 har en budget på 700 000 kronor. Kostnaderna för Almedalen ökar varje år.
   Då är det mer positivt att kostnaderna för resan till Cannes och fastighetsmässan Mipim (den som Staffanstorps kommun skämde ut sig på för några år sedan) sjunker. För Mipim är budgeten nästa år 300 000 kronor (mot tidigare upp emot en halv miljon). Det betyder att färre politiker och tjänstemän kommer åka till Cannes i mars vilket är helt i rätt riktning. Lund är på fastighetsmässan för att marknadsföra Brunnshög, men mest pratar man med nordiska byggföretag, något som lika gärna borde kunna ske på hemmaplan (till en mycket lägre kostnad). Det är glädjande att fler partier nu sällar sig til vänsterpartiets motstånd mot både Mipim och Almedalen, då Fi, FNL och Liberalerna visar antingen en skeptisk inställning eller helt motstånd.
   Att lägga en miljon på denna typ av mässor och mingelmöten är slöseri med skattepengar och Lunds kommun borde verkligen avstå denna typ av resor. De politiker som tycker att en mässa är en bra fortbildning bör betala detta på egen hand.
Hanna Gunnarsson , kommunstyrelsen för (v)

Culture Symbiotic – det nya Klostergården?
av Gunnar Stensson


 
Culture Symbiotic - 1:a pris
Culture Symbiotic sätter den nya stationen i hjärtat av stadsutvecklingen. I direkt anslutning till stationen, någonstans i befintliga industrilokaler, skapas i förslaget ett kulturellt centrum med föreningar, småskaliga företag, kreativa industrier och aktiviteter. Mötesplatsen ger området en stark identitet som kompletterar resten av Lund och blir en attraktiv entré till staden.
Läs mer om arkitekttävlingen härBygg nya kvarter i Klostergårdsstil på korpfotbollsplanerna.
   Bygg om den krokiga tunneln under järnvägen till en rak, bred väg under spåren i Nordanvägs förlängning.
   Förlägg Klostergårdens nya station dit. Placera de nya spåren väster om det nuvarande spårområdet.
   Skapa ett kulturellt centrum med föreningar, småskaliga företag och aktiviteter i direkt anslutning till stationen i industriområdet vid Åkerlund och Rausings väg.
   Bevara de gröna områdena söder om de korpfotbollsplanerna.
   Så kan det vinnande förslaget i arkitekttävlingen om den långsiktiga utvecklingen av sydvästra Lund beskrivas i sina huvuddrag.
   Flera av dess förslag berör den aktuella fyrspårsutbyggnaden.

När vi i Klostergårdens byalag diskuterar det framtida Klostergården brukar vi betona två värdefulla tillgångar som måste bevaras.
   Den första tillgången är det gröna stråket som förenar Lunds stadspark med Höje å.
   En ständig ström av promenerande eller löpande lundabor med barnvagnar och hundar visar att det gröna stråket är en livsnödvändighet för många.
   Den andra tillgången är korpfotbollsplanerna. Att korpfotbollsplanerna är nödvändiga för friluftslivet i hela Lund är självklart. Sex månader på året är de den mest levande platsen i Lund.
   Det gröna stråket kan kanske fungera även i framtiden om förslaget genomförs. Sträckan längs med Klostergårdens idrottsplats från Södra Ringvägen till Nordanväg är visserligen smal men kan bevaras. Nya träd och buskar kan planteras. Söder om den framtida stationen kan stråket fortsätta som nu.
   Vad vore Klostergården utan korpfotbollen? Jag skulle sakna spelarnas rop och skratt och de dunsande bollarna. Mina barn spelar fotboll i lag från diverse orter runt Lund och har ofta sina matcher här. Efter matchen brukar de komma hit upp och få sig lite mjölk och smörgås.
   Det skulle bli svårt för Lunds kommun att finna en annan plats för korpfotbollen.
   För de boende i de nya kvarteren kan bullret från järnvägen komma att innebära ett problem. Delar av  bebyggelsen kommer att ligga alltför nära enligt nuvarande bestämmelser.
   Ett kulturellt centrum inom det nuvarande industriområdet vore givetvis mycket välkommet!

Culture Symbiotic är bara ett tävlingsförslag än så länge. Kommunen betonar att varken det förslaget eller de övriga kommer att genomföras i sin helhet.
   Vi följer utvecklingen med största intresse!

Höghastighetstågens hållplats i Lund av Gunnar Stensson

Replik i dialogen med Ulf Nymark
Järnvägen glänser på vita pyloner högt över landskapet, från horisonten i norr till bron över Öresund i söder. På den höga järnvägs-hållplatsen Lund-Brunnshög har man utsikt över de väldiga kupolerna ESS och Max 1V intill den nya staden, vars 45 000 invånare arbetar och lever bland nya skolor, bibliotek, hotell, restauranger, butiker, samlingsplatser och friluftsanläggningar.
   Tåget, som utgick från Stockholm för en och en halv timme sedan, kommer susande som ett silverspjut, stannar, dörrar öppnas, passagerare strömmar ut och in, tåget startar och försvinner inom någon minut in bland Malmös kyrktorn, vattentorn och höghus.
   Från Dalby kommer en grön spårvagn pilande, Passagerare från tåget fyller den och så rullar den vidare ner mot centrum. En annan stretar uppför backarna. Den är fullsatt.

Framtiden tänkte jag mig så. Ulf tog ner mig till den prosaiska nutiden.
   I Rapporten om höghastighetståg framhålls tre grundförutsättningar för planarbetet: höghastighetståg bör inte blandas med övrig tågtrafik, uppehållen bör vara korta och ut- och infarterna från uppehållen enkla. Dessa tre villkor är lättare att uppfylla utanför städerna.
   Trots detta fastslår rapporten att det är stora fördelar med centrala stationslägen. Jo, säkert. Lokalpolitikerna instämmer.
   Men en eventuell hållplats Lund Brunnshög kan komma att ha det mest centrala läget i framtiden.

Lunds central har de förutsättningar som krävs, när väl utbyggnaden med fyrspår är fullbordad, anser  rapporten.
   Ja, kanske, frånsett getingmidjan vid kröken förbi Armaturfabriken, där hastigheten är begränsad till 60 km i timmen. Risken finns att något av tågen från söder en dag kommer körande i 240 km, lyfter från spåren och dundrar in i Grand Hotell.
   Men passagen förbi Armaturfabriken kan förstås byggas om, liksom stationsområdet i övrigt.
   Uppenbart är att en genomgripande, långvarig och intensiv ombyggnadsperiod förestår och att förändringarna i centrala Lund blir omfattande.

Själv är jag mest angelägen om att man respekterar Klosterkyrkan, en arkitektonisk kulturklenod som försummats av stadsplanerarna alltsedan stambanan byggdes för snart 175 år sedan.
   Och visst uppskattar jag utsikten att få se glimtar av höghastighetstågen bortom fotbollsspelarna vid Klostergården.
   Ulf och jag får, liksom övriga  lundabor, säkert anledning att fortsätta samtalen om höghastighetstågen kommande år.
   Ulf uttrycker farhågor för att mitt förslag kan avskräcka beslutsfattarna från att låta höghastighetstågen tangera Lund över huvud taget. Det är nog en överskattning av VB:s makt över opinionen. Tyvärr. God Jul och ett Gott Nytt år, Ulf!

Stoppa Israels avrättningar! av Gunnar Olofsson

Våldet mellan israeler och palestinier fortsätter. Sedan början av oktober har snart 20 israeler dödats, oftast i olika knivdåd eller attentat med fordon, medan närmare 120 palestinier skjutits ihjäl av israelisk militär, polis och bosättare.
   Vid genomgång av 108 fall, redovisade av det Palestinska Människorättscentret (PCHR), framgår att endast 22 av de dödade palestinierna kunnat knytas till något säkert knivdåd eller annat överfall. 33 palestinier hade dödats på misstanke om avsikt att utföra ett attentat, medan runt hälften av de dödade, 53 stycken, inte varit i närheten av några terrorhandlingar utan skjutits ihjäl när de protesterat mot ockupationen, kastat sten eller helt enkelt varit på fel plats.
   Av de som verkligen varit inblandade i våldsdåd hade många dödats i kallt blod när de redan varit oskadliggjorda, och kunnat arresteras - eller hade hindrats från att få medicinsk hjälp och lämnats att förblöda. Israel har också återupptagit sin gamla idé att arrestera de som dödats för att hindra anhöriga att få kropparna till en anständig begravning.
   ”Alla som lyfter sin hand mot Israel måste dö” deklarerade nyligen Israels utbildningsminister Naftali Bennett. Denna skjut för att döda-policy är ytterst problematisk och knappast i enlighet med de krav på respekt för mänskliga rättigheter och demokratiska principer som är inskrivna (artikel 2) i EU:s associationsavtal med Israel. När utrikesminister Margot Wallström nyligen varnade för att kampen mot terrorism inte får leda till utomrättsliga avrättningar fick hon dock så mycket ovett av den svenska Israellobbyn, uppbackad av tongivande tidningars ledarredaktioner, att hon omedelbart backade och bad om ursäkt. Därefter föll den stora tystnaden åter över våldet.
   Nu tiger den svenska regeringen om övergreppen. Istället behövs en stark folklig opinion som kräver ett stopp för det här. Som kräver att Israel omedelbart upphör med olagliga fängslanden, avrättningar och övergrepp mot palestinierna, drar hem militärer och bosättare och avslutar ockupationen. Som kräver att Israel bojkottas på alla plan tills man respekterar mänskliga rättigheter och erkänner staten Palestinas rätt att existera inom säkra och erkända gränser. Tveka inte. Bli en del av den opinionen. Nu!
 

Kampen mot terrorn av Gunnar Stensson

Luftrummet över Syrien surrar av stridsflyg från olika nationer, skriver Olle Lönnaeus i dagens Sydsvenska och räknar upp några av de länder som skickar ut sina blänkande dödsmaskiner från hangarfartyg och baser runt om: USA, Frankrike, Danmark, Storbritannien, Ryssland, Turkiet och Syriens Bashar al-Assad.
   Vapenprofitörerna myser.
   Stridsplanen nöjer sig inte med att snurra runt i det lilla syriska luftrummet. Nej, nej. De bombar. De fyrar av raketer. Ibland råkar de skjuta ner varandra. Shit happens. Då grälar ägarna. Ibland exploderar en målsökande robot i något lasarett. Ibland hamnar en vilsekommen drönare i marknadsvimlet i en eller annan stad.
   Människorna på marken kan inte rädda sig, var de än befinner sig. De sprängda, brända, sönderskjutna kroppar som en gång var levande män, kvinnor och barn klassas som nedgjorda  terrorister. Eller i vissa fall som offer för collateral damage.
   Och nu vill ett tjog Mellanöstern-diktaturer med Saudiarabien (som finansierat alla sidor i konflikten) i spetsen också blanda sig i leken. Djävulsdansen blir allt hetsigare.
   De svenska bombliberalernas tuffa gossar bönar och ber: Vi vill vara med vi också. Vi vill också bomba och skjuta och fyra av raketer!
   Det är dyrt, men vi har råd, vi är lika rika som dom andra, tjatar Jan Björklund.
   Vi med är hjältar som kan göra svåra och farliga saker, deklarerar Allan Widman och biter ihop käkarna som Tom Cruise. Vi kan också utrota IS-agenter! Sverige måste vara solidariskt med de tappra amerikanerna och danskarna och fransmännen och britterna och turkarna och tyskarna och ryssarna. Annars är dom inte solidariska med oss.
   Men Peter Hultqvist och Margot Wallström håller emot. Jas Gripen får inte vara med i leken. Vi  nöjer oss med att skicka transportplan med materiel.

Gamla frågor blev som nya av Lucifer

Lär de sig aldrig? Jag tänker förstås på kulturnämndspolitikerna som vill lägga ner Konsthallen för en ”rekonstruktion”. Bara ordet! Ska de bygga om? Det vet väl varenda människa som har sett de senaste fem åren i tidningarna att Konsthallen är en minerad byggnad. Varje politiker som kommer med ett illa övertänkt uttalande i ärendet är pantad och såld. Lunds anseende som kulturstad bara sjunker när varenda kultursida fylls med väl underbyggda uttalanden om vilken dumhet som visas. Förvirrade uttalanden från kulturnämndspresidiet och kultursekreteraren gör det bara värre. Oavsett vad de tycker borde de hålla tyst.

Våga ta smällen!
Och det hjälper inte ett dugg att de säger att det inte är riktat mot konsthallschefen. Det vet ju alla att de inte talar sanning. Allt beror ju på att konsthallschefen anställdes på livstid och inte på de sex-åtta år som är det rimliga för den sortens befattningar. Hon är en duktig konsthallschef som dessvärre inte haft förmåga att variera sina intentioner eller förankra dem i skilda publika kretsar. Lunds kommun har köpt ut ett flertal förvaltningschefer efter misskötsel. Om ni inte står ut med Åsa Nacking så säg det rent ut, ta smällen och försök hitta någon annan. Och låt gärna kultursekreteraren gå en snabbkurs i kommunal demokrati. Presidiet består av hjärtevarma personer, men det hjälper ju inte. De kanske också behöver bytas ut?
   När detta skrivs kommer det aktuella opinionssiffror. Tre partier: s, M och SD är ungefär jämstora och SD är störst i södra Sverige. Man blir inte förvånad. Väljarna ser inga skäl att stödja S när partiet inte vill föra S-politik, antingen det gäller Natosamarbete, flyktingar eller arbetslöshet.

Civilkurage saknas
Vad gäller flyktingar har jag förståelse för att man inte kan föra den totalt öppna politik som t ex Centern talar för. Våra myndigheter och förvaltningar går uppenbarligen på knäna när det kommer 5-10,000 i veckan. Ingen är betjänt av att vi att vi inte klarar av att ta emot dem på ett anständigt sätt. Men när det är sagt så blir jag ändå nerslagen av att se myndigheternas oförmåga. Sverige. i motsats till gembyråkratiserade länder som USA, har ju utmärkts för en smidighet och anpassningsförmåga när det verkligen har gällt. Handfallenheten som när nyanlända i Malmö bara fick lägga sig på gatan över natten därför att det var fullt på de tilltänkta lokalerna, var trist att uppleva. Malmö och Lund har ju tusentals inomhusplatser i tomma lager- och kontorslokaler. Vad som behövs är snabba beslut som löser problem med en gång. Javisst, det kanske inte finns byggnadstillstånd eller genomgångna brandsäkerhetsrutiner eller whatever. Det som behövs är att en tjänsteman eller mellanchef säger att det är förvisso är ett brott mot gängse lagar och bestämmelser, men det lagbrottet tar hen på sig med tanke på situationen, Visst ska vi följa lagar, men ett minimum av civil olydnad får man ibland stå för. Jag blir bekymrad – håller folk på att tappa förmågan att improvisera och visa civilkurage?

Spårvägen
Ja, så gick det som man kunde ana. Staten ställer inte upp med den finansiering lundapolitikerna hade tänkt sig, ett besked från Trafikverket som kom kl 08.47 på torsdagsmorgonen, lagom inför Lunds fullmäktige. Då vacklar borgarna.
   Partierna S+V+Mp står fast, men kanske inte för evigt. Kanske det finns inslag av prestigeängslan i fasthållandet i spårvägslinjen. För Mp är det nog så, men knappast för S och vad gäller V finns nog viss tvekan i de djupare leden. Nu blev det sedvanliga spårvägspositiva beslutet, trots de borgerliga avhoppen. Men det är svårt att tro att sista ordet är sagt.

Hackat och malet av Ulf Nymark

Källby camping
Som bekant har Förvaltningsrätten i en dom slagit fast att Socialnämndens beslut om att upplåta Källby camping för husvagnsboende utsatta EU-medborgare ska upphävas. Beslutet borde ha tagits i kommunfullmäktige, anser rätten. För att legalisera beslutet kommer ärendet upp som extrapunkt på fullmäktiges sammanträde den 17 december. Förslaget från den styrande koalitionen är att fullmäktige ska besluta att upplåta campingen till de utsatta EU-medborgarna. Det är i skrivande stund ovisst om en majoritet kommer att stödja förslaget. Fullmäktige behandlar frågan under tiden för VB:s pressläggning – i bästa fall kommer en notis om utgången att finnas på annan plats i VB.

Igångsättningstill stånd för spårvägsbygge
Ett annat hett ämne vid fullmäktigemötet är frågan om igångsättningstillstånd för spårvägsbygget. Dvs het är väl frågan bara för FNL, SD och Fi, som går på gemensam front mot spårvägsplanerna. Förslaget om igångsättning, som stöddes av en betryggande majoritet i kommunstyrelsen, villkoras med att staten ska finansiera hälften av investeringskostnaderna. Hur staten – i form av Trafikverket – beslutar kommer förhoppningsvis att stå klart inom loppet av några dagar.

Förbisedda fördelar med spårvagn
Det finns många fördelar med spårvagn framför buss. Men i debatten har ett par mycket stora fördelar kommit i skymundan. Jag tänker på att spårvagnarna inte, till skillnad från bussar, kommer att kunna tränga upp cyklisterna mot trottoarkanterna. Inte heller kommer spårvagnarna att vid vått väglag stänka ner fotgängare och cyklister. Bara dessa två fördelar jämfört med buss borde vara alldeles tillräckligt för att vara spårvagnsförespråkare. Och så kommer alla andra goda argument därtill! För övrigt kan en konstatera att även elbussar kommer att tränga och skvätta ner de oskyddade trafikanterna.

Fortsatt skattebefrielse för biogas
EU har nu beslutat att ge tillstånd för befrielse från koldioxidskatten för biogasbränsle för ytterligare fem år. Bra, det borde kunna sätta fart på biogasproduktionen i Sverige och kanske kan det få Kraftringen att tänka om när det gäller det hittills uteblivna biogasanläggningsbygget i Dalby.

Klimatmötet i Paris
Jag har inte alls särskilt svårt att avhålla mej från att instämma i jubelkören över klimatavtalet i Paris. Visst är det i och för sig en framgång att staterna erkänner problemen med upphettningen och att de vill försöka stävja temperaturökningen till ner mot 1,5 grad. Det är dock lätt att sätta mål men betydligt svårare att besluta om konkreta åtgärder. För ska upphettningen begränsas måste det till obekväma åtgärder – det handlar om en tämligen dramatisk omställning av den västerländska livsstilen.

Sveriges nej till att kriga i Mellanöstern
Det känns bra att regeringen sagt nej till att dra in Sverige i kriget i Mellanöstern. Det räcker ju med att landet sedan lång tid tillbaka krigar på USA:s sida i Afghanistan. Nu gäller det att hålla tummarna för att regeringen står pall för bombhögerns hets mot utebliven svensk krigsföring.

Midvinterblot
Det här är en ganska vidrig tid på året. Konsumismen, den överordnade och härskande ideologin i dagens värld, ger våldsamma utslag i form av hysteriskt utprånglande av mer eller mindre onödiga prylar. Jag bryr mej egentligen inte om den religiösa bakgrunden till julfirandet. Jul firades lång innan Vite Krists intåg i norden. Ändå undrar jag hur kommersialismen går ihop med den kristna religionen. För min del föredrar jag ett stillsamt och enkelt midvinterblot bestående av Särimnerskinka, svartkål, ärtsoppa (med timjan) och ett mustigt mjöd.

Lästips


Hamas and Civil Society
Author: Sara Roy
Hardcover: 336 pages
Publisher: Princeton University Press (2011)
Language: English
ISBN-10: 0691124485

Review by Ramona Wadi
Meticulously researched, Hamas and Civil Society: Engaging the Islamist Social Sector (Princeton University Press, 2011) is a significant study of Hamas and Gaza's social institutions. The evolution of Hamas brought about radical change in Gaza's society - bolstered and hindered by Israel's illegal occupation. Established in 1987, Hamas was largely regarded as a terrorist organisation during Bill Clinton's presidency - a perception which heightened in post September 11 rhetoric when President George W Bush included the organisation on the US terror list. Contrary to the propagated conventional perception, Sara Roy's study portrays Hamas as a legitimate organisation operating within several, separate structures.
Läs hela:

På återseende