2012-05-24

Lars-Åke Henningsson har lämnat oss av Gunnar Stensson

För VB:s läsare är Lars-Åke känd som en klok och skicklig skribent. Under 2011 skrev han bland annat artiklar om den arabiska våren som han engagerade sig starkt för.
   ”Heja Tunisien” handlade om utsikterna för en demokratisk utveckling i landet. Lars-Åke bedömde dem som goda. I Tunisien förekommer inga nationella motsättningar eller starka islamistiska grupperingar, skrev han. (VB 3, 2011)
   Han gratulerade Tunisien till att ha undgått oljans förbannelse som leder till intrång från ekonomiska intressen utifrån och ett kortvarigt, ojämlikt fördelat överflöd som plötsligt försvinner när oljan tar slut.
   Artikeln ”Revolutionsåret 2011” (VB 40, 2011) var en sorts sammanfattning av den arabiska våren och en jämförelse med revolutionerna i Frankrike 1789, i Ryssland 1917 och i Iran 1979. Lars-Åke konstaterade att en revolution visserligen handlar om att en outhärdlig bromskloss för samhällets utveckling avlägsnas och att många missförhållanden avslöjas men att lösningen på problemen och den fortsatta utvecklingen är helt beroende av vilka krafter som kommer till makten efteråt. Revolutionen skapar möjligheter men löser inte problemen.
   Frågor om frihetskamp, rättvisa och jämlikhet har engagerat Lars-Åke ända sedan han under 1970-talet var aktiv i den kristna studentrörelsen i Lund.
I Demokratisk Vänster var Lars-Åke ledamot i styrelsen med uppdraget att vara sekreterare, en viktig funktion. I sättet att leva tillämpade han praktiskt sina demokratiska och humanistiska värderingar. De var tydliga och klokt utmejslade och han uttryckte dem på ett lågmält och humoristiskt sätt. Hans personliga bidrag till DV:s politik var viktiga  inom områden som miljö, kvinnans rättigheter och kampen mot främlingsfientlighet. Han brukade cykla från sitt hem i Klostergården till partilokalen på Magle Lilla Kyrkogata i alla väder och var ofta lite andfådd när han kom in genom dörren, munter och livlig.
   Jag minns särskilt hur han sommaren före valet 2010 kom cyklande till Dalby med håret flygande i vinden för att delta i den flygbladsutdelning som DV genomförde där. Det är en mycket tydlig minnesbild, en glad bild. Lars-Åke var en entusiast som spred glädje bland dem som omgav honom.
   Sedan Lars-Åke flyttat till Klostergården träffade jag honom ofta när han promenerade med sin sambo Kerstin Alsund längs Höje å eller i Sankt Lars-parken.
   Sista gången jag mötte dem tillsammans var på polisstationen, där de skulle hämta ut pass. Det var i början av april. Jag hoppades då att han var på väg att återhämta sig från sin sjukdom. Vi pratade lite om 1 maj och valborgsfirandet. Jag var där för att skaffa polistillstånd.
   Det senaste året har varit tungt. En vacker försommardag 2011 begravdes Anna-Klara Arvidsson. Under vintermånaderna 2012 gick Kajsa Theander och Gunnar Sandin bort. Nu har också Lars-Åke Henningsson lämnat oss. En generation är på väg bort. För många och för mig har det inneburit att vänner som vi i ömsesidig tillit påverkats av  och samarbetat med under lång tid i en strävan mot gemensamma mål inte längre är med oss annat än som inspiration och minnen.


Begravningen, som blir kyrklig,  äger rum i Uppståndelsens kapell fredagen den 8 juni klockan 11. Anmälan om deltagande i en minnesstund efter begravningen görs till begravningsbyrån Fonus.

Konsert i Helgeandskyrkan

Helgeandskyrkan
lördagen den 26 maj kl 17
TORNAKÖREN

Näsduksträden blommar! av Ulf N


En av vårens/försommarens höjdpunkter: näsduksträden blommar! Ett exemplar av detta rara träd finns i Botan (ca 50 norr om administrationsbyggnaden vid Östra Vallgatan) och ett i Sankt Larsparken (norr om byggnad B 12) – kanske också på andra håll i staden men det är mej obekant. Artens botaniska namn är Davidia involucrata. Ibland kallas näsduksträdet också för duvträd, vilket måhända låter trevligare än näsduksträd. Men näsduksträd är utan tvekan den mest relevanta.  Gack åstad, beskåda, beundra och låt dej bedåras och hänföras! Men det är bråttom – blomningstiden är väldigt kort!

Liten Kalender av Gunnar Stensson

Mars: Frostbitna plommon- och krikonträd blommar vitt under blåsig grå himmel.
April: Marken beströs av plommonblom. Körsbärsträd tar vid. Koltrasten flöjtar
Maj: Hägg och syrén och kastanj slår ut samtidigt som lönn och bok får gröna, sidenblanka, fuktiga blad. Göken hoar och en svala gör ingen sommar.
Slutet av maj: Nu blommar rönn och skiraste hagtorn.  Hängbjörksgirlander vajar. Nu finns kart av plommon och körsbär. Nu tävlar maskros och raps med solen.
Men ännu ingen fläder eller midsommarkrans. Ännu ingen röd vallmo.
En vecka kvar till juni.

Skarp kritik mot Israel i Amnestys årsrapport
av Gunnar Stensson

Rapporten som släpptes onsdagen 23/5 anklagade Israel för att använda överdrivet, ofta dödligt våld mot demonstrationer på Västbanken.
Den israeliska armén dödade det senaste året 55 civila på Västbanken och i Gaza, inklusive 11 barn.
   De israeliska myndigheterna förlänger den humanitära krisen i Gaza genom at fortsätta blockaden. Palestiniernas rörlighet på Västbanken begränsas.
   Säkerhetsmuren är byggd på palestinsk mark och utnyttjas ofta till att röva palestinskt land till bosättarna, vilket är ett brott mot internationell lag.
   Israel river palestinska hem och samhällsinstitutioner både på Västbanken och i själva Israel. Byar i Negevöknen som är ”unrecognized” förstörs.
   Israel underlåter ofta att lagföra israeler som förgriper sig på palestinier. Förra året mördades tre palestinier av bosättare.
4.200 palestinier hölls fängslade i israeliska fängelser vid utgången av 2011. Bland dem fanns 307 administrativa fångar som hölls fängslade utan åtal eller rättegång. Andra  hade dömts i militära rättegångar. Fångar utsätts för tortyr och misshandel.

Läs hela rapporten »

Ship to Gaza manifestation i Malmö av Tjatte Hedlund


Filip och Fredrik sprang på Tjatte i Malmö
De kom. De såg. Jag agiterade!

Sommarvarning

Nedan följer en liten notis från nyhetsbrevet Miljöaktuellt. Deras huvudnyheter denna vecka var att risken för en allvarlig kärnkraftsolycka är 200 gånger större än man trodde tidigare samt en miljömässig bedömning av sexleksaker.
   VB är ju trots allt ett lokalt organ så red fastnade för denna lilla notis.


Vattenkvaliteten på de svenska badplatserna håller generellt en god nivå. Men sju av de nio platser som får sämst omdöme ligger i Skåne.
   Detta framgår i en ny rapport från Europeiska miljöbyrån som undersökt kvaliteten på EU:s badvatten och kontrollerat förekomsten av två typer av mikroorganismer, intestinala enterokocker och e-kolibakterier. Sammanlagt 447 svenska badplatser i form av kustbad, insjöbad och älvar ingår i rapporten.

   - Allmänt sett är det en bra badvattenkvalitet i landet. Klart är att det är kommunerna som bär ansvaret för kvaliteten och ska komma med åtgärdsförslag när kvaliteten är dålig, säger Margareta Lundin Unger, utredare på Havs- och vattenmyndigheten, i ett pressmeddelande.

Nio badplatser har dock fått det sämsta omdömet, och beskrivs ha ”dålig kvalitet”. Sju av dessa ligger i Skåne och är:
 • Barsebäcks Saltsjöbad
 • Torekovs strand
 • Sibbarp Barnviken i Malmö,
 • Kyrkbacken på Sankt Ibb
 • Margreteberg i Höganäs
 • Friseboda
 • Vejbystrand Södra

Den kommande geopolitiska tsunamin
av Gunnar Stensson

I Europa handlar flertalet val om mitten. Så också i Sverige. Ledarskribenten i Sydsvenskan hoppas att miljöpartiet ska ta ”några hållbara gröna steg in mot mitten” på kongressen i Umeå.
   Francois Hollande och Frankrikes socialistparti har emellertid genom sin valseger flyttat ”mitten”  europeisk politik vänsterut.

Grekland förkastade mitten i valet. Det konservativa Ny Demokrati och det socialdemokratiska Pasok  förfogar normalt över två tredjedelar av de grekiska rösterna. Nu har de bara en tredjedel kvar. Pasok har därtill förpassats till tredjeplatsen av vänsteralliansen Syriza.  Dess ledare Alexis Tsirpas har förklarat att valresultatet innebär att Greklands överenskommelser med EU om återbetalningar och åtstramningar har noll och intet värde.
   Försöken att bilda en ny regering har misslyckats och Grekland går mot nyval. Mycket talar för att Syriza blir största parti i det valet. I så fall kommer Greklands lån förfalla.

Kommer Grekland tvingas lämna EU? Vid helgens G8-möte (20/5) försäkrade Angela Merkel och Francois Hollande att de vill att Grekland blir kvar i unionen.
   Det grekiska folket förefaller också vilja stanna kvar.
   Under mötet anslöt sig Angela Merkel till en ny inriktning för den ekonomiska politiken: Tillväxt och jobb. Det innebär en anpassning till Hollandes linje, som också stöds av Obama.

Snart äger Frankrikes parlamentsval rumEn stark framgång väntas för socialistpartiet och vänsterfronten. Det kommer att stärka den nya politiska inriktningen att satsa på tillväxt och jobb och minska nedskärningarna. Mitten flyttas ännu längre vänsterut.
Samtidigt visar delstatsvalet i Nordrhein-Westfalen att förtroendet för Angela Merkel och CDU minskar. Kanske har åtstramningspolitiken nått vägs ände.
   Socialdemokratiska partier i andra länder (som Sverige) har uppmuntrade av framgångarna i Frankrike och Tyskland flyttat sig vänsterut och krävt fokus på tillväxt i stället för nedskärningar.
   I Sverige gäller det att reparera de orättvisor i trygghetssystemen som orsakats av jobbskatteavdragen och A:kassans försämringar, och som lett till att Sverige hamnat nederst i den europeiska trygghetsligan.

Nästa stora politiska avgörande blir Irlands referendum den 31 maj. Som enda land i Eurozonen villkorade Irland sin anslutning till nedskärningsöverenskommelsen genom att kräva en folkomröstning. Hittills har det ansetts möjligt för regeringen att vinna den omröstningen, men de senaste dagarnas politiska utveckling gör utgången mer oviss. Vad händer om irländarna säger nej?
   Nyckeln till  den fortsatta utvecklingen tycks vara vad som sker i Tysklands politiska liv. Kommer Angela Merkel att falla undan för trycket och acceptera ett tillskott till köpkraften i de övriga EU-länderna?

Om Tyskland rör sig åt det hållet kan euron och EU kanske överleva och fortsätta att vara en stor aktör på den geopolitiska scenen. Men detta innebär inte att status quo kommer att bli bestående utan snarare att de nödvändiga geopolitiska omgrupperingarna påskyndas. En tysk omprövning kan underlätta för Europa att överleva den kommande tsunamin för de brittiska fonderna och dollarns ställning som reservvaluta.

Världen förändras. Tyskland kan snart komma att ansluta sig till de stater som börjar förstå hur man måste navigera i kaos. ”Han kunde inte vika, blott falla kunde han” hette det om Karl XII. Hans finansminister Götz var en hårdhänt föregångare till Anders Borg. Oböjliga stater blir sina egna värsta fiender.

Artikelns ryggrad är Immanuel Wallersteins kommentar den 15 maj, men han kan inte göras ansvarig för helheten.

Det nya samhället 9 av Erik Kågström

En vetenskaplig skandal – del 2
På uppdrag av det amerikanska energidepartementet utfördes i juli 1989  vid MIT Plasma and Fusion Center ett experiment för att undersöka om det resultat med överskottsenergi (p.g.a. kall fusion) som professorerna Fleischmann och Pons erhållit vid sina försök, kunde reproduceras. Resultatet bedömdes som negativt men när flygingenjören Eugene Mallowe, PR-ansvarig vid MIT, 1991 fått ta del av protokollen från detta försök ifrågasatte han denna slutsats.
   De aktuella experimenten innebär att man mäter temperaturen i en elektrolyt där vätskan  antingen är vanligt vatten H2O eller tungt vatten D2O (fig.) Katoderna är av palladium som jämte titanium och nickel hör till de metaller som har benägenhet att absorbera väte i sin yta. Kurvorna till vänster är daterade 13 juli då försöken avslutades. Nollinjerna motsvarar den temperatur som orsakats av tillförd energi (el). Värden över nollinjen tyder på överskottsenergi som endast kan förklaras av en kärnreaktion. I den övre kurvan med vanligt vatten ligger temperaturen i snitt i höjd med nollinjen. I den nedre kurvan med tungt vatten ligger kurvan för det mesta över nollinjen tydande på att överskottsenergi erhållits.
   Kurvorna till höger är daterade den 13 juli men är från samma försök som de till vänster. Dock har kurvorna redigerats så tillvida att ett genomsnitt av uppmätta värden under varje timme representeras av en punkt.
Kurvorna till höger har samma mönster som de till vänster men i den nedre högra ligger nu värdena i genomsnitt på nollinjen. Där finns inte längre några tecken på överskottsenergi. Enligt Eugene Mallowe var enda förklaringen till detta att man manipulerat mätvärdena och sänkt hela temperaturkurvan till nollinjen för att kunna presentera ett negativt resultat av kontrollförsöket. Det var kurvorna till höger som fanns med i rapporten till energidepartementet och i den artikel som publicerades från MIT Plasma and Fusion Center. Mallowe ville att man inom MIT skulle göra en intern utredning av hur kontrollförsöket hade bedömts men trots att han fick stöd av oberoende forskare fick han inte gehör för detta från ledande forskare vid PFC. Djupt besviken på sin Alma mater lämnade Mallowe sin tjänst vid MIT och kom sedan att verka som vetenskaplig journalist.
   Tio år efter Fleischmanns och Pons försök med kall fusion redogjorde Mallowe för sina iakttagelser i en artikel i tidskriften “Infinite Energy”  med rubriken ”MIT and Cold Fusion: A Special Report”. Sedan 2003 är denna artikel tilllgänglig på nätet.
   MIT-pamparna kan förmodligen sova lugnt så länge det inte finns någon vetenskaplig förklaring till det energiöverskott som erhållits vid försök av typen kall fusion och så länge det på marknaden inte finns någon reaktor som bevisligen levererar överskottsenergi som är möjlig att utnyttja praktiskt och ekonomiskt. Men den dag Mario Rossi eller någon av hans konkurrenter levererar vad de mer eller mindre lovat, en fungerande reaktor baserad på kall fusion, LENR, LANR eller någon annan benämning på samma process, då blir läget ett annat. Då kan de ledande forskarna vid MIT Plasma and Fusion Center anklagas för att avsiktligt ha försenat forskning och utveckling av en ny energikälla och för att avsiktligt ha lämnat vilseledande uppgifter i en rapport till en federal myndighet, något som brukar bestraffas med fängelse.

Skånska åtgärder för miljömålen – beskedligt välmenande
av Ulf Nymark

Under rubriken ”Skånska åtgärder för miljömålen” har Länsstyrelsen i Skåne skickat ut förslag till åtgärder för att nå de etappmål som är uppställda för vart och ett av de 16 miljökvalitetsmålen.  Bakgrunden till Länsstyrelsens förslag är att bara ett enda av de 16 målen bedöms vara möjliga att nå med de åtgärder som idag finns beslutade. Detta enda mål är  ”skyddande ozonskikt”. Målen ”begränsad klimatpåverkan”, ”giftfri miljö”, ”ingen övergödning”, ”levande sjöar och vattendrag”, ”grundvatten av god kvalitet”, ”hav i balans samt levande kust och skärgård”, ”levande skogar” och ”ett rikt växt- och djurliv” bedöms inte möjliga att nå med beslutade och planerade medel. Nya åtgärder måste alltså sättas in.    Länsstyrelsen har föreslagit sammanlagt 74 olika åtgärder som man buntat ihop i fem olika åtgärdsområden, dvs områden där åtgärder bedöms både som mest nödvändiga och mest verksamma. De fem insatsområdena är följande:
 • Hållbara transporter
 • Hänsyn till havet
 • Hushållning med mark- och vattenresurser
 • Skydd av natur- och kulturvärden
 • Hållbar konsumtion

Allmänt välmenande
Inom dessa områden vill alltså Länsstyrelsen att kommuner och verksamheter i länet ska besluta om åtgärder. Länsstyrelsen förslag till åtgärder är ganska beskedliga och allmänt välmenande. Det handlar mest om information och beteendepåverkan. Intressant är dock att man nu lyfter fram konsumtionen som ett särskilt åtgärdsområde. Det handlar då om att kommuner och verksamheter ska rikta in sig på ekologiska livsmedel och mat med låg klimatpåverkan, t ex nämns uttryckligen en köttfri dag i veckan. Likaså vill man se insatser mot plastpåsar och plastkassar. Varför är det då intressant med att konsumtionen tas upp? Jo, naturligtvis för att Konsumtionen är en av den kapitalistiska kyrkans allra heligaste liturgier.

Hushållning med åkermarken
Inom trafikområdet kommer Länsstyrelsen i stort sett med den sedvanliga uppsättningen och önskningarna om ökad kollektivtrafik, mera biobränsle, bättre infrastruktur för gång- och cykeltrafik. Lite försiktigt tar man upp parkeringsstrategier och trafikregleringar, men inga konkreta åtgärder föreslås. Mest anmärkningsvärt i Länsstyrelsens åtgärdslista är att man vill att kommunerna striktare ska hushålla med åkermark.
Så här skriver Länsstyrelsen om detta:
”Kommunerna ska i sin beskrivning till översiktsplanen beskriva vilka särskilda skäl kommunen har till att exploatera på åkermark. Kommunerna ska använda Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tillhörande planen som medel för att synliggöra markanvändningskonflikter som uppstår i översiktsplanen. I MKB ska minst två alternativa bebyggelselokaliseringar konsekvensbeskrivas förutom nollalternativet.” Särskilda skäl var det alltså!

Hushållning med åkermark är en synnerligen känslig punkt i Lunds miljöpolitik. Trots vackert tal och tjusiga målformuleringar om restriktivt ianspråktagande av jordbruksmark för bebyggelse exploateras jordbruksmarken tämligen ohämmat, se på Brunnshögsområdet, se på utbyggnaden av Södra Sandby, se på byggplanerna för de nya Norrängaormådet etc.

Surt och självbelåtet
Lunds kommun har yttrat sig över Länsstyrelsens förslag. Och svaret blev förstås surt och självbelåtet, inte minst vad gäller jordbruksmarken. I övrigt hänvisade man till att Lunds kommun minsann redan höll på med att genomföra de flesta av de åtgärder som Länsstyrelsen föreslår. Detta är till en viss och begränsad del sant. Problemet är att vare sig Lunds insatser eller Länsstyrelsens förslag till åtgärder räcker till.

DV: miljö- och klimatstyrande vägavgifter och vägtullar
För Demokratisk Vänsters del gjorde jag i Byggnadsnämden följande protokollsanteckning (jag får ju inte yrka eller rösta i nämnden) när nämnden behandlade kommunens svar på Länsstyrelsens förslag: ”Beträffande åtgärder under ’Hållbara transporter’ är det enligt Demokratisk Vänsters mening inte tillräckligt att öka kollektivtrafikens andel av resandet. Det gäller också att minska den totala efterfrågan av personbils- och lastbilstransporter, vilket i och för sig påpekas i åtgärdsprogammet. Förslag på verksamma åtgärder i denna riktning saknas dock i programmet. Vi menar att frågan om miljö- och klimatstyrande vägavgifter på länets motorvägar och huvudsakliga motortrafikleder liksom vägtullar i länets större städer på allvar måste föras upp på den politiska dagordningen på samtliga politiska nivåer.” Märkligt nog var det inget annat parti som vill instämma i dessa synpunkter.

Mysterierna vid Sortedams Sö av Gunnar Stensson

Fredagen efter Kristi Himmelsfärdsdag beslöt vi oss, Karin och jag, för att i Per Olov Enquists fotspår besöka Skånes gamla huvudstad Köpenhamn. Att resa innebär alltid att stiga ur tiden och att hamna i ett annat rum, även om resan bara handlar om 50 minuter i ett Öresunds-tåg.
   Per Olov Enquist hade oroat oss genom åren sedan 1970-talet. Han skrev ”Legionärerna”, boken om baltutlämningen 1968, när vi var aktiva för  Vietnam, och ”Katedralen i München” 1972 om massakern på israeler – och palestinier. Han umgicks i det socialdemokratiska toppskiktet när vi anklagade socialdemokraterna för IB-affären. (Han sitter nu i ett nyinrättat socialdemokratiskt kulturutskott). Han skrev i liberala Expressen när han borde ha skrivit i Karl Vennbergs och Jan Myrdals Aftonbladet.
   Nu hade vår politiska misstro för länge sen smält bort. Nyligen hade vi läst hans stora självbiografi ”Ett annat liv” – med stort intresse. Vi tänkte vandra i hans danska fotspår.
   Vi steg av tåget på Hovedbanegården och började vandringen mot Sortedams Sö.

Den gamla krogen  
Så kom vi till S:t Hans Gade som mynnar ut vid Sortedams Dossering, strandpromenaden längs Sortedams Sö. Där hittade vi en gammal krog i hörnet mellan S:t Hans Gade och Ryesgade.
   Vi beställde ett par smörrebröd, ett med räkor och ett med fisk. Det visade sig vara det bästa vi  skulle få äta den dagen. Priset också rimligt: 40 danska kronor styck. Dagstidningar låg på en bänk: Politiken och Berlingske Tidende.
   I ett av husen hus vid S:t Hans Gade bodde Knut Hamsun när han skrev sin genombrottsroman ”Sult”. Det var 1880-tal, Nörreport var en en arbetarstadsdel med trångbodda hyreskaserner som massproducerats under industrialismens genombrottsår. Knut Hamsun satt på sjätte våningen i en hyreskasern och skrev ”Sult” och han var jämt hungrig. Ingen kunde förutse att han skulle bli norsk nationalförfattare. Ingen kunde förutse att han sextio år senare skulle ansluta sig till nationalsocialismen och besöka Hitler i Berlin. Norge rymmer fler mysterier än Anders Behring Breivik.
   Nu är Nörreport Nordens invandrartätaste stadsdel, centrum för protesterna mot Pia Kjaersgård, som nu lyckligtvis fått de politiska gifttänderna utdragna.
   Ungefär hundra meter från krogen hade Per Olov Enquist sin bostad under 1980-talets första hälft.  Adressen var Sortedams Dossering 25. Huset hade en liten trädgård, där han satt och drack elefantöl ur en tekopp för att undgå grannarnas uppmärksamhet. När ångesten grep honom på kvällarna köpte han svartsprit av en pakistansk försäljare på S:t Hans Gade.
   Här befann han sig mitt i den miljö vari två av hans viktigaste danska verk utspelar sig. ”Livläkarens besök” handlar om den danska drottningens älskare, reformatorn och upplysningsmannen Johann Friedrich Struensee, som störtades från sin maktställning och blev offentligt avrättad, steglat och kastrerad på Faelleden. Historien gestaltas i den aktuella danska film som någon kommersiell idiot valt att kalla ”A Royal Affair”.
   I pjäsen ”Från regnormarnas land” har Per Olov Enquist gjort två danska olycksbarn som han identifierade sig med till huvudpersoner: den legendariska skådespelerskan Johanne Louise Heiberg och författaren H. C. Andersen. Johanne Louise var dotter till den judiska kvinnan Pätges och född i ett horhus i närheten av S:t Hans gade. Som barn satt hon på gatan utanför horhuset och tvättade daggmaskar, på danska regnormar. Någonstans alldeles intill.
   Per Olov Enquist upplevde inte Sortedams Sö som någon idyll. Han beskriver en novemberstorm i sjöns längdriktning då han såg måsarna pressas baklänges när de flög mot vinden.
   Han vaknar mycket tidigt på morgnarna och sitter och gör ingenting och ser ut över sjön, som egentligen kanske är en damm.
   Han skriver: ”Under morgontimmarna hängde ofta en egendomlig dimma över vattnet, mörkret hade lyft men det fanns ännu kvar ett svävande grått täcke, ett slags mörkrets återsken; det svävade kanske tio meter över vattenytan som var blank och stilla, som kvicksilver. Och så fåglarna som sov, inborrade i sig själva och sina drömmar. Det var som om han befann sig på en yttersta strand, och framför honom ingenting. Han kunde gripas av en alldeles förlamande skräck...”
   Det är sannolikt att  Per Olov Enquist någon gång ätit på krogen där vi satt med våra smörrebröd. Det är möjligt att också Knut Hamsun besökt den. Det var en gammal krog med slitna golvbräder och en bar av svartnad mässing.

Åter i maj 2012
När vi ätit fortsatte vi långsamt längs Sortedam Sös nordvästra strand. Kastanjerna blommade och vi var omgivna av glada, friska, säkert välbärgade, danska människor: löpare i alla åldrar, barnfamiljer, cyklister och, jo då, ett gäng högljudda ölgubbar på och omkring en parkbänk.
   Vattnet glittrade i Sortedams Sö, på en ö satt några storskarvar i ett kalt träd, på andra sidan vattenspegeln såg vi Kommunehospitalets tegelröda byggnad, nu en del av Köpenhamns universitet, och lite längre bort till höger det hus där Johanne Heiberg, enligt EnQuist, satt och skrev sina memoarer efter det att skådespelarkarriären tagit slut. En idyll, en vacker dag i maj, 2012.
   Vi gick runt Sortedams nordsida och genom Holmens Kirkegårds drömlika vårprakt till Statens Museum for Kunst för att se den tyska konstnären Käthe Kollwitz grafiska serie om Vävarupproret, en misslyckad revolt på 1890-talet mot arbetarklassens outhärdliga livsvillkor. På den första bilden ser man en ung mor i förtvivlan lutad över sin döende baby, omgiven av andra utmagrade gestalter som snart kan förväntas gå samma öde till mötes. Kollwitz verk är en del av en utställning om tysk konst 1900-1930. (I Berlin finns ett Kollwitz-museum på den stilla Phasanen-strasse, som mynnar ut i Kurfürstendamm. Gå gärna dit vid besök i Berlin.)
   Utställningen visar också verk av Emil Nolde, den tyske målaren som anslöt sig till nazisterna men ironiskt nog fick se sina verk hamna på utställningen för urartad konst, entartete Kunst, och förbjöds att fortsätta måla. Här finns i alla fall några av hans målningar, vita bondgårdar, oändlig horisont och oändlig himmel.

Något trötta i benen tog vi oss var sin öl, elefantöl, men inte i tekopp, och återvände via ytterligare några danska och europeiska fenomen hem till Lund.

Titanic surprise av JL

VBs egen gossen Ruda here again! Har ni saknat mej? Finns ju fler rödgröna juniorer men ende obefodrade. Övriga exvis prof. ecologique m. RD-maka. Ja, ved. numera å lagom kompetensnivå som vice i lokala TN. Innan återkomst aktuell lovas dock ha desavouerat plenisalen samt tagit stiliga vävnaden som gisslan. Humöret bättre - en int. storkonflikt synes stå för dörren. Då blir Putin endera marionett - eller adios. Väst krafsar heliga Ryssland på magen, med skarpa klor då ej läge förneka special relations till Syria. Samt överge Iran, mm mm. Ingen älskar en ayatollah - men ju fiendens fiende. Tempusbedömaren tippade Putin sitter några decennier till, samt överlämnar till sin dolphin vem nu än. Han kan va' väck på en kafferast säger jag - men nog smartare än så. Spela på patriotiska kortet för att tysta/undergräva medelklassprotesterna som vill ha en konst. smygtsar samt motivera uppoffringar att säkra int. roll - jämte elementära ryska underlivet. När amImp o NATO lämnar Afghanistan kan fronten säkras via covert leveranser till TT-islamisterna. En hårt trängd syrisk-iransk-Hizb-buffert kontrar lämpligen med kontanta krav på Turkiet kring säkrad gräns och flyktingläger vid minst Ankara. Då kommer musketörkoböjsarna garanterat sättande - med Danmark en vilt skällande gangsterpudel Sövndal vid John Waynehingstens hovar. Om ej får väl Ryssland spela PKK-kortet samt stödja kurdisk separatism via flygförbudskrav och övriga västliga undergrävande stdköret. Ryssland har inget val - antingen hävdar man sig eller går under. GB o la France glatt aggressiva som inför VK1 (se ovan, it. granitkritklippor denna gång men id. sorglöshet/övermod) och Skynews terränghemlisar med SAS när påven välsignar nya korståg.
   Sen har Luthersson i Axess, smygvänsterns favoritorgan mitt bl. alla marmordillos, förlåt -ditos knyckt min formulering om landets av-intellektualisering, mm. Aprilnumret där även SDSvensson o en lundensisk samtida idéprofessor änteligen tillkännager kultursidornas akuta kris. Vilket är liberalismens, hela vänsterns och alla västliga antikrafters stora kris, därmed humanismens i vår tid. Rakel är ett UFO o prodbolaget bak Obs Kkv ska snart börsintroduceras. Så har Kay Glans satt ännu en fet spik i DN/K mfl's likkista - läs ledaren i nr 2 av Respons, är kontant. Den tänkande klassen i väst har abdikerat - vilken urhärlig och garanterad raket under, mja alla tänkbara sorts kollapser. Kollaps även titeln å Jonstads bok - en fd mpordf. hade ved. till intervju i KK:s praktengelska läderfåtölj. Obs även och speciellt Axesskanalen, gratis om Comhem. Tja, nu bara att avvakta flygande missilerna - SVT så oändligt aningslösa kring vad väntar. Om jag önskar elände - inte alls, men ju föga val. Pax Americana maxeländets målkåta garant. Dem släppte dessa globala conquistadorer lösa, läs främst västra Europas politiska efterkrigseliter bär ett tungt ansvar. Om man nu ser Twin Towers (TT) som Hermanns profetia, med totalt nedgjorda legionen (Varius?) där i Teutoburgerskogen låt oss hoppas inte tar vid pass 400 år innan Washington stormas av latinam. härskaror.
   Sist äskas sidobelysningar på Gunnars livsgärning, raden moatjéer önskas i tale. Samt röster fullt icke lika devota som vissa generationskamraters, därtill ibland co-redaktörer. Tyckte ballade rejält utför på slutet - menar med idealen. Nån mindre elak än UT kan ju utveckla. Om finns nån kritisk solidaritet i rödgröna partikotteriet. Men väl som när ungKarna satte upp långfingret, bara de otänkte faller pladask. Bästa sättet lösa Huvudkommunala växtvärken och även rikets kommunikationsproblem är att upplösa stan, och deportera befolkningen åt ung. Ångermanland till. Dom kan medföra 20 års samlade nybyggnation - gäller även härv. alltmer urbanelände.

Kulturtips

bibu.se 2012 - Twist
Scenkonstbiennal för barn och unga, 25 maj kl. 19 och 26 maj kl.13 på Lunds Stadsteater, Lund
Fre 25 maj kl. 19:00. Läs mer »

PIRUETT FÖR KANNIBALER (SE)
I Piruett för Kannibaler – fritt efter Sture Dahlström, har PotatoPotato via anarkisten och arbetarförfattaren Dahlströms unika mix av surrealism, erotik och vilda humor skapat en absurd värld. På Inkonst 25, 27, 28, 29, 30 & 31 maj.
Fre 25 maj kl. 20:00. Läs mer »

Anna Hertzman skivsläpp
På Palladium 26 maj kl 19:30.
Läs mer »

GENERAL KNAS - LIVE
Nu ger sig General Knas ut på en extra vårturné och besöker Inkonst i Malmö. Kom och upplev reggae på svenska!
På INKONST den 26/5 kl.23.30
Läs mer »

Under the Boat
Följ med in i en magisk undervattensvärld med egensinniga musikgruppen Cure-a-phobia och den experimentella dansduon Versus Operandi, 19 maj på Stapelbädden och 26-27 maj på Karavan
Lör 26 maj kl. 19:00. Läs mer »

ALLT
familjeföreställning på Dansstationen 27 maj kl 11:00.
Läs mer »

Fågelsång i Slottsparken
Fågelvandring med Vilda Malmö.
27 maj  kl 08:00 i Slottsparken.
Läs mer »

Vilda Malmö - Trädguidning i Kungsparken
Guidad tur bland träden i Kungsparken med Vilda Malmö
3, 27 maj och 2 september.
Sön 27 maj kl. 11:00. Läs mer »

Lönen
Statsteaterns kassa är tom. Utan ekonomiskt stöd från Skattebetalarna måste personalen själv dra in sin egen lön. 29 maj på restaurang Grand
Tis 29 maj kl. 19:00. Läs mer »

Malmö By Foot - Historisk vandring
Turen tar dig genom Malmös spännande historia från medeltiden till modern tid.
Tis 29 maj kl. 17:15, Ons 30 maj kl. 17:15
Läs mer »

Matkaravan
- smaka på våra nya matkulturer. guidade turer runt Möllevångstorget.
Tis 29 maj kl. 16:00, Tor 31 maj kl. 16:00
Läs mer »

Biograf Spegeln - MOVE TO MOVE
Move to Move av världsberömda danskompaniet Nederlands Dans Theatre livesänds på Bio Spegeln den 31 maj kl 19:30!
Läs mer »

Hela kulturcentralens program »