2015-10-01

O, ni ängsliga människor av Karin S

O, ni ängsliga människor
som räds alla mörkögda!
Jag är ensam om
att vara blekögd
i vår familj.
Jag är snart 80.
Jag har överlevt.

Teologiskt cafe på måndag - KG Hammar om Oscar Romero

Måndag 5 oktober är det (som vanligt på första måndagen i månaden) Teologiskt cafe på Allhelgonagården i Lund. IKT, Institutet för Kontextuell Teologi, har den här gången inbjudit sin fd ordförande KG Hammar att inleda kring "Ärkebiskopen som omvändes till Gud i folket". Den ärkebiskop vi syftar på är Oscar Romero i El Salvador, som mördades i sin kyrka under mässan. Romero har i våras saligförklarats av katolska kyrkan - vad kan det komma att betyda för befrielseteologin?
   Som vanligt träffas vi kl 19 och inleder med en halvtimmes fika (20:-). Därefter vidtar samtalet som pågår till kl 21. Alla, oavsett tro eller vantro, är hjärtligt välkomna.

Politiken nr 8 - 2015


Vill Miljöpartiet dränka Maldiverna?
I början av september menade en grupp av små önationer att det måste införas ett stopp för att öppna fler kolg­ruvor - annars riskerar dessa länder att försvinna under havets yta. Inte långt därefter meddelade stat­liga Vattenfall att de vill sälja sina brunkolsgruvor i Tyskland. Kolet motsvarar Sveriges klimatutsläpp under 24 år.
Läs mer i Politiken 8 - 2015»

En bokälskares vedermödor av Gunnar Stensson

Lund är de små kvalitetsförlagens Mecka i Sverige. Ett av dem är Celanders, beläget i Klostergården, på andra sidan gården, sett från den plats där jag nu sitter.
   Henrik Celander kommer måndagen den 5 oktober klockan 19 i Klostergårdens bibliotek berätta om förlaget och dess vedermödor.
   Mycket av Celanders utgivning består av aktuell samhällsdebatt som t ex Bevara alliansfriheten: nej till Nato-medlemskap, där bland andra Hans Blix och Hans Corall medverkar.
   Lucifer diskuterade medlemskapet i ett VB-nummer härom veckan med anledning av Wilhelm Agrells omsvängning i frågan. Allians-partierna tycks vara på väg att enas om Nato-medlemskap.
   Nyutgiven är Jihadisternas återkomst: Islamiska staten och det nya sunnimuslimska upproret av Patrick Cockburn, av Foreign Affairs utsedd till Journalist of the Year 2014.
   I utgivningen finns också revolutionära klassiker som August Strindbergs Ordet i min makt: läsebok för underklassen, oumbärlig för varje seriös samhällsomstörtare.
   Så jag hoppas att vänstern, åtminstone de som är bosatta söder om Mårtenstorget, tar tillfället i akt att manifestera sin existens.

Klassiker hör till Celanders specialiteter. Själv är jag mycket intresserad av den italienske diktaren Giacomo Leopardis Moraliska småskrifter som skrevs 1824 och nu första gången presenteras på svenska.
   Antonio Santuccis Antonio Gramsci. Intellektuell och politisk biografi har jag redan presenterat i VB.
   Andra klassiker i förlagets utgivning är Brecht och Stendahl.
   På måndag klockan 19 i Klostergårdens bibliotek var det! Frånvaro kommer att noteras! Föreningen Klok bjuder på kaffe och bullar.

22 förslag till utbyggnad av Klostergården och sydvästra Lund finns nu i en utställning på Kristallen av Gunnar Stensson

Förslagen ingår i den internationella arkitekttävlan som Lunds kommun utlyste tidigare i år.

Samtliga förslag förlägger järnvägen till markplanet, tvärs igenom det tätbebyggda bostadsområdet. Alla skulle bli bättre, eller mindre dåliga, om de i stället för att ignorera problemen föreslog en lösning, t ex en järnvägstunnel. Något av dem föreslår en överbyggnad vid Klostergårdsstationen.
   Somliga placerar stationen i höjd med Sunnanväg, andra vid Nordanväg, som SJ tycks förespråka.
   De flesta vill bygga bostäder intill spåren på bägge sidor oavsett bullret från nästan 600 tåg per dygn.
   Ett par broar föreslås för att minska barriäreffekten.
   Nästan samtliga tänker bebygga hela Korpvallen och parkmarken på andra sidan järnvägen med bostäder. Inget förslag tar hänsyn till befintliga koloniområden.
   Flera förslag vill bygga ut Väster ned till reningsverksdammarna. Det finns fantasifulla förslag om hur vattnet i dammarna och ån kan utnyttjas.
   Som ni ser finns mycket att diskutera och många värden att försvara, men kanske också enskilda goda idéer. Det blir en mångårig debatt. Gå gärna upp till Kristallens foajé och bilda er ett eget omdöme.

Framgafflat - om cykel och trafik: Avstängda cykelvägar
av Ulf Nymark

Jag har skrivit om detta förr. När ingenting förändras till de bättre finns det anledning att ta upp det igen. Det gäller avstängda cykelvägar. I dagarna har det funnits/finns det minst två abrupta avstängningar av cykelvägar. Båda har varit avstängda i omkring en vecka, eller kanske längre. I båda fallen möts cyklisten helt plötsligt av beskedet att vägen är spärrad. Detta utan någon som helst tidigare varning eller information. Cyklisten får ta en lång omväg för att komma till målpunkten. I ena fallet gäller det huvudcykelstråket mellan Södra Sandby och Värpinge, vid Botaniska trädgården, och i det andra fallet en cykelväg mellan trafikplats Gastelyckan och södra Lund.
 

Avstängt! – utan förvarning.
Huvudcykelled (Lila stråket) vid Botan
.
 
Givetvis finns det lägen då en cykelväg måste stängas av för vägarbeten eller trädfällning o.d. Det är inte det jag vänder mej mot, utan att cyklister behandlas i strykklass i förhållande till bilister, även när det gäller avspärrningar. Biltrafikanter varnas alltid i god tid för avspärrningar, så att bilisten ges möjlighet att planera för alternativa färdvägar. Ofta annonseras i tidningarna, på kommunens hemsida, på diverse trafikinformationssidor etc. Vid avstängningar för cykeltrafik råder tystnad i dessa informationskanaler.

Avstängt! – utan förvarning! Cykelstråk mellan södra Lund och trafikplats Gastelyckan.
 
Cykeltrafiken betraktas alltså även i detta avseende som andra klassens trafikanter. Eller kan någon föreställa sig att t ex bilvägen till Södra Sandby stängs av utan någon som helst förvarning? Eller bilisten på Södra Vägen utan att i god tid före avspärrningen informeras om att vägen är spärrad?

Reykjavik apartheidfri stad av Gunnar Olofsson

Fullmäktige i Islands huvudstad Reykjavik har beslutat att tills vidare bojkotta produkter från Israel. Beslutet grundas bland annat på att Israel med flit döljer varor producerade på ockuperat palestinskt område bland de lagligt tillverkade i Israel, och gäller ”så länge ockupationen av palestinskt land fortsätter”. Israels regim, som envisas att kalla sin ockupations- och apartheidpolitik mot palestinierna för demokrati, har liknat beslutet vid ”en vulkan av hat”.
   Samtidigt berättar en ny FN-rapport att Israel planerar att förstöra ytterligare omkring 13.000 byggnader för människor och djur på den ockuperade Västbanken. Av 11.134 rivningsorder har 570 klassats som omedelbara – och 245 hus har redan förstörts i år. I gengäld har bara 33 av 2.020 palestinska ansökningar om bygglov bifallits (1,5%). Mindre än 1% av det landområde (60% av Västbanken) som helt kontrolleras av Israels armé har upplåtits för palestinsk nybyggnation. Allt fler israeliska nybyggare flyttar in och uppemot 600.000 israeler bor nu i runt 135 olagliga bosättningar på Västbanken och i det ockuperade östra Jerusalem.
   Den israeliska politiken visar att bojkottarbetet mot Israel är nödvändigt – och brådskande. Allt fler företag, varukedjor, kommuner, skolor, universitet, idrotts-och kulturorganisationer säger därför upp sina samarbeten med israeliska partners. Senast tog jätteföretaget Veolia beslutet att inte längre medverka i den israeliska ockupationen. Artister som Sinéad O´Connor, Elvis Costello, Gil Scott-Heron, Talib Kweli, Moddi, Faithless, Vanessa Paradis, Snoop Dogg, Cassandra Wilson, Carlos Santana, Stevie Wonder och hip hop-drottningen Lauryn Hill har ställt in konserter i Israel – liksom vår svenske gitarrist Andreas Öberg.
   Alla kan hjälpa till att göra vår värld apartheidfri. Sluta handla israeliskt! Se till att din förening inte deltar i samarbete med Israel! Siffrorna 729 i början av streckkoden på en vara betyder att den är israelisk. Köp den inte!

Ship to Gaza på bokmässan

Under den gångna helgen var det som bekant bokmässa i Göteborg. Ship to Gaza var på plats på internationella torget. På söndagen bjöd vi in Helena Lindholm, professor i Freds- och konfliktforskning, för att prata om Gaza och blockaden på mässans internationella scen. Ni som inte var där kan se och lyssna här.
 

700 attacker mot Gaza av Gunnar Olofsson

Sedan vapenvilan i kriget mot Gaza förra sommaren har den israeliska krigsmakten genomfört över 700 attacker mot den avspärrade och inringade Gazaremsan. Det uppger den brittiska regeringen som svar på en fråga från Labourledamoten Alex Cunningham i det brittiska parlamentet.
   Vid 29 tillfällen har Israel slagit tillbaka som svar på raketattacker från Gaza. Men i ytterligare minst 696 fall har attackerna skett utan några som helst provokationer. Anfallen har riktats mot civila jordbrukare, fiskare och obeväpnade människor som genomfört olika protester. Området närmast gränsen till Israel har förklarats som ”buffertzon”,förbjuden för palestinier att beträda, och fiskebåtar har attackerats, beslagtagits eller sänkts så långt in mot land som 3 sjömil – fast Osloavtalet medger fiske upp till 20 sjömil från kusten. Hittills i år har 2 personer dödats, och 54 skadats, i de israeliska attackerna.
   Den brittiska regeringen har åtminstone, till skillnad från till exempel den svenska, framfört oro för den israeliska militärens framfart. I Sveriges riksdag ställs inga sådana frågor. Och svenska skattepengar används för att backa upp den israeliska vapenindustrin. I svenska media framställs alltid de israeliska attackerna som ”svar” på olika palestinska angrepp. Men när Israel nästa gång startar ett storskaligt krig mot Gaza – ett krig där ytterligare många hundra av de barn som idag leker ovetande i Gaza kommer att dö – så vet vi åtminstone vem som provocerar vem, och vilka som genom passivitet och medlöperi gör sig medskyldiga till förbrytelserna.

Kan dödläget brytas? av Lucifer

I förra veckan avslog Lunds kommunfullmäktige Vänsterpartiets förslag om att Lund skulle försöka få till stånd ett kommunalt omval. Det var inte precis en oväntad utgång – ingen hade föreställt sig något annat. Kan det vara klokt att framföra förslag som inte har en chans att bli genomförda?
   Jo, självklart kan det det. Politik handlar ju bland annat om att tala om vad man tycker och därmed, kanske på sikt, övertyga människor. Nyvalsförslaget var ett sätt att visa att Lund befinner sig i ett politiskt dödläge mellan blocken som vi alla borde försöka komma ur. Det liknar faktiskt läget i riksdagen där man ju har gjort en speciell överenskommelse, DÖ.

Sifferexercis
Utgångspunkten är förstås valresultatet för ett drygt år sen, som tills vidare har gjort det möjligt att styra landet, men här finns inget liknande. Vad kan då göras? Ja, låt oss börja med lite sifferexercis. Kommunfullmäktige har 65 ledamöter. De röd-grön-rosa  (V+S+Mp+Fi) har 31 platser i fullmäktige (5+15+9+2), de borgerliga (C+Fp+KD+M) har 25.  Därutöver finns SD med 5 platser (de röstar nästan alltid med de borgerliga). Förnya Lund (FNL) är politiskt svårbestämt, men de har hittills röstat med de borgerliga i budgetfrågor. De har 4 platser. Vänstersidans 31 platser mot de borgerligas 25 har inneburit att vänstersidan fått den ledande rollen i kommunstyrelse och i de kommunala nämnderna. Men när det gällde senaste budgeten vann högersidan genom att SD och FNL inte ville höja skatten . Det blev rentav så att Fp:s budgetförslag vann, t.o.m. med stöd av V (därför att M:s annars vinnande förslag var ännu sämre). De röd-grön-rosa regerar alltså i år på en borgerlig budget
   Det är ganska rörigt, men det speglar väljarnas uttalade åsikt och så ska det ju vara. Läget har fått V att, näst intill desperat, föreslå ett kommunalt nyval som kanske kunde ge ett nytt och mera entydigt valresultat. Förslaget var bra som signal och meningsyttring, och jag har själv stött det, men framförandet var inte lyckat. Nu såg det för utomstående nog mest ut som om V ville ha nyval när de inte hade fått igenom sin vilja. Typiskt V kan folk nog tycka.

Hur blev det så här?
Den som minns hur det var för ett år sen, efter valet, kan kanske påminna sig hur S kämpade och var beredd att sälja ut halva sitt valprogram för att få med Fp på vagnen. Det misslyckades som tur var.
   Men det som är anmärkningsvärt är att den enda rimliga partnern för ett samarbete med vänstersidan är FNL, men de avfärdades av S+Mp.  S kanske för att FNL inte ville gå med på skattehöjning, Mp därför att FNL hade tagit många Mp-väljare och var emot spårvägen. Men det är tre år kvar tills det är val igen och inför utsikten till tre nya borgerliga budgetar kan det väl vara rimligt att se med friska ögon på FNL. Läget inom V är blandat: Vi gör nog ett bra jobb på de nämndplatser och presidieposter vi har fått till tröst, men vad händer i nästa val?  S och Mp regerar medan V tiger och samtycker. Vad blev det av vår oppositionsroll?
   FNL gick till val på två frågor: ingen spårväg, ingen skattehöjning. Sannolikt får de om de ska samarbeta med borgarna nog ge med sig i båda frågorna. – även borgarna måste väl höja skatten med tiden. Vad kan då vänstersidan erbjuda nu? Jo, man kan fråga FNL: vad är viktigast för er – kommunalskatten eller spårvägen. De svarar rimligen spårvägen – de har grundat sitt parti på det. Vi skulle t.ex. kunna svara: OK, vi tycker fortfarande spårväg är det bästa trafikalternativet, men det är inte hur bra som helst och det är ingen brådska. Vi kanske kan gå med på ett flerårigt moratorium kring spårvägen, vi är beredda att skjuta alla avgöranden tre år framåt. Då får vänsterblocket 31+ 4 röster i fullmäktige och kan då kompromissa hop en budget. Dödläget skulle brytas och Lund kan bli lite bättre.

Tankar om det otänkbara  
Men kan vi enas med S och Mp med om det här?  Tveksamt. men då ställer vi samma fråga till dem: vad är viktigast, spårvägen eller budgeten? Förhoppningsvis svarar de budgeten – de är rimligen inte spårvägsfundamentalister.
   Ja, det här är tankelek av en politisk kåsör och allt går kanske inte så bra. Den avgörande missen skedde för ett år sen när FNL avskrevs som samarbetspartner. S och Mp var skyldiga till det, S av gammal dålig vana och brist på fantasi, Mp av olust och hämndlystnad. V och Fi var överhuvud inte tillfrågade, men tycks ha övertagit fiendebilden av FNL Men FNL är en mycket blandad kompott och vad gäller spårvagnar så finns det så klart olika meningar också inom V. Spårväg, javisst, men inte till vilket pris som helst. T.ex. tre borgerliga budgetar till.
   Att föreslå kommunalt omval ät ett mycket dramatiskt utspel. Att göra lite diskreta sonderingar med FNL kan väl inte vara så farligt?

Låt SJ:s felande länk Flackarp – Högevall utmynna i en tunnel till Lunds Central! av Gunnar Stensson

Järnvägstrafiken Stockholm - Lund och Göteborg - Lund går på var sitt dubbelspår. Men mellan Lund och Malmö måste tågen trängas på ett enda gammalt slitet dubbelspår. Det leder till förseningar, förseningar som fortplantar sig över hela Sverige. Värst drabbas pendlarna mellan Lund och Malmö.
   475 tåg per dygn körde förbi Lund 2012. De närmaste åren beräknas antalet öka med ytterligare 100. Det gör drygt 20 tåg i timmen, ett var tredje minut, dygnet runt.
   Och många tåg har inte bara Malmö som slutstation utan Köpenhamn och Helsingör. I framtiden tillkommer Berlin och Hamburg. Förseningarna sprider sig också dit.
   Utbyggnaden till fyrspårigt har börjat från Malmö för länge sen. Snart återstår bara de sista tre kilometerna mellan Flackarp och kröken mitt i Lund vid Svanegatan och Högevall. Inom sju år ska de vara klara. Och då ska vi också ha en ny pågatågsstation i Klostergården.
 

 
Hittills har vi i Klostergården (vi är så där 5000 men blir långt fler när nybyggena kring Arenan och i St Lars blir klara) mest varit glada över detta.
   Nu börjar vi bli bekymrade. Det nya dubbelspåret blir mycket arealkrävande. Vid Klostergårdsstationen kommer ytterligare spår behövas.
   I en utredning som Trafikverket lät göra 2013 står det: ”De små refuger av grönt som trots allt finns ligger i ganska stor utsträckning längs den befintliga järnvägen och därför får åtgärden (utbyggnaden) stor effekt. Helst om de små biotoper som finns idag längs befintlig järnväg försvinner.” Utredaren låter lite uppgiven.

De befintliga små biotoperna är förstås det smala gröna stråket öster om järnvägen från Arenan till Höje å och kolonierna på andra sidan. I höjd med Arenan är grönskan redan i stort sett utplånad, vid Korpvallen kommer kanske en trädridå finnas kvar och längre söderut lite parkmark.
   En avgörande fråga för ”biotopernas” fortbestånd blir lokaliseringen av den nya pågatågsstationen. Den kommer nämligen bli centrum för ny bebyggelse.

Enligt Trafikverkets nya broschyr kommer stationen att byggas vid Nordanväg på det ställe där det tidigare låg en hållplats. Den tillgång till mark för ny bebyggelse som finns där består av en stor parkeringsplats längs järnvägen samt ett par koloniområden och parkmark vid Åkerlunds och Rausings väg. På Klostergårdssidan är marken till största delen upptagen av Klostergårdens idrottsplats och fjärrvärmeverket.
   I februari i år utlystes en internationell arkitekttävlan om utbyggnaden i sydvästra Lund. Många väntar med oro på förslagen.
   Bland dem som är oroliga finns ägarna till kolonilotter inom området.

Järnvägsutbyggnaden förstärker den barriäreffekt som redan klyver hela Lund i två delar. ”Ytterligare ett spår ger ännu högre barriäreffekt” enligt utredningen.
    Öster om järnvägen ligger Klostergården, Arenan, Stadsparken, Nygatan, Grand Hotel och Clemenstorget. På västra sidan ligger Polhemsskolan, Klosterkyrkan, Tingshuset och Kristallen.

Högre bullernivåer blir konsekvensen av ”en ökad mängd person- och godstrafik samt ökad bullernivå vid ny station (Klostergårdsstationen) genom retardation (inbromsning) och acceleration av tåg.” Den bullerdämpande effekten av löv och annan vegetation försvinner med ”de små biotoperna”.

En järnvägstunnel är den givna lösningen på de problem som orsakas av barriäreffekten och ökande bullernivå.
   Med en järnvägstunnel skulle Lund upphöra att vara en kluven stad. De gröna biotoperna längs järnvägen skulle bevaras. Parkmark och mark att bygga på skulle få värdefulla tillskott.
   Planerna för Lunds stationsområde håller öppet för möjligheten. Flera av de förslag som presenterats för den framtida utformningen av området likaså.
   Citytunneln i Malmö visar att ett tunnelbygge är fullt genomförbart även inom tättbebyggt område.
   Jag förslår att tunneln ska börja strax norr om Höje å. Eftersom marknivån stiger ju närmre centrum man kommer ökar utrymmet för tunnelbygget hela vägen fram till stationsområdet.
   Tekniskt är byggandet av en järnvägstunnel fullt genomförbart. Problemet handlar om pengarna. Men kostnaden för tunnelbygget är inte bara en fråga för Lund och Skåne utan för hela Sverige.
   Jag är fullkomligt övertygad om att byggandet av en järnvägstunnel på lång sikt är samhällsekonomiskt lönsamt.
Gunnar Stensson, Ordförande i Klostergårdens byalag
 
Trafikverket anordnar Öppet Hus om utbyggnad av järnvägen mellan Lund och Flackarp på Grand Hotel onsdagen den 14 oktober kl. 15-20. Projektet presenteras vid två tillfällen: kl. 15.30 och18.30.