2012-04-26

Hjälp

Eftersom jag för ovanlighetens skull inte är i Lund första maj så skulle jag vara mycket tacksam om ni ville skicka in lite skildringar om vad som hände på stan. Både text och bilder tas tacksamt emot. Borde glädja fler än undertecknad, det är svårt att vara överallt.
Göran Persson

Valborgsfirande i S:t Lars

Musik: Röda Kapellet. Sång: Lunds Allmänna sångförening. Vårtal: Karin Stensson. Valborgsmässobål.
   Klostergårdsskolans fjärdeklassare, schackmästare i Lund, säljer grillad korv för att finansiera sin resa till schackmästerskapen i Stockholm. Korven sponsras av Konsum Klostergården.
Plats: Klostergårdens vårdcentral. Tid: 19.00

Demokratisk Vänsters förstamajföreläsning

Plan B – en fråga om solidaritet
Om Lester Browns plan för att rädda civilisationen
Doris Norrgård och Lars Almström
Miljöaktivister och översättare av Lester Browns böcker.
Första maj kl. 16.00
ABF:s lokal, Trollebergsvägen 7, ingång Gasverksgatan
Ett arrangemang i samarbete med ABF

Första maj i Lund och Malmö

DEMONSTRERA PÅ 1:A MAJ MED OSS! 
Vi upplever idag hur kapitalismen upplever en djup kris. Som vanligt är det vanligt folk som får betala med nedskärningar och försämrade villkor. Vårt svar är satsningar på välfärd och stora investeringar för att bemöta både massarbetslöshet och klimathot. En del av detta är att bygga ut kollektivtrafiken och göra den tillgänglig för fler genom lägre biljettpriser. Det är tid för mobilisering och organisering så slut upp på 1:a maj för ett bättre samhälle!
Samling: 14:30, Stortorget i Lund
Avmarsch: 15:00
Huvudtalare: Josefin Brink, 2: e vice ordf
Talare: Abe Bergegårdh (V Lund), Felicia Bromée (UV Lund)Andrea Malesevic (VSF Lund), Navid Momen (Rahe Kargar, Revolutionära arbetare i Iran)
Arrangörer: Vänsterpartiet Lund, Ung Vänster Lund, VSF Lund
Innan demonstrationen kommer alla ha möjlighet att skriva sina egna plakat.
Efter demonstrationen återsamlas vi på Stortorget  för att lyssna till talen, varefter vi kommer ha följande aktiviteter inne i Stadshallen:
- café (hembakat!)
- bokbord
- filmvisning (arbetares förhållanden i Sydamerika, härskartekniker)
- musik (inte spikat ännu)
- feministiskt självförsvar

Malmö

SOLIDARITET – PENGARNA FINNS OMFÖRDELA!
Samling: 11.00 på Möllevångstorget
Folkfest: 13.00-16.00 Slottsparken
Musik: Ska ´N´SKa, Spiken i kistan
Huvudtalare: Josefin Brink, riksdagsledamot (V), Hanna Gedin, kommunalråd (V), Stefan Lindborg, förbundsordförande Ung Vänster, Hansalbin Sältenberg, Vänsterns Studentförbund.
Mat, bokbord, picknick i parken, barnaktiviteter och mycket mer.
Välkommen att fira 1 maj med Vänstern i Malmö.

Lunds arbetarekommun
Samling på Clemenstorget 10.00
Avmarsch 10.30 till Stadsparken
Talare: Magnus Nilsson/Helle Klein
Malmö arbetarekommun
Samling på Södergatan 13.30
Avmarsch 14.00 till Folkets Park
Talare: Magdalena Andersson

Lund: Röd Front 1 maj
Tid: tis 1 maj 12:00
Plats: Mårtenstorget
Typ:Möte
Tal av Nils Littorin, Inga Lanemar med flera.
Malmö: Röd Front 1 maj
Tid: tis 1 maj 14:30
Plats: Gustav Adolfs Torg
Typ:Demonstration
Demonstration till St: Knuts Torg
Efterfest på Ungdomens Hus kl 16.30
Tal av Vera Peterson (kvinnopolitiska utskottet), Robert Wettersten (ordförande Kommunistiska Partiet Malmö) och Erik Svensson (ordförande RKU-Malmö)

Revolutionär första maj i Lund 2012:
Paroll: Klass mot klass
Tid och plats: 13.00 vid Knut den stores torg
Arrangörer: SUF, Första Linjen, Virvelvinden[fAÅA-Lund], Arbetarmakt
Revolutionär första maj i Malmö 2012
Paroll: Ge oss Malmö tillbaka! Tillsammans för socialism
Tid och plats: 15.30, Möllevångstorget
13:30 Förhäng i Jesusparken med Amalthea bokcafé.
Fika, pepp och parollverkstad.
15:30 Demonstration, samling på Möllevångstorget.
Efter demonstrationen är det efterhäng utanför Glassfabriken på Kristianstadsgatan 16. Spelning, mat och freeshop.
Arrangörer: Mangla, IMET, Revolutionär Ungdom Malmö, Syndikalistiska Ungdomsförbundet Malmö, Förbundet Allt åt Alla, Kulturcenter Glassfabriken, Amalthea bokcafé.

Helgeands församlingsgård

Café Torsdag 3 majkl 13.00
Jenny Hällström om Rom
Den italienska huvudstaden Rom är präglad av den fängslande historien men också av nutiden och förväntningarna inför den spännande framtiden. Vad finns kvar i staden från förr, synligt och dolt, och hur ser samspelet ut mellan romarna i deras vardagsliv, den tillfällige besökaren som jagar souvenirer och pilgrimerna på väg mellan kullar och dalar?
Torsdagskväll 3 maji Helgeand 19.00
Film i stora salen: Our fathers
Filmen, med bl a Ted Danson och Christopher Plummer, är en närmast dokumentär spelfilm om katolska kyrkan i USA från sextiotalet till idag – årtionden som visade sig ha en mörk underström av sexuellt utnyttjande av barn i beroendeställning. En advokat åtar sig att föra talan mot en kyrka som vägrar se. Kan man förlåta?
Hela vårens caféprogram »
Hela vårens kvällsprogram »

Aron Etzler till Lund den 5 maj

Klockan 13 kommer Vänsterpartiets partisekreterare Aron Etzler till ABF på Trollebergvägen 7 i Lund för att tala om utmaningarna för framtidens vänster.

Källbymölla av Gunnar Håkansson

För ett par nummer sedan var det visst någon, som inte mindes vad järnvägs- hållplatsen vid Klostergården hette på den tiden den fanns. Om inte vederbörande sett efter i "järnvägsbibeln" kanske bifogade fotografi från den tiden det begav sig vara till någon nytta. Namnet var alltså Källbymölla.

Privatiserad SFI

Privat SFI fungerar dåligt. I Stockholm är 84,4 procent av all svenska för invandrare privatiserad. Det är naivt att tro att privata företag driver SFI för att de är snälla, de har naturligtvis ett vinstintresse i detta. Små grupper lönar sig inte. Alltså måste man slå ihop de elever man har i en grupp, oavsett bakgrund.
Ur Brännpunktsartikel i SvD 25/4 av Anki Erdman, V.
Kommentar: snåla borgerliga lågskatte- kommuner gör likadant. Girighet och snålhet är två sidor av samma sak.

Särskrivning av Sven-Hugo Matts son

Numera skall vi särskriva förlåt jag menar sär skriva.
   Om jag skriver köplador som nu så får jag bakläxa och det blir rött i texten. Alltså särskriver jag, förlåt sär skriver jag och skriver köp lador. Det blir så fult med allt det röda.
   Andra exempel på sär skrivning är: mat produktion, gas förråd, och bil produktion.
   Ytterligare exempel är:
sjuk sköterska och fryst kyckling lever.

Pyspunkan i Lunds skolor av Gunnar Stensson

Lunds skolor sjunker från 12 till plats 32 i Sveriges Kommuners och Landstings skolrankning. Därmed fortsätter den pyspunka som inleddes 2006 då alliansen tog över ansvaret.
   Uppgiften återfinns i artikeln ”Kävlinge dyker i ny skolrankning” (SDS 20/4). Lundasidorna valde den här gången att ignorera rankningen. Något är man skyldig kommunpolitikerna.
   Inför årets budgetförhandling kräver oppositionen nödvändiga skolsatsningar och stopp för nedskärningarna. Denna gång tycks den få stöd från delar av alliansen. Till och med Lars Hansson, FP, drar öronen åt sig inför risken att Lunds skolor ska fortsätta att sjunka i kvalitetsmätningarna.
Det kommer dock inte att hjälpa inför nästa års rankning.  Den grundas på årets siffror.

En annan sak

Kristdemokraternas ungdomsförbund ansluter sig kravet på förstatligande av skolan. ”Det är inte rätt och rimligt att elever hamnar i extremt olika skolor beroende på var de bor”. Trycket ökar.

Anthropocen – den nya geologiska tidsåldern
av Gunnar Stensson

Jorden upplever just nu en global massutrotning av arter. Tillgången på färskvatten är i fara för miljarder människor. Kol-, kväve- och fosfor-cyklerna förrycks. Vi riskerar tröskeleffekter, points of no return, med accelererad avsmältning av Arktis is, kollaps av marina fiskeresurser och uttorkning av jordbrukslandskap.
   Tidningen The Economist konstaterar att vi gått in i en ny geologisk tidsålder, The Anthropocen, då mänskligheten är den största förändringsfaktorn på vår planet.
   I detta läge har flera av världens miljöministrar samlats i Stockholm till 40-årsminnet av FN:s första globala miljökonferens, Stockholmskonferensen 1972. Det nya mötet kallas Stockholm +40.
   Demokratisk Vänster har passat på att arrangera ett miljöseminarium 1 maj kring Lester Browns Plan för att rädda jorden. Vi samlas 16.00 i ABF:s lokal på Trollebergsvägen, ingång Gasverksgatan. 

Skojarna i Igelösa av Gunnar Stensson

SVT-journalisten Katia Eliott avslöjade för en vecka sedan att Stig Steen, professor i thoraxkirurgi vid Lunds universitet, gör reklam för mellanmålet ”Reztart”. Detta kosttillskott innehåller Stig Steens eget ärt- och nyponpulver. Reklamen riktar sig till diabetiker, trots att pulvrets höga sockerinnehåll gör det skadligt för dem. Det påstås vara framtaget som ett resultat av vetenskaplig forskning, men av den forskningen finns inga spår i medicinska tidskrifter.
   När Stig Steen marknadsför kosttillskottet kallas det förstås inte ärt- och nyponpulver utan NGC, Natural Glycemic Control.  Det ingår i multijätten ”Oriflames” produkter. På YouTube ligger mängder av korta inslag där professorn på engelska beskriver hur bra ”Oriflame Wellness Shake” är för att gå ner i vikt, slippa sömnighet och hålla hjärnan skärpt. Enligt reklamen hjälper ”Oriflame Wellness Shake” lungsjuka att gå upp i vikt och överviktiga att gå ner. Ett gammalt gott universalmedel, således, som den gode Stig nog ärvt från sina fäder
   Basen för kommersen i Svenstorp är ”Igelösa Life Science” som till 80 procent ägs av Stig Steen och till 20 procent av baron Nils Gyllenkrok, som upplåtit mark för centret. För att förbättra smaken på pulvret har man rekryterat Kävlinges kändiskock Brian Mårtensson.
   Lite i skymundan ägnar sig Igelösa Life Science också åt diskreta organbyten för företagsledare i lantlig godsmiljö. ”Vi har byggt om en gård till ett stort sjukhus. Det är så science fiction så det är kul”. sa Nils Gyllenkrok till Björn Af Kleen.

Igelösa by ligger under godset Svenstorp. Där äger baron Gyllenkrok alla fastigheter, 143 stycken. En tid bodde Dagens Nyheters och Sydsvenskans förre chefredaktör Jan Wifstrand där. Men han flyttade snart. Anledningen beskrev han med följande ord:
   ”När vi bodde där skedde en policyförändring beträffande hyres- sättningen... Avtal gällde inte som i det gängse affärslivet. Ägaren tog sig friheten att när som helst höja hyran med en tusenlapp eller så... Ibland inspekterade Gyllenkrok sina fastigheter... Han hade för vana att helt enkelt rycka upp dörren och klampa in... Vi var ju inte i beroendeställning så vi röstade med fötterna. Men en gammal anställd som bott på hans mark i 30 år, inte börjar han bråka juridiskt.”
   Igelösa by är inte längre någon by. Bönderna har fördrivits. Där bor i stället folk som Peter Honeth, Lunds universitets förre universitetsdirektör. Han tillhör den kategori som godset premierar: kreativa höginkomsttagare som genom sin närvaro gagnar affärsverksamheten.
   Och de mest lukrativa affärerna bedrivs via ”Igelösa Life Science”, där professor Stig Steen och baron Gyllenkrok tjänar grova pengar på ärt- och nyponpulvret. Samtidigt är Stig Steen kirurg. Jag känner folk som han opererat och som högaktar honom.
   Sådan är kapitalismen, vilket till och med belästa marxister kan ha svårt att fatta.
   Gör gärna ett turistbesök i Svenstorp! Godset var ju bland annat den svenska härens högkvarter under slaget vid Lund. Mats Olsson kommenterar landskapet kring godset: ”En enda stor åker. Jag skulle inte kalla detta kulturlandskap. Snarare landskapsskövling. Landskapet som det ser ut nu är inte historiskt utan skapades framför allt på 1900-talet”

Källor: TV och massmedia samt framför allt Björn Af Kleens utomordentliga ”Jorden de ärvde”.

”Jerusalem är vår eviga och odelade huvudstad” – för alla i Palestina? av Bertil Egerö

Kampen om östra Jerusalem intensifieras. Våren 2010 besökte vi – en grupp från DV – Västbanken och Jerusalem. En israelisk organisation gav oss en grundlig genomgång av den israeliska strategin för att för alltid köra bort palestinierna från deras del av staden.
Bitte Hammargrens reportage om utvecklingen i SvD i onsdags (25.4) är mycket tydligt: För fem år sedan slog bosättare med ideologiska motiv ner sina bopålar vid Oljeberget i östra Jerusalem. Skyddade av säkerhetsstyrkor trakasserar de palestinska familjer i syfte att tvinga bort dem och ta hand om all mark, alla bostäder. Reportaget visar hur de angriper familjerna på en mycket sårbar punkt: deras barn. Ungdomar anklagas för något slags våld, arresteras. Rättegångar inleds som drar ut på tiden. Ungdomarnas skolgång äventyras.
   De nya bosättarna är en viktig del i den israeliska strategin. Efter vårt besök 2010 sammanfattade jag DV-gruppens erfarenheter:
   ”Jerusalem, centrum för tre monoteistiska världsreligioner, är idag den omstridda huvudstaden för både palestinier och israeler. Vi reser runt i Jerusalems förorter med guiden Itamar Shapira, en f.d. israelisk soldat, från den israeliska organisationen ICAHD (Israeli Committee Against House Demolitions). Han demonstrerar mycket konkret hur staden steg för steg inringas av nya judiska bosättningar. Med Muren som rygg och bulvanköp av några strategiskt placerade palestinska bostäder ska en ny bosättning byggas som effektivt stänger inne de palestinier som ännu bor i det kilformade området ut från Gamla stan mot Västbanken. Därmed kommer Västbankens sista möjlighet till direkt kontakt med vad som formellt är internationellt område – Jerusalems gamla stad med dess palestinska del, Klippmoskén och Al Aksa-moskén – att strypas.
   ”Det första steget på vägen dit var den utvidgning av stadsområdet israeliska myndigheter egenmäktigt beslutat om, så att gränsen nu går vid Muren. De palestinier som bor i den utvidgade delen av staden har uppehållstillstånd i Jerusalem men inget medborgarskap vare sig i Israel eller i Palestina. När deras villkor försvåras så att de måste flytta har de ingenstans att ta vägen – de är (av politiska skäl) inte välkomna till Västbanken, och kan inte flytta in i Israel.
   ”Inte så långt utanför Muren finns redan en judisk bosättning. Nu förbereds en utbyggnad i riktning mot Muren. ”En mycket krånglig, slingrig väg ska finnas kvar för passagen mellan norra och södra delen av Västbanken. Men det blir svårt för palestinierna att röra sig den vägen”, säger Itamar. Snart har Sharons plan gått i uppfyllelse – Västbanken blir effektivt delad i två.”
   Jag läste för inte länge sedan att USA straffat den palestinska myndigheten för dess försök att genom FN få den officiellt antagna tvåstatslösningen genomförd med ett erkännande av Palestina. USA har dragit ner på sina bidrag. Den palestinska myndigheten reflekterar säkert nu över när den ska ta till sitt enda återstående medel; att upplösa sig och ge Israel som ockupationsmakt hela ansvaret för befolkningens skydd och försörjning.
   Ett sådant beslut sitter nog långt inne. Men det kan på sikt öppna för den enda återstående lösningen på konflikten: En stat, ett land för alla, palestinier såväl som judar. Det är ju faktiskt så att bosättarpolitiken leder till en allt större geografisk blandning av judar och palestinier. Att på nytt separera dem geografiskt lär ingen tvåstatslösning klara av.

En liberals samvete av Gunnar Stensson

The Conscience of a Liberal är rubriken på nobelpristagaren professor Paul Krugmans krönika i New York Times 24/4.
   ”En sak som jag länge tänkt göra – och fortfarande inte har tid att göra grundligt – är att säga något om Peter Beinarts modiga bok ”The Crisis of Zionism”, skriver Krugman och ansluter sig därmed till det initiativ som Günter Grass tog genom att kritisera den israeliska regeringens konfrontationspolitik i sin dikt ”Was gesagt werden muss”.
   Krugman skriver, att han liksom många andra liberala amerikanska judar brukar försöka förtränga frågan vart Israel är på väg. Att kritisera Israel innebär att utsätta sig för intensiva attacker från organiserade grupper som försöker likställa all kritik av Israel med antisemitism, och Paul Krugman har hittills ursäktat sig med att han har andra strider att utkämpa.
   Men nu känner han att han inte kan tiga längre utan måste säga någonting om Beinart, som utsätts för en publicistisk motorsågsmassaker av de organiserade judiska grupperna i USA. ”Som jag sa, han är en modig man som förtjänar bättre”.

Israels nästa stora kris kommer kanske inte att gälla förhållandet till palestinierna eller Iran utan förhållandet till unga amerikanska judar.
   Beinart skriver: ”Ett dramatiskt skifte pågår i Israel och Amerika. Den ökande ockupationen av Västbanken utsätter den israeliska demokratin för risk. De viktigaste judiska organisationernas vägran att försvara demokratin i den judiska staten alienerar många unga liberala judar i USA också från sionismen. För nästa generation kan den liberala sionistiska drömmen – den dröm som skyddar det judiska folket och hyllar de demokratiska idealen – dö.”

Också Bill Clinton har läst Beinarts bok. Han säger: ”Peter Beinart har skrivit en mycket viktig bok för alla som bryr sig om Israel, dess säkerhet, dess demokrati och utsikterna för en rättvis och varaktig fred. Beinart klargör bakgrunden till den nuvarande politiska och religiösa debatten i Israel och tar upp svåra frågor som inte kan undvikas. Han visar på en ny väg framåt för att komma tillbaka till sionismens ursprungliga ideal, både i Israel och diasporan i USA och i resten av världen.”

Nya israeliska bosättningar undergräver fredssträvandena av Gunnar Stensson

Netanyahu offentliggjorde den 24 april den israeliska regeringens beslut att legalisera de tre bosättarutposterna Sansana, Rechelim och Bruchin på Västbanken. Det blev Israels svar på president Mahmuds Abbas brev med krav på frysning av bosättningarna för att göra fredsförhandlingar möjliga.
   Det är första gången sedan 1990-talet som regeringen skapar nya bosättningar, konstaterar den israeliska fredsrörelsen ”Fred nu” bittert.
   De illegala bosättningarna på palestinsk mark hyser cirka 400 000 israeler. Att som Tyskland gjorde under andra världskriget flytta den egna befolkningen in på ockuperat område är förbjudet enligt Geneve-konventionen.
   Både FN och USA är djupt oroade. Beslutet strider mot den israeliska regeringens löften och det ”underlättar inte fredssträvandena”.

Finns miljöbilar? av Sven-Hugo Mattsson

Som jag tidigare skrivit har Demokratisk vänster, på första maj, ett möte om Lester R Browns bok ”Civilisationen väg”. Plats: ABF-lokalen på Trollebergsvägen 7, tid 16.00.
I förra veckan hade jag en artikel i VB om Lester R Browns (LB) bok ”Civilisationens väg”. Här kommer fortsättningen.
   I den tredje delen av boken, det är jag själv som gjort uppdelningen, skriver LB om en del positiva saker som hänt i historien. En är rökningen, något som drastiskt minskat och där vi nu kan gå på krogen utan att behöva röka passivt. En annan är USA:s omställning från bilindustri till vapendito, efter attacken mot Pearl Harbor i december 1941. Visst det är så klart ett exempel på omställning, men det blir bisarrt med ett exempel som går ut på att stärka krigsindustri. Visst, jag förstår euforin då, USA insats var onekligen en del av de krafter som verkade för att få bort Hitler och nazismen. Men i dagen perspektiv? USA finns nu i krig eller har krigsbaser i hela världen. LB konstaterar också, i boken, att USA, med färre än 5 % av världens befolkning har 43 % av vår planets militärutgifter. Krig och krigsindustri är ju också en stor del av växthusgasutsläppen!
   Men huvudfrågan är vad dessa exempel har med våra problem att göra. Uppvärmningen lever sitt eget liv och är den största utmaningen mänskligheten haft. Det är ett oerhört mycket större problem än de exempel som nämns i den här debatten och kan bara lösas om vi vill.

Pessimist
Jag är själv pessimist, jag tror inte vi klarar av att vända på det som nu händer. Anledningen till min pessimism är uppenbar. Fortfarande släpper vi ut mer och mer växthusgaser och det är svårt att se en vändning inom det närmaste med tanke på att folkrika u-länder med all rätt vill ha samma standard som vi i den rika världen. Om man dessutom betänker att vi som har fullt tillräckligt för att ge vår befolkning ett gott materiellt liv, vill ha ytterligare tillväxt. Om vi gör våra samhällen mer jämlika kan vi leva hur gott som helst. Vad skall vi med tillväxt till?
   En fråga jag ställer mig är följande: vilket är bäst, en miljard bilar som finns på vår planet nu, som till stor del drivs av fossila bränslen, eller är det bättre med två miljarder bilar som är helt fossilfria? Med frågan breddar jag diskussionen till att gälla långt mer än växthusgaserna. Har vi plats med dubbelt så många billar, där vi till och med odlar energi till dessa.
   Vad vi nu diskuterar är, i stort, koldioxiden från transporter, bra så. Men frågan är vad vi gör med metangasen från vår animalieproduktion. Vad gör vi med andra växthusgaser vi släpper ut. Vi har massor av andra problem, havets höjning, permafrosten kring Arktis som smälter och avger ytterligare metangaser, jordbruksmark som försvinner och vattenfrågan.
   Jag läser just på texttv att bara några få procent av permafrosten i Arktis skulle få stora konsekvenser för klimatet.
   Ett annat exempel till min pessimism är att vi inte ens diskuterar en sockerskatt. Ungefär 10 % av jordbruksmarken i Lunds kommun består av sockerbetsodling. Det finns också goda anledningar att höja skatten på socker av hälsoskäl, socker är en produkt som är helt onödig, men som ger oss diabetes och övervikt och kostar samhället stora pengar.

Miljöbil
Förutsättningen för att jag skall känna optimism är att antalet bilar och animalieproduktionen minskar på vår planet, inte bara per person, utan totalt. Detta inte bara för att dessa verksamheter innebär massor av växthusgaser, utan för att vi inte har plats med mer av detta. För att uppnå detta måste vi höja priset på dessa verksamheter och dessutom på flyget och allt annat som innebär utsläpp av växthusgaser. LB vill också att vi skall höja priset på växthusgaser men att detta skall växlas mot sänkt inkomstskatt. Detta tycker jag är alltför passivt, vi får inte glömma klassaspekten, det är trots allt de rikaste på vår planet som står för majoriteten av våra utsläpp. De relativt fattiga skall kompenseras för höjda miljöskatter men för de rikaste måste vi dra in köpkraft.
   Som det nu är talar vi om ”miljöbilar”, med utgångspunkten att det enda problemet med bilar är bränslet. Vi pratar nästan inte om den plats bilismen tar eller om vi har metaller och gummi till bilarna.
   Den dagen vi diskuterar i termer av att fördubbla priset på allt som är farligt för vår planets överlevnad, när vi diskuterar i termer om att bilismen i alla dess delar är miljöförstörande, då kanske jag också ser ljuset i tunneln.

Kulturtips

Build Me a Mountain! av Verk
På Inkonst 27-28 april.
Fre 27 apr kl. 20:00. Läs mer »

Danskjävlar - om detta må vi berätta
Står vi inför ett tredje världskrig? PotatoPotato tar på sig skyddshjälmen och beger sig ut i ett brunt Europa. Kommer dom överleva? Välkomna till en föreställning om missnöjespolitik av ett kulturmarxist-feministiskt scenkonstkollektiv! Spelas på Bastionen 26 - 5 maj.
Fre 27 apr kl. 19:00. Läs mer »

GONE HOME
Dansstationen på Palladium den 27-29/4
Fre 27 apr kl. 19:30. Läs mer »

Midnattsdopp - Ribersborgs kallbadhus
På Ribersborgs Kallbadhus 27 april kl 19:30.
Läs mer »

The Dø (FR/FIN) LIVE – Support: Summer Heart (SE)
på Babel 27 april kl 19:00. Läs mer »

Jonathan Johansson (SE)
28 april i Johanneskyrkan kl 20:30.
Läs mer »

LAS BALKANIERAS
På Moriskan 28 april kl 20.
Läs mer »

Rootvälta - LIVE
Rootvälta från Borlänge, möt sommaren tidigt på Inkonst! + DJs: Peoples Choice (DK) och Million Vibes
Lör 28 apr kl. 22:30. Läs mer »

Umri Muski
Bosniskt gästspel på Moriskan 28 april kl 19:00.
Föreställningen textas till engelska.
Läs mer »

Biograf Spegeln - NKOTBSB
NEW KIDS ON THE BLOCK och BACKSTREET BOYS.
Livesänd konsert från London den 29/4 kl.21.00. Läs mer »

The Bright Stream
Live från Bolsjojbaletten på Biograf Spegeln och Kino 29 april kl 17:00.
Läs mer »

Oslipat, med bl a Jesper Rönndahl
Ståupp som du kan älska lika mycket som ett husdjur. På Babel 2 maj kl 20:00.
Läs mer »

I believe that we´re having a dialogue
På Inkonst 3 och 4 maj
Tor 03 maj kl. 20:00. Läs mer »

Matkaravan
- smaka på våra nya matkulturer. guidade turer runt Möllevångstorget.
Tor 03 maj kl. 16:00. Läs mer »

Vilda Malmö - Trädguidning i Kungsparken
Guidad tur bland träden i Kungsparken med Vilda Malmö
3, 27 maj och 2 september.
Tor 03 maj kl. 18:00. Läs mer »

Hela kulturcentralens program »