2012-02-16

Vintervandring söndagen den 19 februari

Samling vid Källbybadets entré kl 10:00.
Tema: Höjeåns källor: bäckar, dagvatten och spillvatten. Ciceron Gunnar Stensson. Arrangörer: ABF och Klostergårdens byalag
Vattennivån i ån varierar snabbt. I januari var den 2 meter högre än under februaris köldperiod. Förberedelserna till utbyggnaden av det gamla BUP-området har lett till att hundratals träd fällts och jorden rensats på deras rotsystem, samtidigt som stora gräsbevuxna ytor asfalterats och  pilevallarna jämnats med marken. Detta har lett till en stark ökning av dagvattnet. Under hela den blöta hösten låg stora områden under vatten.

Helgeands församlingsgård

Café Torsdag 23 februari kl 13.00
Helgeands nye pastorsadjunkt Mikael Ögren berättar om hur han som ung präst ser på sin yrkesroll och på framtiden, och vad som har lett honom hit.

Torsdagskväll 23 februari i Helgeand 19.00
Boksamtal. Mörkerseende av Philip Yancey
Var är Gud när det gör ont? Om han är god, varför visar han sig inte tydligare när han behövs? Hur gör vi för att behålla tron när allt vacklar? Andra gången läser vi sid 55-100 i Mörkerseende, som finns att köpa för reapriset 29:- i Helgeands pastorsexpedition.
Hela vårens caféprogram »
Hela vårens kvällsprogram »

Film om Afghanistan

Sverige är ett land i krig.
Är konsekvenserna ordentligt genomtänkta, när vi sänder soldater till Afghanistan?
Är konsekvenserna ordentligt genomtänkta, när vi sänder asylsökande tillbaka till Afghanistan?
Visas den 21 februari kl. 18.30
ABF Malmö Spånehusvägen 47
Speakerrösten är på engelska, ej textad till svenska.
   Filmen handler om de menneskelige og sociale konsekvenser, som følger i kølvandet på en krig. Børnene er de største ofre, udover de fysiske mén, er børnene også ofte stærkt traumatiseret, mange har mistet forældre, søskende eller hele familien.
Arr: Afghanistansolidaritet, Asylgruppen i Malmö och ABF Malmö
Affisch »

Israeli Apartheid Week 2012

“We know too well that our freedom is incomplete without the freedom of the Palestinians” – Nelson Mandela
Välkomna till Israeli Apartheid Week 2012! Genom spännande föreläsningar, workshops och filmvisningar belyser vi Israels apartheidpolitik och den globala BDS rörelsen. Tillsammans med gäster från Sydafrika, Storbritannien och Palestina ges vi inblick i hur det är att leva under apartheid och vad vi kan göra för att stå upp för folkrätten.
Malmö / Lund
26/2 INVIGNING, SNACKS & FÖRMINGEL
26/2 SEMINARIUM: Globala BDS rörelsen
27/2 PANELDISKUSSION: Israelisk apartheid i
   Palestina
28/2 PANELDISKUSSION – Israelisk apartheid
   och Globala BDS rörelsen
1/3 FILM & SAMTAL: Roadmap To Apartheid
3/3 INSPIRATIONWORKSHOP: Hur går vi
   vidare efter Israeli Apartheid Week?
3/3 AVSLUTNINGSHÄNG PÅ SIMPAN
Läs mer »

Bosättare angrep Jan Björklund i Hebron
av Gunnar Stensson

Då Jan Björklund  i onsdags besökte Hebron under beskydd av israelisk militär och i sällskap med personal från UD och representanter för Israel och Palestina, överfölls han plötsligt av en kvinnlig bosättare som riktade flera slag mot honom. Slagen avvärjdes av hans livvakt.
   Bosättaren skrek att det var förbjudet för palestinier att passera in i bosättarnas område i Hebron. På murar och hus runt infarten stod bosättare med gevär och automatvapen.
   Befälhavaren för de israeliska soldaterna rådde Jan Björklund att avbryta besöket, ett råd som Björklund åtlydde.
   Hebron är den näst största staden i den ockuperade Västbanken. Förutom den lilla gruppen bosättare, som fungerar som en terrorgrupp, lever 170 000 palestinier i staden.
   Det var här Baruch Goldman 1994 steg in i en moské med bedjande palestinier och med sitt automatvapen skadade hundratals och mördade ett tjugutal. Goldman är en hjälte för många bosättare och ett av Anders Breiviks föredömen.
   Hebron är en stad med  stark religiös laddning eftersom Abrahams grav finns där. Både muslimer och judar räknar Abraham som sin stamfar.
   Under hösten 2011 besöktes Hebron också av Kent Ekeroth, SD.
   Jan Björklund ska idag, torsdagen 16/2, möta den palestinske premiärministern.

Rivningshysteri vid Lunds C av Mats Olsson

Det har skrivits och tyckts en hel del om förändringar vid stationen den senaste tiden. VB har därför valt att låna en artikel om detta från Mats Olssons blogg. VB vill anbefalla regelbundna besök på denna blogg, där finns ofta intressanta inlägg. Speciellt Mats kärva välkomnande av den nye s-ledaren föll redaktören i smaken.

Godsmagasinet föreslås rivas för att ge plats åt en bussgata.
Lunds centralstation behöver omgestaltas. Bakgrunden är den kraftiga ökningen av antalet resande och den förestående utbyggnaden av spårväg mellan centralen och Brunnshög. Resandeströmmen förväntas nästan fördubblas igen de närmaste tio åren.

I höstas presenterade tre team av arkitekter och stadsplanerare var sitt förslag till utformning. Alla förslagen är idérika, men ett av dem stack ut genom sin okänslighet gentemot befintlig bebyggelse. Tyvärr är det just detta förslag (Atkins m.fl) som stadsbyggnadsdirektören nu vill gå vidare med. Det innebär att godsmagasinet rivs till förmån för en bussgata och att tullhuset glasas in till oigenkännlighet.

Godsmagasinet uppfördes av Statens järnvägar åren 1857-59. Konsthistorikern Oscar Reuterswärd hävdade att magasinet genom sin epokgörande takkonstruktion är lika intressant som Lunds domkyrka ur byggnadshistorisk synpunkt. Sedan SJ lade ner godshanteringen vid Lunds central 1990 har magasinet byggts om och en rad verksamheter ryms nu inom det: Skånetrafikens biljettexpedition, restaurang, pressbyrå, frisör, Lundahoj och en uppskattad inomhus cykelparkering i två plan.

Förslaget att riva godsmagasinet är naturligtvis fullständigt oacceptabelt, speciellt mot bakgrund av att goda alternativ finns. Att gå vidare med detta förslag är enbart ägnat åt att förlora tid och att skymma de realistiska förslag till utformning området runt Lunds centralstation som finns.

För övrigt borde biltrafiken på Bangatan tas bort från och med nästa vecka. Det är bussarna som syns mest, men det är privatbilismen som korkar igen hela området och skapar förseningar i busstrafiken.

Riksdagens utrikespolitiska debatt av Gunnar Stensson

”Dagen efter det palestinska valet kan den israeliska ockupationsarmén arrestera de palestinska delegaterna”
Det är Carl Bildts argument mot att erkänna Palestina i riksdagens utrikespolitiska debatt. Palestinierna uppfyller inte det svenska erkännandekravet om kontroll av det egna territoriet. Territoriet kontrolleras av den israeliska ockupationsarmén. ”Det är den brutala verkligheten”
   Argumentet om kontroll av territoriet är svagt. Sverige har flera gånger frångått det som t ex i Kroatien 1992.
   Israel erkändes 1948 under pågående krig och långt innan några gränser fastslagits. Kravet om kontroll av territoriet ser ut som en särbehandling av palestinierna.
   Bildt gav dock starkt uttryck för sin önskan att ockupationen av Västbanken skall upphöra.

S, V, M,P och C  hävdar att Palestina uppfyller territoriekriteriet.
   De motiverade utförligt sin ståndpunkt i en gemensam debattartikel i Svenska Dagbladet 15/2.
   Bildt svarade att det var att banalisera den brutala verkligheten.
   Flertalet folkrättsexperter, i Sverige Ove Bring, och de flesta av världens nationer menar, som oppositionen, att gränskriteriet är uppfyllt genom hänvisningen till 1967 års gränser.
   Det anser nog Bildt också. Syftet med hans argumentation var dels att dölja regeringens splittring och dels att samtidigt framhålla sin egen starkt kritiska inställning till den israeliska politiken.
   Det pinsamma är ju att Folkpartiet och Kristdemokraterna ensidigt sluter upp på Israels sida.

Jan Björklund har rest till Israel
för att visa Folkpartiets stöd för den israeliska politiken. Han kräver att det ska finnas ett fredsavtal före erkännandet och ger därmed Israel möjlighet fortsätta ockupationen genom att helt enkelt förhala fredsprocessen i oändlighet liksom under gångna decennier.
   Till Israel reste också Kent Ekeroth några månader tidigare för att understryka Sverigedemokraternas stöd till de israeliska bosättarna.

Israels bräckliga argument mot ett palestinskt FN-erkännande är att det står i motsättning till en förhandlingslösning.
En så gott som enhällig världsopinion underkänner argumentet. Tvärtom skulle FN-erkännande gynna fredsförhandlingarna genom att de båda parterna för första gången finge möjlighet att förhandla från likvärdiga positioner.
   Den ståndpunkten uttrycktes i utrikesdebatten insiktsfullt och nyanserat av Centerns Kerstin Lundgren.
   Urban Ahlin, S, var övertygad om att frågan skulle vara avförd från dagordningen vid nästa års utrikesdebatt. Sverige skulle då ha sällat sig till majoriteten av världens nationer genom att ha erkänt Palestina i FN:s generalförsamling.

Ingen vill störta Syriens president Assad
av Gunnar Stensson

Jo, de åtta svenska riksdagspartierna var på denna punkt helt eniga i riksdagens utrikespolitiska debatt.
   Immanuel Wallerstein analyserar i en krönika 15/2 den blodiga konflikten i Syrien, som snabbt håller på att övergå till ett regelrätt inbördeskrig. Det finns skäl att ta del av huvuddragen i hans analys.
Bashar Assad är världens mest impopulära person. Alla fördömer honom som en blodig tyrann. Till och med de som vägrar att fördöma honom uppmanar honom att söka en uppgörelse med motståndarsidan.
Varför ignorerar han råden och fortsätter det massiva våldet? Varför intervenerar ingen för att störta honom?
För att besvara frågorna måste vi först undersöka vilka hans starka sidor är.

Han har tillgång till en relativt stark armé och tycks ha stöd av ungefär halva befolkningen. Det framgår klart av Cecilia Uddéns intervjuer i Damaskus.
Regeringsmakten och arméledningen är i Alawisektens ledning. Det är en gren av Shia-islam. Alawiterna är en minoritetsgrupp som med rätta fruktar vad som skulle ske med dem om de gav upp makten. Denna fruktan tycks delas av de kristna, kurderna och druserna.
Men räcker detta för att Assad ska behålla makten? Hans regim befinner sig under ekonomisk press. Syriens fria armé får vapen av sunni-partierna i Irak och kanske också från Qatar. Fördömandena från en enig världsopinion blir allt högljuddare.
Problemet är att ingen av dem som skriker högst vill att han ska störtas. Låt oss gå igenom dem, en i taget.

Saudiarabien opponerar visserligen mot Assad, men fruktar den regering som kan komma att överta makten. I den oroliga situation som uppstår sedan Assad störtats skulle al Qaida antagligen finna fotfäste. Al Qaidas främsta mål är att störta den saudiska regeringen. Den saudiska slutsatsen blir alltså: ingen internationell intervention.

Israels ledning är besatt av Iran. Visserligen har den syriska regimen goda relationer med Iran. Men samtidigt är Syrien en relativt fredlig granne och en fredens ö för israelerna. Visst stöder Syrien Hizbollah, men Hizbollah har också varit stillsamma de senaste åren.
Varför skulle Israel vilja riskera ett sannolikt ganska turbulent Syrien efter det att Assad-regimen störtats? Vem kommer då utöva makten? Israel vill inte öka utrymmet för jihad-kampen mot Israel. Dessutom skulle Assads fall leda till oroligheter i det relativt lugna Libanon.

”USA ser inga bra valmöjligheter
– no good options – i Syrien”, hette det i en artikel i Washington Post den 11/2. USA vill i första hand störta regimen i Iran. Störtas Assadregimen i Syrien hotar en lång tid av instabilitet som i Irak.

Så när Ryssland inlade sitt veto
i säkerhetsrådet drog USA en suck av lättnad. Obama slapp hetsen från republikanerna.
Susan Rice, USA:s FN-ambassadör kunde ägna sig åt att klandra ryssarna. ”De är osmakliga”, sa hon diplomatiskt. Kina måste man behandla med större försiktighet. De sitter på den amerikanska skulden.

Frankrike då?
Utrikesminister Alain Juppé hör till dem som skriker högst. Men sända trupper? Du skojar väl? Ett val förestår och det är inte populärt att skicka ut soldater.

Turkiet har förbättrat relationerna
med arabstaterna. Turkiet vill inte ha ett krig vid sina gränser. Utrikesminister Ahmet Davutoglu har försäkrat: “Turkiet förser inga armédesertörer med vapen eller stöd.” Turkiet vill vara vän med alla. Turkiet har dessutom en kurdisk minoritet som en ny syrisk regering skulle kunna vilja stödja.

Så vem vill ingripa i Syrien? Kanske Qatar, men det är knappast någon militär stormakt.
De åtta svenska riksdagspartiernas enighet i kravet att Assad ska störtas lär heller knappast påverka situationen.
Slutsatsen blir att hur högljudd retoriken än är och hur fruktansvärt det syriska inbördeskriget än ter sig, så vill ingen i verkligheten att Assad ska störtas. Det sannolika är därför att han behåller makten.
Men ibland inträffar det osannolika.

Idag, 16/2,
behandlas ett resolutionsförslag om Syrien i FN:s generalförsamling. Det väntas gå igenom eftersom vetorätten inte gäller där.  Kina och Ryssland kan alltså inte stoppa resolutionen.
Av samma skäl kommer frågan om ett erkännande av Palestina senare upp i generalförsamlingen, där USA inte kan inlägga sitt veto.

Kulturtips

David Batra - ”Det här var ju tråkigt”.
På Palladium 18 februari kl 19:30.
Läs mer »

DOC LOUNGE SPECIAL: BIG BOYS GONE BANANAS!*
18 feb kl 20:00 på Moriskan
Exklusiv visning, fest & klubb! Läs mer »

Elektra
Elektra är ett psykologiskt familjedrama där heder, besatthet, hat och kärlek duggar tätt i kulisserna. Spelas 31 december- 29 februari på Månteatern i Lund.
Lör 18 feb kl. 19:00. Läs mer »

MERA MAX - Teater Sagohuset
Den 18/2 Teater Sagohuset på Dansstationen, Palladium.
För barn 1-3 år och familj
Lör 18 feb kl. 11:00. Läs mer »

Nomaderna - walk your life av Monica Wilderoth (Östgötateatern)
Inkonst 18 och 19 februari
Lör 18 feb kl. 20:00. Läs mer »

Himmel och Pannkaka
En fantasifull och humoristisk berättelse om att försöka förstå och att bli lite stor.
19 februari på Södra Spyken i Lund
Sön 19 feb kl. 14:00. Läs mer »

I Mumindalen
En musikalisk resa i Tove Janssons förtrollade värld.
På Lunds stadsteater 19 februari kl 12:00.
Läs mer »

Ragnarök
Direktsänt från The Met på Kino i Lund 11 februari. Repris 19 och 20 februari.
Sön 19 feb kl. 13:00. Läs mer »

Vilda Malmö - vinter- eller vårfåglar vid Klagshamns udde
Fågelvandring med Vilda Malmö. Samling vid sydkanten av kalkbrottet vid korsningen Badvägen/Stinsens väg söndag 19 februari kl. 07.30. Läs mer »

Matkaravan
- smaka på våra nya matkulturer. guidade turer runt Möllevångstorget.
Ons 22 feb kl. 16:00. Läs mer »

Oslipat: Improstandup
En standupkväll som är så oförutsägbar att inte ens komikerna själva vet hur det ska sluta. Med bl a Josefin Johansson och Kringlan Svensson. På Babel 22 februari kl 20:00. Läs mer »

Hela kulturcentralens program »