2011-10-20

Mongolisk afton

Konsert med Hosoo & Transmongolia
Sverige - Mongoliet stiftelsen serverar piroger och visar kort film i pausen.
Tid: Fredag 21 oktober kl 20
Plats: Vita Huset, Uardavägen på Östra Torn i Lund (Bakom ICA Tornet)
Entré: 100 kr (80 kr för stud)
Arrangör: SONG i samarbete med
Sverige - Mongoliet Stiftelsen och Folkuniversitetet.
Välkomna!

Workshop med Hosoo, mongolisk strupsång blir det i Vita Huset lördag 22
oktober kl 11-15
Kostnad: 500 kr (300 kr för stud och medlemmar i SONG) inkl. lunch
Anmälan workshop till Gösta Petersen

Höstvandring

Söndagen den 23 oktober klockan 14, samling utanför Sankt Lars Vårdcentral.
   Vi vandrar till Knästorp längs Järnvägsvallen och hem på Päronstigen. Dagens tema:
   Framtidens Skåne. Öppna landskap med spårvägar och cykelleder mellan tätorter? Eller?
   Kanske plockar vi några päron. Vandringen genomförs i alla väder.
Klostergårdens byalag

Hänt i veckan

med Röda Kapellet och Mats Olsson
På lördag kl. 11–12 fortsätter Röda Kapellet sina Mårtenstorgsmöten där Mats Olsson mellan låtarna kommenterar veckan som gått. Orkestern spelar både Penninggaloppen och Obligationsmarschen, den senare för övrigt omdöpt till Statsobligationsmarschen med anledning av Greklandskrisen. I Alf Henriksons ursprungliga text "vi ska spara till flera miljoner" kan man radikalt höja potensen genom att byta ut en bokstav. Givetvis spelas också en låt av Theodorakis för att påminna om Grekland. Vi kan inte utlova samma häftiga folkliv på
   Mårtens- som på Syntagmatorget men samma ämnen är aktuella här som där. Mats rör sej fritt mellan nivåerna och ämnena, världen och Lund, ekonomisk teori och ekonomisk praktik. Värt att lyssna på!

Grattis


Amchitka, Mururoa, Antarktis, Brent spar, Kalevala, Barents hav, Auckland, Kyoto, Amazonas, Köpenhamn, Fukushima, Arktis.

40 år av miljökamp.

Ett förbisett perspektiv av Gunnar Stensson

Från många håll krävs utrikesminister Carl Bildts avgång på grund av hans engagemang i Lundin Oil, i vars styrelse han satt 2000 till 2006. 2005, medan han satt i Lundin Oils styrelse, förbereddes engagemanget i Etiopien. 2006 togs beslutet om oljeprospektering.
   Utredningar pågår beträffande det svenska oljebolagets inblandning i krigsförbrytelser och andra övergrepp i Sudan, Kongo och nu senast i Ogaden-provinsen i Etiopien.
   Rättegången mot de två svenska journalisterna Johan Persson och Martin Schibbye, som gripits i Ogaden efter att illegalt ha tagit sig dit för att undersöka det svenskägda företagets agerande, riktar ett skarpt strälkastarljus mot Carl Bildt.
   Han har uttalat att UD avrådde de två journalisterna från att besöka området och att deras initiativ är olämpligt.  Men de är alltså där för att granska brott mot de mänskliga rättigheterna i det område där Carl Bildt medverkade i ett beslut om oljeprospektering.
   Hans  yttranden är kanske inte mycket värre än Juholts naiva kommentar att i Etiopien gäller Etiopiens lagar, men till skillnad från Juholt har Bildt ekonomiska intressen i Ogaden samtidigt som han företräder den svenska staten.
   Bildt anklagas för passivitet i hanteringen av  Johan Perssons och Martin Schibbyes situation, på samma sätt som när det gäller Dawit Isaac. Blir de två journalisterna fällda för terrorism i rättegången i Addis Abeba kommer kraven på Carl Bildts avgång att intensifieras.
   Ett förbisett perspektiv är möjligheten att den etiopiske diktatorn Meles Zenawi och utrikesminister Carl Bildt kommer till  insikt om deras gemensamma intresse av att den fortsatta oljeprospekteringen i Ogaden får ske utan insyn skulle skadas av en fällande dom.
   Så länge de båda journalisterna befinner sig i etiopiskt fängelse kommer världens blickar vara riktade mot Etiopien – och mot oljeprospekteringen.
   Det är därför inte uteslutet att Bildt och Zenawi enas om en gemensam linje som går ut på att diskret frige de båda journalisterna för att bilägga den mediestorm – svensk och internationell – som hotar deras gemensamma projekt.
   En sådan utgång skulle rentav kunna stärka Carl Bildts ställning i Sverige. Framgången skulle tysta kritiken mot honom.
   Mot detta kan invändas att tiden kanske löpt ut för en frigivning av de båda journalisterna. Ur Zenawis synvinkel är skadan redan skedd. När rättegången inleddes den 18 oktober var ambassadörer från ett tjog viktiga länder närvarande. Meles Zenawi kan känna sig tvingad att prioritera sin och Etiopiens prestige.
   Men skulle Etiopien välja att frige de båda journalisterna, är det viktigt att uppmärksamheten även i framtiden riktas mot Lundin Oil. Pågående utredningar om bolagets verksamhet i Sudan och Kongo måste slutföras och det som pågår i Ogaden måste granskas.
   Kritiken får inte tystna. Carl Bildt bör lämna uppdraget som utrikesminister.

Politisk diversehandel av Ulf Nymark

Upptaktsmöte
I veckan var det upptaktsmöte inför revideringen av LundaEko, Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling. Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen, var inbjuden att hålla ett anförande. Och det gjorde han förstås med sedvanlig bravur.
   Oroande var det dock att höra från de kommunala företrädarna att den nya LundaEko är tänkt att vara enbart ett måldokument, alltså ett dokument utan redovisning av åtgärder för att nå målen. Problemet i Lunds miljöarbete är väl inte att det saknas mål, det är ju i åtgärderna det brister. Det finns t ex en rad åtgärder uppräknade i den s k LundaMaTs II som inte genomförts. Men det behövs fler om t ex klimatmålet ska nås. Det är bara åtta år kvar till 2020 då utsläppen av koldioxid i kommunen ska ha halverats.

Cyklist separeras från sitt fordon?
I flera dagstidningar, bland annat Sydsvenskan, kunde vi för några dagar sedan läsa att Trafikverket ”har börjat separera cyklister från fordon genom särskilda cykelöverfarter” i syfte att minska olycksrisker.
   Detta låter väldigt märkligt. Hur ska cykeln, skild från sin förare, transporteras över cykelöverfarten? Hur kommer detta att påverka användandet av cykeln som transportmedel när cyklisten ideligen måste stiga av sitt fordon och sedan stiga på den igen? Gång på gång?
   För inte kan det väl vara så att Trafikverket har missat att cykeln är ett fordon?

Cykeltransport av idrottsutrustning
I Sydsvenskan kunde vi också härförliden läsa snyftande uttalande från delar av idrottsrörelsen i Lund. Det var så synd om föräldrar och tränare för de fick betala P-avgifter (för sina bilar) vid träningsarenorna. Det gick inte, enligt dessa talespersoner, att transportera den tunga idrottsutrustningen på annat sätt. Kan inte Kultur- och fritidsförvaltningen upplysa om att det finns utmärka tri- eller bicyklar för godstransporter t ex av Christianiatyp respektive ”Long John” (Se nedan för den sistnämnda sorten!). Det finns dessutom smidiga kärror att koppla till en ordinär persontransportcykel?
Skoldemokrati
Lars Hansson, den folkpartistiske ordföranden i skolnämnden för Lunds stad, tycker att eleverna i stadens skolor har för mycket demokrati. ”Vi måste städa i skollag och läroplaner så att lärarna slipper att genomföra skendemokratiska och fördummande övningar”, säjer Hansson.  Han efterlyser i stället en ”sund demokratisk fostran” i skolan. Inte vet jag vad han menar med det. Men jag drar mej helt ofrivilligt och osökt till minnes den ”sunda demokratiska fostran” jag och många andra fick ta del av i den gamla folkskolan: Det enda elevinflytande som fanns i min skola var att då vi brutit mot någon av skolans många strikta regler ibland själva fick välja bestraffningsform: örfil eller slag med pekpinne över fingrarna. Hela vägen tillbaka till denna fostran tror jag inte att ens Hansson vill gå.  Kan man hoppas.

Krönika den 20 oktober - 2011 av Stig Henriksson

(först publicerad i VLT 18 okt)
Faktoider är inte fakta
Man säger att bilder etsar sig fast. Verbet låter antyda svårigheten att ändra en bild som liksom satt sig. Det finns många exempel på detta. T ex är det nog en allmän uppfattning att det blivit allt vanligare med den grova brottsligheten vars yttersta uttryck är mord. Men antalet mord har på 30 år inte förändrats utan ligger tämligen stadigt på 100 per år. Vilket är en låg siffra om man jämför med tidigare århundraden. Vrångbilden kan bero på en något utbyggd kriminaljournalistik, för att uttrycka det försiktigt, samt förstås krafter som har intresse av att odla otrygghet.
   En annan vanlig uppfattning är att svenskar är kollektivister och väldigt ljumma och genomsnittliga. Sanningen är att svenskarna är extremister i sina värderingar. I internationella jämförelser sticker vi ut som allra mest sekulära och individorienterade. Sverige är bebott av ytterligt autonoma individer.
   Idéhistorikern Peter Antman skriver ”Få välfärdsstater är lika konsekvent uppbyggda kring idén om individuell autonomi som Sverige. Nästan alla våra välfärdssystem är kopplade till den enskilda personen, inte till familjen eller till arbetet som är så vanligt i andra västländer.”
   En annan sådan bild är högskattelandet Sverige. Det är dock inte sant längre. Vi kan titta på inkomstskatten på riktigt höga inkomster, 100 000 dollar. Där ligger Sverige på plats 17 av 24 undersökta EU-länder. Endast 7 länder har alltså lägre. Och är ett av de få länder i krisens Europa där höginkomsttagarna i år får sänkt skatt. De svenska medelinkomsttagarna intar en mittenposition i de sk OECD-länderna. Bolagsskatten ligger ynka 0,4 % över OECD-snittet. Däremot på momssidan toppar vi EU-ligan tillsammans med Danmark och Ungern.
   Varför odlar vi sk faktoider, trots att riktiga fakta finns lätt tillgängliga? Ja, vissa tjänar på myterna , det är ett svar. Men kanske också för att det är bekvämare att inte kolla, att bara fortsätta stoppa huvudet i sanden.

PS: även det är en skröna; strutsar beter sig inte så.

"Trassla inte till saken genom att komma dragande med fakta"
Groucho Marx

The Fantastic Success of Occupy Wall Street av Gunnar Stensson

Så lyder rubriken på Immanuel Wallersteins kommentar om den nya rörelsen, publicerad den 15 oktober. Wallersteins perspektiv är framför allt amerikanskt. Han tror att rörelsen kommer att få stor politisk och social betydelse i USA. Nedan ett sammandrag av hans analys – och förhoppningar.
   Framträdandet av Occupy Wall Street är den viktigaste politiska händelsen sedan antikrigsrörelsen 1968, som den är en direkt arvtagare till.
Den sedan flera år pågående ekonomiska krisen plågar inte bara de allra fattigaste i USA utan också många av ”de arbetande fattiga”, den grupp som man annars brukar kalla medelklassen.
   De fattiga och de arbetande fattiga exploateras av den rikaste procenten giriga finansspekulanter.
   Varför rörelsen - för nu är Occupy Wall Street en massrörelse - framträdde just nu vet vi inte, men den kan ha inspirerats av den arabiska våren, de chilenska studenternas aktioner och många andra händelser det senaste året.
   Gnistan som tände branden var en demonstration på Zuccotti-torget intill Wall Street för en månad sedan. De som demonstrerade var studenter, en del äldre kvinnor och några andra personer. Media struntade i dem.
   Då kom ett brutalt polisingripande. 700 demonstranter greps. Det var en händelse som massmedia inte kunde förtiga. Publiciteten blev omfattande. Men rörelsen beskrevs i nedlåtande ordalag. ”Vad vet studenter och några gamla damer om ekonomi? Vad är ni ute efter?”  ”Rättvisa,” svarade en talesman för Occupy Wall Street. Det var ett svar som fick bred resonans.
   Publiciteten hade gjort rörelsen känd. Snart vann den också legitimitet. New York Times,  USA:s  motsvarighet till DN, publicerade en stor artikel som fastslog att Occupy Wall Street har ett klart budskap och tydliga politiska krav. Den extrema ojämlikheten har förvandlat amerikansk ekonomi till en dysfunktionell spekulationsekonomi.
   När flera representanter för etablissemanget som ekonomipristagaren Paul Krugman slöt upp bakom Occupy Wall Street ökade legitimiteten.
Rörelsen blev en respektabel och betydande politisk kraft. Det innebär en risk för att högerkrafterna samlas för att krossa den. Deras direkta våldskapacitet i USA får inte underskattas. De har också stora medieresurser.
   De senaste dagarna har de tillgripit den gamla metoden att tysta politiska motståndare genom att anklaga dem för antisemitism. ”Ockupera Wall Street är en antisemitisk rörelse eftersom anhängarna tror att börshajarna är judar.”
   Ett annat hot är att rörelsen vinner så bred anslutning att den kommer att rymma motstridiga intressen, vilket kan leda  till att den utslätas eller splittras.
   Vi vet inte om Occupy-rörelsen blir bestående eller om den kommer att blekna bort. Redan nu har den nått viktiga resultat.  USA har påverkats i riktning mot något nytt och bättre. Medvetenheten om kapitalismens kris har vuxit och fördjupats hos det amerikanska folket. Ett första steg mot ett nytt och bättre världssystem har tagits.
   Så långt Wallerstein. Lördagen den 15 oktober, samma dag som han publicerade kommentaren, genomfördes mer än tusen manifestationer i alla världsdelar. Occupy Wall Street hade blivit global.
   Svenska massmedia har ägnat samma vecka åt det extremt ointressanta drevet mot Juholt.

Stop the Machine!
Det skulle kunna vara en aktion inspirerad av Alf Hornborgs bok ”Myten om maskinen”. Och visst finns det samband.
   The Machine är den maskin som styr USA och består av stora bolag, finansspekulanter och korrumperade politiker (politiker i båda partierna är beroende av finansiering från the Machine och måste vara lydiga för att få tillgång till resurserna).
   ”Stop the Machine” samverkar med ”Occupy Wall Street”. Den har ett tältläger på Freedom Plaza i Washington. Dess politiska krav är tydligare än dem OWS hittills fört fram:
Human needs - Not corporate greed!
Stoppa maskinen - Skapa en ny värld!
Stoppa krigen - ta hem trupperna!
Beskatta de rika och bolagen!
Hälsovård åt alla!
Arbetare viktigare än profit!


”Americans Occupy for Change”
Natasha Mozgovaya, tidningen Haaretz USA-korrespondent, påpekar den 13 oktober att trenden att protestera genom att ockupera torg startade i Tel Aviv i somras, efter inspiration från Tahrirtorget, och att de första demonstrationerna i Washington inleddes av israeliska fredsaktivister redan i somras.
   Tältlägret i Freedom Plaza är nu en bas för fredsaktivister av alla slag. Vid en aktion inne i senatsbyggnaden på Capitol Hill ropade demonstranterna: ”How do you fix the deficits? End the wars! Tax the rich!” Flera av dem arresterades.
   Den amerikansk-judiska rörelsen ”Code Pink” var en av arrangörerna. Deras T-shirts bär texten ”Vi tiger inte!” på engelska och hebreiska.
   ”Washington är nästa hållplats efter den arabiska våren och protesterna i Israel,” framhöll Code Pinks talesperson Ali McCracken.
   ”Vi kunde använda de tre miljarder dollar som vi betalar i årligt bistånd till Israel till att skapa jobb här,” sa en annan av aktivisterna. ”Jag är säker på att israelerna och palestinierna kunde sitta ner och reda ut sina förhållanden om de slapp denna kapprustning.”

Assymetrisk fångutväxling
Den israeliske soldaten Gilad Shalit byttes på tisdagen ut mot 1027 palestinska fångar. Det gynnar framför allt Hamas och Netanyahu. Enligt Hamas har Israel gått med på att lätta blockaden mot Gaza som en del av överenskommelsen. Egypten har spelat en viktig roll vid förhandlingarna.


Kulturtips

Alla dessa hål i livet
Fem skådespelare, en kör, scenografiskt sinnligt uppbyggda rum, ljud och vokalmusik, dofter och smaker, ljus och mörker. Allt sammanfogat till en sinnlig helhetsupplevelse av en resa genom livet. Spelas på Bastionen 19 oktober - 5 november. Fre 21 okt kl. 19:30
Läs mer

Gran Milonga med Orquesta Tipica Tangarte
Gran Milonga med internationellt känd gästmusiker, tangoorkester, DJ och dansare. På Moriska Paviljongen 21 oktober kl 20:00. Läs mer

Manou Gallo & Women Band
På Klaffbron den 21 oktober kl 20:00.
Läs mer

MIDNATTSDOPP
Arombastu varvat med olika relaxupplevelser på Ribersborgs kallbadhus 21 oktober kl 19:30.
Läs mer

Teaterrepubliken får barn
En föreställning för vuxna - om barn och andra vuxna. På Djäkneg 7, 17 sep till 13 nov. Fre 21 okt kl. 19:30
Läs mer

Vargens Öga
Spelas i oktober på Teater Sagohusets nya scen i Malmö, Gamla Tvätteriet.
Fre 21 okt kl. 10:00. Läs mer

Bits and pieces of GUILT AND LOVE
Femton verk under två timmar. Elva regissörer, dramatiker och skådespelare skapar tillsammans en helaftons- föreställning, på Bryggeriteatern 22 - 25 oktober. Lör 22 okt kl. 19:30
Läs mer

De Temps Antan
På Palladium den 22 oktober kl 8:00.
Läs mer

Yasmin Levy på Moriska Paviljongen
Konsert med den sefardiska judinnan Yasmin Levy på Moriska Paviljongen 22 oktober  kl 20:00- en del av festivalen WorldMix! Läs mer

GISELLE I 3D
världens första balett i 3D, på Biograf Spegeln 23 oktober kl 15:00.
Läs mer

Anna Bolena
Direktsänt från The Met på KINO 15 oktober. Repris 23 och 24 oktober.
Sön 23 okt kl. 13:00. Läs mer

Lilla Asmodeus
En magisk och musikalisk berättelse, visuell och händelserik där våra allra viktigaste frågor tas upp - de om livet och kärleken. Möt djävulspojken Asmodeus, som är på tok för snäll och inte alls passar in bland de andra barnen i underjorden. Spelas på Moomsteatern med premiär 8 oktober.
Sön 23 okt kl. 14:00. Läs mer

Tango Nuevo
På Palladium den 23 oktober kl 15:00.
Läs mer

Teatersamtal
I Piratensalen på Grand Hotel i Lund 24 oktober kl 19:00. Läs mer

LEKVERK & LIM med Marc Ducret
På Victoriateatern 25 oktober kl 19:30.
Läs mer

POSING PROJECT B, THE ART OF SEDUCTION - Liquid Loft
Förförelsekonsten är komplicerad! Du måste få den andre att tro att du har vad han/hon behöver utan att väcka misstanke om att du bara är beredd att ge av själviska skäl. På Dansstationen Palladium den 25-26 oktober kl 19.30 + Eftersnack den 26:e. Läs mer

Matkaravan med Hanna och Linda
med Hanna Tunberg och Linda Dahl
- smaka på våra nya matkulturer. guidade turer runt Möllevångstorget.
Ons 26 okt kl. 16:00. Läs mer

CATWALK 3D
Inspelning från Modeveckan i Paris 2010. På Biograf Spegeln 27 oktober kl 19:00.
Läs mer

Classic Lounge: Sånger vid havet
Stjärnskotten Cornelia Beskow och Nigar Dadascheva tolkar sångcykeln "Sånger vid Havet" med flera verk av vår svenske tonsättare Gösta Nyström på Ribersborgs Kallbadhus den 27 oktober, kl 19.00. Läs mer

MACK 27/10 Anna-Lena Brundin, Niklas Folkegård
Stand-up på La Couronne
Tor 27 okt kl. 20:00. Läs mer

Rikard Wolff
på Palladium den 28/10 kl 19:30.
Läs mer

Hela kulturcentralens program