2020-01-30

Konsten att sluta på topp!


 
Jonas Sjöstedt är Sveriges bästa partiledare. (DN/Ipsos)

Friday for Future alla fredagar

 

Välkomna på demonstration för klimatet, varje fredag någon gång mellan 10- 13 på Stortorget.

Teologiskt Café

Måndag 3 februari är det återigen Teologiskt Café på Allhelgonagården i Lund. Arrangörer är IKT, Institutet för Kontextuell Teologi, och studieförbundet Sensus. Fika (20:-) och småprat  från 19.00.
   19.30-21 är det samtal om ett ämne som vi gemensamt beslutar om. Kanske blir det frågan om hur den som är kristen kan se på Apokalypsen. Är klimatkatastrofen något vi ska välkomna och gynna eftersom det står om den i bibeln, eller är tvärtom Guds uppdrag till oss att vi ska göra allt i vår förmåga att stoppa den? Lyssna gärna till Människor och Tro, P1-programmet som nyligen belyste temat. Välkomna!
Info: Nilla Bolding, nilla_bolding@hotmail.com

Bättre och bättre dag för dag – eller?

I den industrialiserade världen är vi vana att förvänta oss ständigt bättre hälsa, mer bekvämlighet och större välmående. Tillväxten har ofta kunnat ge oss detta. Men om det nu av klimat- och miljöskäl krävs "nerväxt" (degrowth) i stället för fortsatt tillväxt, kan vi klara av att förändra vår världsbild och våra förväntningar? Om detta talar Max Koch, sociolog och professor i socialpolitik i Lund.
   I ett samarbete mellan Lunds Naturskyddsförening, Lunds stadsbibliotek och Hållbarhetsforum vid Lunds universitet bjuder vi in till en serie föreläsningar kl 18.00 i bibliotekets atriumgård. Efter föreläsningen finns möjlighet att ställa frågor till kvällens talare.
Onsdag 5 februari 2020 kl. 18:00–19:30

Lunds stadsbibliotek, S:t Petri Kyrkogata 6, Lund

Bättre och bättre dag för dag, sjöng Ernst Rolf - innan han dränkte sig i en vak

Riksdagens välfärdssatsning på sju och en halv miljard, varav 42,4 miljoner till Lund, räddade inte Lunds skolor.
   Utbildningsnämnden fattade sitt besparingsbeslut i onsdagen den 20 och Lunds barn- och skolnämnd torsdagen den 21. Nu vet vi: 47 miljoner ska sparas på förskola och grundskola i Lund.
   Typisk liberal politik: stora neddragningar och käcka tillrop, samtidigt som vinstdrivna friskolor suger skattepengar till rika kupongklippare. Elever, lärare, rektorer och föräldrar är förlorarna. Det blir sämre.
 • Sämre för förskolan – större barngrupper, mindre personal;
 • Sämre för skolan – större klasser, färre resurspersoner;
 • Sämre för eleverna – färre vuxna, färre studiebesök;
 • Sämre för lärarna – ökad undervisningstid, färre vikarier, indragna läromedelsbudgetar;
 • Sämre för rektorerna – de måste styra utan styrmedel;
 • Sämre för föräldrarna – de kommer i sina skolkontakter att möta stressade lärare och ofta nya, oerfarna lärare.
 


Lärarna i Lund har det nästan sämst i landet redan som det är nu, före de beslutade åtstramningarna.
   I 203 svenska kommuner är lärarna friskare och mindre stressade än i Lund.
   I 251 kommuner har lärarna högre lön än i Lund.
   Facket varnar för lärarflykt. Lund kan komma att få många obehöriga lärare i framtiden.
    ”Nu vet vi hur förutsättningarna är. Det är tufft men väldigt mycket bättre än det såg ut i juni. Nu får vi arbeta för goda förutsättningar för rektorerna”, säger Mia Honeth, L, Barn- och skolnämndens ordförande, L, i en intervju i SDS 25/1.

Nu står hoppet står till rektorernas civilkurage
Den politiska majoriteten i Utbildningsnämnden och Barn- och skolnämnden har alltså fattat destruktiva budgetbeslut som innebär stora försämringar för Lunds skolor.
   Beträffande Lunds andel av de 7,5 välfärdsmiljarderna menar Philip Sandberg, L, att staten ger med den ena handen och tar med den andra och att utgifterna för försörjningsstöd, LSS och ansvaret för nyanlända kan leda till att inga pengar blir över för skolan.
   På skolorna jäser missnöjet. Rektorerna skjuter upp ”effektiviseringsbesluten” (effektivisering är den liberala benämningen på neddragningar inom skola, vård och omsorg) i hopp om att folkopinionen ska tvinga Lunds borgerliga politiker att med tillgång av välfärdsmiljonerna tillskjuta de nödvändiga medlen för att åtminstone bibehålla skolans nuvarande kvalitet. Nu gäller det att stödja rektorernas kamp för skolan!           

Rossana Dinamarca vill inte leda Vänsterpartiet

Jag har varit med i Vänsterpartiet i snart 30 år och tycker mig känna mitt parti bra. Jag vill föra partiet mot en tydligare vänsterposition, men känner inte att det finns tillräckligt stöd för det.
   De senaste dagarna har jag också återigen känt av det hårda klimatet som rådde internt inför förra partiledarvalet. Det kommer jag inte utsätta mig för igen.
   Jag tror på en öppen process och det finns flera starka personer som kan komma fram och bli kända för flertalet i den processen. Ida Legnemark och Tamara Spiric är två starka och framgångsrika visionärer, som jag tror vore fantastiska som ledare.
   För att denna process ska bli bra så behöver folk tänka på att vara respektfulla och stöttande mot varandra och påminna sig om att fienden inte finns bland oss.
   Jag har dock kommit fram till att jag inte är rätt person att leda mitt parti efter kongressen i maj. Tack till alla som hört av sig, peppat och visat stöd. Ni finns alltid i mitt hjärta.
Rossana Dinamarca på Facebook 200130

Veckan i riksdagen: Nordiskt vänstersamarbete och skatt på plastbärkassar av Hanna Gunnarsson

Förra helgen var hela Vänsterpartiets riksdagsgrupp i Oslo för att träffa våra nordiska systerpartier i “Nordic Green Left Alliance”. Det var ett riktigt bra, intressant och peppande möte! Hela tio partier deltog: Vänsterpartiet, Enhedslistan (Danmark), Socialistisk Folkeparti (Danmark), Sosialistisk Venstreparti (Norge), Vänsterförbundet/Vasemmistoliitto (Finland), Vinstrihreyfingin/Rödgröna (Island) samt vardera en representant från Färöarna, Tjodveldi (“Republik”), Grönland, Inuit Ataqatigiit ("Community of the People") och Razem (“Tillsammans) från Polen. Extra roligt att båda danska partierna och de små partierna från Grönland, Polen och Färöarna var med! Det visar på stort intresse för nordiskt samarbete. Totalt deltog 100 personer, inklusive många politiska tjänstemän/sekreterare från Norge. Från Sverige deltog nästan hela riksdagsgruppen. Islands statsminister, från de rödgröna på Island, och Finlands utbildningsminister, från vänsterförbundet, var på plats hela helgen.
 

 
Under helgen hade vi diskussioner både i utskottsgrupper/temagrupper utifrån våra politiska områden, men också diskussioner om bredare ämnen som vinster i välfärden, “Green New Deal”, barnfattigdom, asylfrågor och högerpopulism samt organisatoriska frågor. Utöver det fick vi vid två tillfällen lyssna på alla närvarande partiledare i panelsamtal om det politiska läget i de olika länderna samt om arbetet i opposition och regeringssamarbete. Det händer mycket i de nordiska länderna. I Island har vårt systerparti statsministerposten, i Finland utbildningsministerposten, medan vi i de andra länderna är i opposition. I Norge har det precis varit regeringskris och i Sverige pressar vi regeringen att ge oss eftergifter tillsammans med de borgerliga partierna. Det är såklart väldigt olika lägen och arbetssätt. Jag hade själv väldigt intressanta diskussioner med kamrater i Norge och Polen om försvarsfrågor och NATO, och hur de som vänsterpartier förhåller sig till detta. Både Norge och Polen har ju andra historiska erfarenheter än vad vi har, med krig och ockupation. I Polen finns, även bland vänstern, en positiv syn på EU och ser EU som en garant för demokrati och utveckling. Här gäller det att försöka förstå, och respektera, varandras perspektiv och tänka på att vi står på samma ideologi i grunden.
 

 
Under veckan har riksdagen fattat beslut om att införa en skatt på plastbärkassar. Det har blivit väldigt uppmärksammat och innebär att varje påse blir tre kronor dyrare i skatt. Vänsterpartiet står bakom den nya skatten, men vi vill gå ett steg längre och förbjuda plastpåsar i butikerna. Det är viktigt att vi alla tänker på hur vi kan konsumera, och producera, färre onödiga saker!

Hanna Gunnarsson (v) riksdagsledamot från Lund 

MUF tar strid mot skolkoncernerna av Gunnar Stensson


 

I en artikel i Aftonbladet 29/1 med rubriken Vi borgerliga har gått skolföretagens ärendekritiserar MUF-ordföranden Benjamin Dousa den borgerliga skolpolitiken.
   Det är anmärkningsvärt att inga större korrigeringar av friskolesystemet genomförts under de 28 år som gått sedan det infördes, säger han.
   ”Jag menar att många tongivande politiker har gått skolkoncernernas ärenden i stället för att verka för ett så välfungerande skolsystem som möjligt. Nu finns därför friskolor som konkurrerar med betygsinflation, gratis körkort, dator, ipad, restaurangbesök och minskad undervisningstid.”
   Han nämner inte de aktuella försöken att ändra sekretesslagstiftningen för att belägga lärare, rektorer och andra med munkavle när det gäller att påtala just de missförhållanden som han räknar upp. Försök att kriminalisera visselblåsare pågår i den ”fria” marknadsekonomins namn.
   Benjamin Dousa fortsätter: ”MUF har tre reformer som skulle förbättra kvaliteten utan att helt förbjuda friskolor. 1. Inför resultatsbaserad skolpeng; 2. Förstatliga eller direktupphandla dåliga skolor. 3. Krav på att pedagogiska inriktningar måste vara evidensbaserade.”
   Han avslutar: Det är inte rimligt att friskolor kan göra miljarder kronor i vinst på skattebetalarnas bekostnad utan att leverera mycket hög kvalitet.”
   MUF är lika välkommet i kampen mot skolkoncernernas exploatering av skattebetalarnas pengar som M var när det gällde att säkra de 7,5 nödvändiga välfärdsmiljarderna.

Vintergäck 26 januari av Gunnar Stensson


Solen skymtar blek och kall bakom farande moln och vägen är full av vattenpussar, när jag ska gå till Källbymöllas sedan hundra år förvildade tomt väster om Flackarpsvägen, strax hitom bron över Höje å. Greve Wachtmeister i Trolleberg ägde kvarnen.
   Det är den 26 januari och jag är här för att kolla om vintergäcken börjat blomma.  Knappast troligt, den brukar inte synas förrän i början av mars. Jag viker in på kvarntomten längs en upptrampad stig och undrar vilka det är som brukar tränga sig in här bland de mossiga låga trädgrenarna och taggiga buskarna. Här brukar vintergäcken växa. Syns det några?
   Jo, där blänker ett par, och oj! Hela gläntan lyser gul som solsken! Jag plockar några. De korta stjälkarna är tjocka och sega, fyllda med sav som inte fryser även om det blir minusgrader.
   Jag tänker på kvarndrängen Åred Persson som tjänade här under mjölnaren Sören Håkansson och anslöt sig till upprorsrörelsen mot krigsinskrivningarna våren 1812, deltog i slaget - eller snarare massakern - vid Klågerup, men klarade livhanken, fängslades, hamnade i Malmöhus och efter frisläppandet några år senare försvann. Hade han familj? Barn? Var fortsatte hans liv? Hur?
   Vad tänkte Esaias Tegnér i sin bostad vid Klostergatan, han som nyss belönats av Svenska akademin för den bombastiskt nationalistiska dikten Svea och som promoverades till professor i den akademiska bondbyn Lund hösten 1812?
   Liksom Åred Persson var Esaias Tegnér 30 år. Två 30-åriga män i Lund 1812, och två så helt olika liv. Tala om klasskillnad!
   På hemvägen möter jag min syster. Jag berättar att jag har hittat vintergäck i Källbymölla.
   – Så långt behöver du inte gå, svarar hon. Det växer massor i dungen vid plaskdammen.

Fördjupning om Trumps "fredsplan" för Palestina


Graffiti in Gaza shows what Palestinians have come to think of US President Donald Trump’s peacemaking. Mahmoud Issa, SIPA USA

Den som vill ta del av hela planen hittar den här på Vita Husets sida.
En bra sammanfattning finns att läsa här.
 

 

Listen: Trump’s Unreal Deal: No Peace, No Plan, No Palestinians, No Point
After months of waiting, President Trump finally unveiled his peace plan for Israel and Palestine on Tuesday, to the delight of PM Netanyahu, the disgust of the Palestinians and the bemusement of many. Chemi Shalev explains why. LISTEN FREE

Fördjupning om riksrättsprocessen mot president Trump i USA:s senat

Om någon har intresset och lite drygt två timmar över så kan man se och höra anklagelseakten på Youtube.
 
WATCH: Rep. Schiff’s full opening argument in the Trump impeachment trial


Rep. Adam Schiff, the lead House manager, argued the case against President Donald Trump in the impeachment trial on Jan. 22, saying that the president withheld U.S. military aid in an attempt to pressure Ukraine to investigate his political rivals. Schiff’s remarks kicked off the House managers’ opening arguments, which will be presented in 24 hours over the course of three days.
   “Guarding against a president who undertakes official acts with the corrupt motive of helping himself is at the heart of the impeachment power,” Schiff said.
   The House of Representatives impeached the president in December on two articles — abuse of power and obstruction of Congress. The trial will determine whether Trump is convicted of those charges and removed from office, or acquitted.