2013-10-17

Lördagsmusik

Helgeandskyrkan
19 okt kl 17
”Musik av bl a C Franck”
Larsåke Sjöstedt, orgel

Doc Lounge Lund: 22 Oktober

CHARLES BRADLEY: SOUL OF AMERICA
av Poull Brien/ USA, 2012/ 75 min
Engelskt tal, Svensk text

Filmen berättar en häpnadsväckande historia om en man som levt under hårda förhållanden hela sitt liv och som vid åldern av 62 år släpper sitt debutalbum “No Time For Dreaming” som går direkt upp på Rolling Stones lista för TOP 50 bästa albumen 2011.
Under många år var Charles Bradley endast känd som Black Velvet, artistnamnet då han uppträdde som James Brown. Den verklige James Brown mötte han endast en gång, då han jobbade som kock i San Francisco…
Charles Bradley: Soul of America är ett vackert porträtt som lämnar få orörda. Med ett djup och evig entusiasm bjuder Bradley in oss i hans hjärta och vi får uppleva både lycka och smärta.


CHARLES BRADLEY PÅ SPOTIFY

NÄR: 22 OKTOBER kl 19.00-23.00
VAR: Mejeriet, STORA SÖDERGATAN 64, LUND
ENTRE: 80 kr // Student 60 kr
GULDKORT 300 kr, ger dig fritt inträde till alla ordinarie visningar under hösten.

Skulden – eurokrisen sedd från Aten

Ett seminarium med Kajsa Ekis Ekman 
Kulturjournalisten Kajsa Ekis Ekman djupdyker i Grekland – eurokrisens centrum – för att vederlägga myter och högerpropaganda om de lata grekerna. Kom, lyssna och lär dig om kapitalismens kris!
Söndag den 27 oktober kl 15-17
Nya Tröls (Karlskronaplan 1, Malmö)
Arrangörer: Vänsterpartiet, Vänsterns Studentförbund, ABF

Debatt om kungen av Bengt Hall

Är frågan om monarki eller republik en icke-fråga? Är det en oväsentlig fråga? Ja, så säger många bland våra politiska företrädare. Det finns bara ett parti i riksdagen som konsekvent tar upp frågan och kräver övergång till republik. Trots att socialdemokraterna sedan över hundra år har republikkravet i sitt partiprogram vill de inte driva frågan. Man sätter upp fingret i luften och känner efter vart det blåser och fortfarande blåser det lite mer åt monarkihållet. Däremot verkar ett flertal idag vara negativa till kungahuset.
   Republikanska föreningen har kraftigt ökat sitt medlemsantal de sista åren.
   För att lyfta frågan ordnar Republikanska Föreningen en offentlig debatt i frågan den 6 november (Gustav Adolfsdagen) i Malmö. Kl 18.30 på Kockum Fritid. Stadsbuss 2 och 3 stannar precis utanför. Företrädare för monarki är Rojalistiska Föreningens ordförande Patrik Åkesson och Henrik Järrel, fd riksdagsledamot (m) och tidigare TV-profil. Republiksidan företräds av Per Svensson, journalist på Sydsvenskan (han har också skrivit en bok i ämnet ”Monarkin har aldrig varit farligare än nu”) och Hillevi Larsson, riksdagsledamot (s) och f d ordförande i Republikanska Föreningen. Sofi Eriksson, journalist på Sveriges radio (Ring P1) är moderator och samtalsledare.
   Medlem i Republikanska föreningen blir du genom att sätta in 200 kronor på pg 114 96 91-6.  

Skriv under för barn på flykt

Varje år flyr 14 000 barn till Sverige från förföljelse, förtryck, krig, fattigdom, våld eller övergrepp. Väl här får många av barnen sina rättigheter fortsatt kränkta. De får inte det stöd och skydd de har rätt till.


Enligt barnkonventionen har alla barn i Sverige samma rättigheter. Oavsett medborgarskap eller om de har uppehållstillstånd eller inte. Barnkonventionen är ännu inte svensk lag, vilket innebär att barnets rättigheter alltför ofta prioriteras bort när beslut fattas. Vi kräver att barnkonventionen ska bli lag.
   Under två veckor kraftsamlar vi för att ge de här barnen en röst. Var med du också. Skriv under för att göra barnkonventionen till svensk lag

”Ger Jesus en sannare bild av Gud än Muhammed?”
av Gunnar Stensson

Biskop Antje Jackelén från Lund valdes till ärkebiskop i onsdags. Mot sig hade hon ett antal så kallade bokstavstrogna kristna. De ställde rubrikens fråga till biskop Jackelén, och fann svaret ”luddigt”.
   Det fascinerande med Bibeln är att den är en antologi som består av ett 60-tal skrifter, tillkomna under långt mer än tusen år.  Bakom berättelserna ligger äldre skrifter och årtusenden av muntlig tradition. Bland författarna förekommer politiker, statstjänstemän, kungar, jurister, poeter, historiker, profeter osv. Naturligtvis är den fylld av motsägelser. Många avsnitt är skrivna för att främja viss politik. Större delen av Gamla Testamentet beskriver en primitiv stamgud vars syfte är att främja ett utvalt folk. Profeterna utvecklar denna enkla religion i riktning mot ett alltmer universellt tänkande om människans villkor.
   ”Satansverserna” heter en bok av Salman Rushdie som kom stora delar av den muslimska världen att rasa därför att den beskrev hur Koranen, Guds ord till Muhammed, också innehöll verser som Satan smugglat in i texten.
   Satansverser finns gott om i Bibeln. Moseböckerna uppmanar upprepade gånger till folkmord. Det finns israeler idag som uppfattar dessa uppmaningar som Guds ord.
   Muhammed ser sig själv som en i raden av profeter. Som tidigare profeter beskriver han hur en god människa ska leva och hur ett gott samhälle ser ut. Han har tillgång till bibelberättelserna och återberättar dem ur sitt perspektiv, 600-talets arabiska perspektiv.
   Man borde helt enkelt föra in profeten Muhammeds bok Koranen i Bibeln, som därmed i ett verk skulle omfatta de tre bokreligionerna judendom, kristendom och islam. Bibelns sista texter är tusen år yngre än de första. Ett språng på 400 år fram till Koranen vore ingen orimlighet. En sådan bibel skulle ha historisk, social och filosofisk relevans. Hur skulle Wallerstein ha klarat sig utan en Simson? Men det blev förstås en ganska tjock bok.
   Det bokstavstrogna perspektivet är däremot en orimlighet – inom alla tre trosriktningarna.

Privatisera inte Lunds universitet! av Gunnar Stensson

Lund förlorade några positioner i QS World University ranking, kunde vi läsa på Metros löpsedlar härom veckan. Det hamnade på plats 67. Det var tråkigt. Men Lunds och Uppsala universitet toppade i Sverige.
   Kanske skulle det gå bättre om Lunds universitet togs över av en stiftelse, spekulerade man i de kretsar, som också uppfattar det som att skolan blev bättre när marknaden tog över. 


Inte bara Lund

Vad säger historien om stiftelseformen? 1994 gjordes två högskolor till stiftelser, Chalmers och Jönköpings högskola. I den aktuella internationella rankingen hamnade Chalmers på plats 202, långt efter Lund. Högskolan i Jönköping finns inte ens med bland de 800 rankade universiteten.
   Alliansregeringen föreslår nya stiftelser. Stiftelsehögskolor är toppstyrda och fattar snabba beslut.
   Stiftelser ökar möjligheten till internationellt samarbete, sägs det.
   Men Lunds universitet har ett brett internationellt samarbete. Och Lunds universitet har ett kollektivt beslutsfattande. Det funkar kanske inte alltid perfekt. Men det är – som demokratin – det minst dåliga sättet att styra ett universitet.
   Läs gärna docent Vincent Hedbergs artikel om dessa frågor i Svenska Dagbladets Opinion 12/10.

Lokala skandaler av Lucifer

Jag hoppas ni inte missade söndagens krönika av Per T Ohlsson i Sydsvenskan – han var verkligen i högform. På senare år har hans framtoning varit lite blek, det är som om han har tappat mycket av det som gör honom unik i svensk press. Han har framträtt som en författare på utflykt i dagspressen, med en aura av publicist där hans historiska och statsvetenskapliga författarskap bara tillfälligt har avbrutits. För all del, han har gjort en del bra grejer, framför allt boken om Herbert Felix i Eslöv. Men det är som vulgärt råskinn han gör sig bäst. I söndags visade han att han är still going strong på den punkten.

Rörande
Inte oväntat handlade det om Vänster-partiet. Dvs. det tog som vanligt formen av omtanke om Socialdemokraterna. De bör skyddas från varje kontakt med de väsensskilda vänsterpartisterna. Han inledde med en rörande historia om hur en av hans socialdemokratiska vänner endast med hjälp av kamratstöd klarat av att rösta borgerligt förra valet, allt för att undvika att det skulle komma kommunister i regeringen. Jo, det gick bra men det var tydligen nödvändigt att staga den socialdemokratiske vännen med några snapsar efteråt. Och några kommunister i regeringen blev det ju inte, och ingen Mona Sahlin heller.
   Men nu är det andra tider och då gäller det att verkligen se upp. Vänsterpartiet ”är en tummelplats för murkramare och nackskottsromantiker” och där fick vi två av Ohlssons favoritinvektiv på ett bräde. Ibland anklagas ju Vänstern för ett hårt språkbruk, med mycket ”kamp” och ”strid” och sådant. Jo, men det är alltså helt OK att kalla oss i Vänstern för ”nackskottsromantiker”, ingen borgerlig skribent kommer att be om ursäkt på Per T:s vägnar.

Till minnet av IB:s rapportörer
Som en slutkläm tar Ohlsson upp att Löfven varit ordförande i Metall, ett fackförbund där kampen mellan Vänstern och S tidvis varit hård. S vann ju, inte minst genom en systematisk utstämpling av V-anhängare. Det var ju rent av så att det skapades en särskild organisation som förtecknade och registrerade V-anhängare för att sedan lämna namnen vidare till SÅPO för särskilda trakasserier. Det finns socialdemokrater som har bett om ursäkt för detta och beklagat vad S faktiskt gjorde i samarbete med militär och polis. För Ohlsson framstår det som en heroisk insats. Nu kan han i stället göra en av sina skarpa analyser. I andra länder gick det inte så väl: ”Konsekvenserna förskräcker och förklarar den ekonomisk-politiska förlamningen i till exempel Italien och Frankrike.” Jaha, är det så det är? Är ekomom-historikerna underrättade om detta nya rön?

Att skjuta på sittande fågel.
Nej jag tror inte att moderater super mer än andra – möjligen ägnar de sig åt dyrare sorter. Det stora problemet med Michael Sandin är ju inte hans alkoholvanor utan hans politik. Nu är han ju inte ensam om den, han är bara en i det Staffanstorpsgång där de flesta heter Sonesson som har kört Skånes sjukvård och haft det som egen lekstuga. De har kunnat fördela poster och makt emellan sig. Med hjälp av Miljöpartiet har de en oslagbar majoritet i regionfullmäktige.
   Michael Sandin är ordförande i något som heter vårdproduktionsberedningen. I presidiet för denna beredning satt Michael Sandin/m), Yngve Petersson (mp) och Ingrid Lennerwald (s) och bestämde att nu skulle ett antal operationer flyttas från sjukhuset i Landskrona där det i stället skulle bli ett ögonsjukhus. Samtidigt skulle ögonkliniken i Lund läggas ner. Med rösterna 2-1 beslöts det så, oberoende av vad de tyckte i Landskrona och Lund. – ja det är ett o demokratisk ordning fattat beslut, sa Sandin.
   Att Sandin och moderaterna fått härja fritt måste anses vara den stora skandalen. Sen vad gäller Staffanstorp så var ju Sandin mannen bakom försäljningen av de kommunala hyresbostäderna. Jag säg länge med beundran på Staffanstorps ledande s-politiker Torbjörn Lövendahl som förde en ensam kamp mot moderaterna, men han verkar ha tappat stinget och gav med sig i fråga om de kommunala bostäderna. Och i Michael Sandin-härvan gjorde han en rät slät figur i ”Uppdrag granskning” – han verkade lojal till döds med borgarna. Ingen skugga har fallit över honom, han har inte supit eller varit med på allt, men han har inte stått upp och sagt nej till det uppenbara missbruket av allmänna medel. Det är lärorikt: också en oppositionspolitiker som inte tagit del av festligheterna kan få skit på sig i en sån här affär. Jag hoppas att s, v och mp i Lund alla inser vilka risker det finns.
   Den närmaste parallellen till Sandinaffären är när kommunfullmäktiges ordförande i Lund, Lennart Ryde (m) på 1980-talet hade skänkt ut starka drycker lite väl generöst till både sig själv och andra. Det kanske ändå är så att sådant drabbar oftare skånska moderatpolitiker än andra. Nåväl, han fick förstås avgå och har inte synts till mycket sen dess och det är rimligen så Michael Sandin också får glida ut. Jag tror inte det är många som kommer att sakna honom.

Simson störtar filistéernas tempel av Gunnar Stensson

Han ropade: ”Herre, Herre, tänk på mig och styrk mig denna enda gång, o Gud, så jag får ta hämnd på filistéerna för ett av mina båda ögon.”
   Han blev förstås bönhörd och tusentals filistéer krossades i rasmassorna. Simson offrade sitt eget liv. En sorts forntida nine-eleven. (Domarboken, kap. 16)
   Immanuel Wallerstein konstaterar i sin Commentary 15/10 att vi har många Simson i dessa yttersta dagar. Benyamin Netanyahu, Israels premiärminister är en av dem. Han kan rasera Mellanöstern.
   Men framför allt använder Wallerstein berättelsen om Simson i sin kommentar om budgetstriden i USA. Tea Partyrörelsen är kongressens - nej hela det amerikanska imperiets - Simson, som kan slå sönder det USA-ledda världssystemet i ett slag.
   Det bleknar visserligen bort i alla fall, men de flesta hoppas att det ska ske sakta, utan våldsamma katastrofer.
   Så långt Wallerstein. Idag, 17/10, står det klart att Simson (Tea Partyrörelsen) har besegrats.  Dagens lättade kommentatorer uttrycker osäkra förhoppningar om världsekonomin. Jag ser ingen som nämner den på lång sikt kanske viktigaste segern: Obama-care har räddats. Det är en seger för Obama och de 99 procenten.

Drömmen om Palestina är en dröm om Israel
av Gunnar Stensson

Drömmen om en tvåstatslösning, med ett demokratiskt Palestina som lever fredligt sida med Israel lever inom den europeiska unionen, skriver Mats Skogkär, SDS 15/10.
   Han nämner inte att drömmen lever också inom Obama-administrationen och FN, som i den ser den enda möjligheten att rädda Israel.
   ”Och att hålla drömmar vid liv är inte alltid billigt”, skriver han också. En marknadsliberal tänker främst på pengar. Det gäller att hålla i plånboken
   Kanske är drömmen om en tvåstatslösning omöjlig. Netanyahu gör allt vad han kan för att krossa den. När han lyckats med det – påhejad av bl.a. Mats Skogkär och den amerikanska tepartyrörelsen – kommer de demografiska realiteterna att avgöra.


Allt fler israeler lämnar Israel, av fruktan och avsky för dess konfrontatoriska och rasistiska politik, förkastad av hela världen, samtidigt som Israels arabiska befolkning inom några få decennier blir en majoritet i Israel.
   Staten Israel i dess nuvarande form kommer då att utplånas. Kanske den under en övergångstid efterföljs av en rasistisk diktatur, som i längden visar sig ohållbar.
   Ansvaret vilar tungt på Netanyahu och hans megafon Mats Skogkär. Och förvåningen över Sydsvenskans stöd till Skogkärs extremism växer.
   Vi andra – FN, EU, USA, Sveriges riksdag – fortsätter att hålla drömmen om Palestina – och Israel – vid liv, även om den blir dyr.

Breivik-partiet regerar i Norge: Varning för ”norska kärnvärden”! av Gunnar Stensson

Siv Jensen, Fremskrittspartiets ledare och sedan den 16/10 Norges finansminister kräver tvångsdeportation av romerna. De är kriminella som inte kan försörja sig själva, tycker hon. Bussar ska köras in till Oslo, romerna packas ombord och tippas av någonstans utanför Norges gräns.
   I detta krav instämmer Höyre, Moderaternas systerparti.
   Muslimerna är farligare än romerna. De utgör enligt Siv Jensen ett akut hot. Malmö, som styrs enligt sharialagar, är ett tydligt exempel på detta.  Islam är ”en mörk och skum ideologi, och bekämpandet av den är vår tids viktigaste kamp” (Dagbladet 2/3 2009). Islamiseringen är i full gång. Siv Jensen anklagar Arbeiderpartiet för att landsförrädiskt låta detta ske. Breivik slog för två år sedan till mot landsförrädarna.
   Ideologin om smygislamiseringen är en kopia av föreställningen om den judiska världskonspirationen. Judens kippa ersätts med turban. Kroknäst lurar österlänningen i gränderna. Utplåna honom!
   Anders Behring Breivik var medlem i FrP mellan 1999 och 2007. Han var ordförande för en lokalavdelning i Oslo 2002-2004. Han varnade för ”smygislamiseringen” och menade att partiets framgångar berodde på den islamofobiska framtoningen.
   Islamofobin har spritts till Socialistisk Venstreparti som föreslagit att polisen ska få rätt att tvinga sig in i minoriteters hem för att säkerställa att de boende inte ”bryter mot norska kärnvärden”.
   Rasismen är också spridd i den respekterade liberala tankesmedjan Civita. I en av dess rapporter, författad av Pål Veiden, föreslås att romerna ska berövas sina barn. ”De blir aldrig integrerade. Jag tror att det vore en stor fördel om romerna fråntogs sina barn.”
   Ovanstående uppgifter är hämtade från en artikel av Henrik Arnstad i DN 14/10 med titeln ”Därför förstår inte Norge faran med regeringens rasism”. Henrik Arnstad menar att risken på längre sikt är överhängande att ”ett radikaliserat Norge med statligt organiserat rasistiskt förtryck av många utomstående – även i Sverige – kommer att ses som ett ideal.” Den risken gäller hela Europa. Extremistiska och neofascistiska partier är mäktigare idag än 1933, frånsett Tyskland.

Dumskolan av Gunnar Stensson

Jan Björklunds dumskola bygger på kontroll, inte på kunskap. Kravet på mät- och kontrollerbarhet urholkar själva kunskapen.
   Det gynnar repetitiva och lexikala kunskaper på bekostnad av sammanhangsorienterad, förklarande och värderande kunskap.
   Komplexa kunskapsformer tvingas hela tiden gå mot förenklade kunskapsformer. Lärarna förvandlas till administratörer. Administrationsarbetet växer, trots att det redan idag är övermäktigt.
   Den svenska skolan håller på att förvandlas till en dumskola med allt maktlösare elever och lärare.

I frustrationen över skolans misslyckanden försöker Alliansens skolpolitiker flytta över inlärningen från skolan till hemmen. Det som inte går i klassrummet ska väl gå med hemläxor i stället!
   Men försöket att stimulera läxläsandet bland höginkomsttagarnas barn med RUT-bidrag var så uppenbart orimligt att det fick ges upp. Nästan alla skolpolitiker är nu eniga om att det ska vara läxhjälp för alla. Alliansen sätter av 24 miljoner nästa år. Men socialdemokraterna ger 116 miljoner.
   Skolpolitikerna är också eniga om att läxorna fungerar bättre i Norge och Finland än i Sverige.   Lärarna där ger bättre läxor och gör bättre genomgångar och uppföljning. Nu ser det ut att bli lagstiftning om läxhjälp. Det nya universalmedlet.
   Men i Norge som haft obligatorisk läxhjälp sedan 2010 blev konsekvensen ökade klyftor. Alliansens dumskola blir ännu dummare.


PS.
59 procent av gymnasieeleverna i Lund kommer från kommuner utanför Lund. 154 behöriga elever står i kö. Gymnasister från Lund är en minoritet i Lunds gymnasier. Samtidigt har elevantalet vid t ex det respekterade gymnasiet i Trelleborg halverats. Fritt val Skåne skadar utbildningen.