2010-12-02

Lena Lundgren är död

Lena dog hastigt för en vecka sedan. Hon hade många vänner i Lund som sörjer henne.
   Hon var tidigt aktiv i Vpk och en av initiavtagarna till Kvinnocentrum i Lund, som startades hösten 1977.
   Under 90-talet lärde många känna henne som den mycket bokengagerade ägaren till Boklådan.
   Hon tog sedan steget över till produktionssidan och började arbeta på Ordfront i Stockholm där hon också bodde under senare år.
   Trots avståndet mellan Lund och Stockholm släppte hon aldrig kontakten, varken vännerna eller kolonin hade anledning att känna sig övergivna.
   Vi är många som tänker på Bernt och barnen i denna svåra stund.
red

Uthyres

Vid Professorsstadens gräns – den går i gatan – finns en möblerad tvårumslägenhet hyresledig under första halvåret 2011. Under den nuvarande snön finns en fin trädgård.
   Vidare upplysningar genom Gunnar Sandin, 135899.

Promenadtips

Vintervägarna runt Höje å är fasta, elastiska och något hala. De rekommenderas!
   Däremot måste en varning utfärdas mot alla försök att gå över ån på de isbryggor som bildats på några ställen.

Röda Kapellet spelar italiensk musik

Fredagen den 10 december ger Röda Kapellet sin årliga julkonsert och dito fest. I år är temat Italien, närmare bestämt "Från Togliatti till Berlusconi". Det blir musik och text med anknytning till den kulturpolitiska situationen i Italien.
   Lokal: Språk- och litteraturcentrums foajé, ingång från Helgonabacken. Minglet börjar kl 19, då vi får höra sång till dragspel av Bengt Hall och saxofonmusik av saxofonkvartetten Saxdax. Konserten börjar kl 19.30, musiken kommenteras av filmvetaren Lars Gustaf Andersson. Efteråt får vi en politisk kommentar av Pierangelo Sassola. Dirigent: Per Falck.
   Därefter blir det italiensk buffé för dem som så önskar, och maten kan sedan dansas ner till svängig storbandsmusik framförd av Linen Row Big Band, ca 22.00.
   Fritt inträde, buffén kostar 150 kronor. Det går bra att komma och lyssna utan att äta.
   Anmälan till maten senast fredag den 3 december. Skicka ett mejl till kapellet@bredband.net.
Kom gärna i tid till kl 19, den som kommer efteråt måste se till att bli insläppt.
Välkommen!
Röda Kapellet

Midnattskörens Julkonserter

Midnattskörens Julkonsert torsdag 16 december kl 18 & kl 20 i Klosterkyrkan i Lund
Entré: 100 kr (Stud 80 kr)
Biljetter: Biljettbyrån i Lund, vid Stortorget, tel. 13 14 15
Varje föreställning varar ca 1 timme.
www.midnattskoren.se
Midnattskörens Julkonsert med Pubkväll fredag 17 december kl 20 i Vita Huset, Uardavägen i Lund (Bakom ICA Tornet)
Entré: 60 kr (Stud 40 kr)
Biljetter till fredagens julkonsert köpes vid dörren
Välkommen!

Noterat i veckan

Mossad skyldigt?
Kärnfysikern Majid Shahriari dödade av en bilbomb i Teheran måndagen 29/11. Tre skadades. Hans kollega Massoud  Ali Mohammadi dödades i ett liknande sprängdåd i januari.
Källa TT

USA spionerar
USA:s utrikesminister Hillary Clinton har beordrat spionage, fingeravtrycksinsamling och registrering av sändebud från hela världen i FN-skrapan. Dessutom genomförs liknande verksamhet på alla amerikanska ambassader. Det är som väntat ganska tyst om hur den amerikanska ambassaden bedriver underrättelseverksamhet i Stockholm.
Källa Wikileaks

Pentagon-rapporten 1971, Watergate 1972,
IB-affären 1973, Vanunu 1986, Wikileaks 2010
av Gunnar Stensson

Resumé:
Pentagon-rapporten visade världen hur den amerikanska administrationen vilselett opinionen om Vietnam hemma och ute. Ledde till att USA drog sig ur Vietnam. Daniel Ellsberg tog risken att läcka. New York Times publicerade.
Watergate-affären avslöjade president Nixons valfusk, kriminella avlyssning, samarbete med maffian mm. President Richard Nixon avsattes. Journalisterna Carl Bernstein och Bob Woodward gjorde avslöjandena. Washington Post publicerade.
IB-affären. Jan Guillou och Peter Bratt avslöjade den socialdemokratiska regeringens samarbete med USA under Vietnamkriget och det socialdemokratiska partiets illegala registrering av bl a Vietnamaktivister. Guillou och Bratt dömdes för spionage till fängelse. FIB-Kulturfront publicerade.
Vanunu. Israelisk kärnfysiker. Avslöjade att Israel tillverkade kärnvapen i Dimona. Mossad ryckte ut med horor och hitmen. Vanunu kidnappades. Inspärrad till 2004, ute ett tag, åter inspärrad samma höst. Ute igen, fängslad 2007. Får inte lämna Israel. Världen förnekade avslöjandet. Israel är idag en av världens farligaste kärnvapenmakter. Vägrar skriva på ickespridningsavtalet eftersom israeliska kärnvapen ”inte existerar”. Daily Telegraph publicerade.
Wikileaks. Bradley Manning smugglade ut hemliga dokument på en Lady Gaga - cd. Där fanns filmen som visar hur USA-soldater i en helikopter skjuter irakiska civila på en gata i Bagdad.  Bradley Manning greps och hålls sedan ett år i isolering. Wikileads kan komma att terrorstämplas. Julian Assange håller sig dold. Klokt. I USA hotas han av livstids fängelse eller avrättning (svenska åklagare underlättar jakten). Riskerar att mördas av CIA. New York Times publicerade.
PS. Tidningen Haaretz menar att Wikileaks avslöjanden är ofarliga eftersom den viktiga utrikespolitiska dialogen inte längre förs i State Department som på Kissingers tid utan i en isolerad inre krets. Ambassadörerna är närmast att jämföra med kurirer. Vilket inte förringar Bradley Mannings och Wikileaks insats.
Nu väntar vi otåligt på avslöjandena om banker och storfinans.

Svek och kreativ bokföring av Mats Olsson

Lunds kommuns budget för 2011 var i förra veckan åter uppe för beslut i fullmäktige, som brukligt är under ett valår. Annars beslutas budgeten slutgiltigt i juni. Några nysatsningar hade inte lanserats från den borgerliga majoritetens sida. Redan två månader efter valet har de svikit de enda egentliga vallöften de gav: Att införa fria bussresor för 75+ från och med 1 januari 2011, samt att lägga spår på Lundalänken, från Brunnshög till Klostergården/S:t Lars, till 2014. Vem är förvånad?

De senaste fyra årens nedskärningspolitik i all kommunal verksamhet fortsätter. Som vanligt vägrar de borgerliga att diskutera konsekvenserna, utan hänvisar till att Lund fortfarande har bättre resultat i t.ex. skolan än de flesta andra kommuner. Det som är bra tål att göras sämre – så lyder den borgerliga visionen för Lunds kommun.

Mot detta ställde de rödgröna partierna framtidsinriktade satsningar på de kommunala kärnverksamheterna skola och omsorg, på miljöpolitiken samt en rad angelägna lyft för t.ex. park, natur, idrott och kultur. De rödgröna lade dock inget identiskt budgetförslag, men var eniga om de viktiga satsningarna på skola, socialpolitik och äldreomsorg och att dessa krävde en skattehöjning på 40 öre.

Vänsterpartiet föreslog extra pengar för att sänka taxorna i Kulturskolan och att minska biljettpriserna på stadsbussarna. Därtill ville vi hålla fast vid de gemensamma rödgröna ambitionerna från i somras att äntligen få fart på det eftersatta underhållet av kommunens lokaler och anläggningar. I allt detta fick vi stöd av Miljöpartiet och DV, men tyvärr inte av Socialdemokraterna som prioriterade att lägga en budget som skulle visa plus på sista raden. Detta kunde de dock bara uppnå genom att acceptera en märklig borgerlig piruett.

Ett nytt inslag som de borgerliga lanserade var nämligen att införa en post i budgeten som kallas Resultatförbättring, en extra intäkt på 23 miljoner kronor 2011. Bakom den kryptiska beteckningen döljer sig underskottet i den borgerliga budgeten som uppgår till - just det, 23 miljoner kronor. Detta måste vara den största innovationen i Lunds finansiella historia: Lyckas man inte balansera budgeten skapar man en post med en förväntad intäkt som motsvarar underskottet.

Vänsterpartiets syn är att det är bättre att ärligt visa budgetens resultat även om det är minus. Lagstiftningen inom detta område, som i praktiken fungerar som rekommendationer eftersom det inte finns några sanktionsmöjligheter, är stelbenta och procykliska. De tvingar kommunerna att skära ner när de borde satsa. Lund förväntas gå med ett överskott på över 200 miljoner kronor 2010. Då är det helt OK att budgetera ett underskott på några tiotal miljoner kronor 2011.

Dashed hopes - grym Gaza-blockad av Gunnar Stensson

Förstörda skolor och läkarstationer.  7% av återuppbyggnadsmaterialet släpps igenom. 93% stoppas. Tusentals sönderskjutna hus. Textilindustrin tillåts importera råvaror. Exporten stoppas. 2/3 av alla företag har tvingats stänga. Befolkningen nekas kontakt med vänner, familj och utbildning utanför Gaza. Gaza är stängt. 35 % av den brukbara jorden och 85 % av fiskevattnen har ockuperats för att upprätta buffertzoner. Buffertzonerna övervakas av skjutglada israeler. De har haft ihjäl 6 civila och skadat 50 de senaste 6 månaderna. Gazas befolkning berövas tillgång till el, vatten, jobb och fred.
   Bakom rapporten står Amnesty, Oxfam, Rädda barnen, Kristet bistånd och Medicinsk hjälp till palestinier. ”Ingen förändring i Gaza”, säger Blair som företräder EU, FN, USA och Ryssland. Israels illegala blockad måste hävas. Källa Guardian 2010-11-30.
   Men vad förmår de mot Israel? Obama lär inte skicka något hangarfartyg.

V i Lunds kommun: Erfarenhet och viss förnyelse av Gr

Som det framgått av dagstidningarna fick Vänsterpartiet, trots en liten valförlust, en hygglig utdelning när den kommunala oppositionen fördelade sina poster. Partiets förhandlare har tydligen varit duktiga men de andra partierna har nog också uppskattat V-representanternas insatser i nämnder och styrelser.
   Tidigare har Mats Olsson omvalts till kommunstyrelsen, med Hanna Gunnarsson som ersättare. I lördags nominerade partiföreningens medlemsmöte till de övriga uppdragen med följande resultat:
Byggnadsnämnden: Angelica Svensson, ersättare Anders Örbom
Tekniska nämnden: Per Woin, ersättare Ann Schlyter
Miljönämnden: Stefan Olsson, ersättare Sirwan Dabagh
Utbildningsnämnden: Daniel Stolt, ersättare Felicia Bromée
Barn- och skolnämnd Lund: Helene Alpfjord och Gösta Eklund, ersättare Ibrahim Kakahama
Barn- och skolnämnd Öster: Eleonor Pavlov, ersättare Erik Svensson
Kultur- och fritidsnämnden: Saima Jönsson, ersättare Lena Kronberg
Socialnämnden: Olof Norborg, ersättare Bengt-Göran Paradis
Vård- och omsorgsnämnden: Lars A. Ohlsson, ersättare Daniel Engelbertsen
Servicenämnden: Nita Lorimer
Kommunrevisionen: Nilla Bolding
Valnämnden: Ellika Sevelin
Kommunala p-bolaget: Gunnar Sandin
Kommunala bostadsbolaget: Clas Fleming
Kraftringen (Lunds energi): Ann Schlyter
Renhållningsstyrelsen: ersättare Sven-Inge Cederfeldt
VA Syds förbundsfullmäktige: ersättare Lars A. Ohlsson
Nämndemän tingsrätt: Ingrid Ridbäck, Maja Stolt, Azeb Wittzell
   Det cirka tretti deltagarna diskuterade flitigt men utan hårda ord. Av tidigare års motsättningar mellan nytraditionalister och modernister märktes inget. De förras talesmän har på ett eller annat sätt försvunnit medan några av de senare återkommit: till partiet som Bengt-Göran Paradis, bara till uppdrag som Ann Schlyter – Lars Ohly står i vägen för ett förnyat medlemskap, säger hon. Men inte heller Lena Kronberg i Kultur & fritid är medlem, bara sympare.
   Valberedningens flesta förslag gick igenom men inte alla. De ville ha Ann Schlyter som ordinarie i hennes nämnd; i gengäld kom hon in i Kraftringen vilket inte var deras förslag. Azeb Wittzell slog ut deras kandidat som nämndeman – ett uppdrag där de villiga kandidaterna var ovanligt många.
   En hel del nya förvisso men åtskililiga 60+are och rentav någon 70+.

Marian Radetzki – falsk profet av Gunnar Stensson

"Trots en växande befolkning, allt högre levnadsstandard och ökande förbrukning är tillgången på resurser bättre än någonsin”. Påståendet kommer inte från Sarah Palin utan från Marian Radetski som lagom till miljökonferensen i Cancun kommer ut med boken Människorna, naturresurserna och biosfären, SNS förlag.
   Marian Radetzkis tidsperspektiv är kort. Oljereserverna räcker 45 år till, konstaterar han. ”Lägg siffran på minnet om du vill skingra din fruktan för peak oil.
   Varken han eller jag behöver således hysa fruktan. Om 45 år är vi döda. Men prisstegringen kommer innan oljan tagit slut enligt lagen om tillgång och efterfrågan. Så något kommer vi nog få uppleva, Marian och jag.
   Priserna på alla råvaror sjunker, skriver han. Men det innebär ju att prisnivån på den rika världens produkter ökar snabbare än priserna på Tredje världens råvaror! Det drabbar Tredje världen. En bra term för den prisrelationen är utsugning.
   Marian Radetzky hänvisar till historiska fakta. Hittills har det gått bra, sa mannen som föll från skyskrapan när han passerade näst nedersta våningen. Han bortser från de högcivilisationer som gått under genom miljöförstöring.
   Läs en genomförd analys av Marian Radetszkis destruktiva ideologi i Alf Hornborgs Myten om maskinen s. 40-44!

Inför skidskyttesäsongen av Lucifer

När jag utbildade mig till politisk krönikör/kåsör så var mina främsta läromästare engelska politiska journalister. Det utmärkande för deras krönikor var att de blandade högt med lågt, trivialiteter med djupsinnigheter etc. Mest lärde jag mig nog av Kingsley Martin, i många år chefredaktör för New Statesman. Hans krönikor började oftast med några kommentarer till hur det var med rosorna i trädgården, detta innan han gav sig på att säga elakheter om Gaitskell, Benn eller vem de nu var.

Många medaljer blir det
Alltså har jag inga som helst problem med att tala om det plågsamma i att säsongen nu har börjat för skidskytte och ishockey. Vad gäller skidskytte är det förstås en militär verksamhet som länge förblev just militär. Själv tvingades jag utöva den på vinterutbildning i Ångermanland på 1950-talet och jag kan berätta att det var inget nöje. Vilka krafter som drivit fram den till tv-skärmarna på 80-talet nu har jag ingen aning om, men de tycks vara starka. Det finns fyra-fem olika sätt att starta, och varierar gör också skjutsätten och så tävlar herrar och damer var för sig. Ja, det blir förstås ett femtiotal olika kombinationer med möjlighet att för var och en dela ut medaljer med åtföljande TV-intervjuer och kringsnack. Säsongen har just börjat och pågår väl fram till maj. Vad har man gjort för att förtjäna detta?

Byggmästarnas favorithobby
Till detta kommer så ishockey, såvitt jag förstår ett sätt att visa upp organiserad brutalitet av typ gladiatorspel för en lysten allmänhet, förvånansvärt ofta med många medelålders kvinnor. Jag hoppades länge vi skulle slippa se det i den här landsändan med tanke på dess sviktande isar, men det tycks vara en favoritsport för byggmästare som har för mycket pengar och sådana finns både i Malmö och Lund. De sätter upp fula hockeylador ”gratis” för kommunerna, men passar i själva verket på att samtidigt tillskansa sig en massa byggrättigheter. Politikerna går ofta på det. Här finns dock glädjeämnen: det går i regel illa i seriesystemen för deras hopköpta ishockeylag varvid publikintresset mattas och man kan då hoppas på att deras lag går i konkurs och deras hallar förfaller. Men under tiden får man leva med ishockeyn, som har en prioriterad plats i sportnyheterna under mer än halva året. Sista hockeyslutspelen brukar äga rum i början på juni när man kunde ha trott att varje tanke på is och skridskor skulle vara fjärran. Men jag följer nu alltså Malmö Redhawks och gläds åt varje förlust.

På västfronten intet nytt
Jag ser ju nu att försvarsminister Tolgfors, den kände vapenvägraren, tillhör dem som har varit uppe på amerikanska ambassaden för att ta emot beröm. Bortsett från det menar jag att han är den sämste försvarsminister vi har haft och då inkluderar jag ändå raden av socialdemokrater. Det svåra med honom är hans sätt att utrycka sig, på samma gång blygsamt och bombastiskt. Det jag senast uppmärksammade honom för var att han nu trodde sig ha övertygande argument mot dem som har motsatt sig hans senaste reform. Som bekant slopades nu den allmänna värnplikten och ersattes med att system av kontrakterade yrkessoldater. Det är inget yrkesförsvar, sa han, vi har nämligen infört regeln att man får ha värvning i högst sexton år.  
   Alltså, om man någonsin kan ha använt termen legoknektar så är det väl rätt här! Hur var det under trettioåriga kriget, var det väl sällan legoknektarna höll i sexton år? För övrigt var väl många av dem då inhyrda på kontinenten. Det är ju ytterligare en möjlighet som globaliseringen ger, vi kan väl hyra stridsvana f.d. jugoslaver och att göra jobbet? Enligt Tolgfors blir de ju inga yrkesoldater.

Demokratiska läckor
Wikileaks är det senaste tillskottet vi har fått av möjligheter till publicering på nätet. Det är en god idé som har åstadkommit en del redan, t.ex för isländska bankskandaler. Det är urtypen för vad offentlighet kan göra för att fästa uppmärksamhet på missförhållanden. Det är därför vi t.ex har riks- och kommunrevisorer och mera allmänt i offentligheten en press med tryckfrihet inskriven i grundlagen. I det här fallet är det en amerikansk yrkessoldat som tyckte att skillnaden mellan vad hans land påstod sig göra och vad det faktiskt gjorde blev för stor. Närmast är det väl att jämföra med Daniel Ellsbergs publicering av Pentagonpapperna. Mycket riktigt har folk som Carl Bildt ställt sig upp och talat indignerat om hur den fredsbringande diplomatins möjligheter nu hotas. Andra säger att han sätter liv i fara. Ja, herregud. Det var samme kille som släppte ut den film där amerikanska helikoptrar skjuter ihjäl en hel grupp civila i Irak på gatan. Helikopterpiloterna förblir såvitt känt ostraffade, men killen som släppte ut filmen tycker amerikanska politker nu ska få dödsstraff eller fängslas för landsförräderi.

Amerikabrev
Avslöjanden om svensk-amerikanska kontakter lär väl nu dyka upp under ett antal dagar. Det trista är att vad som sägs kommer inte som några överraskningar. Urban Ahlins och Mona Sahlins Afghanistansnack på amerikanska ambassaden är precis vad man kunde ha väntat sig. Att USA:s ambassadör säger att Sverige är en hemlig supporter til Nato och att alliansfriheten numera bara är ljug är vad vi brukar säga inom vänstern.
   Det är många som tror att det är roligt att lyssna till erkännanden och att få rätt i sina omdömen, men det är det sällan. Det är tråkigt och ibland just plågsamt. Vad ska man göra? Borde det inte finnas folk som inte nödvändigtvis står till vänster men som står för humanitet och för Sveriges oberoende?

Lokalt: fallet Helmfrid
Ja, det finns saker att säga också¨lokalt. Moderaterna i Lund är nu så styva i korken och sitter med så säker majoritet att de anser sig kunna bära sig åt hur som helst. Deras senaste grej, att vägra ett S-kommunalråd deltagande i Lunds viktigaste politiska organ, är ett tecken i tiden och vi får nog återkomma till det. Det är Mats Helmfrid (m) som har hållit i yxan. En möjlighet är förstås att de är sura över att inte oppositionen applåderar de kraftfulla lönehöjningar de har beviljat sig själva. Jag har sett Helmfrid i kommunala sammanhang i 30 år och han är ingen stark och självständig figur så det finns nog andra krafter bakom. Allmänt är det anmärkningsvärt att moderaterna bara har folk i klassen Helmfrid och Avenborg att komma med till centrala poster
   Jag tror inte heller att de borgerliga kollegorna är så entusiastiska för den valda linjen. Men de är så försvagade av valresultatet och i folkpartiets fall också av de lokala skandalerna att de inte vågar sätta sig upp mot moderaterna. Det är en trist historia och det känns inte så muntert precis att gå på fyra år till med detta trista gäng.

Nostalgi: högerextremismens politiska vapen
av Gunnar Stensson

Hedda, huvudpersonen i Sigrid Combüchens roman ”Spill” råkar möta en grupp uniformerade SA-män vid floden Spree, när hon tillsammans med sin kusin Daisy besöker Berlin sommaren 1937. Det är nära den plats där Rosa Luxemburg mördades och hennes kropp kastades i det svarta vattnet. Hedda försöker stiga åt sidan men ramlar i den regnvåta grässluttningen. Ett par artiga SA-män hjälper henne upp. Pinsamt. Efteråt kommenterar hon nazistpartiets och SA:s kampsång  Horst-Wessel-lied: ”Deras kampsång hade en sekvens som kommenderade gatan fri för bruna bataljoner. Daisy svarade att det lät som en beskrivning av bullrig diarré, vilket också var vad de där typerna var.”
   I den svenska riksdagen sitter sverigedemokrater som på interna fester nostalgiskt brukat sjunga den svenska översättningen av den gamla nazihymnen.
   Mårten Dunér känner tydligen inte igen den trots att den fungerade som Nazitysklands andra nationalsång. Ändå såg jag till att få med frasen  ”SA marschiert”. SA – Sturmabteilungen. I stället svamlar han om att jag skulle ha en förkärlek för tyska marscher i allmänhet.
   Den lilla artikeln handlar om högerextremismens musiksmak, inte Gunnar Stenssons.
   Jag fruktar att MD vare sig har förstått de citerade fraserna i vad jag kallat Ku Klux Klan-sånger, som ju förespråkar en återgång till slavsystemet i den amerikanska södern, eller den imperialistiska ideologi som uttrycks i Marine-hymnen.
   Andra är skarpsyntare. Redan direkt efter det andra världskriget skildrar Norman Mailer  framväxande amerikansk fascism i ”De nakna och de döda”.
   Jag tror inte Sverigedemokraterna sjunger Horst-Wessel längre. Den nostalgin funkar inte. Däremot styr de ut sig i folkdräkter och använder sig av hembygdsrörelsen och folkmusiken. De läser gammal svensk poesi
på Dramatens trappa för att manifestera svensk kultur till skillnad från entartete Kunst, som Goebbels brukade uttrycka det. De tycker kanske det vore att gå för långt att ställa till med bokbål på modern poesi, men de använder medvetet nostalgin som ett vapen, fångar upp känslor och stämningar som många oreflekterade människor bär på.
   Och de är inte ensamma. Höger- extremister i hela världen utnyttjar folks nostalgi på samma sätt  För ett år sedan lurade de schweizarna att förbjuda minareter. I New York piskar de upp opinionen mot ett moskébygge. Att Pia Kjaersgaard förvandlat dansk kultur till en sorts aggressivt Skansen, kan väl inte ha undgått någon. Inte heller att aggressiva nostalgiker idag bestämmer Israels politik, bland annat sjungande den socialistiska kibbutzrörelsens gamla sånger. Islamismen utnyttjar på samma sätt sharia-nostalgin.
   Just nu är den nostalgiska Tea Party-rörelsen världens kanske farligaste och starkaste högerextrema rörelse. Den talar om frihet, tro, rätten att bära vapen och patriotism. Den bekämpar sjukreformen och miljörörelsen. Den skulle mycket väl kunna begagna sig av den sång av Woody Guthrie om en hjälte i slaget om Atlanten som Mårten Dunér nostalgiskt hänvisar till på samma sätt som Dansk Folkeparti begagnar sig av demokratiska ikoner som Kaj Munk och Grundtvig.
   De individer som dirigerar dessa rörelser är inga idioter. De är cyniker med ett mål. Bakom Tea Party-rörelsen står det militärindustriella komplexet, oljekapitalet och storfinansen. De kontrollerar massmedia. Tea Party-rörelsens fotfolk är förtvivlade, förvirrade och fördomsfulla vardagsamerikaner i en nödsituation som de inte förstår men som liknar det tyska folkets på 1930-talet då de anslöt sig till en rörelse som utlovade socialism och nationalism för rena arier.

Tänk om ni alla låg över medel! av Stig Henriksson

(Först publicerad i VLT 30 nov)
Min gamla lärares önsketänk föresvävar mig när jag tänker på lyx. Lyx tror jag innehåller tre delar. Det första är att det förstås ska vara något för en person eftersträvansvärt; goda cigarrer, fina parfymer, choklad eller champagne. Det andra är att det gärna ska vara synligt; den röda sportbilen eller den fotsida minkpälsen blir häftigare om den fångar omvärldens förmodat avundsamma blickar. Det tredje är just att det inte ska vara förunnat alla. Det är inte mycket till lyxkänsla om kreti och pleti – detta fina uttryck för ringaktning mot andra hämtat från hebreiskan och syftande på folkslagen keretéer och peletéer – också har tillgång till lyxartikeln.
   Det kan vara svårt att erkänna, men jag tror njutningen av lyx alltsomoftast beror både på lyckan att ha, men också glädjen i att alla andra inte har. I våra bästa stunder unnar vi förstås alla våra medmänniskor livets goda, men då vill vi gärna själva ha klivit ett trappsteg till. Det blir som med turismen. Det allra mest eftersträvansvärda är den smultronställe som är oupptäckt av flertalet och därigenom orört av turismen. Dvs där turisten får vara ensam turist. Och när tillräckligt många har upptäckt charmen med denna plats så är tjuskraften i och med det borta.
   Idag finns samma lyxartiklar på alla flygplatser, alla hotellkedjor har likadana rum världen över och alla mat från hela världen finns i alla större städer. I teorin åtkomligt för alla om än i praktiken i alla fall inte hela tiden. Vad är då den lyx som är eftersträvansvärd, synlig och exklusiv?
   Ja, kanske är svaret nu att i-världens stora lyx är gammalt fattigfolks vardag. Ren luft, rent vatten. Tystnad och möjlighet till ensamhet. Men också spontant umgänge utan föregående kalenderkontroll. Naturligt mörker och sömn tills du vaknar. Att ha tråkigt utan något att roa sig med. Men hur synligt blir överflödet då? Ja, idag kanske lyxen ibland är att vara osynlig, oanträffbar och omöjlig att nå – ens med mobilen?

Med hund från Professorsstaden till Höje å 1937

"Hedda var ute med hunden.  Det var en dalmatiner som hette Quatrejamb, men kallades Tusse… Hon gick över åkrarna, långa backen ner till Höje å och hela vägen hem igen. En gång valde hon att gå under järnvägsviadukten och vidare på Trollebergsvägen, dit hon inte gärna gick utan hund.
   När de gick på åkrarna, med möllorna vid horisonten, med pilevallarna som hålsöm mot himlen (som hon läst det beskrivet), visade hunden vad som levde i markerna. En sork hoppade som en gymnast – hela kroppen sträckt och diagonal i luften räddade den sig in i ett häcksnår. En gång stötte de på en liten räv som sov i solen och den skulle varit dödens om inte Hedda haft hunden kopplad och själv varit stor och stark.
   Nere vid ån bodde några minkar som Tusse var lite rädd för. Hedda undrade om han såg att minkens ansikte var elakt.”
Sigrid Combüchen, Spill, Norstedts 2010.

Kulturtips

DET ÄR NU DET NYA
InSite spelar Line Knutzons "Det är nu det nya" på Bastionen 13 nov - 11 dec
Fre 03 dec kl. 19:00. Läs mer

Hamlet - Som det kan vara eller inte vara
1 2 3 schtunk ger William Shakespeares mest berömda pjäs: Hamlet. En upplevelse som bara 1 2 3 Schtunk kan ge dig! På Teater 23 1-5 dec.
Fre 03 dec kl. 19:00. Läs mer

Oskar Linnros (SE) LIVE
På Babel 3 december kl 19. Läs mer

Phönix (Danmark)
Moderna tolkningar av traditionell dansk folkmusik, 3 december kl 20 på Kong.
Läs mer

Rörelsens Scenkonstfestival - 3 dec
dans- och performancefestival på Inkonst 3-4 dec
Fre 03 dec kl. 12:00. Läs mer

Vem gråter för Jemma Blomhoff?
Tre dragspel och en tv, stora känslor, små ord och falska toner av och med Anna Gustavsson, Linn Hansén och Lina Ekdahl, på Inkonst 3 december kl 19.
Läs mer

Den girige av Molière.
Direktsändning på Biograf Spegeln från Dramaten lördag 4 december kl 19.00
Läs mer

Granen - teater Morianen
På Moomsteatern 4 och 11 december kl 14.00. Läs mer

Teaterimprovisation på Månteatern, Bredgatan 3 i Lund under hösten 2010.
Lör 04 dec kl. 19:00. Läs mer

Beches Brew
Bengt Berger flippar ut – igen! 5 december på Victoriateatern kl.13.
Läs mer

Damir Imamovic Sevdah (”Balkan/Bosnian Fado”)
På Inkonst söndag 5 december kl 20.00.
Läs mer

Messias-Sing-Along
G. F. Händels oratorium MESSIAS. I Sankt Johannes kyrka söndagen den 5 december kl 18.00. Läs mer
Operaintroduktioner på Spegeln - Don Carlos
på Biograf Spegeln 6 december kl 19.
Läs mer

Matkaravan - Julkaravan
med Hanna Tunberg och Linda Dahl
- smaka på våra nya matkulturer. Guidade turer runt Möllevångstorget. Jultema i december.
Tis 07 och ons 08 dec kl. 16:00
Läs mer

STÖDFEST FÖR ASYLGRUPPEN pres. Emil Jensen & Nour El-Refai
På Babel 8 december kl 20. Läs mer

Bil Aka Kora (Burkina Faso)
Traditionella rytmer från södra Burkina Faso med influenser från jazz, reggae och blues. På Kong torsdag 9 december kl 19.
Läs mer

HAMLET
National Theatre, livesänding på Spegeln, torsdag 9 december kl 20. Läs mer

Stanza 9/12
Stanza firar åttaårsjubileum med Birgitta Stenberg, Niclas Nilsson, norska Kristin Berget och musik av Mine To Keep. På Inkonst 9 december kl 20. Läs mer
 
Hela kulturcentralens program