2021-03-25

Ingen VB nästa vecka

 

  Påsklov nästa vecka. VB är tillbaka den 9 april.

Friday for Future alla fredagar

  

Varje fredag kl 12-14 samlas vi för klimatstrejk på Stortorget med Corona-avstånd eller för digital strejk. Från och med fredag den 20 nov och framåt kan vi bara vara åtta personer närvarande.           

Vår vid dammarna av Gunnar Stensson

Nu förbereder sig änder, sothöns, viggar, skarvar, stora och små doppingar, svanar och gäss för våren. Snart kommer honorna simmande i spetsen för dussintals ungar. Bläsänderna flyger till arktiska vidder.


 

Pollenmolnen virvlar kring alarnas och hasselbuskarnas hängen, videung glänser som bomull, knoppar på kastanj, bok, pil, körsbär, äppleträd, hagtorn och fläder sväller, liksom på snåren av nypon, björnbär, vinbär, krusbär och hallon.
   Lärkor drillar på dagen och koltrastar i skymningen. Snart kommer svalor, näktergalar och gökar. Duvor kuttrar och kråkor, råkor, kajor och skator kraxar och skrattar medan de flaxar kring bona i trädtopparna. Grodorna vaknar snart, njuter av solen i dammarnas klara vatten, krälar över varandra i kväkande högar och i maj myllrar grodynglen.
   I onsdags var det trandag och på natten smög tranorna in till barnen genom öppna fönster. Sedan var det våffeldags på vårfrudagen. Snart kommer påsken med gädda och ägg.
   Vintergäck och snödroppar har blommat en månad och nu börjar de första grågröna nässlorna synas i fjolårsgräset. Dags för nässelsoppan. Enstaka flugor och spindlar skymtar bland vissna fjolårstistlar. Snart kommer humlor, bin och trollsländor.

Utgången av fullmäktigemötet den 18 november blev som väntat. Reningsverket i Källby ska läggas ner. Då kommer det renade vattnet sluta att rinna genom dammarna och flyta ut och dämpa halten av kväve, fosfor och gifter i Höje å. Då kommer dammarna torka på sommaren, fåglarna försvinna till andra vatten och hur går det med grodorna?
 


 

Men förtvivla inte. Det dröjer. Dammarna kommer att finnas kvar minst ett decennium. Det finns tid för kamp. Våra vattenslukande toaletter kommer att utvecklas. Forskning och teknisk utveckling pågår redan i alla de delar av världen som inte har råd att spola så slösande som vi. Villkoren förändras snabbt. Se det som vår del av den nödvändiga kampen för liv och miljö mot upphettning och klimatkatastrof.
   Den kampen är svårare på många ställen i världen, i städer med förgiftad atmosfär, på arktiska isvidder, på tundror och i öknar och hav; med kolbrytning, oljefyndigheter, gruvor, kalhyggen, utfiskning och försurning.
   Så njut av våren tillsammans med alla de varelser och växter som vi delar jorden med , vandra eller cykla längs dammarna, med barnvagnar och rollatorer, kikare och kameror, hundar och barn. Livet segrar.

Därför överklagar jag beslutet om avstängning från fullmäktigemötet i februari av Ulf Nymark

Nu har jag överklagat fullmäktigeordförande Mats Helmfrids, beslut att förhindra mej från fortsatt deltagande under fullmäktigemötet den 18 februari i år. Bakgrunden till ordförandens beslut var att jag tillfälligt förlorat internetuppkoppling till det digitala sammanträdet.


 

Vad jag vill uppnå med mitt överklagande är framför allt att få utrett hur lagen ska tolkas. Kan en ledamot verkligen anses ha avbrutit sin tjänstgöring vid distanssammanträde på grund av ett kortvarigt tekniskt fel eller bristande kapacitet i kommunens tekniska utrustning? Hur kan då en ledamot som lämnar sammanträdesrummet och tar en halvtimmes kaffepaus under pågående förhandling vid fysiska sammanträden, ändå anses delta i sammanträdet? Kan en fullmäktigeordförandes avgörande om att en ledamot avbrutit tjänstgöringen grundas på overifierad information från okänd källa?
   Som skäl för sitt beslut angav Helmfrid att han fått meddelande om att jag inte kunde fullfölja sammanträdet på grund av strömavbrott. Helmfrid medgav senare under sammanträde att detta meddelande var felaktigt och att han inte visste varifrån meddelandet kom. Under alla omständigheter kom meddelandet inte från mej.
   Enligt kommunallagen kan en ledamot som ”har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av något annat hinder än jäv” inte återuppta tjänstgöringen under samma sammanträde. Men vad innebär det egentligen att avbryta tjänstgöringen?
   Sedan länge etablerad praxis i Lund är att ledamöter kan lämna möteslokalen under pågående förhandlingar för t ex kaffepaus, hämta en nypa frisk luft eller andra mer eller mindre trängande göromål, utan att för den skull anses ha ”avbrutit tjänstgöringen”. I dessa fall har ledamoten själv valt att lämna förhandlingarna. Lagens paragraf är formulerad som att det bör tolkas som att det krävs en aktiv handling eller aktivt ställningstagande från ledamoten för att avbryta tjänstgöringen. Men i mitt fall skedde avbrottet helt utan egen förskyllan. Och uppkopplingen var avbruten bara några få minuter.
   Om det är lagenligt för en ledamot att vara frånvarande från förhandlingarna för att flera gånger under ett sammanträde ta rundligt tilltagna kaffepauser eller prata i telefon utan att bli avpolletterad från mötet, men olagligt att komma tillbaka efter ett kortare avbrott i internetuppkoppling är det något fel på lagen.
Ulf Nymark, Kommunfullmäktigeledamot (MP)

Rapport från riksdagen av Hanna Gunnarsson

EU, ekonomisk politik, betyg i årskurs 4 och frågestund med försvarsministern 

Den här veckan har riksdagen fattat beslut om EU:s återhämtningsfond, där Sverige bidrar med 150 miljarder kronor för att hjälpa EUs medlemsstater för att återhämta sig efter pandemin. Vänsterpartiet (och Sverigedemokra-terna) röstade nej. Beslutet innebär att Sveriges riksdag säger ja till att EU tar ett stort steg mot en gemensam finanspolitik, och i det ingår möjligheten att ta in skatt. Vänsterpartiet är självklart emot detta! Vi ville också att återhämtningsfonden skulle bestå av pengar som lånas ut, inte ges i bidrag. Läs Vänsterpartiets motion här.

Under veckan har Vänsterpartiet presenterat vår ekonomiska politik på DN-debatt, och haft ett webbsänt seminarium om just den ekonomiska politiken. Läs och lyssna gärna! DN-debatt och semiarium med rubriken “Nyliberalismen är död” här.

Vänsterpartiet deltog även i debatt i Aktuellt om betyg i årskurs 4 (som Vänsterpartiet såklart är emot), där Daniel Riazat, utbildningspolitisk talesperson debatterade mot Liberalerna. Debatten är väl värd att se (man kan väl säga att Vänsterpartiet vann den…) och finns här (25:45 in i sändningen) och läs vår motion om just detta här.

Idag, torsdag, har jag och min partikamrat Håkan Svenneling, utrikespolitisk talesperson, varsin fråga till försvarsministern på riksdagens frågestund. Jag frågade om hur försvarsministern ser på kritiken mot beslutet att återetablera flera nya regementen på orter där det idag inte finns någon militär verksamhet och Håkan frågade om hur vårt samarbete med Storbritannien påverkas av att landet utökar antalet kärnvapenstridsspetsar. Se frågorna och hör ministerns svar här (klicka på våra respektive namn):Hanna Gunnarsson (v) , Riksdagsledamot, Lund  

Coronalogik av Göran Persson

Att försöka  följa nyhetsflödet är aldrig lätt men i pandemifallet är det nästintill omöjligt. Det verkar för mig som om alla krav på logik och begriplighet givits på båten. Nedan följer några exempel, den listan kunde göras mycket längre. Fyll gärna på den själv.

Skolsituationen i Sverige
Sedan årsskiftet har det varit påbjuden distansundervisning i gymnasieskolan. Sedan årsskiftet har smittspridningen minskat vecka för vecka. Tyvärr bröts detta för två veckor sedan och idag annonserade FMH att den ökar för tredje veckan i rad. Samma dag kallar regeringen till presskonferens och meddelar att restriktionerna mot undervisning på plats inte förlängs efter den siste mars. Jag kan inte hitta logiken i det, kan någon annan?

Pandemi?
Sedan mer än ett år har vi kallat virussituationen för en pandemi. Vad jag begriper innebär det att smittan är helt gränsöverskridande. Ändå handlar dagens nyheter om att EU och Indien vill att vaccin inte skall få passera dess gränser, åtminstone inte ut. Gör en vaccindos större eller mindre nytta mot en pandemi om den injiceras i en person här eller där? Jag kan inte hitta logiken i det, kan någon annan?

Oron över de ovaccinerade
Snart är alla de som FHM så vackert kallar de ”sköraste” vaccinerade. De som bor på särskilda boenden är klara och de med hemtjänst är långt på väg. Ganska ofta kan man läsa krav på att alla som jobbar med dessa grupper måste vaccineras eller avstängas från sina jobb. Detta anses då viktigare än friheten att själv få bestämma vad som sprutas in i dig. Vem är det dom skall smitta om nu vaccinet är så bra som man säger? Jag kan inte hitta logiken i det, kan någon annan?

Eftersom jag är en inbiten lyssnare på radioprogram-met Spanarna så har jag här de tre belägg som behövs för att bekräfta en uppställd hypotes och därmed bekräfta en utsaga om framtiden. Synd att jag inte hade nån sån från början. Vet inte om det gills att formulera den efteråt men här kommer den i alla fall. Viruset angriper hjärnans logikcentrum och det alldeles oavsett om man smittats av det eller ej.

Frankrike 2021 av Gunnar Stensson

Den  franska situationen påminner läskigt mycket om den amerikanska. En föråldrad konstitution. Ett tilltäppt politiskt system. En medborgerlig känsla av vanmakt. En framväxande vilja till auktoritära lösningar.
   Så avslutar Per Wirtén sin recension av Romaric Godins bok Klasskriget i Frankrike. (SDS 23/3).  ”En seger för Marine Le Pen i presidentvalet 2022 kan innebära slutet för drömmen om frihet för hela EU”.
   VB behandlade Godins bok för fyra veckor sedan under rubriken ”Staten och kapitalet” i nummer 6 den 26/2. Passa på att läsa om texten.

En skitig, skrämmande skildring av fransmännens upplevelse av vanmakt och hopplöshet får man i Michel Houellebecqs roman Serotonin, (pocket, Bonniers). Huvudpersonen Florent-Claude Labrousse är rik, medelålders, impotent, desperat, cynisk och dopad, en före detta tjänsteman i det franska jordbruksdepartementet som har givit upp efter att förgäves ha kämpat mot det industriella jordbruk som drivs fram av den globala nyliberalismens hänsynslösa krafter.
   Bokens slutskildring av en våldsam fransk jordbrukarrevolt som krossas med massivt statligt våld är magnifik – och djupt tragisk. Detta är verkligheten i det Frankrike som analyseras i Godins bok. En av de bästa nutidsromanerna!


Marine Le Pen and Emmanuel Macron

Pensionsoron: Så känner svenskarna inför sin pension

 

Ladda ner »

I slutet på 90-talet trädde ett nytt pensionssystem i kraft. Sverige fasade ut ATP:n till förmån för ett avgiftsbaserat system. De som går i pension nu får sin pensionsersättning beräknad helt enligt det nya systemet. När det orange kuvertet visar den bistra sanningen gror kritiken mot systemet, och det finns en genuin oro hos många ifall det kommer att gå att leva på sin pension. Hur oroliga är egentligen svenskarna för sin pension? Är man beredd att byta parti på grund av pensionsfrågan?
   Katalys har låtit ta fram en Novus-undersökning som visar att svenskarnas oro över pensionen är stor. Men inte bara det. Mätningen visar också att pensionerna är en avgörande politisk fråga. Stora väljargrupper uppger att det är stor chans att de skulle byta till ett parti som presenterade ett pensionssystem som gav högre pensioner för låg- och medelinkomsttagare. Ladda ner undersökningen för att ta del av samtliga resultat.
   Undersökningen är skriven av Lisa Gemmel vid Katalys och är en del av Byggnads och Katalys gemensamma pensionsprojekt En pension att leva på.
   Undersökningen lanserades med en artikel på DN-Debatt 25/3.           

OmVärlden

 Allt fler källor på Internet både i Sverige och resten av världen göms idag bakom betalväggar. Guardian från England är ett lysande undantag från detta. En annan betydligt mindre men nycket bra källa till information om vad som händer i världen är webb-magasinet Om Värden. Ett magasin som innehåller både nyheter och fördjupande intervjuer/reportage. Styrkan ligger framförallt i den senare kategorin.

 


Om Omvärlden - OmVärlden (omvarlden.se)
 

Vill du läsa initierade och medryckande artiklar, reportage och analyser om utveckling och globala frågor? Då ska du följa OmVärlden – Sveriges ledande nätmagasin om globala frågor.
   OmVärlden försöker hitta trådarna som binder samman världen. Vi berättar om arbetet för en bättre värld. Om ekonomi, politik och forskning. Om insatserna för att minska fattigdomen och skapa utveckling.
   OmVärlden görs av en oberoende redaktion med chefredaktören som ansvarig utgivare. OmVärlden ägs av Sida. För innehållet i artiklarna svarar ansvarig utgivare och respektive journalist och skribent. De åsikter som framförs ska inte ses som Sidas ­eller Sveriges officiella ståndpunkter.
 


Prenumerera! - OmVärlden (omvarlden.se)
 

Vill du ha mer kunskap och de senaste nyheterna om globala utvecklingsfrågor? OmVärlden är Sveriges ledande nätmagasin om globala frågor. En digital prenumeration på OmVärlden är gratis och kommer raka vägen in i din inkorg! 

Klimatkatastrofen kräver nytt ekonomisk-politiskt system av Gunnar Stensson

 Sedan 1990 styrs världen enligt ett nyliberalt paradigm som utgår från avregleringar, fri konkurrens, vinst och privat ägande. Paradigmet är på intet sätt nytt utan upprepar det ekonomiska system som rådde vid 1900-talets början och då ledde till första världskriget. Den annalkande klimatkatastrofen är ett större hot.
   ”All olja, allt kol, all gas måste bli kvar i jorden. Skövlingen av stora skogar måste ersättas av nyplante-ring. Samtidigt ska en växande befolkning födas. Tvingande globala bestämmelser kommer att erfordras och tunga sank-tioner måste kunna riktas mot den som försöker springa ifrån den gemensamma notan”, konstaterar Folke Tersman och Torbjörn Tännsjö i sin nyut-komna debattbok Folk & vilja.

Som första parti har Vänsterpartiet börjat utforma ett nytt omfattande ekonomisk-politiskt program för att möta denna nya verklighet.
   Nooshi Dadgostar, Ulla Hansson och Sandro Scocco presenterar några utgångspunkter i artikeln Ny ekonomisk politik krävs för Vänsterpartiet (DN Debatt 22/3).
   De konstaterar att det nyliberala paradigmet internationellt lett till ”fallande ersättningsnivåer i socialförsäkringssystemen, sänkta skatter på kapital, aktier, fastigheter och på höga
inkomster.”
   IMF som tidigare stött nyliberalismen tar nu avstånd från den och uttalar: ”Vi kan inte gå tillbaka till gårdagens ekonomi med långsam produktivitetstillväxt, stor ojämlikhet och förvärradklimatkris.”
   OECD:s generalsekreterare begär en ny ekonomisk berättelse. ”Denna nya berättelse kräver en tillväxtmodell som bygger på rättvisa löner, anständiga arbeten och förbättrad social dialog.” Den måste också vara miljömässigt hållbar.

Sverige fortsätter att styras av gårdagens förlegade ekonomiska principer. Det är dags för nystart, konstaterar skribenterna och presenterar tre huvudpunkter.
 1 En hållbar ekonomi förutsätter att staten kraftfullt agerar och reglerar. Den enorma utmaning klimatkrisen utgör förutsätter att statens roll att agera och reglera, och inte minst investera, ökar dramatiskt. Massiva investeringar krävs på en rad områden.
 2 Kunskapslyft för höjd produktivitet och jämlikhet. Kunskap, inte ojämlikhet, skapar utveckling. Sverige behöver kunskapslyft i alla delar, från förskola till forskning och hela livet. Kunskapstrappan måste vara öppen för alla.
 3 Starka och trygga löntagare leder till rättvisa löner och anständiga jobb. Löntagarnas förhandlingssituation har medvetet försvagats de sista trettio åren vilket lett till ojämlikhet och otrygga jobb.

Man kan givetvis diskutera och ifrågasätta punkter i den nya politisk-ekonomiska inriktning som föreslås, exempelvis begreppet ökad produktivitet i ett globalt läge som kräver minskad konsumtion. Det är just en sådan diskussion som nu inleds, inte bara inom V.
   Det som sker i regioner och kommuner måste omprövas på samma sätt. Lokala beslut och initiativ är avgörande, exempelvis när det gäller bostäder, bilism, järnvägar och flygplatser. Och reningsverk.
   Inte minst gäller det skolan som försvagats och segregerats när privat vinst och sekretess överordnats kunskaper och jämlikhet. Skolminister Anna Ekström vill ha en offentlighetsprincip för de fria skolorna och en skolpeng som är rättvist konstruerad, samt statliga satsningar i eftersatta områden.
 


Se presentationen på Facebook »
 

Vänsterpartiets nya ekonomiska politik innebär betydande reformer under rådande kapitalistiska förutsättningar – vi lever i en global kapitalism där Kina är på väg att bli den starkaste agenten - men på sikt måste kapitalismen överges och ersättas av den ”sociala demokrati” som allt fler samhällsanalytiker förespråkar, och som kanske är mest genomtänkt gestaltad och analyserad  i Martin Hägglunds Vårt enda liv.

Procentundran

 

M och KD förlorar, SD och V vinner.
Var SD:s nya stöd kommer ifrån är lätt att förstå.
Men V då?