2021-03-25

Coronalogik av Göran Persson

Att försöka  följa nyhetsflödet är aldrig lätt men i pandemifallet är det nästintill omöjligt. Det verkar för mig som om alla krav på logik och begriplighet givits på båten. Nedan följer några exempel, den listan kunde göras mycket längre. Fyll gärna på den själv.

Skolsituationen i Sverige
Sedan årsskiftet har det varit påbjuden distansundervisning i gymnasieskolan. Sedan årsskiftet har smittspridningen minskat vecka för vecka. Tyvärr bröts detta för två veckor sedan och idag annonserade FMH att den ökar för tredje veckan i rad. Samma dag kallar regeringen till presskonferens och meddelar att restriktionerna mot undervisning på plats inte förlängs efter den siste mars. Jag kan inte hitta logiken i det, kan någon annan?

Pandemi?
Sedan mer än ett år har vi kallat virussituationen för en pandemi. Vad jag begriper innebär det att smittan är helt gränsöverskridande. Ändå handlar dagens nyheter om att EU och Indien vill att vaccin inte skall få passera dess gränser, åtminstone inte ut. Gör en vaccindos större eller mindre nytta mot en pandemi om den injiceras i en person här eller där? Jag kan inte hitta logiken i det, kan någon annan?

Oron över de ovaccinerade
Snart är alla de som FHM så vackert kallar de ”sköraste” vaccinerade. De som bor på särskilda boenden är klara och de med hemtjänst är långt på väg. Ganska ofta kan man läsa krav på att alla som jobbar med dessa grupper måste vaccineras eller avstängas från sina jobb. Detta anses då viktigare än friheten att själv få bestämma vad som sprutas in i dig. Vem är det dom skall smitta om nu vaccinet är så bra som man säger? Jag kan inte hitta logiken i det, kan någon annan?

Eftersom jag är en inbiten lyssnare på radioprogram-met Spanarna så har jag här de tre belägg som behövs för att bekräfta en uppställd hypotes och därmed bekräfta en utsaga om framtiden. Synd att jag inte hade nån sån från början. Vet inte om det gills att formulera den efteråt men här kommer den i alla fall. Viruset angriper hjärnans logikcentrum och det alldeles oavsett om man smittats av det eller ej.

Inga kommentarer: