2014-09-25

Septembervandring

Söndagen 28 september vandrar vi i St Lars igen. Vi träffas kl 14 vid Vårdcentralen. Vi ska jämföra bevaringsplanen för St Lars med verkligheten. Det är ett sätt att se på utvecklingen.
   Det blir en kort behaglig promenad och vädret blir vackert.

Byalagsmöte

Måndag den 29/9 2014 klockan 19 i ABFs lokal, Sunnanväg 14
Dagordning:
 • Formalia. Protokoll och dagordningsförslag.
 • Rapporter om Klostergårdsfesten och inspektionen av hur bevaringsplanen för St Lars tillämpas.
 • Servicebussen till vårdcentralen. Vad händer? När?
 • Träffpunkterna för de äldre. Vad händer? När?
 • Medborgarförslag.
 • Övriga frågor.
 • Mötet avslutas.
Alla Klostergårdsbor är välkomna att delta i mötet och komma med synpunkter och förslag!
Gunnar Stensson

Veckans Per T av Lucifer

Jag vill förstås inte göra Per T. besviken genom att inte uppmärksamma vad han skriver om oss. Jag tror att våra kommentarer är viktiga för honom och då ställer man gärna upp. I söndags ansåg han Vänsterpartiet  vara en ”hemvist för diverse ”nackskottsentusiaster”.  En viss variation i språkbruket alltså, var det inte ”folkmordsnostalgiker” han kallade oss senast?
   Vi återkommer säkert.

Sol, tak och grönska av Ann Schlyter


 
Molningt, kallt och blåsigt var det i måndags då en solpanelanläggning invigdes på ett tak på Maskinteknikhuset, LTH. Men det värmde mitt feministiska hjärta att alla tre invigningstalarna var kvinnor: Kerstin Lindberg Göransson VD Akademiska Hus, Sylvia Michel D Kraftringen och Ariane Bischoff från LG som levererat pnelerna.
   850 kvadratmeter panel av en sort som påstods bättre än andra paneler ta vara på lågt solstånd och reflexer från underlaget och därmed ge 20 procent mer energi. Även den kalla måndagen producerades el. som levererades till Akademiska Hus elnät.
   Kommunägda Kraftringen och Lunds kommun har varit involverade genom att solpanererna ingår som ett ett delprojekt i ”Hållbar kunskapsstad”, och har fått bidrag från Delegationen för Hållbara städer.
   Takprojekten är viktiga för framtiden. Kraftringen har producerat en karta som visar vilka hus som är lämpliga för solpaneler även på privat hus, och ger stöd och råd vid installation.
   Det borde inte få byggas nya tak i Lund utan krav på solpaneler eller på växtlighet. Med sedum eller annat grönt kan man minska regnvattenmägnden som belastar reningsverken. Men med den nya plan- och bygglagen som alliansen drivit igenom, kommer det antagligen inte att finnas några möjligheter för kommunen att ställa krav på byggherrarna.

Palestinier i Israel portas från bostäder
av Gunnar Olofsson


 
Israels Högsta domstol har fastslagit att medborgare mycket väl kan portas från att bo i vissa samhällen i Israel. Enligt den så kallade ”Admission Committees Law”, antagen av parlamentet 2011, kan invånarna i ”små samhällen” rösta bort individer och familjer som bedöms ”olämpliga för det sociala livet i gemenskapen” - av kulturella, etniska eller andra skäl. Godtycket är mycket stort. Lagen, som omfattar omkring 434 samhällen eller runt 43% av de bebyggda områdena, används i praktiken för att filtrera bort Israels icke-judiska medborgare – eftersom dessa bland annat anses sakna ”sionistiska visioner”.
   I dagsläget kontrolleras endast omkring 2,5% av Israels yta av någon palestinsk planeringsmyndighet. Mycket av jorden administreras av den Judiska Nationalfonden – som inte upplåter mark till icke-judar. Eftersom de palestinska, icke-judiska, medborgarna idag utgör minst 20% av befolkningen i Israel, ökar trångboddheten allt mer och palestinierna – som officiellt har samma ställning som alla andra israeliska medborgare – hänvisas till allt mer tättbefolkade områden med sämre bostäder, skolor, kommunikationer och infrastruktur än de judiska medborgarna.
   ”Admission Committees Law” är inte unik. Idag finns över 50 lagar i Israel som aktivt diskriminerar icke-judar. Enligt människorättsorganisationen Human Rights Watch ägnar sig Israel åt att ”sanktionera diskriminering”, och den ansvariga för Mellanöstern, Sarah Leah Whitson, konstaterar att Israels Högsta domstol nu ”missat en chans att avskaffa en lag vars anhängare söker tillåta judiska gemenskaper att hindra palestinska israeler från att bo bland dem”.
   Sistlidna helg deltog Sveriges demokratiminister Birgitta Ohlsson i en så kallad ”Kippavandring” i Göteborg mot diskriminering av judar. Det hade kanske varit klädsamt om demokratiministern också, vid åtminstone något enda tillfälle under sin tid som minister, hade markerat mot judars diskriminering av icke-judar i Israel, mot de återkommande övergreppen av den judiska regimen mot Gaza – och mot vissa svenska gruppers stöd för denna politik.

Pusselbitar av Gunnar Stensson

Maria Küchen
I onsdags anklagades psalmsjungande kristna för att de protesterat mot nazisterna i Jönköping första maj.  Brottsrubriken var ohörsamhet mot ordningsmakten. Maria Küchen var där (SDS 25/9).
   Hon har tidigare fördömt Sverigedemokraternas rasistiska valpropaganda och ifrågasatt nazisternas rätt att demonstrera i Limhamn.
   Klarsynt och modigt!

Patrik Svensson
Sök upp hans artikel ”Tänk på Gaza, Lady Gaga”. Han påminner om att den israeliska statens krigsbrott är kända av alla och argumenterar för BDS-rörelsen som tillkom 2005 och verkar för bojkott, desinvesteringar och sanktioner mot den israeliska staten. Han beskriver också hur Israel köper journalister genom erbjudanden om boende, konsertprogram och sightseeing.
SDS 21/9

Edward Snowden och den repressiva liberalismen
Som alla vet har Edward Snowden tilldelats det alternativa Nobelpriset Right Livelyhood Award. Alla vet också varför.  Det skulle som vanligt tillkännages i UD:s pressrum idag. Sedan ska priset delas ut i Riksdagshuset.
   Men Carl Bildt stängde UD. Han portade redan i somras Edward Snowden från en internationell internetkonferens i Stockholm. Under decennier har Carl Bildt gjort drängtjänster åt USA.
   FP-politikern Allan Widman framträdde i morse i TV och påstod att Edward Snowden bröt mot USA:s demokratiska lagar och gick Rysslands ärenden. Han var mycket upprörd och mycket illa informerad.
   VB-läsarna får säkert mycket mer information om Snowden och skandalen kring Right Livelyhood Award från andra medier under de närmaste dagarna. Vi kanske återkommer. 
   Valutgången kanske på sikt befriar oss från både Bildt och Allan Widman.

PS. Mot Allan Widman hyser jag gammalt groll sedan han på 1990-talet i sin roll som kommunalpolitiker stängde biblioteksfilialen vid Heleneholmsskolan i korsningen Ystadvägen-Munkhättegatan i Malmö. Vi anordnade ett protestmöte. Björn Ranelid kom. Vi häpnade över hans retorik, men den hjälpte inte den gången.

Sex timmars arbetsdag! av Gunnar Stensson

Malmö kommun bör... införa sex timmars arbetsdag i den egna verksamheten. Det är ett sätt för Malmö kommun att jobba för mänskliga rättigheter som hälsa, fritid och rätten till arbete med sunda och goda arbetsvillkor.
   Så skriver Linda Hiltmann och Katerin Mendez, F!, nyvalda ledamöter i Malmö kommunfullmäktiga. Sydsvenskan den 16/9.
   Det är förstås inte bara F! som driver kraven på sex timmars arbetsdag och mänskliga rättigheter utan också V, MP och stora delar av S.

Mats Skogkär, Sydsvenskans alltid vaksamma bandhund, avger omedelbart ståndskall. Hör bara:
    ”Att ekonomi inte är F!s starka sida är däremot inget missförstånd. F!s mål är att minska både produktion och konsumtion (en självklar nödvändighet på ett jordklot med sinande resurser, VB:s anm)... Arbetstiden i kommunal verksamhet ska sänkas till sex timmar med bibehållen lön. Alla anställningar ska vara fasta och på heltid. Löneläget ska höjas generellt, bemanningen ökas. Medborgarlön ska införas på prov. Kollektivtrafik ska vara avgiftsfri.” SDS 23/9.
   För Mats Skogkär är ekonomi ”den neoliberalt inspirerade så kallade nödvändighetens politik som är dikterad av den Europeiska centralbanken och Angela Merkel i förening” (formuleringen lånad från Carsten Jensen, SDS 21/9).
   Det är just det ekonomiska systemet som orsakar sociala klyftor i Sverige som i alla Europas länder och omöjliggör nödvändiga reformer. Vi kräver en annan ekonomisk politik.

Lika dum och inskränkt, fast kanske inte lika aggressiv, var jag också när femdagars-veckan infördes för lite mer än femtio år sedan. Jag undervisade i svenska, historia, samhällskunskap, geografi och gymnastik på Axevalla Folkhögskola utanför Skara. Dessutom var jag föreståndare för en paviljong med 20 kvinnliga elever. Ett antal stränga regler gällde.
   Anders Schmidt, den blivande FP-politikern och EU-parlamentarikern, var son till skolans rektor Torsten Schmidt och kilade omkring mellan skolbyggnaderna.
   En stor andel av eleverna planerade att utbilda sig till sjuksköterskor, poliser och småskollärare. Inträdesproven till utbildningarna ägde rum efter vårterminens slut. Undervisningen styrdes i hög grad av tidigare inträdesprov som vi hade tillgång till. Många av våra elever kom in; de utgjorde en begåvningsreserv med stora ambitioner. Jag träffade senare såväl poliser som sjuksköterskor som jag undervisat i svensk grammatik.
   Under hela min skoltid som elev och lärare hade vi jobbat sex dagar i veckan, ofta till fram på eftermiddagen på lördagarna. Jag hade svårt att se hur det kunde vara annorlunda.
   Femdagarsveckan infördes i svensk skola i samma veva som grundskolereformen. Femdagarsveckan gällde inte bara skolan. Alla skulle få fria lördagar.
   På Axevalla hade vi ambitiösa kursplaner, i princip samma som i den dåtida realskolan och samma som kom att gälla för grundskolans gymnasieförberedande linje. Skillnaden var att vi skulle klara av dem på två läsår i stället för fyra eller fem.
   Femdagarsveckan innebar att vi skulle förlora en arbetsdag och ett läxtillfälle i veckan. Det skulle bli stressigare. Undervisningens kvalitet skulle sjunka. Eleverna skulle få mindre chans att klara proven.
   Man försökte locka oss lärare – och alla andra – med att vi skulle få behålla lönen trots att arbetstiden minskade. Nåja, för en elevhusföreståndare i Axevalla folkhögskola fanns ingen fritid.
   Vi var misstänksamma. Hur skulle det gå med löneutvecklingen i framtiden? Var fanns ansvaret för svensk ekonomi? Ansvaret för skola, sysselsättning, produktion, handelsbalans?
   Ni känner väl igen Mats Skogkär? Många var Mats Skogkär när femdagarsveckan skulle införas.
   Hur det gick? Folkhögskolan anpassade sig lätt. Grundskolan, inklusive femdagarsvecka, höjde markant utbildningsnivån i Sverige. Vi började säga du i klassrummen. Produktion, export, sysselsättning och lön ökade snabbt. Några år senare stormade begåvningsreserven in på universiteten och friskade upp den unkna atmosfären i till exempel Lund.
   Svensk skolas kvalitet höjdes kontinuerligt – tills kommunaliseringen och friskolorna med det fria valet, skolpengen och riskkapitalbolagen började rasera den – och stänga ute den nya begåvningsreserven i de svenska förstäderna.
   En ny demokratisk skolreform är nödvändig.
   För femtio år sedan var jag lika dum och inskränkt som Mats Skogkär, som för resten inte ska bära dumstruten ensam. Han skriver ju bara detsamma som Anders Borg, Annie Lööf, Jan Björklund och Göran Hägglund har upprepat i veckor och månader.
   Nu måste vi komma vidare! Sex timmars arbetsdag kan vara ett första steg.