2017-11-16

Ingen VB nästa vecka

Nästa vecka tar vi ledigt så nästa VB kommer 1/12.
red

Var skulle jag... av Karin S.

Var skulle jag hamna i
sophanteringen
med mitt silikon och
radioaktiva jod.
Jag minns skogsplanteringar
där man doppade plantorna
i gift
innan de sattes i jorden.
Min far tackade nej
till sådana upptåg.
Frid över hans minne.


Händer i Lund

Tar kommunerna hållbarhet på allvar?
Föreläsning
Många kommuner och städer har ambitiösa program för att minska utsläppen och för att bli hållbara ur flera perspektiv. Vad menar de egentligen med sina utfästelser? Lunds kommun ska halvera utsläppen till år 2020, men gäller det bara de utsläpp som den kommunala verksamheten orsakar? Hur kan en kommun förmå sina medborgare att agera mer hållbart?


 
Magdalena Sivik är entreprenör med hållbar utveckling som drivkraft. Hon har undersökt hållbarhetsprogram i några svenska och utländska städer. Finns det goda exempel från andra städer i Sverige och globalt som kan kopieras och appliceras här? Hon kommer att diskutera frågor som vem som egentligen ska driva utvecklingen mot ett hållbart samhälle där den globala uppvärmningen begränsas till 1.5 C.

Denna föreläsning ingår i serien Klimat, miljö och hållbarhet på Lunds stadsbibliotek som är ett samarbete mellan Naturskydds-föreningen i Lund, Lunds universitets Hållbarhetsforum och Lunds Stadsbibliotek  Föreläsningarna äger rum i Stadsbibliotekets atrium med början kl. 18 och följs av en frågestund och möjlighet till diskussion.
Ingen föranmälan nödvändig. Varmt välkomna!
22 nov,18:00 - 19:30, Lunds stadsbibliotek, atriumgården

Stora Anita Linde-priset

Varmt välkommen till utdelningen av årets pris.
Årets Rausingpristagare Karina Klok och Tove Marling Kallrén, Makadam förlag, presenterar novellversionen av sitt Rausingföredrag ”Bokens framtid”. Författaren Björn Larsson kommer. Musik och överraskningar, Halvard Jenssen, Eira Bergman Jenssen, Lage Nordling och Röda Kapellet med Christina Merker Siesjö.
Efteråt går vi till restaurang På Skissernas, boka gärna bord, bord@paskissernas.se

Skissernas Museum i Lund
25 november 2017, klockan 1500

Alla är välkomna, sprid budskapet över slätten och världen!
Affisch »

En föredetting av Gunnar Stensson


 

Emmaus Björkå ligger i ett före detta glasbrukssamhälle i de milsvida skogarna mellan Älghult och Åseda, innanför före detta Älghults kommuns gränser.
   På 1960-talet besökte före detta frihetsledaren Robert Mugabe vid ett tillfälle Emmaus Björkå. Jag befann mig i Norrbotten då, men hade koll på vad som hände i min före detta hemkommun.
   Nu är Zimbabwes 93-årige snart före detta president Robert Mugabe inlåst i sitt hem. Militärens stridsfordon patrullerar gatorna i huvudstaden Harare. The times they are a´changing.
   Men Emmaus Björkå arbetar på. Emma Leijnse på Sydsvenskan har också arbetat där.

Liten tuva

ESS måste revidera förutsättningarna för utbyggnaden av centrala Brunnshög, därför kommer Strålsäkerhetsmyndigheten inte att kunna fatta ett beslut om beredskapszonerna. Då kan detaljplanerna hamna i beredskapszonen och då kanske aldrig livsmedelsbutiken och parken blir av.
   Det kommer som en blixt från klar himmel säger stadsbyggnadsdirektör Marcus Horning. Vi hoppas verkligen att vi inte kommer att behöva upphäva detaljplanerna, säger Kajsa Palo, enhetschef på länsstyrelsen. Vi kan arbeta med andra frågor parallellt, säger Marcus Horning.
Källa. Alexander Kuprijanko, SDS 16/11.

Gunnar Sandin i Svenskt översättarlexikon


 

Gunnar Sandin har nu - äntligen - kommit med i Svenskt översättarlexikon. Ett glädjande uppmärksammande, det är inte så vanligt att översättare av facklitteratur uppmärksammas där.
Läs artikeln »

Individualismen är ett ohållbart ideal - Kapitalismen är ett ohållbart system av Gunnar Stensson

Vår tids individbegrepp och det människoideal som är förutsatt i dagens politiska debatt är ohållbart. Entreprenören som dagens skolor förväntas producera. Individen som genom smarta manövrer ska göra sig en bostadskarriär. Kapa åt sig lite bättre lön än sina kollegor. Placera sina barn i en lite bättre skola än grannarnas barn. Hitta en pensionsfond som växer lite mer än genomsnittet.
   Men detta är inte hela bilden. För kommer man samma individ tillräckligt nära så är det tydligt att han inte ens styr över sig själv.
   Den liberala föreställningen om samhället som en sammanslutning av fria jämställda individer, rationella och autonoma, ansvariga för sina egna handlingar stämmer inte med hur samhället faktiskt fungerar och inte heller med lösningen på framtidens problem.
   Det gäller inte bara på Metoo-kampanjen och Paradisläckan utan också klimathotet och antropocen: mänskligheten håller på att förstöra sina egna livsbetingelser.
   Individualismen är ett ohållbart ideal. I förlängningen leder det till en Donald Trump, en Leif Östling, en Anders Borg och en Margaret Thatcher, som uttryckligen förnekade samhällets existens. Ungefär så skriver Anders Johansson i Aftonbladet 13/11.

Föreställningen att vi, människorna, är åtskilda från och överordnade andra levande varelser, växter och naturkrafter på jorden är ohållbar. Vi är en art som har spritts över planetens yta och växt okontrollerat tack vare bostäder, verktyg, vapen, jordbruk och industri.
   Nu håller vi på att förändra världssystemet, den känsliga balansen av krafter. Förutsättningarna för liv upphör inte, men blir annorlunda.
   Nyligen fick vi veta att mängden koldioxid i atmosfären ökat och nu är högre än någonsin. Samtidigt ökar utsläppen. Vår planet är ett rymdskepp. Om vi inte solidariskt ser till att världssystemet hålls i jämvikt kommer planeten att bli obeboelig.
   Antropocen av professorn i miljöhistoria Sverker Sörlin beskriver hur vi hamnade i detta läge. I boken visar han också den utveckling som lett till att största delen av koldioxidutsläppen och de andra destruktiva miljöförändringarna förorsakas av några få företag och en ytterst liten minoritet av superrika.
   Därför är en omfördelning av kapitalet, i världsmåttstock, en av de viktigaste miljöåtgärderna. Marx hade rätt i att kapitalet obönhörligen koncentreras i det kapitalistiska systemet. Enligt Oxfam äger de åtta rikaste individerna nu lika mycket som den fattigaste hälften av mänskligheten.
   Men Marx underskattade svårigheten att lyfta bort den härskande minoriteten, de åtta, och ta över kapitalet.

Kulturvandalsering av Ann Schlyter

I veckan revs ett av de sista små fattigmanshusen i Lunds stadskärna. Tänk att det ännu kan pågå en kulturförstöring som man trodde hörde sextiotalet till.
   Byggnadsnämnden fick i december förra året tillbaka ärendet efter att ha återremitterat det till stadsbyggnadskontoret för utredning i förhoppning att finna ett sätt att stoppa rivningen. Huset var rödmarkera i bevarandeprogrammet och var betecknat med ett w i stadsplanen från 1999, så man skulle ju kunna tro att det självklart skulle bevaras.
 


 

Men äganderätten är stark och mot fastighetsägare har en byggnadsnämnd inte mycket att sätta emot. Jag tycker ju att man skulle kunna ålägga en fastighetsägare som (medvetet) vanskött ett kulturhistoriskt värdefullt hus, att återställa det sten för sten och stå för de höga kostnaderna eller tvingas överlämna fastigheten till kommunen.  Men så är det alltså inte.
   Stadsbyggnadskontoret har i omgångar förhandlat med ägarnas advokat (själva lär de bo i Schweiz) om husets skick men ens inte lyckats få dem att leverera en avsiktsförklaring om ersättningshus på platsen. Enligt lagen får man inte villkora rivningslov.  Hade inte byggnadsnämnden givit rivningslov hade huset antagligen fått stå kvar tills det ramlade ihop. Det fanns inte så många val för byggnadsnämnden. Vänsterpartiet reserverade sig mot rivningsbeslutet i alla fall.
   Det behövs ett starkare skydd mot vandalisering av det gemensamma kulturarvet. Jag lade ut en bildserie av rivningen på Faceboksidan, ”Du vet att du är från Lund om…” och på mindre än ett dygn fick jag över 400 gillamarkeringar och massor med kommentarer.  Vi är många som sörjer.
 
 Foto: Ann Schlyter

Homage to Catalonia av Gunnar Stensson

För 80 år sedan, 1937, befann sig den ungefär 30-årige George Orwell i Katalonien för att ansluta sig till lojalistsidan och göra sin plikt i kampen mot general Franco. Hemingway och Malraux liksom många andra av den tidens intellektuella gjorde på samma sätt, men också några hundra svenska arbetare.
   George Orwell var inte kommunist utan revolutionär socialist. När han kom till Barcelona anslöt han sig till P.O.U.M., Partido Obrero de Unification Marxista. Han deltog i striderna på Zaragoza-fronten och fick en kula genom halsen. När han kom ut från sjukhuset var hans högra hand förlamad och han hade förlorat rösten, men han tillfrisknade så småningom.
   Orwell skrev en bok om sina erfarenheter, Homage to Catalonia. Det är en saklig ärlig skildring av kampen mot fascismen och motsättningarna mellan kommunisterna och övriga vänstergrupper. Han konstaterar att ryssarna befann sig i Spanien främst för att försvara Sovjetunionen.
   Jag påminns om boken och om George Orwell, en av min tidiga ungdoms förebilder, när dagens massmedia skildrar Kataloniens strävan efter frigörelse från Spanien. Jag bör kanske nämna att jag inte ser några skäl att stödja separationssträvandena.
   George Orwells viktigaste bok är klassikern 1984. Där beskriver han ett totalitärt samhälle som bygger på vad Trump kallar alternativa fakta. Krig är fred. Murar frihet. Rasister bra människor.
   Uppenbarligen tänkte Orwell på 2017 när han skrev boken, men tyckte att det var ett alltför avlägset årtal.
   På 1950-talet, när George Orwell dog, föreföll 1984 fortfarande ligga i en mycket avlägsen framtid. Men boken finns 2017, är aktuell och tillgänglig både på svenska och engelska, 33 år efter 1984.

Oktoberrevolutionen firad på nära håll


 

Oktoberrevolutionens 100-årsdag förbigick på de flesta håll med tystnad. Så inte på andra sidan Öresund. I Köpenhamn högtidlighölls minnet inom den danska LO-anknutna fackföreningen 3Fs byggsektion. 3F är Danmarks största fackförening. Inom 3F organiserar Byggegruppen murare, snickare, maskinförare, stenhuggare, asfaltläggare m fl. Den har över 60.000 medlemmar.
   Röde Horn spelade, förstärkt med några instrumentalister från Röda Kapellet. Oktoberkoret sjöng. Kubas ambassadör talade.I Köpenhamn högtidlighölls minnet
inom den danska LO-anknutna fackföreningen 3Fs byggsektion.

En god nyhet från Gaza

VB har skrivit mycket om Gaza. Det har varit skrämmande och dystra nyheter. För en gångs skull fick vi ögonen på en positiv nyhet därifrån.
 


 

First pineapple farm opens in Gaza
Sponsored by Dutch government, agriculture project intended to help Palestinian territory reach food self-sufficiency.
   Pineapples are being harvested in the Gaza Strip for the first time as part of efforts to help the impoverished Palestinian territory work towards food self-sufficiency.
   The fruit, for domestic sale, is grown in a 1,000 square meter greenhouse in the southern Gaza Strip town of Khan Yunis as part of a project sponsored by the Dutch government.
   Mussa al-Jadba, an agricultural engineer who supervised the project, told AFP they had cultivated pineapples “for the first time in the temperate Gaza Strip after we have created the environment and climate for their growth.”
   Two hundred and fifty plants have so far reached maturity with up to 4,000 expected to bear fruit throughout this harvest.
   The goal is to develop new crops to help Gazan farmers achieve self-sufficiency, Jadba added.
   “The Gaza Strip suffers fundamentally from salty water, which has encouraged the union to grow pineapples as they don’t need much water,” he added, referring to the agricultural union.
Källa: Times of Israel

66 år i skolan 69. Summering:6 av Den Gamle

Utvecklingen under 1990-talets första år fyllde honom med förhoppningar, framför allt på grund av att Eritrea blivit självständigt och Etiopien befriats från Mengistu-regimen. I Sydafrika hade apartheidsystemet brutit samman. Frigörelsen och demokratiseringen tycktes ha möjlighet att sprida sig till Kongo och andra delar av Afrika.
   Israels president Yitzhak Rabin och palestiniernas Arafat undertecknade Dayton-överenskommelsen efter förhandlingar ledda av den nye presidenten i USA Bill Clinton. Kanske kunde det leda till en rättvis fred. I stället blev Rabin mördad på ett fredsmöte och de som sympatiserade med mördaren tog över makten i Israel.
   Europa hade efter järnridåns fall inträtt i en ny historisk epok med helt nya möjligheter. Vaclav Havel blev president i Tjeckoslovakien och Lech Walesa i Polen. EU bildades och utvidgades. Efter en folkomröstning anslöt sig Sverige och lite senare flera forna öststater.
   V Lund var vitalt och framgångsrikt. Konflikten i demokratifrågan var historia. Arbetet i Utbildningsnämnden gav honom nya perspektiv på Lund. Internationella utskottet fick representera hela Skånedistriktet. Han sändes som delegat till ett fredsmöte i staden Schwerin i Mecklenburg.
   Högerextremismen i Skåne gjorde sig märkbar, framför allt efter den ökade invandringen av flyktingar från det forna Jugoslavien. Först var det Svin-Olle i Tomelilla. Sedan kom Ian och Bert, visserligen stockholmare men med anhängare i Skåne. De som skulle komma att grunda Sverigedemokraterna brukade demonstrera den 30 november. Men han oroade sig inte. Det där var väl bara en spöklik reminiscens från 1930-talet.

Men det fanns verkliga hot. Demokratirörelsen i Kina hade krossats på Himmelska fridens torg. Israel anföll Libanon och massakrerade palestinier i flyktinglägren Sabra och Shatila, visserligen genom ombud. Saddam Hussein invaderade Irak. Bush den äldre samlade en stor allians och besegrade lätt den irakiska armé som fått sina vapen av Reagan. De hårda sanktioner som infördes mot Irak drabbade främst civilbefolkningen.
   Ryssland hamnade i politiskt och ekonomiskt kaos. Höga sovjetiska tjänstemän utnyttjade läget till att roffa åt sig ofantliga rikedomar. De blev anonyma makthavare utan ansvar. Ett blodigt krig fördes mot utbrytarna i Tjetjenien. Den extrema nyliberala politiken ledde till massvält. Medellivslängden bland ryska män sjönk drastiskt. I de östeuropeiska länderna övertogs makten av konservativa, nationalistiska politiker. I Frankrike hade Front National framgångar.
   Det enda positiva var freden mellan IRA och protestanterna som äntligen slöts i Nordirland 1998 efter mångåriga förhandlingar. IRA:s Gerry Adams var den som främst bidragit till freden.
   Upplösningen av Jugoslavien ledde till inbördeskrig. Serberna begick folkmord på bosnier i Srebrenica, den värsta massakern efter andra världskriget. Sarajevo utsattes för mångårig belägring och civila marknader besköts. Nato bombade omgivningarna. President Radovan Karadzic anklagades för krigsförbrytelser.

Tillbaka till Eritrea. Kriget som inletts 1998 pågick i två år. Donald Boström rapporterade från fronten. Eritreas utrikesminister besökte Stockholm 1999 för att be den svenska regeringen om stöd. Han talade vid två stora opinionsmöten som samlade tusentals eritreaner.  Gränskriget kostade Eritrea otaliga människoliv, fler än under befrielsekriget. 2000 slöts vapenstillestånd och fredsförhandlingar inleddes. Medlarna avsåg att förmå parterna att acceptera den forna gränsen mellan länderna. Han försökte samla svenskt stöd för fredsuppgörelsen men opinionen i Sverige var inte längre intresserad.  Etiopien sa nej, och en osäker vapenvila förevigades, ungefär som den mellan Nord- och Sydkorea.
   Det fanns en eritreansk demokratisk konstitution. Han hade översatt den till svenska och tryckt den i tusen exemplar. I mars 2001 krävde femton ledande eritreaner i ett öppet brev att konstitutionen skulle genomföras efter en folkomröstning. En undertecknare var Eritreas utrikesminister som han träffat i Stockholm. En annan var hans vän ambassadör Adhanom.

Den 9 september 2001 förstörde Al Qaida World Trade Center i New York. Han såg den andra attacken i nutid. Han visste att detta skulle förändra allt. Men han kunde inte förknippa det med Eritrea. Från president Bush utgick ett påbud: den som inte är med oss är mot oss. Eritreas president Afeworki tog chansen. Han grep upphovsmännen till de femtons brev, inklusive utrikesministern som snart avled av diabetes. Han arresterade de eritreanska journalister som hade skrivit om brevet, inklusive Dawit Isaac. Han meddelade president Bush att han stod bakom honom. Det gjorde också Göran Persson. Så invaderade världen Afghanistan. Sedan dess är freden förlorad.