2019-03-07

Manifestation den 8 mars kl 17 på Stortorget


 Vänsterpartiet och Ung vänster samlas den 8 mars, den internationella kvinnodagen, på Stortorget kl 17. En del av kampen för ett jämställt samhälle.
   Vänsterpartiets huvudparoll är Lika lön för lika arbete! Hanna Gunnarsson är talare för Vänsterpartiet, Röda kapellet spelar.
   Feministiskt självförsvar kl 19.00 på ABF.

Friday for Future alla fredagar

 
Välkomna på demonstration för klimatet, varje fredag någon gång mellan 10- 13 på Stortorget.
 

Manifestation för klimatet på Stortorget
kl.10.00 den 15 mars

Den 15 mars kommer ungdomar strejka över hela världen från USA till Europa och Australien. Därför uppmanar vi alla lundastuderande ungdomar att lämna sin skola och bege sig mot Stortorget kl. 10.00 den 15 mars där vi ansluter oss till FridaysForFuture-demonstrationen som pågått sedan förra året och visar vårt stöd.
   Lunds ungdomar står tillsammans med Greta och ungdomar världen över för klimatpolitik på riktigt! Alla politiker och aktörer i samhället måste förstå att vi är mitt i en kris, en klimatkris, vilket kräver att vi handlar därefter. Det arbete som görs idag för att klara klimatmålen är inte i närheten av det som krävs. Desto längre beslutsfattare väntar med att inse detta desto större blir den börda som ni lämpar över på oss yngre generationer som måste städa upp efter er.
   Vi kräver minskade utsläpp NU och vi kräver det på ett rättvist sätt. Svenskarna är det 15e värsta folket i världen när det gäller klimatutsläpp per person, därför har vi också ett stort ansvar att minska våra utsläpp snabbt. För att nå 1,5 graders målet krävs ca 16 % utsläppsminskningar årligen med start i år. För detta krävs handling på internationell och nationell nivå men också att vi agerar lokalt. Världen kan inte vänta längre. Vi kräver KLIMATRÄTTVISA!
   Vi vädjar till alla som tar del av detta men inte kan delta i Lund startar ett likartat evenemang i sin ort. Ju fler aktioner, desto större chans till förändring!           

Välkommen till öppet hus - varje lördag!

Vänskapens hus
Bredgatan 19 i Lund


Vi börjar med servering kl 18.30.
Anföranden med diskussion varar från 19.00 till c:a 20.15.
Vi har en ramp (köksvägen) så huset är tillgängligt till första våningen. Välj då ingången genom porten till gården Bredgatan 21. Hörselslinga finns.

Öppet husprogram våren 2019
Lördag 9/3 Martin Nihlgård: Det nya landet - hur samhället förändras med Flyktingströmmarna.

Polskor och Protester


 

Röda Kapellet spelar folkets musik med gästande spelmän.
   Ludvig Nordgren dirigerar och Bengt Olle Bengtsson presenterar.

Martas café vid Lunds stadsbibliotek

Lördag den 16 mars 2019 kl. 17:00
Kassan och café öppet från klockan 16:30
Entré: 50 :- (endast kontant betalning)
Affisch »

Personfixering av Lucifer

Denna spalt som ju är känd för sin allmänna återhållsamhet ska den här gången med anledning av den annalkande våren, skippa alla hänsyn och hämningslöst kasta sig ut i personkult och personförföljelse.

Björklund!
Folkpartiet har bytt namn till Liberalerna och snart ska de byta partiledare också. Det är inte ofta vi här berömmer ledande personer i det partiet, men här ska jag ta chansen och säga några uppskattande ord om Jan Björklund. Vi lär inte vara så många som gör det, men det kommer mig icke vid.
   Jag uppfattar Björklund som en rak och hederlig politiker. Han är arbetargrabben från Skene i Västergötland utan större finess eller bildning. Hans dialekt vittnar om hans ursprung och han gör inga försök att dölja den. I brist på högre utbildning snodde han värvning, en vanlig lösning förr i tiden och det verkar ha gått bra. Han är väldigt långt från den sortens officerare jag har stött på och jag skulle kunna tänka mig, ja faktiskt, ha honom som kompanichef.

Listig flicka
Vilken kontrast han är mot kompanjonen i uppgörelsen med regeringen, den listiga flickan från Värnamotrakten Annie Lööf. Hon verkar vara en naturbegåvning i politiskt ränksmideri och har ytterligare stärkt sig genom juridikstudier. Det är lätt att förstå varför hon är populär i det egna partiet – hon lyckades pressa Löfven till det häpnadsväckande 73-punktsprogrammet – en prestation i klass med Hedlunds framgångar med grispremien på 50-talet. Men när hon talar är det klichéfyllt och malande.

Löfven ett svagt kort
Då kan vi gå över till S och regeringen. Jag förstår väl att Löfven var tvungen göra upp högerut för att bilda regering och då behövdes det kanske 73 punkter. Men vad jag inte kan förstå är hur S kunde acceptera de båda punkterna om bostadspolitik och arbetsrätt, För att inte tala om slopandet av värnskatten, Det innebär att tiotusentals höginkomsttagare var och en kommer att få ut en check på nästan 60,000 som present. Det var naturligtvis inte nödvändigt för S att gå med på det i regeringsförhand-lingarna med C.
   Det brukar påstås att Löfven som gammal fackföreningsman skulle vara en skicklig förhandlare. Men Löfven har aldrig suttit i några löneförhandlingar – han har varit ordförande och organisationsmänniska. Löfven är en usel förhandlare vilket han nu tydligt har demonstrerat. Löfven är därutöver en dålig debattör och kommunikatör och man frågar sig om S någonsin har haft en så dålig ledare.

Resten
Tja, vad ska man säga om de andra. Kristersson verkar väl vara en prydlig pojke som inte utgör någon fara för någon och han kommer förstås att snabbt bli utkonkurrerad på högerflanken av den okristliga och elaka KD-ledaren Ebba Busch Thor. Jonas Sjöstedt gör så gott han kan, men det räcker inte, han är för omständlig och tråkig. Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson gör sig bättre, han går hem som smör i solen och kommer förstås att i all stillhet äta mer på S-siffrorna.

Slutligen
Det är inget fel att göra en kompromiss. Men S har förstört bilden av sig själva genom att föra borgerlig politik. Det kommer att kosta på lång sikt.

Nu skövlas Vipeholmsparken av Ulf N

Nu skövlas resterna av Vipeholmsparken. Byggbolaget JM har börjat bygga P-hus och bostäder. Grönytor, buskar och de stora vackra träden ska ge vika för hus, parkeringsplatser, gator och en väg för genomfartstrafik.
   Bilden nedan visar det som till helt nyligen var en gräsplan (belägen längst i väster ut mot motorvägen) med spridda buskage. Planen fungerade nyttjades för rekreation och lek. Samtliga partier i Lund, utom Miljöpartiet, anser att det är viktigare att här lägga hus för parkering än att bevara det gröna.
 

 

Vipeholmsparken exploateras helt i strid med kommunens grönstruktur- och naturvårdsprogram som slår fast att parken utgör ett värdefullt inslag med stora träd och fina trädridåer som tillsammans med Hardebergaspåret har betydelse för den biologiska mångfalden. Vidare betonar programmet vikten av att Vipeholmsparken bevaras tillgänglig för allmänheten.
   Visst, de blir en och annan ny grönyta i området när husbyggena står klara. Men det blir en privatisering av det nya gröna, och Vipeholmsparken kommer att vara ett minne blott.

Stöd The Guardian av Lotte Möller


Gunnar Stensson uppmärksammar - med all rätta - The Guardian och dess nätversion, unik i världen (tror jag) genom att den inte har någon betalvägg. Och så är den journalistiska nivån skyhög, vilket alls inte betyder att den är tung att läsa. Tvärtom. Den blir lätt ett dagligt behov.
   Tilläggas bör emellertid att den med jämna mellanrum ber sina läsare att skänka pengar och att över en halv miljon gör det. Utan dessa gåvor skulle The Guardian inte klara sig, sa chefredaktören Katharine Viner i en intervju i höstas. Donationerna går oinskränkta till det journalistiska arbetet. Som tidningens ägarstruktur är uppbyggd finns nämligen ingen som kan göra någon vinst av den, varken aktieägare eller någon annan ägare.
   Alltså: gå in på deras sida och skänk ett belopp. Litet eller stort avgör du själv.

Från SS till SD

Frågan om återvändande krigsförbrytare till Sverige är inte ny.

Efter andra världskriget återvände ett par hundra svenskar som varit frivilliga i SS, en del av dem med kvinnor och barn.
   Ingen av dem dömdes för de förbrytelser de sannolikt gjort sig skyldiga till. Därför att det inte fanns tillräcklig bevisning.
   En av dessa SS-soldater ingick senare i den krets som startade ett nytt politiskt parti med det ironiska namnet Sverigedemokraterna.
Jan Guillou, AB 3/3

Träffpunkt för seniorer planeras vid Virvelvindsvägen i Klostergården av Gunnar Stensson

För sex år sedan blev den tidigare träffpunkten vid Vårvädersvägen trots protester nedlagd av det borgerliga kommunstyret. En vacker sommardag åt seniorerna sin sista gemensamma måltid under syrenerna intill Jörgen Fogelkvists ”Singlande slant”, som består av sju runda skivor av fartygsplåt från Kockums varv, målade i svart, vitt, gult och blått.
   Seniorerna protesterade förstås, men politikerna hänvisade till att Mötesplats Klostergården skulle bli färdig följande år och påstod att den skulle inrymma en mycket bättre träffpunkt. Många undrade varför man inte kunde vänta med nedläggningen till den nya var klar.
   När Mötesplats Klostergården följande sommar invigdes visade det sig att byggnaden inte alls hade plats för någon riktig träffpunkt för de seniorer, bara ett begränsat utrymme för förmiddagsföreläsningar. På somrarna var den stängd. Den senaste tiden har seniorträffarna där inskränkts till två gånger i veckan.
   PRO och Klostergårdens byalag agerade först för att verksamheten på Vårvädersvägen skulle återupptas. När den lokalen inte längre fanns att tillgå föreslog man andra lämpliga lokaler, t ex den som apoteket nu förfogar över i Klostergårdens centrum.  Tjänstemän kom och inspekterade och diskuterade, men ingenting hände eftersom politikerna vägrade släppa till pengar.
   De senaste åren har kommunen förfogat över en lokal vid Virvelvindsvägen som tidigare innehöll ett par förskolor. Man har fortsatt att låta den stå tom trots att man har betalt hyra.
   Tills nu. Nu har Vård och omsorgsnämnden äntligen beslutat att utrusta lokalen vid Virvelvindsvägen till en träffpunkt för seniorer i Klostergården och Järnåkra. Den ligger centralt i Klostergården, har tillgång till rum för olika verksamheter och, inte minst viktigt, ett kök. Den väntas bli färdig i sommar. Seniorerna i Klostergården är förväntansfulla.

Den kungliga kleptokratin av Bengt Hall

Thomas Lyrevik har skrivit en bok som borde väcka och uppröra massmedia, makthavare och allmänhet. Boken ”Den kungliga kleptokratin” handlar nämligen om hur kungen och kungafamiljen tillskansat sig en mångmiljardförmögenhet på skattebetalarnas bekostnad med hjälp av lurendrejeri, manipulation, korruption och en rad märkliga familjestiftelser utan offentlig insyn. Det är inga försiktiga ord författaren använder när han anklagar statschefen, hovet och makteliten: ” Det är korruption och maktmissbruk som kungahuset och hovet ägnar sig åt. Moraliskt handlar det om grovt förtroendemissbruk i form av bedrägeri, trolöshet mot huvudman, otillbörlig vinning, förskingring och ett spektrum av jävsoegentligheter som bland annat gränsar till klientilism, vänskapskorruption och nepotism”.

Lyrevik har under sju år ägnat sig åt att i detalj utforska hur det gått till och beskriver på 671 sidor hur symbiosen mellan kungafamiljen och den översta makteliten i Sverige ser ut och hur de berikat sig  Det har inte varit ett helt lätt arbete. Offentlighetsprincip, tillsyn och redovisningskrav och straffansvar är inget kungafamiljen behöver bry sig om.
   Lyrevik är inte vem som helst. En före detta makthavare med god inblick i statsapparaten. Förutom att ha varit statssek-reterare på kulturdepartementet och departementsråd på finansdepartementets budgetavdelning har han varit VD på Riksteatern.  Det är ett imponerande grävarbete Lyrevik ägnat sig åt. Med detaljerad skärpa och beundransvärd noggrannhet visas hur Carl XVI Gustaf, hans familj och hovet använder den svenska staten som privat kassakista. Bernadotter har i över tvåhundra år systematiskt tillskansat sig pengar, tjänster, egendom, avgifts- och skattefriheter. Kungafamiljens rikedom som under tvåhundra år byggts upp av offentliga medel, skattepengar, donationer och bidrag från företag har investerats i juveler, konstverk och antikviteter. Lyrevik kallar det för ”lösöresstrategin”. I det dolda har en mångmiljardförmögenhet byggts upp som faller ut den dag familjen inte längre är statsbärande. En slags försäkring för den dag republikkravet blir aktuellt.
 
Boken beskriver också hur kungafamiljen och hovet i skydd av brist på insyn och straffansvar smörjer makteliten och sina förmögna vänner med bostäder, mutor och olika utmärkelser. De där uppe betygar sin trohet till varandra. Överhet och underdånighet manifesteras i monarkin.
   ”Den kungliga kleptokratin” är en diger lunta som inte är helt lättläst med massor av källhänvisningar och dokumentation. Den borde bli en väckarklocka för alla som viftar bort republikkravet med att det är en oviktig fråga eller som påstår att kungen saknar makt och inflytande. Massmedia och politiker som vill värna demokratin och rättssamhället borde lusläsa boken och agera. Men frågan är om överheten och makthavarna inklusive Bonnierkoncernen och andra massmediabolag vågar eller vill röra i grytan. Hittills har de varit tysta. Många kommer att vilja vända blad. Och riksmarskalken har rekommenderat kungen att inte läsa boken.
   Republikanska föreningen har bjudit in Thomas Lyrevik. Han kommer till Folkets hus, medeltidssalen, Kiliansgatan 13 kl 18.30 den 21 mars. Då berättar han om sin bok och sitt arbete. Alla är välkomna!

Aktuellt i riksdagen: Flera stora motionsdebatter!
av Hanna Gunnarsson

Först vill jag rätta mig själv från min senaste rapport, från Vänsterpartiets EU-konferens: Motionen angående utsläppshandelssystemet, som jag nämnde bland de motioner som fick bifall i EU-plattformen, gick ut på att systemet ska reformeras, inte avskaffas.
   Under den senaste tiden har riksdagens arbete fått en rejäl nytändning. Regeringen tillträdde ju i slutet av januari och efter riksdagens mötesfria vecka under sportlovet har propositionerna från regeringen ramlat in i dröser. Många olika förslag har legat och väntat på att regeringen ska kunna fatta politiska beslut och skicka vidare förslag i form av propositioner till riksdagens utskott. Tempot i utskottsarbetet har därmed dragits upp några steg och riksdagen kommer hinna fatta beslut om en stor mängd ärenden innan sommaren.
   Riksdagen har också haft flera stora mer allmänna debatter på olika områden nu när motionerna från den allmänna motionstiden börjar hanteras. Under hösten lämnade riksdagsledamöterna in 3000 motioner som nu har grupperats ämnesvis av riksdagsförvaltningen och har börjat komma fram till kammaren för beslut. Motionerna blir i regel avslagna, partierna lyfter och röstar nästan alltid bara sina egna förslag (till skillnad från kommunpolitiken där det är mer vanligt att partierna jämkar ihop sig om de tycker lika).

Motionshantering
Den stora mängden motioner och ärenden gör att det är omöjligt för alla ledamöter att läsa alla handlingar. Vi måste lita på att den som sitter i ett visst utskott har koll på de frågor som hanteras i just det utskottet och har läst in sig på dessa ärenden. I Vänsterpartiets grupp röstar vi alltid tillsammans och den som är ansvarig för ett ärende vägleder de andra ledamöterna genom att vissa tummen upp eller tummen ner vid voteringen i kammaren.
   På riksdagens hemsida finns därför flera debatter att titta på för den som är intresserad, bland annat om apoteks- och läkemedelsfrågor, folkbildning, allmänna helgdagar, begravningsfrågor, jakt- och viltvård, fiske- och klimatpolitik, för att nämna några av den senaste veckans teman. Gå gärna in på www.riksdagen.se och klicka dig vidare till det du vill lyssna på (det går att välja att bara lyssna på vissa ledamöters inlägg om man vill inte vill se hela debatten, en debatt är runt 1,5 timme lång).
   I riksdagsgruppens interna arbete har vi vid flera möten haft diskussioner om hur vårt arbete ska läggas upp under mandatperioden, vilka frågor vi ska ha fokus på (som parti i stort och i varje utskott) och hur vårt oppositionsarbete ska fungera under de kommande åren. Vänsterpartiet kommer för första gången på flera år nu lägga en egen budget, nu när vi inte längre har ett budgetsamarbete med regeringen. Den 10 april kommer vårbudgeten och vårändringsbudgeten (ändringar av den budget som beslutades i höstas) och samma dag hålls budgetdebatt i riksdagens kammare.

Hanna Gunnarsson (v) , Riksdagsledamot           

De borgerliga obstruerar fullmäktigebeslut av Ulf N


I december i fjol i samband med behandlingen av kommunens budget för år 2019 beslutade kommunfullmäktige på förslag från S och MP att Renhållningsstyrelsen skulle starta och driva ett projekt för att minimera kommunens avfall. Projektet kallades ”Översta steget”, vilket syftar på den s k avfallstrappan, där just översta steget – att undvika/förebygga att avfall uppstår - är det som kommunerna i första hand ska sträva efter. Fullmäktige anslog 600 000:- till Renhållningsstyrelsen för att genomföra projektet. Partierna i den s k kvintetten som från minoritetsställning styr Lund röstade nej till projektet, men majoriteten ville alltså att det skulle genomföras.

Uppdrag till förvaltningen
Renhållningsstyrelsens första sammanträde för år 2019 ägde rum i februari. Oppositionen förväntade sig där ett förslag till hur projektet skulle utformas och drivas. Men något sådant förslag fanns inte. Därför lämnade oppositionen, dvs MP, S och V, in en skrivelse, dvs förslag, till styrelsen i god tid före mars sammanträdet, som ägde rum i veckan som gick. Oppositionen föreslog helt enkelt att styrelsen skulle ge förvaltningen i uppdrag att snabbt ta fram ett förslag om hur projektet skulle utformas och drivas.

”Inte så bråttom”
Trots att vi var ute i god tid före sammanträdet med vårt förslag togs det av ordföranden inte upp på den dagordning som skickas ut i förväg. När sammanträdet öppnades yrkade vi därför på att skrivelsen skulle tas upp till behandling. Men se det ville inte den borgerliga majoriteten. De röstade emot vårt yrkande. Motiveringen var ”att det inte var så bråttom med projektet”. MP och S reserverade sig förstås mot detta beslut. (V har endast en ersättare i styrelsen och därmed inte rösträtt.

Projektstart alldeles för sent på året
Men bråttom är just vad det är. För nu vår oppositionens skrivelse vänta till styrelsens nästa sammanträde, som äger rum i april. Dvs om majoriteten då går med på att den behandlas. Men då är det alltså inte frågan om hur projektet ska utformas och drivas utan bara ett eventuellt beslut om att ge ett uppdrag till förvaltningen att ta fram en projektplan. Först möjliga tidpunkt för att ett beslut om att dra igång projektet blir då i juni månad, eftersom inget sammanträde finns inplanerat i maj månad.
   I praktiken innebär detta att projektet kan starta först efter sommarsemestern, alltså som tidigast i slutet av augusti eller under september. Att åstadkomma konkreta resultat, dvs minskning av avfallet, under en projekttid på bara några få månader kommer givetvis bli en näst intill omöjlig uppgift.

Borgerlig obstruktion
Bakgrunden till den s k kvintettens vägran att ta upp vår skrivelse till behandling och starta arbetet med att få igång projektet står med största sannolikhet att finna i det faktum att de fem kvintettpartierna, som alltså i fullmäktige röstade emot projektet, är sannolikt att de nu försöker obstruera att fullmäktiges beslut verkställs och i praktiken omintetgöra projektet. men fick inte fullmäktiges majoritet med sig i detta ställningstagande. Fast det är obegripligt varför de tycker att kommunen ska fortsätta att producera onödigt avfall och låta bli att göra ekonomiska besparingar på minskade avfallsmängder.

Höje å och dammarna i framtiden av Britta Lundmark


 
Sammanfattning av mötet
2019-03-04 arrangerade KLOK Klostergårdens Kulturförening på Klostergårdens Bibliotek en informationsträff där Lunds kommun (Charlotte Hägg Reader Stadskontoret och Rebecka Nilsson Ekologogruppen) och VA Syd (Ulf Nyberg) presenterade status på översiktsplanen Källby för ca 50 mycket intresserade åhörare.
 

 
Syftet med mötet är att informera om fördjupningen av översiktsplanen för området runt Källby. Det finns fortfarande saker som behöver utredas för att få en bra lösning. Planen sträcker sig fram till 2040.
   Frågor som påverkar områdesanalysens utbyggnadstakt och riktning är:

Stationen Klostergården
kommer stå klar 2024. Det kommer att bli intensiv trafik med 4-6 pågatåg i timmen. Dessa tåg kommer gå på de yttersta av de fyra spåren så de kan stanna vid perrongerna på utsidorna av spårområdet (spår 1 och 4, spår i mitten trafikeras av övriga tåg)

Flytten av Reningsverkets
påbörjas 2021. Det stänger 2028. Det ska byggas en pumpstation i Källby för att pumpa vattnet till Sjölunda reningsverk i Malmö. Miljökraven har ökat för reningsverk. Därför kommer fem mindre reningsverk nu bli ett. Det finns olika förslag hur rören från Källby till Malmö ska dras. De olika förslagen har för respektive nackdelar som måste granskas i detalj. VA Syd har ansvaret för att ta fram ett bra förslag som ska beslutas.

Kraftledningens
framtida sträckning måste granskas. Koncessionen för kraftledningen dvs tillståndet att bedriva verksamheten har gått ut. EON har uppdrag att föreslå en alternativ sträckning för kraftledning nu när det blir bostadsbebyggelse i befintligt område.

Beslut finns nu att koppling till väg 108 kommer endast bli tillfartsvägar till bostadsområden inte genomfartsvägar. Det är viktigt att bostads och grönområden knyts ihop på bra sätt. Nuvarande undergång kommer att kunna användas av gång, cykel och kollektivtrafik. 

Planen ska visa Höje å naturområde som har ett riksintresse för friluftslivet. Planen ska visa möjliga grönområden. Senare kan detta område upphöjas till Naturreservat.
Det finns sju koloniträdgårdsområden som ska granskas och bedömas om de ska erbjudas andra odlingsytor. Ambitionen är att bevara och utveckla rekreationsområden samt behålla befintlig åkermark. Detta gör att utbyggnaden av hus blir tät.
Efter reningsverkets flytt ska Källby dammar fortsätta ha en permanent vattenspegel. Var ska vattnet komma ifrån? Åvatten kräver att man pumpar upp vattnet ca två meter till dammarna. Grundvatten blir en dyr lösning för att få fram vattnet till dammarna. Dagvatten blir den smidigaste lösningen eftersom Lund ligger högre upp än dammarna. Det kommer byggas Fördröjningsdammar som säkrar upp att det alltid kommer finnas en viss vattenvolym i dammarna. 
   Höje å omfattas av strandskydd som ska vara 100 meter på var sida räknat på mitten av ån. Detta krav fanns inte tidigare men måste beaktas nu. Det måste skapas ytor för de översvämningar som periodvis blir av Höje å.

Planen innehåller tre olika åtgärdsförslag som ska beslutas om. Det är små, mellan och stora åtgärder.
   De små åtgärderna är bland annat att ta fram vattenytan i dammarna som behålls till nuvarande ytor, utveckla rekreationen, röja för att ge bättre vyer och behålla värden som att behålla naturen för djurlivet.
   De mellanstora åtgärderna är bland annat att behålla nuvarande form på dammarna men göra varierande strandlinje som ger ökade möjligheter för djur och fågellivet. Vattnet till dammarna kommer från ravinen vilket gör att det kommer ”rinna åt fel håll”. Stigar runt området ger ökad tillgänglighet. Röjningen kräver kontinuerligt underhåll så kommunen måste lägga in detta i skötselplanen för området.
   De stora åtgärderna är bland annat att behålla två dammar och göra en ny ådal där Höje å åter blir ”melandrerande” dvs slingrande i sin fortsättning ut mot Lomma. Så var det tidigare innan reningsverket byggdes.

Mötet var mycket positivt och hade många frågor som oro för den täta bebyggelsen till att dammarna fryser och när ska dammarna tömmas – det får inte påverka grodornas reproduktion.

Nästa presentation av planen kommer ske framåt sommaren.
Britta Lundmark
 

 
Summering
Lägg märke till tidsplanen. Reningsverkets flytt förbereds från 2021, men det stängs inte förrän 2028. Stationen ska stå färdig 2024. Utbyggnaden av Källby ska pågå till 2040. Det finns gott om tid att påverka olika moment. 20 år.
   Kraftledningen går snett igenom hela området. Den ska flyttas eller grävas ner. Åkerlund och Rausings väg ska inte bli genomfartsväg till väg 108.
   Utbyggnaden ska göras tät för att spara naturområden och åkermark
   Höje å får ett strandskydd på 100 meter på båda sidor. Området  är ett riksintresse för friluftslivet och kan bli naturreservat.
  Dammarna ska bevaras. Det sker genom att dagvatten från Staden används och samlas i fördröjningsdammar för att säkra vattenytan året runt.
Gunnar Stensson 

Nordea tvättar Putins miljarder och skattesmitarnas miljoner av Gunnar Stensson

Kunder som är ökända bulvaner och utpekade brottslingar har slussat tusentals miljarder mellan konton i en rad banker mellan 2005 och 2017, rapporterar den internationella grävredaktionen OCCRP.
Finanshajarna förfogar över en enorm penningtvättmaskin som kallas Trojkans tvätteri och hanteras av oligarker som står nära Putin. Den har samarbetat med Swedbank och även med Nordea, som vi fick veta i veckan. Men bankcheferna skäms inte.
   ”Jag känner att jag har fullt förtroende, inte bara känner, jag vet att jag har styrelsen med mig”, säger oskuldsfullt blåögda Swedbankchefen Birgitte Bonnevik. Hon såg till att bankens rikaste ägare fick insiderinformation när skandalen briserade så de hann kratsa kastanjerna ur elden.
   Hon kan ha rätt, styrelsemedlemmarna har ju tjänat miljoner på penningtvätten åt oligarkerna och skattesmitarna.
   Nordeas koncernchef Caspar von Koskull, som förra året hade en lön på 21,7 miljoner kronor, ser lika oberörd ut när han intervjuas i finsk TV, trots att Nordeas kontrollsystem mot penningtvätt underkändes redan 2015.
   Det är långt ifrån första gången bankerna ödelägger samhällsekonomin. Finanskrisen 2007-08 utlöstes av de amerikanska bankernas spekulationer i finansiella fordringar. Konsekvensen blev en global finanskrasch. Regeringar och skattebetalare fick reda upp efter den kriminella verksamheten. Sluteffekten blev att miljontals ruinerades medan de allra rikaste blev ännu rikare.
   Panamadokumenten 2016 avslöjade att banker i hela världen hjälpte förmögna personer att undgå skatt genom att dölja tillgångarna. Luxemburgs regering hjälpte svenska företag att undgå att betala skatt. Bland de skattesmitande företagen återfinns EQT, IK Investment partners, IKEA och Tele2.

Varför är miljardärer, aktiebolag och banker stortjuvar?
Milton Friedman hävdade att ”företagens ansvar är att göra affärer och att använda sina resurser och driva verksamheter som syftar till att öka profiten så länge de håller sig till spelets regler.”
   Det är den nyliberala dyrkan av profit. Girighet är den dygd kapitalismen bygger på.
   Forskare har funnit att personer ur högre samhällsklasser tenderar att välja mer oetiskt och också har en mer positiv attityd till girigheten som fenomen. Ett aktuellt exempel är den liberala riksdagsledamoten Emma Carlsson Löfdahl som hyrde en bostadsrätt av sin egen man och fick kostnaden ersatt av riksdagen.

Per Molander skriver i Condorcets misstag: ”I det ekonomiska livet är det lättare att avgöra frågan huruvida låg moral leder till framgång. En moralisk restriktion innebär en kostnad, och kostnader ger lägre överskott och sämre tillväxt. Av rent evolutionära orsaker kommer marknaden att domineras av företag som tar lätt på moraliska restriktioner, allt annat lika.”
   Så fungerar liberalismens osynliga hand. Då och då blir den synlig.
   Per Molander hänvisar bland annat till ett yttrande i tidningen Helsingin Sanomat av Nordeas tidigare styrelseordförande Björn Wahlroos som avgick i februari i år: ”Kapitalismen är ett dynamiskt system till vars logik hör att man ständigt tänjer på gränserna för vad som är tillåtet. Det innebär att de här gränserna överskrids, ibland till och med ganska ordentligt.”
   Och gränserna har ju överskridits.
 

 
Enligt TT torsdagen den 7/2 har Björn Wahlroos också fastslagit följande: ”Omkring 80 procent av människorna är idioter, åtminstone när det handlar om pengar. Finanssektorn handlar om att flytta pengar från de 80 procenten som saknar idéer till de 20 procent som har det.” TT 7/2 2019.
   Till de 20 procent som har idéer hör de svenska miljonärerna som gömmer sina förmögenheter för att undvika skatt, liksom Putin och hans oligarker. Den som ställer sig i vägen för dem riskerar att förlora livet.
   Ordföranden i riksdagens finansutskott Fredrik Olovsson, S, vill ha ny lagstiftning som lägger ett personligt ansvar på bankdirektörer så att de hamnar i fängelse om de blir fällda. Vice ordföranden Elisabeth Svantesson, M, vill ha ny lagstiftning för att hårdare sätta åt de här bankerna. Som synes kan Caspar von Koskull och Birgitte Bonnevik känna sig ganska trygga.

Vårt samhällssystem har girigheten som motor och syftar till ständig tillväxt och ständigt ökande konsumtion på en jord med begränsade resurser, där de rika blir allt färre och mäktigare medan flertalet utarmas. Det är ohållbart. En fullständig omvälvning till ett ansvarigt, resursbesparande, solidariskt system är nödvändig för att undvika en förödande global katastrof. Tiden är knapp och de destruktiva motståndarna starka och hänsynslösa.

Källor: Per Molander, Condorcets misstag, s 153 till 157, och SDS 5 och 6 mars.

Gör Kungsmarkens naturreservat tillgängligt för den vanlige Lundabon av Natur- och kulturhistoriskt intresserad vänsterpartist


Glomsjön
 
Vi är nog många som passerat Kungsmarkens golfbana när vi varit ute och promenerat eller cyklat på Hardebergaspåret och då kastat längtansfulla blickar in på det vackra öppna landskapet. Tänk om man skulle våga ta en promenad där och blicka ut över den fridfulla Glomsjöns vattenspegel medan man intar sin medhavda matsäck.  Men för de allra flesta lundabor som passerar är oron för att råka ut för att få en golfboll i skallen ett stort hinder för att våga beträda området. Det känns inte attraktivt att sitta med en hjälm på huvudet när man intar sin picknick.
   Nu har Vänsterpartiet i Lund lagt en motion om att kommunen ska verka för att Lunds akademiska golfklubbs arrendekontrakt med Naturvårdsverkets inte bör förnyas ännu en period. Kontraktet går ut 2021. Hoppet tänds. Kanske kan det bli verklighet att avsluta cykelturen eller vandringen längs Hardebergaspåret med en promenad i Kungsmarkens naturreservat och få uppleva naturens stillhet och skönhet där utan att riskera att få en hård golfboll i huvudet.

Kungsmarken nås lätt via cykel eller till fots

Det finns många skäl till att Vänsterpartiet i Lund lägger en motion om en förändrad användning av Kungsmarken. Lunds bebyggelse förtätas alltmer och kryper sakta österut. Fördelen med att förtäta staden är att vi sparar värdeful åkermark och fler kan utnyttja kollektivtrafik för att ta sig till arbetet. Både av miljöskäl och ekonomiska skäl undviker många unga att skaffa bil. Trycket på våra parker växer med ökande befolkning. Men att komma ut i naturen för en lundabo utan bil är inget lätt projekt. Lund är omgivet av otillgängliga jordbruksmarker präglade av monokultur. Det närmaste friluftsområdet finns i Skrylle och dit är det 12 km. Det är dubbelt så långt som till Kungsmarken och det är inte heller så lätt att cykla dit. Ett tecken på detta är att parkeringsplatserna vid Skryllegården ofta är överfulla på helgerna. Det finns en buss som går till Skryllegården men att krångla med kollektiva färdmedel tycks ju inte locka så många lundabor om man ser på de överfulla parkeringarna. Kungsmarken ligger bara 6 km från Lunds centrum och kan via Hardebergaspåret lätt nås per cykel eller till fots t.o.m. för en barnfamilj.  Kungsmarken har också många kvaliteter som Skrylleområdet saknar.

Kungsmarken både botaniskt och kulturhistoriskt värdefullt
Till skillnad från Skrylleområdets skogsbevuxna område så är Kungsmarken är ett öppet, böljande landskap med vidsträckt utsikt som rent estetiskt är en fröjd för ögat. Kungsmarken har dessutom en rad unika kvaliteter jämfört med andra naturområden runt Lund.  Området har aldrig plöjts med moderna jordbruksmaskiner och aldrig gödslats. Marken har alltsedan 1200-talet utnyttjats för slåtter och bete. Dessa förhållanden gör att floran på de kalkrika ängarna är mycket artrik. Över 440 olika arter har påträffats på Kungsmarken. Här finns sällsynta arter som humlesuga, smalbladig lungört, kärrnäva och orkidéer som brudsporre och krutbrännare. Kungsmarken är alltså ett eldorado för alla som njuter av blomprakt och är intresserade av botanik. Att kunna cykla hit med sina skolklasser borde självklart vara möjligt för Lunds biologilärare.
   Dessutom erbjuder Kungsmarken mycket att upptäcka för den av kulturhistoriskt intresserade. Området ägdes under medeltiden av ärkebiskoparna i Lund och rester av en borganläggning från den tiden finns nära Glomsjön. Efter reformationen övertogs ärkebiskopens ägor av kungamakten och marken fortsatte att användas som slåtter- och betesmark. Därför har modernt jordbruk varken förstört förutsättningarna för en rik flora eller de historiska lämningarna på området. På Kungsmarken kan man se järnålderslämningar i form av runda rösen som kan vara gravar eller odlingsrösen. Det finns i Kungsmarken spår efter odling både från medeltid och från järnåldern som kan vittna om olika brukningstekniker.  När Kungsmarken blir mer tillgängligt bör Lunds skolelever naturligtvis göra cykelexkursioner till området i samband med undervisning om Lunds historia. Mönster i marken som vittnar om forntida plöjningstekniker gör Kungsmarken aktuellt även för besök vid undervisning i ämnet kulturgeografi.  
   Det är alltså dessa unika kvaliteter i Kungsmarken som gjorde att Länsstyrelsen 1974 beslutade att inrätta ett naturreservat i området. I beslutet står att läsa: ”Med hänsyn till områdets betydande vetenskapliga, kulturhistoriska och sociala intressen har fråga väckts om att avsätta området som naturreservat… Åtgärder skall vidtas för att underlätta allmänhetens tillträde till området, varvid också områdets utnyttjande i undervisningssammanhang skall beaktas.”
Konflikt mellan den vanlige lundabons och golfspelarnas intressen
I enlighet med Länsstyrelsens ambitioner vill Vänsterpartiet i Lund således att Kungsmarken ska bli mer lättillgängligt för lundaborna genom att kontraktet mellan Naturvårdsverket och Lunds akademiska golfklubb inte förnyas. Kungsmarken bör istället bli ett område för rekreation och upplevelser både för den natur- och den kulturintresserade lundabon.
   Det är lätt att förstå en del golfares upprördhet över Vänsterpartiets motion.  Är man en inbiten golfare så är naturligtvis den vackra och närbelägna banan en stor tillgång. På Kungsmarkens natursköna golfbana kan golfarna njuta av den underbara naturen, svinga sin golfklubba och umgås med likasinnade vänner samtidigt. En trevligare sport är svårt att tänka sig. Nackdelen är bara att golfbanor kräver stora arealer och här tas ett stort naturområde på 270 ha som ligger nära Lunds centrum i anspråk. De hårda golfbollarna gör att få vågar beträda området.  Vänsterpartiet är inte på något sätt motståndare till golfsporten som sådan utan bara till att denna värdefulla och natursköna mark så nära Lund utnyttjas av en sport och gör Kungsmarken otillgänglig för lundaborna.  Vi hoppas naturligtvis att konflikten löses så att även golfspelarna kan bli nöjda. Kanske genom att kommunen och länsstyrelsen kan hitta ett ersättningsområde till Lunds akademiska golfklubb längre bort från stadens centrum.

Befria Kungsmarken från flygande golfbollars tyranni

När lundaborna genom beslut i fullmäktige och genom folkliga opinionsyttringar uttrycker önskemål om att göra Kungsmarken mera tillgängligt så hoppas vi att Naturvårdsverket och Länsstyrelsen lyssnar till lundaborna och försöker hitta en lösning på den sedan länge orimliga situationen, nämligen att området ockuperas av en golfbana. Kungsmarken ligger nära Lunds centrum och har kvaliteter som gör det lämpligt för friluftsliv och som utflyktsmål för de kulturhistoriskt och biologiskt intresserade lundaborna. Kungsmarken bör befrias från de farliga flygande golfbollarnas tyranni.