2019-03-07

Från SS till SD

Frågan om återvändande krigsförbrytare till Sverige är inte ny.

Efter andra världskriget återvände ett par hundra svenskar som varit frivilliga i SS, en del av dem med kvinnor och barn.
   Ingen av dem dömdes för de förbrytelser de sannolikt gjort sig skyldiga till. Därför att det inte fanns tillräcklig bevisning.
   En av dessa SS-soldater ingick senare i den krets som startade ett nytt politiskt parti med det ironiska namnet Sverigedemokraterna.
Jan Guillou, AB 3/3

Inga kommentarer: