2019-03-07

Aktuellt i riksdagen: Flera stora motionsdebatter!
av Hanna Gunnarsson

Först vill jag rätta mig själv från min senaste rapport, från Vänsterpartiets EU-konferens: Motionen angående utsläppshandelssystemet, som jag nämnde bland de motioner som fick bifall i EU-plattformen, gick ut på att systemet ska reformeras, inte avskaffas.
   Under den senaste tiden har riksdagens arbete fått en rejäl nytändning. Regeringen tillträdde ju i slutet av januari och efter riksdagens mötesfria vecka under sportlovet har propositionerna från regeringen ramlat in i dröser. Många olika förslag har legat och väntat på att regeringen ska kunna fatta politiska beslut och skicka vidare förslag i form av propositioner till riksdagens utskott. Tempot i utskottsarbetet har därmed dragits upp några steg och riksdagen kommer hinna fatta beslut om en stor mängd ärenden innan sommaren.
   Riksdagen har också haft flera stora mer allmänna debatter på olika områden nu när motionerna från den allmänna motionstiden börjar hanteras. Under hösten lämnade riksdagsledamöterna in 3000 motioner som nu har grupperats ämnesvis av riksdagsförvaltningen och har börjat komma fram till kammaren för beslut. Motionerna blir i regel avslagna, partierna lyfter och röstar nästan alltid bara sina egna förslag (till skillnad från kommunpolitiken där det är mer vanligt att partierna jämkar ihop sig om de tycker lika).

Motionshantering
Den stora mängden motioner och ärenden gör att det är omöjligt för alla ledamöter att läsa alla handlingar. Vi måste lita på att den som sitter i ett visst utskott har koll på de frågor som hanteras i just det utskottet och har läst in sig på dessa ärenden. I Vänsterpartiets grupp röstar vi alltid tillsammans och den som är ansvarig för ett ärende vägleder de andra ledamöterna genom att vissa tummen upp eller tummen ner vid voteringen i kammaren.
   På riksdagens hemsida finns därför flera debatter att titta på för den som är intresserad, bland annat om apoteks- och läkemedelsfrågor, folkbildning, allmänna helgdagar, begravningsfrågor, jakt- och viltvård, fiske- och klimatpolitik, för att nämna några av den senaste veckans teman. Gå gärna in på www.riksdagen.se och klicka dig vidare till det du vill lyssna på (det går att välja att bara lyssna på vissa ledamöters inlägg om man vill inte vill se hela debatten, en debatt är runt 1,5 timme lång).
   I riksdagsgruppens interna arbete har vi vid flera möten haft diskussioner om hur vårt arbete ska läggas upp under mandatperioden, vilka frågor vi ska ha fokus på (som parti i stort och i varje utskott) och hur vårt oppositionsarbete ska fungera under de kommande åren. Vänsterpartiet kommer för första gången på flera år nu lägga en egen budget, nu när vi inte längre har ett budgetsamarbete med regeringen. Den 10 april kommer vårbudgeten och vårändringsbudgeten (ändringar av den budget som beslutades i höstas) och samma dag hålls budgetdebatt i riksdagens kammare.

Hanna Gunnarsson (v) , Riksdagsledamot           

Inga kommentarer: