2019-03-07

Stöd The Guardian av Lotte Möller


Gunnar Stensson uppmärksammar - med all rätta - The Guardian och dess nätversion, unik i världen (tror jag) genom att den inte har någon betalvägg. Och så är den journalistiska nivån skyhög, vilket alls inte betyder att den är tung att läsa. Tvärtom. Den blir lätt ett dagligt behov.
   Tilläggas bör emellertid att den med jämna mellanrum ber sina läsare att skänka pengar och att över en halv miljon gör det. Utan dessa gåvor skulle The Guardian inte klara sig, sa chefredaktören Katharine Viner i en intervju i höstas. Donationerna går oinskränkta till det journalistiska arbetet. Som tidningens ägarstruktur är uppbyggd finns nämligen ingen som kan göra någon vinst av den, varken aktieägare eller någon annan ägare.
   Alltså: gå in på deras sida och skänk ett belopp. Litet eller stort avgör du själv.

Inga kommentarer: