2019-03-07

Träffpunkt för seniorer planeras vid Virvelvindsvägen i Klostergården av Gunnar Stensson

För sex år sedan blev den tidigare träffpunkten vid Vårvädersvägen trots protester nedlagd av det borgerliga kommunstyret. En vacker sommardag åt seniorerna sin sista gemensamma måltid under syrenerna intill Jörgen Fogelkvists ”Singlande slant”, som består av sju runda skivor av fartygsplåt från Kockums varv, målade i svart, vitt, gult och blått.
   Seniorerna protesterade förstås, men politikerna hänvisade till att Mötesplats Klostergården skulle bli färdig följande år och påstod att den skulle inrymma en mycket bättre träffpunkt. Många undrade varför man inte kunde vänta med nedläggningen till den nya var klar.
   När Mötesplats Klostergården följande sommar invigdes visade det sig att byggnaden inte alls hade plats för någon riktig träffpunkt för de seniorer, bara ett begränsat utrymme för förmiddagsföreläsningar. På somrarna var den stängd. Den senaste tiden har seniorträffarna där inskränkts till två gånger i veckan.
   PRO och Klostergårdens byalag agerade först för att verksamheten på Vårvädersvägen skulle återupptas. När den lokalen inte längre fanns att tillgå föreslog man andra lämpliga lokaler, t ex den som apoteket nu förfogar över i Klostergårdens centrum.  Tjänstemän kom och inspekterade och diskuterade, men ingenting hände eftersom politikerna vägrade släppa till pengar.
   De senaste åren har kommunen förfogat över en lokal vid Virvelvindsvägen som tidigare innehöll ett par förskolor. Man har fortsatt att låta den stå tom trots att man har betalt hyra.
   Tills nu. Nu har Vård och omsorgsnämnden äntligen beslutat att utrusta lokalen vid Virvelvindsvägen till en träffpunkt för seniorer i Klostergården och Järnåkra. Den ligger centralt i Klostergården, har tillgång till rum för olika verksamheter och, inte minst viktigt, ett kök. Den väntas bli färdig i sommar. Seniorerna i Klostergården är förväntansfulla.

Inga kommentarer: