2014-08-21

Rädda den skånska vården


 
Vi vill rädda sjukvården i Skåne – kom och demonstrera! Vi anordnar en gemensam demonstration för att visa att vi har fått nog av femklöverns sjukvårdspolitik, och det är dags för oss att ta tillbaka makten över regionen och sjukvården.Vi samlas på Clemenstorget i Lund den 23/8 kl. 13:00 och tågar tillsammans till Stortorget där tal kommer hållas av Saima Jönsson Fahoum (V), Jessica Blom Larsson och Lina Olsson (F!), Eva Lenander (ViS), samt Henrik Fritzon (S).
Den här demonstrationen anordnas gemensamt av Vänsterpartiet Lund (V), Feministiskt initiativ Lund (F!), Vårdpartiet i Skåne (ViS) och Socialdemokraterna Lund (S)

Maktskiftesfestival

För så där 44 år sedan var jag med när Lunds FNL-grupp och FIB-Kulturfront ordnade Motkarneval i Stadsparken. Jag minns hur vi gick omkring några dagar i förväg och letade efter elektrisk ström på Gröningen och hur glada vi blev när vi upptäckte en anslutning i gräset framför den vita scenen. Jag kan inte minnas att pengar över huvud taget var inblandade.
   Pistolteatern kom från Stockholm med pjäsen Palmlänningarna, en burlesk vidräkning med det Sverige som nyligen fått Olof Palme till statsminister.
   Legendariska Träd, gräs, stenar spelade liksom den lokala gruppen Stenblomma.
Lilla teatern spelade dubbla föreställningar av Kent Anderssons Flotten som också innehöll skarp kritik mot det sävliga svenska klassamhället.
   Solen sken och Gröningen var full med folk. På andra håll rasade Lundakarnevalen. Vi märkte den inte.

I år har Demokratisk Vänster tagit initiativ till Maktskiftesfestivalen den 6 september kl 18:00 i Stadsparken. Alla de rödgröna partierna inklusive F! står bakom. Pengar är inblandade, framför allt från DV som gör satsningen för att bidra till ett maktskifte i kommun, landsting och riksdag under mottot Ändring!
    Artisterna längtar efter en förändring lika mycket som vi. Det gäller Emil Jensen,
Iriya´s Playground och Silvana Imam i lika hög grad som det gällde 1970 års artister, även om uttrycksformerna är annorlunda.
   Politikerna får en chans till korta uttalanden i pauserna. Inleder gör Sven-Bertil Persson från DV.
   Där kommer att finnas tält och bokbord.
   Det enkla budskapet är: Rösta! Nu är makten din!
Gunnar Stensson

Pusselbitar av Gunnar Stensson

Varje mord på civilbefolkningar föder nya motståndsrörelser som med tiden kommer att slå tillbaka. Om Israels premiärminister inte vet det är han en dåre. Om han vet det är han en cyniker som har släppt alla tankar på en hållbar fred.
Ian Buruma, SDS 18/8

Blod är tjockare än vatten
Sverige säljer vapen till Saudiarabien. ISIS mördar med svenska vapen, underjordiskt levererade av saudierna.

Kapitalet härskar över demokratin. Riksdagen utfärdar riktlinjer om vapenhandeln. Marcus Wallenberg bestämmer. Det måste bli en ändring.

Kort om bolagen i skola och välfärd av Mats Olsson

Du läser väl "Olsson betalar - Politik och vardag i Lund, jordens medelpunkt". Det är Mats Olssons mycket informativa blogg om läget i Lund, Sverige och världen. Nedanstående text kommer från denna blogg.
Det finns bara två länder i hela vida världen som tillåter att företag – stora eller små – får lov att göra vinst på skolverksamhet. Det är Chile och Sverige. Chile håller nu på att avskaffa systemet.
   Sju av tio svenskar vill avskaffa privata vinstintressen i skola och välfärd, men sju av åtta riksdagspartier vill på olika sätt permanenta detta misslyckade experimentet. Ett parti, Vänsterpartiet, vill göra det självklara: Se till att varje skattekrona går till barnens undervisning och omsorgen om de sjuka och äldre.
   Detta är onekligen något att reflektera över inför 14 september.

Lund rasar i miljörankning – återigen! av Ulf Nymark

Tidningen Miljöaktuellt publicerade nu i sommar för sjätte året i rad sin s k kommunrankning. Det handlar om en utvärdering av Sveriges kommuner ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. År 2011 intog Lund förstaplatsen i rankningen. Sedan dess har det bara gått utför. Året efter topplaceringen halkade Lund ner till 8:e plats, för att ytterligare ett år senare ha ramlat ner till plats 13. I den nu aktuella rankningen har Lund rasat ytterligare och ligger nu på 16:e plats. Det är alltså tredje året i rad som Lund skuttar neråt.

Behandling mot oljeberoendet
Den borgerliga majoriteten i kommunen kommer antagligen att i vanlig ordning försöka bortförklara den starkt nedåtgående trenden i kommunrankningen. Men det råder knappast någon tvekan om att de ständigt försämrade placeringarna speglar den verkliga utvecklingen av miljötillståndet i kommunen. Bristen på verksamma åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser från vägtrafiken, det upptrappade byggandet på åker- och parkmark samt fortsatt planering för cementering av bilsamhället genom ny motorvägsavfart vid Ideon/Östra Torn med mera är bara några exempel på att majoriteten inte tar miljö- och klimatfrågorna på allvar.
   Lund behöver en ny majoritet som kan driva en politik för att Lund ska återinta en topposition i miljöarbetet bland Sveriges kommuner. Kommunen måste genomgå ett välstrukturerat behandlingsprogram för att komma bort från oljeberoendet. För att en sådan politik ska bli verklighet fordras en ny majoritet med ett starkt Miljöparti i höstens val.

Haaretz av Gunnar Stensson

Läs den israeliska tidningen som vågar kritisera Israels politik på Stadsbiblioteket eller på nätet!
 • Se upp för den israeliska rasismen av Zwi Barel. Artikeln tar upp trakasserierna i söndags när Morel Malka och Mahmoud Mansour firade sitt bröllop.  Mobben ropade ”My sister is not public property.” Zwi Barel konstaterar att denna slogan på ett utmärkt sätt summerar värderingarna i det odemokratiska, chauvinistiska, ultranationalistiska och rasistiska Israel.
 • Amira Hass rapporterar om törsten efter dricksvatten i det bombade Gaza.
 • Or Karim ger de israeliska skolorna skulden för rasismen.
 • Danny Ben Moshe skriver: Att vara en god jude innebär inte att ställa upp för Israels politik.

Erkänn Palestina! av Gunnar Olofsson

Konflikten i Gaza beror på att Israel sedan 2007 blockerar området, hindrar införsel av nödvändiga förnödenheter, stoppar reparation av vatten- och avloppssystem, stänger av elen när det passar, saboterar återuppbygget av skolor och bostadshus som förstörts av israeliska bombningar, och hindrar sjuka att få den vård de behöver.
   Israel förnekar Palestinas rätt att existera, ockuperar palestinskt land, bygger olagliga bosättningar, murar och stängsel och kontrollerar och inskränker vanliga människors liv med hjälp av soldater och checkpoints. Medan 134 stater, bland annat Island, idag erkänt ett självständigt Palestina, står USA och EU fortfarande bakom de israeliska försöken att eliminera Palestina från kartan. Inför valet måste frågan upp på dagordningen.
   Kräv av ditt parti, din politiker, att aktivt arbeta för ett svenskt erkännande av Palestina och en bojkott av Israel tills man går med på att Palestina får sin frihet! Kräv att blockaden av Gaza omedelbart upphör!
Erkänn Palestina – Bojkotta Israel!
Stoppa blockaden av Gaza!

Motion från Vänsterpartiet

Ge alla barn möjlighet att prova på idrott och kultur. Det föreslår Vänsterpartiet Lund i en motion till kommunfullmäktige. Alla barn mellan 6 och 12 år ska under tre terminer kostnadsfritt få prova på idrott- och kulturverksamheter.

Prova-på-idrott
Idag finns möjlighet för barn och unga att prova på olika idrotter, bland annat genom Lundabygdens IF. Lundabygdens föreningsidé är unik: Genom Prova-på-konceptet, som utvecklats av eldsjälar inom föreningen, får barn och unga testa olika idrotter, utan tävlingssyfte. Ungdomarna behöver inte från början bestämma sig för en idrott, utan kan prova på många olika, för att senare kanske fokusera på någon eller några. Avgiften per termin är inte jättehög (350 kronor), men trots det är det många barn som inte kan delta. Ja, ibland är det de barn som behöver det bäst som inte kan delta. Lundabygdens IF har försökt lösa detta genom sponsoravtal, men det ska inte vara en ekonomisk fråga om barn ska börja idrotta eller ej. Därför föreslår vi att kommunen tar ansvar för avgiften under Prova-på.

Prova-på-kultur
Vi vill utveckla prova-på-konceptet till ett helt nytt område, till att även gälla inom den kommunala kulturundervisningen. Genom Prova-på-kultur ges barn möjlighet att under tre terminer prova de olika kulturuttrycken som finns inom kulturskolan: musik, dans, bild, teater, film och skrivande. Genom Prova-på-kultur kan barnen få testa vilka kulturuttryck de tycker bäst om, för att senare kanske fortsätta med just detta.
   Avgifterna i Lunds Kulturskola tillhör de högsta i landet, årsavgifter på ett par tusen stänger effektivt ute dem som inte har högt motiverade föräldrar med goda resurser. Genom en avgiftsfri introduktion på tre terminer vill vi bredda intaget, sänka trösklarna och göra det möjligt för alla barn att delta i kulturskapande.
   Detta förutsätter en nysatsning på Kulturskolan, vars resurser sakta urholkats genom åren. Lund har idag 110.000 invånare men Kulturskolans verksamheten har ungefär samma volym som när kommunen hade 80.000 invånare.
   Kultur och idrott ökar välmåendet och bidrar till att barn och ungdomar mår bra både fysiskt och mentalt. Prova-på-verksamhet främjar inte bara intresset för idrott och kultur utan gör också att detta intresse kan växa utan tävlings- eller prestationskrav.
   Det tycker vi att Lunds barn är värda.
Mats Olsson

Socialdemokraterna stödjer medborgarförslag av Lena Fällström

I tekniska nämnden yrkade vi Socialdemokrater att förvaltningen ska utreda hur man kan tillfredsställa behovet av den service som servicelinjerna innebär, enligt bilaga. Hela nämnden antog förslaget!
19 personer på Klostergården har lämnat in ett medborgarförslag där de kräver att servicebussarna återinförs. Tillgängligheten till stadens utbud har försämrats påtagligt för dem som på grund av ålderdom eller sjukdom är rörelsehindrade. De stora bussarna ställer krav på rörlighet och snabbhet, tvingar rollatorsbundna konkurrera med barnvagnar om utrymmet. Det är inte möjligt att åka buss till vårdcentralerna S:t Lars och Måsen. Servicebussar ska återinföras och behovet av busstrafik till vårdcentralerna särskilt beaktas.
   Socialdemokraterna har ofta yrkat att servicelinjerna ska finnas kvar - åtminstone möjligheten att ta sig till vårdcentraler och äldreboenden.
   I tekniska nämnden yrkade vi på återremiss till förvaltningen med uppdraget att skissartat utreda a) behovet av den service som servicebussarna innebär b) hur man kan tillfredsställa behovet inom nuvarande linjenät c) vad som behövs utanför nuvarande linjenät och d) kostnaden för det som c kan innebära.
   Även om Skånetrafiken tagit över ansvaret för stadstrafiken i Lund har kommunen ändå ansvar för sina invånare, tycker vi och blev därför glada när hela nämnden biföll vårt yrkande.
Vare sig servicebussar eller annat föreslås, hoppas vi att möjligheten att kunna ta sig till sin närmaste vårdcentral inte ska förbehållas dem som har råd och möjlighet att beställa och åka taxi dit, eftersom tex Färdtjänstresor inte ska användas för läkarbesök! 
Lena Fällström, gruppledare S

Litteraturtävling av Gunnar Stensson

Nu sjunger vi ogräsens lov
Som blommar i vart dike
Ty de är till för de fattiga
De är ej till för de rike

De köpes inte i varuhus
Ej heller i butik
De föraktas då de gratis är
För den som ej är rik

I överflöd ogräsen finns
De vackra och heliga är
De skapades av Gud helt visst
För att ingen må svälta här


Du har just ögnat igenom några strofer i en psalm ur Guds trädgårdsmästares muntliga psalmbok.
   Men vem har skrivit dem? Som ledtrådar kan vi nämna att författaren är internationellt känd och just i dagarna aktuell här vid Öresund. Sänd in rätt svar och gärna en kommentar till Veckobladet så belönas du med ett hedersomnämnande.

Björnbärsår av Gunnar Stensson

I vildmarkerna mellan järnvägen och Åkerlund och Rausing, vid reningsverket, dammarna och Höje å breder björnbärssnåren ut sig. Deras taggiga, snabbt växande revor slingrar i alla riktningar runt snåren, fastnar i strumpor och byxben och biter sig fast.
   Slavägare i USA lär ha straffat uppstudsiga genom slunga in dem i björnbärssnår så att hela kroppen sargades.
   Nu bjuder de ett överflöd av stora svarta söta björnbär. Men bären mognar inte på en gång och kan inte heller skördas på en gång. Den som plockar björnbär drabbas av blodspillan, rivet skinn, sönderrivna kläder och fälleben.
   Jag har just kokat en burk björnbärssylt. Det ska bli fler. Smaken är stark och söt. Fläckarna är blodröda och svåra att få bort.

Fredrik Reinfeldts uppenbarelse av Gunnar Stensson

Med ögonen riktade mot tv-tittarna manar han till generositet och tålamod: ”Öppna era hjärtan för människor som flyr för sina liv undan förtryck och diktatur!
Flyktinginvandringen innebär att det saknas utrymme för reformer, påstår han sedan. De närmaste fyra fem åren ökar kostnaden med cirka 48 miljarder.
   Anders Borg kallade sedan till presskonferens tillsammans med den för dagen zombieaktige Carl Bildt med det huvudsakliga syftet att förklara att han - och bara han – klarar Sveriges ekonomi trots den ökade kostnaden. Man kan undra om de båda kumpanerna spelar med eller mot Reinfeldt när det gäller invandringen.
   Nu är det ju så att man kan skapa reformutrymme på andra sätt: till exempel genom skattehöjningar – och kanske framför allt genom omprioriteringar. Reinfeldt är enögd när han talar om reformutrymme.
   Men jag tror trots allt att det är viktigt att han tydligt uttalar att invandringen kostar och kommer att kräva åtgärder inom en rad viktiga områden: bostäder, skola, vård osv.
   Invandringens kostnader på kort och medellång sikt måste vi erkänna - och prioritera. Anslagen till invandring är en stor och nödvändig investering. Att göra den saken klar innebär inte vatten på SDs kvarn utan skärpt kamp för mångfald mot främlingsfientlighet.
   Fredrik Reinfeldt gör utspelet vid en kritisk tidpunkt. Dagens flyktingkatastrof är den värsta sedan andra världskriget. 80 000 hjälpbehövande väntas till Sverige i år – och kanske lika många varje år de närmaste fyra-fem åren. Det kan innebära nära 500 000 nya svenskar – på sikt säkert en tillgång i vårt glesbefolkade land.
   Att öppna Sverige för den stora invandringen kan i själva verket leda till 2000-talets största reformvåg, jämförbar med den på 1950-talet. Kanske inser Fredrik Reinfeldt det.
   Men Allianspartierna i Lund förhärdar sina hjärtan som Lunds akademiker och borgare gjorde den 6 mars 1939 när de antog resolutionen mot judisk invandring i AF.
   ”När det gäller flyktingfrågan är det svårigheten att få fram bostäder som är flaskhalsen”, deklarerar Mats Helmfrid (M).
   ”Att yrka på något vid sittande bord är inte korrekta förutsättningar”, tillfogar Philip Sandberg (FP).
    Oppositionspartierna hade föreslagit en utökning av flyktingmottagandet i Lund från 125 till 150. Även med den ökningen skulle Lund förbli en av de minst generösa kommunerna i Sverige.
    ”Man ska inte bara kasta ur sig ett yttrande”, understryker Philip Sandberg som visserligen tror att Lund har goda förutsättningar att ta emot fler flyktingar men är noga med de byråkratiska formerna.
   Det är kanske sant. Men borde man inte ha gripit tillfället att signalera för en ny flyktingpolitik i Lund? Hanna Nilsson får ta upp frågan nästa gång hon har dejt med Philip Sandberg.

Framgafflat - om cykel och trafik av Ulf N

Mer biltrafik till stadskärnan, vägtrafikens utsläpp ökar, dystert på bilmarknaden, BMW-bilister toppar olycksstatistiken.
En undersökning som försäkringsbolaget Folksam gjort av trafikolyckor sedan 2003 visar att BMW-bilförare är inblandad i flest singelolyckor.(Vem blir förvånad?) Jämfört med t ex Toyota är BMW-förare inbladade i 10 gånger så många olyckor. Män har dessutom 60% större andel av singelolyckorna än kvinnor. (Återigen: vem blir förvånad?)

Borgarna vill ha mera biltrafik i stadskärnan
De borgerliga i Tekniska nämnden tycker att det finns för lite biltrafik i stadskärnan. Därför har man nu beslutat att det ska bli 20 nya p-platser på Mårtenstorget. Och så snackar man vid högtidliga tillfällen om att torget ska bli fritt från parkeringar! ”Gärna bilfritt torg – men först en rejäl ökning av biltrafik och – dito parkeringar” – det är borgarnas paroll.Mot detta står förslag från oppositionen: bygg en spännande lekplats för barn! Och, skulle jag vilja tillägga: gärna en ryttarstaty (nej, ingen krigisk kung, förstås) med plaskande vatten runtomkring! 


Lund i snigelfart mot klimatmålet
Lund ska ha minskat utsläppen av växthusgaser med minst 50 % till år 2020, jämfört med år 1990. På de drygt 20 år som Lund har jobbat med att minska utsläppen har man lyckats få ner dem med endast ca 22 %. Nu återstår fem år till etappmålet 2020. Beslutade åtgärder räcker inte, fastslår en rapport från kommunkontoret. Samma rapport visar också att Transportssektorns utsläpp inte alls har minskat – tvärtom ligger de på en något högre nivå än år 1990! Här fordras alltså resoluta åtgärder om målet ska nås.

Dystra siffror på bilmarknaden
Det är åter mörkt på bilmarknaden. Nybilsregistreringen under juli i år ökade med mellan 10 och 13 procent jämfört med juli i fjol (siffrorna varierar lite beroende på vilken källa man tittar ner i). Kurvan för det totala trafikarbetet i riket (summan av alla bilars körsträcka) tycks plana ut, men antalet bilar på våra vägar är högre än någon gång tidigare:  5 133 000 personbilar trängs på gator och vägar i Svea Rike.

Mera plats för cykeltrafiken!
På gator och vägar i Lund susade 56 000 bilar omkring under förra året. Antalet cyklar i Lund uppskattas till ca 120 000. Det är för dessa 56 000 motorfordons skull som tätorten Lund till drygt 20 % består av trafikytor. Åtgärd: minska ytorna för biltrafik, bygg bostäder på de bantade trafikytorna och ge ökat utrymme för gående och cyklister.

Nato och Sverige av Sten Henriksson

Av och till läser man engagerade opinionsbildande artiklar i Sydsvenskan, Expressen, Svenska Dagbladet m.fl. om hur angeläget det är att Sverige går med i Nato. Icke desto mindre är en stor majoritet av befolkningen i landet mot detta och min avsikt med dessa rader är att påvisa att detta är ett klokt ställningstagande. Det är ingen som talar utrikespolitik i valkampanjen, men det hindrar ju inte att man kan tänka efter. Jag hämtar argument från ”Nato – för och emot”, en bok utgiven i år av Kungl. Krigsvetenskapsakademin och särskilt från en uppsats där av Sven Hirdman, tidigare svensk ambassadör i Moskva.

Vad är Nato?
En avgörande utgångspunkt, senast fastslagen av Ulla Gudmundsson, tidigare Sveriges Natoambassadör i Bryssel., är följande: Nato är ingen militär organisation. Nato är en politisk organisation som till sitt förfogande har militära resurser.
   Det betyder bl.a. att Nato inte för några krig. När USA för krig i Irak, Afghanistan, Kosovo, Libyen m.fl. områden är det i samarbete med länder som är Nato-medlemmar, men de är där för att stödja sin samarbetspartner och huvudsponsor USA.  Ibland kallas det en ”coalition of the willing”, och i sådana ingår länder som vill visa hur angelägna och goda vänner de är, t.ex. Danmark i Irak och Sverige i Afghanistan.
   En särskild roll spelar artikel 5 i Natofördraget där alla medlemsländer förbinder sig att utifrån sina resurser hjälpa de medlemsländer som blivit utsatta för ett anfall. Det kan vara militära eller politiska resurser. Artikeln har bara använts en gång, nämligen när USA utsattes för attentaten den 11 september och då var det ingen stat som angrep utan snarast en kriminell sammanslutning. USA tog emot politiskt och miltärt stöd men det blev ingen Nato-operation av det hela utan USA bestämde enväldigt över kriget i Afghanistan och har sedan dess fortsatt det s.k. kriget mot terrorismen
   Men detta är en viktig punkt: skulle Sverige gå med i Nato skulle det vara ett uttryck för ett kraftigt stöd för USA:s politik världen över. Och det är ju självklart så att USA:s synpunkter väger tyngst i Natorådets överläggningar. USA:s militär är mycket större än alla de övrigas tillsammans.

I krig
Om vi tror på att Sverige kommer att angripas isolerat, alltså att en stormakt som Ryssland helt plötsligt skulle kasta sig över oss och inga andra, så är det tydligt att det skulle vara bra att vara medlem. Då skulle vi säkert få stöd av andra. Nu tror ingen människa att Sverige skulle utsättas för detta.  Det är helt enkelt fria hugskott som aldrig är underlag för beslut.  Men visst, det finns samvetslösa propagandister som försöker inbilla oss att det kan ske när som helst.
   Om det blir en stormaktskonflikt i Europa finns det goda skäl för Sverige att försöka hålla sig utanför stridshandlingar. Det finns det också hyggliga chanser att vi kan klara. Det är en regerings centrala uppgift att dels värna landets oberoende, dels hålla landet utanför krig. Våra historiska traditioner, vår i stort sett alliansfria politik och vårt geopolitiska läge talar till vår fördel. Om vi däremot går med i Nato så är vi med i kriget från första stund.
   Men visst, vår alliansfria politik kan ju misslyckas så att vi blir angripna ändå. Ja, det kan vi inte göra mycket åt. Men det kan ju vara bra att faktiskt ha ett eget försvar som vi bestämmer över och som är en viss tröskel för varje angripare eller påtryckare.
Om det skulle bli en rysk-baltisk konflikt så har vi inga förpliktelser – det är Nato som har flygstyrkor i Balticum. Den sk solidaritetsförklaringen har ingen militär trovärdighet. Däremot omfattas vi av EU:s allmänna solidaritetsklausul: vi kan ge humanitär och politisk assistans när och om vi vill. Men om vi i ett sådant sammanhang. upplåter svenskt territorium för Nato-styrkor, t ex stridsflygplan så kan vi förvänta ryska motåtgärder som om vi vore Nato-medlemmar. Om vi har ett hyggligt svenskt försvar så kan vi säga nej till Nato-framstötar av typ att de skulle få använda Gotland eller Nordkalotten.

Varför vi inte ska vara med i Nato
Ja, som synes finns det nästan inget som säger att det skulle var bra för Sverige att vara med i Nato. De argument som brukar användas ligger i regel heller inte på ett konkret rationellt plan. I stället framförs argument av typ att vi bör ställa upp sida vid sida med den fria världens försvarare och liknande fraser. För den som sett på vad USA faktiskt har sysslat med vad gäller krigföring och politik är uppställning  vid USA:s sida inget alternativ. Och det är det handlar om när man går med i Nato.
   Det finns en del som talar om en sorts moralisk skuld för Sverige eftersom vi inte var med i andra världskriget. Argument av den typen har spelat en roll för att Danmark skulle gå med i Irakkriget. Man ansåg sig återupprätta Danmarks ära efter att ha samarbetat för mycket med Hitlertyskland. Sverige ägnade åren 1940-42 åt att samarbeta med och fjäska för tyskarna. Vi var aldrig hotade – det var Sveriges militär som tyckte det var vår plikt att ställa upp mot ryssarna och kommunismen och som helst hade sett att vi skickade en fördelning om 80,000 man att slåss sida vid sida med finnar och tyskar. De som försökte åstadkomma det var samma grupper som tio år senare ville att vi skulle gå med i Nato och som nu ytterligare femtio år senare arbetar för samma sak.
   Det är inte mycket till debatt om Nato-anslutning i Sverige och på ett sätt är det ett hälsotecken. Alarmistiska tonfall kan i huvudsak hållas borta liksom den värsta russofobin. Men svensk försvars- och utrikespolitik har på senare år uppfyllts mer och mer av samarbete med Nato under partnerskapets paraply och inte minst under utrikesminister Bildts korstågsmentalitet och uppenbara tankegemenskap med USA. Det är vårdslöst och obehagligt och definitivt inte i landets intresse. Man kan hoppas på en förändring efter valet, men man kan dessvärre inte vara helt säker. USA:s har förvisso en mycket stark mjuk makt över Sverige och den sträcker sig långt in i alla partier. Putins nationalism och reaktionära inrikespolitik har också använts för att påverka svensk opinion i Natovänlig riktning. Desto angelägnare att vi försöker tänka så nyktert och klart vi kan.