2018-11-22

Höje å och dammarna

Höje å vattenråd ska ta fram en ”visionsbild” av området.
Vi besöker också Flackarps gamla kyrkogård som ägs av svenska kyrkan.
Samling söndagen den 25 november klockan 14.00 vid Källbybadet

Byalagsmöte
 i ABF-lokalen, Sunnanväg 14, måndagen den 26 november klockan 19.00
På dagordningen:
Höje å vattenråd ska ta fram en ”visionsbild” av ån och dammarna till den 12 december. En fördjupad översiktsplan över Källby ska utarbetas av Charlotte Hägg Reader från Lunds stadsbyggnadskontor. Frågan om kassör 2019.
Gunnar Stensson

Doc Lounge Lund


 
Inventing Tomorrow
Laura Nix / 2018 / USA / English, Spanish, Indonesian / English subtitles for non-English languages
   Inventing Tomorrow is an inspiring film about passionate teenage innovators from around the globe who are creating cutting-edge solutions to confront the world’s environmental threats – found right in their own backyards – while navigating the doubts and insecurities that mark adolescence. Take a journey with these inspiring teens as they prepare themselves and their projects for the largest convening of high school scientists in the world, the Intel International Science and Engineering Fair (ISEF).

Tisdag 27 november 2018
Mejeriet, Stora Södergatan 64, 22223 Lund
Door: 19.00 / Music or similar event: 19.30 / Film: 20.00
Price: 80 kr / Student&Senior: 60 kr

Trailer »

Klimatkrisen: Vad behöver vi göra för att möta den?

Internationella s-föreningen inbjuder till ett öppet möte
torsdagen den 29 november 2018 kl 18.30
Socialdemokraternas lokal, Västra Stationstorget

Anders Nylander är Lunds kommuns energi- och klimatrådgivare, med 20 års erfarenhet från energi- och klimatarbete från nationell (under Göran Persson) till lokal nivå.
   Anders ger en översiktlig bakgrund till klimatkrisen och pekar ut de åtgärder som Sverige som nation, de enskilda regionerna och kommunerna borde/måste vidta snarast möjligt.

Hur påverkar detta oss personligt?
Hur gör Lunds kommun för att möta krisen?
Kom med dina frågor och funderingar kring dessa frågor som kommer att påverka oss alla i den närmaste framtiden!
Hjärtligt välkommen!
Vi bjuder på fika.

Kvarteret Galten av Ann Schlyter

Ett förslag till utformning av kvarteret Galten söder om Mårtenstorget presenterades i måndags i Sydsvenskan. Klas Svanberg, blivande moderat ordförande i byggnadsnämnden, uppfattar att politikerna är eniga om detta förslag. Varken uppdragsbeskrivningarna eller resultaten av arkitekttävlingarna har varit uppe till beslut i Byggnadsnämnden, så det kan han inte veta. Vänsterpartiet är oenigt med flera grundläggande delar av förslaget.
   V accepterar inte fler rivningar av gamla hus i stadskärnan. Enligt förslaget, som är mycket oklart, verkar det som fler av de små gamla husen ska rivas: ett gårdshus och Tepe- huset till en del, det ska "kortas och byggas om".
  V är emot att skapa en genväg med ett torg inne i kvarteret. V vill värna om stadens gator och inte locka fotgängare och skyltfönster in i kvarteren, och därmed lämna gatorna mörka och folktomma.
   V är emot att skapa en galleria. Det innebär ytterligare risk för utarmning av handeln utefter stadskärnans gator.
   V vill inte ha hus högre än sex våningar i kvarteret.

Ann Schlyter, V, ersättare i byggnadsnämnden

Noterat

Att vara liberal är att vara kluven
Det var inte bara Sverigedemokraterna som i onsdags (14/11) stoppades på maktens tröskel. Då stoppades även högerns svans. Med en M-KD-regering hade denna svans kunnat vifta ännu mera lätt och ledigt, legitimerad av ett regeringsinnehav: nätets illitterata högermobb, ett gäng gapiga ledarskribenter, som av någon outgrundlig anledning kallar sig ”liberala” eller ”obundna”, tvivelaktiga publikationer och organisationer som hålls under armarna av reaktionära stiftelser och nätverk.
Per T Ohlsson, SDS 18/11.
(högerns svans: Christian Sonesson i Staffanstorp, Carina Wurzler i Vellinge; gapiga ledarskribenter: se GP, SvD och Ex; reaktionära stiftelser: Timbro, Svenskt näringsliv)

”För liberalerna är det av existentiell betydelse att säga nej till en S-ledd regering” heter det i Skåneliberalernas protestuttalande mot Björklunds öppning för att släppa fram en S-ledd regering. Uttalandet har initierats av bland andra Philip Sandberg, som också i en debattartikel i Svenska Dagbladet hävdat att det ”skulle uppfattas som ett stort svek” bland L-väljare om partiet lät Stefan Löfven fortsätta som statsminister.
   Är Philip Sandberg mer intresserad av att säga nej till Stefan Löfven än att stoppa Sverigedemokraterna och högerns svans, nätets illitterata högermobb, gänget av gapiga ledarskribenter som av någon outgrundlig anledning kallar sig ”liberala” eller ”obundna”?

Även Sverige dras in i miljardsvindeln Cum-ex
Bolag som misstänks ha medverkat till att Danmark har svindlats på miljardbelopp har fått tiotals miljoner från svenska Skatteverket.
   Det handlar alltså inte om skatteplanering utan om att ta pengar som andra skattebetalare stått för, som skulle gått till vård, skola och annat. SDS 20/11

Äntligen riktiga beslut i riksdagen! av Hanna Gunnarsson

Det har nu gått nästan precis två månader sedan riksmötet 2018/2019 öppnades och riksdagens nyvalda ledamöter tog plats i bänkarna. Den första tiden har varit lugn. Det osäkra parlamentariska läget har gjort att mycket arbete gått på sparlåga. Övergångsregeringen kan inte lägga fram nya politiska förslag utan vi får jobba med det som förbereddes innan valet. Men nu har vi äntligen fattats beslut om riktiga politiska frågor!

Regingsbildningen
Men först: Statsministeromröstningen, talmansrundorna, presskonferenserna och spekulationerna. 14 november gjordes den första omröstningen om statsminister, när talmannen föreslog för riksdagen att Kristersson (m) skulle bilda regering. Som ni vet gick inte förslaget igenom, vilket vi också visste innan omröstningen skedde när alla partier hade redovisat sina beslut.

Vänsterpartiets riksdagsgrupp diskuterar det politiska läget på varje gruppmöte (tisdagar kl 16), men det är partistyrelsens verkställande utskott som fattar de avgörande besluten om hur partiet ska agera. På gruppmötena går vi såklart också igenom de ärenden som ska beslutas under veckan, men vi har också ett speciellt tema på varje möte där vi går igenom en aktuell fråga mer i detalj. Vi har till exempel diskuterats LSS och IPCC:s rapport (klimatpanelen).

Besluten
Mitt i allt detta “parlamentariska läge” fattar riksdagen faktiskt också politiska beslut. Ärenden debatteras på onsdag förmiddag och voteringar sker på eftermiddagen (framöver även på torsdagar). Ett av de beslut som rapporterats mest är det om att radio- och tv-avgiften har avskaffats och ersatts med en avgift som dras i deklarationen. Det har utretts länge, med start i ett domslut om att en student i Lund inte behövde betala avgift för sin dator (han hade inget tv). Avgiften blir ungefär som idag, med viss progressivitet. Personer med låga inkomster kommer få lägre avgift än idag.
   Vi har även beslutat att valsedlar ska tillhandahållas utan insyn vid nästa val, så som många kommuner gjorde även vid detta val. Att valsedlarna förvaras öppet i vallokalerna har kritiserats länge, och nu har alltså en förändring beslutas.
   Ett mycket glädjande beslut är att Sverige nu har ett totalförbud mot barnäktenskap. Detta är något Vänsterpartiet har arbetat för länge, när frågan var uppe senast, 2014, var vi det enda partiet som ville ta bort dispenserna (bland annat om personerna i äktenskapet har koppling till ett annat land än Sverige).
   Riksdagen har även beslutat om en strategi för forskningsanläggningen ESS i Lund (där jag även var på studiebesök nyligen), en rymdstrategi och en förändring i läkarutbildningen där AT-tjänstgöringen ersätts med en bastjänstgöring. Samma dag som Veckobladet kommer ut kommer riksdagen även att debattera “framtidens äldreomsorg - en nationell kvalitetsplan”. Alla debatter går att se både direkt och i efterhand på riksdagens hemsida. Om man ser debatter i efterhand kan man klicka sig fram till olika inlägg, om man inte vill lyssna på hela debatten. Gör gärna det!
   Nu börjar också våra motioner som läggs under den allmänna motionstiden (AMT). Varje höst kan riksdagsledamöterna skriva motioner om alla möjliga olika ämnen. Under resten av året kan vi bara skriva motioner som svar på de propositioner som regeringen lägger. Även dessa motioner finns på riksdagens hemsida.

Hör gärna av er om ni har några frågor eller funderingar! Jag nås på hanna.gunnarsson@riksdagen.se
Hanna Gunnarsson (v), Riksdagsledamot för valkretsen Skåne läns södra

Antropocen i Hjärup av Gunnar Stensson

Från mitt fönster i huset vid Banvallsvägen, Hjärup.
På grund av ombyggnad i Klostergården blev det nödvändigt att bo hos min dotter och hennes familj i Hjärup halva oktober och ett par dagar nu i november.
   Fyra kilometers flytt gav nya perspektiv. Omedelbart utanför fönstret flyttas Banvallsvägen närmare huset där jag befinner mig.
   Träd fälls, vägskrapor, grävmaskiner, truckar och lastbilar kör i skytteltrafik så länge det är ljust. En man i en grävmaskin torkar av fönstren. Blinkande varningslampor lyser rött och gult och starka strålkastare bländar.
   På den höga banvallen susar tågen förbi. Pågatåg, Öresundståg, kilometerlånga godståg, snälltåg till och från Malmö och Köpenhamn. Ofta möts de. Jag ser huvudena på hundratals passagerare på väg till jobben.
   Längre bort: en väldig fabriksruin. Sotigt torn, svarta luckor och dörrar, vita cementväggar. De stora grävmaskinerna verkar små när de hackar på väggarna. Trots att de hållit på i fyra veckor tycks de inte komma någonstans. Väldiga högar med rivningsbråte och jord.
   Ännu längre bort pågår en annan stor rivning vars massor nästan döljer ett tvåvåningshus. Rivningsmassor, grå och svarta.
   Bortom rivningarna: E6. Bilar rusar fram och tillbaka. Som myror. Bilar i alla dimensioner, långtradare, varubilar, skåpbilar, bussar, personbilar, oavbrutet, timme efter timme, dygn efter dygn.
   Bortom E6 skymtar jag kustvägen, också den trafikerad.
   Rakt framför mig, 15 eller 20 km bort, ser jag Barsebäcks två höga rektanglar med långa skorstenar, i linje med en vit skånelada en kilometer från fönstret.
   Vänder jag blicken åt höger skymtar jag Jakriborg, dem fejkade medeltidsstaden, till vänster ser jag kranar och skorstenar i Malmö hamn och längre bort Öresundsbron.

Antropocen, människans tidsålder. Vi har insett att vi besitter krafter som kan omforma världen och bokstavligen ändra jordens bana.
   Det är det jag ser genom fönstret i Hjärup. Schaktmassorna i Hjärup och framtidens giftiga schaktmassor när Barsebäck rivs efter att ha existerat några decennier förändrar landskapet nu, liksom järnvägsbygget, vägbygget och utvidgningen av det väldiga villaområdet som breder ut sig som en jäsande deg från gamla Malmö-vägen till Lommas gräns.
   Hjärups villaområde är tyst och tomt – orkanens öga.
   Samma processer pågår i Asien, Amerika och Afrika. Lokala och globala samtidigt. Varje enskild individ är med, som gräshoppor i en svärm.
   Individualism, konsumism, egoism och nationalism är ledande nu när demokrati, socialism, globalism och sparsamhet är nödvändiga.
   Evig tillväxt eftersträvas på ett klot med begränsade resurser, samtidigt som gränserna försvaras mot hungrande migranter.
   Övermodigt har man talat om historiens slut, som en öppen väg till lycka för alla.
   Historiens slut i en helt annan bemärkelse hotar om några decennier, några generationer.

I skogkanten/Vanaprashta: Vad är viktigt? Ingen tycks visst veta längre av Staffan Lindberg


 

Mao Zedongs tankar om motsättningar verkar fortfarande vare en sak som man måste lära sig i vår tids perfekta detaljsamhälle. I en situation med många och splittrande motsättningar finns det alltid en huvudmotsättning som man måste fokusera på. I Kinas trettiotal var det den nationella överlevnaden som stod på spel. Mao samlade folk till en front mot den japanska invasionen. Kuomintang var mer upptagna, understödda av Sovjetunionen (!), att bekämpa kommunismen. Vi vet hur det gick.

Nu har Annie Lööf sonderat möjligheterna till en ny regering. Jag trodde att det var en öppen sondering men idag har hon kastat in handduken och lämnat över till talmanen. Vi får reda på att hon främst sonderat för möjligheten till en stabil alliansregering. Att det inte går visste vi andra redan dagen efter valet. Inte så länge C och L står fast vid sitt löfte att inte regera med stöd av SD.

Nu återstår tre alternativ. S + C + L + MP + (V). Eller en ren S-regering. Eller nyval.

Tänka klart kring detta? Klimatfrågan är högst i angelägenhet men beroende av en uttalad jämlikhetspolitik, som motiverar oss att undvika ”the tragedy of the commons”, dvs. så länge andra skitar ner mer är det ju ingen vits att vi ställer bilen, åker kollektiv, promenerar, äter mindre kött, osv.

Klimatfrågan kräver en annan samtidsanda och kultur. Den kommer till oss genom den politiska praktiken som vi väljer. I den är flyktingfrågan den viktigaste politiska huvudmotsättningen. Front mot flyktingfientligheten har en majoritet i riksdagen och kan förlösa oss på många plan mot en ny solidarisk samtidskultur.

Under tiden som detta förhoppningsvis klarnar får vi leva med skammen att inte ens kunna ge tak över huvudet åt alla barn.

Rättelse och berättelse av Ann Schlyter

I förra numret av VB berättade jag om kampen mot Genombrottet 1968 och påstod att det stoppades tack vare socialdemokraten Agne Simonsson. Naturligtvis skulle det stå Agne Gustavsson! En pinsam felkoppling i mitt huvud. Hur kunde det bli så? Mitt fotbollsintresse har ju knappast överskuggat min politiska verksamhet. Agne Simonson var ju inte ens en av de tre målskyttarna när Sverige vann silver i VM 1958. Men jag såg honom spela center i denna berömda match på Nya Ullevi. Pappa, som var bilreparatör, hade fått fina sittplatsbiljetter av en direktör som tack för att han skötte om dennes Mercedes så väl. Det var en hög stämning under matchen som jag drogs med i även om mitt fotbollsintresse var måttligt. Och jag njöt av att sitta i denna vackra byggnad som gav känslan av ett svävade rymdskepp. Det glädjer mig att detta verk av Janecke-Samuelsson restaurerats och bevaras, till skillnad från motsvarande om dock inte lika vackra arena i Malmö. 

Rättetserättelse
Den match det refereras till ovan var semifinalen i VM. I en sådan får man chansen till medalj men att det blev silver krävdes en match till, finalen, för att bestämma. Kurre, inte Agne var namnet för dagen efter denna match men såna är det nog ont om i politiken också.
red

Framgafflat – om cykel och trafik Fortsatt trängsel på cykelbanor… av Ulf Nymark

I dagarna har Tekniska nämnden uppdaterat sina riktlinjer för utformningen av gång- och cykelbanor. Tjänstemännens förslag är att det fortsatt ska vara alltför smala cykelbanor och gångbanor. Enkelriktade cykelbanor ska bara vara 160 cm breda. Räkna med att en vanlig cykel är 60 -65 cm bred. Med den föreslagna bredden så finns alltså en ”vingelmån” vid omkörning på högst 30-40 cm, vilket gör det synnerligen trafikfarligt att göra omkörningar. För att nu inte tala om hur trångt det blir för trehjulingar och cyklister med släpkärra.

… på gångbanor
Även gångbanor ska i fortsättningen vara alldeles för smala. Gångbanor ska som bäst vara 175 cm breda. Det innebär att t ex att en vuxen som håller ett barn i handen inte kan möta en ensam fotgängare, utan att ställa sig vid sidan och görs sig smal. En fotgängare (utan käpp, rollator osv) kan inte möta en barnvagn för tvillingar.

… och i cykelställ
Likaså föreslås fortsatt på tok för trånga utrymmen i cykelställen. Det ska fortsatt vara huvudregel att det bara ska vara 50 cm mellan framhjulens mittpunkt när det gäller tvåhjulingar. Det innebär att cykelstyren fortsatt ska stångas med varandra och att förutsättningen för att komma åt att sätta lås i framhjulet är att det finns minst en tom plats bredvid den parkerande cykeln. Jag säjer som jag alltid har sagt: detta trånga utrymme för cyklister kan accepteras endast under en förutsättning: att samma måttprincip tillämpas för bilparkering, dvs att en bil tränger mellan 10 och 20 cm in i den bredvidstående parkerade bil.

Ingen riktig separering av gångtrafik och cykeltrafik
En allvarlig brist i förslaget är att det fortsatt inte ska vara en riktig separering mellan gångbanor och cykelbanor, dvs höjdskillnader med kantsten, grönremsa eller dylikt. Nej, även i fortsättningen ska gångbanor skiljas från cykelbanor genom differentierad beläggning eller med ett vitt streck. Fast alla vet att många, väldigt många trafikanter, såväl cyklister som fotgängare, ger blanka fan i denna typ av ”separering”.

Bryt mot trafikförordningen!
Anmärkningsvärt är att de snålt tilltagna bredderna för gång- respektive cykeltrafik motiveras med att de båda trafikslagen ”vid behov” kan och ska nyttja varandras trafikytor. Med andra ord inte bara förutsätts att trafikanterna ska bryta mot lagen, de till och med uppmuntras att göra det!

MP-förslag om förbättringar
Miljöpartiet har inför mötet förberett en rad ändringsförslag för att rätta till det mesta av de ovannämnda bristerna i förslaget till riktlinjer. Hur dessa förslag togs upp av nämnden är i skrivande stund okänt, så det kan finnas anledning att återkomma om detta.

Gående ska hålla till vänster på gång- och cykelbanan
Från den 15:e oktober i år ska fotgängare som går på gemen-sam gång- och cykelbana hålla sig till vänster i färdriktningen. Föga överraskande verkar detta ha inte ha trängt fram till Lunds fotgängare. De allra flesta dräller fortfarande omkring lite hur som helst på denna typ av gång- och cykelbanor. Något, om än inte särskilt mycket, skulle kanske en informationskampanj från kommunens sida vara på sin plats.

Fritt fram för bilar vid Stortorget
Av någon anledning som jag ännu inte lyckats få utredd är det numera tillåtet för alla bilister att färdas förbi Stortorget i sydlig riktning. Förhoppningsvis är det bara tillfälligt att vägmärket med förbud för obehörig motortrafik täckts över, men även om så är fallet innebär det att fler bilister vänjer sig vid att färdas där. De vänjer sig vid denna färdväg, med följd att ännu fler bilister framöver kommer att bryta mot förbudet (om det alltså återinförs).

Flamman behöver fler vänner - som du av Bertil Egerö

Så löd rubriken till ett novembernummer av den veckotidning som varje torsdag dyker ner i min brevlåda. Alltid lika välkommen.
   Det handlade konkret om presstödet: Flamman behövde få in 100 prenumeranter under november för att klara kraven för att få ett presstöd. Och Flamman behövs, inte minst i dessa förvirrade dagar där Vänsterpartiets historiska rötter i kommunismen dras fram för att likställa V idag med SD: båda nämns som ytterkantspartier som ”ingen” vill ta i med tång.
   Annie Lööf hade kunnat förstå historien bättre. Hade kunnat utläsa att V idag är det parti som tydligast försvarar välfärdssamhället och allas rätt till lika behandling. Sossarna hade kunnat reagera, de behöver ju V om de ska fortsätta att regera. MP likaså.
   Till skillnad från det mesta som bjuds idag ägnar sig Flamman åt breda reportage, ordentlig analys, utrymme för debatt och intressanta artiklar inom ’kultur’-området. För 175 kr får du hem tidningen under det kommande halvåret. Lika bra att passa på.
 

Huge, breaking news

Airbnb just announced it’s removing all vacation rental listings on its site that are in illegal Israeli settlements in the occupied West Bank!!!
Two years ago we helped kick-start a deluge of public criticism on Airbnb for allowing settlers to profit off Palestinian’s stolen land, and dozens of groups in the #StolenHomes coalition helped pile on pressure.
Today Airbnb agreed that vacation rentals in illegal settlements contribute to existing human suffering, and they’re kicking them off their platform!