2018-11-22

Kvarteret Galten av Ann Schlyter

Ett förslag till utformning av kvarteret Galten söder om Mårtenstorget presenterades i måndags i Sydsvenskan. Klas Svanberg, blivande moderat ordförande i byggnadsnämnden, uppfattar att politikerna är eniga om detta förslag. Varken uppdragsbeskrivningarna eller resultaten av arkitekttävlingarna har varit uppe till beslut i Byggnadsnämnden, så det kan han inte veta. Vänsterpartiet är oenigt med flera grundläggande delar av förslaget.
   V accepterar inte fler rivningar av gamla hus i stadskärnan. Enligt förslaget, som är mycket oklart, verkar det som fler av de små gamla husen ska rivas: ett gårdshus och Tepe- huset till en del, det ska "kortas och byggas om".
  V är emot att skapa en genväg med ett torg inne i kvarteret. V vill värna om stadens gator och inte locka fotgängare och skyltfönster in i kvarteren, och därmed lämna gatorna mörka och folktomma.
   V är emot att skapa en galleria. Det innebär ytterligare risk för utarmning av handeln utefter stadskärnans gator.
   V vill inte ha hus högre än sex våningar i kvarteret.

Ann Schlyter, V, ersättare i byggnadsnämnden

Inga kommentarer: